AIX FAQ - HupWiki.pdf

  • Published on
    09-Sep-2015

  • View
    226

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 1/32</p><p>AIXFAQAHupWikibl...</p><p>Tartalomjegyzk1Fontostudnivalksirnyelvek2Bevezets</p><p>2.1HogyanlljakhozzazAIXhez?3Trtnelem</p><p>3.1HonnanszrmazikazAIX?3.2HogyantrtnikazAIXverziinakkiadsa?3.3MibentrnekelazAIXfkiadsai?3.4MirehasznljkazAIXet?3.5MelyopercisrendszerekkonkurenseiazAIXnek?3.6MagyarorszgonkikhasznlnakAIXet?3.7HogyanfrhetekhozzazAIXforrskdjhoz?</p><p>4Hardver4.1Abootinforl4.2MilyenhardverenfutazAIX?4.3Hogyantudommeg,milyenhardverrelvandolgom?4.4Hogyannzhetemmegaprocesszortpust,rajelt,abuszsebessgt...?4.5Hogyanolvassamlesrtelmezzemasorozatszmot?4.6LeheteAIXetemultorbanhasznlni?4.7Honnanszerezzekhardvert,haAIXetakarokhasznlni?4.8Milyencserlhetalkatrszeket(RAM,SCSI,PCI...)lehetbelerakniegyPowergpbe?4.9Mibenklnbznekahardverklnbzgenercii?4.10IBMBullmodelleksszehasonltsa4.11Milyenformtum,mretgpekjellemzekazAIXalattihardverre?4.12MelyikprocesszorokbanvanAltiVec(msnvenVMX)tmogats?4.13VaneUSBMassStorage(USBhttrtr)tmogatsazAIXben?</p><p>5Rendszerindtsslellts5.1MirealkalmasaPowerfirmware?5.2Miazaszervizprocesszor,shogyanremel?5.3Hogyanvltoztathatkmegabootlehetsgei?5.4Hogyanzajlikabootfolyamat?5.5MiazASMI,shogyanremel?5.6MiazSMSmen,shogyanremel?5.7MiazOpenFirmware?5.8HnyflekppenllthatomleazAIXet?5.9MilyenfutsiszintekvannakAIXen?5.10Hogyantudoksingleusermdbanbootolni?</p><p>6LVM,filerendszerek,swap,systemdump6.1HogyanmkdikazAIXLVM?6.2MikalegalapvetbbLVMparancsok?6.3MiazLVMmirror?</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 2/32</p><p>6.4MilyenfilerendszerektmogatottakAIXen?6.5HogyantudokISOkatmountolniAIXen?6.6HogyanhasznljamaswapetAIXen?6.7Miazasystemdump,shogyanrdemesbelltani?6.8Hogyantudomleggyorsabbanmegnzniegydiszkmrett?6.9Honnantudom,hogymelyikdiszkSAS,SCSI,melyiklgSANon...stb?6.10MiazaGPFS?</p><p>7Dokumentci7.1Milyenteleptettdokumentcillarendelkezsre?7.2HolvanazonlinePowerSystems(RISChardver)dokumentci"gykere"?7.3Holtallokinformcitegyadottmodellrevonatkozan?7.4HoltallomahivatalosonlineAIXdokumentcit?7.5Hololvashatokmanoldalakatonline?7.6Holtalloktanulsraalkalmasdokumentumokat?7.7Holtallomaklnflehibakdok(pl.LEDkdok)referencijt?7.8HoltallomaReleaseNotest(azegyeskiadsokhozjrmegjegyzseket)saDifferencesGuideokat(azegyeskiadsokkztiklnbsgeklerst)?</p><p>8Programokllektana8.1Hogyanllaptommeg,hogyegyprogram32vagy64bitese?8.2Holvannakasharedobjectek64bitesvltozatai?8.3Hogyantudokaprogramomltalhasznltsharedobjectekrltjkozdni?</p><p>9Biztonsg9.1BiztonsgoseegyAIXalaptelepts?9.2VanetzfalazAIXen?9.3VanechrootazAIXen?9.4MilyentitkoststhasznlazAIXajelszavakhoz?