Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete

  • Published on
    01-Mar-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 1/84</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 2/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>ALEXANDRU MIRODAN</p><p>eful sectoruluieful sectorului</p><p>sufletesuflete</p><p>2</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 3/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>Cuprins</p><p>PERSONAJELE....................................4</p><p>PARTEA I.......................................5</p><p>PARTEA a II-a.................................50</p><p>3</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 4/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>PERSONAJELE</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETEGOREACTIVISTUL DE LA RAIONMAGDALENA</p><p>HORAUCOSTICOFELIAINOVATORULUN BIAT DE ZECE ANI</p><p>4</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 5/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>PARTEA I</p><p>Bucureti. Zilele noastre. O camera. ntuneric. Se aud,la ridicarea cortinei, dou glasuri un brbat i o femeie ca la sfrit (adic ncununare de ceart.</p><p>MAGDALENA: Nu!HORAIU: Da.</p><p>MAGDALENA: Ba nu!HORAIU: Ba da!MAGDALENA: Ba nu!HORAIU: Ba da!MAGDALENA: Ba nu!HORAIU: Ba da!MAGDALENA (strigt: Ba nu!HORAIU (asemenea: C" nu#</p><p>(!umin</p><p>MAGDALENA: Nu $ %u&amp;'. Nu $ )a% %u&amp;'. *+a$ nu $,a) %u&amp;%$ n%%+da$-.</p><p>HORAIU: n a/0%1% 2+0&amp;a% a1$31.MAGDALENA: *1a-!</p><p>HORAIU: B%n" /1. (" s #lece.MAGDALENA: Nu /1a!HORAIU (scrnet: B%n" nu /1. (Se ntoarce.MAGDALENA: A4" nu!HORAIU: H+$-0-5$,$. C 20%# S- /1 +0% '- 0-)6n#MAGDALENA: % una 5% a1$a... N%% una" n%% a1$a.HORAIU: Bun- 'a0a. ($ace un #as s#re ieire, a#oi se</p><p>ntoarce. % /$00 30u)+a'-. (%celai &amp;oc. T 1a'"/a0,)%,'" 7n$0,+ $+2-0-5% /1-u$-. (%rat circular</p><p>5</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 6/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>golul odii. Cu 1... u a... u %... u 86ndu0%1 $a1...u %)a8%n%1 $a1 &amp;+1na2" u n-1u%1 $a1... (%celai&amp;oc. * a0 1 u0-'...</p><p>MAGDALENA: Nu $ 18a d 86ndu0%1 )1. *6n,a%%!</p><p>HORAIU (acelai &amp;oc: Ba )- 18. *n$0u - +a)n%%$0&amp;u% '- $0-%a'- /0%n$0 +a)n%" nu /0%n$0 2dn%%.('ese, ireersibil.</p><p>MAGDALENA: % 86ndu0%1,' 2%%. ()lnge. % 86ndu0%1,'2%%.</p><p>(*li# lung de tcere. Se sc+imb lumina. Se sc+imbtonul i totul. a se desc+ide i a#are brusc -eful sectorului suflete, fiin/ trind n ia/a luntric a femeii.