ArtÅ, Stil, Costum

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    8.968

  • Download
    16

Embed Size (px)

Transcript

<p>ART, STIL, COSTUM</p> <p>Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei Adina NANU Art~, stil, costum text: Adina NANU Manual avizat de Ministerul Educa]iei [i cercet~rii nr. 1592, luna XI, 2006 ed.: Noi Media Print, 2007 ISBN: 978-973-7959-75-1</p> <p>ADINA NANU</p> <p>ART, STIL, COSTUM</p> <p>CUPRINSp.10 Arta, stilul [i moda n decor [i costump.12 p.13 p.14 p.15 p.17 p.18 Decor [i costum Mesajul social [i politic al costumului Idealul uman, ]el al artei costumului Stil [i mod~ Individualitate [i spirit colectiv Mijloace artistice de expresie n costum</p> <p>p.21 I Costumul n preistorie [i antichitatep.22 Costumul n preistorie / Bl~nuri n grote p.22 Epoca pietrei cioplite p.23 Epoca pietrei [lefuite p.24 Epoca bronzului p.24 Epoca fierului p.21 Costuma]ia popoarelor primitive / Pictura direct pe piele p.27 Costumul n Egiptul Antic / Silueta piramidal~ p.30 Costumul n Mesopotamia / R~sucirea [alului [i a turnului zigurat p.31 Costumul sumero-akkadian p.31 Costumul asiro-babilonian p.33 Costumul n Creta [i Micene / P~r crlion]at [i spirale de bronz p.36 Costumul n nordul Europei n epoca bronzului / Mini-jupa din mormntul de stejar</p> <p>p.38 Costumul n Grecia antic~ / Construc]ii necimentate [i ve[minte necusute p.38 Epoca homeric~ p.38 Epoca arhaic~ Stilul doric Stilul ionic p.42 Epoca clasic~ p.45 Epoca elenistic~ p.46 Pe teritoriul Romniei p.47 Costumul n India / Temple din sculpturi [i mbr~c~minte din bijuterii p.49 Costumul etrusc / Italia naintea Romei p.51 Costumul n Roma antic~ / Curba arcului n faldul togii p.56 Costumul n afara Imperiului Roman / Pantaloni [i coarne n p~durile transalpine p.56 Costumul popoarelor de strep~ p.57 Costumul dacilor [i al daco-romanilor p.60 St~pnirea roman~ n Dacia</p> <p>p.63 II Costumul n Evul Mediup.64 Costumul Imperiului bizantin / Luciul m~t~sii [i al mozaicului p.70 Pe teritoriul Romniei p.71 n Rusia p.72 Costumul european feudal / Mantii ca ziduri de incinta p.72 Costumul n secolele VI-IX, stilul carolingian p.74 Costumul n secolele X-XII, stilul romantic p.79 Pe teritoriul Romniei p.80 Costumul n stil gotic / Nervuri de piatr~ [i pantofi ascu]i]i p.90 Pe teritoriul Romniei p.91 Costumul popoarelor islamice / Arabescuri cioplite [i brodate p.91 Costumul Imperiului Arab p.91 Costumul de[ertului arabic p.92 Costumul califelor islamice p.92 Costumul indo-persan p.94 Costumul Imperiului Otoman</p> <p>p.97 III Costumul n epoca Rena[teriip.98 p.102 p.105 p.107 p.109 p.112 p.114 p.118 p.121 Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul Costumul n Italia secolului al XV-lea / Revenirea idealului antic n stilul Rena[terii italiene din secolul al XVI-lea / Fibre musculare n plus german n epoca Reformei / Ferestruici [i crevase spaniol n perioada Contrareformei / Palatul m~n~stire [i corsetul de fier din ~rile de Jos n secolul al XVI-lea / Dansul ]~r~nesc francez n vremea Rena[terii / Fa]a n form~ de inim~ n Anglia