Arel Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Ocak Ayı Aylık E-Bülten

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arel Psikolojik Danma, Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezi Ocak Ay Aylk E-Blten

Transcript

 • DERNCEOcak 2013Arel Psikolojik Danma, Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezi Aylk E-Blten

 • Baz insanlar her eyde ilk nce olumsuzluklar fark ederler, eksikliklere odaklanrlar , sadece tek bir a-dan bakarak nasl olacak ki ? diye sorarlar. Asln-da olmas istenen biimde hayal etmek ve neden olmasn? diye sormak lazmdr. nk yeteri kadar nedeniniz varsa her eyi yapabilirsiniz.

  Bu yzden her zaman zerinde dur-mamz gereken nokta yapabilir mi-yim? den ziyade neden yapama-yacak mm? olmal...

  Bir eyi gerekten yapmak isteyen bir yol bulur istemeyen de mazeret. imdi karar zaman. Siz yapmak m istiyorsunuz yoksa olmasn m bek-liyorsunuz ? Unutmaynz ki okya-nuslar kyda durup dalgalara bak-larak alamaz. Sadece hayal ederek sadece umut besleyerek istediiniz noktaya ulamanz mmkn olma-yacaktr. Ama yapmanz gerekenle-ri yaptktan sonra hayallerinize ula-mak iin engeliniz de kalmayacaktr. Sonucu belirleyen srecin kendisidir. Yani siz bu an nasl deerlendirirse-niz sonu da bu an deerlendirdi-iniz ekilde olacak. Hayalleriniz ve beklentileriniz hayatnzdaki tek ve en nemli unsur deil tabi ki. An-cak hayatnzdaki dier unsurlardan daha az nemli de deil. Bu sre-ce tandnz ncelik; sizin, hedef-lerinize ulamanzdaki baarnz be-lirleyecek. Bu hedef iin aba har-camaya ne kadar arlk verirseniz baar ihtimalinizi de o kadar arttrr-snz. Bu yzden ncelikli olarak ya-antnzda: istekleriniz iin, hedefle-riniz iin hazrlanma srecine yer a-manz gerekmekte. nce onlar kat-malsnz yaamnza sonra da ha-yatnzdaki dier yaantlarnz. yer-letirmelisiniz. Ancak byle bir plan-lama yaparsanz beklediiniz sonu-ca ularsnz. Sistem denilen kavram da budur aslnda. nceliklerini belir-le ,yapman gerekenleri ortaya koy, nem srasna gre srala sonra uy-gulamaya bala. Periyodik olarak da tekrarla. Tabi ki kolay deil ama zor da deil. Bata biraz zorlanabi-lirsiniz. Belirlediiniz hedef ulal-maz o hedefe ulamak iin yapma-

  nz gerekenler ok zorlu gzkebilir. ler ardan gi-debilir. Ama dik tepelere trmanmak iin yava ya-va ve kararllkla yrmeniz gerektiini aklnzdan karmazsanz yapabilirsiniz.

  GNNDEN FAYDALAN YARINA GVENME !

 • Hayat oyunu iyi bir ele sahip olmak deil kt bir eli iyi oynamaktr. in-de bulunduunuz artlar, koullarnz bir takm skntlar yaratyor olabilir. Baarsz-lk korkusu, mitsizlik, bir ok ii bir arada gtr-me zorluu nceden yaanm hayal krklklar, ya-anlan gnlk ufak tefek skntlar ve bunun gibi bir takm zorluklar ylgnlk yaratyor ya da performans ortaya koymanza engel oluyor olabilir. Byle du-rumlarda yapmanz gereken baaracanza da ina-nrsanz hakl karsnz baaramayacanza da s-zn ilke edinip yapmanz gerekeni yapmak. By-lece d faktrler ne olursa olsun siz almalarn-z planl ve sistematik bir ekilde srdrdnz takdirde bu olgular nnzde arpacanz duvar-lar olmaktan kp almas mmkn basit engeller haline gelecektir. ok detayl ok planl bir progra-ma ihtiyacnz yok. Gn deerlendir, yarna g-venme. Slogannz bu olmal. Ulamak istedii-niz hedefleriniz olmal. Her gn iin, her hafta iin her ay iin hatta btn bir yl belki de mr iin. Bu hedeflere ulamak iin alma ile geirdiiniz zamannz olmal. Bu hedefleriniz gereki olmal. Sizin koullarnza uymal. Yapabileceiniz lde zorlayabileceiniz snrlarn eiinde olmal. Sizi en iyi tanyan sizsiniz. Hedefleriniz sizi yanstmal. Ye-teri kadar nedeniniz, pelerinden gidecek kararl-nz da varsa rya dediklerinizin hepsi gerek olabilir. Kendinize gven duymak istiyorsanz baarszla imkan vermeyecek ekilde iyi hazrlk yapn. Biraz-dan deil , sonra deil, yarn deil. Hemen! im-di! zaten sknt da hep burada. Ertelemek srek-li ertelemek. Aslnda en nemlisi ie bir an bir an

