Analisis Buku Teks Pendidikan Islam (Akidah)

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    651

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>ANALISIS BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM (AKIDAH) KBSR TAHUN 4 JILID 2</p> <p>AHLI KUMPULAN:1. MOHD SYAFIQ BIN SUHAIMI 2. MOHAMAD YUSUF BIN MEHAT 3. NUR HAFIZAH BINTI SARUJI KUMPULAN PENGAJIAN: PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH AMBILAN JANUARI SEMESTER 2 TAHUN 1 (SJKC)/PRPI42</p> <p>PENSYARAH:USTAZAH MARIAH BINTI RABAIE</p> <p>TAJUK AKIDAH TAHUN 4PELAJARAN 6 PELAJARAN 7 : : BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR SIFAT-SIFAT ALLAH UNIT 1: WAHDANIAH UNIT 2: QUDRAT NAMA-NAMA ALLAH UNIT 1: AS-SALAM UNIT 2: AL-HADI PAHALA DAN DOSA</p> <p>PELAJARAN 8</p> <p>:</p> <p>PELAJARAN 9</p> <p>:</p> <p>ISI KANDUNGAN1. HASIL PEMBELAJARAN 2. STRATEGI P&amp;P YANG DIGUNAKAN DAN RASIONAL PENGGUNAANNYA</p> <p>3. RASIONAL TAJUK INI DI AJAR PADA TAHUN 44. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN RASIONAL</p> <p>PENGGUNAANNYA</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>Pelajaran 6 : Beriman Kepada Qadadan Qadar1.ARAS 1 Menyatakan pengertian qada dan qadar . Menyatakan contoh-contoh qada dan qadar . Redha dengan ketentuan Allah S.W.T 1. ARAS 3 2. Menghuraikan akibat tidak beriman dengan qada dan qadar Allah . Menyatakan ganjaran balasan yang akan diperolehi oleh orang yang beriman dan tidak beriman dengan qada dan qadar Allah S.W.T.</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN1. ARAS 2 Memahami kesan mempercayai qada dan qadar. Menjelaskan faedah beriman dengan qada dan qadar . 3. Sabar menghadapi dugaan .</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>2.</p> <p>Pelajaran 7 : Sifat-sifat Allah Unit 1 : Wahdaniah1.</p> <p>ARAS 1 Menyatakan pengertian sifat wahdaniah.2. Mengetahui dalil Allah bersifat wahdaniah Yakin dengan kewujudan dan keesaan Allah. 2.</p> <p>ARAS 2 1. Menyatakan dalil naqli berkenaan Allah bersifat wahdaniah dan menyatakan maksudnya. Memahami kesan positif yang perlu ada bagi orang yang beriman bahawa Allah bersifat wahdaniah .</p> <p>3.</p> <p>ARAS 3 1. Menjelaskan dalil aqli tentang keesaan Allah. 2. Memahami implikasi menganggap Allah tidak esa atau berbilang-bilang. 3. Membuktikan keimanan kepada sifat wahdaniah Allah dalam membentuk amalan.</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>Pelajaran 7 : Sifat-sifat AllahUnit 2: Qudrat1. 2.</p> <p>ARAS 1 Menyatakan pengertian sifat qudrat.Mengetahui dalil Allah bersifat qudrat. 3. Meyakini kekuasaan Allah.</p> <p>1.</p> <p>ARAS 2 Menyatakan dalil naqli Allah bersifat qudrat beserta maksud . Memahami kesan positif bagi orang yang percaya Allah berkuasa.</p> <p>2.</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>ARAS 3 1. Menjelaskan dalil aqli tentang qudrat Allah. 2. Memahami perbuatan dan percakapan yang bertentangan Allah berkuasa . 3. Banding beza kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk .</p> <p>Pelajaran 8 : Nama-nama AllahUnit 1: As-Salam1. 2. 3.</p> <p>4.</p> <p>ARAS 1 Memahami bahawa As-Salam adalah salah satu nama-nama Allah. Menyatakan pengertian As-Salam. Menyatakan ciri-ciri As-Salam. Mengasihi sesama sendiri dan belas ihsan kepada makhluk lain.</p> <p>1.</p> <p>ARAS 2 Memahami bagaimana ciri-ciri As-Salam boleh dipupuk dalam diri . Memahami bagaimana As-Salam boleh memberi faedah kepada makhluk lain.</p> <p>2.</p> <p>ARAS 3 1. Menghuraikan cara-cara mendapat kesejahteraan daripada Allah. 2. Memahami kenapa manusia perlu perlindungan Allah. 3. Bersyukur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah.</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>Pelajaran 8 : Nama-nama AllahUnit 1: Al-HadiARAS 1 1. Memahami al-hadi adalah salah satu daripada nama-nama Allah. 2. Menyatakan pengertian Al-Hadi. 3. Menyatakan ciri-ciri Al-Hadi. 4. Sentiasa mengharapkan hidayah dan petunjuk daripada Allah 1. 