AGREGATY HYDRAULICZNE HYDRAULICZNE WIERTNICE ?· mini-20 hwp-25 hwp-27 hwp-27s hwp-33 hwp-51 hwp-60…

  • Published on
    02-Mar-2019

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

AH-120AH-120

MINI-20MINI-20

HWP-27SHWP-27S

AH-26 IIAH-26 II

AH-40PAH-40P AH-100PAH-100P

AH-26 I AH-26 II AH-25/16AH-25/16PAH-80AH-80P

AH-100AH-100P AH-140

30 30 + 12 40 + 20 58 + 25 100 + 30 135 + 45 250 + 100

16 16/20 20/20 20/25 20/25 20/25

~10 ~10 15 30 50 73 123

100 100 500 650 1300 1600 2500

AH-40AH-40P AH-120

180 + 90

20/25

90

~2300

Typ agregatu

Wydajno pomp hydraulicznych[dm3/min.]

Cinienie robocze [MPa]

Moc silnika [kW]

Masa agregatu [kg]

Typ zabudowyprzenonyna kkach

przenonyna kkach

na kkach lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenonyna ramie

przenonyna ramie

Type of unit

Engine power [kW]

Efficiency of hydraulic pumps[dm3/min.]

Unit weight [kW]

PRZEDSIBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROENIOWE WAMET Sp. z o.o.85-727 BYDGOSZCZ, ul. Inwalidw 1

tel./fax +48 52 361-61-10, tel. +48 52 342-02-10, fax +48 52 361-61-19e-mail: biuro@wamet.pl www.wamet.pl

16/16

HYDRAULICZNE WIERTNICE POZIOMEBezwykopowa Technika wykonywania rurocigw wiertnicami poziomymi.

Istniejca sie obcionych ruchem drg, przejazdw kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurocigw kanalizacyjnych,gazowych, ciepowniczych oraz przepustw kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknicia olbrzymich nakadwi utrudnie wynikajcych z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome. Wieloletniedowiadczenia zwizane z przeciskaniem rur w rnych warunkach gruntowych oraz cige poszukiwania optymalnych rozwizakonstrukcyjnych, spowodoway powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.

Produkowane s nastpujce typy wiertnic:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140

Wiertnice powysze pozwalaj na wciskanie rur w zakresie rednic od 100 do 1400 mm i dugoci do 60 m. Doboru wiertnic dokonuje siw zalenoci od rednicy i dugoci wierconego otworu.

AGREGATY HYDRAULICZNE

HORIZONTAL HYDRAULIC DRILLING MACHINESTrenchless technology of pipelines construction with horizontal drilling machinesExisting network of trafficked roads and railway crossings creates problems in the construction of sewer, gas and heating pipelines andcable culverts for power and telecommunication cables. In order to avoid enormous costs and difficulties arising from traditional quarries,horizontal hydraulic drilling machines have been manufactured. Many years of experience connected with pipe ramming in different soilconditions and continuous search for optimal constructional solutions resulted in production of a series of modern horizontal hydraulicdrilling machines.

We manufacture the following types of drilling machines:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140

The above drilling machines permit to ram pipes with diameter from 100 to 1400 mm and length up to 60 m. Drilling machine selectionis made depending on the diameter and length of the drilled hole.

HYDRAULIC GENERATOR

Working pressure [MPa]

Type of drilling machine portable-onwheels.

portable-onwheels.