secolului al XVI-lea / Broderii elisabetane romnesc n secolele XV-XVI / Caftanele ctitorilor din America precolumbian~ / arpele cu pene</p> <p>p.125 IV Costumul n secolul al XVII-leap.126 Costumul n cadrul stilului baroc / Ziduri ondulate [i mantii fluturnde p.128 Costumul burghez olandez n secolul al XVII-lea / Case curate [i gulere scrobite p.131 R~spndirea costumului olandez, n Fran]a, n Anglia, n America p.133 Costumul la jum~tatea secolului al XVII-lea / Fustanela olandez~ p.136 Costumul n stil clasic francez / Pere]ii de oglinzi pentru peruca Regelui Soare p.140 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVII-lea / Rozete cioplite n piatr~ sau cusute cu fir p.144 Costumul tradi]ional n China / Case de por]elan [i haine de m~tase p.147 Costumul n Japonia / Flori pictate pe kimono</p> <p>p.153 V Costumul n secolul al XVIII-leap.154 Costumul n stil rococo / P~stori pudra]i n p~duri aurite p.161 n alte ]~ri p.164 Costumul englez din secolul al XVIII-lea / Haina de c~l~rie pe fotoliul Chippendale p.169 Costumul francez n stilul Ludovic al XVI-lea / Peruca cu cor~bii p.175 Costumul Imperiului Otoman n secolul al XVIII-lea / Turbane [i [alvari p.176 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVIII-lea [i nceputul secolului al XIX-lea / Giubele [i cepchene</p> <p>p.181 VI Costumul n secolul al XIX-leap.181 Costumul european n primul sfert al secolului al XIX-lea / De la neoclasicism la empire p.187 Costumul n cel de-al doilea sfert al secolului al XIX-lea / Suflete romantice n saloane Biedermeier p.193 Costumul \n ~rile Romne \n prima jum~tate a secolului al XIX-lea / Jos i[licul, sus p~l~ria p.196 Costumul n al treilea sfert al secolului al XIX-lea / Cupola metalic~ [i crinolina p.201 Costumul n ultimul sfert al secolului al XIX-lea / Impresionismul [i turnura p.206 Costumul n Romnia n a doua jum~tate a secolui al XIX-lea / Jobenul [i malacof-ul p.210 Costumul Africii Negre / Fuste [i acoperi[uri din frunze p.212 Costumul pieilor ro[ii / Scalpuri pe haine [i pe cort p.215 Costumul eschimo[ilor / Cu hanoracul n caiac</p> <p>p.217 VII Costumul n secolul al XX-leap.218 p.230 p.235 p.238 p.245 p.250 p.253 p.258 p.268 p.274 p.282 p.291 p.295 Costumul la 1900 / Linia serpentin~ Art-Nouveau [i cea dreapt~ Modern Style Costumul \ntre 1900 - 1914 / Rochia sac [i p~l~ria lighean Costumul n epoca primului r~zboi mondial 1914-1918 / Pr~bu[irea prejudec~]ilor Costumul ntre 1920 - 1930 / B~ietana n stil cubist Costumul \ntre 1930 - 1940 / Paris sau Hollywood? Costumul n epoca celui de-al doilea r~zboi mondial (1939-1945) / ntrecerea pe toate fronturile Costumul ntre 1950 - 1960 / New look [i Rockn Roll Costumul ntre 1960 - 1970 / Cosmonau]i, Pop [i Hippies Costumul ntre 1970 - 1980 / Punck [i Kitsch Costumul ntre 1980 - 1990 / Postmodernii erei postindustriale Costumul ntre 1990 - 2000 / Stres [i relaxare Costumul la nceputul mileniului al III-lea / Sfr[itul modei Cum vor ar~ta nepo]ii nepo]ilor no[tri?