Ağ Veri Tabanı Planlama

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>T.C. MLL ETM BAKANLII</p> <p>MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES PROJES)</p> <p>BLM TEKNOLOJLER</p> <p>A VER TABANI PLANLAMA</p> <p>ANKARA 2008</p> <p>Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler. Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.</p> <p>NDEKLERAIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET - 1 ................................................................................................... 3 1. VER TABANI .................................................................................................................... 3 1.1. Veri Taban Oluturmak................................................................................................ 3 1.1.1. Management Studio ile Veri taban Oluturmak ................................................... 3 1.1.2. Transact SQL ile Veri Taban Oluturmak ............................................................ 5 1.2. Veri Taban Seeneklerini Ayarlamak .......................................................................... 6 1.3. Veri Taban Silmek ....................................................................................................... 8 1.4. likisel Veri Taban Nesneleri ..................................................................................... 8 1.5. Tablolar ......................................................................................................................... 8 1.5.1. Tablo Oluturmak .................................................................................................. 8 1.5.2. Tabloya Stun Eklemek....................................................................................... 10 1.5.3. Stun zelliklerini Deitirmek .......................................................................... 12 1.5.4. Tablodan Stun Silmek........................................................................................ 14 1.5.5. Tablo Silmek........................................................................................................ 14 1.5.6. Nesnelerin T-SQL fadelerini Almak .................................................................. 15 1.6. Veri Trleri ................................................................................................................. 20 1.6.1. Karakter Dizilimi ................................................................................................. 21 1.6.2. Unicode Karakter Dizilimi .................................................................................. 22 1.6.3. Tarih ve Saat Veri Trleri.................................................................................... 23 1.6.4. Tahmini Saysal Veri Tr .................................................................................. 23 1.6.5. Kesin Saysal Veri Tr....................................................................................... 23 1.6.6. Tam Say Veri Tr ............................................................................................. 24 1.6.7. Parasal Veri Tr................................................................................................. 24 1.6.8. Binary (kili) Veri Tr ....................................................................................... 24 1.6.9. zel Veri Trleri.................................................................................................. 25 1.6.10. Kullanc Tanml Veri Trleri........................................................................... 25 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 27 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 28 RENME FAALYET - 2 ................................................................................................. 28 2. PLANLAMA...................................................................................................................... 28 2.1. Veri Taban Normalizasyonu ...................................................................................... 28 2.2. Kaytlarn likilendirilmesi ........................................................................................ 31 2.2.1. Bire-Bir liki....................................................................................................... 31 2.2.2. Bir-ok liki ....................................................................................................... 31 2.2.3. ok-ok liki ..................................................................................................... 