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Bun- 'a0a.MAGDALENA (urmnd, fr a #erce#e nc sc+imbarea de</p><p>glas i brbat: Bun- 'a0a! (0re1ire. C%n 5$%du)na$a#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Eu 'un$ %n2a. (%ccent #e</p><p>2cinea3 i, ra#id, e4aminea1 din oc+i nc#erea.MAGDALENA: A9u$+0!EFUL SECTORULUI SUFLETE: D '$0%8%# D+a0 /n$0u</p><p>a'$a a) 2n%$.MAGDALENA: *n$0u... (nesigur a'$a#EFUL SECTORULUI SUFLETE: n$+)a%: '- $ a9u$.MAGDALENA: * )%n#EFUL SECTORULUI SUFLETE: S/0 - n,a) 805%$ ad0'a.MAGDALENA: S/0 - a% 805%$,+.EFUL SECTORULUI SUFLETE (scoate un carne/el: O</p><p>1%/-. (5sfoiete. Nu 5$% du)na$a... $+2a0-5a...Ma8da1na#... (*ellalt nume a fi rostit la modulindescifrabil.</p><p>MAGDALENA: Sun$!EFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu 1u0% 1a ;T4n+30%8</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 7/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>d %1 u $-=anu1 H+0a$%u I. H+0a=%u..." 3%%nd d $0%1un% 9u)a$ n30%%$-#</p><p>MAGDALENA (iner/ie: T0-%' u... 5% 'un$ n30%%$-... %,% u a'$a#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: E 2a.MAGDALENA: Nu /0%/. D und 5$%%# % d 6nd 5$%%# % 5$%%#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: D und 5$%u# A) au%$2%a=a" ad%- a0$a 2+a'$0-. D 6nd 5$%u# D%n %ua d&gt;?. C 5$%u# T+$u1. Ad%- a/0+a/ $+$u1.</p><p>MAGDALENA: E n)a%/+)n%$. T /+3$' '-...EFUL SECTORULUI SUFLETE: S- %au 1+# Mu1=...MAGDALENA: Nu" '- %5% a3a0-.EFUL SECTORULUI SUFLETE: B%n" da0 a&amp;%a a) %n$0a$.MAGDALENA: S- 5$%% - $13+n 1a )%1%=%. (6est ctre</p><p>telefon.EFUL SECTORULUI SUFLETE: Inu$%1. F%01 'un$ $-%a$.MAGDALENA: A$un% '$0%8. C4) 2%n%%.EFUL SECTORULUI SUFLETE: U5a 7nu%a$-.</p><p>MAGDALENA (se re#ede la u: Da0 @%'$- + 4%.EFUL SECTORULUI SUFLETE (scoate un obiectconingtor din +ain: n &amp;uuna0u1 )u... D0-8u=-&amp;1u-.</p><p>MAGDALENA (femeie: =% /1a# (Om. B-nu%' - n,a%/-$0un' 1a &gt;&gt; n+a/$a 7n a'a )a a '- 3a%a/0%0%...</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: ...3a2+0a&amp;%1...MAGDALENA: ...)- 0+8... u /0%2%0 1a &amp;1ua )a.EFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu" d0/$" d0/$... n,</p><p>a) 2n%$ /n$0u &amp;1u-.MAGDALENA: Da0 /n$0u " da- nu 'un$ %nd%'0$-#EFUL SECTORULUI SUFLETE: *n$0u a '- 1u0.MAGDALENA: S-... #EFUL SECTORULUI SUFLETE: S- 1u0. C =% ' /a0 a5a</p><p>%uda$# T+a$- 1u)a )un5$.MAGDALENA (reela/ie: E 1%)/d.