Atrakcje turystyczne Wielkiej Pętli Wielkopolski

  • Published on
    15-Mar-2016

  • View
    228

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>AWielka PtlaWielkopolski</p><p>atrakcje turystyczne</p></li><li><p>Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, www.wot.org.pl</p><p>Tekst: Zbigniew SzmidtOpracowanie graficzne i mapy: Studio Corner/Marek KlimekZdjcia na okadce:Paac w Rogalinie, arch. Urzdu Miejskiego w Mosinie, fot. A. Piechocka, Arch. Urzdu Miasta w KoninieDruk: ZAPOL, www.zapol.com.pl</p><p>ISBN 978-83-63729-36-3Pozna 2013</p><p>Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej wielkopolski</p><p>projekt wspfinansowany przez uni europejsk z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013</p><p>wojewdztwowielkopolskie</p><p>www.wielkopolska.travel</p></li><li><p>1WSTP</p><p>Wielka Ptla Wielkopolski</p><p>Wielka Ptla Wielkopolski to szlak wodny liczcy 687,9 km </p><p>obejmujcy rzek Wart (od Konina do Santoka 338,4 km), </p><p>rzek Note (od Santoka do Naka 187,2 km) Kana Bydgo-ski (od Naka do Bydgoszczy 15,7 km) i drog wodn Kana </p><p>Bydgoski Warta (od Bydgoszczy do Konina 146,6 km). Od-cinek ten bardzo urozmaicony prowadzi przez Kana Grno-notecki, Grn Note przepywajc przez jeziora: Wolickie, </p><p>Sadogoszcz, Wojdal, Mielno, Szarlej i Gopo. Od Gopa za-czyna si Kana lesiski prowadzcy do rzeki Warty przez </p><p>jeziora: Czarne, lesiskie, Mikorzyskie, Ptnowskie. Szlak </p><p>wodny wiedzie przez wojewdztwa: wielkopolskie, lubuskie </p><p>i kujawsko pomorskie. Dostpny jest dla jednostek wodnych </p><p>o dugoci maksymalnej wynoszcej dla: Warty od Santoku do </p><p>Lubonia k. Poznania 41 m, Warty od Lubonia k. Poznania do </p><p>Konina 24 m, Kanau lesiskiego 57 m, Jeziora Gopo </p><p>67m, Noteci grnej i Kanau Grnonoteckiego 24 m, Kanau </p><p>Bydgoskiego 57 m, Noteci dolnej od Naka do Krzya 41 m, </p><p>Noteci dolnej od Krzya Wlkp. do Santoku 57 m i zanurzeniu </p><p>uzalenionym od aktualnej gbokoci tranzytowej wystpuj-cej na danej drodze wodnej, podawanej przez administracj </p><p>drogi wodnej na jej stronie internetowej.</p><p>Wielka Ptla Wielkopolski czy drogi wodne Polski z rozle-g sieci drg wodnych Europy Zach. (poprzez Odr i Szpre-w) oraz z Europ Wsch. (przez Wis, Narew i Niemen). P-nocna cz Ptli wchodzi w skad Midzynarodowej Drogi </p><p>Wodnej E70 prowadzcej od Antwerpii do Kajpedy. </p><p>Wielka Ptla to niezwykle atrakcyjny obszar o zrnico-wanym rodowisku przyrodniczym i kulturowym. Niemal na </p><p>caej dugoci spotykamy