2. ARAS 2 Memahami bagaimana cara mendapat hidayah . Memahami cara hidup orang yang mendapat hidayah.</p> <p>ARAS 3</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>1.</p> <p>Menghuraikan mengapa manusia perlukan hidayah Allah.2. Mengasihi sesama makhluk.</p> <p>Pelajaran 9 : Dosa dan Pahala1. ARAS 1 Menyatakan pengertian dosa dan pahala Menyatakan contoh amalan yang boleh diberi ganjaran pahala dan amalan dibalas dengan dosa. 3. 1. Berusaha melakukan kebaikan . 1. ARAS 2 Memahami cara mendapat pahala. Memahami cara mengelak dosa. Menginsafi diri dan mengelak dari melakukan sebarang dosa.</p> <p>2.</p> <p>2. 3.</p> <p>ARAS 3 Mengklasifikasikan perbuatan yang boleh membawa kepada dosa dan pahala. Memahami kesan dan faedah orang yang mengambil berat tentang dosa dan pahala.</p> <p>2.</p> <p>HASIL PEMBELAJARAN</p> <p>STRATEGI P&amp;P YANG</p> <p>DIGUNAKAN DANRASIONAL PENGGUNAANNYA</p> <p>1.</p> <p>Menyediakan peluang untuk setiap pelajar melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Mengumpulkan ilmu pengetahuan, kebolehan, dan pelbagai pengalaman yang terdapat dalam sesuatu kelas. 1. Boleh menggiatkan serta memberi rangsangan yang tinggi sekiranya dirancang dan disusun atur dengan betul.</p> <p>BERSOAL JAWAB</p> <p>1.</p> <p>1.</p> <p>Membuat pelajar berminat dan terlibat bersama.Proses pembelajaran yang berlaku dapat diperhatikan.</p> <p>5. Menurut Salihan Slais (1993), kaedah ini dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Fenomena ini akan dapat menumpukan perhatian dan fikiran tentang apa yang diingati. 6. Kemudian berkata dia: Wahai Muhammad! Apa dia itu Islam? Bersabda Nabi (s.a.w): Naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah (s.a.w), dan sesungguhnya aku utusan Allah (s.a.w), mendirikan solat, mendatangkan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji ke Mekah. Berkata dia: Benar engkau. http://ibnuziad.wordpress.com/2010/03/04/kemahiran-menyoal/</p> <p>PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN1. Menilai pemahaman dan menggerak minda pelajar. 2. Menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi dan kerjasama murid. 3. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas. (Kementerian Pendidikan 1990:85) 4. Bukti dapat lihat semasa pendidikan Islam berlaku dalam kumpulan kecil di rumah Al Arqam ibnu Al Arqam.</p> <p>http://www.scribd.com/doc/7690458/PERBINCANGAN-KUMPULAN-Group-Discussion</p> <p>NASYID1. Sebagai penggerak penggunaan pelbagai deria dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai rangsangan dalam pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>Murid akan lebih berminat belajar tentang sesuatu tajuk sekiranya dia dapat melihat, mendengar atau menyentuh objek yang menjadi pelajaran.</p> <p>4.</p> <p>Menurut Noraini (2003), iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan, ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan.</p> <p>5.</p> <p>Pendapat Syeikh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya mengatakan bahawa ,:Nyanyian secara zatnya adalah halal berdasarkan kaedah asal pada sesuatu adalah halal selagimana tidak datang bukti nas yang betul mengenai pengharamannya. Dinaqalkan daripada Ibnu Juraij bahawa hukum harusnya lagu ini juga mengambil kira faktor niat. Bukan semua lagu itu perkara yang sia-sia dan melalaikan akan tetapi hukumnya bergantung kepada niat seseorang. Niat yang baik menjadikan perkara yang sia-sia suatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan gurauan kepada ketaatan manakala niat yang buruk menghapuskan amal yang zahirnya ibadat tetapi batinnya riya.Kesimpulannya ialah Islam itu sendiri mengharuskan hiburan jika ia adalah bertujuan untuk mencari ilmu.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>http://seminar.ipislam.edu.my/wp-content/uploads/2012/07/9-ELEMEN-WARNA-RUANG-DAN-IRAMADALAM-PENGAJARAN.pdf</p> <p>PENCERITAAN DAN SYARAHAN (ANALOGI DAN PERUMPAMAAN)1. Memberi penjelasan bagi perkara-perkara samiyyat.