</p><p>7</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 8/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Oa0#MAGDALENA: E 1%)/d. E5$% n&amp;un.EFUL SECTORULUI SUFLETE (absent: A5" d und.</p><p>(*aut #arc cea.</p><p>MAGDALENA: A$un%" 4+=.EFUL SECTORULUI SUFLETE (la fel: Oa0u).MAGDALENA: A% 2n%$ '- 3u0%.EFUL SECTORULUI SUFLETE (caut, caut: Und ...#MAGDALENA: Gan$a#EFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu" 30%8%d0u1!MAGDALENA: In &amp;u-$-0%. V0% '-,1 %% u du)na$a#EFUL SECTORULUI SUFLETE: V0au '- &amp;au un /a4a0 d</p><p>a/-. R. Fa 5% u&amp;u0%# M%, + '$ u)/1%$-. (0recen buctrie, de unde a conorbi #anic cu7agdalena. A) a108a$ $+a$- %ua... (7agdalena sere#ede la fereastr, ncercnd so desc+id. T+2a0-5-!</p><p>MAGDALENA: !!EFUL SECTORULUI SUFLETE: F0a'$0a 7n4%'-...MAGDALENA: T%-1+'...</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: .../ d%na3a0-. % da-'/a08% 8a)u1" 2% n%)0% d0/$ 7n &amp;0a=1 1u% C+'$%-.MAGDALENA: Ca0 C+'$%-#EFUL SECTORULUI SUFLETE: Ad9un$u1 )u.MAGDALENA: B'$%! A% 5% un ad9un$#EFUL SECTORULUI SUFLETE: *a$0u. Nu )%,a% a$0a'</p><p>a$n=%a - 'un$ 5% /+0$+a1. (Zgomot de farfurii s#arte.Da d nu 3a u&amp;u0%#</p><p>(7agdalena desc+ide sertarul biroului i scoate uncu/it, #regtinduse de atac... Brbatul intr cu un fruct nmn i se ndrea#t, linitit, ctre femeie.</p><p>MAGDALENA (cu/itul, agresi: S$a% / 1+!EFUL SECTORULUI SUFLETE (se a#ro#ie, se a#ro#ie:</p><p>A'$a,% 1+u1 )u. (Smulge cu/itul dintro micare, #rinsur#rindere. Mu1=a) 30u)+'. (0aie fructul. V0% '-</p><p>8</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 9/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>8u5$%#MAGDALENA: V0au '- /1%.EFUL SECTORULUI SUFLETE (mncnd: D #MAGDALENA: M%, 80u '-,=% @/1%...</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: A,4a" a% $0a&amp;-... S/0 - nu$ d0an9...MAGDALENA: $%% ... u) '-,=% '/un... n,a5 20a '- )%,+</p><p>%% 7n nu) d 0-u... da0 ad2-0u1 '$ - )- a)d0an9%.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: E%" a5a '/un $+=%.MAGDALENA: % 7n=18.EFUL SECTORULUI SUFLETE (brusc C 3a% a'$-,'a0-#MAGDALENA: U01u!EFUL SECTORULUI SUFLETE: % du/- aa#MAGDALENA (ridic un scaun: U%d.EFUL SECTORULUI SUFLETE: % du/- aa#MAGDALENA (las scaunul &amp;os: n$0&amp;: /+3$5$% d 1a</p><p>)%n#EFUL SECTORULUI SUFLETE: G0u d '/u'. Nu 5$%u u)</p><p>'- 7n/. Nu )%,au /1-u$ n%%+da$- 7n/u$u0%1.MAGDALENA (scotocete ntrun sertar: Na. D+u- )%% d1%. I,a) '$06n' /n$0u 2a0-. *n$0u 1a )a0. *n$0u2aan=-. A9un8#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE (na#oia1 banii: Nu a9un8.Ia,=% 7nd-0-$ 2aan=a.