AUTOKONTAKT

  • Published on
    17-Jul-2015

  • View
    5.446

  • Download
    0

DESCRIPTION

Magazn Autokontakt kontakt juven

Transcript

Vetko v jednej publikciiauto directory directory of tourismTURIZMUSHistorick pamiatky, mzeKpele, jaskyneKultra, port, relaxAUTOADRESR1 000 aktulnych autokontaktovAuto-moto vroba, predaj, servisSluby, lzing, poistenie CESTOVN RUCHUbytovacie a rekrean slubyRetauran zariadeniaMest a turistick reginyMOTORIZMUSVzdialenosti miestHranin priechodyRebrky predaja a trh automobilovAUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKYAUTOMAPY MIESTpomocnk motoristu po cel rokwww.auto-kontakt.sk1257-07_AUTOKONTAKT 2007-8_obalk1 1 27/8/07 11:15:26www.pneubox.sk, bezplatn infolinka 0800 11 44 11Zastavte sa vo svojom boxeVyuite profesionne poskytovan sluby:Pneuservis pre osobn a SUV vozidlPneuservis pre nkladn vozidlPneuservis pre agro a stavebn mechanizmyPneuservis pre motocykleZmeranie a nastavenie geometrieTest bzd, test tlmiovNastavenie svetielVmena olejadrba a vmena akumultorovistenie klimatizcieUskladnenie pneumatkBansk Bystrica Bratislava adca Humenn Koice Levice Martin Michalovce Myjava Nitra Nov Zmky P.Bystrica Partiznske Poprad Preov Prievidza Pchov Rimavsk Sobota Ruomberok Spisk N.Ves ahy trovo Topoany Trenn Trnava Zvolen ilina Teme sa na Vs v 31 predajniach na zem Slovenska02_Pneubox_obalkova inzercia.ind1 1 27/8/07 11:16:101257_Autokontakt 2007-8_textova 1 1 28/8/07 10:49:59Prezident Ivan Gaparovi2Nie vetci si dokeme predstavi ak nron je zvldnu ttoov s rchlymi kolesami a nie mlo konkmi pod kapotou a hlavne ke ide o zvody pikovch pretekrov na sanch pretekoch. Burcajce motory, perfektne zvldnut rzne prekky za asti divckej verejnosti priamo pri trati vyaduje 100 % saiacich, schopnch v zlomku sekundy reagova a riei mnostvo zloitch momentov. A kee je znme, e naa hlava ttu pn prezident Ivan Gaparovi sa tomuto portu venoval, zaiel som za nm aby som mu poloil niekoko zvedavch otzok.Pn prezident ako ste sa dostali k sanmu motorizmu a na akom automobile ste zvodil?To je u dlh histria. Vodisk preukaz som si urobil koncom 50-tych rokov. Pamtm sa, e som ho robil na kode Tudor. Vtedy to neboli skky ako dnes, ale museli sme absolvova mnostvo kolen, dokonale pozna automobil po technickej strnke a vedie aj rozobra niektor sasti motora a pod. No a k motoristickmu portu som sa dostal postupne. Najskr som jazdil na aute FIAT 600 a potom som sa s priateom Jarom Kuchrom pridal k tmu, ktor jazdil na formule EASTER. A s pretekanm to ahm a dodnes. Samozrejme vystriedal som mnostvo automobilov.Koko pretekov ste absolvovali a ktor vm utkvel v pamti a rd si na zaspomnate?Po tom ako som v roku 1990 vstpil do politiky som s motoportom doasne skonil. V roku 1998 som sa k tejto zube vrtil op. Vtedy som pretekal do vrchu na Pezinskej Babe a nezvldol som jednu zkrutu. Auto sa mi niekokokrt otoilo okolo svojej osi (naastie nie dole hlavou) a dopadlo v lese medzi stromy. Ke sa ma vtedy ptali, e o sa stalo, odpovedal som, e som si skoil na hrby (smiech). Bolo to v ase, kedy preteky na Babe organizoval ete Dodo Studeni.Urite sa vyskytli aj dramatick situcie a ako ste ich zvldli?Ako drite vodiskho preukazu som najazdil tiscky kilometrov, ale iadnu viu kolziu, i havriu som naastie nemal.V posledn pretek ?No posledn by som ete nechcel ma!Povinnosti a ttnick funkcia vm neumouj zastova sa na pretekoch, tohto roku ich u bolo dos ( Remata, Pieany), zastnili ste sa aspo ako divk?ia tento rok, aj napriek plnom, mi to zatia nevylo a nebol som ani na jednom z tchto pretekov. Ale dfam, e na Majstrovstv Eurpy v jazde do vrchu na Pezinsk Babu mi as vyjde.Ak je v pohad k najrchlejm autm F 1 a kto-rch z doterajch jazdcov povaujete za piky? Ako vea alch fanikov Formuly 1 som fandil Michaelovi Schumacherovi. Tohtoron prvenstvo v tejto sai je zatia otvoren a nem jasnho favo-rita. Aj ke Hamilton je v dobrej kondcii spolu so svo-jm Mercedesom.A o k modelom, znake ku ktorej inklinujete? Vdy som chcel ma Porsche, ale nikdy som nebol v pozcii, e by som si ho mohol dovoli. Dnes, ke by som si ho u aj mohol kpi, u by som ho nevyuil. Som vak vemi rd, e som si na Porsche mohol zajazdi na okruhu Formuly 1 v Sepangu v Malajzii.o hovorte na alkohol za volantom s trvalmi a horie so smrtenmi nsledkami? Ani bez nsledkov alkohol za volant nepatr.A o pni poslanci, posledne medializovan pni Cuper a Duray? Dfam, e to bolo pre oboch pouenm aj z poh-adu verejnho odsdenia.Pn Cuper si podrdil svojm vrokom na adresu ien vodiiek v minulosti znan as nenho pohla-via. Ak nzor zastvate na eny vodiky? Pnovi Cuperovi v tomto trochu krivdia, lebo viem, e to bolo povedan artom. Ale aj medzi enami, Prezident Ivan Gaparovi1257_Autokontakt 2007-8_textova 2 2 28/8/07 10:50:233Prezident Ivan Gaparovitak ako medzi mumi, s aj vborn vodiky, aj tak slabie. Manelka m vodisk preukaz a jazdila?Ako vlastn sksenos, e aj eny mu by dobr vodiky, mem spomen moju vlastn manelku.Pochdzate z Poltra, urite s na vs pyn oba-nia obce, je to obec so znmou fujarovou tradciou a s tm spojen aj folklrne tradcie, ktor sa ete stle zachovvaj v susednej obci Korytrky. o fujara viem, e na nej hrte, njdete si as aj teraz? Vea asu nemm, ale sem tam si zahrm. Prednedvnom pn Mlatinec realizoval mylienku zaloenia folklrneho festivalu fujarov v Korytr-kach, na ktorom sa rd zastujem a dokonca z titulu svojej funkcie aj pomham s jeho organizciou a poda monost ho aj finanne podporujem. Ke som robil zaiatkom roku rozhovor s man-elkou do asopisu tl domu a bytu, poteila ma sprva, e cez jej nadciu zabezpeovala prstroj na nhradu funkci peene po akch otravch naprk-lad jedovatmi hubami. Ako sa ujal a ak je odozva?Moja manelka slvnostne odovzdala 1. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Drera v Bratislave do uvania uniktne zariadenie na eli-minan liebu peeovho zlyhania. Zariadenie Prometheus na peeov dialzu, v hodnote takmer dva a pol milina korn, darovala zo spon-zorskch prostriedkov Slovensk nadcia Silvie Gaparoviovej Vzdelanie a zdravie pre vetkch. Prstroj detoxikuje organizmus od amoniaku a lovch kyseln, oisuje albumn a vracia ho sp do krvnho obehu. Mono ho poui aj v prpade otravy hubami a liekmi, pri intoxikcii, pri hepatitde typu B.Som rd, e moja Silvia je tak spen vo svojej prci. Venuje tomu vetok svoj as a kee sa tm dar pomc uom, ktor to potrebuj, je to pre u tou najkrajou odmenou. Mm poznatky, e ste aj fanikom futbalu a kon-krtne klubu Slovan BA. asto chodte aj na futbal?Ke nemm cez vkend in povinnosti, tak no. Som nielen priaznivcom, ale kedysi som aj aktvne psobil v Slovane ako funkcionr a doasne aj asis-tent trnera hokejovch juniorov. Mj syn Ivo takisto hrval hokej a dnes aj moji vnuci hraj v Slovane futbal.V sprvach som postrehol zmienku o poovnckom revri star tradcia zachova pre hlavu ttu a vzcne nvtevy, kde s takto monosti a priestory? S viacer takto monosti na Slovensku. Ale v Topoiankach je obora, ktor u v histrii patrila kancelrii prezidenta. Revr s oborou vak neslil pre prezidenta, ale pre reprezentciu ttu. Tu sa zver nestriea, ale zveauje a potom vyva aj do inch poovnch revrov.Ste aj poovnk?no, u tyridsa rokov. Ale opakujem, tu nejde o lov zveri, ale predovetkm o pozitvny vzah k lesu a prrode. Vemi rd chodm do lesa, len tak pozo-rova zver.Viem, e inklinujete aj k umeniu, navtvil ste viac vstav, ktor vs zaujala?Pravidelne v Prezidentskom palci vystavuj popredn slovensk umelci. Som vemi rd, e najm a jeho konek motorizmusmladm umelcom dvame takto monos. no, mm rd umenie, a nie len vtvarn. Rd si zjdem aj do opery a mm rd i folklr, preto asto navtevujem folklrne festivaly.14. 6. boli tri roky vo vaej funkcii, pripravili ste de otvorench dver,aby si verejnos mohla prejs priestory kde vykonvate funkciu prezidenta. Ak bola odozva? Nvtevnos es a pol tisca d sved o vekom zujme a ja verm, e sa u ns v palci uom pilo. Boli to mil stretnutia s obanmi a preto tieto dni otvo-rench dver chceme zachova.Na zver dovote sa mi poakova za as, ktor ste mi venoval k rozhovoru, popria vm osobne aj za firmu Kontakt Juven ete hodne pevnho zdravia a sprvnu vobu hlavne pri podpisovan zkonov, vr-tane tch, o svisia s motorizmom.Cyril Bahurinsk, fotoarchv radu prezidentaPoakovanie hovorcovi prezidenta Marekovi Trubaovi za stretov spoluprcu pri realizcii tohto lnku 1257_Autokontakt 2007-8_textova 3 3 28/8/07 10:51:37Autosaln Nitra 2007 Saln so znamienkom kvalityAutosaln v Nitre bva kadoronou, prakticky kompletnou prehliadkou slovenskej automobilovej scny, zahajcou nielen ponuku osobnch a nkladnch automobilov, ale aj autoprsluenstva a garovej techniky.Medzinrodn Autosaln v Nitre zskal na zem Slovenskej republiky vznamn a tradin postavenie. Ptnsty ronk sa uskuton v doch 27. septembra a 3. oktbra 2007. U dnes mme vyslovi nzor, e pjde op o najviu automobilov show na Slovensku. Dkazom toho je mimoriadny zujem o vstavu, pretoe u v tomto ase s obsaden takmer vetky kryt a von plochy. Otvoren bud parkovacie plochy priamo vo vstavnom areli, v bezprostrednej blzkosti vstavnch pavilnov.Rok 2007 bude pre vystavovateov a nvtevnkov op vnimon. Uskuton sa tesne po prestnom frankfurtskom autosalne, o je zrukou vekho mnostva automobilovch noviniek a prekvapen. Z tohoto dvodu dovozcovia osobnch a nkladnch automobilov pripravuj pre nvtevnkov u dnes mnostvo vstavnch slovenskch a eurpskych premir. Svojimi bonbnikmi bud lka na svoje expozcie znaky Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hummer, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Kia, Lada, Land Rover, Mercedes Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Smart, Suzuki, koda, Volkswagen.Sasou Autosalnu bude i bohat sprievodn program a to nielen pre odborn, ale aj irok verejnos. Spoluorganiztorom vetrhu je Zdruenie automobilovho priemyslu SR a in slovensk profesn a zujmov organizcie.Nitra spene napreduje, oho dkazom je u dnes vysok poet prihlsench vystavovateov, viac ako 200 priamych firiem.Vetky vstupenky bud zlosovaten. Hlavnou vhrou bude osobn automobil KIA Ceed. Nvtevnci bub ma monos alej vyhra nezvisl krenie od firmy Webasto, poukku na nkup pneumatk a produkty od firmy Castrol.Po druh krt budeme na Autosalne Nitra organizova denn rebovanie. To znamen, e nvtevnci mu kad de hra o ceny: Prenosn navigan systm VDO Dayton, RDS tuner s CD/MP3 prehrvaom VDO Dayton a tuningov modely Maisto.U dnes sa meme spolone tei na 28. september, kedy sa pre vetkch op otvoria brny Autosalnu Nitra 2007.Ing. Frantiek urkoviriadite obchodnej skupinyAutosaln Nitra 2007Rozdelenie znaiek a expozci poda pavilnov:Kryt plochy:FSeat, Suzuki, kodaABMW, VW, AudiBKIACDacia, RenaultKHyundai, LadaM3Nissan, Hummer, Peugeot, SsangYongM2Chevrolet, Opel, Mazda, M1Citron, Fiat, Ford, MitsubishiGAvia, CarpeM4Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco, IrisbusN servisn a garov technikaJtuningov vozidlSPema, CargotransS1autoprsluenstvoS2historick vozidlVon plochy:VPE Daf, Man, Volvo, Renault, Mercedes, TatraFliegl, Intercar, Rolfo, Molk, Zrust, Goldhofer, Schwarzmller, ES Trade, Turancar, SOR nadstavby, autoprsluenstvoVPM, VPG, VPH, VPJ, VPS nvesy, nadstavby, prpojn vozidl, servisn a garov technika autoprsluenstvo, sprievodn akcieAutosaln Nitra41257_Autokontakt 2007-8_textova 4 4 28/8/07 10:52:31Autoadresr Obsah5ObsahRONK 12.2007/2008AUTOKONTAKT pomocnk motoristu po cel rokVydavateNrodn 18, 010 01 ilinaRiadite projektuIng. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.skRedakciae-mail: auto@kj.skTel.: 041/56 26 684Reklama a inzerciaKONTAKT/JUVEN, s. r. o.Nrodn 18 010 01 ilinaTel.: 041/56 26 684Fax: 041/56 23 851Scan, sadzbaBrick 103, 010 01 ilinaTel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.skTlaJuraj tefu GEORGBajzova 11010 01 ilinaRozirujeMediaprint Kapa a erpacie staniceMapov podklady MAPA Slovakia Plus, s. r. o.Staromlynsk 29821 06 Bratislava 214tel./fax: +421/2/45 52 20 92e-mail: mapa@mapa.skhttp://www.mapa.skAdresa pre zasielanie korepondencieKONTAKT/JUVEN, s. r. o. Redakcia AUTOKONTAKTNrodn 18, 010 01 ilinawww.auto-kontakt.skISBN 8096946044Redakcia nezodpoved za obsah inzercie. Ne vy ia da n rukopisy a obrazov materil nevraciame. Ko pro va nie, znovupublikovanie alebo rozirovanie ktorejkovek as ti asopisu sa povouje v hrad ne s psomnm shlasom vydavatea.AUTOADRESRAbecedn register vrobkov a sluiebA6Komoditn register vrobkov a sluiebA7Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborovB8B16PLON PREZENTCIA FIRIEMZpadoslovensk reginC17C27Stredoslovensk reginC45C47Vchodoslovensk regin C57ABECEDN ZOZNAM FIRIEMZpadoslovensk regin C28C44Stredoslovensk reginC48C57Vchodoslovensk reginC58C63Zoznam abonentovD64D66REDAKN INFORMAN BLOK AUTO MOTOPredaj automobilovE68E69Automobil rokaE70Lzingov trh v SRE71E72Poistn trhE73E74CESTOVN RUCHKrasov oblasti, nrodn parkyE75Kpen oblastiE76E77Historick pamiatkyE78Informan centr v SRE79E81CESTOVN RUCH PiktogramyF82POPIS REGINOVZpadoslovensk reginF84F91Stredoslovensk reginF92F95Vchodoslovensk regin F96F100UBYTOVACIE, REKREAN A STRAVOVACIE ZARIADENIAZpadoslovensk reginF101F104Stredoslovensk reginF105Vchodoslovensk reginF106F108AUTOATLAS SRAutomapaM1M69Abecedn register SRM70M84Tabuka vzdialenost M85Hranin priechody M86M87Mapy miest M88M114pomocnk motoristu po cel rok pomocnk motoristu po cel rokOverovanie (kontrola) tachografovalie informcie a kontakt na str. C-42, M-881257_Autokontakt 2007-8_textova 5 5 28/8/07 10:52:34A6Autoadresr Abecedn register vrobkov a sluiebAAkumultory, autobatriestr. B-11 Autobazrstr. B-15 Autobusov dopravastr. B-15 Autobusy, mikrobusy, minibusystr. B- 8 Autofliestr. B-11 Autokozmetikastr. B-12 Automobilov dopravastr. B-15 Automobily komponenty a asti vozidielstr. B-11 Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servisstr. B-12 Automobily a prpojn vozidlstr. B- 8 Autoplachtystr. B-11 Autokolystr. B-15 Autoumyvrne, istenie automobilovstr. B-15 BBazny, kpalisk, aquaparkystr. B-15 Brzdy a prsluenstvo, diagnostikastr. B-11 CCestovn ruch, sluby pre cestovn ruchstr. B-15 DDiagnostika, meranie, kontrolastr. B-12 Dodvatelia vybavenia a tovaru pre ubytovacie a retauran zariadeniastr. B-15 Doplnky a prsluenstvo vybavenia bicyklov a motocyklovstr. B-11 Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidielstr. B- 11 Doplnky, prsluenstvo pre portov a zvltne pravystr. B-11 Doprava, preprava, pedcia, logistikastr. B-15 Dopravn, pedin slubystr. B-15 EEkolgia, likvidcia, recyklcia odpadu a dielovstr. B-13 Elektrick a elektronick zariadenia a prsluenstvo vozidielstr. B-11 FFiltrestr. B-12 Finann sluby, poistenie, lzing vozidiel str. B-15 HHydraulika komponenty, zariadenia a prsluenstvostr. B- 12 CH Chladenie, klimatizcia, krenie a vzduchotechnika vozidielstr. B-12 KKaminov dopravastr. B-15 Karavany, obytn automobilystr. B- 8 Karosrske, klampiarske, lakovncke prcestr. B-13 Karosrie, kabny, diely, vybaveniestr. B-12 Koles a pneumatiky, prsluenstvostr. B-12 Komponenty, dielce pre portov a zvltne pravystr. B-12 Komunikan, navigan systmy a zariadeniastr. B-11 Kontajnerov dopravastr. B-15 Kurirske, prepravn slubystr. B-15 LLakovne zariadenia, materily, farby-lakystr. B-13 Legislatva, metrolgia, skobnctvo, intitciestr. B- 15 Lieebn, rekondin, rehabilitan slubystr. B-15 ahk a itkov automobilystr. B- 8 MManipulan a skladov vozidlstr. B- 8 Meracie prstroje a vybavenie vozidielstr. B-12 Mest, obce, reginy sluby cestovnho ruchustr. B-15 Motocykle, mopedy, sktre,sidecary, bicyklestr. B- 8 Motory a prsluenstvostr. B-12 NNadstavby vozidielstr. B-11 Nhradn dielystr. B-13 Nkladn dopravastr. B-15 Nkladn vozidl, ahae, prepravnkystr. B- 8 Nradie a nstrojestr. B-13 OObchodn innosstr. B-15 Oleje a mazivstr. B-13 Organizcia spoloenskch a kultrnych akcistr. B-15 Osobn automobilystr. B- 8 PPneuservisystr. B-13 Podvozky, ich asti a prsluenstvostr. B-12 Pohonn hmoty, zariadeniana ich vdajstr. B-14 Poradenstvostr. B-15 Poiovne, prenjomstr. B-15 Prsluenstvo a doplnky vozidielstr. B-11 Prvesy, nvesy, prpojn vozidlstr. B-11 RReklama, vstavnctvo, mdi, vydavatestvstr. B- 15 Rekrean zariadenia a slubystr. B-15 Retauran, stravovacie zariadenia a slubystr. B-16 SServisy, opravovne, servisn prce a slubystr. B-14 Skl, okn, stierae, prsluenstvostr. B-12 Sluby auto motostr. B-15 Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovnestr. B-14 Sahovacie, odahov slubystr. B-15 kolenia, kurzystr. B-15 pecilna technika, zariadenia, slubystr. B-15 pecilne auto-moto slubystr. B-15 pecilne automobily, stroje a mechanizmystr. B-11 pecilne sluby, intitcie, fondystr. B-16 portov zariadenia, relax, fitness, welnessstr. B-16 TTmely, lepidl, pomocn materilstr. B-14 Tuning, pravy vozidielstr. B-14 Turistick sluby, lokality, pozoruhodnostistr. B- 16 an zariadenia, komponenty a prsluenstvostr. B-12 UUbytovacie zariadenia a slubystr. B-16 Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedkystr. B-14 VVykurovanie, kreniestr. B-12 Vfukov systmy, katalyztorystr. B-12 Vrobn zariadenia a systmy pre automobilov priemyselstr. B-14 ZZabezpeovacie, bezpenostn zariadeniastr. B-11 Zapaovanie komponenty a prsluenstvostr. B-12 Zdravotn cestovn ruch, kpelestr. B-16 1257_Autokontakt 2007-8_textova 6 6 27/8/07 14:35:35A7Komoditn register vrobkov a sluieb AutoadresrAutomobily a prpojn vozidl Autobusy, mikrobusy, minibusystr. B- 8Karavany, obytn automobilystr. B- 8 ahk a itkov automobilystr. B- 8 Manipulan a skladov vozidlstr. B- 8 Motocykle, mopedy, sktre, sidecary, bicyklestr. B- 8 Nkladn vozidl, ahae, prepravnkystr. B- 8 Osobn automobilystr. B- 8 Prvesy, nvesy, prpojn vozidlstr. B- 11 pecilne automobily, stroje a mechanizmystr. B- 11 Prsluenstvo a doplnky vozidiel Autofliestr. B- 11 Autoplachtystr. B- 11 Doplnky a prsluenstvo vybavenia bicyklov a motocyklovstr. B- 11 Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidielstr. B- 11 Doplnky, prsluenstvo pre portov a zvltne pravystr. B- 11 Komunikan, navigan systmy a zariadeniastr. B- 11 Nadstavby vozidielstr. B- 11 Zabezpeovacie, bezpenostn zariadeniastr. B- 11 Automobily komponenty a asti vozidiel Akumultory, autobatriestr. B- 11Brzdy a prsluenstvo, diagnostikastr. B- 11 Elektrick a elektronick zariadenia a prsluenstvo vozidielstr. B- 11 Filtrestr. B- 12 Hydraulika komponenty, zariadenia a prsluenstvostr. B- 12 Chladenie, klimatizcia, krenie a vzduchotechnika vozidielstr. B- 12 Karosrie, kabny, diely, vybaveniestr. B- 12 Koles a pneumatiky, prsluenstvostr. B- 12 Komponenty, dielce pre portov a zvltne pravystr. B- 12 Meracie prstroje a vybavenie vozidielstr. B- 12 Motory a prsluenstvostr. B- 12 Podvozky, ich asti a prsluenstvostr. B- 12 Skl, okn, stierae, prsluenstvostr. B- 12 an zariadenia, komponenty a prsluenstvostr. B- 12 Vykurovanie, kreniestr. B- 12 Vfukov systmy, katalyztorystr. B- 12 Zapaovanie komponenty a prsluenstvostr. B- 12 Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis Autokozmetikastr. B-12 Diagnostika, meranie, kontrolastr. B- 12 Ekolgia, likvidcia, recyklcia odpadu a dielovstr. B- 13 Karosrske, klampiarske, lakovncke prcestr. B- 13 Lakovne zariadenia, materily, farby-lakystr. B- 13 Nhradn dielystr. B- 13 Nradie a nstrojestr. B- 13 Oleje a mazivstr. B- 13 Pneuservisystr. B- 13 Pohonn hmoty, zariadenia na ich vdajstr. B- 14 Servisy, opravovne, servisn prce a slubystr. B- 14 Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovnestr. B- 14 Tmely, lepidl, pomocn materilstr. B- 14 Tuning, pravy vozidielstr. B- 14 Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedkystr. B- 14 Vrobn zariadenia a systmy pre automobilov priemyselstr. B- 14 pecilna technika, zariadenia, slubystr. B- 15 Doprava, preprava, pedcia, logistika Autobusov dopravastr. B- 15 Automobilov dopravastr. B- 15 Dopravn, pedin slubystr. B- 15 Kaminov dopravastr. B- 15 Kontajnerov dopravastr. B- 15 Kurirske, prepravn slubystr. B- 15 Nkladn dopravastr. B- 15 Sluby auto moto Autobazrstr. B- 15 Autokolystr. B- 15 Autoumyvrne, istenie automobilovstr. B- 15 Finann sluby, poistenie, lzing vozidielstr. B- 15 Legislatva, metrolgia, skobnctvo, intitciestr. B-15 Obchodn innosstr. B- 15 Poradenstvostr. B- 15 Poiovne, prenjomstr. B- 15 Reklama, vstavnctvo, mdi, vydavatestvstr. B- 15 Sahovacie, odahov slubystr. B- 15 kolenia, kurzystr. B- 15 pecilne auto-moto slubystr. B- 15 Cestovn ruch, sluby pre cestovn ruch Bazny, kpalisk, aquaparkystr. B- 15 Dodvatelia vybavenia a tovaru pre ubytovacie a retauran zariadeniastr. B- 15 Lieebn, rekondin, rehabilitan slubystr. B- 15 Mest, obce, reginy sluby cestovnho ruchustr. B- 15 Organizcia spoloenskch a kultrnych akcistr. B- 15 Rekrean zariadenia a slubystr. B- 15 Retauran, stravovacie zariadenia a slubystr. B- 16 pecilne sluby, intitcie, fondystr. B- 16 portov zariadenia, relax, fitness, welnessstr. B- 16 Turistick sluby, lokality, pozoruhodnostistr. B- 16 Ubytovacie zariadenia a slubystr. B- 16 Zdravotn cestovn ruch, kpelestr. B- 16 1257_Autokontakt 2007-8_textova 7 7 27/8/07 14:35:42B8Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov AUTOMOBILY A PRPOJN VOZIDL AUTOBUSY, MIKROBUSY, MINIBUSYIVECOCOREX, s. r. o.Vrblestr. C- 33 Znaky bez rozleniaCOREX, s. r. o.Vrblestr. C- 33 ITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 KARAVANY, OBYTN AUTOMOBILYITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 AHK