</p> <p>2.</p> <p>Memudahkan murid memahami dengan contoh yang lebih mudah.3. Rasulullah menggunakan analogi atau perumpamaan dalam menjelaskan pelajaran kepada sahabat.</p> <p>4. Alquran sendiri merupakan sumber rujukan ilmu pengetahuan yang menonjolkan unsur-unsur penceritaan yang boleh membimbing dan memberi dakwah serta pengajaran kepada manusia supaya mereka berfikir .</p> <p>Kami akan menceritakan kepadamu cerita terbaik dengan apa yang telah Kami wahyukan al-Quran ini kepadamu meskipun sebelumnya engkau termasuk di antara orang-orang yang lupa. (Q.S. Yusuf [12] : 3)Itu semua termasuk dari berita-berita ghaib (yang) Kami wahyukan kepadamu. Sebelum ini, engkau dan kaummu tidak mengetahuinya. Maka, bersabarlah! kerana masa depan berada di tangan orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Hd [11] : 49) Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu, ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selain-Nya. Sesungguhnya aku takut azab yang besar terhadap kalian. (Q.S. Al-Arf [7] : 59)</p> <p>RASIONAL TAJUK INI DI AJAR PADA TAHUN 4</p> <p>Pelajaran 6 : Beriman Kepada Qadadan Qadar1. Kesinambungan kepada 2. Memastikan murid tidak Rukun Iman yang sebelum salah faham dengan ini. konsep qada dan qadar.i. Tajuk-tajuk pada darjah 3:</p> <p>a. Beriman Kepada Kitab. b. Beriman Kepada Hari Akhirat. ii. Menurut Ibnu Khaldun, pembelajaran daripada mudah kepada susah.</p> <p>Firman Allah S.W.T yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Surah Ar-Rad:ayat 11)</p> <p>http://ainblogger.blogspot.com/2012/02/kerana-tanggungjawab-itu.html</p> <p>3. Kesempurnaan iman Dari Ibn Abbas r.a meriwayatkan bahawa Jibrail a.s bertanya kepada Baginda Rasulullah s.a.w: apakah itu iman? Baginda s.a.w menjawab; Imam itu ialah kamu beriman kepada Allah S.W.T, kepada hari akhirat, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kamu beriman dengan adanya mati dan kehidupan setelah mati, beriman dengan syurga dan neraka, Penghisaban dan timbangan dan beriman dengan takdir yang berlaku sama ada baik atau buruk. Jibrail a.s bertanya jika aku buat demikian adakah aku beriman? rasulullah s.a.w menjawab "jikalau kamu berbuat sedemikian maka kamu sudah beriman. (Hadith Musnad Ahmad).http://www.islamgrid.gov.my/rukuniman/qadadanqadar.php</p> <p>Pelajaran 7 : Sifat-sifat AllahWahdaniah dan Qudrat1. Pengenalan kepada murid-murid tentang asas agama (akidah). Sabda Nabi Saw : Awal Agama Mengenal Allah. 2. Murid-murid mampu memahami konsep abstrak. Inhelder dan Piaget (1958)menerangkan bahawa kanak-kanak di tahap Operasi Konkrit (7-11 tahun) dapat memahami perkaraperkara abstrak seperti konsep ketuhanan, keadilan dan nilai hidup.</p> <p>http://sulong-bicaraagama.blogspot.com/2010/01/sifat-sifat-allah.html http://blog.uin-malang.ac.id/jokopurwanto/2011/03/17/pandangan-teori-piaget-dalam-proses-belajar-dan-pembelajaran/</p> <p>Pelajaran 8 : Nama-nama AllahAs-Salam &amp; Al-Hadi1. Guru memberi pemahaman sebenar berkenaan nama-nama Allah. Kanak-kanak menerima secara superficial formula cara berfikir orang dewasa dan bukan melalui pemahaman sebenar mengenai sesuatu perkara (Johnson, 1982)</p> <p>2. Murid dapat mengenal dan menghayati namanama Allah. Dari Abu Huraira R.A.: Nabi saw. bersabda: "Allah itu memiliki sembilan puluh sembilan nama yang bagus. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu ganjil [esa] dan Dia menyukai [bilangan] yang ganjil." ( Sahih Bukhari )</p> <p>http://tazkirah2u.my/hadith-2/2008/07/hadis-99-nama-allah/ http://el-children.blogspot.com/2007/03/perkembangan-kognitif_23.html</p> <p>Pelajaran 9 : Dosa dan Pahala1. Murid-murid dapat mengaplikasikan perbuatan yang dipelajarinya.Pembelajaran melalui pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku. (Albert Bandura ,1925)</p> <p>2. Murid-murid telah dapat membezakan baik dan buruk. Kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit (711tahun) berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit. (Jean Piaget,1896 1980)</p> <p>http://mabjip.blogspot.com/2009/10/teori-pembelajaran-sosial-bandura.html</p> <p>3.