Astra Priručnik (Modelska godina: 13.5)

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    220

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>OPEL ASTRAPrirunik za vlasnika</p></li><li><p>Uvod .............................................. 2Ukratko .......................................... 6Kljuevi, vrata i prozori ................. 22Sjedala, sustavi zatite ................ 39Spremite ..................................... 61Instrumenti i kontrole ................. 101Osvjetljenje ................................ 142Kontrola klime ............................ 156Vonja i rukovanje ..................... 166Njega vozila ............................... 228Servis i odravanje .................... 289Tehniki podaci .......................... 292Informacije stranke .................... 328Kazalo pojmova ......................... 330</p><p>Sadraj</p></li><li><p>2 Uvod</p><p>Uvod</p></li><li><p>Uvod 3</p><p>Specifini podaci vozilaMolimo da podatke svog vozilaupiete na prethodnu stranicu kako bibili jednostavno dostupni. Ovi podacisu dostupni u poglavljima"Servisiranje i odravanje" i "Tehnikipodaci" kao i na identifikacijskojploici.</p><p>UvodVae vozilo je konstruirano kaokombinacija napredne tehnologije,sigurnosti, zatite okolia iekonominosti.Ove Upute za uporabu Vam pruajusve neophodne informacije kako biVam omoguile da svoje vozilo vozitesigurno i efikasno.Budite sigurni da su Vai putniciupoznati s moguim posljedicamanesree i ozljeda koje mogu nastatikao posljedica nepravilnog koritenjavozila.</p><p>Uvijek morate potivati specifinezakone i propise zemlje u kojoj senalazite. Ti zakoni mogu biti razliitiod informacija u ovim Uputama zauporabu.Kada se ove Upute za uporabupozivaju na posjet radionici,preporuamo Vaeg Opel servisnogpartnera. Za servis vozila na plinpreporuamo da se obratiteovlatenoj radionici tvrtke Opel.Svi Opel servisni partneri pruajuprvoklasnu uslugu po prihvatljivimcijenama. Iskusni mehaniari, koje jekolovao Opel, rade u skladu saspecifinim Opelovim uputama.Paket literature za stranku trebauvijek drati pri ruci u vozilu.</p><p>Koritenje ovog prirunika Ovaj prirunik opisuje sve opcije i</p><p>znaajke dostupne za ovaj model.Odreeni opisi, ukljuujui one zafunkcije zaslona i izbornika, modanisu primjenjive na Vae vozilozbog izvedbe modela, specifikacijaza zemlju, specijalne opreme ilidodatne opreme.</p><p> U poglavlju "Ukratko" nai eteuvodne napomene.</p><p> Sadraj na poetku ovog prirunikai unutar svakog poglavlja pokazujegdje se nalaze informacije.</p><p> Kazalo pojmova e Vam omoguititraenje specifinih informacija.</p><p> Ove Upute za uporabu odnose sena vozila s upravljaem na lijevojstrani. Koritenje u vozilima supravljaem na desnoj strani jeslino.</p><p> Upute za uporabu koriste tvornikeoznake motora. Odgovarajueprodajne oznake se mogu nai upoglavlju "Tehniki podaci".</p><p> Upute smjera, npr. lijevo ili desno,ili naprijed ili natrag, uvijek seodnose na smjer vonje.</p><p> Ekrani zaslona vozila moda nepodravaju Va specifini jezik.</p><p> Poruke na zaslonu i oznake uunutranjosti su napisane masnimslovima.</p></li><li><p>4 Uvod</p><p>Opasnost, Upozorenje iOprez</p><p>9 Opasnost</p><p>Tekst oznaen s 9 Opasnostprua informacije o opasnostimaod nezgode ili ozljeda.Nepotivanje ovih informacijamoe ugroziti ivot.