Australia Paula Barrett

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    133

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paula Barrett is the author of the world renowned FRIENDS programs, a research based group training program that helps children and adults cope with life issues, develop resilience and to counteract stress and depression.

Transcript

  • 1. Omgaan met internaliserende problemen op school Drs Trees Das

2. Op school De meeste aandacht gaat uit naar leerlingen die op een luidruchtige en vaak negatieve wijze de aandacht vragen. De leerlingen waar docenten in de klassensituatie last van hebben en waar ze vaak ook niet om heen kunnen. 3. Op school Leraren zetten leerlingen die moeilijk contact maken, stil, angstig of onzeker zijn niet boven aan de lijst van moeilijke kinderen in de klas. Het lijkt erop dat ze geen grote handelingsverlegenheid ervaren ten opzichte van deze leerlingen. 4. Internaliserende problemen Het kind / de jongere heeft er zelf het meeste last van en lijdt soms in stilte Rigter, 2006 Angst en angststoornissen Faalangst Stemmingsstoornissen: bv depressie 5. Angst in de schoolcontext Rusteloos, gespannen en nerveus gedrag Door lichamelijk symptomen concentratieproblemen Sociale isolatie Dwangmatig om aandacht vragen 6. Faalangst Faalangst is taakgebonden angst die optreedt in situaties waarin een prestatie geleverd moet worden en men zich beoordeeld voelt (van Lieshout, 2009). 7. Schoolweigering Ernstige angst kan leiden tot schoolweigering Schoolweigering kenmerkt zich door ernstige emotionele opwinding of lichamelijke klachten bij het vooruitzicht naar school te gaan 8. Depressie Een depressieve, dat wil zeggen matte, afgevlakte, sombere, droevige stemming, een onvermogen om plezier te hebben en te genieten van dingen waarvan men normaal kan genieten en een verlies aan interesse en motivatie (De Wit 2000) 9. Depressie in de schoolcontext Weinig levenslustig, toont weinig initiatief Heeft de neiging zich te isoleren Automutilatie en lichamelijke klachten als verminderde eetlust, laag energieniveau en slaapproblemen 10. Depressie in de schoolcontext Veel negatieve gedachten over zichzelf en de wereld, kan moeilijk naar de toekomst kijken Affectief moeilijk bereikbaar en zondebokrol 11. Behandeling CGT: cognitieve gedragstherapie Gezinstherapie Groepstherapie Farmacologische behandeling Dagbehandeling Opname kinderpsychiatrische kliniek 12. Pedagogisch vakmanschap Positieve grondhouding Goed klassenmanagement en goede instructie Vaardigheden die goede relatie en interactie bevorderen Vaardigheden op meso niveau (van Lieshout,2009) 13. Beste aanpak internaliserende problemen (Trix van Lieshout, (2009) Pedagogische adviezen voor speciale kinderen) Positief school- en klassenklimaat Duidelijke regels en structuur Maak angst en depressie bespreekbaar in de klas Positieve bevestiging en succeservaringen Aanleren van copingsvaardigheden Eenduidige afspraken in het lerarenteam 14. Werkmodel ontwikkeling en leren(Verheij en van Doorn 2008) 15. Brede Aanpak Gedrag (BAG) School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) University of OregonSchoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht op het aanleren en bekrachtigen van gewenst positief gedrag 16. Schoolbrede aanpak om succes op leeren gedragsgebied bij leerlingen te bevorderen GedragstakenLeertaken Intensieve individuele interventiesIntensieve individuele interventiesAfgestemd op individuele situatie Vanuit oplossingsgerichte diagnostiek Gezamenlijke inzet door betrokkenen Doelgroep interventies1-5%1-5%5-10%5-10%Afgestemd op individuele situatie Vanuit oplossingsgerichte diagnostiek Gezamenlijke inzet door betrokkenen Doelgroep interventiesVoor risicoleerlingen Hoge efficiency in school Snel leereffectVoor risicoleerlingen Hoge efficiency in school Snel leereffectEffectieve interventiesEffectieve interventiesVoor alle leerlingen Vanuit data in LVS Preventief van aard:Aanleren, Anticiperen80-90%80-90%AanlerenVoor alle betrokkenen in school In alle situaties Vanuit waarden in de school Vanuit verzamelde data Preventief van aard: Aanleren, AnticiperenBlonk (2010), afgeleid van: www.pbis.org 17. Brede Aanpak Gedrag (BAG) Focus op gewenst gedrag Data gestuurd werken Samenwerking met ouders en zorginstellingen Leerprestaties 18. Preventieve interventies Schoolbreed In de klas Voor de individuele leerling Samenwerking met ouders en zorg 19. Schoolbrede interventies Veilig schoolklimaat Heldere gedragsverwachtingen Voorspelbaar gedrag van het hele team Actief aanleren van gewenst gedrag Gedragsverwachtingen zijn zichtbaar Schoolbreed bekrachtigingsysteem Eenduidige consequenties voor ongewenst gedrag Datagestuurd Verzuim registratie en beleid Pestbeleid/protocol 20. Interventies in de klas Veilig klassenklimaat Sfeervol ordelijk ingericht lokaal Heldere gedragsverwachtingen Voorspelbaar gedrag van de docent Systeem van bekrachtiging voor gewenst gedrag Lessen om gedrag aan te leren Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag Datagestuurd Proactief handelen Doelmatig klassenmanagement Tolerantie voor fouten 21. Interventies in de klas Werken met de basis communicatie SVIB: schoolvideo interactiebegeleiding Synchroon coachen Registratie contact met elke leerling Leefstijl Kanjertraining Kid Skills Het Dappere kat programma (Coping Cat) Het vriendenprogramma (Friends, Paula Barrett, vertaald door Lisbeth Utens) Het protocol 'Denken + Doen = Durven (Bgels) 22. Interventies voor de individuele leerling Adaptief onderwijs Individuele aanmoediging Succeservaringen creren Aanleren van positieve/helpende gedachten (RET) Aanleren van copingsvaardigheden Zelfmanagement Gedragsfunctie analyses Gedragsinterventie strategie (handelingsplan) 23. Samenwerking Constructieve communicatie met ouders Ouders zien als partner Brug tussen ouders school zorg/ hulpverlening Psycho-educatie 24. Effectief Voor 80 - 85% van alle leerlingen is de BAG aanpak effectief Is preventief ten aanzien van het ontwikkelen van internaliserende problemen maar ook externaliserend probleemgedrag Voor 15 % van de leerlingen zijn extra interventies nodig Voor 5 % van de leerlingen zijn individuele interventies nodig (Horner 2008)