Alle Dagen Duurzaam - Turntoo

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eric Schoones Alle Dagen Duurzaam Mellouki Cadat

Transcript

 • InhoudVoorwoord

  Turntoo / van bezit naar gebruik

  Nudge / De hype voorbij

  Cirkelstad / circulair slopen en bouwen

  Interface Ine. / circulair tapijt

  dutch group bv / consultancy nieuwe stijl

  ISDuurzaam / future-proof verbinden en veranderen

  Dr.Woe / online storytelling voor wereldverbeteraars

  Etriplus Energiebedrijf / circulaire gebiedsontwikkeling

  WakaWaka / solar ledlamp

  Duurzaam Huwelijk & Duurzaam Scheiden / over de mensenkant

  EMS FILMS / De Nieuwe Wildernis

  De Groene Zaak / Het enige model

  Fair Only / beweging in duurzaamheid

  Unilever / WaterSpaarders

  Circle Economy / Survival

  Nederlandse Spoorwegen / duurzame mobiliteit

  GRO, La Place & Autobar Coffee Roasters / oesterzwammen op koffiedrab

  Philips / duurzaam in welzijn en gezondheid

  Duurzaambedrijfsleven.nl / Circulaire economie is onvermijdelijk

  VerdraaidGoed / creatief hergebruik

 • Zonline / zonnesystemen

  The Terrace / De wereld veranderen

  HVC / van vuilverbranding naar grondstoffenmanagement

  Conscious Hotel / duurzaam toerisme

  Vitens & Triferto / van afvalstroom naar bodemverbeteraar

  Mondial Aad de Wit Verhuizingen / elektrisch verhuizen

  Tonzon / isolatie aan de basis

  Baril Coatings / duurzame verf

  DutchSpirit / circulair maatpak

  MVO Nederland / Alleen nog mainstreamen

  WTH, Schoenmakers Innovaties / KO elektroskooter

  Interface / Wat komen gaat

  Van Maren Systems / pallets van gerecycled plastic

  Biogolf I milieuvriendelijke golfbal

  Stichting Technotrend / Geen afvalstoffenheffing meer

  beebox / groenten en fruit zonder omweg

  Steelcase / circulaire kantoorinrichting

  De Vegetarische Slager / een alternatief voor de vleeseter

  Stichting Milieubende / Schonere wereld? Een kind kan de was doen

  Rooftop Energy BV / kleinzakelijk zongebruik

  Protix Biosystems BV / duurzame eiwitten in alternatiefvismeel

  Pharmafilter, Reinier de Graaf Groep, EGM Architecten / duurzaam ziekenhuis

  Van dromen en daden

  Colofon

 • ALLE DAGEN DUURZAAMOP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

  Eric Schoones

 • Alle dagen duurzaamop weg naar een circulaire economie Eric Schoones

  Eerste druk 2013

  Uitgeverij mauritsgroen*mgmcWilhelminastraat 18 2011 VM Haarlem Telefoon 023-5424656 info@mgmc.nl www.mgmc.nl

  ISBN/EAN:978-90-78171-18-8

 • Dit is (g)een droomboekMarjan Minnesma, directeur Urgenda

  Dromen, visies. Je kunt niet zonder. Hoe w il

  len we over pakweg veertig jaar wonen? Waar

  halen we onze energie vandaan? Wat eten we

  en hoe verplaatsen we ons? En hoe ziet onze

  economie eruit? Bij Urgenda hebben we een

  nieuwe schone, circulaire economie als agen

  da. Daarvoor zal business as usual op de schop

  moeten. De volledig duurzame samenleving is

  voor ons het wenkend perspectief om nu di

  verse acties uit te rollen, maar ook voor die

  duizenden mensen om ons heen die nu al ac

  tie f zijn op terreinen als elektrisch vervoer,

  voedsel, kleding, natuur en biodiversiteit,

  energieleverende bouw of duurzame energie.

  Dit boek portretteert een groot aantal doe

  ners en hun initiatieven: de mensen die

  droomgedreven een daad wilden stellen. Of

  die gewoon dan ten minste ergens wilden

  beginnen en gaandeweg door hun eigen

  succes zijn gegrepen. De aan-mij-zal-het-

  niet-liggen-mensen die tegen de stroom in

  wilden roeien, maar die nu merken dat ze

  als optelsom zelf een nieuwe stroom begin

  nen te vormen. Zoals ook dit doenersboek

  initiatieven bundelt tot een groter verhaal

  dat je misschien wel doet durven dromen.

  In deze metafoor vormen de huidige crises die

  de weeffouten in ons systeem zo genadeloos

  blootleggen, het spreekwoordelijke gesprei

  de bedje. Nooit was duidelijker dat we er niet

  komen met meer van hetzelfde, met pappen

  en nathouden. En dat is maar goed ook want

  vooral de komende tien jaar zullen we tem

  po moeten maken om de problemen die op

  ons afkomen nog met enig effect te kunnen

  aanpakken.

  Lees in d it boek in welk gedreven, moedig,

  optimistisch, vindingrijk, en doortastend

  gezelschap je je bevindt als je voor groen

  kiest. En leg het zo af en toe onder je kussen,

  om te dromen. Want van dromen komen ook

  vaak daden!

 • Het eigendom voorbijTurntoo / van bezit naar gebruik

  Turntoo faciliteert bedrijven en particulieren in de transi

  tie naar een circulaire economie. Het businessmodel van de

  toekomst is geen comfortabel marketingkunstje, het behelst

  een volledige transformatie. Turntoo is een bom onder de

  maatschappij.