parki krajobrazowe: Nadwarcia-</p><p>ski, erkowsko-Czeszewski, Rogaliski, Sierakowski, Nad-goplaskie Parki Tysiclecia, Wielkopolski Park Narodowy </p><p>i obszary Natura 2000, gdzie przyroda objta jest ochron. </p><p>Historyczne krainy Wielkopolska, Kujawy i Ziemia Lubuska </p><p>pozwol turystom pozna miasta o bogatej historii i inte-resujcych zabytkach. Na szlaku Ptli znajduje si 28 luz, </p><p>umoliwiajcych pokonywanie rnic poziomu wody. Wik-szo z nich to budowle powstae w XIX w., jedynie luzy </p><p>na Kanale lesiskim zmodernizowano w ostatnich latach. </p><p>Ciekawostk s ciepe jeziora koniskie w ktrych tempe-ratura wody jest wysza okoo 6-11C w wyniku zrzutu wody z elektrowni Ptnw i Konin. Od kilku lat samorzdy </p><p>lokalne i prywatni inwestorzy buduj sie przystani i po-mostw cumowniczych. Modernizacji poddawane s budowle </p><p>hydrotechniczne: luzy i jazy. O tym, e nadchodz lepsze </p><p>czasy dla szlakw wodnych wiadczy masowy udzia tury-stw w spywach i rajdach. </p><p>Arch. Urzdu Miasta i Gminy w Kwilczu, fot. K. Idzik</p><p>fot. Z. Szmidt</p></li><li><p>2PO</p><p>JE</p><p>ZI</p><p>E RZ E</p><p>KU</p><p>JA</p><p>W SK I E </p><p>Krajobrazowy</p><p>Park</p><p>Nadwarciaski</p><p>Tysiclecia</p><p>Nadgoplaski</p><p>Park</p><p>Powidzk i</p><p>Park</p><p>Kra jobra zowy</p><p>Krajobrazowy</p><p>Park</p><p>Nadwarciaski</p><p>Tysiclecia</p><p>Nadgoplaski</p><p>Park</p><p>Powidzk i</p><p>Park</p><p>Kra jobra zowy</p><p>woj. kujawsko-pom</p><p>orskie </p><p>woj. wielkopolski</p><p>e </p><p>E30</p><p>25 72</p><p>443</p><p>E30</p><p>467</p><p>92</p><p>A2467</p><p>466</p><p>264 25</p><p>266</p><p>A2</p><p>263</p><p>25</p><p>92</p><p>15262</p><p>15</p><p>6262</p><p>25</p><p>263</p><p>266</p><p>263</p><p>263</p><p>262</p><p>263</p><p>264 25</p><p>SUPCA</p><p>GOLINA</p><p>KONIN WSCH.</p><p>KONIN ZACH.</p><p>106</p><p>84</p><p>106</p><p>118</p><p>107</p><p>119</p><p>103</p><p>109</p><p>Czarna Struga </p><p>Powa </p><p>Bartos</p><p>z </p><p>Warta </p><p>Warta</p><p>Meszna </p><p>K. W</p><p>arta-Gopo </p><p>J. Gosawskie</p><p>K. Bach</p><p>orze </p><p>Me</p><p>szna</p><p>K. </p><p>lesi</p><p>ski Struga </p><p>Note</p><p>K. Gopo-Ostrowo N</p><p>ote</p><p>J. </p><p>Po</p><p>wid</p><p>z ki e </p><p>Je</p><p>zi</p><p>or</p><p>o </p><p>Go</p><p>p</p><p>o </p><p>Je</p><p>zi</p><p>or</p><p>o </p><p>Pa</p><p>k</p><p>os</p><p>ki</p><p>e </p><p>J. Wilczyskie</p><p>J. Kosewskie</p><p>J. Niedzigiel</p><p>J. Ostrowickie</p><p>J.Kamienickie</p><p>J.Supeckie</p><p>OstrowskieJ.