</p> <p>Murid dapat memahami sistem dendaan dan ganjaran.</p> <p>Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Allah s.w.t berfirman kepada Malaikat pencatat amalan: Apabila hambaKu berniat ingin melakukan kejahatan, maka jangan lagi kamu menulisnya sebagai amalan kejahatan. Apabila dia melakukannya barulah kamu menulisnya sebagai satu amalan kejahatan. Jika hambaKu berniat ingin melakukan kebaikan, tetapi dia tidak lagi melakukannya, maka catatkanlah sebagai satu amalan kebaikan. Jika dia melakukannya maka catatkanlah kebaikan itu sepuluh kali ganda. (Riwayat Muslim)</p> <p>BAHAN BANTU MENGAJAR DAN RASIONAL PENGGUNAANNYA</p> <p>1. Menurut Mohd Dahlan (1992), penggunaan pelbagai alat bantu mengajar mengikut cara yang bersesuaian dapat meningkatkan mutu atau tumpuan muridmurid terhadap pembelajaran. Penggunaan bahan bantu mengajar juga turut memudahkan guru dalam penyampaian konsep kepada pelajar.</p> <p>2. Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah, pelbagai Bahan Bantu Mengajar digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan (Yusup Hashim, 1997, m.s 16).</p> <p>3. Mok Soon Sang (1996, m.s 58), pula mengatakan bahawa penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam proses pengajaran adalah amat penting. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah, cepat serta menarik. Bahan Bantu Mengajar yang disediakan mestilah bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Manakala isi kandungan haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajar.http://images.dehewaraspak.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/RvGZ@woKCtMAAAi9jmo1/hubungan%20p enggunaan%20ABM%20dgn%20minat%20pljr.pdf?key=dehewaraspak:journal:27&amp;nmid=58573975</p> <p>1. LCD</p> <p>2. Video</p> <p>4. Kad ayat/perkataan</p> <p>3. Bahan Maujud</p> <p>1. LCD1. Penggunaan LCD dalam pengajaran adalah sangat berkesan dan mudah difahami oleh pelajar. 2. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint, grafik, audio, video dan sebagainya maka murid-murid akan lebih memahami setiap apa yang di ajar kerana di beri gambaran dan persembahan yang lebih mudah untuk di fahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan.</p> <p>3. Robin J. Ittigson, Edd dan John G. Zewe, 2004 dalam petikannya: Technology empowers learners with tools to enhance their learning styles and make concepts understandable and interesting.1. Contoh dalam P&amp;P akidah Tahun 4: Di dalam tajuk Beriman kepada Qada dan Qadar Allah guru boleh menggunakan pendekatan perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui. Contohnya, guru menggunakan LCD dan menayangkan gambar-gambar kanak-kanak baru lahir, gambar ibu mengandung dan gambar orang kaya dan orang miskin.http://suhairi87.wordpress.com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran/</p> <p>2.Video1. Sejajar dengan era globalisasi yang banyak menggunakan komputer dan aplikasi multimedia. 2. Menghidupkan daya imaginasi dan menarik minat pelajar melalui visual, suara, dialog, muzik dan kesan bunyi. 3. Murid juga akan lebih terdorong untuk mendalami sesuatu ilmu yang dipelajari serta boleh mengulang video tersebut berulang-ulang kali sekiranya terdapat bahagian yang kurang difahami. 4. Menurut Vijaya Kumaran K.K Nair (1996) menyatakan bahawa Multimedia mewujudkan satu situasi pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan kerana pelajar mengingati 20% daripada apa yang mereka lihat, 30% daripada apa yang mereka lihat dan dengar dan 60% ke 70% daripada apa yang mereka interaksi. 5. Contoh dalam P&amp;P akidah Tahun 4: Di dalam tajuk Nama-nama Allah Al-Hadi, guru boleh menggunakan pendekatan mudah kepada susah dimana guru boleh menayangkan video sebagai pencetus idea murid untuk berfikir, kemudian guru...</p>