</p><p>10Felhasznlk,privilgiumok,arootuser10.1Holtallokazjfelhasznlkltrehozshozhasznlhatsablonokat?10.2Hogyanadhatokmeg8karakternlhosszabbuserneveket?10.3Hogyanvltoztathatkazulimitrtkek?</p><p>11Hlzat11.1VanewirelesstmogatsazAIXben?11.2IsmerieazAIXalinuxterminltpust?</p><p>12Virtualizci12.1MiazLPAR(logikaipartci)?12.2MiazaWPAR?12.3MiaHMC,smirehasznlhat?12.4Melyikhardverentudokvirtualizcithasznlni?12.5MiazaVIO(VirtualI/O)szerver?12.6MiaPowerVM,smittakaraPowerVMEditions?12.7MiaPowerVMLx86?12.8MiaHEA(HostEthernetAdapter),smiazIVE(IntegratedVirtualEthernet)?</p><p>13Clusterek(HACMP)13.1MiaHACMP?13.2HogyanvezrelhetemaHACMPt?13.3HoltalalhatkaHACMPlogok,illetvemelyiketrdemesolvasni?13.4Milyenparancsokkalkrdezhetemleaclusterllapott,jellemzit?13.5Hogyannzhetemmeg,hogyfuteacluster?</p><p>14Telepts,helyrelltssverzivlts14.1MilyenformbantelepthetazAIX?</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 3/32</p><p>14.2HonnantlthetekleAIXet?14.3Mittartalmazazalapteleptkszlet?14.4MilyenCDketszerezhetekbeazalapteleptkszletmell?14.5MittartalmazazExpansionPack?14.6MittartalmazaLinuxToolbox?14.7MiazAIXEnterpriseEdition?14.8MiaManagementEditionforAIX?14.9MittlthetekleingyenazIBMtl?14.10Miazmksysb?14.11MiaNIM?14.12MiaNIMOL?14.13VaneLiveCDAIXhez?14.14Miheztudokkezdeni,haCDrolmaintenancemdbabootolok?</p><p>15Szoftverek,frisstsekshibajavtsok15.1MilyenszintekettakarazML,aTL,azSPsaCSP?15.2Mitjelenta"VRMF"?15.3Milyenformbanjelennekmegajavtsok?15.4HogyanllaptommegazAIXverzijt?15.5Hogyanlehetegyszerennaprakszentartaniarendszert?15.6Hogyantelepthetemafrisstseket?15.7Hogyantudokvisszallniafrisstsekelttillapotra?15.8Mitjelentenekakiadsutniszmok?15.9MilyencsomagformtumothasznlazAIX?15.10Gyorsinstallp/lslppvsLinuxapt/rpmkeresztreferencia?15.11TudokesajtcsomagokatkszteniAIXre?15.12MillrendelkezsreazalapOSltalszlltottszoftverenkvl?15.13HogyanteleptsekOpenSSHtAIXre?15.14MilyenfordtllrendelkezsreAIXen?</p><p>16Hibakeress,problmamegolds16.1Holvanadmesgnekmegfelelkimenet?16.2Hogyanmkdikazerrorlog?16.3Holakonzollogja?16.4Mireja'diag'men?16.5Hogyancserlekkiegymeghibsodotthardvert?16.6Miacfgmgr,smikorkellhasznlni?16.7Miazalocationcode,shogytallommegamegfelelhardverelemet?16.8Milyenprogramokkalmonitorozhatomarendszert?16.9MiazFRU,aPartNumbersaCCIN?MiaVPD?</p><p>17AzAIXmintdesktop17.1MilyenXverzismilyenablakkezeladefaultazAIXen?17.2MilyendesktopmodelleklteznekAIXhez?17.3MilyenbngszthasznlhatokAIXalatt?</p><p>18letazAIXkrl18.1Termktmogats,letciklus,hibakezels</p><p>18.1.1Honnanrteslhetekazaktulisfrisstsekrl?18.1.2HoltallomazIBMtermkeivelkapcsolatosszerzdsekadatbzist?