</p><p>9 Upozorenje</p><p>Tekst oznaen s 9 Upozorenjedaje informacije o opasnostima odnezgode ili ozljeda.Nepridravanje ovih informacijamoe dovesti do ozljede.</p><p>Oprez</p><p>Tekst oznaen s Oprez pruainformacije o moguem oteenjuvozila. Nepridravanje ovihinformacija moe dovesti dooteenja vozila.</p><p>SimboliReference stranica su oznaene s 3.3 znai "vidi stranicu".elimo Vam mnogo sati ugodnevonjeAdam Opel AG</p></li><li><p>Uvod 5</p></li><li><p>6 Ukratko</p><p>Ukratko</p><p>Informacije za prvuvonju</p><p>Otkljuavanje vozila</p><p>Pritisnite prekida c za otkljuavanjevrata i prtljanika. Otvorite vratapovlaenjem ruki.</p><p>Dvovolumen s 5 vrata, Sports tourer</p><p>Za otvaranje vrata prtljanika,pritisnite dodirni prekida ispodamblema.</p></li><li><p>Ukratko 7</p><p>Dvovolumen s 3 vrata</p><p>Za otvaranje stranjih vrata gurniteoznaku marke prema dolje.Pritisnite gumb x na daljinskomupravljau kako biste otkljuali iotvorili vrata prtljanika dok su ostalavrata zakljuana.</p><p>Kombi limuzina s 4 vrata</p><p>Pritisnite gumb x na daljinskomupravljau i drite ga pritisnutimnajmanje 2 sekunde, vrata prtljanikase polagano otvaraju.Daljinski upravlja 3 22, Sredinjezakljuavanje 3 24, Prtljanik3 27.</p><p>Podeavanje sjedalaPozicioniranje sjedala</p><p>Povucite ruicu, pomjerite sjedalo,otpustite ruicu.Poloaj sjedala 3 41, Podeavanjesjedala 3 41.</p><p>9 Opasnost</p><p>Nemojte sjediti blie od 25 cm odkola upravljaa, kako bi dozvolilisigurno napuhavanje zranogjastuka.</p></li><li><p>8 Ukratko</p><p>Nasloni sjedala</p><p>Povucite polugu, podesite nagib ipustite polugu. Pustite da se sjedalosigurno uvrsti.Poloaj sjedala 3 41, Podeavanjesjedala 3 41, Preklapanje sjedala3 44.</p><p>Visina sjedala</p><p>Pomicanje poluge pri pumpanjugore = sjedalo viedolje = sjedalo nie</p><p>Poloaj sjedala 3 41, Podeavanjesjedala 3 41.</p><p>Nagib sjedala</p><p>Pomicanje poluge pri pumpanjugore = prednji kraj viidolje = prednji kraj nii</p><p>Poloaj sjedala 3 41, Podeavanjesjedala 3 41.</p></li><li><p>Ukratko 9</p><p>Elektrino podeavanje sjedala</p><p>Djelujte na prekida 1:premanaprijed/unatrag</p><p>= podeavanje poduljini</p><p>prema gore/prema dolje</p><p>= podeavanje povisini</p><p>prema gore/prema doljenaprednjemdijelu</p><p>= podeavanje nagiba</p><p>Djelujte na prekida 2:premanaprijed/unatrag nagornjemdijelu</p><p>= podeavanje naslonasjedala</p><p>Elektrino podeavanje sjedala3 45. Preklapanje sjedala 3 44.</p><p>Podeavanje naslona zaglavu</p><p>Pritisnite dugme za otputanje,podesite visinu, blokirajte naslon.Nasloni za glavu 3 39.</p></li><li><p>10 Ukratko</p><p>Sigurnosni pojas</p><p>Izvucite sigurnosni pojas i zakaite gau bravu pojasa. Sigurnosni pojas nesmije biti uvijen i mora nalijegati uztijelo. Naslon sjedala ne smije bitiprevie nagnut unatrag (maksimalnopriblino 25).Za otkopavanje pojasa pritisnitecrveni gumb na bravi pojasa.Poloaj sjedala 3 41, Sigurnosnipojasevi 3 48, Zrani jastuci3 52.</p><p>Podeavanje ogledalaOgledalo u unutranjosti</p><p>Za smanjenje zaslijepljenosti,podesite polugu na donjoj stranikuita ogledala.Ogledalo u unutranjosti 3 33,Ogledalo u unutranjosti sautomatskim smanjenjemzasljepljivanja 3 33.</p><p>Vanjska ogledala</p><p>Odaberite odgovarajue vanjskoogledalo i podesite ga.Konveksna vanjska ogledala 3 32,Elektrino podeavanje 3 32,Preklapanje vanjskih ogledala3 32, Grijana vanjska ogledala3 33.