on wheels oron a trailer

portable or ona trailer

portable or ona trailer

portable or ona trailer

portable ona frame

portable ona frame

MINI-20

HWP-25

HWP-27

HWP-27S

HWP-33

HWP-51

HWP-60

HWP-80

HWP-120

HWP-140

2000 900

2200 1000

2200

2200

3000

3600

4000

4800

6100

7600

1000

1000

1300

1800

1800

2500

3200

3500

250

280

290

360460

370450

560720

570

640

9401280

10001250

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

A B C P

MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140

MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140

AABC

D

1950

4000

570

250

600

2150

4150

760

280

700

2150

4150

760

290

700

2150

4150

760

360460

820

2900

6000

1060

370450

960

3450

6950

1300

560720

1400

3800

7800

1400

570

1500

4350

8350

2200

640

2200

6000

9000

2100

9401280

2510

7500

9600

3350

10001250

3150

200 mm - 15 m150 mm - 20 m100 mm- 25 m

250 mm - 20 m200 mm - 25 m150 mm - 30 m100 mm - 40 m

270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m

270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m

360 mm - 30 m300 mm - 35 m250 mm - 40 m200 mm - 45 m150 mm - 50 m

530 mm - 25 m406 mm - 30 m350 mm - 40 m300 mm - 45 m200 mm - 50 m

610 mm - 25 m508 mm - 35 m406 mm - 45 m324 mm - 50 m

800 mm - 35 m700 mm - 40 m600 mm - 45 m500 mm - 50 m

1220 mm - 30 m1020 mm - 35 m800 mm - 40 m600 mm - 50 m

1400 mm - 40 m1000 mm - 60 m

125 kN 200 kN 200 kN 200 kN 250 kN 610 kN 650 kN 1250 kN 2000 kN 3000 kN

700 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2500 Nm 5000 Nm 6300 Nm 10000 Nm 21 kNm 40 kNm

240 kg 340 kg 340 kg 340 kg 630 kg 1900 kg 1900 kg 3200 kg 6700 kg 12000 kg

AH-26 IAH-26 II

AH-26 IAH-26 II

AH-26 IAH-26 II

AH-25/16AH-40

AH-26 IIAH-25/16 AH-80 AH-80 AH-120 AH-140 AH-140

HWP-140HWP-140

HWP-120HWP-120

BA

C

A min

C

P

B

D - szeroko robocza wiertnicy

290 kg 480 kg 480 kg 500 kg 1200 kg 2300 kg 3000 kg 4200 kg 12000 kg 15600 kg

Kada wiertnica zasilana jest z agregatu hydraulicznego napdzanego silnikiemspalinowym. Moliwe jest rwnie zasilanie wiertnic z koparek hydraulicznych pouprzednim ich przystosowaniu.Wyposaenie wiertnic stanowi: limaki, gowice do gruntw normalnych oraz gowicewidiowe do gruntw skalistych.

Dane wymiarowe komr dla hydraulicznych wiertnic poziomych

Typ wiertnicyMinimalna

dugo rury [m]Maksymalna

dugo rury [m] Podoe

Utwardzone

Utwardzone

Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.

Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.

Ksztatowniki stalowe, krawdziaki.

Pyty betonowe.

Wykres doboru wiertnic poziomych

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

10 20 30 40 50

MINI-20HWP-25

HWP-27, HWP-27S

HWP-33

HWP-51

HWP-60

HWP-120

HWP-140

HWP-80HWP-80

HWP-60

HWP-51

HWP-33

HWP-27, HWP-27S

HWP-25MINI-20

HWP-120

HWP-140

rednica [mm]

dugo przewiertu [m]

Typ wiertnicy

Wymiary [mm]Dimensions [mm]

min.

max.

Dane wymiarowe wiertnic

Dane techniczne wiertnic

Typ wiertnicy

Typ agregatu

Masa wiertnicy cakowita

Masa wiertnicyz I segmentem toru

Moment obrotowy limaka

Sia wciskajca rur

rednica nominalnaprzecisku dugoprzewiertu

Each drilling machine is powered by hydraulic generator, powered by combustion engine.It is also possible to power drilling machines with hydraulic excavators after previousadaptations.Drilling machines equipment consists of: augers, heads for normal soil and fork headsfor rocky soil.

Chamber sizes for horizontal hydraulic drilling machines

Type of drilling machine The minimumlength of pipe [m]

The maximumlength of pipe [m]

Soil

Hardened

Hardened

Steel sections, sheet, boards.

Steel sections, sheet, boards.

Steel sections, square timbers.

Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Horizontal drilling machines selection diagramdiameter [mm]

drilling length [mm]

Size of drilling machines

Drilling machine technical specifications

Type of drilling machine

Type of drillingmachine

Ramming nominal diameter drilling length

Ramming force

Auger torque

Weight of drilling machinewith I segment of the track

Total rig weight

Type of unit

D - width of the machine

[mm] [mm] [mm]

MINI-20

HWP-25

HWP-27

HWP-27S

HWP-33

HWP-51

HWP-60

HWP-80

HWP-120

HWP-140

2000 900

2200 1000

2200

2200

3000

3600

4000

4800

6100

7600

1000

1000

1300

1800

1800

2500

3200

3500

250

280

290

360460

370450

560720

570

640

9401280

10001250

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

A B C P

MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140

MINI-20 HWP-25 HWP-27 HWP-27S HWP-33 HWP-51 HWP-60 HWP-80 HWP-120 HWP-140

AABC

D

1950

4000

570

250

600

2150

4150

760

280

700

2150

4150

760

290

700

2150

4150

760

360460

820

2900

6000

1060

370450

960

3450

6950

1300

560720

1400

3800

7800

1400

570

1500

4350

8350

2200

640

2200

6000

9000

2100

9401280

2510

7500

9600

3350

10001250

3150

200 mm - 15 m150 mm - 20 m100 mm- 25 m

250 mm - 20 m200 mm - 25 m150 mm - 30 m100 mm - 40 m

270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m

270 mm - 20 m250 mm - 25 m200 mm - 30 m150 mm - 35 m100 mm - 40 m

360 mm - 30 m300 mm - 35 m250 mm - 40 m200 mm - 45 m150 mm - 50 m

530 mm - 25 m406 mm - 30 m350 mm - 40 m300 mm - 45 m200 mm - 50 m

610 mm - 25 m508 mm - 35 m406 mm - 45 m324 mm - 50 m

800 mm - 35 m700 mm - 40 m600 mm - 45 m500 mm - 50 m

1220 mm - 30 m1020 mm - 35 m800 mm - 40 m600 mm - 50 m

1400 mm - 40 m1000 mm - 60 m

125 kN 200 kN 200 kN 200 kN 250 kN 610 kN 650 kN 1250 kN 2000 kN 3000 kN

700 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2000 Nm 2500 Nm 5000 Nm 6300 Nm 10000 Nm 21 kNm 40 kNm

240 kg 340 kg 340 kg 340 kg 630 kg 1900 kg 1900 kg 3200 kg 6700 kg 12000 kg

AH-26 IAH-26 II

AH-26 IAH-26 II

AH-26 IAH-26 II

AH-25/16AH-40

AH-26 IIAH-25/16 AH-80 AH-80 AH-120 AH-140 AH-140

HWP-140HWP-140

HWP-120HWP-120

BA

C

A min

C

P

B

D - szeroko robocza wiertnicy

290 kg 480 kg 480 kg 500 kg 1200 kg 2300 kg 3000 kg 4200 kg 12000 kg 15600 kg

Kada wiertnica zasilana jest z agregatu hydraulicznego napdzanego silnikiemspalinowym. Moliwe jest rwnie zasilanie wiertnic z koparek hydraulicznych pouprzednim ich przystosowaniu.Wyposaenie wiertnic stanowi: limaki, gowice do gruntw normalnych oraz gowicewidiowe do gruntw skalistych.

Dane wymiarowe komr dla hydraulicznych wiertnic poziomych

Typ wiertnicyMinimalna

dugo rury [m]Maksymalna

dugo rury [m] Podoe

Utwardzone

Utwardzone

Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.

Ksztatowniki stalowe, blacha, deski.

Ksztatowniki stalowe, krawdziaki.

Pyty betonowe.

Wykres doboru wiertnic poziomych

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

10 20 30 40 50

MINI-20HWP-25

HWP-27, HWP-27S

HWP-33

HWP-51

HWP-60

HWP-120

HWP-140

HWP-80HWP-80

HWP-60

HWP-51

HWP-33

HWP-27, HWP-27S

HWP-25MINI-20

HWP-120

HWP-140

rednica [mm]

dugo przewiertu [m]

Typ wiertnicy

Wymiary [mm]Dimensions [mm]

min.

max.

Dane wymiarowe wiertnic

Dane techniczne wiertnic

Typ wiertnicy

Typ agregatu

Masa wiertnicy cakowita

Masa wiertnicyz I segmentem toru

Moment obrotowy limaka

Sia wciskajca rur

rednica nominalnaprzecisku dugoprzewiertu

Each drilling machine is powered by hydraulic generator, powered by combustion engine.It is also possible to power drilling machines with hydraulic excavators after previousadaptations.Drilling machines equipment consists of: augers, heads for normal soil and fork headsfor rocky soil.

