Aktiviti bercerita

  • View
    171

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. TUJUAN TEKNIK:Menarik Minat murid Mengekalkan perhatianMembangkitkan ras ingin tahu 2. GAMBAR 3. GAMBAR 4. GAMBAR 5. TEKNIK BERCERITA Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatianpelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca danmenulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkatpermulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknikpersembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya janganmendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid.Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnyasekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan. 6. AKTIVTI BERCERITA Berdasarkan gambar-gambar yang diberikan, parapelajar di kehendaki untuk menceritakan apakahkisah dongeng yang dapat dikaitkan dengan gambaryang dipaparkan. Nyatakan 2 nilai-nilai murni yang anda perolehi daricerita dongeng tersebut. Bentukkan kumpulan yang mengandungi lima ahli.