</p><p>J.Skulska Wie</p><p>J.Skulskie</p><p>J.Ptnowskie</p><p>J.Szydowskie</p><p>J. Popielewskie</p><p>J. Wiecanowskie</p><p>GrblinJabkw</p><p>Bilczew</p><p>Pachw</p><p>Rysiny</p><p>Strumyk</p><p>Dbicz</p><p>WodzimirwWieruszew Anielew</p><p>RadwaniecBrzeniak</p><p>CiepaChojka</p><p>GodowoAdamw RosochaCieninKocielny</p><p>Wilczna</p><p>Barbarka</p><p>Chrusty BobrowoRadolina</p><p>Sugocinek</p><p>Sugocin</p><p>Zalesie</p><p>Myslibrz</p><p>Kolno</p><p>Kol. GolinaSpawie</p><p>WglewskieHolendry</p><p>Sawsk</p><p>Rumin</p><p>Kranica</p><p>Kawnice</p><p>Zarzyn</p><p>Sokki</p><p>Branno</p><p>SzczepidoBrzeziskieHolendry Roek</p><p>Brzeziski</p><p>Patrzykw</p><p>GraboweWolaPodna</p><p>wite</p><p>Borowo</p><p>Posada</p><p>Izabelin</p><p>Rudzica</p><p>Wolaaszczowa</p><p>Wielany</p><p>KonstantynwPodgrMilin</p><p>Osowce</p><p>Pogorzaki</p><p>Biechowy</p><p>Barce</p><p>Wysokie</p><p>TuryWakiPiersk</p><p>Drno--Holendry</p><p>Dbrowice</p><p>Leonia</p><p>Stefania</p><p>KunyOlesin</p><p>Droe</p><p>Ganowefa</p><p>PaprotniaKrzymw</p><p>Chylin</p><p>Kamionka</p><p>Piorunw</p><p>Beznazwa</p><p>Kaek</p><p>Wyszyna</p><p>Nw. PaprotniaGodno</p><p>Potaniki Str.</p><p>TeresinaIgnacew</p><p>Depaula</p><p>Lipiny</p><p>ychlin</p><p>Janowice</p><p>Krgoladary</p><p>Kpina JabonnaPrzyborw</p><p>AdamwSmolnik</p><p>WierzchySawki</p><p>KiszewyDryja</p><p>Bicz</p><p>Lisiec--M.</p><p>-Wlk.</p><p>Stare MiastoKoziaGra</p><p>Karsy</p><p>ModaKrlewska</p><p>Tomaszew</p><p>Franki</p><p>KucharyKo.</p><p>wicia</p><p>GwiewCzyew</p><p>Zarzew</p><p>Zarzewek</p><p>BabiaZastrue</p><p>BarogiDbrowica</p><p>ModaRzgowska</p><p>RzgwChruciki</p><p>witnikiGodzikw</p><p>GrabieniceMdroszki</p><p>RozalinPiaski</p><p>Botki</p><p>KurwWitnica</p><p>Barczygw</p><p>KowalewekOsiecza</p><p>Kazimierw</p><p>Grabowa</p><p>Dbroszyn</p><p>WardynBoniceModlibogowice</p><p>Wojciechowo</p><p>BobrowoKuchary</p><p>Biskupice</p><p>Piskorzew</p><p>Krpa</p><p>Zgoda</p><p>Nw. wiatTarnowa</p><p>Zadworna</p><p>Grabowiec</p><p>TarnowskiMyn</p><p>Gogowa</p><p>Russocice</p><p>PolichnoMariantw</p><p>Wadysaww</p><p>Skarboszewo</p><p>Koszuty--Due</p><p>-Parcele</p><p>Rozalin</p><p>Pokoje</p><p>Kowalewo--GryWierzbnoChwalibogowo</p><p>Paruszewo</p><p>Dbrowa</p><p>Wierzbocice</p><p>CieskieHolendry</p><p>Wrbczynek</p><p>PolickoLd</p><p>Dziedzice</p><p>Jaroszyn--Kol.</p><p>Kty</p><p>Kotunia</p><p>Borki</p><p>Gkowo</p><p>Jaroszyn Kowalewo--Soectwo</p><p>-Opactwo</p><p>RokoszPoniatwek Perze</p><p>CieninZaborny</p><p>WolaKoszucka</p><p>Ld-Kol.