</p></li><li><p>Ukratko 11</p><p>Podeavanje kolaupravljaa</p><p>Otkljuajte polugu, podesite koloupravljaa, zatim uvrstite polugu iuvjerite se da je u potpunostizakljuana.Ne podeavajte kolo upravljaa akovozilo ne miruje i ako je koloupravljaa zakljuano.Zrani jastuci 3 52, Poloaji kontaktbrave 3 167.</p></li><li><p>12 Ukratko</p><p>Pregled ploe s instrumentima</p></li><li><p>Ukratko 13</p><p>1 Elektrini prozori ................... 342 Vanjska ogledala .................. 323 Tempomat .......................... 185</p><p>Graninik brzine .................. 187</p><p>Prilagodljivi tempomat ......... 188</p><p>Upozorenje na sudarsprijeda ............................... 195</p><p>4 Boni otvori zaprovjetravanje ..................... 164</p><p>5 Signali skretanja ipromjene trake,upozorenje prednjimsvjetlima, kratko i dugosvjetlo, pomo za dugasvjetla .................................. 150</p><p>Svjetlo izlaska .................... 154</p><p>Pozicijska svjetla ................. 151</p><p>Gumbi za informacijskicentar vozaa ...................... 120</p><p>6 Instrumenti ......................... 1087 Kontrole na kolu upravljaa 1018 Informacijski centar vozaa . 120</p><p>9 Brisa vjetrobrana, sustavpranja vjetrobrana, sustavpranja farova, stranjibrisa, stranji sustavpranja .................................. 103</p><p>10 Nain rada Sport ................ 182</p><p>Sredinje zakljuavanje ........ 24</p><p>Odabir goriva ...................... 109</p><p>Ukljuivanje svihpokazivaa smjera ............. 150</p><p>Kontrolno svjetlo zadeaktiviranje zranogjastuka ................................ 115</p><p>Kontrolno svjetlo zasigurnosni pojas suvozaa . 114</p><p>Tour nain rada .................. 18211 Info zaslon .......................... 12512 LED statusa</p><p>protuprovalnog alarmnogsustava ................................. 29</p><p>13 Sredinji otvori zaprovjetravanje .................... 164</p><p>14 Pretinac za rukavice ............. 61</p><p>15 Sustav kontroleproklizavanja ...................... 180</p><p>Elektronika kontrolastabilnosti ........................... 181</p><p>Pomo pri parkiranju .......... 201</p><p>Napredna pomo priparkiranju ............................ 204</p><p>Upozorenje naputanjatrake ................................... 214</p><p>Tipka Eco za sustav stop/start ..................................... 169</p><p>Gumb za otkljuavanjepoklopca prtljanika .............. 27</p><p>16 Sustav kontrole klime .......... 15617 AUX ulaz, USB ulaz, utor</p><p>za SD karticu ......................... 1218 Prikljuak za napajanje ....... 10719 Poluga mjenjaa, runi</p><p>mjenja ............................... 177</p><p>Automatski mjenja ............ 17320 Elektrina parkirna konica . 178</p></li><li><p>14 Ukratko</p><p>21 Kontakt brava sazakljuavanjem kolaupravljaa ........................... 167</p><p>22 Sirena ................................. 102</p><p>Zrani jastuk vozaa ............ 5223 Poluga za otvaranje</p><p>poklopca motora ................ 23024 Prtljanik, kutija s</p><p>osiguraima ........................ 25925 Podeavanje kola</p><p>upravljaa ........................... 10126 Prekida svjetala ................ 142</p><p>Podeavanje snopaprednjih svjetala ................. 145</p><p>Prednja svjetla za maglu .... 150</p><p>Stranje svjetlo za maglu ... 151</p><p>Osvjetljenje instrumenata . . 