</p><p>MAGDALENA (acelai &amp;oc: A) un %n1 d 1a... ()au1.EFUL SECTORULUI SUFLETE: $%u...MAGDALENA: Au0. A9un8#EFUL SECTORULUI SUFLETE (acelai &amp;oc: Nu a9un8. Ia,=%</p><p>7nd-0-$ $0u$u1.MAGDALENA: A$un%#EFUL SECTORULUI SUFLETE: A1$2a 20au. A1$2a.MAGDALENA: Ta&amp;1+u0%# (%rat #e #erete. D+a0 un d'n</p><p>d T+n%$a.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE (e4aminnd: Fa1'.MAGDALENA: D und 5$%%#</p><p>9</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 10/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: O0%8%na1u1 1a )%n.(5eine la normal. *0+'$%%... A1$2a...</p><p>MAGDALENA: N,a).EFUL SECTORULUI SUFLETE: Ba da.</p><p>MAGDALENA: D und 5$%%#EFUL SECTORULUI SUFLETE: A) '+$+%$. A) '+0)+n%$.A) 8-'%$.</p><p>MAGDALENA: C#EFUL SECTORULUI SUFLETE: T0%'$=...MAGDALENA (mecanic: N,a).EFUL SECTORULUI SUFLETE: A%.MAGDALENA (+08an%: A).EFUL SECTORULUI SUFLETE: D-,+ 7n+a!MAGDALENA (gest de a#rare: Nu!... D #... Cu)#...</p><p>Cu) 7=% 7n8-du% '- $ a)'$% 7n 2%a=a )a#... N,a%d0/$u1.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: A) da$+0%a. (5sucire deton. T+2a0-5-... $%)/u1" /a0,)%,'" '- )- /0%n$.Nu,' n%% $614a0 5% n%% n&amp;un. Sun$ 3u1 '$+0u1u%</p><p>'u31$ d 1a S3a$u1 /+/u1a0 0a%+na1 ; D)&amp;0%&lt; d%nBuu05$%.MAGDALENA (uimire, inutil indicat aici: 3u1</p><p>'$+0u1u%#...EFUL SECTORULUI SUFLETE: ... 'u31$. *+3$%)</p><p>18%$%)a=%a.MAGDALENA (citete: S3a$u1 /+/u1a0 a1 Ra%+nu1u%... una</p><p>)% n+u- 'u$ 5a%% 5%... $. ... (*ercetea1 fotografia, confruntndo cu originalul.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: E + /+- d%n $%n0=.(Scoate o +rtie. *+3$%) d18a=%a.</p><p>MAGDALENA (acelai &amp;oc: D18a=%a" nu)-0u1...T+2a0-5u1... 53 a1 '$+0u1u% 'u31$ d / 16n8-... '$7)/u$0n%%$ '- 0+12" 7n $0)n d %1"/0+&amp;1)1 /0'+na1 a1 $+2a0-5%... Ru8-)</p><p>au$+0%$-=%1" /0u) 5% /0'+an1 %n$0'a$" a,% a+0da$+$ '/0%9%nu1 n'a0. T0-%a'- 1u/$a /n$0u /a...</p><p>!</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 11/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>S)na$...#EFUL SECTORULUI SUFLETE: Ind'%30a&amp;%1. *05d%n$1</p><p>'3a$u1u%.MAGDALENA (se clatin, #rimete ca n is un #a+ar de</p><p>a#, oferit cu bunoin/ de -eful sectorului suflete,ncearc a se scutura mental: ...% d 6nd ... a'$a...#EFUL SECTORULUI SUFLETE: D )a% d )u1$ 5% d</p><p>u06nd.MAGDALENA: %" 7n$0u6$ $+a$ /0'+an1 /a0$%u1a0</p><p>'un$ 0u8a$ a,5% da +nu0'u1" u... u anu) $0,&amp;u% '- 3a#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: S- 3%% 30%%$-. Sau" )a%@a$" '- nu 3%% n30%%$-.