</p><p>LdekDolany</p><p>Raty</p><p>Piotrowo</p><p>-ParceleWola Koszucka-</p><p>Skokum</p><p>KopjnoOlenica</p><p>Imielno</p><p>Kocikw</p><p>Drzewce</p><p>Michalinw</p><p>azy</p><p>azisk Iazisk II</p><p>Zabiel</p><p>Stanisaww</p><p>Szetlew</p><p>SzetlewekOsinyMichalinw</p><p>Augustynw</p><p>Bukowe</p><p>omw</p><p>ukom</p><p>Grdze</p><p>Anielewo</p><p>Myszakw</p><p>Zapowiednia</p><p>WrbczynkowskieHolendry</p><p>Wrbczyn</p><p>WrbczynGrski</p><p>ZalesieTrbczyn</p><p>Mariantw</p><p>Myszakwek</p><p>Czarny Brd Bystrzyca</p><p>Hutaukomska</p><p>Koszelewskaka</p><p>Olesin</p><p>Nw.Krzymw</p><p>Gozdek</p><p>Szwajcaria</p><p>Ostrw</p><p>KanatkiTrbaczyn</p><p>Dworski</p><p>Podbiel</p><p>Rudunki</p><p>Stefanwek</p><p>Kramsk</p><p>Brzeno</p><p>Wglew</p><p>CieKsawerw</p><p>Bielsko</p><p>Podbielsko</p><p>Siedluchno</p><p>MyltkowoDbrowa</p><p>Ranna</p><p>Procy</p><p>Dzierzno</p><p>Przyjezierze</p><p>GajWjcin</p><p>Pomiany</p><p>Nw.Wie</p><p>Proszyska</p><p>Linowiec</p><p>Wronowy</p><p>BudyWostowo</p><p>KocieszkiGolejewo</p><p>Dobsko RzeszynekRzeszyn</p><p>Kunierz</p><p>Kouszkowo</p><p>Noyczyn</p><p>Lubstwek</p><p>Jeziora Wielkie</p><p>Krzywe Kolano uszczewo</p><p>Ostrwek</p><p>Popowo</p><p>Poajewek</p><p>Sokoy</p><p>Poajewo</p><p>Kaspral</p><p>abdzin</p><p>Rudzk M.</p><p>Szewce</p><p>KarskRzeczyca</p><p>BrzeLeszcze</p><p>Anusin</p><p>DbokaWalerianowo</p><p>HelenowoMorzyczyn</p><p>Racicin</p><p>Kalina</p><p>Broniszewo</p><p>Talarkowo</p><p>Warzymowo</p><p>Nw. Wie</p><p>Sadlno</p><p>Somkowo</p><p>RudzkDuy</p><p>Lenartowo</p><p>Berlinek</p><p>Pilich</p><p>RakowoDzierysaw</p><p>Wtrek</p><p>Siedlimowo</p><p>WolaKouszkowa</p><p>Biela</p><p>OcisowoPopielewo</p><p>Wandowo Koszewo</p><p>PaulinaLisewo</p><p>Przyubie</p><p>Celinowo</p><p>ZygmuntowoGoplana</p><p>Skulsk</p><p>Paniewo</p><p>Czartowo</p><p>Winiewa</p><p>GaliszewoMniszki</p><p>Mielnica--Dua</p><p>-M. PrzewzSkulska</p><p>WieParcele--Buszkowo</p><p>Osowiec</p><p>OrchowoWlka</p><p>Orchowska Kownaty</p><p>Wilczyn</p><p>Wilczogra</p><p>Marszewo</p><p>ZygmuntowoSzydowiec</p><p>Anastazewo</p><p>Adamowo</p><p>SkrzynkaWlk.</p><p>Trby Str.</p><p>Budzisaw- -Grn.-Kocielny</p><p>Dbowiec</p><p>MalankiKopydowo-</p><p>-Parcele</p><p>WolaSpawieckaZberzyn</p><p>witne</p><p>Siernicze-</p><p>-Wlk.</p><p>-M.</p><p>KamionkaNieborzyn Kaliska</p><p>Zberzynek</p><p>Alinowo</p><p>Miaczew</p><p>DankwZotkw</p><p>RostokaSawoszewek</p><p>Izabelin</p><p>Wiktorowo</p><p>Tomaszewo</p><p>Gostu</p><p>Kpiel</p><p>Doy</p><p>Przecaw</p><p>Izdebno</p><p>PrzytukiJarotki</p><p>Ostrowite</p><p>JanowoSabolud</p><p>JabonkaSabolud-Kol.