32 2.3. Dosya Gruplar (File Groups) ..................................................................................... 32 2.3.1. Dosya Gruplarnda (File Groups) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............... 32 2.3.2. Dosya Gruplarnn (File Groups) Faydalar......................................................... 33 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 38 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 39 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 40 KAYNAKA ......................................................................................................................... 41</p> <p>i</p> <p>AIKLAMALAR AIKLAMALARKOD ALAN DAL/MESLEK MODLN ADI MODLN TANIMI SRE N KOUL YETERLK 481BB0043 Biliim Teknolojileri Veri Taban Programcl A Veri Taban Planlama Bir veri taban oluturma, veri taban bileenlerini kullanma ve veri modeli yapabilmeyle ilgili bilgilerin kazandrld renme materyalidir. 40/32 A Veri Taban- 1 modln bitirmi olmak</p> <p>MODLN AMACI</p> <p>Genel Ama Gerekli ortam salandnda, veri taban oluturup veri taban nesnelerini kullanabileceksiniz. Amalar 1. Veri taban kavramlar ve nesnelerini kullanabileceksiniz. 2. Veri taban planlamas zerinde alabileceksiniz. Ortam: Atlye, laboratuar, bilgi teknolojileri ortam ( internet ) vb., kendi kendinize veya grupla alabileceiniz tm ortamlar. Donanm: A veri tabann altrabilecek yeterlikte bilgisayar, yedekleme iin gerekli donanm (CD yazc, flash bellek), raporlama iin yazc, kt ve kalem Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz. Modl sonunda uygulanacak lme aralar ile modl uygulamalarnda kazandnz bilgi ve beceriler llerek deerlendirilecektir.</p> <p>ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI</p> <p>LME VE DEERLENDRME</p> <p>ii</p> <p>GR</p> <p>GRSevgili renci, Okul yaantnzda reneceiniz her konu, yaptnz uygulamalar ve tamamladnz her modl bilgi daarcnz gelitirecek ve ilerde atlacanz i yaantnzda size baar getirecektir. Eitim srecinde daha z verili alr ve alma disiplinini kazanrsanz; baarl olmamanz iin hibir neden yoktur. Son yllarda yaplan birok proje ok sayda bilgisayar tarafndan kullanlabilecek ekilde tasarlanmaktadr. Bu yzden, a ortamnda birden fazla kullanc ayn proje zerinde alabilmektedir. Bu ilemleri ok sk kullandnz veri taban programyla da yapabilmenize ramen a ortamnda gvenlik ve hzl eriim asndan en iyi sonucu veren SQL Server veri tabanyla da yapabilirsiniz. Bu programla, milyonlarca kaydn olduu tablolar zerinde ilem yaparken tm kullanclara hitap edebilmektedir. stenilen sorgu sonularn da en hzl ekilde elde edebilmenizi salar. Bu modlle, veri taban nesnelerini, veri tabannn oluturulmasn ve planlamasn reneceksiniz.</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>RENME FAALYET-1 RENME FAALYET - 1AMAVeri taban oluturmay, tablo nesnesini kullanmay ve veri trlerini reneceksiniz.</p> <p>ARATIRMA Daha nce rendiiniz modllerde bir veri tabannn nasl oluturulduunu aratrnz. Bir tablo oluturmann faydalarn aratrnz.</p> <p>1. VER TABANIVeri taban dzenli bilgiler topluluudur. Kelimenin anlam; bilgisayar ortamnda saklanan dzenli verilerle snrl olmamakla birlikte, daha ok bu anlamda kullanlmaktadr. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik eriim imkn olan, ynetilebilir, gncellenebilir, tanabilir, birbirleri arasnda tanml ilikiler bulunabilen bilgiler kmesidir. Bir baka tanm da, bir bilgisayarda sistematik ekilde saklanm, programlarca istenebilecek veri yndr.</p> <p>1.1. Veri Taban OluturmakVeri taban iki yntemle oluturulur: Management Studio kullanlarak T-SQL ifadesi olan CREATE DATABASE deyimi kullanlarak</p> <p>1.1.1. Management Studio ile Veri taban OluturmakManagement Studio ile veri taban oluturmak iin SQL Server Management Studioyu anz. Object Explorerdaki Databases zerinde fareyle sa tklayarak New Database komutunu seiniz.</p> <p>3</p> <p>Resim 1.1: New Database komutunun seimi</p> <p>Database name alanna veri taban iin uygun bir isim girerek OK dmesine tklatnz.</p> <p>Resim 1.2: Veri tabanna isim verme</p> <p>Veri tabannz olumu olacaktr.