Analiza i Prevencija Nesreca

  • Published on
    04-Oct-2015

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bezbjednost saobracaja

Transcript

Analiza i Prevencija Nesreca Pokazivai performansi sigurnosti na cesti za gradske i medjugradske cestovne mreze.

Analiza i Prevencija NesrecaPokazivai performansi sigurnosti na cesti za gradske i medjugradske cestovne mreze.

George Yannis, Wendy Wijermars,Victoria Gitelman, Martijn Vis, Antonis Chaziris, Eleonora Papadimitriou, Carlos Lima Azevedo.

Razni indikatori performansi sigurnosti (u daljem tekstu SPI) na cestama su bili predloeni za razna podruja istraivanja sigurnosti,uglavnom se uzima u obzir ponaanje vozaa (npr. Vezanje sigurnosnog pojasa, upotreba alkohola, droga itd. ) i vozila. Meutim, nijedan SPI za cestovne mree i dizajn nije razvijen. Smjer ovog istraivanja je razvoj SPI-a za cestovne mree, koji e se koristit kao mjerilo za Meuregionalna poreenja.

UvodU cilju praenja efikasnosti mjera sigurnosti na cestama I sigurnosti na cestama u cjelini, najei pokazatelj su broj nesrea, smrtnih sluajeva I povreda. Ove brojke, meutim, su esto nedovoljne za ilustraciju nivoa sigurnosti na cestama, jer prikazuju samo najgore sluajeve nesigurnih uvjeta sistema saobraaja na putu. Pokazatelji uinka sigurnosti puta ( SPI ) su definisani kao mjere koje se odraavaju operativnim uvjetima Sistema puta koji utie na performanse sigurnosti puta.

Spi razvoj za putne mree Wegman I Aarts ( 2006 ) su vodili diskusiju o 5 principa koji su esencijalni za sigurnu performansu cestovnog prevoznog sistema. etiri ova principa su relevantni putnoj mrei. Prvo, vano je da su putevi monofunkcionalni I dio putne mree koja je hijerarhijski gradjena (po principu funkcionalsnosti). Drugo, u slucaju da je prebrza voznja esta, razliciti tipovi korisnika puta I prometa vonje u razliitim smjerovima bi trebali biti fiziki odvojeni jedan od drugog. Trece, smijer puta I ponaanje korisnika puta bi trebali biti predvidljivi prepoznatljivim dizajnom puta. etvrto , okruenje puta bi trebalo biti pogodno u slucaju nesrece.

Iz ove perspektive, vano je procijeniti sigurnost puta na dvije razine:Nivo putne mree ; pravi put bi se trebao nalaziti na pravom mjestu iz funkcionalnog aspekta. Npr, kategorija puta tog puta, treba na odgovarajui nain dati svoju funkciju u putnoj mrei.Nivo dizajna puta: Individualni putevi bi trebali biti dizajnirani na siguran nacin.Unutar SafetyNet projekta, SPI-ovi su razvijeni za oba nivoa. To rezultira u SPI-a: SPI putne mreze, I SPI Putnog dizajna. Iako se ovaj dokument bazira na SPI Putne mreze, SPI dizajna puta ce biti raspravljeno ukratko u svrhu kompletnosti.

SPI Koncept putne mreeSPI putne mree se baziraju na kvantitativnoj metodi procjene mree I dizajna kvalitetnih aspekata sigurne putne infrastrukture na regionalnom nivou koji je razvijen u Holandskom studiju od strane Dijkstra ( 2003 ). Svrha ove studije je bila da se uporede egzistirajue putne mree sa teoretski potrebnim putevima, definiraju se kao oni putevi koji ispunjavaju odreene minimalne potrebe sto se tie sigurnosti puta.