  Architect Thomas Rau is een visionair, die met zijn ideen en - in

  de praktijk - met C02-neutrale en energieleverende gebouwen, al

  jarenlang de toon zet in duurzaam Nederland. Zijn boodschap is

  nog verre van mainstream. Bij Pauw en Witteman moet je weg

  blijven, zegt hij, en dat het Nederlands Architectuurinstituut hem

  niet opneemt in jaarboeken ziet hij als een compliment: We zijn

  met nieuwe dingen bezig. Wel verleende een ju ry van vooraan

  staande vakgenoten hem de ARC 13 Oeuvre Award, waarbij hij

  wordt geprezen om zijn inspirerende bijdrage aan de maatschap

  pelijke en architectonische agenda.

  GrondslagTurntoo is zijn jongste start-up, ontstaan vanuit een holistische

  en zelfbewuste kijk op de wereld. Nadat de jonge Thomas op

  tienjarige leeftijd wonderbaarlijk herstelde na een zwaar onge-

 • luk bepaalde hij zelfbewust zijn koers. Het leven zou hem niet

  meer overkomen. Hij studeerde architectuur, zowel aan de tech

  nische universiteit in Aken als aan de kunstacademie Alanus in

  Bonn. Daar stond het interdisciplinaire hoog op de agenda: zo

  studeerde hij niet alleen architectuur maar ook drie jaar lang

  beeldhouwen en dans. Zijn carrire als architect begon als assis-

  tent-ontwerper bij het Architekturbro fr Humankologi in Aken,

  waar gedacht wordt vanuit de relaties tussen mens en omgeving.

  Turntoo co-founder Sabine Oberhuber werd geboren in de groene

  stad Freiburg, waar haar vader werkte als Humankologisch ar

  chitect. Haar moeder was politiek actief bij Die Grnen. Sabine

  kreeg het milieubesef le tterlijk met de biodynamische paplepel

  ingegoten. Bij de gesprekken thuis aan de keukentafel over kunst,

  milieu en vrede, en op de Vrije School, werd zij zich al snel be

  wust van het grote plaatje, van mondiale ongelijkheid, milieu en

  economie. Met veertien jaar begreep ze haar opdracht, je bent op

  aarde om iets bij te dragen. Voor Sabine leek een medicijnenstudie

  aanvankelijk de meest praktische invulling van haar opdracht,

  maar de prangende kwesties van het grote plaatje, stuurden

  meer richting economie, geschiedenis en politiek. Ze studeerde

  aan de ESCPE European School of Management in Parijs, Oxford

  en Berlijn. Daarna werkzaam bij Reed Elsevier begreep ze dat een

  TURNTOO

  Turntoo staat voor performance-based consumption: van verbruik naar gebruik. Het bedrijf, opgericht door

  Thomas Rau en Sabine Oberhuber, wil kennis en processen faciliteren die de kringloopeconomie mogelijk maken. Het bedrijfsmodel van Turntoo draait rond het behoud van grondstoffen.

  Thomas Rau: 'De aarde is alles wat we hebben, er komt niets meer bij. Toch gebruiken steeds meer mensen

  steeds meer producten, in een steeds hoger tempo. De aarde groeit echter niet mee, grondstoffen worden een probleem. Ze worden schaarser, duurder. Grondstoffen behouden en niet degraderen tot afval is daarom het enige antwoord.'

  Daarvoor is het noodzakelijk producten zo te ontwerpen dat aan het eind van de gebruiksduur de gebruikte materialen opnieuw gebruikt kunnen worden, het cradle- to-cradle principe. Hier bouwt Turntoo op voort. Het product blijft als grondstoffendepot eigendom van de

  producent, die zo verzekerd is van de toevoer van grondstoffen in de toekomst tegen voorspelbare kosten.

  De gebruiker betaalt alleen voor wat hij werkelijk nodig heeft: het gebruik, performance-based consumption. De gebruiker koopt lichturen in plaats van een lamp, loop- uren en zituren in plaats van vloerbedekking of meubilair. Hij is niet langer verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties, energieverbruik en verwijdering. Dat komt voor rekening van de producent, die hierdoor uitgedaagd wordt om slimmere en betere producten te maken.

 • louter op geld gedreven business voor haar geen toekomst zou

  hebben. Zij en Thomas Rau kennen elkaar sinds 1992, en Sabine, al

  nauw betrokken bij RAU en het Oneplanet Architecture Institute,

  schreef het eerste businessplan van Turntoo.

  BezitThomas Rau [TR]: Turntoo levert een systeemverandering,

  denken vanuit het gebruik en niet langer de spullen zelf willen

  bezitten. Wie heeft ooit bedacht dat ik eigenaar w il worden van een

  armatuur? Ik wil gewoon licht en niet verantwoordelijk zijn voor

  de elektriciteitsrekening, reparaties en het uiteindelijk afvoeren

  als de lamp stuk is! Het is ten diepste een mentaal probleem: we

  zijn geconditioneerd op het bezit van materie. Het loslaten van

  bezit lukt alleen als iedereen de noodzaak tot verandering voelt

  en daarnaar wil handelen. Turntoo gaat net als architectuur over

  materie, over grondstoffen. Verandering is daar het moeilijkst en

  het zal pijn doen, maar we ontkomen er niet aan en ik hoop dat het

  uit vrije wil zal gebeuren. Met een be