AGREGATY HYDRAULICZNE HYDRAULICZNE WIERTNICE ?· mini-20 hwp-25 hwp-27 hwp-27s hwp-33 hwp-51 hwp-60…

  • Published on
    02-Mar-2019

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>AH-120AH-120</p> <p>MINI-20MINI-20</p> <p>HWP-27SHWP-27S</p> <p>AH-26 IIAH-26 II</p> <p>AH-40PAH-40P AH-100PAH-100P</p> <p>AH-26 I AH-26 II AH-25/16AH-25/16PAH-80AH-80P</p> <p>AH-100AH-100P AH-140</p> <p>30 30 + 12 40 + 20 58 + 25 100 + 30 135 + 45 250 + 100</p> <p>16 16/20 20/20 20/25 20/25 20/25</p> <p>~10 ~10 15 30 50 73 123</p> <p>100 100 500 650 1300 1600 2500</p> <p>AH-40AH-40P AH-120</p> <p>180 + 90</p> <p>20/25</p> <p>90</p> <p>~2300</p> <p>Typ agregatu</p> <p>Wydajno pomp hydraulicznych[dm3/min.]</p> <p>Cinienie robocze [MPa]</p> <p>Moc silnika [kW]</p> <p>Masa agregatu [kg]</p> <p>Typ zabudowyprzenonyna kkach</p> <p>przenonyna kkach</p> <p>na kkach lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenonyna ramie</p> <p>przenonyna ramie</p> <p>Type of unit</p> <p>Engine power [kW]</p> <p>Efficiency of hydraulic pumps[dm3/min.]</p> <p>Unit weight [kW]</p> <p>PRZEDSIBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROENIOWE WAMET Sp. z o.o.85-727 BYDGOSZCZ, ul. Inwalidw 1</p> <p>tel./fax +48 52 361-61-10, tel. +48 52 342-02-10, fax +48 52 361-61-19e-mail: biuro@wamet.pl www.wamet.pl</p> <p>16/16</p> <p>HYDRAULICZNE WIERTNICE POZIOMEBezwykopowa Technika wykonywania rurocigw wiertnicami poziomymi.</p> <p>Istniejca sie obcionych ruchem drg, przejazdw kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurocigw kanalizacyjnych,gazowych, ciepowniczych oraz przepustw kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknicia olbrzymich nakadwi utrudnie wynikajcych z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome. Wieloletniedowiadczenia zwizane z przeciskaniem rur w rnych warunkach gruntowych oraz cige poszukiwania optymalnych rozwizakonstrukcyjnych, spowodoway powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.</p> <p>Produkowane s nastpujce typy wiertnic:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140</p> <p>Wiertnice powysze pozwalaj na wciskanie rur w zakresie rednic od 100 do 1400 mm i dugoci do 60 m. Doboru wiertnic dokonuje siw zalenoci od rednicy i dugoci wierconego otworu.</p> <p>AGREGATY HYDRAULICZNE</p> <p>HORIZONTAL HYDRAULIC DRILLING MACHINESTrenchless technology of pipelines construction with horizontal drilling machinesExisting network of trafficked roads and railway crossings creates problems in the construction of sewer, gas and heating pipelines andcable culverts for power and telecommunication cables. In order to avoid enormous costs and difficulties arising from traditional quarries,horizontal hydraulic drilling machines have been manufactured. Many years of experience connected with pipe ramming in different soilconditions and continuous search for optimal constructional solutions resulted in production of a series of modern horizontal hydraulicdrilling machines.</p> <p>We manufacture the following types of drilling machines:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140</p> <p>The above drilling machines permit to ram pipes with diameter from 100 to 1400 mm and length up to 60 m. Drilling machine selectionis made depending on the diameter and length of the drilled hole.</p> <p>HYDRAULIC GENERATOR</p> <p>Working pressure [MPa]</p> <p>Type of drilling machine portable-onwheels.</p> <p>portable-onwheels.