</p><p>MAGDALENA: A4!EFUL SECTORULUI SUFLETE: n=18%#MAGDALENA: Nu.EFUL SECTORULUI SUFLETE: n=18. (Bla&amp;in. S$a% 9+'.MAGDALENA: Mu1=u)'. (-i se aa1.EFUL SECTORULUI SUFLETE: A'u1$-,)-" S3a$u1 /+/u1a0</p><p>a0" du/- u) 5$%%" )a% )u1$ '=%%" 3%a0 7n80%9%ndu,' d 6$ un d+)n%u. S=%a +)0%a1- '7nd1$n%5$ u /0-2-1%%1... a1$- '=% +n'$0u%5$&amp;1+u0%. N+% +n'$0u%) 'u31$.</p><p>MAGDALENA: Cu #EFUL SECTORULUI SUFLETE: Cu '/%0%$. *1anu1 n+'$0u</p><p>/02d...MAGDALENA: O4" 1u0a=% du/- /1an...EFUL SECTORULUI SUFLETE: F%05$. Luna a'$a a2) d</p><p>0+12a$ d au0%.MAGDALENA: n$0 a0 5% )+d'$a )a 3-/$u0-...EFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu" du)na$a 0a%</p><p>/0+80a)a$- / au8u'$. Da0 a) 0-)a' 7n u0)- u/1anu1. (*onfesiune. N,a2) ad0.</p><p>MAGDALENA: E 5% 80u... '- 1u0% 1a '$+0u1... u) 7%</p><p>%#...EFUL SECTORULUI SUFLETE: S%)/1u a &amp;un- %ua:</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 12/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>'u31$.MAGDALENA: T0&amp;u% '- 3%%... u)" '- '/un u... a1%3%a$.EFUL SECTORULUI SUFLETE: A% /u' d8$u1 / 0an-...</p><p>*n$0u - &amp;-%=%% nu /0a 'un$. D a1$31" au) a)</p><p>0-)a' nu)a% d+%. ()e degete. Bnd%$ 1a 5+a1-"An841a4 a0 )a)a &amp;+1na2-" Ma0%na0u /1a$ 7n+nd%u. C6$ d'/0 C+'$%-...</p><p>MAGDALENA: Ad9un$u1 d 'u&amp; 30a'$0-#EFUL SECTORULUI SUFLETE: E1... 1u0a- d 3a/$ 1a</p><p>3%nan%a0. E d$a5a$ 1a n+% /n$0u d+u- 1un%.MAGDALENA: A'$a 7n'a)n- - '%$ua=%a du)%$a1 d'$u1</p><p>d +)/1%a$-.EFUL SECTORULUI SUFLETE: E5$% /0%)a 3)% a0 )-</p><p>7n=18. C+)/1%a$- /u=%n '/u'. E'$ %)/+'%&amp;%1-. D6$ +0% nu ),a &amp;-$u$ 86ndu1 '-,)% dau d)%'%a" '-/1" '- )-,n$+0 1a )'0%a d &amp;a-.</p><p>MAGDALENA:...#EFUL SECTORULUI SUFLETE: A'$0+n+). M'0%a )a </p><p>0u1. )% 2%n 6$+da$- '- 1u0 d%n n+u 1a</p><p>O&amp;'02a$+0. Ca'a a'-. A0 u0a$ a0 u0a$. N+0)a )%-: d+u- '$1 / '-/$-)6n-. Da- )a% 3a% 5% ++)$-" %u8u15$% un 8+1+8an 7n /1u'" - ' 1u0a- 7na+0d...</p><p>MAGDALENA (ultima ncercare, cu strigt: A$un%"/1a-... D nu /1%# Du,$ 7n$0 '$1 5% 1a'-,)- /)%n a%% / /-)6n$.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: S$11 'un$ 0%. Luna /a1%d-. C0u1 0-)6n 7n$0 n+% 0u1 )- /1%$%'5$.%" / u0)-" nu /+$. A) 'a0%n-. O0" u" 6nd a)'a0%n-" ',a $0)%na$. (6est8 oc+elari de cal. N,a) n%%$a$-" n,a) n%% )a)-. F0%%0a du)%$a1 7n /1anu1 /'/$)&amp;0% % &amp;%n" /1anu1 2a 3% 7nd/1%n%$. Cu +0%/0=. n=18%# Cu +0% /0=.