</p> <p>p.302 Bibliografie</p> <p>Vermeer de Delft,Tn~r~ la virginal 1675, Londra, National Gallery</p> <p>ARTA, STILUL I MODA N DECOR I COSTUM</p> <p>Bucuria culorilor: femeie din Turcana-Kenya</p> <p>DECOR I COSTUMOrice om, pe orice treapt~ de civiliza]ie, este un creator, uneori f~r~ s~-[i dea seama, \ntr-un domeniu pasionant: propria imagine. De la tatuaj la alegerea unei cravate, procesul de crea]ie este acela[i: fiecare \ncearc~ prin hainele sale, prin amploare, ritm, culoare [i celelalte mijloace de expresie plastic~, s~-[i modeleze o \nf~]i[are ct mai apropiat~ de idealul pe care dore[te s~-l reprezinte \n via]~, corectndu-[i eventual imperfec]iunile. Dup~ cum sculptura nu poate exista dect cioplit~ \n lemn sau \n piatr~ sau turnat~ \n bronz, iar pictura prinde fiin]~ \n culoare, \n domeniul costumului haina face pe om, cum a remarcat de mult \n]elepciunea popular~. Lucrarea de fa]~ \ncearc~ s~ priveasc~ imaginea uman~ din alt punct de vedere dect cel cotidian, atr~gnd aten]ia cuvenit~ asupra aspectului artistic al crea]iei vestimentare, 12</p> <p>realizat~ prin mijloace plastice specifice. (Am \ncercat un studiu sistematic al aplic~rii acestora, \n Arta pe om, Editura Compania, 2001.) Ne propunem \n acela[i timp s~ prezent~m costumul nu izolat, rupt de ambian]a general~ \n care s-a n~scut, ci integrat stilului din care face parte, [i pe care \l ilustreaz~ la fel de bine ca [i un monument, o pies~ de mobilier, un tablou sau o sculptur~. Vom parcurge pe scurt istoria artelor, a[eznd \n prim-plan costumul sau mai bine-zis chiar omul fiec~rei epoci, a[a cum s-a \nf~]i[at acesta pe sine, recrendu-se prin \mbr~c~minte, a doua piele \n acord cu ambientul vie]ii sale al treilea \nveli[. Prin aceste straturi ocrotitoare [i totodat~ expresive se produce o comunicare vizual~ cu semenii, uneori chiar mai direct~ [i mai conving~toare dect prin cuvinte. Ca [i arhitectura, mobilierul, ceramica, textilele etc. care laolalt~ alc~tuiesc cadrul vie]ii omului, costumul depinde de nevoile materiale [i spirituale ale societ~]ii, \n dezvoltarea ei istoric~. Suferind prin purtare o uzur~ mai rapid~, costumul se schimb~ cel mai repede, oglinde[te cel mai prompt ne\ncetata evolu]ie a civiliza]iei.</p> <p>La fel cu toate celelalte obiecte de art~, costumul are o func]ie practic~, o func]ie de comunicare [i una estetic~. Practic, \mbr~c~mintea r~spunde nevoii de ap~rare a corpului de intemperii (prin purtarea bl~nurilor, impermeabilelor etc.). Dar chiar \n ]inuturile calde, vestimenta]ia redus~ la minimum nu lipse[te. n acest caz, ne\ndeplinind un rol practic, s-a invocat ca motiv pudoarea, o no]iune al c~rei \n]eles a variat \ns~ foarte mult \n timp [i spa]iu (istoric [i geografic). Rezultat al prejudec~]ilor impuse de clasa dominant~, morala a condamnat de fiecare dat~ dezvelirea acelor p~r]i ale corpului care erau acoperite cu ve[minte \n acel moment (de exemplu, \n secolul al XVII-lea \n Spania eticheta nu \ng~duia s~ se vad~ nici m~car pantofii unei femei, pe cnd azi, pe strad~, este ar~tat buricul). Atunci de ce se \mbrac~ oamenii, deosebindu-se de toate celelalte vie]uitoare? n primul rnd pentru a comunica, prin