</p> <p>on wheels oron a trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p>portable ona frame</p> <p>portable ona frame</p> <p>MINI-20</p> <p>HWP-25</p> <p>HWP-27</p> <p>HWP-27S</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-80</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>2000 900</p> <p>2200 1000</p> <p>2200</p> <p>2200</p> <p>3000</p> <p>3600</p> <p>4000</p> <p>4800</p> <p>6100</p> <p>7600</p> <p>1000</p> <p>1000</p> <p>1300</p> <p>1800</p> <p>1800</p> <p>2500</p> <p>3200</p> <p>3500</p> <p>250</p> <p>280</p> <p>290</p> <p>360460</p> <p>370450</p> <p>560720</p> <p>570</p> <p>640</p> <p>9401280</p> <p>10001250</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>A B C P</p> <p>MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140</p> <p>MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140</p> <p>AABC</p> <p>D</p> <p>1950</p> <p>4000</p> <p>570</p> <p>250</p> <p>600</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>280</p> <p>700</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>290</p> <p>700</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>360460</p> <p>820</p> <p>2900</p> <p>6000</p> <p>1060</p> <p>370450</p> <p>960</p> <p>3450</p> <p>6950</p> <p>1300</p> <p>560720</p> <p>1400</p> <p>3800</p> <p>7800</p> <p>1400</p> <p>570</p> <p>1500</p> <p>4350</p> <p>8350</p> <p>2200</p> <p>640</p> <p>2200</p> <p>6000</p> <p>9000</p> <p>2100</p> <p>9401280</p> <p>2510</p> <p>7500</p> <p>9600</p> <p>3350</p> <p>10001250</p> <p>3150</p> <p>200 mm - 15 m150 mm - 20 m100 mm- 25 m</p> <p>250 mm - 20 m200 mm - 25 m150 mm - 30 m100 mm - 40 m</p> <p>270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m</p> <p>270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m</p> <p>360 mm - 30 m300 mm - 35 m250 mm - 40 m200 mm - 45 m150 mm - 50 m</p> <p>530 mm - 25 m406 mm - 30 m350 mm - 40 m300 mm - 45 m200 mm - 50 m</p> <p>610 mm - 25 m508 mm - 35 m406 mm - 45 m324 mm - 50 m</p> <p>800 mm - 35 m700 mm - 40 m600 mm - 45 m500 mm - 50 m</p> <p>1220 mm - 30 m1020 mm - 35 m800 mm - 40 m600 mm - 50 m</p> <p>1400 mm - 40 m1000 mm - 60 m</p> <p>125 kN 200 kN 200 kN 200 kN 250 kN 610 kN 650 kN 1250 kN 2000 kN 3000 kN</p> <p>700 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2500 Nm 5000 Nm 6300 Nm 10000 Nm 21 kNm 40 kNm</p> <p>240 kg 340 kg 340 kg 340 kg 630 kg 1900 kg 1900 kg 3200 kg 6700 kg 12000 kg</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-25/16AH-40</p> <p>AH-26 IIAH-25/16 AH-80 AH-80 AH-120 AH-140 AH-140</p> <p>HWP-140HWP-140</p> <p>HWP-120HWP-120</p> <p>BA</p> <p>C</p> <p>A min</p> <p>C</p> <p>P</p> <p>B</p> <p>D - szeroko robocza wiertnicy</p> <p>290 kg 480 kg 480 kg 500 kg 1200 kg 2300 kg 3000 kg 4200 kg 12000 kg 15600 kg</p> <p>Kada wiertnica zasilana jest z agregatu hydraulicznego napdzanego silnikiemspalinowym. Moliwe jest rwnie zasilanie wiertnic z koparek hydraulicznych pouprzednim ich przystosowaniu.Wyposaenie wiertnic stanowi: limaki, gowice do gruntw normalnych oraz gowicewidiowe do gruntw skalistych.</p> <p>Dane wymiarowe komr dla hydraulicznych wiertnic poziomych</p> <p>Typ wiertnicyMinimalna</p> <p>dugo rury [m]Maksymalna</p> <p>dugo rury [m] Podoe</p> <p>Utwardzone</p> <p>Utwardzone</p> <p>Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.</p> <p>Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.</p> <p>Ksztatowniki stalowe, krawdziaki.</p> <p>Pyty betonowe.