A ITKOV AUTOMOBILYMERCEDES-BENZAUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 TATAFOR CARS, s. r. o. Dunajsk Stredastr. C- 36 Znaky bez rozleniaAUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 FOR CARS, s. r. o. Dunajsk Stredastr. C- 36 MANIPULAN A SKLADOV VOZIDLKURTA KHNKURTA spol. s r. o.Bansk Bystrica str. C- 53 KURTA RNRKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 Znaky bez rozleniaKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 MOTOCYKLE, MOPEDY, SKTRE, SIDECARY, BICYKLEPEUGEOTBV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 Znaky bez rozleniaBV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 NKLADN VOZIDL, AHAE, PREPRAVNKYAVIAAVIA - MLLER ROBERTBratislavastr. C- 32 DAFDAF TRUCKS CZ, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 SLOVTRUCK TRADE, s. r. o.Nov Zmkystr. C- 41 MANOTO BOHIL - NEOSPEDKomrnostr. C- 39 SCANIASCANIA SLOVAKIA, s. r. o.Liartovce 283str. C-62 TATRAKURTABansk Bystricastr. C- 53 VOLVOVOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o.Senecstr. C- 43 Znaky bez rozleniaAVIA - MLLER ROBERTBratislavastr. C-32 DAF TRUCKS CZ, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 IZOTRANS s. r. o.Preovstr. C- 61 KURTABansk Bystricastr. C- 53 OTO BOHIL - NEOSPEDKomrnostr. C- 39 SCANIA SLOVAKIA, s. r. o.Liartovce 283str. C-62 SLOVTRUCK TRADE, s. r. o.Nov Zmkystr. C- 41 VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o.Senecstr. C- 43 OSOBN AUTOMOBILYALFA ROMEOAMC MARTIN, s. r. o.Martinstr. C-48 AUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO VMV, s. r. o.Smianystr. C- 58 DUNAUTO, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 34 FEMOTO, s. r. o.Pezinokstr. C- 35 FIAT SR, spol. s r. o.Bratislavastr. C-35 CHEDOS, s. r. o.Svitstr. C- 60 IMI AUTO, s. r. o.Nitrastr. C- 36 PIENSTAV, a. s.Star ubova str. C- 62 TANEX, s. r. o.Trnavastr. C-42 AUDIAUTO - GABRIEL, s. r. o.Koice - Barca str. C- 58 AUTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.ilinastr. C- 49 PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C- 40 AVIAAVIANA PLUS, s. r. o.Pezinokstr. C-32 ORIONHumennstr. C- 61 BMWAUTO MOTIV, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AWT BAVARIA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 32 HM CARS BAVARIA, s. r. o.Nitrastr. C- 36 MD - BAVARIA ILINA, s. r. o.ilinastr. C- 54 REGNUM BAVARIA, s. r. o.Preovstr. C- 62 TEMPUS BAVARIA, s. r. o.Koicestr. C- 63 CITRONA. M. PLUS, s. r. o. Koany nad Turcomstr. C- 48 AMM PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 58 AUTOKEL, s. r. o.Luenecstr. C- 49 AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o.Detvastr. C- 50 AUTOSERVIS BHR A BHR, Dunajsk Stredaspol. s r. o.str. C- 31 AUTOSTOP ROAVARoavastr. C- 59 AUTOTEAM, s. r. o.Stupavastr. C- 32 AUTOTRADING, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 50 BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 32 BRANTNER NOVA, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 59 BRANTNER NOVA, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 59 CITRON - VIDLIKA, s. r. o. Nov Mesto nad Vhomstr. C- 33 CITRON SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 33 SAO - AUTORENOVA, a. s.Popradstr. C- 60 F. H. - AUTO, s. r. o.Levicestr. C- 35 HARMONIA, s. r. o.iar nad Hronomstr. C- 52 OBNOVA - AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 39 SAMID, s. r. o.Koicestr. C- 62 UNICARLiptovsk Mikulstr. C- 57 VLM AUTOMichalovcestr. C- 63 VOJTECH KELEMEN - AUTOKELLuenecstr. C- 57 DACIAAUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 KUBRK, spol. s r. o.Topoanystr. C- 37 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 TT - CAR, s. r. o.Trnavastr. C- 43 DAEWOONOV TOPCARilinastr. C- 55 FIATAMC MARTIN, s. r. o.Martinstr. C-48 ASTA, s. r. o.Humennstr. C- 58 AUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO PALAZZO, s. r. o.Koicestr. C- 58 AUTO VALUEK ITALY, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO VMV, s. r. o.Smianystr. C- 58 AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o.Lovinobaastr. C- 50 BB RENT, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 51 DUNAUTO, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 34 EUROTIP, s. r. o.Trenn - Kubrstr. C- 35 FEMOTO, s. r. o.Pezinokstr. C- 35 FIAT - I. M. I. AUTO NITRANitrastr. C- 35 FIAT SR, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 35 GRIF, s. r. o.Bratislava 5str. C- 36 CHEDOS, s. r. o.Svitstr. C- 60 IMI AUTO, s. r. o.Nitrastr. C- 36 PIENSTAV, a. s.Star ubova str. C- 62 TANEX, s. r. o.Trnavastr. C-42 FORDAUTO - KOIBnovce nad Bebravoustr. C- 29 AUTO J + J, spol. s r. o.Trnavastr. C- 29 BUILTPreovstr. C- 59 EUROMOTOR, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 51 SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 SZILCARKoicestr. C- 62 HONDAAGBA MOTOR, s. r. o.ilinastr. C- 48 LUSTA MOTOR, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 SOFFY MOTORS, s. r. o.Vranov nad Topoustr. C-62 ZONA PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 63 HYUNDAIALTERIA, spol. s r. o.ilinastr. C-48 AUTOMO, spol. s r. o.Preovstr. C- 59 H A H AUTO, spol. s r. o.Koice - Zpad str. C- 60 HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 36 TESKO, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 63 CHEVROLETAUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 FANCAR, s. r. o.Bratislavastr. C- 35 CHRYSLER JEEPDAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C-34 CHRYSLER-JEEPMOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 38 IVECOAUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 BUSTRANS, s. r. o.Bardejovstr. C-59 PEMA SLOVAKIA, s. r. o.Koicestr. C- 62 KAROSAAUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 MOSTARKO, spol. s r. o.Koicestr. C- 61 KIAAUTO SISI, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 30 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 KIA KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 61 KIA SLOVENSKO, s. r. o. Teplika nad Vhomstr. C- 37 LADAABC AUTO, spol. s r. o.Zvolenstr. C- 48 AKCENT, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 58 AP - CENTRAS, s. r. o.Koicestr. C- 58 ATTILA HENCZtrovostr. C-29 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C- 52 JURAJ JGERSK - MOTOPOilinastr. C- 52 1257_Autokontakt 2007-8_textova 8 8 27/8/07 14:35:44B9Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov AutoadresrMERC TAPSStupavastr. C- 38 SLOV LADA, s. r. o.Bratislavastr. C-41 LEXUSASEN, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AT, s. r. o.ilinastr. C- 48 AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.Nitrastr. C- 30 AUTOLUX KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 59 AUTOLUX PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 59 AWF SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 32 DOVE - LAND, s. r. o.Popradstr. C- 60 TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 43 VV AUTO, s. r. o.Horn Streda str. C- 44 MANMAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA, Bratislavas. r. o.str. C- 38 MAZDAACZ, spol. s r. o.Zvolenstr. C-48 ALZ, s. r. o.Preovstr. C- 58 ASPEKTA TRADE, s. r. o.Pchovstr. C- 48 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 MERCEDESMB - CAR, spol. s r. o.Trnavastr. C- 38 MERCEDES - BENZMOTOR - CAR KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 61 MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 61 MERCEDES-BENZAUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 38 MINIHM CARS BAVARIA, s. r. o.Nitrastr. C- 36 MITSUBISHIALZ, s. r. o.Preovstr. C- 58 AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 30 J. P. CAR, s. r. o.ilinastr. C- 52 NISSANAUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTOPOLIS, s. r. o.Bratislavastr. C- 31 EUROLAND`S, spol. s r. o.Preovstr. C- 60 FLETOPKoicestr. C-60 MOTOR TRADEKomrnostr. C- 38 OPELAUTO PELA, s. r. o.Trnavastr. C- 30 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOTIP, spol. s r. o.Martinstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Michalovcestr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 AUTOTREND, s. r. o.Bratislavastr. C- 32 COMPEL, s. r. o.Martinstr. C- 51 KOVA, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 MAH, s. r. o.Trennstr. C- 38 PK AUTO POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 62 PEUGEOTAUTO ALBA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTOCENTRUM FARKALuenecstr. C- 49 AUTOSTYL, spol. s r. o. Trenianska Turnstr. C-59 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 BV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 CORYNPreovstr. C- 60 FRANCE - TECH, s. r. o.Koicestr. C- 60 PERSEID OILRuomberokstr. C- 56 PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o. Nov Mesto nad Vhomstr. C- 40 PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o.Nitrastr. C- 40 PEUGEOT BEGAM, s. r. o.Trnavastr. C- 40 PF AUTO, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 40 PGT, spol. s r. o.Preovstr. C- 62 PORTAS, spol. s r. o.Zvolenstr. C-56 WAGONTRADING, s. r. o.Popradstr. C- 63 PORSCHEAUTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.ilinastr. C- 49 PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C-40 RENAULTATAP, s. r. o.Bardejovstr. C- 58 AUTO ADEX, s. r. o.Zvolenstr. C- 48 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTOMAPE, s. r. o.Preovstr. C- 59 AUTONA, spol. s r. o.Martinstr. C-49 AUTOOPRAVOVA MIKUIAKLiptovsk Mikulstr. C- 49 AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o.Podbrezov 3str. C- 50 DS - CAR, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C-34 GALIMPEX - S, s. r. o.Bratislavastr. C- 36 IDM - CAR, spol. s r. o.Malackystr. C- 36 IZSK COMPANY, s. r. o.Komrnostr. C- 37 KESTLER, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 37 KUBRK, spol. s r. o.Topoanystr. C- 37 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 MOTORTECHNA, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 55 R - AUTO, spol. s r. o.Pieanystr. C- 40 SWAM, s. r. o.Koicestr. C- 62 TT - CAR, s. r. o.Trnavastr. C- 43 ZO & RIK, s. r. o.Roavastr. C-63 SAABOMNIA S. A. B., s. r. o.Bratislavastr. C- 39 SEATATMKLevicestr. C- 29 AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASATKoicestr. C- 58 AUTO B. O. A. T.Bratislavastr. C- 29 AUTO BNP, s. r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO_CENTER, s. r. o.Tornaastr. C- 50 B. O. A. T., s. r. o.Bratislava 3str. C- 32 BOAT a. s.Bratislavastr. C-33 CAMEA CAR, s. r. o.Preovstr. C- 60 JE - TE - PE, s. r. o.Bratislavastr. C-37 MOTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 38 S - AUTOMAX, s. r. o.Povask Bystricastr. C- 56 SMARTMOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 38 SUBARUAUTOS KME, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 50 AVION, s. r. o.Pchovstr. C- 50 STILCAR, s. r. o.Koicestr. C- 62 V. X. P., s. r. o.Preovstr. C- 63 SUZUKIA - AUTO, s. r. o.ilinastr. C- 48 AUTO MOKRKoicestr. C- 58 MOTOPRESPrievidzastr. C- 55 ROADEX, s. r. o.Popradstr. C- 62 SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 KODAA - MOBIL, s. r. o.Krovsk Chlmecstr. C- 58 ALD MOBILStar ubovastr. C- 58 AMOS - JN VIDLIKAHlohovecstr. C- 28 ARAVER, a. s.Trennstr. C- 28 AUTO - TEAM, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AUTO B. O. A. T.Bratislavastr. C- 29 AUTO ROTOSBratislavastr. C- 30 AUTO TRADE, s. r. o.Breznostr. C- 49 AUTO V. A. S., s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 30 AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o.ilina - Strovstr. C- 49 AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.Luenecstr. C- 49 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.Trnavastr. C- 30 AUTOMONT JN MOLITORIS Hanuovce nad Topoustr. C- 59 AUTONOVA, s. r. o.Popradstr. C- 59 AUTOPROFITGalantastr. C- 31 AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o.Topoanystr. C- 31 AUTOTECHNIKA, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 32 AUTOUNIVERSAL, s. r. o.Ruomberokstr. C- 50 AUTOVES, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 59 BOAT a. s.Bratislavastr. C- 33 CAR - SHOP, a. s.Koicestr. C- 60 CARION UNICOOP, s. r. o.Hurbanovostr. C-33 DANIEL JANTOK - CYDALevicestr. C- 34 DANUBIASERVICE, a. s.Bratislavastr. C- 34 EURODANUBIA, s. r. o.amornstr. C-35 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C-52 HLEK A SPOL.Senicastr. C-36 I. M. P. A., s. r. o.Doln Kubnstr. C- 52 MOBIL STAR, s. r. o.Koicestr. C- 61 MOTOCENTRUM, s. r. o.Senecstr. C- 55 PO CAR, s. r. o.Preovstr. C- 62 PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 40 QUALT, s. r. o.Koicestr. C- 62 ROSKAPiesokstr. C- 56 STARMEN, s. r. o.Zlat Moravcestr. C- 41 - AUTOSERVISStropkovstr. C- 62 TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.Bratislava - Lamastr. C- 43 VEPOS, s. r. o.Levoastr. C- 63 YPSILON, s. r. o. Moldava nad Bodvoustr. C- 63 TATAFOR CARS, s. r. o. Dunajsk Stredastr. C- 36 TATRAKRIMEX, s. r. o.ilina - Bnovstr. C- 53 REGENA, s. r. o.Pezinokstr. C- 40 TOYOTAASEN, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AT, s. r. o.ilinastr. C-48 AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.Nitrastr. C- 30 AUTOGRAND a. s.Bratislavastr. C- 30 AUTOLUX KOICE, s. r. o.Koicestr. C-59 AUTOLUX PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 59 AUTOY, spol. s r. o.Trennstr. C- 32 AWF SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C-32 DOVE - LAND, s. r. o.Popradstr. C-60 TARGET KOMRNO, s. r. o.Komrnostr. C- 42 TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 43 VV AUTO, s. r. o.Horn Stredastr. C- 44 VOLKSWAGENAUTO - GABRIEL, s. r. o.Koice - Barca str. C- 58 AUTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTO B. O. A. T.Bratislavastr. C- 29 AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.ilinastr. C- 49 BOAT a. s.Bratislavastr. C-33 PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 40 PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C-40 VOLVOCOMPLEX, s. r. o.Koicestr. C- 60 HELAGO TRUCK, s. r. o.ilinastr. C- 52 NORSON, spol. s r. o.Koicestr. C- 61 T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 VWAUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.Luenecstr. C-49 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.Trnavastr. C- 30 TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.Bratislava - Lamastr. C- 43 1257_Autokontakt 2007-8_textova 9 9 27/8/07 14:35:51B10Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborovZnaky bez rozleniaA - AUTO, s. r. o.ilinastr. C- 48 A - MOBIL, s. r. o. Krovsk Chlmecstr. C- 58 A. M. PLUS, s. r. o. Koany nad Turcomstr. C- 48 ABC AUTO, spol. s r. o.Zvolenstr. C- 48 ACZ, spol. s r. o.Zvolenstr. C- 48 AGBA MOTOR, s. r. o.ilinastr. C- 48 AKCENT, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 58 ALD MOBILStar ubovastr. C- 58 ALTERIA, spol. s r. o.ilinastr. C- 48 ALZ, s. r. o.Preovstr. C- 58 AMC MARTIN, s. r. o.Martinstr. C- 48 AMM PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 58 AMOS - JN VIDLIKAHlohovecstr. C- 28 AP - CENTRAS, s. r. o.Koicestr. C- 58 ARAVER, a. s.Trennstr. C- 28 ASEN, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 ASPEKTA TRADE, s. r. o.Pchovstr. C- 48 ASTA, s. r. o.Humennstr. C- 58 AT, s. r. o.ilinastr. C- 48 ATAP, s. r. o.Bardejovstr. C- 58 ATMKLevicestr. C- 29 ATTILA HENCZtrovostr. C- 29 AUTO - GABRIEL, s. r. o.Koice - Barcastr. C- 58 AUTO - IMPEX, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29AUTO - KOI Bnovce nad Bebravoustr. C- 29 AUTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASATKoicestr. C- 58 AUTO - TEAM, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AUTO ADEX, s. r. o.Zvolenstr. C- 48 AUTO ALBA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO B. O. A. T.Bratislavastr. C- 29 AUTO BNP, s. r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO J + J, spol. s r. o.Trnavastr. C- 29 AUTO JGER, s. r. o.Dunajsk Lunstr. C- 29 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTO MOKRKoicestr. C- 58 AUTO MOTIV, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO PALAZZO, s. r. o.Koicestr. C- 58 AUTO PELA, s. r. o.Trnavastr. C- 30 AUTO ROTOSBratislavastr. C- 30 AUTO SISI, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 30 AUTO TRADE, s. r. o.Breznostr. C- 49 AUTO V. A. S., s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 30 AUTO VALUEK ITALY, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO VMV, s. r. o.Smianystr. C- 58 AUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o.ilina - Strovstr. C- 49 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.Luenecstr. C-49 AUTOCENTRUM FARKALuenecstr. C- 49 AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.ilinastr. C- 49 AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.Nitrastr. C- 30 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.Trnavastr. C- 30 AUTOGRAND a. s.Bratislavastr. C- 30 AUTOKEL, s. r. o.Luenecstr. C- 49 AUTOKLUB POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 58 AUTOLUX KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 59 AUTOLUX PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 59 AUTOMAPE, s. r. o.Preovstr. C- 59 AUTOMO, spol. s r. o.Preovstr. C- 59 AUTOMONT JN MOLITORIS Hanuovce nad Topoustr. C- 59 AUTONA, spol. s r. o.Martinstr. C- 49 AUTONOVA, s. r. o.Popradstr. C- 59 AUTOOPRAVOVA MIKUIAKLiptovsk Mikulstr. C- 49 AUTOPOLIS, s. r. o.Bratislavastr. C- 31 AUTOPROFITGalantastr. C- 31 AUTOS KME, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 50 AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o.Detvastr. C- 50 AUTOSERVIS BHR A BHR, spol. s r. o.Dunajsk Stredastr. C- 31 AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o.Topoanystr. C- 31 AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o.Podbrezovstr. C- 50 AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o.Lovinobaastr. C- 50 AUTOSTOP ROAVARoavastr. C- 59 AUTOSTYL, spol. s r. o. Trenianska Turnstr. C-59 AUTOTEAM, s. r. o.Stupavastr. C- 32 AUTOTECHNIKA, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 32 AUTOTIP, spol. s r. o.MARTINstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.MICHALOVCE str. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ILINAstr. C- 50 AUTOTRADING, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 50 AUTOTREND, s. r. o.Bratislavastr. C- 32 AUTOUNIVERSAL, s. r. o.Ruomberokstr. C- 50 AUTOVES, s. r. o. Spisk Nov Vesstr. C- 59 AUTOY, spol. s r. o.Trennstr. C- 32 AUTO_CENTER, s. r. o.Tornaastr. C- 50 AVIANA PLUS, s. r. o.Pezinokstr. C-32 AVION, s. r. o.Pchovstr. C-50 AWF SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 32 AWT BAVARIA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 32 B. O. A. T., s. r. o.Bratislava 3str. C- 32 BB RENT, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 51 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 32 BOAT a. s.Bratislavastr. C- 33 BRANTNER NOVA, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 59 BRANTNER NOVA, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 59 BUILTPreovstr. C- 59 BUSTRANS, s. r. o.Bardejovstr. C-59 BV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 CAMEA CAR, s. r. o.Preovstr. C- 60 CAR - SHOP, a. s.Koicestr. C-60 CARION UNICOOP, s. r. o.Hurbanovostr. C-33 CITRON - VIDLIKA, s. r. o. Nov Mesto nad Vhomstr. C-33 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 CITRON SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 33 COMPEL, s. r. o.Martinstr. C- 51 COMPLEX, s. r. o.Koicestr. C-60 CORYNPreovstr. C- 60 SAO - AUTORENOVA, a. s.Popradstr. C- 60 DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C-34 DANIEL JANTOK - CYDALevicestr. C- 34 DANUBIASERVICE, a. s.Bratislavastr. C- 34 DOVE - LAND, s. r. o.Popradstr. C-60 DS - CAR, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 34 DUNAUTO, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 34 EURODANUBIA, s. r. o.amornstr. C-35 EUROLAND`S, spol. s r. o.Preovstr. C- 60 EUROMOTOR, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 51 EUROTIP, s. r. o.Trenn - Kubrstr. C- 35 F. H. - AUTO, s. r. o.Levicestr. C- 35 FANCAR, s. r. o.Bratislavastr. C- 35 FEMOTO, s. r. o.Pezinokstr. C- 35 FIAT - I. M. I. AUTO NITRANitrastr. C- 35 FIAT SR, spol. s r. o.Bratislavastr. C-35 FLETOPKoicestr. C-60 FOR CARS, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 36 FRANCE - TECH, s. r. o.Koicestr. C- 60 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C-52 GALIMPEX - S, s. r. o.Bratislavastr. C- 36 GRIF, s. r. o.Bratislava 5str. C-36 H A H AUTO, spol. s r. o.Koice - Zpadstr. C- 60 HARMONIA, s. r. o.iar nad Hronomstr. C- 52 HELAGO TRUCK, s. r. o.ilinastr. C- 52 HLEK A SPOL.Senicastr. C-36 HM CARS BAVARIA, s. r. o.Nitrastr. C-36 HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 36 CHEDOS, s. r. o.Svitstr. C- 60 I. M. P. A., s. r. o.Doln Kubnstr. C- 52 IDM - CAR, spol. s r. o.Malackystr. C- 36 IMI AUTO, s. r. o.Nitrastr. C- 36 IZSK COMPANY, s. r. o.Komrnostr. C- 37 J. P. CAR, s. r. o.ilinastr. C- 52 JE - TE - PE, s. r. o.Bratislavastr. C-37 JURAJ JGERSK - MOTOPOilinastr. C- 52 KESTLER, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 37 KIA KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 61 KIA SLOVENSKO, s. r. o. Teplika nad Vhomstr. C- 37 KOVA, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KRIMEX, s. r. o.ilina - Bnovstr. C- 53 KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 KUBRK, spol. s r. o.Topoanystr. C- 37 LUSTA MOTOR, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 MAH, s. r. o.Trennstr. C- 38 MAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C-38 MB - CAR, spol. s r. o.Trnavastr. C- 38 MD - BAVARIA ILINA, s. r. o.ilinastr. C- 54 MERC TAPSStupavastr. C- 38 MOBIL STAR, s. r. o.Koicestr. C- 61 MOSTARKO, spol. s r. o.Koicestr. C- 61 MOTO - MANN, s. r. o.Nitrastr. C- 38 MOTOCENTRUM, s. r. o.Senecstr. C- 55 MOTOPRESPrievidzastr. C- 55 MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 38 MOTOR - CAR KOICE, s. r. o.Koicestr. C- 61 MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 61 MOTOR TRADEKomrnostr. C- 38 MOTORTECHNA, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 55 NORSON, spol. s r. o.Koicestr. C- 61 NOV TOPCARilinastr. C- 55 OBNOVA - AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 39 OMNIA S. A. B., s. r. o.Bratislavastr. C-39 ORIONHumennstr. C- 61 PAN EURO, s. r. o.Koicestr. C- 61 PEMA SLOVAKIA, s. r. o.Koicestr. C- 62 PERSEID OILRuomberokstr. C-56 PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o. Nov Mesto nad Vhomstr. C-40 PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o.Nitrastr. C- 40 PEUGEOT BEGAM, s. r. o.Trnavastr. C- 40 PF AUTO, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 40 PGT, spol. s r. o.Preovstr. C- 62 PIENSTAV, a. s.Star ubovastr. C- 62 PK AUTO POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 62 PO CAR, s. r. o.Preovstr. C-62 PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 40 PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C-40 PORTAS, spol. s r. o.Zvolenstr. C-56 QUALT, s. r. o.Koicestr. C- 62 R - AUTO, spol. s r. o.Pieanystr. C- 40 REAL-N, s. r. o.Komrnostr. C- 40 REGENA, s. r. o.Pezinokstr. C- 40 REGNUM BAVARIA, s. r. o.Preovstr. C- 62 REMO, s. r. o.Humennstr. C-62 ROADEX, s. r. o.Popradstr. C-62 ROSKAPiesokstr. C- 56 S - AUTOMAX, s. r. o.Povask Bystricastr. C- 56 SAMID, s. r. o.Koicestr. C- 62 SLOV LADA, s. r. o.Bratislavastr. C-41 SOFFY MOTORS, s. r. o.Vranov nad Topoustr. C-62 STARMEN, s. r. o.Zlat Moravcestr. C- 41 STILCAR, s. r. o.Koicestr. C- 62 SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 1257_Autokontakt 2007-8_textova 10 10 27/8/07 14:35:56B11Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov AutoadresrSUZUKI SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 SWAM, s. r. o.Koicestr. C- 62 SZILCARKoicestr. C- 62 - AUTOSERVISStropkovstr. C- 62 T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o.Bratislavastr. C- 42 TANEX, s. r. o.Trnavastr. C- 42 TARGET KOMRNO, s. r. o.Komrnostr. C- 42 TEMPUS BAVARIA, s. r. o.Koicestr. C- 63 TESKO, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 63 TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.Bratislava - Lamastr. C- 43 TORNO, s. r. o.Bardejovstr. C- 63 TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.Bratislavastr. C- 43 TT - CAR, s. r. o.Trnavastr. C- 43 UNICARLiptovsk Mikulstr. C- 57 V. X. P., s. r. o.Preovstr. C- 63 VEPOS, s. r. o.Levoastr. C- 63 VLM AUTOMichalovcestr. C- 63 VOJTECH KELEMEN - AUTOKELLuenecstr. C- 57 VV AUTO, s. r. o.Horn Streda str. C- 44 WAGONTRADING, s. r. o.Popradstr. C- 63 YPSILON, s. r. o. Moldava nad Bodvoustr. C- 63 ZO & RIK, s. r. o.Roavastr. C- 63 ZONA PREOV, s. r. o.Preovstr. C- 63 PRVESY, NVESY, PRPOJN VOZIDLHUFFERMANNKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KURTA KOPKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 Znaky bez rozleniaAGADOS SLOVAKIA, s. r. o.Modrastr. C-28 KURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 41 PECILNE AUTOMOBILY, STROJE A MECHANIZMYKURTA ADKKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 Znaky bez rozleniaKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 PRSLUENSTVO A DOPLNKY VOZIDIELFINSO OBCHOD, s. r. o.ilinastr. C- 51 AUTOFLIEFINSO OBCHOD, s. r. o.ilinastr. C- 51 AUTOPLACHTYAUTOPLACHTY VAJDA GEJZAGalantastr. C- 30 FINSO OBCHOD, s. r. o.ilinastr. C- 51 FLIZE, s. r. o.Martinstr. C- 51 DOPLNKY A PRSLUENSTVO VYBAVENIA BICYKLOV A MOTOCYKLOVMOTO STARTMICRONIX, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 54 Znaky bez rozleniaMICRONIX, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 54 DOPLNKY A PRSLUENSTVO VYBAVENIA VOZIDIELATIKA s. r. o.Bratislavastr. C- 28 AUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C-49 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 CAR CENTERTrennstr. C- 33 EMTEST, a. s.ilinastr. C- 51 FOR CARS, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 36 ITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 IZOTRANS s. r. o.Preovstr. C- 61 LUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 37 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 41 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C- 42 DOPLNKY, PRSLUENSTVO PRE PORTOV A ZVLTNE PRAVYEIBACHTOPMOTORSNitrastr. C- 43 GREENTOPMOTORSNitrastr. C-43 KDTOPMOTORSNitrastr. C-43 KNTOPMOTORSNitrastr. C- 43 KONITOPMOTORSNitrastr. C- 43 SPRINTFILTERTOPMOTORSNitrastr. C-43 Znaky bez rozleniaAUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOPORT SERVISTopoanystr. C- 32 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 KOMUNIKAN, NAVIGAN SYSTMY A ZARIADENIAEMTEST, a. s.ilinastr. C- 51 NADSTAVBY VOZIDIELKURTA ISOKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KURTA KNDKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KURTA SKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KURTA VNKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 Znaky bez rozleniaITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 IZOTRANS s. r. o.Preovstr. C- 61 KURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 41 ZABEZPEOVACIE, BEZPENOSTN ZARIADENIAAUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 BV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 ITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 AUTOMOBILY - KOMPONENTY A ASTI VOZIDIELESSOU.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 FRITECHU.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 MOBILU.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 Znaky bez rozleniaU.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 VSAPL, a. s.Nitrastr. C- 44 AKUMULTORY, AUTOBATRIEAKUMAAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C-49 ALFAAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 BANNERAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 BOSCHAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 EXIDEAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 PERIONTOPMOTORSNitrastr. C- 43 VARTAAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C-49 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 YUASATOPMOTORSNitrastr. C- 43 Znaky bez rozleniaATIKA s. r. o.Bratislavastr. C-28 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 KALOAY TEFANVrblestr. C- 37 MICRONIX, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 54 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 BRZDY A PRSLUENSTVO, DIAGNOSTIKAFERODOAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 LUCASAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 Znaky bez rozleniaAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 AUTOPORT SERVISTopoanystr. C- 32 ELEKTRICK A ELEKTRONICK ZARIADENIA A PRSLUENSTVO VOZIDIELELTALUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 LUCASLUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 NARVATOPMOTORSNitrastr. C- 43 1257_Autokontakt 2007-8_textova 11 11 27/8/07 14:36:01B12Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborovOSRAMLUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 TOPMOTORSNitrastr. C-43 PHILIPSTOPMOTORSNitrastr. C- 43 QLUXLUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 Znaky bez rozleniaAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 EleSvit, s. r. o.Nov Zmkystr. C-35 LUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C-37 OSRAM Slovakia, a. s.Nov Zmkystr. C-39 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 FILTREFIAMMAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 FRAMAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 Znaky bez rozleniaATIKA s. r. o.Bratislavastr. C- 28 AUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystrica str. C- 50 HYDRAULIKA KOMPONENTY, ZARIADENIA A PRSLUENSTVOAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 CHLADENIE, KLIMATIZCIA, KRENIE A VZDUCHOTECHNIKA VOZIDIELAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 BAUEXBratislavastr. C-32 ITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 KAROSRIE, KABNY, DIELY, VYBAVENIETECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 Znaky bez rozleniaDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 KOLES A PNEUMATIKY, PRSLUENSTVOAEZTOPMOTORSNitrastr. C- 43 ALESSIOTOPMOTORSNitrastr. C- 43 BF GOODRICHTOPMOTORSNitrastr. C- 43 BROCKTOPMOTORSNitrastr. C- 43 CMSTOPMOTORSNitrastr. C- 43 DEZENTTOPMOTORSNitrastr. C-43 DOTZTOPMOTORSNitrastr. C- 43 DUNLONTOPMOTORSNitrastr. C-43 ENZOTOPMOTORSNitrastr. C- 43 ETABETACZIBULKA - PNEUSERVISKomrnostr. C- 33 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 FLWTOPMOTORSNitrastr. C- 43 KLEBERTOPMOTORSNitrastr. C- 43 KORMORNTOPMOTORSNitrastr. C- 43 MAKCZIBULKA - PNEUSERVISKomrnostr. C- 33 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 MICHELINTOPMOTORSNitrastr. C- 43 OFF ROADPNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C-56 PIRELLITOPMOTORSNitrastr. C- 43 REPLICACZIBULKA - PNEUSERVISKomrnostr. C- 33 RONALTOPMOTORSNitrastr. C- 43 SUVPNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C-56 YOKOHAMATOPMOTORSNitrastr. C- 43 Znaky bez rozleniaAPL LEVICELevicestr. C- 28 CAR CENTERTrennstr. C- 33 CZIBULKA - PNEUSERVISKomrnostr. C- 33 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C-52 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.ilinastr. C- 54 MZ PNEU, s. r. o.ilinastr. C-55 PNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C- 56 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 KOMPONENTY, DIELCE PRE PORTOV A ZVLTNE PRAVYAUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o.Zlat Klasystr. C- 31 MERACIE PRSTROJE A VYBAVENIE VOZIDIELTAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 MOTORY A PRSLUENSTVOAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 DUSLO, a. s.aastr. C- 34 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 PODVOZKY, ICH ASTI A PRSLUENSTVOAUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 SKL, OKN, STIERAE, PRSLUENSTVOTOPMOTORSNitrastr. C- 43 AN ZARIADENIA, KOMPONENTY A PRSLUENSTVOAUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 KN AUTOilinastr. C- 53 VYKUROVANIE, KRENIEBREEZEAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 EBERAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 SPACHERAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 TRUMAAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 WEBASTOAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 Znaky bez rozleniaAUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 VFUKOV SYSTMY, KATALYZTORYDELCO REMYLUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 37 REMUSTOPMOTORSNitrastr. C-43 SEBRINGTOPMOTORSNitrastr. C-43 SUPER SPRINTTOPMOTORSNitrastr. C-43 ULTERTOPMOTORSNitrastr. C-43 Znaky bez rozleniaABX VFUKYBratislavastr. C-28 AUTO ART, s. r. o.ilinastr. C- 49 AUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 LUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 37 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 ZAPAOVANIE KOMPONENTY A PRSLUENSTVOYUASAMICRONIX, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 54 Znaky bez rozleniaDIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o.ahystr. C- 34 MICRONIX, spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 54 AUTOMOBILY A MOTOROV VOZIDL VROBA, PREVDZKA, SERVISDUSLO, a. s.aastr. C- 34 AUTOKOZMETIKAAUTO MAGICAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 FRESCRAAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 TECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 Znaky bez rozleniaATIKA s. r. o.Bratislavastr. C-28 AUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 CONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33DEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 VELVANA SLOVAKIA a. s.Ivnka pri Dunajistr. C- 43 DIAGNOSTIKA, MERANIE, KONTROLAABSVODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C-43 BOSCHAUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 1257_Autokontakt 2007-8_textova 12 12 27/8/07 14:36:04B13Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov AutoadresrEBERSPACHERVODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 PERROTVODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 WABCOVODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 Znaky bez rozleniaAUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 CONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33 JAROSLAV PREKOP AUTOKOLATrennstr. C- 37 KN AUTOilinastr. C- 53 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.ilinastr. C- 54 S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.Sldkoviovostr. C- 41 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIANitrastr. C- 42 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 EKOLGIA, LIKVIDCIA, RECYKLCIA ODPADU A DIELOVELKAPO, s. r. o.Nitrastr. C- 35 KALOAY TEFANVrblestr. C- 37 ODAHOV SLUBA NONSTOPGolianovostr. C-39 OSRAM Slovakia, a. s.Nov Zmkystr. C- 39 KAROSRSKE, KLAMPIARSKE, LAKOVNCKE PRCEALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica nad Vhomstr. C- 48 AUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTOGRAND a. s.Bratislavastr. C- 30 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 AUTOSERVIS A AUTOUMVAREilinastr. C- 50 AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 BOAT a. s.Bratislavastr. C- 33 BV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C-51 KN AUTOilinastr. C- 53 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 41 TARGET KOMRNO, s. r. o.Komrnostr. C- 42 LAKOVNE ZARIADENIA, MATERILY, FARBY-LAKYDULUXAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 MAXMAYERAUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 METAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 PPGAUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 STANDOXAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 TRILAKAUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 Znaky bez rozleniaALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica nad Vhomstr. C- 48 AUTO GATTI - GABRIEL KARAGbelcestr. C- 29 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 NHRADN DIELYAVIAAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 BOSCHABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 HELLAABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 CHEVROLETAUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 IVECOV. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C-43 KAROSAAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 LIAZAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 NGKABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 OPELAUTOTIP, spol. s r. o.Martinstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Michalovcestr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 PRAGA V3SAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 SEKURITABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 SPLINTEXABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 KODAAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 TATRAAMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C-43 VALEOABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 Znaky bez rozleniaABC AUTOSIASTKYNov Zmkystr. C- 28 AMT s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 48 ATIKA s. r. o.Bratislavastr. C-28 AUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 AUTOAGREGTY SPONZilina - Strovstr. C- 49 AUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 AUTOGRAND a. s.Bratislavastr. C- 30 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Martinstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Michalovcestr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 BOAT a. s.Bratislavastr. C-33 CAR CENTERTrennstr. C- 33 COREX, s. r. o.Vrblestr. C- 33 DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o.ahystr. C- 34 FOR CARS, s. r. o.Dunajsk Stredastr. C- 36 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C- 52 HRIADE, spol. s r. o.Nitrastr. C- 36 KN AUTOilinastr. C- 53 TOPMOTORSNitrastr. C-43 U.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 V. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C-43 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C-43 NRADIE A NSTROJEBAUEXBratislavastr. C- 32 OLEJE A MAZIVBPAUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 CASTROLAUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 DINAMAXAUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 ELFAUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 ESSOEURODEALER NITRA, spol. s r. o.Nitrastr. C- 35 MADITAUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 MOBILABX VFUKYBratislavastr. C-28 EURODEALER NITRA, spol. s r. o.Nitrastr. C- 35 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 MOGULAUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.uranystr. C- 31 PARAMO VOAUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.uranystr. C- 31 PETRO-CANADACONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33 Q8AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 SHELLAUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 STARLINEAUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 VALVOLINEAUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 Znaky bez rozleniaABX VFUKYBratislavastr. C-28 ATIKA s. r. o.Bratislavastr. C-28 AUTODIELY - RCOVNitrastr. C- 30 AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.uranystr. C- 31 AUTOSIASTKY MaMPovask Bystricastr. C- 50 CAR CENTERTrennstr. C- 33 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 CONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33 EURODEALER NITRA, spol. s r. o.Nitrastr. C- 35 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 PNEUSERVISYSECUR PNEUSPNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C-56 1257_Autokontakt 2007-8_textova 13 13 27/8/07 14:36:07B14Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborovZnaky bez rozleniaABX VFUKYBratislavastr. C- 28 APL LEVICELevicestr. C- 28 AUTOSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C-51 CZIBULKA - PNEUSERVISKomrnostr. C- 33 G+K AUTOSIASTKYilinastr. C- 52 KALOAY TEFANVrblestr. C- 37 KN AUTOilinastr. C- 53 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.ilinastr. C- 54 MZ PNEU, s. r. o.ilinastr. C- 55 ODAHOV SLUBA NONSTOPGolianovostr. C-39 PNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C- 56 TK UBOMRDoln Streda str. C- 43 U.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C-57 POHONN HMOTY, ZARIADENIA NA ICH VDAJCONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33 SERVISY, OPRAVOVNE, SERVISN PRCE A SLUBYAVIAAPL LEVICELevicestr. C- 28 V. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C- 43 BMWAUTO MOTIV, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 CITRONAUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o.Zlat Klasystr. C- 31 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C-51 OBNOVA - AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 39 DACIAAUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 HYUNDAIAUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 IVECOV. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C- 43 LIAZAPL LEVICELevicestr. C- 28 V. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C- 43 MAZDAAUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 MERCEDES-BENZAUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 PEUGEOTAUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o.Zlat Klasystr. C- 31 RENAULTAUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 TATRAAPL LEVICELevicestr. C- 28 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 TECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 Znaky bez rozleniaABELABratislavastr. C- 28 ABX VFUKYBratislavastr. C- 28 AMC MARTIN, s. r. o.Martinstr. C- 48 AMOS - JN VIDLIKAHlohovecstr. C- 28 APL LEVICELevicestr. C- 28 ARP, s. r. o.Bratislavastr. C-28 ASPEKTA TRADE, s. r. o.Pchovstr. C- 48 ATLANTIS, s. r. o.Bratislavastr. C-29 AUTO - GABRIEL, s. r. o.Koice - Barcastr. C- 58 AUTO - KLIMA, s. r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTO BNP, s. r. o.Bratislavastr. C- 29 AUTO GL - GAAELMtrovostr. C- 29 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTO MOKRKoicestr. C- 58 AUTO MOTIV, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTO-COM a. s.Martinstr. C- 49 AUTOAGREGTY SPONZilina - Strovstr. C- 49 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOCENTRUM SUCHNEK Dubnica nad Vhomstr. C-49 AUTOLUX KOICE, s. r. o.Koicestr. C-59 AUTOMOTO KRAJONitra - Jankovcestr. C- 30 AUTONA, spol. s r. o.Martinstr. C- 49 AUTONOVUM, s. r. o.Koicestr. C- 59 AUTOPARK, s. r. o.Bratislavastr. C- 30 AUTORASTERZvolenstr. C- 50 AUTOSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS - MINARI JNKaplnastr. C- 31 AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.uranystr. C- 31 AUTOSERVIS - PNEUSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS A AUTOUMVAREilinastr. C- 50 AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL SLOVENSKKoicestr. C- 59 AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o.Zlat Klasystr. C- 31 AUTOSKLOSliastr. C- 50 AUTOSKLO H & D, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 AUTOTREND, s. r. o.Bratislavastr. C- 32 B. O. A. T., s. r. o.Bratislava 3str. C-32 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 BUSTRANS, s. r. o.Bardejovstr. C-59 BV AUTO s. r. o.Topoanystr. C- 33 CITRON SERVIS - AUTOVEKPovask Bystricastr. C- 51 COMPLEX, s. r. o.Koicestr. C-60 CONTICHEM, spol. s r. o.Bratislava 1str. C- 33 CYDALevicestr. C-33 SAO - AUTORENOVA, a. s.Popradstr. C- 60 DANUBIASERVICE, a. s.Bratislavastr. C- 34 DEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o.ahystr. C- 34 DRUDOPBratislavastr. C- 34 DRUTECHNABratislavastr. C- 34 ESCAR, s. r. o.Bratislavastr. C- 35 FEMOTO, s. r. o.Pezinokstr. C- 35 GIMEXDetvastr. C- 52 HARMONIA, s. r. o.iar nad Hronomstr. C- 52 HELAGO TRUCK, s. r. o.ilinastr. C-52 ICELiar nad Hronomstr. C- 52 IMI AUTO, s. r. o.Nitrastr. C- 36 JE - TE - PE, s. r. o.Bratislavastr. C-37 JURAJ JGERSK - MOTOPOilinastr. C- 52 KN AUTOilinastr. C- 53 KOVA, s. r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 KRIMEX, s. r. o.ilina - Bnovstr. C- 53 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C-38 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.ilinastr. C- 54 MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Bratislavastr. C- 38 MZ PNEU, s. r. o.ilinastr. C-55 OBNOVA - AUTO, s. r. o.Bratislavastr. C- 39 ODAHOV SLUBA NONSTOPGolianovostr. C-39 PANCURK UBOMRMirkovcestr. C-61 PNEUCENTRUM MRZIKilinastr. C-56 PO CAR, s. r. o.Preovstr. C-62 REAL-N, s. r. o.Komrnostr. C- 40 REGENA, s. r. o.Pezinokstr. C- 40 ROP - CARPrievidzastr. C- 56 ROERO - P, s. r. o.Spisk Nov Vesstr. C- 62 SACHS SLOVAKIA, s. r. o.Trnavastr. C- 41 SEGAGalantastr. C- 41 SERVIS-TURBO, s. r. o.Vrbovstr. C- 41 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 41 STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIANitrastr. C- 42 SWAM, s. r. o.Koicestr. C- 62 TARGET KOMRNO, s. r. o.Komrnostr. C- 42 U.N., s. r. o.ilina - Povask Chlmecstr. C-57 V. M. MOBILE s. r. o.Galantastr. C-43 VATAS, s. r. o.Preovstr. C- 63 VERTIKAL SERVISPreovstr. C-63 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C-43 VOJTECH KELEMEN - AUTOKELLuenecstr. C- 57 STROJE, ZARIADENIA, MATERILY PRE SERVISY A OPRAVOVNEKURTA SNKURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 Znaky bez rozleniaBAUEXBratislavastr. C- 32 ITAL ACCESSORIKomrnostr. C- 36 KURTA spol. s r. o.Bansk Bystricastr. C- 53 LUXLINE, spol. s r. o.Nov Zmkystr. C- 37 TMELY, LEPIDL, POMOCN MATERILTECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 Znaky bez rozleniaDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 DUSLO, a. s.aastr. C- 34 TUNING, PRAVY VOZIDIELCAR CENTERTrennstr. C- 33 TOPMOTORSNitrastr. C-43 UMVANIE, KONZERVCIA VOZIDIEL VYBAVENIE, PROSTRIEDKYBODYAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 KARCHERMONTESBratislavastr. C- 38 TECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 Znaky bez rozleniaAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 DEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C-34 MONTESBratislavastr. C- 38 VELVANA SLOVAKIA a. s.Ivnka pri Dunajistr. C- 43 VROBN ZARIADENIA A SYSTMY PRE AUTOMOBILOV PRIEMYSELHRTOPMOTORSNitrastr. C-43 OMPTOPMOTORSNitrastr. C-43 SCCTOPMOTORSNitrastr. C-43 VENTURATOPMOTORSNitrastr. C-43 Znaky bez rozleniaOSRAM Slovakia, a. s.Nov Zmkystr. C-39 TOPMOTORSNitrastr. C- 43 VSAPL, a. s.Nitrastr. C- 44 1257_Autokontakt 2007-8_textova 14 14 27/8/07 14:36:11B15Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov AutoadresrPECILNA TECHNIKA, ZARIADENIA, SLUBYAUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 VSAPL, a. s.Nitrastr. C- 44 DOPRAVA, PREPRAVA, PEDCIA, LOGISTIKAEMTEST, a. s.ilinastr. C-51 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 AUTOBUSOV DOPRAVADu - Bal Trans s. r. o.Trebiovstr. C- 60 K.L.I.B.O.S., s. r. o.Nmestovostr. C- 53 AUTOMOBILOV DOPRAVAELKAPO, s. r. o.Nitrastr. C- 35 KALOAY TEFANVrblestr. C- 37 DOPRAVN, PEDIN SLUBYDu - Bal Trans s. r. o.Trebiovstr. C- 60 ELKAPO, s. r. o.Nitrastr. C- 35 KAMINOV DOPRAVADu - Bal Trans s. r. o.Trebiovstr. C- 60 KONTAJNEROV DOPRAVAELKAPO, s. r. o.Nitrastr. C- 35 KURIRSKE, PREPRAVN SLUBYDu - Bal Trans s. r. o.Trebiovstr. C- 60 NKLADN DOPRAVAELKAPO, s. r. o.Nitrastr. C- 35 K.L.I.B.O.S., s. r. o.Nmestovostr. C- 53 TK UBOMRDoln Streda str. C- 43 SLUBY AUTO - MOTOTAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C-42 AUTOBAZRTATRAVODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 Znaky bez rozleniaAPL LEVICELevicestr. C- 28 MAGNUM Co, s. r. o.Vrblestr. C- 38 VODOSTAV PLUS, s. r. o.Nitrastr. C- 43 AUTOKOLYJAROSLAV PREKOP AUTOKOLATrennstr. C- 37 AUTOUMYVRNE, ISTENIE AUTOMOBILOVKARCHERMONTESBratislavastr. C- 38 TECTANEDEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 Znaky bez rozleniaAUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOSERVIS A AUTOUMVAREilinastr. C- 50 DEN BRAVEN SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 34 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.ilinastr. C- 54 MONTESBratislavastr. C- 38 S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.Sldkoviovostr. C- 41 FINANN SLUBY, POISTENIE, LZING VOZIDIELAUTOGRAND a. s.Bratislavastr. C- 30 BEGAM, spol. s r.o.Trnavastr. C- 32 BOAT a. s.Bratislavastr. C- 33 CARLIFE SK, s. r. o.Bratislavastr. C- 33 KOOPERATVA POISOVA, a. s.ilinastr. C- 53 ODAHOV SLUBA NONSTOPGolianovostr. C-39 REAL-N, s. r. o.Komrnostr. C- 40 LEGISLATVA, METROLGIA, SKOBNCTVO, INTITCIEJAROSLAV PREKOP AUTOKOLATrennstr. C- 37 VSAPL, a. s.Nitrastr. C- 44 OBCHODN INNOSDu - Bal Trans s. r. o.Trebiovstr. C-60 K.L.I.B.O.S., s. r. o.Nmestovostr. C- 53 PORADENSTVOEURODEALER NITRA, spol. s r. o.Nitrastr. C- 35 U.N., s. r. o. ilina - Povask Chlmecstr. C- 57 POIOVNE, PRENJOMAUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOTIP, spol. s r. o.Martinstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Michalovcestr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 REKLAMA, VSTAVNCTVO, MDI, VYDAVATESTVAGROKOMPLEXNitrastr. C- 28 FINSO OBCHOD, s. r. o.ilinastr. C-51 FLIZE, s. r. o.Martinstr. C-51 SAHOVACIE, ODAHOV SLUBYAUTO BDM, s. r. o.Nitrastr. C- 29 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 51 AUTO MARKET, a. s.ilinastr. C- 56 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJRoavastr. C- 58 AUTOSERVISBratislavastr. C- 31 AUTOSERVIS A AUTOUMVAREilinastr. C- 50 AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Bratislavastr. C- 31 AUTOTIP, spol. s r. o.Martinstr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.Michalovcestr. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.ilinastr. C- 50 ODAHOV SLUBA NONSTOPGolianovostr. C-39 TARGET KOMRNO, s. r. o.Komrnostr. C- 42 KOLENIA, KURZYALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica nad Vhomstr. C-48 JAROSLAV PREKOP AUTOKOLATrennstr. C- 37 PECILNE AUTO-MOTO SLUBYAUTOMONT ILINA, spol. s r. o.ilinastr. C- 49 TAMEX spol. s r. o.Bratislavastr. C- 42 CESTOVN RUCH, SLUBY PRE CESTOVN RUCHBABYLON NIGHT CLUBBratislavastr. C- 32 FRANTIEK STRAVAadcastr. C-52 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADRuomberokstr. C- 54 MESTO VRBOVVrbovstr. C-38 OLYMPIQUE SPORTBratislavastr. C-39 SLOVENSK STREDN HVEZDREHurbanovostr. C-41 VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad DRUSTVOitavoustr. C- 44 BAZNY, KPALISK, AQUAPARKYAQUAPARK POPRAD, s. r. o.Popradstr. C-58 AQUAPARK SENECSenecstr. C-28 HUSACINA U GLIKASlovensk Grobstr. C- 36 KPELE PATINCE, s. r. o.Patincestr. C-37 MESTO POPRADPopradstr. C-61 MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske Teplicestr. C-54 MESTSK PODNIKCESTOVNHO RUCHUKomrnostr. C- 38 MOTEL RAN Ruomberok - ernovstr. C- 54 OBEC OPORAoporastr. C-39 OBEC VYHNEVyhnestr. C-55 TERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C-42 TERMLNE KPALISKOPodhjskastr. C- 42 TERMLNE KPALISKOSldkoviovo str. C-42 VADA, s. r. o.trovostr. C-43 DODVATELIA VYBAVENIA A TOVARU PRE UBYTOVACIE A RETAURAN ZARIADENIAVVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad DRUSTVOitavoustr. C- 44 LIEEBN, REKONDIN, REHABILITAN SLUBYAQUAPARK SENECSenecstr. C-28 BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpelestr. C-59 KPELE VYN RUBACHY, a. s.Vyn Rubachystr. C- 61 MESTO PIEANYPieanystr. C-38 TERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C-42 MEST, OBCE, REGINY SLUBY CESTOVNHO RUCHUMESTO BANSK TIAVNICABansk tiavnicastr. C-54 MESTO BOJNICEBojnicestr. C- 54 MESTO LIPTOVSK MIKULLiptovsk Mikulstr. C- 54 MESTO PIEANYPieanystr. C-38 MESTO POPRADPopradstr. C-61 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADRuomberokstr. C- 54 MESTO TURIANSKE TEPLICETurianske Teplicestr. C- 54 MESTO VRBOVVrbovstr. C-38 MESTSK RAD ZVOLENZvolenstr. C- 54 OBEC HRUOVHruovstr. C-55 OBEC UBOCHAubochastr. C-55 OBEC MOTYKYMotykystr. C- 55 OBEC OPORAoporastr. C-39 OBEC VAECVaecstr. C-55 OBEC VYHNEVyhnestr. C-55 OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad NAD VHOMVhomstr. C- 56 OBECN RAD VRAKVrakstr. C-39 PONITRIANSKE MZEUM V NITRENitrastr. C-40 TERMLNE KPALISKOPodhjskastr. C- 42 ORGANIZCIA SPOLOENSKCH A KULTRNYCH AKCIAQUAPARK POPRAD, s. r. o.Popradstr. C-58 AQUAPARK SENECSenecstr. C-28 BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOMilinastr. C- 51 EL CAMINO RESTAURANT - HOTELtrovostr. C- 34 GRAJCIAR, s. r. o.Luatnstr. C-52 HOTEL TURISTBratislava 25 str. C-36 HUSACINA U GLIKASlovensk Grobstr. C- 36 MESTO PIEANYPieanystr. C-38 MESTO TURIANSKE TEPLICETurianske Teplicestr. C- 54 MOTEL RAN Ruomberok - ernovstr. C-54 OBEC DUBOVICADubovicastr. C- 61 OBEC HRUOVHruovstr. C-55 OBEC MOTYKYMotykystr. C- 55 OBEC OPORAoporastr. C-39 PENZIN MICHAELAVyhnestr. C-40 RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIONitrastr. C- 41 VADA, s. r. o.trovostr. C-43 VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE DvoryDRUSTVOnad itavoustr. C- 44 REKREAN ZARIADENIA A SLUBYAQUAPARK POPRAD, s. r. o.Popradstr. C-58 BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpelestr. C- 59 BOWLING CENTRUM KOMRNOKomrnostr. C- 33 EL CAMINO RESTAURANT - HOTELtrovostr. C- 34 FARMA SV. FRANTIKAHorn Hmre str. C- 35 1257_Autokontakt 2007-8_textova 15 15 27/8/07 14:36:14B16Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborovHOTEL LESN Tatransk Lomnicastr. C- 60 HOTEL TURISTBratislava 25str. C- 36 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADRuomberokstr. C- 54 OBEC DUBOVICADubovicastr. C- 61 PENZIN EPONABratislava 56 str. C- 39 PENZIN *** ORAVSK HORRE Oravsk Podzmokstr. C-56 TERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C- 42 TERMLNE KPALISKOSldkoviovostr. C- 42 RETAURAN, STRAVOVACIE ZARIADENIA A SLUBYBABYLON NIGHT CLUBBratislavastr. C- 32 BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOMilinastr. C- 51 EL CAMINO RESTAURANT - HOTELtrovostr. C- 34 FRANTIEK STRAVAadcastr. C-52 GRAJCIAR, s. r. o.Luatnstr. C- 52 HOTEL SLOVANilinastr. C- 52 HOTEL TURISTBratislava 25str. C- 36 HUSACINA U GLIKASlovensk Grobstr. C- 36 KPELE PATINCE, s. r. o.Patincestr. C- 37 MESTO PIEANYPieanystr. C- 38 MESTO VRBOVVrbovstr. C- 38 MESTSK PODNIK CESTOVNHO RUCHUKomrnostr. C-38 MOTOREST ESO Bnovce nad Bebravoustr. C- 39 OBEC UBOCHAubochastr. C- 55 OBEC MOTYKYMotykystr. C- 55 OBECN RAD TEPLIKA TeplikaNAD VHOMnad Vhomstr. C-56 OLYMPIQUE SPORTBratislavastr. C- 39 PENZIN EPONABratislava 56str. C- 39 PENZIN MICHAELAVyhnestr. C- 40 PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o.Slovensk Grobstr. C- 40 RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIONitrastr. C- 41 RBERT LNG Trnovec nad Vhomstr. C- 41 SAFONK GROUP, s. r. o.ilinastr. C- 57 TERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C- 42 TERMLNE KPALISKOPodhjskastr. C- 42 TERMLNE KPALISKOSldkoviovostr. C- 42 VADA, s. r. o.trovostr. C- 43 VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad itavouDRUSTVOstr. C- 44 PECILNE SLUBY, INTITCIE, FONDYLIPKAMartinstr. C- 53 MINISTERSTVO OBRANY SRBratislavastr. C- 38 SLOVENSK STREDN HVEZDREHurbanovostr. C-41 PORTOV ZARIADENIA, RELAX, FITNESS, WELNESSAQUAPARK POPRAD, s. r. o.Popradstr. C- 58 AQUAPARK SENECSenecstr. C- 28 BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOMilinastr. C- 51 BOWLING CENTRUM KOMRNOKomrnostr. C- 33 FARMA SV. FRANTIKAHorn Hmre str. C- 35 FRANTIEK STRAVAadcastr. C-52 GRAJCIAR, s. r. o.Luatnstr. C- 52 HOTEL LESN Tatransk Lomnicastr. C- 60 HOTEL TURISTBratislava 25str. C- 36 KPELE PATINCE, s. r. o.Patincestr. C- 37 LUX - BS, s. r. o.Komrnostr. C- 37 LUX - BS, s. r. o.Komrnostr. C- 56 MESTO PIEANYPieanystr. C- 38 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADRuomberokstr. C- 54 MESTO TURIANSKE TEPLICETurianske Teplicestr. C- 54 MOTEL RANRuomberok - ernovstr. C- 54 OBEC DUBOVICADubovicastr. C- 61 OBEC MOTYKYMotykystr. C- 55 OBEC OPORAoporastr. C-39 OBEC VAECVaecstr. C-55 OBEC VYHNEVyhnestr. C-55 OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad VhomNAD VHOMstr. C-56 OLYMPIQUE SPORTBratislavastr. C-39 PENZIN EPONABratislava 56 str. C- 39 PENZIN MICHAELAVyhnestr. C-40 PENZIN *** ORAVSK HORRE Oravsk Podzmokstr. C-56 RBERT LNG Trnovec nad Vhomstr. C- 41 SK AVICENNA PLUS, s. r. o. ***Liptovsk Jn 345str. C- 57 TERMLNE KPALISKOPodhjskastr. C- 42 TERMLNE KPALISKOSldkoviovo str. C-42 VADA, s. r. o.trovostr. C-43 TURISTICK SLUBY, LOKALITY, POZORUHODNOSTIFARMA SV. FRANTIKAHorn Hmre str. C-35 HOTEL TURISTBratislava 25 str. C- 36 KOOPERATVA POISOVA, a. s.ilinastr. C-53 MESTO BANSK TIAVNICABansk tiavnicastr. C- 54 MESTO LIPTOVSK MIKULLiptovsk Mikulstr. C- 54 MESTO PIEANYPieanystr. C-38 MESTO POPRADPopradstr. C-61 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADRuomberokstr. C- 54 MESTO TURIANSKE TEPLICETurianske Teplicestr. C- 54 MESTO VRBOVVrbovstr. C-38 MESTSK RAD ZVOLENZvolenstr. C- 54 MOTEL RAN Ruomberok - ernovstr. C- 54 OBEC DUBOVICADubovicastr. C- 61 OBEC HRUOVHruovstr. C-55 OBEC OPORAoporastr. C-39 OBEC VAECVaecstr. C-55 OBEC VYHNEVyhnestr. C-55 OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad VhomNAD VHOMstr. C-56 OBECN RAD VRAKVrakstr. C-39 PENZIN EPONABratislava 56 str. C- 39 RBERT LNG Trnovec nad Vhomstr. C-41 SLOVENSK STREDN HVEZDREHurbanovostr. C-41 UBYTOVACIE ZARIADENIA A SLUBYTERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C-42 AQUAPARK POPRAD, s. r. o.Popradstr. C-58 AQUAPARK SENECSenecstr. C-28 BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM ilinastr. C- 51 EL CAMINO RESTAURANT - HOTELtrovostr. C- 34 FARMA SV. FRANTIKAHorn Hmre str. C-35 FRANTIEK STRAVAadcastr. C-52 GRAJCIAR, s. r. o.Luatnstr. C-52 HOTEL LESN Tatransk Lomnicastr. C- 60 HOTEL SLOVANilinastr. C- 52 HOTEL TURISTBratislava 25 str. C- 36 LUX - BS, s. r. o.Komrnostr. C- 37 LUX - BS, s. r. o.Komrnostr. C- 56 MESTO PIEANYPieanystr. C-38 MESTO VRBOVVrbovstr. C-38 MESTSK PODNIK CESTOVNHO RUCHUKomrnostr. C-38 OBEC DUBOVICADubovicastr. C- 61 OBEC UBOCHAubochastr. C-55 OBEC MOTYKYMotykystr. C- 55 OBEC VYHNEVyhnestr. C-55 PENZIN EPONABratislava 56 str. C- 39 PENZIN MICHAELAVyhnestr. C-40 PENZIN *** ORAVSK HORREOravsk Podzmokstr. C-56 PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o.Slovensk Grobstr. C- 40 SAFONK GROUP, s. r. o.ilinastr. C-57 SK AVICENNA PLUS, s. r. o. *** Liptovsk Jn 345str. C- 57 SLOVPORT BTS, s. r. o.Bratislavastr. C- 41 TERMLNE KPALISKOHorn Salibystr. C-42 TERMLNE KPALISKOPodhjskastr. C- 42 TERMLNE KPALISKOSldkoviovo str. C-42 TK UBOMRDoln Streda str. C- 43 VADA, s. r. o.trovostr. C-43 ZDRAVOTN CESTOVN RUCH, KPELEBARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpelestr. C-59 KPELE VYN RUBACHY, a. s.Vyn Rubachystr. C- 61 1257_Autokontakt 2007-8_textova 16 16 27/8/07 14:36:18C17Drustevn 8, 945 01 Komrnotel. 035/774 05 47, 774 01 56, fax 035/774 01 05www.ital-accessori.sk, e-mail: info@ital-accessori.sk komponenty pre nadstavby a nkladn vozidl zhrovacie plachtov systmy hlinkov roletky stavebnicov systmy pre zariadenie pojazdnch dieln poahy pre itkov vozidl a kaminy podlahov koberce pre itkov vozidl a kaminy pevn a posuvn okn pre autobusy, kabny, nadstavby vroba elastickho lanka refexn tabule, ADR vbava sedadl do karavanov a itkovch vozidiel kompresorov chladniky 10 a -10 C komponenty pre karavany komponenty pre autobusy signalizan prstroje narkotickch ltok klimatizcie a non klimatizcie CITRON FIAT FORD IVECO MERCEDES PEUGEOT RENAULT NISSAN OPEL VW DAF IVECO MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVOZpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem str. C36000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn17 17 28/8/07 17:53:44Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk reginC18vroba autoplachiet na vetky druhy nkladnch, dodvkovch, osobnch automobilov, prvesy, nvesy, kontajnery, prikrvacie plachty, plachty na pecilne nadstavby, zhrovacie systmy, napnacie a rolovacie systmyvroba party stanov, kontrukci, zastreenie portovch, retauranch, skladovch objektov, markz, hl, pdireklamn npisy na autoplachty, vroba banerov a reklamnch tabl, plnofarebn vekoplon digitlna tla !! ZA BEZKONKURENN CENY !!VROBA A PRENJOM MOBILNCH NADROZMERNCH SKLADOVCH OBJEKTOV str. C30000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn18 18 28/8/07 17:54:23AUTOSERVISPNEUSERVISkomplet prezutie 484 Sk bez DPHPri zakpen motorovho oleja a ltra v naom autoservise vm poskytnemeich vmenu klampiarske prce mechanick prce lakovncke prce zvranie plastov odahov sluba run istenie automobilovZDARMAs. r. o. Kulkova 1, (pri AS Nivy), BATel.: 02/556 460 67, fax: 02/555 639 25mobil: 0903/70 80 35, 0905/44 76 29www.friwa.sk, e-mail: friwa@friwa.sk000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn19 19 28/8/07 17:55:14 Zariadenie na nastavenie geometrie kolies - CORGHI CORGHI EXACT 60+ od 299.900,-Sk + DPHGalvaniho 14, 821 04 BratislavaTelefn: 02 / 43 41 48 04Telefax: 02 / 43 41 48 05Mobil: 0903 718 758, 0905 335 6110903 418 758, 0903 788 648e-mail: bauex@bauex.sk, www.bauex.skObchodno-servisn zastpenie:Bratislava, MichalovceBAUEX Zariadenie na demont pneumatk - CORGHICORGHI JOLLY od 67.900,-Sk + DPHCORGHI -najv vrobca pneuservisnej techniky na svete CORGHI - najv vrobcageometri v Eurpe Zdvhacie zariadenia pre autoservisy - SIRIOElektromechanick2-stpov zdvihkySR 26 C2 od 79.900,- Sk + DPH Zariadenia na vrobu duska NITROPOWER 1200 od 63.900,- Sk + DPH Profesionlne run nradie - SONIC + 139 ks nradiaSONIC 713902od 25.900,-Sk + DPHCORGHI - Vdlhoronpartnernamaratnskybeh Zariadenie na vyvaovanie kolies - CORGHICORGHI EM 6040od 89.900,-Sk + DPH Zariadenie na nastavenie geometrie kolies - CORGHI CORGHI EXACT 36-2S(2 meracie hlavy) od 185.900,-Sk + DPH000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn20 20 28/8/07 17:55:55C21Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiemPredslavujeue vau proesioualuu radu zuacky urceuu pre aulouolo, prieuysel, ale i douace pouilie. vyrobky ,palriace do skupiuy 0eu Braveu auloprodukly, su ua sloveuskou lrhu od roku 2001 a do duesuho dua si vydobyli povesl kvaliluych a proesioualuych produklov. Zuacku pouiva irua 0eu Braveu pre vyrobky polyurelauovych luelov a lechuickych sprejovu uiekolko rokov. ^ leraz sa vyrobky doslavaju v lradicuej kvalile 0eu Braveu i k uasuu spolrebilelovi.Jechuick spreje su rozdeleu do sieduych skupiu. cislice, slarosllivosl, servis a udrba, karosria, douacuosl, ziuuy prograu a prevadzkov kvapaliuy. Prva skupiua '' obsahuje vyrobky ua uciuuu ocislu podvozku, uoloru a jeho casli,aleliecisliceiulerirov, polahov, skielakarosriiaulosaupouy. 0ruhaskupiua N zahruujevyrobkyuaochrauuaslarosllivosloiulerirvozidla, voukajsichplaslov, eleklrickychzariadeuiavyrobkyuakouzervaciuaochrauudielovkarosriepredkoroziou. Jreliaskupiua PZ jevycleueuauazadlau prerzueuechauick prevody, capy, klby a pod. 0alej pouuka ochrauu spreje ua zvarauie, prieuysel a slroju obrabauie. Slvrlaskupiua * je zaueraua ua dokoualu ochrauu karosrie rzuyui lypui ualerov a uaslrekov,uapr. aulikorozue, kaucukov, voskov, ale i spreje s vysokyu podielou ziuku a hliuiku. Piala skupiua N jezauerauauavyrobkydouacehopouilia, akouapr. peuovcislicelexlilii, cisliceplaslovhouabylkualebouazadlavhobbybaleuipreuajrzuejsiepouilie. SieslaskupiuaW pouahauolorislouprekoualuaslrahysuehualaduvpodoberozurazovacov skiel a zaukov alebo rychlych a jeduoduchych slarlov, uapr. pre hospodarske slroje aslarsie uolory. Siedua skupiua * zabezpecujupolrebuservisuaprevadzkovkvapaliuyuuluuaprevadzku vashovozidla,akosuuapr. brzdovkvapaliuy, celorocuaueurzuucakvapaliuadochladicov,ziuua a lelua zues do oslrekovacov a pod.Neuslalesledujeuepoiadavkyuasichzakazuikovapodlapolrebydopluujeuesucasuysorliueulouovvyrobky. Nasiucieloujespokojuy zakazuik, klory sa ueuslale vracia k vyrobkou a kloryvie, e ua ich kvalilu sa ue spolahuul.