</p><p>Stefanowo</p><p>Cegielnia</p><p>Gogolina-</p><p>-Str. -Gry KobylankiKijowiec</p><p>Gawrony</p><p>No</p><p>Obory</p><p>winiecOstrow</p><p>WielkopoleGitkowo</p><p>Szyszynek</p><p>Sawoszewo Biskupie</p><p>Rnowo</p><p>Kol. Sarnowa</p><p>Teodorowo</p><p>SzyszynSzyszyskieHolendry</p><p>Gbockie</p><p>PwiosekLubstowski</p><p>Ignacewo</p><p>PogorzeleLenictwo</p><p>Kolebki</p><p>-LubstowskaPiotrkowicePwiosekStr.</p><p>Goranin</p><p>Sawcin Lubomyle</p><p>DbrowaDua</p><p>Str. Ruda</p><p>Zaborowo</p><p>Smolniki</p><p>Bonawy</p><p>WilczaKoda</p><p>Pogo--Gosawska</p><p>GajKazubek</p><p>Ruszkowo</p><p>Nykiel</p><p>Rybno</p><p>ZoaPolice</p><p>Wierzelin Poszewo</p><p>Helenw II</p><p>Str.Liche</p><p>Nw. Liche</p><p>Grblin</p><p>Marianowo</p><p>wiciec</p><p>StefanowoLubstwekBylew</p><p>Lubstw</p><p>Wygoda</p><p>Kpa</p><p>Honoratka</p><p>Jwin</p><p>MikorzynWsosze</p><p>DueNiedzwiady</p><p>JuliaKamienica</p><p>MilejewoCzstkw</p><p>Nw. Wie</p><p>KamieLubiecz</p><p>Przyjma</p><p>Dbwka</p><p>TokarkiKozarzewek</p><p>Kozarzew</p><p>BochlewoAnielewo</p><p>Grabina</p><p>Str.Olszyna Dobrosoowo</p><p>KomorowoNiewiastw</p><p>Szyszowo</p><p>Rudki</p><p>Miaty</p><p>Cytrynowo Popielewo</p><p>osoniki</p><p>Kamionek</p><p>Kamieniec</p><p>Ostrwek</p><p>RkwaczynMiawaOstrowite</p><p>Bielin</p><p>Ziele</p><p>Szydowo</p><p>Trzemal</p><p>Szydwko</p><p>Zieltkowo</p><p>Kinno</p><p>Skubarczewo</p><p>Sokoowo</p><p>GajOstrowite</p><p>Prymasowskie</p><p>Wylatkowo</p><p>Soszewo</p><p>SkorzcinKamionka</p><p>Chdowo</p><p>wierdzin</p><p>StrzyewoWitkowskie Przybrodzin</p><p>Ostrowo</p><p>Koaczkowo</p><p>Orchwek</p><p>Gaczynek</p><p>Sowikowo</p><p>Mielyn</p><p>Brudzewo</p><p>Ruchocin</p><p>MkownicaRuchocinek</p><p>Dbina Wiekowo ugi</p><p>Powidz--Osiedle</p><p>Polanowo</p><p>Charbin</p><p>Kosewo</p><p>Tomi-szewo</p><p>Lipnica</p><p>Naprusewo</p><p>-HolendryGiewartw-</p><p>Sienno</p><p>RudyJanowo</p><p>Katarzynowo</p><p>Radowo</p><p>Niezgoda</p><p>Kochowo</p><p>Giewartw</p><p>Mieczownica</p><p>BrzozogajCiosna</p><p>KocielneOstrowo</p><p>Modojewo</p><p>Marcewo</p><p>JzefowoBabin-OlendryKornaty</p><p>Korwin</p><p>BabinSierakowo</p><p>PiotrowiceSomczyce</p><p>BielawyRa</p><p>Rozalin Pokoje</p><p>elazkwDrna</p><p>Wlka</p><p>Palmowo</p><p>Kania</p><p>TarnwkoChemiczki</p><p>Chemce</p><p>Ostrowo</p><p>Rusinowo</p><p>Kobylnica</p><p>Sabcin</p><p>SukowyMynice</p><p>Myny</p><p>Kijewice ChrosnoLachmirowice</p><p>BaranowoBieliceKwieciszewo</p><p>Gbice Zbytowo</p><p>kie Ziemowity</p><p>Ciecisko</p><p>Miradz</p><p>MarcinkowoMirosawice