aspect, rolul pe care \l joac~ \n organizarea [i ierarhia comunit~]ii. Privind o p~l~rie, po]i citi locul ocupat de purt~tor \n colectivitatea din care face parte (de la coroan~ la [apc~ etc.). Modificarea \nf~]i[~rii fizice a omului se ob]ine prin utilizarea mijloacelor artistice comune</p> <p>Cele trei func]ii ale decorului [i costumului: utilitar~, de comunicare, estetic~</p> <p>sculpturii [i picturii, [i \n general tuturor imaginilor vizuale. nc~ din preistorie, rolul [efului de grup (trib etc.) sau al vr~jitorului, apartenen]a la o anumit~ comunitate sau alta erau marcate prin semne grafice sau pete de culoare simbolice organizate n compozi]ii expresive. De atunci [i pn~ acum, imaginea uman~ [i-a atins ]elul de comunicare extraverbal~ cu att mai impresionant [i mai conving~tor, cu ct s-a apropiat mai mult de valoarea operei de art~.</p> <p>chinezoaicelor din nobilimea feudal~. Dimpotriv~, \n epoci de izbnd~ a unor idei democratice de exemplu \n Italia Rena[terii, apoi \n Republica Burghez~ Olandez~ de la \nceputul secolului al XVII-lea era preferat tipul omului activ, viguros, \nve[mntat \n haine</p> <p>practice [i comode. Moda dominant~ a fost, de fapt, \n toate timpurile moda dominatorilor (E.Thiel, Geschichte des Kostms, p.7).</p> <p>: Ro[u, culoare nobiliar~: Sf. Martin mp~r]indu-[i mantia cu un s~rac, secolul al XII-lea, Catalonia, Spania, Muzeul Vich</p> <p>MESAJUL SOCIAL I POLITIC AL COSTUMULUICostumul reflect~ cel mai direct condi]iile [i raporturile sociale. Prestigiul politic a fost \n toate timpurile exprimat prin \nf~]i[area fizic~ a reprezentan]ilor puterii, la fel cum trecerea de partea eroilor zilei a fost afi[at~ prin adoptarea genului de \mbr~c~minte al acestora. De aceea, nu e posibil~ \n]elegerea costumului de la un moment dat f~r~ cunoa[terea coordonatelor istorice [i politice din ]ara [i epoca respectiv~. Fiecare genera]ie [i-a impus concep]iile estetice [i idealul propriu despre om, de care \ncerca s~ se apropie \n \nf~]i[area exterioar~ prin mijlocirea tuturor procedeelor de \mpodobire: machiaj, coafur~, costum etc. Astfel, \n epocile de suprema]ie aristocratic~ \n Burgundia secolului al XV-lea sau \n Fran]a secolului al XVIII-lea ideea de maxim~ frumuse]e [i elegan]~ era legat~ de fine]ea [i delicate]ea corpului cu ]inut~ gra]ioas~. Costumul demonstra independen]a fa]~ de munca fizic~, nepermi]nd dect anumite mi[c~ri (prin strmt~ri, v~luri, corset, tren~, co[ sus]innd fusta). Acela[i rol \l aveau unghiile excesiv de lungi [i picioarele legate ale 13</p> <p>IDEALUL UMAN, EL AL ARTEI COSTUMULUIIdeea pe care omul [i-o face despre frumos se \ntip~re[te \n toat~ g~teala lui, \i bo]e[te sau \i scrobe[te haina, \i rotunje[te sau \ndreapt~ ]inuta [i, cu timpul, se insinueaz~ subtil \n tr~s~turile chipului. Omul sfr[e[te prin a fi ceea ce ar vrea s~ fie, scria</p> <p>Baudelaire (Curiozit~]i estetice, p.183). Fiecare cultur~ [i-a conturat chipul unui erou preferat, a c~rui \nf~]i[are [i fizionomie moral~ a fost descris~ \n literatur~ [i teatru [i a fost reprezentat~ concret \n picturile [i