Antidoping pravila

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    17

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravila o dopingu

Transcript

MEUNARODNI BOKSAKI SAVEZ

Anti-doping pravilaStupaju na snagu danom 01. sijenja 2009.

Aiba1

SADRAJUVOD... 8 ZNAENJA........ 3 TEMELJNI RAZLOZI ZA KODEKS I AIBA-in ANTI-DOPING PRAVILA.... 8 DJELOKRUG........ 8 AIBA ANTI-DOPING ORGANIZACIJA..... 9 LANAK 1 DEFINICIJA DOPING 12 LANAK 2 POVREDE ANTIDOPING PRAVILA...12 LANAK 3 DOKAZ DOPINGA.13 LANAK 4 POPIS ZABRANJENIH TVARI I METODA.. 14 LANAK 5 TESTIRANJE.... 16 LANAK 6 ANALIZA UZORAKA.. 20 LANAK 7 REZULTATI UPRAVLJANJA 21 LANAK 8 PRAVO NA POTENO SASLUANJE25 LANAK 9 AUTOMATSKA DISKVALIFIKACIJA OSOBNIH REZULTATA...28 LANAK 10 SANKCIJE FROTIV INDIVIDUALCA..28 LANAK 11 POSLJEDICE ZA EKIPU...40 LANAK 12 PREGLED SANKCIJA I TROKOVA PROTIV NACIONALNIH FEDERACIJA.402

LANAK 13 ALBE..41 LANAK 14 PRIMJENJIVANJE AIBA ZAKONA U NACIONALNIM FEDERACIJAMA..44 LANAK 15 PREPOZNAVANJE ODLUKA DRUGIH ORGANIZACIJA..45 LANAK 16 STATUT OGRANIENJA46 LANAK 17 AIBA USUGLAENIH IZVJEA WADA-u.46 LANAK 18 AMANDMAN I INTERPRETACIJA ANTI-DOPING PRAVILA.46 DODATAK PRIZNANJA I SPORAZUMI

3

DEFINICIJETETNA ANALITIKA POKAZIVANJA- Izvjee iz laboratorija ili ostalih odobrenih pravnih osoba za testiranje koja prepoznaju u uzorku prisutnost Zabranjenih tvari ili njenih metabolita ili markera (ukljuujui poviene koliine endogenih tvari) ili dokaza Uporabe Zabranjenih metoda. ANTI-DOPING ORGANIZACIJA- Potpisnik koje je odgovoran za prisvajanje pravila za pokretanje, implementiranje ili provedbu bilo kojeg dijela Procesa doping kontrole. Ovo ukljuuje, na primjer, Meunarodni Olimpijski Odbor, Meunarodni Paraolimpijski Odbor, druga Organizacija Glavnog Dogaaja koji provodi Testiranje Dogaaja, WADA, Meunarodne Federacije, te Dravne Anti-doping Organizacije. SPORTA: Bilo koja osoba koja sudjeluje u sportu na meunarodnoj razini ( kako je definirano u svakoj Meunarodnoj Federaciji), na dravnoj razini ( kako je definirano u svakoj Dravnoj Anti-doping Organizaciji, ukljuujui ali ne limitirano onima osobama u njenim Registriranom Skupu Testiranja), te bilo koji drugi natjecatelji u sportu koji je pod nadlenosti bilo kojega Potpisnika ili drugih sportskih organizacija koje prihvaaju Kodeks. Sve odredbe Kodeksa, ukljuujui, npr, Testiranje, i TUE mora biti primijenjeno na razini meunarodnih i dravnih natjecatelja. Poneke Dravne Anti-doping Organizacije mogu odluit testirat i primijeniti Anti-doping Pravila na rekreacijskoj razini ili ampionskom takmienju onima koji nisu trenutnog ili potencijalnog dravnog natjecateljskog kalibra. Meutim, Dravne Anti-doping Organizacije ne moraju takovim osobama primjenjivati sve aspekte Kodeksa. Specifina dravna pravila mogu biti utvrena za potrebe Doping kontrole za natjecatelje koji nisu na meunarodnoj ili dravnoj razini, bez da dolaze u sukob interesa Kodeksa. S time, drava moe odluiti testirati natjecatelja na rekreacijskoj razini, ali ne traiti TUE-in testiranje. U istom pogledu, Organizacija Velikog Dogaaja koja odrava dogaaj samo za natjecatelje na ampionskoj razini moe odluiti testirati natjecatelje ali ne zatraiti unaprijed TUE. Za razloge lanka 2.8 (Uporaba ili Pokuaj uporabe) te za potrebe anti-doping informiranja i edukacije, bilo koja osoba koja sudjeluje u sportu pod nadlenosti Potpisnika, vlade, ili drugih sportskih organizacija koji prihvaaju Kodeks je Sporta. (Komentar za Sportaa: Ova definicija razjanjava da su svi sportai meunarodnog i dravnog kalibra podvrgnuta pravilima Anti-doping Kodeksa, sa preciznom definicijom sporta na meunarodnoj ili dravnoj razini koja se primjenjuje u anti-doping pravilima AIBA-e i Dravnim Anti-doping Organizacijama. Na dravnoj razini, anti-doping pravila prisvojena sukladno Kodeksu biti e primijenjena, u najmanju ruku svim osobama ili dravnim ekipama te svim osobama koje su se kvalificirali za natjecanje na dravnom prvenstvu u bilo kojem sportu. Meutim, to ne znai da svi Sportai moraju biti ukljueni u Registriranoj Test Skupini Dravnog Anti-doping Organizacije. Definicija ujedno4

