Al Hamd Shareef 1W Amal

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    225

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Al Hamd Shareef 1W Amal

Transcript

<p>Haajath deeni ho khiblaa rukh aur duniyavi ho tho junoob ki tharafrukh karein.Kithnaa badaa hi kaam ho amal shuru karne se pahle hi anjaampaatha.Muqarrar waqt pe padhein jis waqt bhi aasaani ho.Sunday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. ## [&amp;''!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"Monday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # [&amp;&amp;)!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"*uesday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # [11!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"+ednesday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. !"# $ % &amp; !"# $'#( ) [,-)!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"*hursday 1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. # *$ +,( -'# (. [('!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1".riday 1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. ,( /$ # ( 0 1 [11''!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"Saturday1. Darood shareef [1!". # ## [1$!"%. 2# 3 45# 6 / ## &amp; 78 ## [('-'!"(. [1''!"&amp;. Darood shareef [1"</p>