152</p><p>Vanjska svjetla</p><p>Zakrenite prekida:7 = svjetla ugaena8 = bona svjetla9 = kratko svjetlo</p><p>Automatska kontrola svjetlaAUTO = automatska kontrola</p><p>svjetla: vanjska svjetla seautomatski ukljuuju iiskljuuju</p><p>m = aktiviranje ili deaktiviranjeautomatske kontroleosvjetljenja</p><p>8 = bona svjetla9 = kratko svjetlo</p><p>Svjetla za magluPritisnite prekida svjetla:&gt; = prednja svjetla za maglur = stranje svjetlo za maglu</p></li><li><p>Ukratko 15</p><p>Osvjetljenje 3 142. Upozorenje prednjim svjetlima,dugo i kratko svjetlo</p><p>upozorenjeprednjimsvjetlima</p><p>= povucite polugu</p><p>dugo svjetlo = gurnite polugukratko svjetlo = gurnite ili povucite</p><p>polugu</p><p>Automatska kontrola svjetla 3 143,Dugo svjetlo 3 143, Upozorenjeprednjim svjetlima 3 144,Prilagodljiva prednja svjetla 3 146.</p><p>Signali skretanja i promjenetrake</p><p>polugagore</p><p>= desni pokazivasmjera</p><p>polugadolje</p><p>= lijevi pokazivasmjera</p><p>Signali skretanja i promjene trake3 150, Pozicijska svjetla 3 151.</p></li><li><p>16 Ukratko</p><p>Ukljuivanje svih pokazivaasmjera</p><p>Upravljanje prekidaem.Ukljuivanje svih pokazivaa smjera3 150.</p><p>Sirena</p><p>Pritisnite j.</p><p>Sustavi pranja i brisanjaBrisai vjetrobrana</p><p>2 = brzo1 = sporoP = isprekidani rad ili automatsko</p><p>brisanje upravljano senzoromza kiu</p><p> = iskljueno</p><p>Za jedan ciklus brisanja kad su brisaivjetrobrana iskljueni, pritisnitepolugu dolje.Brisai vjetrobrana 3 103, Zamjenametlice brisaa 3 235.</p></li><li><p>Ukratko 17</p><p>Pranje vjetrobrana i prednjihsvjetala</p><p>Povucite polugu.Sustav pranja vjetrobrana i prednjihsvjetala 3 103, Tekuina za pranje3 232.</p><p>Brisa stranjeg prozora</p><p>Pritisnite pregibni prekida zaaktiviranje brisaa stranjeg prozora:gornji prekida = kontinuirani raddonji prekida = isprekidani radsrednji poloaj = iskljueno</p><p>Pranje stranjeg prozora</p><p>Gurnite polugu.Tekuina za pranje se raspruje nastranji prozor i brisa napravinekoliko ciklusa brisanja.Brisa/sustav pranja stranjegprozora 3 105.</p></li><li><p>18 Ukratko</p><p>Kontrola klimeGrijanje stranjeg prozora,grijana vanjska ogledala</p><p>Grijanje se ukljuuje pritiskomprekidaa .Grijanje stranjeg prozora 3 36.</p><p>Odmagljivanje i odmrzavanjeprozora</p><p>Pritisnite prekida V.Kontrolu temperature postavite nanajviu razinu.Hlaenje n ukljueno.Ukljueno grijanje stranjeg prozora.Sustav kontrole klime 3 156.</p><p>MjenjaRuni mjenja</p><p>Vonja unatrag: kad vozilo miruje,priekajte 3 sekunde nakonpritiskanja papuice spojke i zatimpritisnite osigura na poluzi mjenjaai odaberite stupanj prijenosa.Ako se stupanj prijenosa ne ukljui,pomaknite polugu u poloaj praznoghoda, otpustite i ponovno pritisnitepapuicu spojke; zatim ponoviteodabir stupnja prijenosa.Runi mjenja 3 177</p></li><li><p>Ukratko 19</p><p>Automatski mjenja</p><p>P = parkiranjeR = vonja unatragN = prazni hodD = vonja</p><p>Runi nain rada: pomaknite polugumjenjaa iz D ulijevo.&lt; = vii stupanj prijenosa] = nii stupanj prijenosa</p><p>Poluga mjenjaa se moe pomaknutiiz poloaja P samo kad je kontaktukljuen i nona konica pritisnuta.Za ukljuivanje P ili R, pritisniteosigura.</p><p>Automatski mjenja 3 173. KretanjeProvjerite prije kretanja Tlak u gumama i stanje 3 265,3 318.</p><p> Razinu motornog ulja i razinetekuina 3 230.