ANALIZA I PREVENCIJA ŠUMSKIH POŽARA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

  • Published on
    02-Jan-2016

  • View
    27

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA I PREVENCIJA UMSKIH POARA NA PODRUJU TUZLANSKOG KANTONA. Sead Avdi, Nadil Berbi, Damir Malkoevi, Edisa Nuki Univerzitet u Tuzli, RGGF, Sigurnost i pomo. Openito o umskim poarima. umski poari nekontrolisano sagorijevanje koje se stihijski iri po umskoj povrini - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>ANALIZA I PREVENCIJA UMSKIH POARA NA PODRUJU TUZLANSKOG KANTONA</p> <p>ANALIZA I PREVENCIJA UMSKIH POARA NA PODRUJUTUZLANSKOG KANTONASead Avdi, Nadil Berbi, Damir Malkoevi, Edisa NukiUniverzitet u Tuzli, RGGF, Sigurnost i pomoOpenito o umskim poarimaumski poari nekontrolisano sagorijevanje koje se stihijski iri po umskoj povriniDovode do katastrofalnih posljedica po umsku biocenozuNajvea opasnost poari u zimzelenoj umiZapaljive materije: umsko rastinje, njihovi morfoloki dijelovi i raznoliki biljni ostaciSagorijevanje drvetaBrzina sagorijevanja drveta zavisi od:Vlanosti materijalaSpecifine mase u suhom stanjuOdnosa aktivne povrine prema zapremini, odnosno mogunosti dotoka oksidatora</p> <p>Znaajke poara na podruju TKU najveem broju sluajeva neposredni uzrok izbijanja poara: ljudski faktorNajmanji broj poara se deava na idustrijskim objektimaUestalost umskih i poara na niskom rastinju tokom godine osciliraRegistrovani poari na teritoriju TK (2011. god. )Podaci JP ume TK:tete u periodu 01.01.-31.12.2011. god. Iznose 103.563,05 KM</p> <p>Poari na TKFaktori koji poveavaju osjetljivost uma na poare:Goriva materijaKlimaReljefZemljiteNajosjetljivija etinarska vrsta ovog podruja je bor (bijeli, crni, primorski, vajmutov)Osjetljivost je vea kod mlaih stabala (nerazvijene kronje, razvijena travna i bunasta vegetacija potencijalni gorivi materijal)Pregled registrovanih poara u TKU maju i junu 2011. god. zabiljeen vei broj kinih dana i pojaana vlanost</p> <p>Broj i vrsta registrovanih poara na podruju TKUestalost umskih poara i poara niskog rastinja direktno ovisi o vlanosti materijalaLjudski faktor osnovni uzronik umskih poara, poara niskog rastinja i kontejneraUzoci poara motornih vozila tehniki kvarovi ili saobraajne nesree</p> <p>Pregled registrovanih umskih poara, TK 2011. god.</p> <p>Preventivne mjereNaini nastanka umskog poara:Prirodni fenomen (atmosfersko pranjenje, dejstvo sunca, samozapaljenje)Djelovanje ovjeka</p> <p>ovjek glavni uzronik vie od 90% poara posljedica ljudske aktivnosti</p> <p>Najvanija preventivna mjera: vaspitanje, obavjetavanje i odvraanje ovjeka od nerazumnog ponaanja u umi</p> <p>ZaljuakNa podruju TK uestalost umskih poara znaajno vea u odnosu na unutranje poareSprijeiti umske poare od neprocjenjive vrijednosti za privredu, ivot i opstanak ovjekaFokus preventivnog djelovanja osim djelovanja usmjerenog na ovjeka:Uspostavljanje umskog reda; iz uma ugroenih poarom uklanjanje leike, otpadaka od sjee, materijala nastalog usljed loma; odravanje umskih prosjeka (uklanjanje materijala koji mogu izazvati poar, odnosno postati gorivo) </p>

Recommended

View more >