  nce balayabilmek. Bir trl sra gelmez. Yap-lacaklar hep gzmzde bytrz imdi yapma-yacaksak sonra yapmamz gerekmeyecek gibi his-sederiz nedense. u da olsun bu da aradan ksn unu da halledeyim derken bir trl balayama-mz. Gn de gemi gitmi. Ertesi gn de ayns. Sonraki gn de sonra yine planlar kararlar kendi kendimize verdiimiz ama yine tutamadmz sz-ler. O yzden derler ya balamak bitirmenin yars diye. Sk bir biimde derhal uygulamaya konulacak iyi bir plan gelecek hafta ortaya konacak mkem-mel bir plandan ok daha iyidir. nk baladk-tan sonra arkas gelir zaten. En azndan buna karar vermi olmak bile byk bir aamay halletmenizi salayacaktr. Hedefinizi ve ulamak iin gereken-leri belirleyin. Kendinizi ve nedenlerinizi ortaya ko-yun. Ve bir an nce ie koyulun. Yeteri kadar nede-niniz var m ? imdi deilse ne zaman ?

  Uzm. Psk. Danmanalar ERCEN

 • Beslenmek, dnyaya gelir gelmez yapmaya baladmz ve fizyolojik adan basit bir mekanizma gibi grlse de psikososyal adan olduka karmak bir durumdur. Sadece a olduumuz ve fizyolojik ihtiyalarmz gidermek iin yemek yememekteyiz. Kimimiz rahatlamak iin, kimimiz stresli olduumuzda, kimimiz de skntdan yemek yeme dav-rann zaman zaman gsterebilmekteyiz.

  Yemek yemenin bizim iin nemi tartlmaz ancak gzden kaan bir durum var ki o da, bu konuda ba gsteren hastalklarn tannmamas ve gerek-

  li mdahalelerin gecikmesine neden olunmasdr.

  Gnmzde dergiler, televizyonlar araclyla ideal olarak gste-rilen bedenler, zellikle ergenlik andakilerde salksz bir beden algs oluumuna neden olabilmektedir. Salkl beslenmenin ne-mi vurgulanmadan nerilen diyetler, yaplan hatalar ve ar zayf olmak adna giriilen salksz uygulamalar, kiide hem bedensel hem psikolojik rahatszlklara neden olmaktadr. Bu bozuklukla-rn, ciddiye alnmas gereken hastalklar olduu ve bu durumun tbbi ve psikolojik destek alnmasna kadar ilerleyebilecei unu-tulmamaldr.

  YEME BOZUKLUKLARI NEDR?

  Yeme bozukluklar, vcut arl taknts, vcudun ekli ile ilgili olumsuz dncelerin olduu ruhsal ra-hatszlk grubudur. Yeme bozukluu yaayan kiile-rin, kendi vcutlaryla ilgili yanl alglar vardr. Bu bozukluklar, DSM-4e* gre anoreksiya nevroza, bu-

  limiya nevroza ve son yllarda tanmlanan tknrcasna yeme bozukluu olarak grupta toplanr.

  ANOREKSYA NEVROZA NASIL BR HASTALIKTIR?

  Kilo almaktan korkma ve ar zayf olma ar-zusu ile kendini gsteren, beden imgesinde bozukluklara yol aan bir hastalktr. Kii ne kadar zayf olursa olsun, kendini olduun-

  dan iman hisseder ve grr. Kilo kaybetmek amacyla yediklerini ileri derecede azaltr, kimi-

  leriyse youn egzersiz yapar. Bu hastalk gru-bundakilerin bir ksm ise, srekli sk diyetler

  uygular ve ara sra tkanrcasna yemek yi-yip yediklerini kusma yoluyla dar ka-rr. Kimi hastalar, aldklar besinlerin kilo aldrc etkilerini yok etmek iin ishal ya-

  pc ve su atc ilalar kullanrlar. Anoreksiya nevroza hastalnn sonucunda kii, bedensel ve ruhsal saln byk lde etkileyecek kadar zayflam olur. An-cak, bu kiiler kendilerini olduu gibi grmemekte ve kilo verme ihtiyalar devam etmektedir.

  Kii, karbonhidrat ve ya ieren gdalar bata olmak zere gda almn tamamen azaltr. Ar hareketli olabilir veya egzersiz yaparlar. Kilo almadna inanmak iin aynaya uzun uzun bakarlar. Bazlar kendini tamamen iman alglar-ken bazlar zayf olduunu, ancak karn, baldr, kala gibi baz blgelerin iman olduunu kabul eder. Zayflklarnn tehlikeli boyuta geldiinin farkna varmazlar.

  Anoreksiya nevroza beraberinde birok hastal getirebilmektedir. Kiinin kan tablosunda bozukluklar grlr. Kalp sal ile ilgili problemler grlebilir. Kiide gszlk, uykuya eilim, kalp ritim bozukluklar oluabilir. Kalp rit-mindeki bozukluklar kalp durmasna yol aarak ani lm nedeni olabilir. Karacierde yalanma grlebilir. Kolesterol dzeyleri ykselebilir. Di rmeleri, adet gecikmeleri, kuru cilt, tylenme, krklar, kabzlk, metabolizmasnn dme-si, beden ssnn dmesi dier belirtilerdir.