Siemionki</p><p>Witowice</p><p>abienko</p><p>GozdaninTargownica</p><p>Wylatowo</p><p>WydartowoKruchowo</p><p>KierzkowoWasielewko</p><p>Jastrzbowo</p><p>Niewolno</p><p>Lubi Krzyownica</p><p>Powki</p><p>Zaborowo</p><p>Tarnowo</p><p>Gbokie</p><p>Gocanwko</p><p>Gocanowo</p><p>Janocin Morgi</p><p>agiewniki</p><p>Rzepowo</p><p>Giewo</p><p>Racice</p><p>PolanowiceSokolniki</p><p>KraszyceStodolno</p><p>SawskoDln.</p><p>Stodoy</p><p>KsiStrzelnoKlasztorne</p><p>BiaotuKrzyanna Bawaty</p><p>Bronisaw</p><p>JeziorkiCzerniak</p><p>Kunowo</p><p>Czarnotul</p><p>Szczeglin</p><p>Gozdawa</p><p>Goryszewo</p><p>Ostrowo Zotowo</p><p>OlszaDbno</p><p>Izdby</p><p>Chabsko</p><p>abno</p><p>Stawiska</p><p>Bystrzycawierkwiec</p><p>Przyjma</p><p>HutaPadniewska</p><p>Padniewo</p><p>Padniewko</p><p>awki</p><p>Sadowice</p><p>HutaPaldzka</p><p>Paldzie--Kocielne</p><p>-Dln.</p><p>Grabowo-Wykno</p><p>Mielno</p><p>Mielenko JzefowoBaba Wiecanowo</p><p>Kopczyn Dbrwka LubieszewoStrzelce</p><p>Rzadkwin Ciechrz egotki</p><p>Sawsk Wlk.</p><p>GrodztwoBrdzki</p><p>Piecki</p><p>Bachorce</p><p>PiaskiSzostka</p><p>HubyRzodkwiskie</p><p>Bawatki</p><p>Skrzeszewo</p><p>Duszno</p><p>Jaworowo</p><p>Przedbrz</p><p>Maszenice</p><p>MielynekDln.</p><p>Podlesie</p><p>Witowiczki</p><p>Zakrzewek</p><p>KijowskieNowiny</p><p>SmolnikiPowidzkie</p><p>Daniw</p><p>Rbowo</p><p>Jesionka</p><p>KazimierzBiskupi</p><p>Powidz</p><p>Strzakowo</p><p>MALINIEC</p><p>LASKWIEC</p><p>GOSAWICE</p><p>NW. DWR</p><p>PTNW YN</p><p>SUPCA</p><p>GOLINA</p><p>ZAGRW</p><p>KONIN</p><p>TRZEMESZNO</p><p>WITKOWO</p><p>KUJAWSKIPIOTRKW</p><p>KLECZEWLESIN</p><p>MOGILNO</p><p>STRZELNO</p><p>KRUSZWICA0 5 10km</p></li><li><p>3Droga wodna Kana BydgoskiWarta 39 km26,2 km NadgOPlaSki Park TySiclecia Najmodszy w Wielkopolsce park krajobrazowy powoany w 2009 r. Obejmuje </p><p>obszar 3075 ha z pd. czci Jez. Gopo, jeziorami w gminie Skulsk </p><p>oraz pn. fragmentem Kanau lesiskiego. Krajobraz parku ukszta-towany przez lodowiec tworz jeziora rynnowe, torfowiska i bagna. </p><p>Celem jest zachowanie i popularyzacja walorw przyrodniczych i kra-jobrazowych, szczeglnie populacji ptakw wodnych i botnych oraz </p><p>siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujce. NPT </p><p>ssiaduje z parkiem o tej samej nazwie pooonym na terenie woj. </p><p>kujawsko-pomorskiego powstaym w 1992 r.