sculpturile marilor mae[tri. Fidias [i \ntreaga pleiad~ de arti[ti care au adus gloria Atenei antice, ca [i Michelangelo sau Ti]ian \n Rena[terea italian~, [i-au datorat</p> <p>Eroul ideal al Rena[terii: Michelangelo, David (1512), Floren]a</p> <p>Costumul a ar~tat \ntotdeauna dimensiunile relative ale oamenilor pe scara social~. Faraonul egiptean era supradimensionat prin tiara \nalt~ [i prin mantia larg~, ca [i, mai trziu, regii prin coroana [i pelerina de hermin~. Distan]area st~pnitorilor de masa poporului s-a f~cut [i pe linie economic~, avu]ii folosind materiale scumpe ca [i forme des re\nnoite (moda). Cei afla]i la putere au \ncercat, de obicei, s~ se impun~ [i prin mijloacele dreptului [i moralei, emi]nd legi [i regulamente vestimentare, stabilind privilegii de rang [i interdic]ii sanc]ionabile prin pedepse (legi condamnnd \nc~lc~rile rangurilor pot fi citate \n mai toate epocile). n apusul Europei, ]~ranilor le erau interzise culorile vii, mai ales ro[ul. Printre revendic~rile care au pricinuit r~zboiul ]~r~nesc german din 1525 figura [i cea de a se putea \mbr~ca \n ro[u.</p> <p>Mu[chi sugera]i prin ve[minte: Tizian, Portret de b~rbat (1506), Londra, National Gallery</p> <p>14</p> <p>Este foarte interesant de comparat nudurile considerate ideale \n fiecare epoc~: atletice \n antichitatea greco-roman~, suple [i unduioase \n evul mediu gotic, planturoase \n Rena[terea italian~ [.a.m.d. Trupurile par s~ fi fost modelate de haine [i nu invers.</p> <p>STIL I MODAStilul anilor 20: Le Corbusier, Vila Savoye, Poissy (1929)</p> <p>succesul \ntrup~rii depline a unor imagini pe care contemporanii lor le presim]eau numai; ei au cristalizat \n siluete concrete p~reri ce pluteau \n aer, r~mnnd pn~ la ei inaccesibile. Astfel, unele opere de art~, ca David de Michelangelo, au dobndit semnifica]ia unui manifest, au devenit ceea ce Henri van Lier numea imagine-idee-for]~, adic~ o imagine \nf~]i[nd o idee cu sens generalizator, devenit~ prin \ns~[i \ntruparea ei concret~ o for]~ de mobilizare a aspira]iilor mul]imii c~tre ]elul de perfec]iune propus de artist ([i imitat prin costuma]ie).</p> <p>Stilul anilor 20: Mies Van der Rohe, Scaun (1927)</p> <p>Istoria artelor plastice ca [i istoria costumului nu au cunoscut repet~ri, fiecare genera]ie exprimnd un nou crez. Imaginile create de mna omului au variat \n decursul istoriei la nesfr[it, dar nu la \ntmplare, orice cunosc~tor putnd lesne stabili c~rei faze de civiliza]ie, c~rui stil [i c~rei regiuni \i apar]ine un anumit ve[mnt, un scaun sau un vas. Astfel, [i \n costum, ca [i \n artele plastice [i decorative, se pot distinge mai multe sensuri ale termenului stil. 1. n sens restrns, stilul define[te expresia artistic~ unitar~ a unei singure personalit~]i creatoare. A avea stil \nseamn~ s~ fii capabil s~ realizezi un ansamblu al \nf~]i[~rii individuale, original [i de o oarecare calitate. Gabrielle Coco Chanel (1883-1971), credincioas~ modului ei de via]~ activ, creativ, liber, a purtat mereu ve[minte comode, practice, din jerse suplu, cu forme simple, animate doar...</p>