[AIESEC NEU] Global Citizen Program Winter 2015

 • Published on
  23-Jul-2016

 • View
  216

 • Download
  3

DESCRIPTION

Follow the sign of your star And show the world who you truly are Ngng ca tui tr bc chn vo i vi bao m c hoi bo, nhng u mi l im bt u bn hin thc ha gic m ca mnh? Mang theo kht vng ca bn v tham gia Global Citizen ngay thi. Bit u chuyn i Exchange ny chnh l c hi bn ang tm kim... ng k chng trnh t: https://internships.aiesec.org/

Transcript

 • Follow the sign of your star

  Chng trnh

  Cng dn

  ton cu ma ng 2015

 • 1, chng ti l ai

  2, cng dn ton cu l g

  3, li ch chng trnh

  4, iu kin tham gia

  5, cch thc ng k

  6, h thng h tr t aiesec

  7, lu quan trng

  8, cch thc lin h

  M

  C L

  C

 • 1, chng ti l ai

  aiesec

  L t chc quc t

  Phi chnh ph

  Hot ng c lp

  Khng v mc ch li nhun

  c iu hnh hon ton bi sinh vin

  aiesec

  Quan tm su sc ti:

  Cc vn x hi

  Pht trin kh nng lnh o

  Gia tng hiu bit vn ha

  Hc hi thng qua tri nghim

 • aiesec

  Chng ti hin c mt trn 126 quc gia v vng lnh th

  Chng ti mang li cho gii tr mt mi trng quc t, ni h c th pht huy s t tin, hc hi thm kinh nghim, ng thi vp ng v trng thnh thng qua n.

  Cc bn s hiu r hn v nhng gi tr mnh ang tm kim, ng thi to ra nh hng tch cc ti x hi.

  AIESEC in NEU l chi nhnh ca t chc ti trng i hc Kinh t Quc dn.

 • 2, cng dn ton cu l g

  Cng dn ton cu (Global Citizen) l chng trnh thc tp c t chc bi AIESEC di dng d n cng ng ti nhiu t nc khc nhau.

  Mi chuyn thc tp thng ko di t 6 8 tun.

  Chng trnh c t chc nhm mc ch gip gii tr pht trin bn thn qua cc tri nghim ti mi trng quc t cng nh to nh hng tch cc n cng ng.

 • 3, li ch chng trnh

  Hiu r hn v bn thn thng qua nhng th thch ti t d n cng nh mi trng sinh hot.

  Pht trin cc k nng c nhn trong mi trng lm vic quc t.

  Tri nghim s a dng v vn ha thng qua cc hot ng vi thc tp sinh n t nhiu quc gia trn th gii.

  Pht trin kh nng giao tip ting Anh trong mi trng a vn ha.

  M rng mng li quan h quc t thng qua giao lu vi cc thc tp sinh nc ngoi v thnh vin AIESEC ti t nc im n.

  To ra nh hng tch cc ti cng ng bng cch tham gia cc d n h tr tnh nguyn.

 • 4, iu kin tham gia

  Sinh vin hoc sinh vin ra trng di 30 tui.

  Nng lc ting Anh s dng trong giao tip hng ngy.

  Kh nng ti chnh ti thiu chi tiu cho ton b chuyn i.

  Thi gian c th i c t 6 n 8 tun.

  C mong mun pht trin bn thn.

  Quan tm n cc vn th gii, x hi.

 • 6, h thng h tr ca aiesec

  Sau khi bn hon thnh vic ng k ti khon v in thng tin, AIESEC in NEU s lp tc gi cho bn email xc nhn ng k.

  AIESEC in NEU s c mt ngi bn ng hnh cng bn hon thnh tt c cc bc ng k tham gia d n, gip bn gii quyt cc kh khn v ln k hoch chun b cho chuyn i.

  AIESEC in NEU cng s cung cp cc bui o to v k nng nhm gip bn c c s chun b tt nht cho chuyn i.

 • 7, lu quan trng

  Hy ng k tham gia cng sm cng tt! D n m bn quan tm c th s tuyn nhn s rt nhanh.

  Mc ph tham gia chng trnh: 180USD bt buc, bao gm:

  150USD ph t vn hot ng

  30USD dch v h tr khn cp

  Trong sut thi gian thc tp sinh tham gia chng trnh thc tp.

  *Mc ph ny khng bao gm tin v my bay, visa, chi ph n (nu c) v cc chi ph sinh hot khc.

  Mt vi c tnh chi tiu cho

  ton b hnh trnh ti mt s

  quc gia, bao gm c tin v my

  bay v chi ph sinh hot:

  $700-$800: Thi Lan

  $1000-$1200: Malaysia, Philippines,

  Indonesia

  $1400: i Loan, Trung Quc

  $1500-$1800: n , Sri Lanka

 • lin h

  Email: aiesec.neu.exchange@gmail.com

  Website: https://internships.aiesec. org

  Fanpage: http://www.facebook.com/gep.aiesec.neu

  Hotline: Ms. Linh - (+84)904370011