</p><p>MAGDALENA: C4%a0 da- u nu 'un$ d a+0d#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: C 0a 5$% u $%n...MAGDALENA: C4%a0 da- 2+% '/un nu#</p><p>2</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 13/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: T+a$ 3)%1 '/un nu" 1a7n/u$ 'au 1a '3605%$.</p><p>MAGDALENA: C4%a0 da- )- 2+% 7)/+$0%2% d%n $+a$/u$0%1#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Lu/$ /n$0u $%n" 7)/+$0%2a$a. (Oficial. n nu)1 5% d%n 7n'-0%na0a C+)%$$u1u%@u$%2 a1 S3a$u1u% /+/u1a0 a1 Ra%+nu1u% ; D),&amp;0%</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 14/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>MAGDALENA: G-'5$%#EFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu ,a5 20a '- $ 1aud...MAGDALENA (cea mai ncet: Laud-,)-.EFUL SECTORULUI SUFLETE: ...da0 'un$ /0%/u$ 7n</p><p>)a$0%. (*li#. % 6$ /u'$%u" 5% 26n$u0% d 84a=- 5%6$ n8u0% / 7n$%nd0a an%1+0 $-%...MAGDALENA (d s #lng.EFUL SECTORULUI SUFLETE: V0% '- /16n8%#MAGDALENA: D )u1$.EFUL SECTORULUI SUFLETE (se uit la ceas: D a+0d.</p><p>Sun$ d%'/u' '-,=% /0%)' 1a0%)%1.MAGDALENA: Mu1=u)' 30u)+'.EFUL SECTORULUI SUFLETE: N,a% /n$0u . In$0- 7n</p><p>+&amp;1%8a=%%1 )1.MAGDALENA (#au1: *+$ '- )a% /16n8 /u=%n#EFUL SECTORULUI SUFLETE: *6n- 1a 5%,un '30$.MAGDALENA: % '- )- /16n8#EFUL SECTORULUI SUFLETE (seriabil: E a1a5% 1u0u:</p><p>1a0%)% d%n u2%n$.</p><p>MAGDALENA: Da,a% 5$% $0%'$- 'un$...EFUL SECTORULUI SUFLETE (reolt: M%,)% '/u%#MAGDALENA: Nu )a% /+$ 7ndu0a.EFUL SECTORULUI SUFLETE (acru: Ba da. D%n /-a$...MAGDALENA (#e bra1d: M%, 'u31$u1 a)a0 5% nu5-. A5</p><p>3% 20u$ 'a 3%u %u&amp;%$-: 'un$ d+0%$-. A5 3% 20u$ /0=u%0:$0&amp;u% '- /0=u%'. A5 3% 20u$ '- /0%)': $0&amp;u% '-dau. S- dau" '- dau" 1a n'3605%$. D und#... N,a). Nu)a% a).</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Da% 6$ /0%)5$%...MAGDALENA: T%n H+0a=%u 1+ d )6n86%0# M%, 3+a)</p><p>d,un 'u06'" )%, '$ d,un u26n$. Nu 5$%u" da0 7)%2%n 6$+da$- '- a108 7n '$0ad- 5% '- 7n$%nd )6na"n&amp;un-" a 05%$: da=%,)%" 2- 0+8" + 2+0&amp;- &amp;un-!</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: Mun5$!</p><p>MAGDALENA: Lu0 +/$ +0!...EFUL SECTORULUI SUFLETE: Z%ua a0 d+u-% 5% /a$0u!