omoguava svakoj Dravnoj Anti-doping Organizaciji, ako to eli, proiriti svoj program anti-doping kontrole izvan razine sportaa dravnog kalibra, te proiriti na natjecatelje na nioj razini. Natjecatelji na svim razinama trebali bi biti upoznati sa beneficijima antidoping informacijama i edukacijom.) OSOBLJE ZA POTPORU SPORTAA: Bilo koji trener, agent, lan osoblja, dunosnik, zdravstveno osoblje, roditelj ili bilo koja druga osoba koja radi sa, lijei, ili pomae sportau u sudjelovanju ili u pripremanju za sportsko natjecanje. POKUAJ: Namjerno ukljuivanje ili provoenje koje obuvaa korak u postupku planiranog upravljanja za obavljeno izvrenje prekraja Anti-doping Pravila. Nee biti prekraja Anti-doping Pravila utemeljeno samo na Pokuaj za izvrenje prekraja ako osoba povue pokuaj prije pronalaenja sa strane tree stranke koja nije angairana u Pokuaju. ATIPINO PRONALAENJE: Laboratorijske izvjee ili druge WADA odobrenih pravnih osoba koje zahtjevaju daljnje ispitivanje odobreno od strane Meunarodnog Standarda za Laboratorije ili slino, Tehniki dokument prije odreivanja tetnih Analitikih Pronalaenja. CAS: Sud za Arbitrau za Sport. KODEKS: Svjetski Anti-doping Kodeks. NATJECANJE: Pojedinana utrka, partija, igra ili pojedinano atletsko natjecanje. Na primjer, koarkaka igra ili Olimpijski final na 100 metar sprint za atletiare. Za utrke ili druga atletska takmienja gdje su nagrade svakodnevno ili u intervalima dodijeljene, razlika izmeu Natjecanja ili Dogaaja biti e ponueno u pravilima primijenjeno u Meunarodnoj Federaciji. POSLJEDICE PREKRAJA ANTI-DOPING PRAVILA: Prekraj sportaa ili druge Osobe u Anti-doping Pravilima rezultira u jednim ili vie od slijedeih: a) Diskvalifikacija znai sportaevi rezultati u specifinom natjecanju ili dogaaju su nevaei, sa svim ishodima posljedica ukljuujui oduzimanje ostalih medalja, bodova, i nagrada, b) Bezvrijedan znai da sporta ili osoba je na odreeno vrijeme zabranjeno nastupanje u bilo kojem natjecanju, ili financiranje kao to je ponueno u lanku 10.9( i c) Privremeno suspenzija znai da je sportau ili osobi privremeno zabranjeno sudjelovanje u bilo kojim natjecanjima prije zakljune odluke na sasluanju odranom pod lankom 8 (Prava na sasluanje.) c) Diskvalifikacija: vidi Posljedice prekraja anti-doping pravila, (gore). DOPING KONTROLA: Svi koraci i procesi od planiranja distribucije testa do zadnje dispozicije bilo kakovih albi ukljuujui sve korake i procese izmeu

