Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion ?· Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar…

  • Published on
    15-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- &amp; Humanvrd </p><p>1 </p><p>UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu </p><p>Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu </p><p>Dokument: Plan fr utbildningsinnehll, ml och pedagogiskt upplgg 20170320 </p><p>Utbildning: Friskvrdskonsulent Hund. ET0016 </p><p>Utbildningsanordnare: UPH Education AB </p><p>Sammanfattning: Utbildningen omfattar 1350 timmar under 1 r. Utbildningen r uppbyggd med </p><p>seminarieveckor en gng per mnad och sjlvstudier dremellan med backup av mentor, </p><p>arbetsuppgifter och utbildningsmaterial . Utbildningen innehller frelsningar av erfarna och </p><p>meriterade Canineopater, fysioterapeuter, veterinrer och sjukgymnaster.Utbildningen innehller </p><p>ven praktik hos veterinr. </p><p>Ls om ml och genomfrande lngre ner.. </p><p>Betygssttning i kurser: </p><p>G= Godknd </p><p>VG= Vl godknd </p><p>I kurserna etologi, lagar och frordningar och nringslra utgr endast betyg G=Godknd. </p><p>Kurs Lektion Sjlvstudier Totalt:</p><p>Anatomi och fysiologi 83 370 453</p><p>Biomekanik 42 189 231</p><p>Trningsfysiologi 21 90 111</p><p>Nringslra 7 7</p><p>Fretagsekonomi/Coaching 7 31 38</p><p>Etologi,problembeteende 21 90 111</p><p>Patologi 28 126 154</p><p>Lagar/frordningar 7 7</p><p>Praktik 42 189 231</p><p>vrigt som tentamen mm 7 7</p><p>Summa: 265 1085 1350</p><p>Kurs Termin 1 Termin2</p><p>Anatomi och fysiologi</p><p>Biomekanik</p><p>Trningsfysiologi</p><p>Nringslra</p><p>Fretagsekonomi/ Coaching</p><p>Etologi,Problembeteende</p><p>Patologi</p><p>Lagar/Frordningar</p><p>Praktik</p><p>Seminarium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11</p></li><li><p>UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- &amp; Humanvrd </p><p>2 </p><p>UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu </p><p>Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu </p><p> 20170320 </p><p>Kurs Samanfattande beskrivning</p><p>Anatomi och fysiologi</p><p>Biomekanik</p><p>Trningsfysiologi</p><p>Praktik massage/ rehab</p><p>Fretagsekonomi</p><p>Patologi</p><p>Nringslra</p><p>Etologi</p><p>Lagar och frordningar</p><p>Invrtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner ssom </p><p>tex cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulra funktioner samt matspjlknings- och utrensningsapparaten och de olika nervsystemens byggnad och funktion.</p><p>Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett och leder, betrffande byggnad och funktion.Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist. </p><p>Kunskaper i rrelsefrmga och aktionspotential. Hur kroppens</p><p>rrelsemuskulatur pverkar skelettet, berkning av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett. Frstelse om kroppensfrmga till rrelse och prestation. Orsaksdiagnostik kopplad till </p><p>kroppens rrelseapparat orsakad av muskulra dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.</p><p>Kunskaper fr att kunna upprtta ett trningsprogram fr hundar i olika arbets</p><p>faser med hnsyn till hundens behov i respektive gren svl som att kunnateranpassa hunden vid eventuella rehabtillstnd.</p><p>Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.</p><p>Stretching samt palpationsteknik. </p><p>Grundlggande fretagsekonomi och coaching. Upprttande </p><p>av affrsplan.</p><p>Grundlggande sjukdomslra. Hundens vanligast frekommande </p><p>infektions- och inflammtions sjukdomar . Akutvrd samt tandvrd.Smittvgar och smittskydd. I samarbete med veterinr.</p><p>Grundlggande kunskaper i nringslra. Behandlar hundens nringsbehov och </p><p>nringsupptag. Kunskaper om nringsmnen, vitaminer, mineraler och sprmnen.</p><p>Grundlggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ,</p><p>samt i samverkan med mnniskan . Beteendeproblematik och stresshantering.</p><p>Genomgng av befintlig lagstiftning som berr hundgande och hantering av</p><p>hund. Huvudsakligen 16 Djurskyddslagen samt lagen 2007:1150 om tillsyn.</p></li><li><p>UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- &amp; Humanvrd </p><p>3 </p><p>UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu </p><p>Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu </p><p>Efter avslutad utbildning ska eleven: </p><p> Ha goda kunskaper om grundlggande invrtes anatomi och ska kunna redogra hundens inre funktioner ssom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulra </p><p>funktioner samt matspjlknings- och utresningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och </p><p>funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogra fr och namnge skelettets olika delar </p><p>och muskel ursprung samt fsten. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa p </p><p>ett bra stt. </p><p> Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fste och funktion samt frst samspelet mellan synergist och antagonist. </p><p> Ha goda kunskaper om hur kroppens rrelsemuskulatur pverkar skelettet och kunna gra berkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och p s stt f god frstelse fr kroppens </p><p>frmga till rrelse och prestation. Frst och vl kunna grundlggande orskadiagnostik kopplad till </p><p>rrelseappraten orsakad av muskulra dysfunktioner. </p><p> Knna vl till de vanligaste och grundlggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Knna vl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinr. Kunna grundlggande </p><p>smittskyddslra och veta precis hur man agerar i hundkontakter dr det kan freligga smittorisk. </p><p> Studenten ska ha goda kunskaper om hundens nringsbehov och frmga att ta upp olika nringsmnen samt om de kommersiella foder som finns att tillg. Studenten skall ven knna till </p><p>vitaminers och mineralers betydelse fr hundens hlsa och vlbefinnande. Studenten ska ven knna </p><p>till problem som kan uppst vid felaktig utfodring och fresl frndringar fr att avhjlpa dessa. </p><p>Studenten skall ven knna till och kunna diskutera olika teorier som finns angende utfodring av </p><p>hund. </p><p> Ha goda kunskaper om hur trning pverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna gra individanpassade trningsupplgg och ha frstelse fr kroppens frmga till rrelse och prestation. </p><p>Ha en god frstelse fr orsaksdiagnostik kopplad till rrelseappraten orsakad av muskulra </p><p>dysfunktioner. </p><p> Kunna utfra genuin svensk hundmassage och stretching p ett vl utfrt stt. Ha god frstelse och frmga att frst varje individs vrdbehov och kunna lgga upp vl anpassade behandlingsprogram. </p><p>Ska visa ansvarstagande och god frstelse fr yrket som massageterapeut, och kunna fra mycket </p><p>tydliga och sakkunniga dialoger med kund. </p><p> Studenten ska ha god frstelse och kunskap om hundens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med mnniskan bde som arbetande hund och som sllskapsdjur. Ska ha kunskap om </p><p>hundens signaler och kroppssprk samt knnedom om olika felbeteenden. </p><p> Studenten skall ha goda kunskaper i vilka instanser som reglerar hundhantering och vad som r gllande rtt p omrdet. Skall ven ha goda kunskaper om innehll och tillmpning av lagarna. </p><p> Kunna frst grunderna vl i vad som krvs fr att starta och driva ett fretag. Ska upprtta en tydlig affrsplan med startbudget, resultatbudget, likvidtetsbudget och marknadsplan i egen layout. </p></li><li><p>UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- &amp; Humanvrd </p><p>4 </p><p>UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu </p><p>Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu </p><p>Genomfrande av utbildning: 20170320 </p><p>Eleverna har ett 4- dagarsseminarium p skolan en gng i mnaden under totalt 2 terminer. Varje </p><p>seminarium innehller bde teoretiska lektioner och praktisk utbildning och handledning ute i </p><p>nringslivet. </p><p>Mellan seminarierna ska eleverna studera in teori- innehllet frn lektionerna samt sjlvstndigt trna </p><p>praktiska moment p hstar i elevernas nromrde. Eleverna ska frn brjan dokumentera sina </p><p>behandlingar i journal. </p><p>Eleven fr std i studierna genom instuderingsfrgor och tt kontakt med lraren. Eleverna fr std i </p><p>de praktiska frdigheterna hemma genom tt lrarkontakt och feedback p journalskrivning. </p><p>Fr varje seminarium lggs nya massagegrepp eller behandlingsmetoder till, och eleverna kan </p><p>successivt ka sin frmga. Eleverna har tillgng till mentor och/eller lrare via telefon och mail </p><p>mellan 8- 16 alla vardagar. </p><p>I slutet av varje termin fr eleverna enskilda samtal och skriftligt utltande av studieresultaten. </p><p>Betygskriterier och kursmlen genomgs vid varje kursstart samt delas ut skriftligt. </p><p>Elevernas kunskapshmtning fljs lpande genom lxfrhr, diagnosprov, hemuppgifter, </p><p>inlmningsuppgifter, hemtentamen och praktiska moment. Kunskapskontroll sker genom praktiska </p><p>prov, diagnosprov, kursavslutande prov, diplomeringsprov och certifieringsprov. </p><p>Betygskriterierna och mlen med utbildningen r knda och str p kursplanen och finns i </p><p>klassrummen i en informationsprm tillgnglig fr alla. </p><p>Teoretisk undervisning: </p><p>Lraren/ frelsaren planerar dagens frelsningar/ undervisning enligt timplan och grundat p vad </p><p>som hunnits med till dags datum. Undervisningen sker om mjligt muntligt, digitalt (visuellt) och </p><p>beskrivande fr att frmja inlrningen. Den ska ske i en takt dr eleverna fljer med men tiden ska </p><p>samtidigt nyttjas vl och eleven ska vara frberedda och ha lst in det som r angett. Undervisningen </p><p>ska fljas upp med arbetsuppgifter s att ansvarig lrare ser att kunskapen tagits emot vl. Lraren </p><p>rekommenderar att eleverna antecknar. </p><p>Praktisk undervisning: </p><p>Lraren genomfr undervisningen med fokus p elevens lrande och s att lraren samtidigt kan </p><p>reflektera ver vad eleven frstr och kan. Fr att eleven ska kunna f en verblick visar, frgar och </p><p>observerar lraren det som eleven utfr samt frsker med hjlp av diskussioner synliggra bde </p><p>delmomentens betydelse var fr sig och dess betydelse fr helheten. </p><p>Att va och reflektera kan betraktas som en frutsttning fr att eleverna ska utveckla en frmga att </p><p>se helheter och kunna handla simultant, vilket i sin tur kan sgas utgra frutsttningar fr att </p><p>utveckla tyst kunskap, i den meningen att kunskapen sitter i kroppen och att den kan anvndas </p><p>intuitivt p ett ndamlsenligt stt i relation till yrkesrollen. </p><p>Interaktion och social kompetens ska utvas dr man kan tala om kommunikation, verbal svl som </p><p>ickeverbal, som en frutsttning fr att utveckla frmgor fr samarbete och agerande i </p><p>kundkontakter. Yrkesutvning sker i ngon form av samverkan med kollegor och inte sllan ven </p><p>genom kundkontakter. Det r f jobb som helt och hllet r ensamarbeten, vilket stller krav p </p><p>frmga till interaktion och social kompetens </p></li><li><p>UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- &amp; Humanvrd </p><p>5 </p><p>UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu </p><p>Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu </p><p>Faststllande av behrighet 20151017 </p><p>Genomfrande av behrighetsprvningen </p><p>Anskan sker lpande framtill sista anskningsdatum, och drefter i mn av plats </p><p> Inkomna anskningar registreras med ankomstdatum </p><p> En versiktlig granskning grs fr att se om skanden r behrig enligt givna kriterier. </p><p> r skanden inte behrig eller ngot r otydligt tas kontakt med skanden. </p><p> Skanden uppmanas komplettera handlingarna inom givet datum. </p><p> Personlig intervju </p><p> Antagningsrdet diskuterar anskningar dr tveksamhet rder om behrighet och p vilket stt </p><p>skanden kan komplettera och verifiera sin behrighet. Anteckningar grs. </p><p>Urvalsgrunder och urvalsprocess </p><p>Urvalsmetoder </p><p> skandens betyg </p><p> erfarenhet och referenser p genomgngen praktik och arbetslivserfarenhet enligt srskilda krav p </p><p>behrighet </p><p> personlig intervju </p><p>Vad som mts genom urvalsmetoderna </p><p>Vid bedmning av tidigare utbildningserfarenhet ges pong fr utbildning med praktik inom </p><p>djurvrd, naturbruk, humanvrd och frsljning. 0,2 p/termin max 1 p. </p><p>Vid bedmning av praktik ges pong fr praktik med veterinr, trning- trim- och rehab- anlggning </p><p>och kennelverksamhet samt praktik med kund/personrelationer som tex frsljning, vrd och </p><p>utbildning. Erfarenhet av ledarskap inom idrottsfrening eller kursverksamhet ger ocks pong. </p><p>Praktik med veterinr och rehab anlggning 0,1p/mnad max 1p </p><p>Praktik hos prof. utvare inom trning, trim, rehab och kennelverksamhet 0,1p/mnad max2p </p><p>Praktik med kund/personrelationer som tex frsljning, vrd, utbildning 0,05/mnad max 0,5p </p><p>Ledarskap i idrottsfrening eller kursverksamhet, 0,1p per termin max 0,5p </p><p>Vid personlig intervju frs diskussion kring frgor som tidigare erfarenheter genom utbildning, </p><p>praktik och intressen samt den egna drivkraften. Faktorer som bedms viktiga fr lmpligheten fr </p><p>yrket. Maxpong 5. </p><p>Studieresultat: </p><p>Alla studieresultat arkiveras digitalt, p papper samt rapporteras till Myh. </p><p>Kvalitetskring: </p><p>Utbildningen kvalitetsskras med en tt kontakt med nringslivet samt genom yrkesverksamma </p><p>frelsare och lrare. </p></li></ul>