âU tàu bình tiên p2

 • Published on
  18-Dec-2014

 • View
  1.159

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Vin Xy dng Cng trnh binMc lcI. GII THIU CHUNG ............................................................................................................ 2II. C S THIT K .................................................................................................................. 2 II.1. Ti liu s dng................................................................................................................. 2 II.2. Tiu chun v ti liu tham kho ....................................................................................... 3 II.3. H ta v cao ........................................................................................................... 4III. IU KIN T NHIN ......................................................................................................... 4 III.1.iu kin kh tng ........................................................................................................... 4 III.1.1. Ch gi ...................................................................................................... 4 III.1.2. Nhit ......................................................................................................... 7 III.1.3. Ch ma .................................................................................................... 8 III.1.4. Tnh hnh dng bo ........................................................................................ 9 III.2.iu kin thy hi vn..................................................................................................... 10 III.2.1. Ch mc nc ......................................................................................... 10 III.2.2. Ch sng ................................................................................................. 22 III.3.iu kin a hnh ........................................................................................................... 23 III.3.1. a hnh ni ................................................................................................. 24 III.3.2. a hnh ng bng ...................................................................................... 24 III.3.3. a hnh b bin ........................................................................................... 25 III.4.iu kin a cht............................................................................................................ 25IV. THIT K K LOI 2A-1................................................................................................... 36 IV.1. Mc nc tnh ton .................................................................................................... 36 IV.4. Tnh ton cao trnh nh k ......................................................................................... 37 IV.5. Tnh bn, nt cho tng chn ..................................................................................... 37 IV.6. Tnh ton n nh lt, trt tng chn ....................................................................... 38 IV.7. Tnh ton n nh tng th .......................................................................................... 38Hng mc 4: Bn tu khchThuyt minh tnh ton Cng trnh : u tu Bnh Tin
 • 2. Vin Xy dng Cng trnh binI. GII THIU CHUNG Hnh 1: Mt bng b tr bn tu khchII. C S THIT KII.1. Ti liu s dng - iu kin kh tng hi vn khu vc xy dng cng trnh . - Bo co Kho st a hnh khu vc xy dng bc lp d n u t do Ch u t cung cp. - Bo co Kho st a hnh khu vc xy dng do Vin XD Cng trnh bin thc hin thng 3 nm 2011. - Bo co Kho st a cht cng trnh khu vc xy dng do Vin XD Cng trnh bin thc hin thng 3 nm 2011.Hng mc 4: Bn tu khchThuyt minh tnh ton Cng trnh : u tu Bnh Tin
 • 3. Vin Xy dng Cng trnh binII.2. Tiu chun v ti liu tham kho TT Tn tiu chun, quy trnh quy phm M hiu I H s, ti liu thit k H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng ct 1 TCVN 4612:1988 thp, k hiu, quy c v th hin bn v. H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng ct 2 TCVN 5572:1991 thp. Bn v thi cng. II Nguyn tc chung v S liu u vo 1 Kho st cho xy dng. Nguyn tc c bn. TCVN 4419:1987 2 Cng tc trc a trong xy dng. TCVN 3792:1985 Quy trnh kho st a cht cng trnh cc cng trnh ng 3 thy 22 TCN 260:2000 4 Ti trng v tc ng. Tiu chun thit k TCVN 2737:1995 Ti trng v tc ng (Do sng v do tu) ln cng trnh 5 thy 22 TCN 222:1995 III Cng trnh v chi tit kt cu 1 Nn cc cng trnh thy cng. Tiu chun thit k TCVN 4253:1986 2 Cng trnh bn Cng bin 22 TCN 207:1992 3 Kt cu xy dng. Nguyn tc c bn v thit k TCXD 40:1987 4 Kt cu BT v BTCT thy cng. Tiu chun thit k TCVN 4116:1985 5 Hng dn thit k bin 14TCN130 - 2002 Tiu chun k thut cng trnh giao thng Nh xut bn 6 Giao thng vt ti - 1998; Tp IVHng mc 4: Bn tu khchThuyt minh tnh ton Cng trnh : u tu Bnh Tin
 • 4. Vin Xy dng Cng trnh bin TT Tn tiu chun, quy trnh quy phm M hiu 7 Kt cu BT v BTCT. Tiu chun thit k TCVN 5574:1991 8 Kt cu xy dng v nn. Nguyn tc c bn thit k TCXD 40:1987 Kt cu BT v BTCT Yu cu bo v chng n mn trong TCXDVN 9 mi trng bin 327:2004II.3. H ta v cao H ta v cao trong h s l h ta VN-2000, h cao Hi . Tng quanmc nc gia h cao Hi v h cao Hn Du ti khu vc xy dng Bnh Tin,Ninh Thun c th hin trong hnh v di y: 0.0m H cao Hn Du 1.3m 0.0m H cao Hi Hnh 2: Tng quan mc nc h cao Hi v h cao Hn DuIII. IU KIN T NHINIII.1.iu kin kh tngIII.1.1.Chgi Ma ng Khnh Ho chu nh hng ca tn phong ng Bc vi khng khthnh hnh nhit i Thi Bnh Dng. Trong cc thng ma ng, gi thnh hnh nhtthng c hng lch Bc. Ma H, gi vo Khnh Ho theo hai lung: mt lung t pha Ty, Ty Namsang cc tnh duyn hi min Trung, trong c Khnh Ho. Lung th hai bt ngun tnam Thi Bnh Dng v mt phn tn phong Nam Bn cu ti theo hng ng hocng Nam.Hng mc 4: Bn tu khchThuyt minh tnh ton Cng trnh : u tu Bnh Tin
 • 5. Vin Xy dng Cng trnh bin Nh vy, c th ni, ch gi Khnh Ho th hin trong hai ma r rt: Mang thnh hnh theo cc hng Ty Bc, Bc v ng Bc; ma H l thi k thnhhnh cc hng gi ng Nam, Nam v Ty Nam.Khu vc Khnh Ha c tc gi trung bnh nm dao ng trong khong t 1,69-2,8m/s. Chnh lch tc gi trung bnh ca cc thng thng t 0,1-1,3m/s, c thngln n 3m/s. Vn tc gi theo chu k lp 5; 10; 20; 30; 50 nm l 20.3; 24.1; 28; 31; 33.2m/s. Bng 1.1: Tc gi trung bnh v hng gi chnh Thng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Trung bnh 3.3 2.9 3.0 2.8 2.5 2.1 2.1 2.2 2.3 2.8 3.2 3.4 thng Hng chnh N NE NE SE SE SE SE SE SE NW N N 3.9TB theo hng 5.15 5.1 4.8 4.2 3.63 3.72 3.84 3.82 1.86 5.3 5.4 4 Bng 1.2: Tc gi ln nht theo cc hng trong nm TT Nm N NE E SE S SW W NW Max 1 1979 14 20 11 12 15 14 14 18 20 2 1980 15 16 12 10 15 8 9 12 16 3 1981 23 20 13 10 17 9 8 10 23 4 1982 17 16 10 10 9 7 14 17 17 5 1983 15 14 20 13 13 9 7 20 6 1984 15 13 11 10 9 10 12 10 15 7 1985 10 12 12