[vd'' N PZ* W * 000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn21 21 28/8/07 17:56:03Duslo, a. s.927 03 aaSRTechnolgia SCR pre dieselov motory akch a strednch itkovch vozidiel a autobusov = technolgia prtomnosti i budcnosti, ktor umouje dosiahnu nzke emisie spajce limity eurpskych emisnch noriem EURO 4 a EURO 5 pri zredukovanej spotrebe paliva. Potrebujete zabezpei redukn inidlo AdBlue?Kontaktujte ns!Duslo, a. s. aa jedin vrobca AdBlue na Slovensku Poskytujeme istotu vysokokvalitnho vrobku zodpovedajceho medzinrodnej norme ISO 22241-1. nevyhnutn inidlo pre technolgiu SCRAdBlue- registrovan ochrann znmka Verband der Automobilindustrie e.V.AdBlueFax:031 775 4001Tel.:031 775 4468, 031 775 3271www.duslo.skE-mail: adblue@duslo.sk000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn22 22 28/8/07 17:56:39C23Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiemVUSAPL, a. s. Nitra pre automotiveMedzi poprednch spracovateov plastov na Slovensku sa u dlh as zarauje i VUSAPL, a. s. Nitra. Spolonos systematicky diverzikovala pvodne vskumno vvojov zameranie a svoju innos postupne rozirovala o nov aktivity ttne skobnctvo,certikciu procesov i vrobkov, ale najm dynamicky rozvjala spracovanie plastov a vrobu polymrnych kompaudov.V portfliu vrobkov z plastov maj dominantn postavenie vstrekovan vrobky. Spolonos m v sasnosti vye 30 modernch vstrekovacch strojov predovetkm typu ARBURG a vo vrob-nom programe prevldaj predovetkm presn vstreky pre plynrensk priemysel a od roku 2006 i pre automobilov priemysel. Orientcia na automobilov priemysel nie je pre VUSAPL, a. s., nov, u v minulosti bola spolonos partnerom mladoboleslavskej KODY pri vvoji a nslednej vrobe istiov vzduchu pre KODU 120 a FAVORIT. Tu uplatnili ako materily i polymrne kompozity vyvjan vo VUSAPL, a. s.V om je VUSAPL, a. s., zaujmav pre svojich partnerov? Hlavne v tradcii,sksenostiach a v odbornej erudcii pracovnkov a predovetkm v symbize jednotlivch aktivt vskum vvoj skobnctvo a vroba. Vlastn vskumn kapacity podporen akreditovanmi skobnmi laboratriami, vlastn kontrukcia a vroba vstrekovacch foriem a prepracovan systm kontroly dvaj stlym odberateom i novm partnerom zruky, e vrobky a kompozity dodvan z VUSAPL, a. s. bud spa kladen vysok nroky na kvalitu. I preto je spolonos zaujmav pre svojich partnerov, vrtane partnerov z automobilovho priemyslu. Doc. Ing. Frantiek Mtel, CSc.Generlny riadite akciovej spolonostiVSAPL, a. s., Novozmock 179, Potov prieinok 59, 949 05 Nitra 5Tel: 00421/ 37 /6534 230, 6501 147, Fax: 00421/ 37/ 6513 495, E-mail: matel@vusapl.sk str. C44 str. C33 str. C43Prevdzka:Galantsk774,925 63 Doln Stredal.tkac@mail.t-com.skwww.tkaclubomir.skTel.:Fax:Mobil:031/789 24 14031/789 25 890903 41 31 650903 44 65 620905 44 65 62UBYTOVAPNEUSERVISaj pre nkladn autAUTODOPRAVA - ZEMN PRCE000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn23 23 31/8/07 11:22:34Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk reginC24 JEDIN SERVIS NA SVETE PRE DEKARBONIZCIU SACIEHO SYSTMU A EGR SYSTMU AKO AJ SERVIS VSTREKOVANIA, SPAOVACIEHO A VFUKOVHO PRIESTORU SERVIS KLIMATIZCIE (TEST ANTIBAKTERILNEJ STABILITY)vhradn zastpenie rmy BG CARE pre SRDostojevskho rad 7811 09 Bratislavatel.: 02/529 617 93fax: 02/529 621 23e-mail: contichem@nextra.skwww.contichem.skContiChem, spol. s r.o. OLEJE PREDAJ MOTOROVCH, PREVODOVCH, TRAKTOROVCH HYDRAULICKCH OLEJOV A PLASTICKCH MAZV ZNAKY PETRO-CANADAPREDAJ ADITVCOREX, s. r. o., Hlavn 4, 952 01 Vrbletel. 037/783 13 75fax. 037/783 29 15e-mail: zavody@corex.skwww.corex.skPredaj autobusov znaky Iveco IRISBUSPredaj nhradnch dielov, servisPredaj nhradnch dielov MULTICARVen zkaznk !Firma DIVAL Auto-Elektronik, s. r. o., sa zaober na slovenskom trhu distribciou nhradnch dielov do tartrov a alterntorov. Neustle sa sna o skvalitnenie svojich sluieb a preto sme svoj sortiment rozrili o tartry a alterntory renomovanej dnskej rmy Elstock. Chceli by sme vs upozorni na monos dodvky uvedench vrobkov na vetky typy motorovch vozidiel do 24 hodn od objednvky. Sortiment budeme neustle rozirova poda potreby a ohlasov vs, naich zkaznkov.Identikciu poda originlneho sla za vs vemi radi urobme my. Ponkan diely s od vrobcov: Mobiletron, Unipoint, Siom, Magneti Marelli, Stemot, Zen, Ghibaudi Mrio, s. p. a; Eurokarbo, Gebe, Iaco, Cargo, Zm, Valeo, Orme, Orem, Real, TranspoS pozdravom rma DIVAL Auto-Elektronik, s. r. oHontianska cesta 4936 01 ahy str. C33 str. C33 str. C38 str. C34 000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn24 24 28/8/07 17:58:35C25Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem likvidcia a skldkovanie stavebnch odpadov, odvoz a likvidcia inch odpadov (priemysel, domcnosti a in) prenjom kontajnerov 4, 5, 6, 7, 10, 15 m3 poradensk innos v nakladan s odpadmi autodoprava: LIAZ 3S LIAZ ramenov nosi kontajnerov LIAZ hkov naklada AgroTatra 2S Mercedes skria: 25 m3 nosnos 4,5 t Renault Kangoo pick-upELKAPO, s. r. o.Cabajsk cesta p. p. 5D949 01 Nitratel: 037/658 61 61fax: 037/658 61 62mobil: 0908/80 08 14e-mail: elkapo@elkapo.skwww: www.elkapo.skpecializovan predaja olejov mazv npln do: automobilov motocyklov vodnch sktrov lnov zhradnej a lesnej techniky priemyselnej, mobilnej a stavebnej technikyoriginlne autodiely ltre autobatrie autoprsluenstvo autokozmetika tuningAdresa: Hodonnska 1, OD Lama Bratislavatel./fax: 02/64 53 63 90, www.autofulloil.skVroba a predaj prvesov- valnkov skriov a pecilne prepravnky na aut,lode, kone, motorky, vodn sktre, teplovzdun balny; podvozkov na dostavbu s TPAGADOS SLOVAKIA s.r.o.Doln 142, 900 01 Modratel.: 033/642 26 72, tel./fax:033/642 26 71e-mail: agados@agados.skhttp://www.agados.sk str. C36 str. C28 str. C28 str. C28 str. C35 str. C43000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn25 25 28/8/07 17:59:08C26Vhradn dovozcaautokozmetiky znaky:AUTO MAGIC, BODY MAGIC, CLAY MAGIC, FRESCRAAUTO GATTI Gabriel KaraStampayho 125, 943 42 Gbelcemobil: 0905/71 62 57tel.: 036/759 25 37, fax: 036/753 11 61e-mail: gabrielkara@stonline.sk, www.autogatti.skOblastn zastpenie autolakov STANDOXMieanie farieb TRILAX, DULUX, HETVYKONVAME :Mechanick prce, servisn prehliadky vetkch typov osobnch, itkovch a malch dodvkovch vozidielKontrola a nastavenie geometrie na digitlnom mera-com zariaden Mont anch zariadenPrprava vozidiel na STKKlampiarske a karosrske prce na havarovanch vozidlch v spoluprci s poisovamiLakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakovPOSKYTUJEME A ZABEZPEUJEME:Odahov slubuZavy stlym zkaznkom a opravy prednostneAutorizovan servis vozidiel znakyPredaj nhradnch dielov a prsluenstva motoro-vch vozidiel na objednvkuTel./Fax: 037- 733 68 84, 037 - 655 99 81Mobil: Pavol Ducho -0905 622 135 Juraj Mat - 0905 622 136 Otvracia doba: PO - PIA 8.00 - 16.30, SO na objednvku, NE zatvorenLevick 13, 949 01 Nitra900 84 Kaplna 138 mobil: 0903/405 200 tel.: 033/64 00 429 fax: 033/64 55 207e-mail: janminaric@stonline.sk klampiarske prce lakovncke prce mechanick prcepredaj farieb PPG, MAX MAYER predaj nhradnch dielov geometria BOSCH pneuservisAutomobily znaky PEUGEOT predajLeasing, poistenie automobilovZrun a pozrun servisPredaj a mont autodoplnkovPredaj nhradnch dielovKONTAKT:Bratislavsk 78, 917 01 Trnavatel.: 033/591 36 36, 591 36 66, fax: 033/591 36 30e-mail: peugeot@begam.skMOTOCYKLOVBATRIEYUASAYUASA CORPORATIONJAPANNAJIR SORTIMENT, NAJVYIA KVALITA A SPOAHLIVOSMICRONIX, spol. s r. o., vhradn dodvate motocyklovch akumultorov japonskho vrobcu YUASA Corporation Japanurench pre motocykle, snen cestn sktre, kosaky, dopravn prostriedky. Bansk Bystrica tel.: 048/412 37 79, fax: 048/415 14 04e-mail: akumulatory@micronix.skBratislava tel.: 02/53 41 42 70, fax: 02/53 63 35 62mobil: 0905/98 27 37 e-mail: bratislava@micronix.sk str. C31 str. C33 str. C31 str. C54 str. C29 str. C32 str. C29 str. C35Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk regintel.: 02/43 42 18 48 mobil: 0903/40 56 28tel: 02/43 63 57 37 mobil: 0903/58 13 11www.frenko-forte.skPRE VETKY ZNAKY OSOBNCH MOTOROVCH VOZIDIELautosiastkyakumultoryzabezpeovacie systmyistenie interirovautoklimatizcieautoelektroautoservismechanick, karosrske, lakovncke prceprprava na STK a STKopravy pri poistnch udalostiach pneuservispredaj pneuprezvanie a opravyuskladovanie pneu000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn26 26 28/8/07 17:59:49C27Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiemStanin ulica(pri elezninom priecest arel autobazru)952 01 Vrblemobil: 0903/41 64 26\ VKUP DRUHOTNCH SUROVN\ PNEUSERVIS\ PREDAJ AUTOBATRI\ AUTODOPRAVA DO 3,5 tAutorizovan predaj a servisistiacej techniky KrcherSdlo rmy: Kvetinrska 15, Bratislava, tel./fax: 02/45 24 58 58mobil: 0905/86 51 95, e-mail: montes@montes.sk, www.montes.sk istiaca sila pre profesionlovistiace systmyCestn ODAHOV slubaPre vetkyosobn, itkov a nkladn vozidlRecyklcia motorovch vozidiel s potvrdenm pre dopravn inpektortNONSTOPtel.: 037/16 154 fax: 037/658 11 95 mobil: 0905/18 74 59 e-mail: info@037-16154.skwww.037-16154.sk Golianovo Nitra - Vrble stredisk:Zmluvn partner asistennch sluieb a poisovnpredaj nhradnch dielov, servis, generlne opravy motorov TATRAvkup a predaj jazdench vozidiel TATRACabajsk 29A 949 01 Nitratel./fax: 037/65 66 836 mobil: 0907/89 72 53, 98 13 67 e-mail: vodostavplus@slovanet.sk str. C41 str. C39 str. C38 str. C37 str. C43000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn27 27 28/8/07 18:01:03Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC28A ABC AUTOSIASTKY,KAROL BODOKIAdresa:M. R. tefnika 66,940 01 Nov ZmkyTel.:035/642 68 26Fax:035/644 92 90Mobil:0907/736 688, 0905/321 937E-mail:abcautosuciastky@stonline.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Bodoki Peter (majite), Pl Vojtech (vedci)Odbory innosti:Predaj autosiastokFiltre, diely riadenia, tlmie, tesneniaKarosrske diely, autodoplnkyZapaovacie svieky NGKMotorov olejeAutoskl zn. SEKURIT, SPLINTEXOsvetlenia zn. HELLA, BOSCH, VALEO ABELAAdresa:Brnianska 51,811 04 BratislavaTel.:02/644 634 98E-mail:delmes@delmes.skInternet:www.delmes.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby ABX VFUKYAdresa:Prievozsk 32,821 05 BratislavaTel.:02/536 369 51-2Fax:02/536 369 53Mobil:0907/787 999E-mail:abx@abxvyfuky.skInternet:http://www.abxvyfuky.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:RchloservisPneuservisVfuky, katalyztory, npravy, tlmieOleje MOBILBen opravy AGADOS SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Doln 142,900 01 ModraTel.:033/642 26 72Fax:033/642 26 71Mobil:0905/404 316E-mail:agados@agados.skInternet:http://www.agados.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Trginov Jozefna (konateka spolonosti)Odbory innosti:Vroba a predaj prvesov valnkov, skriov a pecilnePrepravnky na aut, lode, kone, motorky, vodn sktreTeplovzdun balny, podvozkov na dostavbu s TP AGROKOMPLEX,VSTAVNCTVOAdresa:Vstavn 4,949 01 NitraTel.:037/657 23 01, 657 23 02Fax:037/733 59 83E-mail:autosalon@agrokomplex.skInternet:http://www.agrokomplex.sk/autosalonKontakt: Ing. urkovi Frantiek (riadite obchodnej skupiny)Odbory innosti:Organiztor vstav a vetrhov AMOS - JN VIDLIKAAdresa:Hviezdoslavova 25,920 01 HlohovecTel.:033/732 09 21Fax:033/732 09 23E-mail:predaj@skoda-amos.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAServis, opravova, servisn prce a sluby APL LEVICEAdresa:Tabakov 21,934 01 LeviceTel.:036/631 47 47Fax:036/631 28 12Mobil:0903/710 419E-mail:apl@stonline.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Brnk DanielOdbory innosti:Opravy nkladnch automobilov zn. TATRA, LIAZ, AVIA a zahraninOpravy prvesovOpravy nvesovOpravy autobusov (aj ako havarovanch)Autobazr nkladnch vozidielPredaj pneumatkPneuservis AQUAPARK SENECAdresa:Slnen jazer - sever,903 01 SenecTel.:02/456 480 21Fax:02/456 476 88E-mail:info@aquathermal.skInternet:http://www.aquathermal.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:13 baznov s teplotou vody 2838 CVodn relaxan atrakcieSaunov svet - fnska a parn sauna, adov sprcha, whirlpool bazny, maseTobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vodnch atrakciPlov volejbal, minifutbal, poiova portovch potriebDetsk bazny, detsk ktik, detsk ihrisko, animcie, plaveck kurzyRetauran slubyOrganizcie spoloenskch akci ARAVER, a. s.Adresa:M. R. tefnika,912 50 TrennTel.:032/744 13 63Fax:032/744 13 63E-mail:skoda-tn@araver.skInternet:http://www.skoda.araver.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA ARP, s. r. o.Adresa:Svtoplukova 5,821 09 BratislavaTel.:02/555 678 00E-mail:arp@arp.skInternet:www.arp.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby ATIKA s. r. o.Adresa:Hodonnska 1, O.D. Lama,841 03 BratislavaTel.:02/645 363 90Fax:02/645 363 90Internet:http://www.autofulloil.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Oleje a mazivAkumultoryFiltreAutodielyAutokozmetikaAutodoplnkyAbecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC251, 4M53A, 100C251257_Autokontakt 2007-8_textova 28 28 28/8/07 14:35:34C29Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov ATLANTIS, s. r. o.Adresa:Penianska 6,851 01 BratislavaTel.:02/434 101 25E-mail:atlantis@atlantis-auto.skInternet:www.atlantis-auto.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby ATMKAdresa:Kus Hora 41,934 01 LeviceTel.:036/631 35 65Odbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT ATTILA HENCZAdresa:Jesenskho,943 01 trovoTel.:0903/400 903Internet:http://www.henamotor@boote.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA AUTO - IMPEX, spol. s r. o.Adresa:Roavsk 28/A,821 04 BratislavaTel.:02/482 087 41Fax:02/482 087 12E-mail:office@auto-impex.skInternet:http://www.autoimpex.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO, NISSAN, IVECO, KAROSA AUTO - KLIMA, s. r. o.Adresa:Beadick 5,851 06 BratislavaTel.:02/638 261 88E-mail:klimatizacia@auto-klima.skInternet:www.auto-klima.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTO - KOIAdresa:Trenianska cesta 62,957 01 Bnovce / BebravouTel.:038/760 35 04Fax:038/760 77 00E-mail:info@autokois.comInternet:www.autokois.comOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORD AUTO - MANN, s. r. o.Adresa:Bratislavsk cesta,949 01 NitraTel.:037/651 52 12E-mail:predaj@automann.skPrvna forma:spol. s r. o.Odbory innosti:Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE AUTO ALBA, spol. s r. o.Adresa:Jasovsk 24,851 07 BratislavaTel.:02/682 068 00Fax:02/682 068 88E-mail:jasovska@auto-alba.skInternet:http://www.auto-alba.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT AUTO B. O. A. T.Adresa:Vajnorsk 167,832 37 BratislavaTel.:02/442 575 35Fax:02/442 503 31E-mail:skoda-predaj@autoboat.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT, KODA, VOLKSWAGENAUTO BDM, s. r. o.Adresa:Levick 13,949 01 NitraTel.:037/733 68 84, 655 99 81Fax:037/733 68 84Mobil: 0905/622 135 - Pavol Ducho, 0905/622 136 - Juraj MatE-mail:hyundai-bdm@stonline.sk, duchon-bdm@stonline.skInternet:http://www.autobdm.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ducho Pavol (majite spolonosti), Mat Juraj (majite spolonosti)Odbory innosti:Mechanick prce, prehliadky vetkch typov osobnch a malch dodvkovch vozidielKontrola a nastavenie geometrie na digitlnom meracom zariadenMont anch zariadenPrprava vozidiel na STKKlampiarske a karosrske prce na havarovanch vozidlch v spoluprci s poisovamiLakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakovOdahov slubaPredaj nhradnch dielov a prsluenstva motorovch vozidiel na objednvkuServis vozidiel znaky HYUNDAIMont runho ovldania brzdy a plynu pre telesne postihnutchMont podvojnho ovldania pre vozidl autokoly AUTO BNP, s. r. o.Adresa:Vrakunsk 1,821 06 BratislavaTel.:02/455 257 00Fax:02/455 256 98E-mail:sekretariat@bnp.skInternet:www.autobnp.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEATServis, opravova, servisn prce a sluby AUTO GATTI -GABRIEL KARAAdresa:Stampayho 125,942 43 GbelceTel.:036/759 25 37Fax:036/753 11 61Mobil:0905/716 257E-mail:gabrielkara@stonline.skInternet:http://www.autogatti.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Kara Gabriel (majite)Odbory innosti:Oblastn zastpenie autolakov znaky STANDOXDovozca autokozmetiky zn. AUTO MAGIC a zn. FRESCRAMieanie interirovch a exterirovch farieb zn. TRILAK, zn. DULUX a zn. MET AUTO GL - GAAELMAdresa:Nnansk cesta 79,943 01 trovoTel.:036/751 17 57Fax:036/751 17 57Mobil:0905/424 346mail:gaaelm@stonline.skInternet:http://www.stonline.sk/gaaelmPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Gl Attila (majite firmy)Odbory innosti:Autoservis, autoelektrika a autodielyNezvisl krenie: WEBASTO, EBER, SPACHER, TRUMA, BREEZEAlterntory, tartry AUTO J + J, spol. s r. o.Adresa:Priemyseln 9,917 01 TrnavaTel.:033/553 26 15Fax:033/553 26 13E-mail:autojj@tt.psg.skInternet:http://www.autojj.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORD AUTO JGER, s. r. o.Adresa:Dunajsk Lun 141,900 42 Dunajsk LunTel.:02/459 800 23Fax:02/459 804 13E-mail:scan@stonline.skInternet:http://www.autojager.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAC26C261257_Autokontakt 2007-8_textova 29 29 28/8/07 14:35:42Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC30 AUTO MOTIV, s. r. o.Adresa:Trnavsk 67,821 01 BratislavaTel.:02/436 377 28 - servis, 436 377 27 - predajFax:02/436 377 29E-mail:predaj@auto-motiv.sk, servis@auto-motiv.skInternet:http://www.auto-motiv.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj vozidiel BMWAutorizovan servis BMW AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.Adresa:Pannska cesta 33,851 04 BratislavaTel.:02/638 121 05Fax:02/638 100 19E-mail:servis@hyundai-apb.skInternet:http://www.apb.hyundai.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Osobn automobily znaky MITSUBISHIServis, opravova, servisn prce a sluby AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o.Adresa:Vajnorsk 134/B,831 04 BratislavaTel.:02/444 546 27Fax:02/444 546 30Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MITSUBISHI AUTO PELA, s. r. o.Adresa:Nitrianska 24,917 01 TrnavaTel.:033/553 71 02Fax:033/553 71 02E-mail:pela@autopela.skInternet:http://www.autopela.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPEL AUTO ROTOSAdresa:Raianska 184/A,831 54 BratislavaTel.:02/448 726 66, 448 726 67Fax:02/448 726 68E-mail:predaj@auto-rotos.skInternet:http://www.autorotos.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTO SISI, s. r. o.Adresa:Povodsk cesta 3636,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/551 54 83E-mail:servis@autosisi.skInternet:http://www.autosisi.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KIA AUTO V. A. S., s. r. o.Adresa:Hlavn 1538/31,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/552 22 80Fax:031/552 92 69E-mail:predaj@autovas.skInternet:http://www.autovas.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTO VALUEK ITALY, s. r. o.Adresa:Harmincova 1,841 01 BratislavaTel.:02/645 302 04Fax:02/645 302 06E-mail:fiat@valusek.skInternet:http://www.valusek.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.Adresa:Chrenovsk 22,949 01 NitraTel.:037/777 77 77Fax:037/777 77 11E-mail:sales@toyota-acn.skInternet:www.toyota-acn.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.Adresa:Nitrianska 1,917 01 TrnavaTel.:033/553 68 41Fax:033/553 68 44E-mail:info@autocomodex.skInternet:http://www.autocomodex.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA, VW AUTODIELY - RCOVAdresa:Moyzesova 13,949 01 NitraTel.:037/653 31 50Fax:037/653 31 50Mobil:0904/223 677Prvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Predaj nhradnch dielovPredaj autodoplnkovPredaj olejov znaky DINAMAX, ELF, VALVOLINE, BPPredaj olejovch a vzduchovch filtrovPredaj autopoahov a prsluenstva AUTOGRAND a. s.Adresa:Vajnorsk 167,832 37 BratislavaTel.:02/492 802 20, 492 802 25Fax:02/492 802 30E-mail:office@autogrand.skInternet:http://www.autogrand.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Autorizovan predaj a servis vozidiel znaky TOYOTAPredaj nhradnch dielov a prsluenstvaPoistenie, leasing, prihlsenie na dopravnom inpektorteKlampiarske a lakovncke prceRozirujce informcie:Zastupovan znaky: AUTOMOTO KRAJOAdresa:Leteck 4,949 07 Nitra - JankovceTel.:037/656 10 17Fax:037/656 10 17E-mail:automotokrajco@automotokrajco.skInternet:www.automotokrajco.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOPARK, s. r. o.Adresa:Bajkalsk cesta 29,821 05 BratislavaTel.:02/534 164 04E-mail:info@autopark.skInternet:http://www.autopark.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOPLACHTY VAJDAGEJZAAdresa:Hodsk 1325,924 00 GalantaTel.:031/780 32 31Fax:031/780 18 22Mobil:0903/454 246E-mail:autoplachty@nextra.skInternet:http://www.autoplachtyvajda.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Vajda Gejza (majite firmy), Vajdov Marta (manarka)Odbory innosti:Vroba autoplachiet na vetky druhy nkladnch, dodvkovch a osobnch automobilovPrvesy, nvesy, kontajnery, prikrvacie plachtyPlachty a pecilne nadstavbyZhrovacie systmy, napnacie a rolovacie systmyVekoplon reklama, reklamn transparenty, grafick spracovanie textov a logoznakovOprava vrobkov z PVC plachtovinyPrenjom mobilnch a skladovch hlM89 Oblka 4 M52AC181257_Autokontakt 2007-8_textova 30 30 28/8/07 14:35:45C31Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov AUTOPOLIS, s. r. o.Adresa:Raianska 69,831 02 BratislavaTel.:02/444 423 35Fax:02/444 423 70E-mail:autopolis@autopolis.skInternet:http://www.autopolis.