</p><p> Sve prozore, ogledala, vanjskasvjetla i registarske ploice da nanjima nema praine, snijega i leda ida su ispravna.</p><p> Pravilan poloaj ogledala, sjedala isigurnosne pojaseve 3 32,3 41, 3 50.</p><p> Provjerite funkciju pri niskoj brzini,posebice ako su konice vlane.</p></li><li><p>20 Ukratko</p><p>Pokretanje motora</p><p> Zakrenite klju u poloaj 1 lagano pomaknite kolo upravljaa</p><p>za oslobaanje brave kolaupravljaa</p><p> koristite spojku i konicu automatski mjenja u P ili N ne pritiite papuicu gasa dizelski motori: zakrenite klju u</p><p>poloaj 2 za predgrijanje ipriekajte dok se kontrolnosvjetlo ! ugasi</p><p> klju zakrenite u poloaj 3 i pustitega</p><p>Pokretanje motora 3 167. Sustav stop-start</p><p>Ako se vozilo kree malom brzinom ilistoji, a odreeni uvjeti su ispunjeni,aktivirajte funkciju Autostop nasljedei nain: Pritisnite papuicu spojke Stavite ruicu u prazan hod</p><p>(neutralan poloaj) Otpustite papuicu spojkeFunkciju Autostop oznaava kazaljkau poloaju AUTOSTOP na mjeraubroja okretaja.Za pokretanje motora ponovnopritisnite papuicu spojke.</p></li><li><p>Ukratko 21</p><p>Sustav stop-start 3 169. Parkiranje Uvijek zategnite parkirnu konicu.</p><p>Runu parkirnu konicu zategnitebez pritiskanja osiguraa zaotputanje. Na uzbrdici ili nizbrdicizategnite to je jae mogue.Istovremeno pritisnite nonukonicu da biste smanjili potrebnuradnu silu.Za vozila s elektrinom parkirnomkonicom, povucite prekida m idrite tako otprilike jednu sekundu.</p><p> Iskljuite motor. Kontaktni klju ubravi paljenja okrenite u poloaj 0 iizvadite ga. Okreite koloupravljaa dok ne osjetite da jezakljuano.Za vozila s automatskimmjenjaem, klju se moe izvuisamo kad je poluga mjenjaa upoloaju P.</p><p> Ako je vozilo na ravnoj povrini ili nauzbrdici, odaberite prvi stupanjprijenosa ili postavite polugumjenjaa u P prije iskljuivanjakontakta. Na uzbrdici, zakreniteprednje kotae od rubnjaka.</p><p>Ako je vozilo na nizbrdici, odaberitestupanj prijenosa za vonju unatragili postavite polugu mjenjaa u Pprije iskljuivanja kontakta. Prednjekotae zakrenite prema rubnjaku.</p><p> Zakljuajte vozilo prekidaem e nadaljinskom upravljau.Aktivirajte protuprovalni alarmnisustav 3 29.</p><p> Ne parkirajte vozilo na lakozapaljivoj povrini. Visoketemperature ispunog sustavamogu zapaliti povrinu.</p><p> Zatvorite prozore i krovni otvor. Ventilatori za hlaenje motora</p><p>mogu raditi nakon iskljuivanjamotora 3 229.</p><p> Nakon rada pri visokim brojevimaokretaja ili pod velikimoptereenjem, pustite da motorkratkotrajno radi pod malimoptereenjem ili u praznom hoduotprilike 30 sekundi prijeiskljuivanja radi zatiteturbopunjaa.</p><p>Kljuevi, brave 3 22, Parkiranjevozila na dulje vrijeme 3 228.</p></li><li><p>22 Kljuevi, vrata i prozori</p><p>Kljuevi, vrata i prozori</p><p>Kljuevi, brave ............................. 22Vrata ............................................ 27Sigurnost vozila ........................... 29Vanjska ogledala ......................... 32Ogledalo u unutranjosti .............. 33Prozori ......................................... 34Krov ............................................. 37</p><p>Kljuevi, braveKljueviZamjenski kljueviBroj kljua je naveden u Car Passu ilina odspojivoj ploici.Broj kljua se mora navesti prilikomnaruivanja zamjenskih kljueva jer jekom...</p></li></ul>