</p><p>18.2Oktatsskpestsek18.2.1MirtsmikorrdemeselmennemegyAIXkurzusra?18.2.2MennyibekerlegyAIXoktats,smifrebbebele?18.2.3MilyenkpestseketszerezhetekAIXadminisztrtorknt?</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 4/32</p><p>18.2.4Hogyankszljekfelegyilyenvizsgra?18.3Kzssg</p><p>18.3.1Holkeresgljek,hasrgssegtsgrevanszksgem?18.3.2Milyenonlinefrumok,kzssgeklteznek?</p><p>19brksmellkletek19.1AzAIXLVMvzlatosbrzolsa19.2Mitneszerkessznkkzzel?</p><p>20KrdsekaHUPfrumbl21Vdjegyek</p><p>FontostudnivalksirnyelvekEzadokumentumNEMargi(angolnyelv)AIXFAQhozhasonl,tudomnyosrszletessglers,haneminkbbltalnosbemutatkvnlenniazrdekldkszmra.JelendokumentumeredetiszerzjenemazIBMmegbzsblksztetteamunkt(azaznemllzletirdekalapltrehozsamgtt).)Aszerz(k)semmilyenfelelssgetnemvllal(nak)akzltinformcikpontossgvalkapcsolatban!</p><p>Bevezets</p><p>HogyanlljakhozzazAIXhez?</p><p>AzAIXesazopensourceUnixszerrendszerekkzttilegfontosabbklnbsgahardverenkvltermszetesenotttallhat,hogyazAIXensokkalfontosabbakastandardeszkzkabelltsokmegvltoztatsra.Jkiindulpontlehetamenkblfelpl,cursesalap'smitty',amibenmindenvgrehajtottparancs"kipuskzhat".</p><p>AzAIXalegtbbbelltstegyadatbzisban,azODMbentrol,ennekegypldnyaafutkernelbenlakik,sfjlokbantroltadatokkalszinkronizldik.gypldulahlzatiparamterekahagyomnyos'ifconfig'vagy'route'parancsokkalvalbelltsairebootutnelvesznek.</p><p>Mindenverzisokkaljobblett,mintakorbbiak,ezrtmindenkitarrasztnzk,hogylegalbbishobbygpenahardverhezkpestigyekezzenalegjabbverzithasznlni(ld.lejjebb),sezenbellistartsonlpstajavtcsomagokkal.</p><p>Ezegykereskedelmi,zleticlokrasspecilisteljestmnyrefejlesztettOS,amibizonyosfeladatokranehezenvehetr,smagaazIBMiscsakolyasmittmogatssztnoz,amihezzletirdekefzdik.TehthibavanhozzpldulGNOME,eznemjelentiazt,hogykezesdesktopleszbelle,smennifogaCompiz.:)Annakidejnltalnosclokraterveztk,demanapsgmraworkstationvonalismegsznt.</p><p>Trtnelem</p><p>HonnanszrmazikazAIX?</p><p>AzAIXalapjaiaSystemVUnixsa4.3BSDkrlkereshetk.Azopercisrendszeralapjaitegykls</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 5/32</p><p>cg,azInteractivefejlesztettekiazIBMnekmga80asvekben.AzIBM1990tl,azRS/6000csaldmegjelenstlkezdve'vllalja'azAIXet.A3.2esverzielttiidszakrlkevsinformcilelhetfel.</p><p>AIX(Wikipedia)(http://en.wikipedia.org/wiki/AIX_operating_system)</p><p>HogyantrtnikazAIXverziinakkiadsa?</p><p>ltalban23vente,jellemzenegyegyjhardvercsaldhozktvejelenikmegegyegyfkiads,amitrendszerintX.Yszmozssaljellnek.Afbbverzik:</p><p>Elfutr:IN/ixINTERACTIVEUnix(UNIXSystemVR1/R24.2BSD/4.3BSD)INTERACTIVESystemsCo.1.0(AIX/RT)1986[IBM6150RT]AIXPS/21989(IBMPS/2modelleken)2.0~2.2.1198619873.0~3.2(AIX/6000)198919903.1("valdi"AIX)1990[POWERCPUsRISCSystem/6000hardver:1990.februr]4.1~4.3.319941999[RS6464bitesCPU:19974.3tl64biteshardvertmogatsa]5.02000.oktber24.