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky NISSAN AUTOPROFITAdresa:ask 743/2,924 01 GalantaTel.:031/788 42 30Fax:031/788 42 18E-mail:skoda@autoprofit.skInternet:http://www.autoprofit.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTOSERVIS,ubomr HoreckAdresa:Exnrova 59,821 01 BratislavaMobil:0908/595 555Prvna forma:fyzick osobaKontakt:Horeck ubomrOdbory innosti:Autoservis, oprava osobnch vozidiel vetkch znaiekPneuservisOdahov sluba nonstop, PoNe 8.00 h.21.00 h. AUTOSERVIS - MINARI JNAdresa:Kaplna 138,900 84 KaplnaTel.:033/640 042 89Fax:033/645 52 07Mobil:0903/405 200E-mail:janminaric@stonline.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Klampiarske prceLakovncke prceMechanick prcePredaj autolakov znaky PPG a MAXMAYERPredaj nhradnch dielov vetkch znaiekGeometria BOSCHPneuservisAUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.Adresa:Drustevn 5,942 01 uranyTel.:035/650 33 56, 037/741 43 30Fax:035/650 00 58Mobil:0902/837 634E-mail:zavod.surany@parapetrol.skInternet:http://www.parapetrol.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:Debrecenyi Maro (vedci)Odbory innosti:Autoservis osobnch a itkovch vozidielPredaj olejov zn. MOGUL, PARAMO VORozirujce informcie:Predaj stavebnch materilov - omietky, lepidl - VOPredaj asfaltovch izolci - PARAMO VOPredaj materilov pre zateplenie budov VO, MOAUTOSERVIS - PNEUSERVIS,FRENKO-FORTE, spol. s r. o.Adresa:Trnavsk cesta 110,821 04 BratislavaTel.:02/434 218 48Fax:02/554 231 85Mobil:0903/405 628, 0910/380 887E-mail:frenko@frenko-forte.skInternet:http://www.frenko-forte.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Frenko udovt (majite)Odbory innosti:AutoservisPneuservisAutosiastkyAkumultoryAutoklimatizcieZabezpeovacie systmyan zariadeniaPrevdzka:AUTOSIASTKY-AKU-DOPLNKY, Zhradncka 63, 821 08 Bratislava, tel.: 02/554 231 85, mobil: 0911/787 413 AUTOSERVIS BHR A BHR, spol. s r. o.Adresa:Trhovisko 17,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/551 56 84E-mail:predajds@behr.skInternet:http://www.behr.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.Adresa:Kulkova 1,821 08 BratislavaTel.:02/556 460 67Fax:02/555 639 25Mobil:0903/708 035E-mail:friwa@friwa.skInternet:http://www.friwa.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Moravansk Juraj (prijmac technik)Odbory innosti:Klampiarske prceMechanick prceLakovncke prceZvranie autoplastovPneuservisOdahov sluba AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o.Adresa:Dopravn 2069/1,955 01 TopoanyTel.:038/536 52 00Fax:038/536 52 08E-mail:autoservisjakub@autoservisjakub.skInternet:http://www.autoservisjakub.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenm Odbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTOSERVIS R-CENTRUM,s. r. o.Adresa:Zlat Klasy 820,930 39 Zlat KlasyTel.:031/569 23 05Fax:031/569 23 05Internet:http://www.rcentrum.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Oprava tlmiov provania osobnch a itkovch vozidielVroba portovch podvozkovOprava zadnch nprav PEUGEOTOprava tlmiov provania kaminyOprava zadnch nprav CITRON AUTOSKLO H & D, spol. s r. o.Adresa:Vajnorsk 93,841 04 BratislavaTel.:0800/108 109Fax:02/444 605 54Internet:http://www.autosklo.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubyC26M-103C26C191257_Autokontakt 2007-8_textova 31 31 28/8/07 14:35:50Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC32 AUTOPORT SERVISAdresa:Pod Kalvriou 2907,955 01 TopoanyTel.:038/532 05 06Fax:038/532 05 06Mobil:0907/472 492E-mail:autosportservis@wircom.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Vradn distribtor firmy EBC BRAKESpecilne brzdov obloenie na osobn motorov vozidl, itkov vozidl a zemn strojepecilne brzdy pre motocykle, bicykleportov program brzdovch obloen a kotov AUTOTEAM, s. r. o.Adresa:Hviezdoslavova 167,900 31 StupavaTel.:02/659 335 45E-mail:autosalon@autoteam.skInternet:http://www.citroen.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOTECHNIKA, s. r. o.Adresa:Galantsk cesta 12,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/551 44 01Fax:031/550 09 93E-mail:autotechnika@mail.t-com.skInternet:http://www.autotechnika.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTOTREND, s. r. o.Adresa:Roavsk 24,821 04 BratislavaTel.:02/482 126 20Fax:02/482 126 19E-mail:recepcia@autotrend.skInternet:www.autotrend.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPELServis, opravova, servisn prce a sluby AUTOY, spol. s r. o.Adresa:Bratislavsk 1311,911 05 TrennTel.:032/748 44 44Fax:032/748 44 41E-mail:autoy@autoy.skInternet:http://www.autoy.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA AVIA - MLLER ROBERTAdresa:Mlynsk nivy 63,821 09 BratislavaTel.:0905/262 129E-mail:mondrus@vub.skInternet:http://www.avia-trucks.czOdbory innosti:Nkladn automobily znaky AVIA AVIANA PLUS, s. r. o.Adresa:enkvick 5,902 01 PezinokTel.:033/640 01 07Fax:033/640 01 09E-mail:jezik@avianaplus.skInternet:http://www.aviana.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky AVIA AWF SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Mierov 135,821 05 BratislavaTel.:02/455 255 73Fax:02/455 255 72E-mail:predaj@awf.skInternet:http://www.awf.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS AWT BAVARIA, spol. s r. o.Adresa:Roavsk 34,821 04 BratislavaTel.:02/482 761 11Fax:02/482 765 55E-mail:awt@awt.skInternet:http://www.abc.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky BMWB B. O. A. T., s. r. o.Adresa:Vajnorsk 167,832 37 Bratislava 3Tel.:02/442 503 34Fax:02/444 617 14E-mail:seat-predaj@boat.skInternet:www.boat.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEATServis, opravova, servisn prce a sluby BABYLON NIGHT CLUB,KT Company, s. r. o.Adresa:Martinengova 20,811 02 BratislavaTel.:02/623 175 41Mobil:0902/317 541Odbory innosti:Erotick saln, striptz, eskort servisNon bar BAUEXAdresa:Galvaniho 14,821 04 BratislavaTel.:02/434 148 04Fax:02/434 148 05Mobil:0903/718 758, 0903/418 758E-mail:bauex@bauex.skInternet:http://www.bauex.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Ing. Belansk Juraj (riadite)Odbory innosti:Autoservisn technikaPneuservisn technikaRun nradie a prpravkyKompresory a rozvody vzduchuAutoklampiarska technikaRozirujce informcie:Obchodno-servisn zastpenie: Bratislava MichalovceZastupovan znaky:SPANESI, BETA, SONIC, APAC, SEMAD, TECNOLUX, MAVRE, DECA, STANZANI, DIATEC, CATTINI BEGAM, spol. s r.o.Adresa:Bratislavsk 78,917 02 TrnavaTel.:033/591 36 36, 591 36 66Fax:033/591 36 30E-mail:peugeot@begam.skInternet:http://www.begam.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Automobily znaky PEUGEOT - predajLzing, poistenie automobilovZrun a pozrun servisPredaj a mont autodoplnkovPredaj nhradnch dielovRozirujce informcie:Zastupovan znaky: BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o.Adresa:Trhovisko 1228/17,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/552 94 96Fax:031/552 94 96E-mail:officeds@behr.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONM114C20C261257_Autokontakt 2007-8_textova 32 32 28/8/07 14:35:53C33Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov BOAT a. s.Adresa:Vajnorsk 167,832 37 BratislavaTel.:02/492 801 11Fax:02/442 503 31E-mail:office@boat.skInternet:http://www.boat.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Autorizovan predaj a servis vozidiel KODA, SEAT, VOLKSWAGENPredaj nhradnch dielov a prsluenstvaPoistenie, leasing, prihlsenie na dopravnom inpektorteKlampiarske a lakovncke prceRozirujce informcie:Zastupovan znaky: BOWLING CENTRUM KOMRNOAdresa:trova 1017,945 01 KomrnoTel.:035/773 22 37Fax:035/773 18 17Mobil:0902/555 334, 0911/242 117E-mail:penzion@bowlingcentrum.skInternet:http://www.bowlingcentrum.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt: Hrala Peter (penzin + bowling manar), Hornkov Denisa (obchodn manarka)Odbory innosti:Bowling, fitness, squash, solrium, kasno, beach volejbal, retaurcia, penzinVilla Apartmn - ESTER (sauna, samostatn kuchya, zimn zhrada, WiFi - internet, komferenn miestnos), kryt parkoviskoRozirujce informcie:SQUASH - FITNESS - SOLRIUM, tel.: 035/773 18 18 BV AUTO s. r. o.Adresa:Kruovsk 4664,955 01 TopoanyTel.:038/532 80 84Fax:038/532 80 84Mobil:0907/771 396E-mail:bvauto@mail.t-com.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Budinsk Milan (majite)Odbory innosti:Predaj vozidiel znaky PEUGEOTZrun a pozrun servisKlampiarske prceMont alarmov, imobilizrov, vyhadvaovPredaj skutrov znaky PEUGEOTC CAR CENTERAdresa:Brnianska 2,911 05 TrennTel.:032/640 25 01Fax:032/640 25 03E-mail:trencin@carcenter.skInternet:http://www.carcenter.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Predaj nhradnch dielovPredaj autodoplnkovPredaj pneumatk a diskovAutotuningPredaj olejov a mazadiel CARION UNICOOP, s. r. o.Adresa:Ul. 1. mja 4,947 01 HurbanovoTel.:035/760 01 11Fax:035/760 01 22E-mail:info@carion-skoda.skInternet:http://www.carion-skoda.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODACARLIFE SK, s. r. o.Adresa:Lazaretsk 8,811 08 BratislavaTel.:02/526 258 88Fax:02/526 224 48Mobil:0911/130 040E-mail:info@carlife.skInternet:http://www.carlife.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Poskytovate poistenia EuroGAP a predench zruk na motorov vozidl CITRON - VIDLIKA, s. r. o.Adresa:Pieansk 31,915 01 Nov Mesto nad VhomTel.:032/771 67 77E-mail:predaj@vidlicka.skInternet:http://www.citroen-vidlicka.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON CITRON SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Plynrensk 1,821 09 BratislavaTel.:02/581 022 29Fax:02/581 022 28E-mail:info@citroen.skInternet:http://www.citroen.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON CONTICHEM, spol. s r. o.Adresa:Dostojevskho rad 7,811 09 Bratislava 1Tel.:02/529 617 93Fax:02/529 621 23E-mail:contichem@nextra.skInternet:http://www.contichem.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj olejov znaky PETRO-CANADAPredaj aditvov do pohonnch hmtPredaj autokozmetikyJedin servis na svete pre dekarbonizciu sacieho systmu a EGR systmu ako aj servis vstrekovania a sania spaovacieho a vfukovho priestoruServis test antibakterilnej stability klimatizci utProfesionlny servis posilovaa riadenia COREX, s. r. o.Adresa:Hlavn 4,952 01 VrbleTel.:037/783 13 75Fax:037/783 29 15Mobil:0908/780 347E-mail:zavody@corex.sk, mbachan@corex.skInternet:http://www.corex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj autobusov znaky IVECOPredaj nhradnch dielov na autobusyPredaj nhradnch dielov na multikryPredaj nhradnch dielov na nkladn vozidlRozirujce informcie:Zastupovan znaky: CYDAAdresa:Klnick cesta 1,934 01 LeviceTel.:036/631 25 57Fax:036/622 82 74Internet:http://www.cyda.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby CZIBULKA - PNEUSERVISAdresa:Baantia 9,945 01 KomrnoTel.:035/774 16 66Fax:035/774 29 60Mobil:0905/344 487E-mail:info@pneuguru.comInternet:http://www.pneuguru.comPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Czibulka Jozef (majite), Czibulka tefanOdbory innosti:PneuservisPredaj pneumatkpecilne opravy gumench vrobkovPredaj hlinkovch diskov (MAK, ETABETA, REPLICA)F102C26C23C24C 241257_Autokontakt 2007-8_textova 33 33 28/8/07 14:35:56Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC34D DAF TRUCKS CZ, s. r. o.Adresa:Dbravsk cesta 2,841 04 BratislavaTel.:02/594 182 30Fax:02/594 182 36E-mail:branislav.jankech@daftrucks.comInternet:http://www.daftrucks.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Nkladn automobily znaky DAF DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Tuhovsk 5,831 07 BratislavaTel.:02/492 944 44Fax:02-492 949 29E-mail:info@daimlerchrysler.skInternet:http://www.daimlerchrysler.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CHRYSLER JEEP DANIEL JANTOK - CYDAAdresa:Kalnick cesta 1/c,934 01 LeviceTel.:036/631 20 05Fax:036/631 25 57Odbory innosti:Osobn automobily znaky KODA DANUBIASERVICE, a. s.Adresa:Roavsk 30,821 04 BratislavaTel.:02/484 841 00Fax:02/484 841 02E-mail:info@danubiaservice.skInternet:http://www.danubiaservice.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubyOsobn automobily znaky KODA DEN BRAVEN SK, s. r. o.Adresa:Polianky 17,844 31 BratislavaTel.:02/642 878 20Fax:02/645 341 84E-mail:bratislava@denbraven.skInternet:http://www.denbraven.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Mgr. Derka Tom (konate spolonosti), Jurk Branislav (obchodn manager)Odbory innosti:Technick spreje TECTANE pre AUTO-MOTO, priemysel, domcnosTECTANE istieTECTANE starostlivosTECTANE servis a drba, prevdzkov kvapalinyTECTANE karosriaTECTANE zimn programTECTANE domcnosRozirujce informcie:Tmely, silikny, PU peny, lepidl, sypk zmesi, pecilna chmia pre stavebnctvo DIVAL AUTO-ELEKTRONIK,s. r. o.Adresa:Hontianska cesta 4,936 01 ahyTel.:036/742 17 50, 742 17 51Fax:036/742 17 52Mobil:0915/722 082, 0915/758 714E-mail:dival@dival.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Distribcia tartrov a alterntorov do vetkch druhov motorovch vozidielVekoobchod nhradnch dielov do tartrov a alterntorovOprava tartrov a alterntorovRozirujce informcie:Rozvoz po celom Slovensku DRUDOPAdresa:Bajkalsk 31,827 25 BratislavaTel.:02/534 173 85Fax:02/534 160 88E-mail:drudop@drudop.skInternet:http://www.drudop.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby DRUTECHNAAdresa:Trenianska 57,825 10 BratislavaTel.:02/555 748 30Fax:02/555 616 64E-mail:drutechna@drutechna.skInternet:http://www.drutechna.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby DS - CAR, s. r. o.Adresa:J. Gyurcsoa 552/36,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/591 02 31E-mail:ds-car@partner.renault.skInternet:http://www.audi.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT DUNAUTO, s. r. o.Adresa:Hlavn 81/35,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/590 01 01E-mail:dunauto@dunauto.comInternet:http://www.dunauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO DUSLO, a. s.Adresa:Administratvna budova ev. . 1236,927 03 aaTel.:031/775 45 07Fax:031/775 40 01E-mail:duslo@duslo.skInternet:http://www.duslo.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:pecilne vrobky organickej a anorganickej chmie (AdBlue)Priemyseln hnojivGumrske chemiklieDisperzie a disperzn lepidlPriemyseln trhavinyProstriedky na ochranu rastlnPolypropylnov vlknaFarebn koncentrtyE EL CAMINO RESTAURANT - HOTELAdresa:Jesenskho 22,943 01 trovoTel.:036/749 46 21Fax:036/749 46 21Mobil:0907/328 183E-mail:elcamino@mail.t-com.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Nozdroviczk Marta (prevdzkrka), Kalmr Karol (konate)Odbory innosti:Hotel - restaurantTerasaiv hudbaMonos grilovania a opekaniaMedzinrodn pecialityC21C24C22F1041257_Autokontakt 2007-8_textova 34 34 28/8/07 14:36:09C35Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov EleSvit, s. r. o.Adresa:Komransk cesta 3,940 37 Nov ZmkyTel.:035/642 60 66, 642 13 20Fax:035/642 60 63Mobil:0905/275 369 - odbytE-mail:info@elesvit.comInternet:http://www.elesvit.comPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Kvasnovsk Ladislav (odbyt), Ing. Polk tefan (logistika, kvalita)Odbory innosti:Vroba a predaj svietidielVroba a predaj prsluenstva svietidielPredaj nhradnch dielov do svietidielPredaj svetelnch zdrojov ELKAPO, s. r. o.Adresa:Cabajsk cesta, p.p. 5D,949 01 NitraTel.:037/658 61 61Fax:037/658 61 62Mobil:0908/800 814E-mail:elkapo@elkapo.skInternet:http://www.elkapo.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Kudlak Pavel (konate), Benc tefan (konate)Odbory innosti:Preprava nkladu do 4,5 t 23 m3Nkladn vntrottna dopravaPreprava odpadovLikvidcia stavebnch a inch odpadovPrenjom kontajnerov (4, 5, 6, 7, 10 a 15 m3) ESCAR, s. r. o.Adresa:udovta Fullu 48,841 05 BratislavaTel.:02/446 322 22E-mail:escar@escar.skInternet:http://www.escar.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby EURODANUBIA, s. r. o.Adresa:Bratislavsk 75,931 01 amornTel.:031/562 41 45Fax:031/562 79 01E-mail:eurodanubia@eurodanubia.skInternet:http://www.skoda.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA EURODEALER NITRA, spol. s. r. o.Adresa:Levick 7,949 01 NitraTel.:037/733 38 57Fax:037/733 38 57Mobil:0905/519 097E-mail:vitarius@stonline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Vitriu Ladislav, CSc. (konate spolonosti)Odbory innosti:Regionlny distribtor znakovch olejov ESSO a MOBILPredaj priemyselnch olejov a mazv ESSO a MOBILPoradenstvo - odborn innos v oblasti olejov a mazvRozirujce informcie:Zastupovan znaky: EUROTIP, s. r. o.Adresa:J. Derku 785,911 01 Trenn - KubrTel.:032/744 11 45Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEOF F. H. - AUTO, s. r. o.Adresa:Klnick 1/B,934 01 LeviceTel.:036/631 82 58Fax:036/631 82 58E-mail:m.havran@stonline.skInternet:http://www.citroen.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON FANCAR, s. r. o.Adresa:Trnavsk cesta 51,821 01 BratislavaTel.:02/436 412 12Fax:02/434 294 00E-mail:predaj@fancar.skInternet:http://www.fancar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CHEVROLET FARMA SV. FRANTIKAAdresa:Horn Hmre 283,966 71 Horn HmreMobil:0904/966 302E-mail:farm@farm.skInternet:http://www.farm.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:varal Peter (majite)Odbory innosti:Jazda na koniJazdeck kolaVychdzky na koni do prrodyJazdeck letn pobytov tboryUbytovanie FEMOTO, s. r. o.Adresa:Myslenick 1,902 01 PezinokTel.:033/641 25 90, 642 21 31Fax:033/641 26 71E-mail:servis.femoto@femoto.skInternet:www.femoto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEOServis, opravova, servisn prce a sluby FIAT - I. M. I. AUTO NITRAAdresa:Cabajsk cesta 10,949 01 NitraTel.:037/652 42 85Fax:037/652 42 85E-mail:predaj.aut@imiauto.skInternet:http://www.imi.picabo.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT FIAT SR, spol. s r. o.Adresa:Dbravsk cesta 2,841 04 BratislavaTel.:02/593 099 01Fax:02/593 099 11E-mail:fiat@fiat.skInternet:http://www.fiat.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Importr osobnch automobilov znaky FIAT, ALFA ROMEORozirujce informcie:Zastupovan znaky:M66C25C26M411257_Autokontakt 2007-8_textova 35 35 28/8/07 14:36:14Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC36 FOR CARS, s. r. o.Adresa:Adorsk 4/795,929 01 Dunajsk StredaTel.:031/552 84 13Fax:031/550 36 61E-mail:tata@tata.skInternet:http://www.tata.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj osobnch vozidiel znaky TATAPredaj itkovch vozidiel znaky TATAPredaj nhradnch dielov vetkch znaiekPredaj autodoplnkovPredaj prsluenstva k osobnm a nkladnm vozidlmG GALIMPEX - S, s. r. o.Adresa:Vpenka . 1,841 07 BratislavaTel.:02/645 311 54Fax:02/645 311 69E-mail:galimpex@galimpex-s.skInternet:http://www.galimpex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT GRIF, s. r. o.Adresa:Pannska cesta 21,851 04 Bratislava 5Tel.:02/638 378 24, 638 377 91Fax:02/638 231 74E-mail:office-grif@stonline.skInternet:http://www.fiat-grif.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Osobn automobily znaky FIATServis, opravova, servisn prce a slubyH HLEK A SPOL.Adresa:Vajanskho 24,905 01 SenicaTel.:034/651 24 45Fax:034/651 47 90E-mail:hilek_se@hilek.skInternet:http://www.hilek.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA HM CARS BAVARIA, s. r. o.Adresa:Novozmock 330,949 01 NitraTel.:037/772 27 27E-mail:bmw@hmcars.skInternet:http://www.hmcars.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky BMW, MINI HOTEL TURISTAdresa:Ondavsk 5,820 05 Bratislava 25Tel.:02/555 727 89Fax:02/555 731 80E-mail:hotel@turist.skInternet:http://www.turist.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Pohodln a cenovo vhodn ubytovanie v 99 dvoj- a trojlkovch izbchRetaurcia s kapacitou 88 miestKonferenn miestnos pre 25 osbParkovanie pre aut a autobusyportov zariadenia, relax, fitness, wellnessTuristick sluby HRIADE, spol. s r. o.Adresa:Cabajsk 28,949 01 NitraTel.:037/692 17 10Fax:037/741 39 25Mobil:0903/202 173, 0903/220 002E-mail:rozsnyo@hrd.skInternet:http://www.hriadel.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Maloobchod a vekoobchod s nhradnmi dielmi pre nkladn a osobn vozidlVekoobchod: chladie, akumultory, automobilov skl, vstrekovacie trysky elementy, vloen valce, sady piestnych krkov, spojkov lamely, iarovky, loisk, gufer, elektroprsluenstvo, kardnyRozirujce informcie:PREDAJN MIESTA:Cabajsk 28, Nitra, tel.: 037/692 172 73-1; Drustevn 8, Komrno, tel.: 035/774 02 95; Teplrensk ul., Koice, tel.: 055/633 35 88; Kolomana Banela 1, Luenec, tel.: 047/433 01 49; Okrun 116, Rimavsk Sobota, tel.: 047/581 23 27; Ruindolsk 11, Trnava, tel.: 033/554 67 16 HUSACINA U GLIKAAdresa:Lipov 21,900 26 Slovensk GrobTel.:033/647 83 97, 647 85 50Fax:033/647 83 97Mobil:0903/718 252E-mail:husacinaugalika@zoznam.skInternet:http://www.husacinaugalika.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Glik Milan (majite), Ing. Glikov (majiteka)Odbory innosti:Retauran slubyZhradn retaurciaBaznyOrganizovanie recepci, spoloenskch podujat a zbav HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o.Adresa:Pannska cesta 33,851 04 BratislavaTel.:02/638 154 91Fax:02/638 154 94E-mail:hmsk@hyundaimotor.skInternet:http://www.hyundaimotor.