</p><p>29,0 km WarZymOWO Wie z niewielkim gotyckim kocioem pw. w. Stanisawa, ktrego pocztki sigaj 1443 r. pooonym nad </p><p>Kanaem lesiskim. Wedug legendy z Warzymowa pochodzi Piast </p><p>Koodziej i jego ona Rzepicha. Przy kociele znajduje si zagospoda-rowany teren i pomost do cumowania odzi. </p><p>SkulSk Dua wie gminna pooona 4 km na zach. od pd. kraca Jez. Gopo. Skulsk to miasteczko, ktre utracio prawa miejskie </p><p>w 1870 r. Koci pw. Narodzenia NMP z l. 181015 zbudowano </p><p>z wykorzystaniem fragmentw gotyckich z XIV w. W otarzu gw-nym gotycka rzeba MBBolesnej (Pieta) z ok.1420 r. Mieci si tu Sanktuarium Matki Boej Bolesnej.</p><p>Na pocz. XIX w. gdy Skulsk by miasteczkiem przygranicznym, </p><p>do tradycyjnych zawodw miejscowej ludnoci doszy nowe zaj-cia. Bardzo dobrym rdem zarobku by handel dewocjonaliami. </p><p>W krtkim czasie Skulsk sta si znanym orodkiem produkcji ob-razw religijnych, malowanych rcznie. Powstaa te grupa w-drownych handlarzy sprzedajcych obrazy i modlitewniki zwana </p><p>ochwenikami. Ich drogi handlowe prowadziy na Litw i Biaoru </p><p>a nawet w gb Rosji. W czasie transakcji handlarze posugiwali </p><p>si niezrozumiaym dla otoczenia argonem, ktry od sw kmini </p><p> mwi i ochwest obraz, nazwali kmin ochwenick. argon </p><p>liczcy ok. 800 sw tworzyy zapoyczenia z polskiego argonu </p><p>zodziejskiego, ruskich argonw dziadowskich oraz wyrazy po-chodzenia: rosyjskiego, niemieckiego, greckiego i aciskiego. I tak </p><p>np.: ojciec jarus, matka karyga, g agata, ko choot, karcz-ma weselicha, handlowa lirowa, Matka Boska Deunica. </p><p>W kocu XIXw. gdy rozwiny si techniki poligraficzne, malowanie </p><p>obrazw stao si nieopacalne a ochwenicy przestawili si na </p><p>handel lekarstwami. Ostateczny upadek handlu nastpi po I woj-nie wiatowej w wyniku zmiany granic. Dzi stary argon mona </p><p>usysze na skulskich jarmarkach (w rod po smym dniu kadego </p><p>miesica). W pobliskiej Mielnicy Duej nad Jez. Gopo znajduje si </p><p>Gminny Orodek Kultury z przystani ze slipem i sanitariatami. </p><p>WyPOycZalNie SPrZTu WOdNegO:</p><p> Gminny Orodek Kultury w Mielnicy Duej z bezpatn </p><p>wypoyczalni sprztu wodnego (tel. 63 268 55 46).</p><p>imPreZy dla WOdNiakW:</p><p> Motorowodne Mistrzostwa wiata (sierpie) </p><p>17,3 km leSiN Niewielkie miasto na przesmyku midzy jeziorami: lesiskim i Mikorzyskim. Obecnie jest to jeden z wikszych w Wiel-kopolsce orodkw wypoczynkowych i sportw wodnych z nowocze-sn marin, przystaniami i hotelami. W okolicach miasta powstao </p><p>ponad 200 km szlakw rowerowych. Na zachodnim brzegu Jeziora Mi-korzyskiego bulwary z zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz pomo-stami do