[hardvertnevezse'eServerpSeries're]5.12001.mjus4.[64biteskernelPOWER4:2001.oktber]5.22002.oktber18.5.32004.augusztus30.[POWER5:2004.jlius]6.12007.november9.[POWER6:2007.jnius]7.12010.szeptember10.?[POWER7:2010.februr8.]</p><p>32YearsofIBMRISC(http://rootvg.net/content/view/20/2/)(rootvg.net)</p><p>MibentrnekelazAIXfkiadsai?</p><p>4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1MCAmodels * * PReP/PCImodels * * CHRPmodels/OpenFirmware * * * * * *POWER12CPU * * POWER3CPU * * * * POWER4CPU * * * * * *POWER5CPU * * * *POWER6CPU [TL] [TL] * *POWER7CPU [TL] * *64bitkernel * * * [only] [only]JFS2 * * * * *LPAR * * * * *DLPAR * * * *MicroPartitioning * * *WPAR * *VirtualI/O * * *</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 6/32</p><p>MultipathI/O * * * *SMT(Multithreading) * * *</p><p>Tmogatott:*Nemtmogatott:CsakbizonyosTLen:[TL]Kizrlag:[only]</p><p>MirehasznljkazAIXet?</p><p>Teljestmnyorientltzletialkalmazsokfuttatsra.PldulsokhelyenOraclevagyIBMDB2adatbziskezelfutrajta,amikrealegklnbzbbfunkcijfeladatokatelltalkalmazsokteleplnek.Jellemzpldk:IBMLotustermkek,IBMWebSphereszoftverek,SAP,IBMTivolitermkcsald,EMCDocumentum,DataWarehouse(adattrhz)szoftverek.Dejelentsanagyszmtsiignyterleteken(HPC,CAD/CAE/CAM,modellezs,szimulcik...)valfelhasznlsa,aszuperszmtgpeklistjnmegtallhatAIXvasakonpldulharcszatismeteorolgiaimodellezsisfolyik.NhnypldaaTOP500listrl:</p><p>AzASCPurple(http://www.top500.org/system/7759)azegyiklegismertebb,AIXetfuttatszuperszmtgpAzECMWFPOWER6clustere(http://www.top500.org/system/9551)ajelenlegi(2008.06)legersebbAIXalaprendszer,idjrsmodellezsreptettk</p><p>MelyopercisrendszerekkonkurenseiazAIXnek?</p><p>TermszetesenelssorbanazOracle(Sun)SolarissaLinux,kisebbmrtkbenaHPUXsaWindowsis,feladattlfggen.Hamigrcitrtnik,ltalbanLinuxraszoktkkltztetniazAIXenfutfunkcikat.</p><p>MagyarorszgonkikhasznlnakAIXet?</p><p>TudomsomszerintjelenlegalegkomolyabbslegkorszerbbhazaiIBMPoweralaphardverparknhanypnzintzettulajdonbanvan,deemellettllamiszervek,nkormnyzatok,oktatsiintzmnyek,tvkzlsisiparicgekishasznljkkisebbnagyobbmrtkben.Sokhelyentallhategyegyelregedett,lejrtkarbantartsiszerzdsselrendelkez,rkltszerver.rdemesvgignzniazIBMhazai'Systemp'partnereinekreferenciit.</p><p>IBMMagyarorszgSystempzletipartnerek(http://www05.ibm.com/hu/partners/pseries/)</p><p>HogyanfrhetekhozzazAIXforrskdjhoz?</p><p>AzAIXzrtforrsopercisrendszer.