</p> <p>4</p> <p>Resim 1.3: Oluturulan veri tabannn Object Explorerdaki grnts</p> <p>1.1.2. Transact SQL ile Veri Taban OluturmakBir veri taban Management Studio ile oluturulabildii gibi dier yntem olan T-SQL ile de oluturulabilir. Ayrca, Management Studio ile yaplan tm ilemler T-SQL ile de yaplabilir. T-SQL ile bir veri tabannn oluturulmas en basit hliyle u ekildedir. CREATE DATABASE veri taban_ismi Ancak, bu ekilde bir veri taban oluturmak, model veri tabannn kopyalanmas ve yeni kopyann adnn belirtilen veri taban ismiyle deitirilmesidir. Bir veri taban dosyasn eitli zellikleriyle oluturacak olursak genel kullanm yle olacaktr. CREATE DATABASE veri taban_ismi ON PRIMARY ( NAME=dosya_takma_ismi , FILENAME=fiziki_dosya_ismi , SIZE=dosya_boyutu , MAXSIZE=maksimum_dosya_boyutu , FILEGROWTH=dosya_artm_miktar ) LOG ON ( NAME=dosya_takma_ismi , FILENAME=fiziki_dosya_ismi , SIZE=dosya_boyutu , MAXSIZE=maksimum_dosya_boyutu , FILEGROWTH=dosya_artm_miktar )</p> <p>5</p> <p>Birincil (Primary) dosya, veri taban iin gerekli olan tm nesneleri saklayan dosyadr. Bir veri taban oluturulurken birincil dosya belirtilmemise ilk oluturulan dosya birincil dosya olarak belirlenir. Veri tabannda mutlaka birincil dosya bulunmaldr. Oluturulan veri tabannda kullanlan ifadelerin anlamlar yledir. Veri taban_ismi: Veri tabanna verilecek isimdir. Dosya_takma_ismi: Veri tabanndaki dosyalar iin belirlenen takma isimdir. lgili dosyaya eriimde pratiklik salar. letim sistemince bilinen isimdir. Fiziki_dosya_ismi: letim sisteminde saklanacak dosyann adn ve yolunu belirtir. Bu isimde iletim sistemince bilinen bir isimdir. Dosya_boyutu: Veri taban tanmlandndaki boyutunu belirtir. Balangta 1MBtr. Management Studioda bu 3MB olarak tanmlanr. Oluturulacak log dosyas da bunun %10u kadardr. Maksimum_dosya_boyutu: Dosyann maksimum boyutunu belirtir. Belirtilmezse disk dolana kadar dosya artm miktar kadar artmaya devam eder. Dosya_artm_miktar: Dosyann belirtilen boyutu dolduunda dosya boyutu otomatik olarak artar. Artm miktar bu parametreyle belirtilir.</p> <p>1.2. Veri Taban Seeneklerini AyarlamakVeri taban zelliklerinin dzenlenmesinin gerektii durumlarda baz ayarlamalar yapmak gerekir. Bu ayarlar, eriim ve nesnelerin almasyla ilgili ayarlardr. Ayarlamalar iin Management Studioda iken veri taban zerinde sa tklanr ve Properties komutu seilir.</p> <p>Resim 1.4: Veri taban zellikleri iin Properties komutunun seilmesi</p> <p>6</p> <p>Properties komutu seilince ekrana Database Properties iletiim penceresi gelir.</p> <p>Resim 1.5: Database Properties iletiim penceresi</p> <p>Options sekmesinden gerekli olan ayarlamalar yaplabilir. Ayrca, T-SQL deyimi olan ALTER DATABASE deyimi de ayn ilevi grmektedir. Veri tabannda ayarlanabilecek baz zellikler unlardr: Auto Close: Server kullanclar balantlarn kestiklerinde veri taban sunucusu otomatik olarak dosyalar serbest brakr. Bu dosyalar iletim sisteminden deitirilebilir hle gelir. Auto Create Statistics ve Auto Update Statistics: SQL Serverda baz komutlar iin sorgulamalar yaplrken sorgu sonular istatistiksel olarak kaydedilir ve gncellenebilir. Auto Shrink: Veri tabannn otomatik olarak kltlmesini ayarlar. ANSI Null Default: Bu seenek False olursa tablodaki alan bo olamaz demektir. True bunun tam tersidir. Database Read Only: Bu seenek veri tabannn sadece okunabilir olmasn salar. Deitirilme yaplamaz. Recovery Model: Veri taban zerinde yaplan ilemlerin ayrntl olup olmamas bu seimle ayarlanr. Restrict Access: Restricted seimi, Servera bal kullanclar ve db_owner (sahip) kullanc dndaki dier kullanclarn veri taban dosyasna eriimini engeller. Seenein Single olmas, tek bir kiinin veri tabann kullanmasn salar. Multiple ise birok kullancnn bu veri tabann kullanmasn salamaktadr. Collation: Dil ayarlarnn yapld seenektir.</p> <p>7</p> <p>1.3. Veri Taban SilmekVeri tabann silmek iin Management Studio program veya DROP DATABASE deyimi kullanlr. Ancak, veri tabannn yedek ykleme, replication veya kullanc eriimi gibi baka bir ilem yapmyor olmas gerekir. db_owner veya sysadmin rollerinden birisi veri tabann silebilir.</p> <p>1.4. likisel Veri Taban Nesnelerilikisel veri taban, tablolarn birbirleriyle ilikili olmas demektir. Bylece, ilikisel veri tabanlar sayesinde ok fazla veriyi az bir alanda ve daha fazla kontrol edilebilir olarak saklamamz salar. Bir veri taban, veri, tablo ve dier nesnelerin bir yndr. Veri taban nesneleri, veriyi tasarlamada ve veri gvenlik mekanizmasn tanmlamada yardmc olur. likisel veri taban nesneleri unlardr: Tablolar Diyagramlar Grnmler Sakl yordamlar Kullanclar </p> <p>Roller Kurallar Varsaylan Deerler Kullanc Tanml Veri Trleri Kullanc Tanml Fonksiyonlar</p> <p>1.5. TablolarSQL Serverda her ilem tablolarda yapldndan, tablolarn eitli zelliklerini ve tablolar ynetmeyi bu blmde reneceksiniz. Tablolarda ilemler Management Studioyla yaplabildii gibi T-SQL komutlaryla da yaplabilir.</p> <p>1.5.1. Tablo OluturmakManagement Studioyla tablo oluturmak iin Object Explorer penceresinde daha nceden oluturmu olduunuz veri tabannn Tables seenei zerinde fareyle sa tklatarak alan menden New Table seeneini tklatnz. Bylece bir tablo oluturmak iin gerekli olan il...</p>

Recommended

View more >