</p> <p>Wykres doboru wiertnic poziomych</p> <p>1400</p> <p>1300</p> <p>1200</p> <p>1100</p> <p>1000</p> <p>900</p> <p>800</p> <p>700</p> <p>600</p> <p>500</p> <p>400</p> <p>300</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>10 20 30 40 50</p> <p>MINI-20HWP-25</p> <p>HWP-27, HWP-27S</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>HWP-80HWP-80</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-27, HWP-27S</p> <p>HWP-25MINI-20</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>rednica [mm]</p> <p>dugo przewiertu [m]</p> <p>Typ wiertnicy</p> <p>Wymiary [mm]Dimensions [mm]</p> <p>min.</p> <p>max.</p> <p>Dane wymiarowe wiertnic</p> <p>Dane techniczne wiertnic</p> <p>Typ wiertnicy</p> <p>Typ agregatu</p> <p>Masa wiertnicy cakowita</p> <p>Masa wiertnicyz I segmentem toru</p> <p>Moment obrotowy limaka</p> <p>Sia wciskajca rur</p> <p>rednica nominalnaprzecisku dugoprzewiertu</p> <p>Each drilling machine is powered by hydraulic generator, powered by combustion engine.It is also possible to power drilling machines with hydraulic excavators after previousadaptations.Drilling machines equipment consists of: augers, heads for normal soil and fork headsfor rocky soil.</p> <p>Chamber sizes for horizontal hydraulic drilling machines</p> <p>Type of drilling machine The minimumlength of pipe [m]</p> <p>The maximumlength of pipe [m]</p> <p>Soil</p> <p>Hardened</p> <p>Hardened</p> <p>Steel sections, sheet, boards.</p> <p>Steel sections, sheet, boards.</p> <p>Steel sections, square timbers.</p> <p>Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Horizontal drilling machines selection diagramdiameter [mm]</p> <p>drilling length [mm]</p> <p>Size of drilling machines</p> <p>Drilling machine technical specifications</p> <p>Type of drilling machine</p> <p>Type of drillingmachine</p> <p>Ramming nominal diameter drilling length</p> <p>Ramming force</p> <p>Auger torque</p> <p>Weight of drilling machinewith I segment of the track</p> <p>Total rig weight</p> <p>Type of unit</p> <p>D - width of the machine</p> <p>[mm] [mm] [mm]</p> <p>MINI-20</p> <p>HWP-25</p> <p>HWP-27</p> <p>HWP-27S</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-80</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>2000 900</p> <p>2200 1000</p> <p>2200</p> <p>2200</p> <p>3000</p> <p>3600</p> <p>4000</p> <p>4800</p> <p>6100</p> <p>7600</p> <p>1000</p> <p>1000</p> <p>1300</p> <p>1800</p> <p>1800</p> <p>2500</p> <p>3200</p> <p>3500</p> <p>250</p> <p>280</p> <p>290</p> <p>360460</p> <p>370450</p> <p>560720</p> <p>570</p> <p>640</p> <p>9401280</p> <p>10001250</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>A B C P</p> <p>MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140</p> <p>MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140</p> <p>AABC</p> <p>D</p> <p>1950</p> <p>4000</p> <p>570</p> <p>250</p> <p>600</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>280</p> <p>700</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>290</p> <p>700</p> <p>2150</p> <p>4150</p> <p>760</p> <p>360460</p> <p>820</p> <p>2900</p> <p>6000</p> <p>1060</p> <p>370450</p> <p>960</p> <p>3450</p> <p>6950</p> <p>1300</p> <p>560720</p> <p>1400</p> <p>3800</p> <p>7800</p> <p>1400</p> <p>570</p> <p>1500</p> <p>4350</p> <p>8350</p> <p>2200</p> <p>640</p> <p>2200</p> <p>6000</p> <p>9000</p> <p>2100</p> <p>9401280</p> <p>2510</p> <p>7500</p> <p>9600</p> <p>3350</p> <p>10001250</p> <p>3150</p> <p>200 mm - 15 m150 mm - 20 m100 mm- 25 m</p> <p>250 mm - 20 m200 mm - 25 m150 mm - 30 m100 mm - 40 m</p> <p>270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m</p> <p>270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m</p> <p>360 mm - 30 m300 mm - 35 m250 mm - 40 m200 mm - 45 m150 mm - 50 m</p> <p>530 mm - 25 m406 mm - 30 m350 mm - 40 m300 mm - 