</p><p>4</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 15/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>C 3a% 7n 11a1$ 5a%'/0# A5$/=%. Nu 3a% n%)%.A5$/=%. A5$/=% '- 2%n- 2a" %n2a" 6nd2a" u)2a"und2a. A5$/=%. Ad%-" nu 3a% n%)%a. Ad%-" nu)un5$%. Ad%-" 1n25$%. R-u1 7n n+%: % ' '/un</p><p>1n... G6nd5$%" 7n/% '- 86nd5$%. E a 5% u) a% /+0n%7n$0,un u0u5 / '$6n-: 7n=18% a) $u1&amp;u0" da07n=18% - nu 5$% %u&amp;%$-" u0%" )a% u0%" da0 8636% 5%5$% +'$n%$- 5% '6n80%. A$un% $ +/05$% 1a )%91+u186ndu1u% 5%,=% da% d0u)u1" /0-&amp;u5%ndu,$ 7n 1%n%5$a d</p><p>9+'. %,a 3+'$ 1n '- u0% /6n-,n 2603u1 86ndu1u%... V0%'- 2+0&amp;5$% a'$-,'a0- u 1" '- '/u% un ad2-0 5% '-0u/% 7n d+u- + )%n%un-... Cu2%n$1 $a1 'u% 4%nu%$" 'a=-0- u d%n=%% d '$6n-" dau u +4%% d u1)a &amp;-$u,$- d '+a0 5% d -/ad-" 7n a1a5% $%)/" da0 '/+0n5$ 2%'+1u1 5% u2%n$1,n30%+5a$... ' 7n)+a% 5%a)=' du1,ad+0)%$+0 5% ad 7n 1%n%5$a d 9+'...</p><p>MAGDALENA (murmur: N1%n%5$%$- 1%n%5$.EFUL SECTORULUI SUFLETE: %,a 3+'$ 1n '- u0% /6n-</p><p>1a u1)%1 d 84a=- a1 ad2-0u1u%. A1$- da$- %% +</p><p>4+$-060. S- '4%)&amp;% 2a: +0% 4+$-060 +'4%)&amp;a0... S- /1% d und2a: +0% 4+$-060 +/1a0. S- /1% und2a: +0% 4+$-060 un d0u). n3a=a $a ' a31- + u5-. D 3%0 80u. Ru8%n%$-" 7n=/n%$-.n$%n% )6na" a/u% $0)u06nd 1an=a" '$06n8%... O 1%/-</p><p>7n'-" 5% )6na ad '1%$-" 5% $ 7n$+0% a1086nd 7n $%n 5%$ a0un% 4+4+$%nd 7n /0n" 5% d+0)%" d+0)%" d+0)%" un'+)n 3-0- d '+)n. %,a 3+'$ 1n...</p><p>MAGDALENA: Nu )%, 1n. M%, 30%-.EFUL SECTORULUI SUFLETE: %, 1n '- $ 1/% d</p><p>30%-.</p><p>('ntr, du# ce a btut la u, *osticad&amp;unctul.</p><p>COSTIC (-efului: Ga$a#</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE (tergndui fruntea: S1a'- 80u.</p><p>5</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 16/84</p><p>Alexandru Mirodan</p><p>COSTIC: B-8-) u$%1a9# (7agdalenei. N+0+. (i strngemna iguros.</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: I47! S$a% 9+'" C+'$%-.COSTIC (sa ae1at #e un scaun, a scos din seriet un</p><p>caiet gros i se #regtete s ia note: *+$ '-,n/#EFUL SECTORULUI SUFLETE: T 0+8. $%% - nu /un /0a)a0 /0= / $4n%-" da0...</p><p>COSTIC (flutur o brour: D%'/+%=%%1!EFUL SECTORULUI SUFLETE: D-,% d0u)u1.COSTIC (scrie: Unu... Mu%-. (*itind, colrete, din</p><p>brour. ;Da- $0u/u1 71 40-n%) u 2%$a)%n" '- 7n80%9%)%n%)a u un +n0$ d 2%+a0-</p></li><li><p>7/25/2019 Alexandru Mirodan Seful Sectorului Suflete</p><p> 17/84</p><p>eful sectorului suflete</p><p>COSTIC: E un5/ 9u)a$ 5% a) a9un' a&amp;%a 1a '%)3+n%%.EFUL SECTORULUI SUFLETE (7agdalenei: A5ada0" 2%%</p><p>'a0a aa'-" $ d&amp;0a%...MAGDALENA: E 2+0&amp;a d 0%0...</p><p>EFUL SECTORULUI SUFLETE: n$+)a%. Du/- aa" /u%/%,u/,u1 1a /0%-" a18% un d%'" $ 7n$%n% / ana...</p></li></ul>