cumowania odzi. Nad Jezioro lesiskie prowadzi nowa pro-menada a Termy lesiskie planuj budow kompleksu basenw z ujcia </p><p>geotermalnego o temp. wypywu 65C. </p><p>Atrakcj turystyczn jest klasycystyczny uk triumfalny wzniesio-ny przez mieszczan w 1812 r. na cze Napoleona. </p><p>W XIX w. lesin syn z hodowli gsi i by lokalnym centrum han-dlu nimi. Gsi kupowane byy nawet na Wileszczynie, Podolu i Wo-yniu. Gdy uzbierao si ich kilka, a niekiedy kilkanacie tys., pdzono </p><p>je ku pruskiej granicy w Supcy oddalonej o 30km. Pamitk po tych </p><p>wydarzeniach jest fontanna z figurk gsi i handlarza nioscego g, </p><p>ustawiona na rynku. </p><p>WyPOycZalNie SPrZTu WOdNegO:</p><p> E&amp;T Marine, 62-561 lesin, ul. Napoleona 15b, tel. 783 031 936</p><p> Termy lesiskie Sp. z o.o., 62-561 lesin, ul. Napoleona 15b, </p><p>tel. 63 270 40 48, 63 270 41 68, www.termy-slesinskie.com.pl, </p><p>recepcja@termy-slesinskie.com.pl Centrum Zdrowia i Relaksu Verano, 62-561 lesin, ul. Lena 5, </p><p>tel. 63 270 41 32, www.verano-slesin.pl, recepcja@verano.slesin.pl</p><p> Statek Paweek, rejsy po jeziorach na trasie Kruszwica </p><p>Konin, Urzd Miasta i Gminy lesin, 62-561 lesin, ul. Kleczewska 15, tel. 63 270 40 11 wewn. 11</p><p>imPreZy dla WOdNiakW:</p><p> Regaty o Bkitn Wstg Dni lesina (lipiec)</p><p> Regaty o Puchar Wojewody Wielkopolskiego (sierpie)</p><p> Szanty na Wodzie (sierpie)</p><p>Liche Stary Pync przez Jezioro Ptnowskie ukazuje si bazylika </p><p>w Licheniu Starym, oddalona ok. 5 km. Sanktuarium Matki Boej </p><p>Bolesnej Krlowej Polski jest obok Czstochowy najwikszym cen-trum kultu maryjnego w Polsce. Obiektem kultu jest maleki obraz </p><p>Maryi (9,515,5cm) znajdujcy si w najwikszej wityni w kra-ju. Obraz na desce wykonano zapewne wWielkopolsce, w pracowni </p><p>zakonnej lub warsztacie rzemielniczym w kocu XVIII w., jako ko-Koci Najwitszej Marii Panny w Skulsku, arch. Urzdu Gminy w Skulsku</p><p>Wielka Ptla Wielkopolski</p></li><li><p>4pi obrazu z Rokitna. Imponujce s rozmiary bazyliki zbudowanej </p><p>wl.19942004 przez ksiy Marianw: dugo 139 m, szeroko </p><p> 77 m, wysoko nawy gwnej 44 m, wysoko kopuy 103,5m, </p><p>powierzchnia 23 000 m. Doskonay widok zapewnia wysoka na </p><p>141,5 m wiea z tarasami widokowymi (98i114 m). Warto zatrzy-ma si na jednej z przystani na Jeziorem Licheskim by odwiedzi </p><p>to szczeglne miejsce.</p><p>9,0 km kONiN-gOSaWice Dzielnica Konina nad Jeziorem Gosaw-skim wysunita najbardziej na pnoc. Do niedawna wie, w ktre

Recommended

View more >