45 m200 mm - 50 m</p> <p>610 mm - 25 m508 mm - 35 m406 mm - 45 m324 mm - 50 m</p> <p>800 mm - 35 m700 mm - 40 m600 mm - 45 m500 mm - 50 m</p> <p>1220 mm - 30 m1020 mm - 35 m800 mm - 40 m600 mm - 50 m</p> <p>1400 mm - 40 m1000 mm - 60 m</p> <p>125 kN 200 kN 200 kN 200 kN 250 kN 610 kN 650 kN 1250 kN 2000 kN 3000 kN</p> <p>700 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2500 Nm 5000 Nm 6300 Nm 10000 Nm 21 kNm 40 kNm</p> <p>240 kg 340 kg 340 kg 340 kg 630 kg 1900 kg 1900 kg 3200 kg 6700 kg 12000 kg</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-26 IAH-26 II</p> <p>AH-25/16AH-40</p> <p>AH-26 IIAH-25/16 AH-80 AH-80 AH-120 AH-140 AH-140</p> <p>HWP-140HWP-140</p> <p>HWP-120HWP-120</p> <p>BA</p> <p>C</p> <p>A min</p> <p>C</p> <p>P</p> <p>B</p> <p>D - szeroko robocza wiertnicy</p> <p>290 kg 480 kg 480 kg 500 kg 1200 kg 2300 kg 3000 kg 4200 kg 12000 kg 15600 kg</p> <p>Kada wiertnica zasilana jest z agregatu hydraulicznego napdzanego silnikiemspalinowym. Moliwe jest rwnie zasilanie wiertnic z koparek hydraulicznych pouprzednim ich przystosowaniu.Wyposaenie wiertnic stanowi: limaki, gowice do gruntw normalnych oraz gowicewidiowe do gruntw skalistych.</p> <p>Dane wymiarowe komr dla hydraulicznych wiertnic poziomych</p> <p>Typ wiertnicyMinimalna</p> <p>dugo rury [m]Maksymalna</p> <p>dugo rury [m] Podoe</p> <p>Utwardzone</p> <p>Utwardzone</p> <p>Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.</p> <p>Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.</p> <p>Ksztatowniki stalowe, krawdziaki.</p> <p>Pyty betonowe.</p> <p>Wykres doboru wiertnic poziomych</p> <p>1400</p> <p>1300</p> <p>1200</p> <p>1100</p> <p>1000</p> <p>900</p> <p>800</p> <p>700</p> <p>600</p> <p>500</p> <p>400</p> <p>300</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>10 20 30 40 50</p> <p>MINI-20HWP-25</p> <p>HWP-27, HWP-27S</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>HWP-80HWP-80</p> <p>HWP-60</p> <p>HWP-51</p> <p>HWP-33</p> <p>HWP-27, HWP-27S</p> <p>HWP-25MINI-20</p> <p>HWP-120</p> <p>HWP-140</p> <p>rednica [mm]</p> <p>dugo przewiertu [m]</p> <p>Typ wiertnicy</p> <p>Wymiary [mm]Dimensions [mm]</p> <p>min.</p> <p>max.</p> <p>Dane wymiarowe wiertnic</p> <p>Dane techniczne wiertnic</p> <p>Typ wiertnicy</p> <p>Typ agregatu</p> <p>Masa wiertnicy cakowita</p> <p>Masa wiertnicyz I segmentem toru</p> <p>Moment obrotowy limaka</p> <p>Sia wciskajca rur</p> <p>rednica nominalnaprzecisku dugoprzewiertu</p> <p>Each drilling machine is powered by hydraulic generator, powered by combustion engine.It is also possible to power drilling machines with hydraulic excavators after previousadaptations.Drilling machines equipment consists of: augers, heads for normal soil and fork headsfor rocky soil.</p> <p>Chamber sizes for horizontal hydraulic drilling machines</p> <p>Type of drilling machine The minimumlength of pipe [m]</p> <p>The maximumlength of pipe [m]</p> <p>Soil</p> <p>Hardened</p> <p>Hardened</p> <p>Steel sections, sheet, boards.</p> <p>Steel sections, sheet, boards.</p> <p>Steel sections, square timbers.</p> <p>Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Pyty betonowe. Concrete slabs.