</p><p>Hardver</p><p>Abootinforl</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 7/32</p><p>Abootinfoparancshivatalosanelavult,sbrhasznlhat,nemdokumentlt(nincsmanoldala),helyetteagetconfjavasolt.AFAQbanszereplelfordulsokmegfelelitfolyamatosankiegsztem.Ld.IBMUsegetconfinsteadofbootinfo(https://www304.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1010828)</p><p>MilyenhardverenfutazAIX?</p><p>AjelenlegtmogatottkiadsokazIBMPOWER(RISC)processzorokonalapul,manapsgPowerSystems,korbbanRS/6000,pSeriessSystempnvenfutszervercsaldmodelljein,bizonyoskorbbiIBMSystemi,illetveanagyonhasonlfranciaBullEscalaszerverekenhasznlhatk.AzIBMakzismertPowerPCvonalatazApplesaMotorolakzremkdsvelfejlesztettekiakoraiPOWERarchitektrbl.LtezettegyAIX/PSgisazIBMPS/2re,illetveaz5.1blvoltegyelzetesItaniumverziis,mindkettszintenyomnlkleltnt.LtezettAIXheztervezettIBMThinkPadnotebookis(PCMCIAvalswebkamerval!),stazAppleNetworkServernevmodelljeiisazAIXhezkszltek.</p><p>IBMPowerSystems(jelenlegimodellek,POWER6,POWER7)IBMRS/6000pSeriesSystempSystemiIntelliStationPOWER(korbbimodellek,PowerPC,RS64,POWER)IBMBladeCenterPOWER(PowerPC970*)IBMThinkPad850,860(PowerPC)IBMPS/2(=AIX/PS)IBMmainframe(System/370,System/390)IntelItanium(nemvoltstabilkiadsa)BullEstrella,DPX/20(PowerPC)BullEscala(POWER)kistlzssal"tcmkzettIBM"AppleNetworkServer</p><p>RS/6000(http://en.wikipedia.org/wiki/RS/6000)(Wikipedia)PowerPC(http://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC)(Wikipedia)AS/400(http://en.wikipedia.org/wiki/AS/400)(Wikipedia)</p><p>Hogyantudommeg,milyenhardverrelvandolgom?</p><p>Lsd:'bootinfoK'(kernel32/64bitese),'bootinfoy'(userland32/64bitese),'unameM'(modell).ltalnossgbanpedig'lsconf'vagy'prtconf',ezkirrengeteg,knnyenrtelmezhetdolgotahardverrl.</p><p>Hogyannzhetemmegaprocesszortpust,rajelt,abuszsebessgt...?</p><p>Processzorok:lsdevCcprocessor[Fname]Tpus:lsattrElproc0atype[Fvalue]CPUrajele:lsattrElproc0afrequency[Fvalue]#(Hzben)Rendszerbuszrajele:lsattrElsys0afrequency[Fvalue]#(Hzben)Memria:bootinforlsattrElsys0arealmem[Fvalue]#(kbyteban)</p><p>Hogyanolvassamlesrtelmezzemasorozatszmot?</p><p>Az'unameu'kimeneteakvetkeztjelentipl."IBM,0110CABFD"esetben:01:pSeries,10:IBMgyrtzem(itt:Rochester,USA),CABFD:sorozatszm.</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 8/32</p><p>AIXsystemidentification(http://www.ibm.com/developerworks/systems/library/esaixsystemid.html)</p><p>LeheteAIXetemultorbanhasznlni?</p><p>SajnoscsakakifejezettengyrtknakszntVirtutechSimicskpesaPowerhardvertemullni,deehheziskellenekamegfelelhardver/CPUlibraryk.EzentrtntazAIX6.1kezdetifejlesztseisaPOWER6megjelenseeltt.APearPColdalntallhatvalamiinformciegykezdetiprblkozsrl,degytnik,akezdemnyezshalott.AlegjobbesllyelazsiAIX/PS2tlehetnekiprblniplqemualatt,deeddignemtudunksikeresprblkozsrl.