ALEXANDRU ICLEA

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>ALEXANDRU ICLEA DREPTUL MUNCII - CURS UNIVERSITAR - OCTOMBRIE 2007 1</p> <p>CUPRINS CAPITOLUL I ....................................................................................................................................9 DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI.............................................................9 1. Semnifica ia termenului munc......................................................................................9 2. Munca pentru sine i munca independent......................................................................9 3. Munca subordonat. ........................................................................................................9 4. Defini ia dreptului muncii ................................................................................................10 5. Dreptul individual i dreptul colectiv al muncii ................................................................11 6. Obiectul dreptului muncii................................................................................................11 7. No iunea raporturilor juridice de munc .........................................................................12 8. Trsturile raporturilor juridice de munc.......................................................................13 9. Formele raporturilor juridice de munc...........................................................................14 10. Izvoarele dreptului muncii. No iune. Categorii de izvoare.............................................15 11. Constitu ia ....................................................................................................................16 12. Codul muncii ................................................................................................................17 13. Legile speciale .............................................................................................................18 14. Ordonan ele i hotrrile Guvernului............................................................................19 15. Ordinele, instruc iunile i alte acte normative emise de minitri i conductorii altor organe centrale ..................................................................................................................22 16. Izvoarele interna ionale ................................................................................................23 17. Problema practicii judiciare i a doctrinei .....................................................................23 18. Problema cutumei ........................................................................................................25 19. Contractele colective de munc ...................................................................................26 20. Regulamentele interne .................................................................................................26 21. Regulamentele de organizare i func ionare ................................................................26 22. Principiile dreptului muncii............................................................................................27 CAPITOLUL II .................................................................................................................................28 DIALOGUL SOCIAL I COOPERAREA TRIPARTIT....................................................................28 1. Reglementarea dialogului social ....................................................................................28 2. Domeniile de ac iune ale partenerilor sociali..................................................................30 3. Organisme tripartite (enumerare). ..................................................................................30 4. Alte organisme menite s faciliteze dialogul social ........................................................31 CAPITOLUL III ................................................................................................................................34 PATRONATELE.......................................................................................................................... ....34 1. Termenul de patron........................................................................................................34 2. Categorii de persoane juridice angajatori....................................................................34 3. Dreptul de asociere al patronilor i necesitatea acestuia ...............................................36 4. Temeiul legal privind constituirea asocia iilor patronale .................................................36 5. Constituirea i organizarea organiza iilor patronale .......................................................36 6. Personalitatea juridic a patronatului .............................................................................37 7. Drepturile i obliga iile patronatelor ................................................................................39 8. Organiza ii patronale din ara noastr. ...........................................................................40 CAPITOLUL IV................................................................................................................................41 SINDICATELE I REPREZENTAN II SALARIA ILOR..................................................................41 1. Defini ia</p> <p>sindicatelor .......................................................................................................41 2. Trsturile caracteristice ale sindicatelor .......................................................................42 2</p> <p>3. No iunea libert ii sindicale.............................................................................................42 4. Izvoarele libert ii sindicale ............................................................................................43 5. Categorii de persoane ce se pot sindicaliza...................................................................43 6. Categorii de persoane care nu se pot sindicaliza...........................................................45 7. Libertatea sindical colectiv .........................................................................................45 8. Raporturile sindicatelor cu patronatul.............................................................................46 9. Constituirea, organizarea i func ionarea organiza iilor sindicale...................................46 10. Atribu ii prevzute de Codul muncii..............................................................................49 11. Atribu ii prevzute de Legea nr. 54/2003......................................................................49 12. Atribu ii prevzute de alte acte normative ....................................................................50 13. Asocierea sindical ......................................................................................................51 14. Afilierea sindical .........................................................................................................53 15. Dizolvarea organiza iilor sindicale ................................................................................53 16. Reorganizarea sindicatelor...........................................................................................54 17. Aprarea intereselor salaria ilor ...................................................................................54 18. Ac iuni revendicative ale sindicatelor ...........................................................................54 19. Reprezentan ii salaria ilor.............................................................................................55 20. Comitetul european de ntreprindere............................................................................58 CAPITOLUL V.................................................................................................................................61 PIA A MUNCII I ROLUL STATULUI N RELA IILE DE MUNC ................................................61 1. No iunea de pia a muncii.............................................................................................61 2. Reglementarea interven iei statului pe pia a muncii i n rela iile de munc...................62 3. Limite ale rolului statului.................................................................................................62 5. Activitatea legislativ......................................................................................................62 6. Organizarea formrii profesionale ..................................................................................63 7. Stimularea ocuprii for ei de munc...............................................................................64 8. Repartizarea n munc...................................................................................................66 9. Autoriza iile de munc....................................................................................................67 10. Protec ia cet enilor romni care lucreaz n strintate..............................................70 11. Inspec ia Muncii ...........................................................................................................72 CAPITOLUL VI................................................................................................................................79 FORMAREA PROFESIONAL .......................................................................................................79 1. Reglementarea formrii profesionale .............................................................................79 2. Obiectivele principale ale formrii profesionale ..............................................................80 3. Formarea profesional a salaria ilor. Modalit i..............................................................80 4. Participarea la formarea profesional ............................................................................80 5. Categorii de contracte speciale de formare profesional ...............................................82 6. Contractul de calificare profesional ..............................................................................82 7. Contractul de adaptare profesional ..............................................................................83 8. Formatorul......................................................................................................................85 9. Contractul de ucenicie la locul de munc.......................................................................85 10. Concediile pentru formare profesional .......................................................................94 CAPITOLUL VII...............................................................................................................................97 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC.........................................................................................97 1. Defini ii legale ale contractului colectiv de munc ..........................................................97 2. Natura juridic a</p> <p>contractului colectiv de munc ............................................................97 3. Caracterele contractului colectiv de munc....................................................................98 3</p> <p>4. Categorii de contracte colective de munc.....................................................................99 5. Clauze comune tuturor categoriilor de contracte colective de munc ..........................100 6. Negocierea colectiv....................................................................................................103 7. Salaria ii i reprezentarea acestora la negocierea colectiv.........................................105 8. Durata reprezentativit ii ..............................................................................................107 9. Desfurarea negocierii ...............................................................................................107 10. Facultatea ncheierii contractului colectiv de munc ..................................................108 11. Durata contractului colectiv de munc .......................................................................108 12. Forma contractului colectiv de munc........................................................................108 13. nregistrarea contractului colectiv de munc. .............................................................109 14. Publicitatea contractului colectiv de munc................................................................110 15. Contractul colectiv de munc izvor de drept............................................................110 16. Sfera salaria ilor supui efectelor contractului colectiv de munc ..............................110 17. Influen a contractul colectiv de munc asupra contractelor individuale de munc .....111 18. Obligativitatea executrii contractului colectiv de munc ...........................................111 19. Rspunderea juridic a pr ilor pentru nerespectarea obliga iilor contractului colectiv de munc .........................................................................................................................112 20. Modificarea contractului colectiv de munc................................................................112 21. Suspendarea contractului colectiv de munc .............................................................113 22. ncetarea contractului colectiv de munc ...................................................................114 CAPITOLUL VIII............................................................................................................................116 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC.....................................................................................116 1. Defini ie ........................................................................................................................116 2. Enumerarea elementelor..............................................................................................116 3. Trsturile caracteristice ale contractului individual de munc.....................................116 4. Contractul individual de munc i contractul colectiv de munc...................................117 5. ncheierea contractului individual de munc. No iune ..................................................118 6. Clasificarea condi iilor la ncheierea contractului individual de munc .........................118 7. Reguli privind capacitatea juridic a salariatului...........................................................118 8. Examenul medical........................................................................................................120 9. Capacitatea juridic a angajatorului .............................................................................122 10. Obiectul contractului individual de munc ..................................................................123 11. Cauza contractului individual de munc............................</p>