</p> <p>Horizontal drilling machines selection diagramdiameter [mm]</p> <p>drilling length [mm]</p> <p>Size of drilling machines</p> <p>Drilling machine technical specifications</p> <p>Type of drilling machine</p> <p>Type of drillingmachine</p> <p>Ramming nominal diameter drilling length</p> <p>Ramming force</p> <p>Auger torque</p> <p>Weight of drilling machinewith I segment of the track</p> <p>Total rig weight</p> <p>Type of unit</p> <p>D - width of the machine</p> <p>[mm] [mm] [mm]</p> <p>AH-120AH-120</p> <p>MINI-20MINI-20</p> <p>HWP-27SHWP-27S</p> <p>AH-26 IIAH-26 II</p> <p>AH-40PAH-40P AH-100PAH-100P</p> <p>AH-26 I AH-26 II AH-25/16AH-25/16PAH-80AH-80P</p> <p>AH-100AH-100P AH-140</p> <p>30 30 + 12 40 + 20 58 + 25 100 + 30 135 + 45 250 + 100</p> <p>16 16/20 20/20 20/25 20/25 20/25</p> <p>~10 ~10 15 30 50 73 123</p> <p>100 100 500 650 1300 1600 2500</p> <p>AH-40AH-40P AH-120</p> <p>180 + 90</p> <p>20/25</p> <p>90</p> <p>~2300</p> <p>Typ agregatu</p> <p>Wydajno pomp hydraulicznych[dm3/min.]</p> <p>Cinienie robocze [MPa]</p> <p>Moc silnika [kW]</p> <p>Masa agregatu [kg]</p> <p>Typ zabudowyprzenonyna kkach</p> <p>przenonyna kkach</p> <p>na kkach lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenony lubna przyczepie</p> <p>przenonyna ramie</p> <p>przenonyna ramie</p> <p>Type of unit</p> <p>Engine power [kW]</p> <p>Efficiency of hydraulic pumps[dm3/min.]</p> <p>Unit weight [kW]</p> <p>PRZEDSIBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROENIOWE WAMET Sp. z o.o.85-727 BYDGOSZCZ, ul. Inwalidw 1</p> <p>tel./fax +48 52 361-61-10, tel. +48 52 342-02-10, fax +48 52 361-61-19e-mail: biuro@wamet.pl www.wamet.pl</p> <p>16/16</p> <p>HYDRAULICZNE WIERTNICE POZIOMEBezwykopowa Technika wykonywania rurocigw wiertnicami poziomymi.</p> <p>Istniejca sie obcionych ruchem drg, przejazdw kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurocigw kanalizacyjnych,gazowych, ciepowniczych oraz przepustw kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknicia olbrzymich nakadwi utrudnie wynikajcych z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome. Wieloletniedowiadczenia zwizane z przeciskaniem rur w rnych warunkach gruntowych oraz cige poszukiwania optymalnych rozwizakonstrukcyjnych, spowodoway powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.</p> <p>Produkowane s nastpujce typy wiertnic:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140</p> <p>Wiertnice powysze pozwalaj na wciskanie rur w zakresie rednic od 100 do 1400 mm i dugoci do 60 m. Doboru wiertnic dokonuje siw zalenoci od rednicy i dugoci wierconego otworu.</p> <p>AGREGATY HYDRAULICZNE</p> <p>HORIZONTAL HYDRAULIC DRILLING MACHINESTrenchless technology of pipelines construction with horizontal drilling machinesExisting network of trafficked roads and railway crossings creates problems in the construction of sewer, gas and heating pipelines andcable culverts for power and telecommunication cables. In order to avoid enormous costs and difficulties arising from traditional quarries,horizontal hydraulic drilling machines have been manufactured. Many years of experience connected with pipe ramming in different soilconditions and continuous search for optimal constructional solutions resulted in production of a series of modern horizontal hydraulicdrilling machines.</p> <p>We manufacture the following types of drilling machines:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140</p> <p>The above drilling machines permit to ram pipes with diameter from 100 to 1400 mm and length up to 60 m. Drilling machine selectionis made depending on the diameter and length of the drilled hole.</p> <p>HYDRAULIC GENERATOR</p> <p>Working pressure [MPa]</p> <p>Type of drilling machine portable-onwheels.</p> <p>portable-onwheels.</p> <p>on wheels oron a trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p> portable or ona trailer</p> <p>portable ona frame</p> <p>portable ona frame</p>