  YEME BOZUKLUKLARI

 • BULMYA NEVROZA NASIL BR HASTALIKTIR?

  Bulimiya nervoza ar yeme ataklar ve ardndan gelen kusmalarn n planda olduu bir yeme bozukluudur. Hasta yine zayf bir bede-ne sahip olmak istedii iin anoreksiya nervozadaki gibi yediklerini d-ar atar, kalori yapc etkilerini gidermek iin eitli yollara bavurur. An-cak bu tabloda farkl olarak hasta hafif kilolu ya da normal beden ar-lndadr.

  Bulimiya nervoza genellikle bir yl ya da daha uzun sreli diyet yap-tktan sonra geliir. Diyet yaparak kilo kaybedilir veya baarl olunamaz, ancak kilo kayb, asla anoreksiya nervoza tans koyulacak kadar fazla deildir. Yemeyi kstlama, tknma(ar yeme) atana yol aabilir, bun-lar da karnda rahatszlk hissi oluturur ve kendini kusturmayla sonlanr. Ar yeme atan sklkla sululuk duygusu, depresyon ve kendini ele-tirme takip eder. Baz hastalar kilo kontrol iin mshil kullanr ve ar yeme davranndan sonra kii uzun sre a kalabilir. Ar yeme srasn-da yenilen gda yksek kalorili ve hzl yemeyi kolaylatracak yapdadr. Hastalarda kilo alp verme sk grlr. Bu kiiler, genellikle evde tek ba-na yemei tercih ederler. ounluu normal arlk aralnn st sn-rnda veya hafif kilolu olmalarna ramen, ideal kilo olarak normal ar-lk aralnn alt snrn tercih ederler. ou hasta iin ar yeme nbeti gerilim ve sknty hafiflettii iin dl olarak grlebilir.

  Bulimia nevroza hastalnn yol at baz bedensel hastalklar da vardr. karma davranlarna bal anoreksiya nervozadaki benzer tb-bi sorunlar, dilerde anma, mide genilemesi, yemek borusu zedelen-mesi, karn arlar, kalp yetersizlii nemli sonulardr.

  YEME BOZUKLUKLARININ NEDENLER NELERDR?

  Nedeni tam olarak bilinmese de, anoreksiya nervozann balang ya gz nne alndnda hastal ergenlik deiimleri ve bu dei-imlere uyum salamaktaki yetersizlikle aklamak uygun olabilir. Sos-yal deiimler de zellikle bulimiya nervozann geliiminde rol oyna-maktadr.

  Diyet yapma davrannn yeme bozukluklarnn gelimesine sebep olan ortak bir neden olduu dnlebilir. Modern toplum-larda ince bedene sahip olmak kabul edilen bir kavramdr. steyerek diyet yapanlarn ounluu daha ekici olma amacndadr. G-nmzde gerek televizyonlarda gerek yazl basnda, sfr beden olarak adlandrlan kadnlarn ideal olarak gsterilmesi, zellikle gen kzlarn yeme bozukluklar gelitirmesine neden olabilmektedir. steyerek diyet yapma toplumdaki kabul gren ideal bedene kavuma istei ile badatrlabilir. Ayrca zayflatma amacyla piyasaya srlen ve her yl farkl isim alan rnler, ciddi bir gelir kay-nadr ve toplumda srekli zayf olgusu gndemde tutulmasna sebep olmaktadr.

  Son yllarda yeme bozukluklarnn artmas, sfr beden olma arzusuyla gen kzlarn saln kaybetmeleri konular gndeme gelmi ve bu konu hakknda almalar yaplmaya balanmtr.

  YEME BOZUKLUKLARININ TEDAVS VAR MIDIR?

  Yeme bozukluklarnn tedavisi bata psikiyatrist ve psikolog olmak zere, hastann durumuna gre dahiliye uzman ve kadn do-um uzmanlaryla ortaklaa bir alma iinde srdrlmektedir. Tedavi srecinde psikoterapi mutlaka yer almaktadr. Aile bireyle-ri ile i birlii iinde, hastann ncelikle durumunu kabul etmesi ve tedaviye istekli olmas salanmaldr. Beden imgesinin bozulma-s sonucu kilosunun normal veya fazla olduuna inanan hastann, bunu kabul etmesi ilk hedeftir. Bu bozukluklar ciddi salk prob-lemlerine yol aabileceinden, baz durumlarda yatarak tedavi zorunlu hale gelmektedir. Hastaneye yatmay gerektiren durumlar unlardr:

  ok fazla ve hzl kilo kayb

  Durdurulamayan kusmalar,

  Yukarda saylan eitli tbbi sorunlarn varl,

  Daha nceki ayaktan tedavilerde iyileme salanamam olmas.

  Yeme bozukluklar, basit ve gelip geer denebilecek bir hastalk deildir. Kendinizde veya evrenizde bu tip bir hastaln belir-tilerini grdnzde, hemen bir uzmana bavurmanz erken tan ve tedavi iin ok nemli bir yere sahiptir.

  * DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

  PsikologGlen TURNA

Recommended

View more >