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HYUNDAII IDM - CAR, spol. s r. o.Adresa:Brnianska 7,901 01 MalackyTel.:034/772 43 40Fax:034/772 21 27E-mail:renault@idm-car.skInternet:http://www.idm-car.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT IMI AUTO, s. r. o.Adresa:Cabajsk cesta 10,949 01 NitraTel.:037/652 42 85Fax:037/655 15 57E-mail:predaj.aut@imiauto.skInternet:www.imiauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily FIAT, ALFA ROMEOServis, opravova, servisn prce a sluby ITAL ACCESSORIAdresa:Drustevn 8,945 01 KomrnoTel.:035/774 05 47, 774 01 56Fax:035/774 01 05E-mail:info@ital-accessori.skInternet:http://www.ital-accessori.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Komponenty pre nadstavby a nkladn vozidlZhrovacie plachtov systmyHlinkov roletkyStavebnicov systmy pre zariadenie pojazdnch dielnPoahy pre itkov vozidl a kaminy, podlahov koberce pre itkov vozidl a kaminyPevn a posuvn okn pre autobusy, kabny, nadstavbyVroba elastickho lankaReflexn tabule, ADR vbavaSedadl do karavanov a itkovch vozidielKompresorov chladniky +10 a 10 CKomponenty pre karavanyKomponenty pre autobusySignalizan prstroje narkotickch ltokKlimatizcie a non klimatizcieM65M53AC25F101C171257_Autokontakt 2007-8_textova 36 36 28/8/07 14:36:32C37Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov IZSK COMPANY, s. r. o.Adresa:Novozmock cesta,945 01 KomrnoTel.:035/770 39 38Fax:035/770 39 39E-mail:komarno.izsak@partner.renault.skInternet:http://www.supernavigator.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULTJ JAROSLAV PREKOP AUTOKOLAAdresa:Brnianska 1,911 01 TrennTel.:032/652 52 49Fax:032/652 52 48E-mail:autoskola@slovanet.skInternet:http://www.autoskolaprekop.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Mgr. Prekop Jaroslav (majite)Odbory innosti:AutokolaSTKEmisn kontrolykolenie vodiov z povolania aj referentov JE - TE - PE, s. r. o.Adresa:Saratovsk 26/A,841 02 BratislavaTel.:02/645 301 50Fax:02/645 301 60E-mail:predaj@jtp.skInternet:www.zapsr.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEATServis, opravova, servisn prce a slubyK KALOAY TEFAN,PNEUSERVISAdresa:Stanin,952 01 VrbleMobil:0903/416 426Prvna forma:fyzick osobaKontakt:Kaloay tefan (majite firmy)Odbory innosti:PneuservisPredaj autobatriVkup druhotnch surovnAutodoprava do 3,5 t KESTLER, spol. s r. o.Adresa:Pannska cesta 5,851 04 BratislavaTel.:02/672 027 11E-mail:rastislav.jakubicka.kestler@partner.renault.skInternet:http://www.renault-kestler.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT KIA SLOVENSKO, s. r. o.Adresa:P. O. Box 2,013 01 Teplika nad VhomTel.:041/515 01 11Fax:041/515 09 01Internet:http://www.kia.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KIA KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o.Adresa:Povask 5,940 01 Nov ZmkyTel.:035/642 40 87Fax:035/642 40 99E-mail:k.s.car-centrum@stonline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MAZDA KUBRK, spol. s r. o.Adresa:Okrun 79,955 01 TopoanyTel.:038/532 06 02Fax:038/532 06 04E-mail:mgm@daewoo.skInternet:http://www.autoluna.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT, DACIAKPELE PATINCE, s. r. o.Adresa:as termlne kpele . 306,946 39 PatinceTel.:035/773 14 44Fax:035/770 22 02Mobil:0903/444 834E-mail:kupele@bonaparte.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Boncsek Peter (konate), dorov Eva (administratvna referentka)Odbory innosti:Prevdzkovanie letnho termlneho kpaliska (portov bazn, 2 x detsk bazn, plaveck bazn, sedac bazn)Detsk ihrisko okolo baznovBar v tesnej blzkosti sedacieho, detskho a plaveckho baznaL LUX - BS, s. r. o.Adresa:Jkaiho 32,945 01 KomrnoTel.:045/692 23 19Fax:045/692 23 20Mobil:0907/545 649E-mail:kachelman@kachelman.skInternet:http://www.kachelman.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Kecsks Imrich ml. (manager), Kecsks Imrich st. (konate)Odbory innosti:Ubytovacie a retauran zariadeniePenzin je vybaven relaxanm centrom so saunou a hydromasnym baznomRozirujce informcie:Prevdzka:PENZIN KACHELMAN, Kammerhofsk 18, 969 01Bansk tiavnica LUXLINE, spol. s r. o.Adresa:J. Murgaa 94,940 64 Nov ZmkyTel.: 035/642 80 84, 692 26 01, 2 objednvkyFax: 035/642 80 88 sekretarit, 035/692 26 03 objednvkyE-mail:office@luxline.skInternet:http://www.luxline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Szikora Norbert (obchodn zstupca), Berta Alexander (obchodn zstupca),Boldir Roland (obchodn zstupca)Odbory innosti:Autoiarovky ELTA, LUCAS, OSRAM, QLUXSvetl, prdavn svetl, odrazky, majkyAutoelektrointalan materil, poistky, PVC psky, elektrick rel, viazacie pskytartry, alterntory pre nkladn aut znaky DELCO REMYParkovacie senzory, invertory, konvertory, povinn vbava vozidielRozirujce informcie:Sortiment svetiel znaky SIMM23C27M68M911257_Autokontakt 2007-8_textova 37 37 28/8/07 14:36:35Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC38M MAGNUM Co., s. r. o.Adresa:Levick 1217,952 01 VrbleTel.:037/783 33 83, 783 23 61Fax:037/788 50 19Mobil:0905/274 477E-mail:magnum_co@partner.renault.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Fritz Jaroslav (konate spolonosti)Odbory innosti:Zrun a pozrun servis RENAULT, DACIAPredaj vozidiel znaky RENAULT, DACIAKlampiarske a lakovncke prcePrevzatie jazdench vozidiel na protietAutobazrRozirujce informcie:Zastupovan znaky: MAH, s. r. o.Adresa:Brnianska 1014,911 01 TrennTel.:032/658 27 35Fax:032/658 22 37E-mail:mahtrencin@mahtrencin.skInternet:http://www.mah.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPEL MAN UITKOV VOZIDL SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Roavsk 24/A,821 04 BratislavaTel.:02/482 048 39Fax:02/482 048 17E-mail:Radoslav.Jurca@sk.man-mn.skInternet:http://www.man-mn.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MAN MB - CAR, spol. s r. o.Adresa:Nitrianska cesta 28,917 00 TrnavaTel.:033/534 54 53Odbory innosti:Osobn automobily znaky MERCEDES MERC TAPSAdresa:Pri Majeri 1437,900 31 StupavaTel.:02/659 359 22Fax:02/659 359 22E-mail:taps.kaeser@mail.viapvt.skInternet:http://www.viapvt.sk/taps.kaeserOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA MESTO PIEANYAdresa:Nmestie SNP 3,921 45 PieanyTel.:033/776 53 01Fax:033/776 53 33Mobil:0903/712 545E-mail:sekretariat@piestany.skInternet:http://www.piestany.skPrvna forma:ttny orgnKontakt: Moretov Drahomra (vedca kancelrie primtora)Odbory innosti:Kpen mesto so irokmi monosami rekrecie, zbavy, kultrneho a spoloenskho vyitiaOrganizcia vznamnch kultrnych podujatVodn porty, lyovanie, loptov hry, tenis, golfTuristick lokality a pozoruhodnostiirok ponuka ubytovania v hoteloch a penzinochRetauran zariadenia, kaviarneLieebn, rekondin, rehabilitan sluby MESTO VRBOV,mestsk radAdresa:tefnikova 15/4,922 03 VrbovTel.:033/735 06 11Fax:033/779 22 11Internet:http://www.vrbove.skPrvna forma:samosprvaOdbory innosti:Sluby pre cestovn ruch, kultrne pamiatkyUbytovacie zariadeniaRetauran a rekrean zariadeniaRybolovTuristika, cykloturistikaPrrodn zaujmavosti MESTSK PODNIK CESTOVNHO RUCHUAdresa:Zhradncka 4,945 01 KomrnoTel.:035/770 19 62Fax:035/770 19 69Mobil:0911/105 007 - vedca kpaliskaE-mail:mpcr@komarno.skPrvna forma:prspevkov organizciaKontakt:Ing. Vek ubo (riadite MPCR)Odbory innosti:Termlne kpaliskoHotel Panorma a autokempingUbytovacie, rekrean a stravovacie zariadeniaRozirujce informcie:Termlne kpalisko, Vntorn okrun, tel.: 035/771 30 14Hotel Panorma a autokemping, portov 1, Komrno, tel./fax: 035/771 31 13, 771 31 56Turisticko-informan kancelria, upn ulica 5, 945 01Komrno, tel./fax: 035/773 00 63, internet: www.infokomarno.sk, e-mail: tik@infokomarno.sk MINISTERSTVO OBRANY SR,Komunikan odborAdresa:Kutuzova 8,832 47 BratislavaPrvna forma:ttny podnikKontakt:Mgr. Smetkov ElenaOdbory innosti:Nborov akcie - profesionlna armda MONTES,Pavol CikatricisAdresa:Kvetinrska 15,821 06 BratislavaTel.:02/452 458 58Fax:02/452 458 58Mobil:0905/865 195E-mail:montes@montes.skInternet:http://www.montes.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Cikatricis Pavol ml. (obchodn zstupca)Odbory innosti:Autorizovan predajca istiacej techniky KRCHERAutorizovan servis istiacej techniky KRCHER MOTO - MANN, s. r. o.Adresa:Mostn 17,949 01 NitraTel.:037/652 29 43Internet:http://www.autoluna.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.Adresa:Tuhovsk 5,831 07 BratislavaTel.:02/492 944 44Fax:02/492 949 29E-mail:info@mercedes-benz.skInternet:www.mercedes-benz.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MERCEDES-BENZ, SMART, CHRYSLER-JEEPServis, opravova, servisn prce a sluby MOTOR TRADEAdresa:Bratislavsk cesta,945 01 KomrnoTel.:035/774 13 65Fax:035/774 13 65E-mail:motor.trade@nextra.skInternet:http://www.zapsr.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky NISSANC24M96M109F102M5C271257_Autokontakt 2007-8_textova 38 38 28/8/07 14:36:41C39Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov MOTOREST ESOAdresa:Trenianska cesta 1334,957 03 Bnovce nad BebravouTel.:038/762 71 11Fax:038/760 85 85Mobil:0905/528 350E-mail:eso@motorest-eso.skInternet:http://www.motorest-eso.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Stravovacie a ubytovacie slubyO OBEC OPORAAdresa:. 1179,925 52 oporaTel.:031/787 42 82, 787 43 87Fax:031/787 43 87Mobil:0905/653 102E-mail:soporna@stonline.skInternet:http://www.soporna.skPrvna forma:samosprvaKontakt: Ki Stanislav (starosta), Korecov Anna (sekretarit)Odbory innosti:Obec je znma rybolovom v lokalitch na starom ramene Vhu a na vodnom diele KrovIzba tradci (udov bvanie a odievanie) v priestoroch kultrneho domuPrrodn kpaliskoHistorick kronikaObecn hody, trhyOrganizcia kultrnych a spoloenskch podujat OBECN RAD VRAKAdresa:Vrak 622,930 25 VrakTel.:031/552 04 39, 552 31 25Fax:031/552 04 39E-mail:o.u.vrakun@nextra.skInternet:http://www.vrakun.sk, www.nyekvarkony.skPrvna forma:ttny orgnOdbory innosti:Obec Vrak sa nachdza na itnom ostrove medzi Dunajskou Stredou a GabkovomKatie v slohu lusiesRmsko-katolcky kostol sv. Jakuba zo XIV. storoiaBarokov kaplnka sv. Trojice z r. 1740OBNOVA - AUTO, s. r. o.Adresa:Vajnorsk 95,831 04 BratislavaTel.:02/442 592 60 - predaj vozidiel02/443 720 69 - servis, prijmac technici02/443 724 58 - predaj nhradnch dielov a prsluenstva02/443 720 89 -poistn udalosti, prijmac technikFax:02/443 720 78E-mail:spolocna@citroen-vajnorska.skInternet:http://www.citroen-vajnorska.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Autorizovan predaj vozidiel znaky CITRONServis a predaj nhradnch dielov znaky CITRONPrevdzka:Kazanska 54, Bratislava predaj vozidielZastupovan znaky: ODAHOV SLUBA NONSTOPAdresa:Golianovo 350,951 08 GolianovoTel.:037/161 54Fax:037/658 11 95Mobil:0905/187 459E-mail:info@037-16154.skInternet:http://www.037-16154.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Odahov sluba nonstop pre vetky osobn, itkov a nkladn vozidlZmluvn partner asistennch sluieb poisovnMobilservisPneuservisOprava automobilovRecyklcia motorovch vozidiel s potvrdenm pre dopravn inpektortRozirujce informcie:Stredisk:Nitra - Golianovo - VrbleFIRMA DUCHO, 951 08Golianovo 350 OLYMPIQUE SPORT,live clubAdresa:Holska 27,851 05 BratislavaTel.:02/207 005 48Fax:02/207 005 49Mobil:0902/498 402E-mail:olympique@olympique.skInternet:http://www.olympique.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Korienek Rastislav (majite)Odbory innosti:Non klub, hera, ruleta, vhern automaty, stvkov kancelria FortunaInternet, barSledovanie live TV portovch prenosov OMNIA S. A. B., s. r. o.Adresa:Tomikova 30,814 81 BratislavaTel.:02/482 405 10Fax:02/434 221 11E-mail:sales@omnia-roll.skInternet:http://www.omnia.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SAAB OSRAM Slovakia, a. s.Adresa:Komransk cesta 7,940 93 Nov ZmkyTel.:035/646 42 26Fax:035/646 48 81Mobil:0902/987 562E-mail:zsolt.horvath@osram.skInternet:http://www.osram.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:Horvth Zsolt (marketingov manar)Odbory innosti:Vroba a predaj autoiaroviekVroba a predaj svetelnch zdrojovNavrhovanie a vroba montnych liniekKampa na ochranu ivotnho prostredia OTO BOHIL - NEOSPEDAdresa:Bratislavsk 1,945 01 KomrnoTel.:035/774 21 45Fax:035/774 21 46E-mail:neosped@nextra.skInternet:www.neosped.skOdbory innosti:Nkladn automobily znaky MANP PENZIN EPONA,REAL-BONITA, s. r. o.Adresa:Rybnin 34,831 07 Bratislava 56Mobil:0903/693 447Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Klena udovt (majite)Odbory innosti:Penzin, 6 tlovo zariadench izieb vrtane jednho apartmnuRaajky v cene ubytovania, vynikajca retaurciaParkovanie v strenom parkoviskuChov kon a inch hospodrskych zvieratMonos jazdy na koni v rozsiahlom areli penzinuM102M64M52C27M114Oblka 3M53A1257_Autokontakt 2007-8_textova 39 39 28/8/07 14:36:47Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC40 PENZIN MICHAELAAdresa:Vyhne 492,966 02 VyhneTel.:045/677 25 05Fax:045/677 25 05E-mail:sepesiova.k@zoznam.skInternet:http://www.penzionmichaela.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Sepeiov Katarna (vedca prevdzky)Odbory innosti:UbytovanieRetauran slubySolrium, fitness, masrUsporiadanie spoloenskch podujatkoliaca miestnos PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o.Adresa:Trenianska 51,915 01 Nov Mesto nad VhomTel.:032/771 94 18, 771 94 19Fax:032/771 29 30E-mail:auto-lion@stonline.skInternet:http://www.auto-lion.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o.Adresa:trova 142,949 01 NitraTel.:037/772 02 40Odbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PEUGEOT BEGAM, s. r. o.Adresa:Bratislavsk 78,917 02 TrnavaTel.:033/591 36 36Fax:033/591 36 30E-mail:predaj@begam.skInternet:http://www.begam.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PF AUTO, spol. s r. o.Adresa:Hodonnska cesta 11,841 03 BratislavaTel.:02-692 037 00E-mail:pfauto@pfauto.skInternet:http://www.pfauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PIVNICA U ZLATEJ HUSI,s. r. o.Adresa:Pezinsk 2,900 26 Slovensk GrobTel.:033/647 82 25, 647 82 64Fax:037/647 82 25Mobil:0905/525 417, 0905/410 269E-mail:karolina@nextra.sk, pivnica@zlatahus.skInternet:http://www.penzion-karolina.skwww.zlatahus.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Jajcayov Anna (majiteka spolonosti),Jajcay Miroslav (majite spolonosti)Odbory innosti:pecializovan retaurcia na peen husi a husacie pecialityRetaurcia s penzinom PONITRIANSKE MZEUM V NITREAdresa:tefnikova trieda 1,949 01 NitraTel.:037/651 00 00Fax:037/741 97 71E-mail:nimuz@stonline.skInternet:http://www.muzeum.skPrvna forma:rozpotov organizciaKontakt: tevko Anton (riadite), pek Miroslav (ekonm)Odbory innosti:Regionlne mzeum, archeologick expozcia, otvorenut. piatok 9.0017.00 h., so.ned. 10.0017.00 h. PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.Adresa:Dolnozemsk 7,851 04 BratislavaTel.:02/492 629 00Fax:02/492 629 99E-mail:informacie.skoda1@porsche.skInternet:http://www.porscheinterauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA, VOLKSWAGEN PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.Adresa:Vajnorsk 162,831 04 BratislavaTel.:02/492 624 00Fax:02/492 624 44E-mail:pinfo@porsche.skInternet:http://www.porscheinterauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHER R - AUTO, spol. s r. o.Adresa:Bratislavsk 2791,921 01 PieanyTel.:033/774 00 77Fax:033/774 00 79E-mail:r-auto@partner.renault.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT REAL - N, s. r. o.Adresa:Prowazekova 7,945 01 KomrnoTel.:035/774 08 60, 774 08 61 - predajFax:035/774 08 63 - servisMobil:0907/890 904, 0915/496 431 - obj.E-mail: servis.realn_kn@skoda-auto.sk, predaj.realn_kn@skoda-auto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Tzk Tom (riadite)Odbory innosti:Predaj vozidielZrun servisPozrun servisLeasing a poistenie vozidielPrevdzka:REAL-N, s. r. o., Nm. sv. Imricha 27, 943 01trovo, predaj, servis: 036/751 05 90, 751 05 91, e-mail: realn_nz@skoda-auto.sk, otv. doba: Po.Pi.: 8.0017.00, Sobota: 9.0012.00Zastupovan znaky: REGENA, s. r. o.Adresa:Glejovka 1,902 01 PezinokTel.:033/641 29 05Fax:033/641 29 07E-mail:info@regena.skInternet:www.regena.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TATRAServis, opravova, servisn prce a slubyF105M53E-781257_Autokontakt 2007-8_textova 40 40 28/8/07 14:36:58C41Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIOAdresa:Farsk 36,949 01 NitraTel.:037/652 27 13E-mail:boccacio@boccaccio.skInternet:http://www.boccaccio.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Nvtevnkom ponkame prjemn posedenie v tlovo zariadenej retaurcii s klimatizciou a s monosou posedenia na letnej teraseRetaurcia m kapacitu 120 miest a je vhodn na usporiadanie rznych druhov oslv, promci, pracovnch stretnut a podobnch akciPizza, cestoviny, grilovan peciality, erstv morsk ryby RBERT LNGAdresa:Hlavn 513,925 71 Trnovec nad VhomTel.:031/778 12 26Fax:031/778 12 26E-mail:0918653509@orangemail.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Retauran a stravovacie zariadenia, tel.: 031/778 13 14Plavba vletnou loou po rieke Vh, tel.: 0903/159 550 p. MajerJazda a relax na kooch v okol rieky Vh, tel.: 031/778 12 26S S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Abrahmska 1344,925 21 SldkoviovoTel.:031/784 12 45Fax:031/784 12 45Mobil:0903/311 934, 0905/327 069E-mail:stk.slovakia@stonline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Pelec Jn (vedci)Odbory innosti:Autoumyvre nkladnch a osobnch vozidielRun umvanie vozidielVystriekvanie podvozkovBezdotykov umvanie vozidielSTK: kontrola vozidiel typu L, M, N, T, O, kontrola CEMT, emisn kontrola - BENZN, DIESEL, R - KAT, LPG SACHS SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Strojrensk 2,917 02 TrnavaTel.:033/595 91 11Fax:033/595 93 00E-mail:info-ssl@zf.comInternet:http://www.sachs.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby SEGAAdresa:Bratislavsk 30,924 01 GalantaTel.:031/780 68 68Fax:031/780 68 67E-mail:sega@sega.skInternet:www.sega.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubySERVIS - TURBO, s. r. o.Adresa:terusk 780,922 03 VrbovTel.:033/779 26 43, 779 26 39Fax:033/779 26 39Mobil:0905/349 721E-mail:servisturbo@nextra.skInternet:http://www.servisturbo.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Jaloviar Ondrej (konate spolonosti)Odbory innosti:Servis, oprava a predaj turbodchadielServis osobnch a dodvkovch automobilovPlnenie autoklimatizciEmisn kontrolyVmena olejov znaky MOBIL SLOV LADA, s. r. o.Adresa:ustekova 37,851 04 BratislavaTel.:02/625 208 91Fax:02/625 208 08E-mail:vladimir.matrosov@slovlada.skInternet:http://www.slovlada.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA SLOVENSK STREDN HVEZDREAdresa:Komransk 134,947 01 HurbanovoTel.:035/760 24 84Fax:035/760 24 87E-mail:suh@suh.skInternet:http://www.suh.skPrvna forma:prspevkov organizciaOdbory innosti:HvezdreNrodno-metodick centrum SRProgramy v planetriuPozorovanie nonej oblohy alekohadmi SLOVPORT BTS, s. r. o.Adresa:Mostov 6,811 02 BratislavaTel.:02/434 221 23Fax:02/434 230 32Mobil:0905/325 362E-mail:sp@bifrost.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Bukovsk Jn (manager)Flpov Helena (sprvkya)Odbory innosti:Penzin sa nachdza 200 m od letiska v Bratislave, ubytovanie v apartmnoch a bunkovom systme v2, 3, 4-lkovch izbch, cena pre dlhodobch klientov dohodou SLOVTRUCK TRADE, s. r. o.Adresa:Komransk cesta 11,940 31 Nov ZmkyTel.:035/643 22 00Fax:035/643 22 00E-mail:info@slovtrucktrade.skInternet:http://www.slovtrucktrade.skOdbory innosti:Nkladn automobily znaky DAF SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.Adresa:Komransk cesta 11,940 31 Nov ZmkyTel.:035/643 21 56Fax:035/643 21 63Mobil:0905/417 445, 0903/157 749E-mail:sonez-kovokar@sonez-kovokar.skInternet:http://www.sonez-kovokar.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Kov Ladislav (konate), Ing. Suchan Radoslav (vedci predaj. vr.)Odbory innosti:Nadstavby vroba (vetky podvozky nkladnch a itkovch vozidiel)Prvesy kategria 02Opravy nadstaviebKlampiarske a zmoncke prcePrestavby a opravy nvesovDoplnky pre nkladn vozidl a prvesy STARMEN, s. r. o.Adresa:Beadick cesta 1,953 01 Zlat MoravceTel.:037/642 27 47Fax:037/642 27 07Internet:http://www.starmen.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAM95M55M101C27F102F1021257_Autokontakt 2007-8_textova 41 41 28/8/07 14:37:09Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC42 STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIAAdresa:uranskho 2,949 01 NitraTel.:037/653 38 51Fax:037/658 06 85Mobil:0918/653 511E-mail:info@spvnitra.skPrvna forma:prspevkov organizciaKontakt: Ing. Gajdokov Beta (riaditeka), Ing. ulk Vclav (hlavn majster)Odbory innosti:Automechanick prce, autoelektrikrske prce, klampiarske prce na vyrovnvacom zariaden znaky NAJA H CeletteEmisn kontroly - benzn, diesel, LPG, R-KATNastavenie prednej a zadnej geometrie, skoba bzd, KTS-500 automobilov diagnostika VAG, test tlmiov, pneuservis, valcov skoba bzd, kontrola chladiacej a palivovej sstavyRozirujce informcie:AUTOSERVIS, STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIA, Cabajsk 30, 949 01Nitra, tel.: 037/772 05 75, mobil: 0918/653 511 SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Tuhovsk 9 (Zlat piesky),831 07 BratislavaTel.:02/335 262 00Fax:02/575 262 75E-mail:ford.ba@summit.skInternet:http://www.ford.