Chamber sizes for horizontal hydraulic drilling machines

Type of drilling machine The minimumlength of pipe [m]

The maximumlength of pipe [m]

Soil

Hardened

Hardened

Steel sections, sheet, boards.

Steel sections, sheet, boards.

Steel sections, square timbers.

Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Pyty betonowe. Concrete slabs.

Horizontal drilling machines selection diagramdiameter [mm]

drilling length [mm]

Size of drilling machines

Drilling machine technical specifications

Type of drilling machine

Type of drillingmachine

Ramming nominal diameter drilling length

Ramming force

Auger torque

Weight of drilling machinewith I segment of the track

Total rig weight

Type of unit

D - width of the machine

[mm] [mm] [mm]

AH-120AH-120

MINI-20MINI-20

HWP-27SHWP-27S

AH-26 IIAH-26 II

AH-40PAH-40P AH-100PAH-100P

AH-26 I AH-26 II AH-25/16AH-25/16PAH-80AH-80P

AH-100AH-100P AH-140

30 30 + 12 40 + 20 58 + 25 100 + 30 135 + 45 250 + 100

16 16/20 20/20 20/25 20/25 20/25

~10 ~10 15 30 50 73 123

100 100 500 650 1300 1600 2500

AH-40AH-40P AH-120

180 + 90

20/25

90

~2300

Typ agregatu

Wydajno pomp hydraulicznych[dm3/min.]

Cinienie robocze [MPa]

Moc silnika [kW]

Masa agregatu [kg]

Typ zabudowyprzenonyna kkach

przenonyna kkach

na kkach lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenony lubna przyczepie

przenonyna ramie

przenonyna ramie

Type of unit

Engine power [kW]

Efficiency of hydraulic pumps[dm3/min.]

Unit weight [kW]

PRZEDSIBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROENIOWE WAMET Sp. z o.o.85-727 BYDGOSZCZ, ul. Inwalidw 1

tel./fax +48 52 361-61-10, tel. +48 52 342-02-10, fax +48 52 361-61-19e-mail: biuro@wamet.pl www.wamet.pl

16/16

HYDRAULICZNE WIERTNICE POZIOMEBezwykopowa Technika wykonywania rurocigw wiertnicami poziomymi.

Istniejca sie obcionych ruchem drg, przejazdw kolejowych stwarza problemy w bezkolizyjnej budowie rurocigw kanalizacyjnych,gazowych, ciepowniczych oraz przepustw kablowych dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla uniknicia olbrzymich nakadwi utrudnie wynikajcych z tradycyjnej metody odkrywkowej, zaprojektowano i wykonano hydrauliczne wiertnice poziome. Wieloletniedowiadczenia zwizane z przeciskaniem rur w rnych warunkach gruntowych oraz cige poszukiwania optymalnych rozwizakonstrukcyjnych, spowodoway powstanie typoszeregu nowoczesnych hydraulicznych wiertnic poziomych.

Produkowane s nastpujce typy wiertnic:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140

Wiertnice powysze pozwalaj na wciskanie rur w zakresie rednic od 100 do 1400 mm i dugoci do 60 m. Doboru wiertnic dokonuje siw zalenoci od rednicy i dugoci wierconego otworu.

AGREGATY HYDRAULICZNE

HORIZONTAL HYDRAULIC DRILLING MACHINESTrenchless technology of pipelines construction with horizontal drilling machinesExisting network of trafficked roads and railway crossings creates problems in the construction of sewer, gas and heating pipelines andcable culverts for power and telecommunication cables. In order to avoid enormous costs and difficulties arising from traditional quarries,horizontal hydraulic drilling machines have been manufactured. Many years of experience connected with pipe ramming in different soilconditions and continuous search for optimal constructional solutions resulted in production of a series of modern horizontal hydraulicdrilling machines.

We manufacture the following types of drilling machines:MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-51, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140

The above drilling machines permit to ram pipes with diameter from 100 to 1400 mm and length up to 60 m. Drilling machine selectionis made depending on the diameter and length of the drilled hole.

HYDRAULIC GENERATOR

Working pressure [MPa]

Type of drilling machine portable-onwheels.

portable-onwheels.

on wheels oron a trailer

portable or ona trailer

portable or ona trailer

portable or ona trailer

portable ona frame

portable ona frame

Recommended

View more >