</p><p>VirtutechSimics(http://www.virtutech.com/)PearPCAbout(http://pearpc.sourceforge.net/about.html)</p><p>Honnanszerezzekhardvert,haAIXetakarokhasznlni?</p><p>AzeBayrl,illetvekisszerencsvelakritthonrlis.Jelenleg(2008.szeptember)egy1GHzesPOWER4CPUval,2GBRAMmalszereltgpetakrmr200250eurrtislehetkapnianmeteBayen,ezenmrlehet6.1es/7.1esAIXetfuttatni.Nhaitthonislehetkapniimportblszrmaz,teljesenfelszereltgpetkedvezron.AkomolyabbvirtualizcirakpesPOWER5hardverblmgalegolcsbbakis1000eurokrlmozognak,sebbenmgnincsbenneaDLPARhozszksgesAPV(PowerVM)aktivciskdsazehhezktelezenvsrolandsupportdjasem...Argimodellekkzlgyeljnkarra,hogymindenkppenCHRP(PCI)architektrjgpetvegynk,ebblakategribla4Umagasrackmountszervereketajnlom.Kzkedvelttanulgpadesksidekivitel7044170is(POWER3II,350400MHz,AIX5.3futrajta).</p><p>Milyencserlhetalkatrszeket(RAM,SCSI,PCI...)lehetbelerakniegyPowergpbe?</p><p>ltalnossgbaneztellehetfelejteni.Amemriajellemzencsakegyegymodellbenhasznlhat,azjabbCPUkrendszerintnemrakhatkt,haegyszermrbevoltakptve...Kisszerencsvelnemtmogatotthardvertishasznlhatunk,deezjobbracsakaSCSIsaPCIVGAeszkzkrervnyes(pontosabbanpl:SCSIdiszkek,SCSICDROM,MatroxG550PCIVGA=IBMGXT135p),jobbanjrunkagyriRS/6000alkatrszekkel.Ahelyzetaz,hogyalegtbbesetbenazeszkzksajtfirmwarerevanszksgahelyesmkdshez.Hamkdikisvalami,adiagnosztikajesllyelnemfogfutnirajta.</p><p>Mibenklnbznekahardverklnbzgenercii?</p><p>meazjabbprocesszorcsaldok,ateljessgignyenlkl.Ezekkzlamagasabbszintvirtualizcitlehetvtevopcikatklnsszegrtlehetaktivlni.POWER4:logikaipartcionls(LPAR),egyelremgcsakteljesprocesszorokra,PCIX,SMTCPU,DDRRAM,CapacityOnDemand(ignyekhezigazthatahasznltCPU/memriamennyisge).Mrnemkaphat.POWER5:mikroparticionls(processzoroktovbbiosztsa),redundnsfirmware,SASdiszkek,Linuxorientltabbhardver(teljestmnyoptimalizls).Mrnemkaphat.POWER6:65nm,2way(2thread/core),DecimalFloatingPoint,Linuxx86emulci,PCIE,egyestettSystemp+Systemihardver.POWER7:45nm,4way(4thread/core),4/6/8core/chip.</p></li><li><p>7/14/2015 AIXFAQHupWiki</p><p>http://wiki.hup.hu/index.php/AIX_FAQ 9/32</p><p>PowerPC970:Egyklnfejlesztsiirny,olcsbbsegyszerbbarchitektraaPOWER5hzhasonlteljestmnnyel.AzAppleG5alapja.</p><p>POWER(http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_POWER)(Wikipedia)PowerPC970MP(http://en.wikipedia.org/wiki/970MP)(Wikipedia)</p><p>IBMBullmodelleksszehasonltsa</p><p>Modell Bull IBMPOWER3470286C1/6E1 EscalaPL220RPL220T pSeries610</p><p>70286C4/6E4 EscalaPL420RPL420T pSeries630</p><p>70296C3/6E3 EscalaPL240RPL240T pSeries615</p><p>70386M2 EscalaPL...</p></li></ul>