Razvoj SPI-a putne mreeKako bi se preveo ovaj navedeni teoretski koncept u praktinu metodu, koja bi se mogla primijeniti u nekoliko zemalja ( sa ogranienjima u komparaciji podataka ), I omoguiti meu dravna poreenja, niz pretpostavki (koje e leati na temelju razvijenog SPI-a putne mree) trebaju biti napravljena. U formulaciji SPI-a predloenog ovdje, sljedei su:Pretpostavka 1. Dva centra koja se nalaze u medjusobnom polju uticaja generiu saobraaj Jedno prema drugome, kao I jedno od drugog. Pretpostavka 2. Veliina centara odreuje potranju saobraaja izmedju tih centara.Pretpostavka 3. Sav saobraaj izmedju dva centra koristi isti put.Pretpostavka 4. Potranja Saobraaja odreuje tip puta koji je potreban: Vie saobraaja zahtjeva vei nivo puta.

Metod za odreivanje SPI-a putne mreePrethodno poglavlje je raspravilo razloge iza praktine primjene SPI-a putne mree. Da bi bili u stanju primijeniti ovu teoriju, nekoliko koraka treba biti obuhvaeno: Odluiti kada su centri u sferi meusobnog uticaja. Odredba obima puta Odluiti koji je maksimalni nivo nesigurnosti Odredba karakteristika tipova puta do Odredba gustoe nesrea funkcija razliitih tipova puta I odgovarajueg obima saobraaja.

. Osim toga, znanje o tanom kvantitativnom odnosu izmeu obima saobraaja, karakteristikama puta I gustoi nesrea su ograniene. Kao proizvod toga, obim saobraaja I tipova puta su nepoznati. Emipirijska istraivanja o ovim funkcijama su bila izvan okvira ovog istraivanja. Stoga, neke odluke su donesene kako bi se mogle teorije iz prolog paragrafa primijeniti u praksi. Dakle, u praksi, koraci poduzeti za procjenu indikatora su bili sljedei:Odluiti kada su centri u sferi medjusobnog uticaja. Odredba populacije , generisanje odgovarajue koliine saobraaja Odredba karakteristika tipova puta do Odredba teoretskih kategorija puta odgovarajui maksimalnom nivou nesigurnosti za parove urbanih centara sa datom veliinom populacije.

SPI Putnih mrea, aplikacija u probnim studijamaRazvijena metodologija je ocijenjena kroz niz probnih studija izvedenih u Holandiji, Grkoj, Israelu I Portugalu. Karakteristike probnih studijaDostupnost PodatakaOdredba teoretske vezeIdentifikacija I spajanje stvarnih vezaKalkulacija SPI-aDodatna ZapaanjaTeoretske Veze

DiskusijaPilot studije koje su raspravljenje u prethodnom djelu otkrivaju neka ogranienja preporuenog SPI-a putne mree. Ovaj dio raspravlja o tim ogranienjima I daje prijedloge za boljitak metoda.Prvo, definicija I klasifikacija centra treba paznju. Izgleda logino da se definie centar koji je opasan seoskim podrujem kao centar. Meutim, ovo nije uvijek mogue s obzirom na dostupne podatke. Osim toga,granice ovih klasa su odabrane sasvim proizvoljno, nema tehnike baze za ove granice. Osim toga, ima drugih faktora osim broja stanovnika koji utiu na saobraaj koji generie jedan centar.

Zakljuak Ovaj dokument prezentira dva SPI-a da bi razmotrili nivo sigurnosti (meugradskih) putnih mrea. SPI dizajn puta razmatra da li su individualni putevi dizajnirani na siguran nain I da su bazirani na EuroRAP ocjeni zatite puta. SPI putne mree razmatra da li je pravi put lociran na pravom mjestu iz funkcionalnog pogleda. MIjeanjem dizajna puta sa indikatorom performanse puta bi potencijalno moglo dozvoliti boljim I kompletnijim zahvatom. Istraga ovog subjekta je trenutno u toku.SPI putne mree je raspravljen detaljno I primijenjen je broju pilot zemalja. SPI koji je preporuen je samo prvi pokuaj odredbe nivoa sigurnosti putne mree.Metodologija bi se mogla unaprijediti jo dalje. Od pilot-zemlje zakljuujemo da je mogue izraunati SPI ocjene. Osim toga, preporuujemo da se istrai relacija izmedju SPI ocjene I sigurnosti saobraaja. (npr.izraen u broju smrtnih slucajeva po predjenom km) kako bi dobili vie uviaja o validnosti SPI-a putne mree I posljedica od SPI ocjena.