5

takovih provizija informacija, Primjer zbirki i rukovanje, laboratorijske analize, TUE, rezultati, upravljanje i rasprava. DOGAAJI: Serija individualnih Natjecanja provedenih zajedno ispod jednog vladajueg tijela (npr. Olimpijske igre, FINA Svjetsko prvenstvo, ili PAN Amerike igre). PERIOD DOGAAJA: Vrijeme izmeu poetka i kraja nastupa, kao to je utvreno od strane vladajueg tijela dogaaja. U NATJECANJU: Ako nije drugaije ponueno, pravila Meunarodne Federacije ili druge relevantne Anti-doping Organizacije, U natjecanju znai ono vrijeme poevi 12 sati prije natjecanja u kojem je planirano da sporta sudjeluje do kraja takovog natjecanja i Primjerak kolekcijskog procesa vezano uz takovo natjecanje. NEZAVISAN PROMATRAKI PROGRAM: Tim promatraa, pod nadlenosti WADAa, koji promatraju i mogu ponuditi smjernice u procesu anti-dopinga na pojedinim dogaajima te i izvijestiti njihova nalaenja. INDIVIDUALNI SPORT: Bilo koji sport koji nije timski sport. NEISPUNJAVANJE UVJETA: Vidi Posljedice Prekraja Anti-doping Pravila (gore). MEUNARODNI DOGAAJ: Dogaaj gdje Meunarodni Olimpijski Odbor, Meunarodni Paraolimpijski Odbor, Meunarodna Federacija, Organizacija Velikih Dogaaja, ili druga meunarodna sportska organizacija su vladajua tijela za Dogaaj ili imenuje tehnikog predstavnika za dogaaj. SPORTA MEUNARODNE RAZINE: Sportai koji su utvreni od jednog ili vie Meunarodnih Federacija, da su unutar Registrirane Test Skupine za potrebe Meunarodne Federacije. MEUNARODNI STANDARD: Standard prisvojen od WADA u potpori Kodeksu. U skladu sa Meunarodnim Standardom ( u suprotnosti drugih alternativnih standarda, radnje ili standarde) biti e dovoljno da se zakljui da su procedure potaknute od Meunarodnih Standarda pravilno obavljene. Meunarodni Standardi e obuhvatiti bilo koje Tehnike Dokumente izdana suglasno Meunarodnim Standardima. ORGANIZACIJA VELIKOG DOGAAJA: Kontinentalna udruga Dravnog Olimpijskog Odbora i drugih meunarodnih multi-sportskih organizacija koji funkcioniraju kao vladajua tijela za sve kontinentalne, regionalne i ostale Meunarodne dogaaje. MARKER: Tvar, grupa tvari ili biolokih parametara koji pokazuju na Uporabu zabranjenih tvari ili metoda.6

METABOLIT: Bilo koja tvar proizvedena biotransformacijskim procesom. MALOLJETNIK: Osoba koja nije dosegla dob punoljetnosti koja je utvrena zakonom te drave. DRAVNA ANTI-DOPING ORGANIZACIJA: Jezgra odreena od svake drave kao analiziranje primarne nadlenosti i odgovornosti za prisvajanje i implementiranje anti-doping pravila, usmjeravanje kolekciju Primjeraka, upravljanje nalazima, te voenje sasluanja, sve na dravnoj razini. Ovo obuhvaa jezgru koja moe biti dizajnirana od vie zemalja za potrebe regionalne Anti-doping Organizacije za te drave. Ako navedeno nije napravljeno od strane sposobnih civilnih nadlenosti, jezgra e tada postati Nacionalni Olimpijski Odbor te drave ili njen odabranik. DRAVNI DOGAAJ: Sportski dogaaj koji ukljuuje sportae na meunarodnoj ili dravnoj razini koji nije Meunarodni Dogaaj. DRAVNA FEDERACIJA: Dravna ili regionalna jezgra koja je lan ili je prepoznata od strane AIBA kao jezgra koja upravlja AIBA sportom u toj dravi ili regiji. DRAVNI OLIMPIJSKI ODBOR: Organizacija koju prepoznaje Meunarodni Olimpijski Odbor. Izraz Dravni Olimpijski Odbor takoer e obuhvatiti Dravnu Sportsku Konfederaciju u zemljama gdje je Dravna Sportska Konfederacija preuzela tipine odgovornosti u anti-doping podruju Dravnog Olimpijskog Odbora. BEZ PERTHODNE OBAVIJESTI: Doping kontrola koja se odvija bez unaprijed najavljene obavijesti sportau, i gdje je sporta u stalnoj pratnji i nadzo