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORD SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Star Vajnorsk 39,831 04 BratislavaTel.:02/444 623 14Fax:02/444 623 14E-mail:predaj@suzuki-bratislava.skInternet:www.suzuki.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUZUKIT T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o.Adresa:Roavsk cesta 30,821 04 BratislavaTel.:02/491 094 70Fax:02/491 094 29E-mail:predajjaguar@topautobratislava.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLVO TAMEX spol. s r. o.Adresa:Star Vajnorsk 3,831 04 BratislavaTel.:02/444 549 20-2Fax:02/444 549 35Mobil:0903/556 600E-mail:tamex@tamex.skInternet:http://www.tamex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Overovanie - kontrola tachografovDodvka - mont a servis tachografovPrenos dajov z digitachografov do PCVyhodnocovanie dajov z digitachografovVyhodnocovanie tachokrkov v PCMonitorovanie polohy a pohybu vozidielMonitorovanie stavu paliva v ndri a meranie skutonej spotreby palivaDodvka, mont a servis kren TRUMAZbern miesto na tachografov karty TANEX, s. r. o.Adresa:Nitrianska 25,917 01 TrnavaTel.:033/553 75 37, 553 78 37E-mail:tanex@tanex.skInternet:http://www.tanex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO TARGET KOMRNO, s. r. o.Adresa:Medersk cesta 34,945 01 KomrnoTel.:035/773 01 80Fax:035/773 01 79E-mail:info@toyotatarget.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj a servis automobilov TOYOTAKlampiarske a lakovncke prceOdahov slubaPrprava vozidiel na STKRozirujce informcie:Zastupovan znaky: TERMLNE KPALISKO,Ubytovanie CHOVANCOV MRIAAdresa:Horn Saliby 258,925 03 Horn SalibyTel.:031/785 20 02Mobil:0903/110 799, 0905/177 294E-mail:postmaster@kupaliskohs.sk, komlos@atlas.skInternet:http://www.kupaliskohs.skPrvna forma:fyzick osobaOdbory innosti:Celoron ubytovanie vo vykurovanch chatkch znaky HARGITANov relaxano-rehabilitan centrum s celoronou prevdzkouRetaurcia s tradinou regionlnou kuchyouVonkajie bazny a tobogn v prevdzke seznneZveaovan a driavan arelUbytovanie v penzine KOML v areli kpaliska s celoronou prevdzkou TERMLNE KPALISKO,Vincov les, s. r. o.Adresa:Fukova 340,925 21 SldkoviovoMobil:0911/458 059E-mail:chuda@vincovles.comInternet:http://www.vincovles.comPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Chud Mria (riaditeka TK), Frantov Miriama (ekonmka TK)Odbory innosti:Termlne kpaliskoCampingChatov osadaStravovacie slubyRybolov TERMLNE KPALISKO,PODHJSKA, s. r. o.Adresa:Podhjska 493,941 48 PodhjskaTel.:035/658 61 95, 658 61 06 658 62 06 - inf. centrum O. . PodhjskaFax:035/658 62 33E-mail:termalnekupalisko@obecpodhajska.skInternet:http://www.obecpodhajska.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Termlne kpalisko s celoronou prevdzkouHotel, relaxano-rekondin komplexAutocampingRetaurcia a stravovanie v 14 stnkochInforman centrum obce PodhjskaM88F103F103F1031257_Autokontakt 2007-8_textova 42 42 28/8/07 14:37:15C43Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov TK UBOMR,AUTODOPRAVA - ZEMN PRCEAdresa:Galantsk 774,925 63 Doln StredaTel.:031/789 24 14Fax:031/789 25 89Mobil:0903/446 562, 0903/413 165E-mail:l.tkac@mail.t-com.skInternet:http://www.tkaclubomir.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Tk Igor (vedci dopravy), Galbav Miriam (vedca ubytovne)Odbory innosti:Vntrottna nkladn doprava sklapacmi aj valnkovmi vozidlamiPneuservis osobnch a nkladnch vozidielUbytovanie v novopostavench priestorochRozirujce informcie:Zemn prce, Demolan prce, Prca autoeriavmi TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.Adresa:Hodonnska cesta,841 03 Bratislava - LamaTel.:02/601 022 22Fax:02/601 022 30Internet:http://www.machanek.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky VW, KODA TOPMOTORSAdresa:trova 62,949 01 NitraTel.:037/772 22 25Fax:037/772 22 25Mobil:0903/412 992E-mail:topmotors@topmotors.skInternet:http://www.topmotors.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Paick Zuzana (majiteka)Odbory innosti:portov pravy ut - tuningVfuky - REMUS, SEBRING, SUPER SPRINT, ULTERportov filtre (KN, KD, GREEN, SPRINTFILTER)Pruiny (KONI, EIBACH)Podvozky (VENTURA, HR)Rozrenia nprav (HR, SCC, OMP - Podloky)Akumultory - pre vetky typy ut a zariaden, zlon zdroje (VARTA, BANNER, PERION, YUASA)Autodiely na vetky typy ut aj originlne dielyAutoiarovky aj xennov vbojky (NARVA, ELTA, OSRAM, PHILIPS)Disky (CMS, BROCK, MAK, FLW, ALESSIO, ETABETA, DEZENT, DOTZ, AEZ, ENZO, RONAL)Pneumatiky (YOKOHAMA, BF GOODRICH, MICHELIN, KORMORN, DUNLON, KLEBER, PIRELLI)Okenn deflektory (lity proti prievanu) na rzne typy ut TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Gagarinova 7/A,821 03 BratislavaTel.:02/482 138 11Fax:02/482 138 41E-mail:info@toyota.skInternet:http://www.toyota.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS TT - CAR, s. r. o.Adresa:Nitrianska cesta 20,917 00 TrnavaTel.:033/591 33 44, 591 33 21Fax:033/591 33 10Internet:http://www.tt-car.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT, DACIAVV. M. MOBILE s. r. o.Adresa:Bratislavsk 51,924 00 GalantaTel.:031/789 96 96Fax:031/789 96 96Mobil:0915/982 547, 0911/466 665, 0905/605 661E-mail:v.m.mobile@pobox.skInternet:http://www.ivecodiely.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Vajda tefan (majite)Odbory innosti:Predaj nhradnch dielov znaky IVECOAutoservis: IVECO, AVIA, LIAZ, TATRA, nkladn, osobn a dodvkov vozidl, prprava vozidiel na STK, STKRozirujce informcie:AUTOSERVIS TEFAN VAJDA, tefana Majora 44, 925 22 Vek any, tel./fax: 031/787 85 31, mobil: 0905/605 661VADA s. r. o.Adresa:Pri Vadai 2,943 01 trovoTel.:036/756 01 99Fax:036/756 01 01Mobil:0915/755 888E-mail:marketing@vadas.skInternet:http://www.vadas.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Vinczeov Lvia (vedca oddeleniamarketingu)Odbory innosti:UbytovanieStravovanieTermlne kpalisko s 9 baznmiKonferenn sluby (priestory)Minigolf, tenis, bowling VELVANA SLOVAKIA a. s.Adresa:Ndran 34,900 28 Ivnka pri DunajiTel.:02/459 448 61-3Fax:02/459 448 61E-mail:velvana@velvana.skInternet:http://www.velvana.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Predaj autochmiePredaj autokozmetikyPredaj priemyselnej chmie VODOSTAV PLUS, s. r. o.Adresa:Cabajsk 29 A,949 01 NitraTel.:037/656 68 36Fax:037/656 68 36Mobil:0907/897 253, 0907/981 367E-mail:vodostavplus@slovanet.skPrvna forma:Spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:ik Jozef (vedci predaja nhradnchdielov), Skenik Daniel (vedci servisu TATRA)Odbory innosti:Predaj nhradnch dielov zn. TATRAServis vozidiel zn. TATRAGenerlne opravy motorov zn. TATRAVkup a predaj ojazdench vozidiel zn. TATRADiagnostika a opravy: brzdovch systmov ABS, WABCO a nezvislch kren EBERSPCHER, oprava brzdovch jednotiek zn. PERROTRozirujce informcie:Zastupovan znaky: VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o.Adresa:Dianin cesta 9,903 01 SenecTel.:02/326 624 24Internet:http://www.volvo.comPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Nkladn automobily znaky VOLVOC23M54C27C25F1041257_Autokontakt 2007-8_textova 43 43 28/8/07 14:37:29Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk reginC44 VSAPL, a. s.Adresa:Novozmock 179,949 05 NitraTel.:037/650 11 47Fax:037/651 34 95E-mail:matel@vusapl.skInternet:http://www.vusapl.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Vskum a vvoj v oblasti plastovSkobnctvo a certifikciaVroba vstrekovacch foriem a jednoelovch zariadenVroba presnch vstrekov vrtane automotiveVroba polymrnych kompozitov VV AUTO, s. r. o.Adresa:Bratislavsk 170,916 24 Horn StredaTel.:032/774 10 11Fax:032/774 10 24E-mail:predaj@vv-auto.skInternet:http://www.vv-auto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE DRUSTVOAdresa:Branovsk cesta 1926,941 31 Dvory nad itavouE-mail:vvd-dvory@stonline.skPrvna forma:drustvoKontakt: Ing. Pokus Stanislav (ekonm VVD), Ing. Tth Jozef (predseda VVD)Odbory innosti:Vroba kvalitnch akostnch a prvlastkov ch vnDonkov sluba vnaOchutnvkaDegustcia vn-C23M671257_Autokontakt 2007-8_textova 44 44 28/8/07 14:37:44C45Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiemMHOPNEUSERVI SJaponsksuperpneumati kanavrhnutpre komfortnabezpenj azduKamenn8329/ 16A, 01001i l i nae-mai l :pneumho@stonl i ne. skMHTANKDI ESELVLASTN ERPACIA STANICAPLATBA KARTAMI CEZ TERMINLMH TANKDIESEL, s. r. o.Kamenn 2826/16 A010 01 ilinaTel.: 041/724 12 29, 0918/62 55 00NAJLACNEJIA NAFTA V ILINE!OTVOREN NONSTOPPumpa spa poiadavky EVLASTN ERPACIA STANICAPLATBA KARTAMI CEZ TERMINLMH TANKDIESEL, s. r. o.Kamenn 2826/16 A010 01 ilinaTel.: 041/724 12 29, 0918/62 55 00NAJLACNEJIA NAFTA V ILINE!OTVOREN NONSTOPPumpa spa poiadavky EPONKAME VM NAE SLUBY: VMENA PNEUMATK LASEROV GEOMETRIA PREDAJ PNEUMATK PREDAJ AL. DISKOV SKLADOVANIE MONOS OBERSTVENIASTENIE, TEPOVANIE AUTOMOBILOV A RUN UMVANIEZDARMA USKLADOVANIE PNEUMATKPONKAME VM NAE SLUBY: VMENA PNEUMATK LASEROV GEOMETRIA PREDAJ PNEUMATK PREDAJ AL. DISKOV SKLADOVANIE MONOS OBERSTVENIAISTENIE, TEPOVANIE AUTOMOBILOV A RUN UMVANIEZDARMA USKLADOVANIE PNEUMATK000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:45 Odd1:45 28/8/07 18:10:16C46 str. C51, 56 str. C50, 59Plon prezentcia firiem Stredoslovensk regin000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:46 Odd1:46 28/8/07 18:12:22C47tel.: 00421/48/41 44 111fax: 00421/48/41 44 115SLOVAKIA Bansk Bystricae-mail: kurta@kurta.skwww.kurta.skDovozca nhradnch dielov na osobn automobilyRozvoz po celejSlovenskej republikeRenault, Daewoo, Seat, Lancia, Peugeot, Ford, Lada, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Volkswagen, CitronPREDAJ: asti podvozku hydraulika asti bzd asti motora asti chladenia asti spojky vfuky kuky el. komponenty tlmie provaniaAUTO ART, spol. s r. o.Hollho 24010 01 ilinatel.: 041/ 562 58 68562 58 69fax: 041/562 05 81maloobchod: 041/564 32 94e-mail: autoart@auto-art.skSDLO FIRMYNovootvoren pobokaBratislavamaloobchod-vekoobchodAUTO ART, spol. s r. o.Prievozsk 30851 05 Bratislavatel./fax: 02/53 41 00 22e-mail: bratislava@auto-art.skPoboka Koice:Dunajsk 10040 01 Koicetel.: 055/729 33 79fax: 055/729 33 81e-mail: kosice@auto-art.sk11-ron tradcia na slovenskom trhuilinaVEKOOBCHOD A MALOOBCHOD S ND KODAAutomont ilina Lichardova ul.tel.: 041/56 40 775 tel./fax: 041/56 21 325e-mail: automont@stonline.sk www.automont-zilina.sk str. C53 str. C51 str. C49 str. C49Stredoslovensk regin Plon prezentcia firiem000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:47 Odd1:47 28/8/07 18:12:59Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk reginC48A A - AUTO, s. r. o.Adresa:Kvaalova 782/11,010 04 ilinaTel.:041/700 31 83Fax:041/700 31 84E-mail:aauto@aauto.skInternet:http://www.aauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUZUKI A. M. PLUS, s. r. o.Adresa:portov 323,038 41 Koany nad TurcomTel.:043/438 81 72Fax:043/438 81 72E-mail:j.salamon@amplus.skInternet:http://www.amplus.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON ABC AUTO, spol. s r. o.Adresa:Jesenskho 2328/60,960 01 ZvolenTel.:045/532 16 11Fax:045/536 66 91E-mail:m.stevove@centrum.skInternet:http://www.slovlada.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA ACZ, spol. s r. o.Adresa:Hronsk 1,960 01 ZvolenTel.:045/532 39 84Fax:045/532 16 37E-mail:acz@zvmazda.skInternet:http://www.acz.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MAZDA AGBA MOTOR, s. r. o.Adresa:Predmestsk 90,010 01 ilinaTel.:041/724 79 44Fax:041/763 73 91E-mail:honda.predaj.za@stonline.skInternet:http://www.honda.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky HONDA ALS COLOUR, spol. s r. o.Adresa:Arel ZS 924,018 41 Dubnica nad VhomTel.:0903/727 607Fax:042/426 01 16E-mail:alscolourdca@stonline.skInternet:http://www.nexaautocolor.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Vysok Viliam (riadite)Odbory innosti:Lakovne - zariadenie, materily, farby - lakyKarosrske, klampiarske, lakovncke prcekoliaca a poradensk innos v oblasti lakovnckych prc a materilov ALTERIA, spol. s r. o.Adresa:Predmestsk 90,010 01 ilinaTel.:041/763 52 95Fax:041/723 55 75E-mail:alteria.zilina@stonline.skInternet:http://www.alteria.hyundai.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HYUNDAI AMC MARTIN, s. r. o.Adresa:Tomikova ul.,036 01 MartinTel.:043/428 99 73Fax:043/428 99 72E-mail:fiat.martin@amc.skInternet:www.amc.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEOServis, opravova, servisn prce a sluby AMT s. r. o.Adresa:Zvolensk cesta 23,974 01 Bansk BystricaTel.:048/416 45 14Fax:048/410 37 24Mobil:0905/922 363E-mail:amtodbyt@mail.t-com.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Trvalov (vedca skladu), Frankov (predaj nhr. dielov)Odbory innosti:Predaj autosiastok na osobn vozidl znaiek KODA 1203, KODA 110, 105, 130, FAVORIT, FELCIA, OCTVIA, FABIAPredaj autosiastok na nkladn vozidl znaiek TATRA, PRAGA V3S, AVIA, LIAZ, KAROSARozirujce informcie:Prenjom nehnutenost ASEN, s. r. o.Adresa:Partiznska cesta 116,974 01 Bansk BystricaTel.:048/414 17 27Fax:048/416 49 38E-mail:predaj@asen.skInternet:www.asen.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS ASPEKTA TRADE, s. r. o.Adresa:Nimnick cesta 1674,020 01 PchovTel.:042/464 17 00Fax:042/464 17 70E-mail:aspektatrade@bb.telecom.skInternet:www.mazdapuchov.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MAZDAServis, opravova, servisn prce a sluby AT, s. r. o.Adresa:Dlh 84, P. O. Box B 40,010 01 ilinaTel.:041/706 51 11Fax:041/706 56 10E-mail:at@atza.skInternetwww.atza.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS AUTO - TEAM, s. r. o.Adresa:Zvolensk cesta 23,974 05 Bansk BystricaTel.:048/471 81 53Fax:048/471 81 59E-mail:asistent@auto-team.skInternet:http://www.auto-team.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTO ADEX, s. r. o.Adresa:Neresncka cesta 253,960 01 ZvolenTel.:045/540 08 10E-mail:renault@autoadex.skInternet:http://www.autoadex.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULTM921257_Autokontakt 2007-8_textova 48 48 28/8/07 14:39:43C49Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov AUTO ART, s. r. o.Adresa:Hollho 24,010 01 ilinaTel.:041/562 58 68-9, 500 01 47, 564 32 94Fax:041/562 05 81E-mail:autoart@auto-art.skInternet:http://www.auto-art.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Gregor Eduard (konate spolonosti)Odbory innosti:Predaj asti motoraPredaj asti chladeniaPredaj asti spojky a podvozkovPredaj vfukovPredaj elektrickch komponentovPredaj tlmiov provaniaPredaj asti bzdPredaj hydraulikyRozirujce informcie:Dovozca nhradnch dielov znaiek RENAULT, CHEVROLET, SEAT, LANCIA, PEUGEOT, FORD, LADA, OPEL, FIAT, ALFA ROMEO, CITRON, VOLKSWAGEN AUTO TRADE, s. r. o.Adresa:Cesta osloboditeov 21,BreznoTel.:048/612 30 30Fax:048/612 34 34E-mail:autotrade_br@skoda-auto.skInternet:http://www.autotrade.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTO-COM a. s.Adresa:Franczskych partiznov,036 08 MartinTel.:043/424 55 54Fax:043/424 55 59E-mail:autocom@autocom.skInternet:http://www.mercedes-benz.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Osobn automobily znaky MERCEDES-BENZPredaj a servis osobnch a itkovch automobilovitkov automobily znaky MERCEDES-BENZPredaj nhradnch dielovAutorizovan predaj a servis MERCEDES-BENZRozirujce informcie:Zastupovan znaky: AUTOAGREGTY SPONZ,Jn NeumannAdresa:Priehradn 17,010 01 ilina - StrovTel.:041/562 14 79, 562 45 66Fax:041/562 45 66Mobil:0903/554 366Prvna forma:fyzick osobaKontakt:Neumann Jn (konate spolonosti)Odbory innosti:Motorov vozidl dodvky nhradnch dielov po generlne opravyNhradn diely pre znaky LIAZ, TATRA, AVIA, PRAGA-V3S, KODA, traktor, UDS, ZETOR, DESTAVmenn stredisko agregtov po generlnej opraveFeklne vlevy - generlne opravyerpadl vysokotlakov - zabezpeenie oprv AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o.Adresa:Pri rieke 795/3,010 04 ilina - StrovTel.:041/564 34 16Fax:041/564 34 16E-mail:auto_za@skoda-auto.skInternet:http://www.auto-minarik.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.Adresa:Gemersk 2,984 01 LuenecTel.:047/432 20 26Fax:047/433 10 07E-mail:predaj.centrum_lc@skoda-auto.skInternet:http://www.bystriansky.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky VW, KODA AUTOCENTRUM FARKAAdresa:Gemersk 2,984 01 LuenecTel.:047/432 91 41Fax:047/432 91 41E-mail:farkas@mailbox.skInternet:http://www.autoluna.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.Adresa:Rosinsk cesta 17,010 08 ilinaTel.:041/506 11 11Fax:041/506 12 02E-mail:info@galimexza.skInternet:http://www.galimex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE AUTOCENTRUM SUCHNEKAdresa:Centrum I 1414/32,962 11 Dubnica nad VhomTel.:042/445 00 16Internet:http://www.leaseplan.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOKEL, s. r. o.Adresa:T. G. Masaryka 13,984 01 LuenecTel.:047/432 67 64Fax:047/432 67 64E-mail:predaj@autokel.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOMONT ILINA,spol. s r. o.Adresa:Lichardova ul.,010 01 ilinaTel.:041/564 07 75, 562 13 25Fax:041/562 13 25E-mail:automont@stonline.skInternet:http://www.automont-zilina.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Psica Peter (konate)Odbory innosti:Nhradn diely KODA - vekoobchod a maloobchodPredaj autoprsluenstva a autochmiePredaj akumultorov EXIDE, BOSCH, AKUMA, ALFA, VARTA, BANNERPredaj filtrov FRAM, FIAMMPredaj brzdovch sstav FERODO, LUCASPredaj farieb na podvozky BODYZsielkov sluba a dovoz do 24 hodn AUTONA, spol. s r. o.Adresa:Hurbanova 29,036 01 MartinTel.:043/428 85 25E-mail:predaj@autona.skInternet:www.autona.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULTServis, opravova, servisn prce a sluby AUTOOPRAVOVA MIKUIAKAdresa:1. mja 1,031 01 Liptovsk MikulTel.:044/562 10 13Fax:044/552 57 62E-mail:mikusiak@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULTilinaC47C471257_Autokontakt 2007-8_textova 49 49 28/8/07 14:39:50Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk reginC50 AUTORASTERAdresa:Neresncka 3,960 01 ZvolenTel.:045/532 40 03Fax:045/532 40 03E-mail:servis@autoraster.skInternet:http://www.autoraster.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOS KME, s. r. o.Adresa:Nov svet 30,974 01 Bansk BystricaTel.:048/428 55 00Fax:048/428 53 33E-mail:autoskmet@autoskmet.skInternet:http://www.autoskmet.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUBARU AUTOSERVIS - Ing. MINRIK, s. r. o.Adresa:Hlavn 363/4,014 01 BytaTel.:041/553 31 15Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOSERVIS A AUTOUMVARE,MARTINEK IVANAdresa:Rajeck cesta 17,010 01 ilinaTel.:041/763 55 74Mobil:0907/601 706E-mail:i.martincek@zoznam.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Martinek Ivan (konate)Odbory innosti:Autokarosrske prceAutomechanick prceAutoumvare - run umvanieistenie interirov ut a voskovanieOpravy vetkch typov automobilovOdahov sluba + autodoprava AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o.Adresa:M. R. tefnika 858,DetvaTel.:045/545 54 63E-mail:alk@alkdt.skInternet:http://www.alkdt.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o.Adresa:-976 81 Podbrezov 3Tel.:048/617 17 60Fax:048/617 17 60E-mail:liptak@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT AUTOSKLOAdresa:Sielnica 1,962 31 SliaTel.:045/544 38 95Fax:045/544 33 91E-mail:autosklosielnica@stonline.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o.Adresa:eleznin 26,985 54 LovinobaaTel.:047/439 65 16Fax:047/451 16 63E-mail:fiat@autosportszilagyi.skInternet:http://www.autosportszilagyi.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT AUTOSIASTKY MaMAdresa:eleznin 77/7,017 01 Povask BystricaTel.:042/432 44 58Fax:042/426 23 83Kontakt:Motlo Jozef (konate)Odbory innosti:Nhradn diely na osobn automobily KODA -1203 a zah-ranin vozidlNhradn diely na nkladn automobily AVIAAutodoplnkyAutooleje: MADIT, SHELL, CASTROL, STARLINE, Q8 predajFiltre predaj AUTOTIP, spol. s r. o.Adresa:Vysokokolkov 60,010 08 ILINATel.:041/500 16 70Fax:041/723 21 79Mobil:0908/901 456E-mail:za@autotip.skInternet:http://www.autotip.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj a servis osobnch automobilov OPEL a CHEVROLETPredaj nhradnch dielov na OPEL a CHEVROLETAutopoiovaOdahov slubaRozirujce informcie:Zastupovan znaky:AUTOTIP, spol. s r. o.Adresa:Franczskych partiznov,036 08 MARTINTel.:043/424 53 63-4Fax:043/424 53 60E-mail:mt@autotip.skInternet:http://www.autotip.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj a servis osobnch automobilov OPELPredaj nhradnch dielov na OPELAutopoiovaOdahov slubaRozirujce informcie:Zastupovan znaky: AUTOTRADING, s. r. o.Adresa:Zvolensk cesta 171,974 01 Bansk BystricaTel.:048/416 32 61Fax:048/416 22 45E-mail:autotrad@isternet.skInternet:http://www.autotrading.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOUNIVERSAL, s. r. o.Adresa:Tatransk cesta 66,034 01 RuomberokTel.:044/432 66 48E-mail:autouniv@nextra.skInternet:http://www.autouniversal.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTO_CENTER, s. r. o.Adresa:Francisciho 10,982 01 TornaaTel.:047/552 37 64Internet:http://www.seat.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT AVION, s. r. o.Adresa:Streenick 1023,020 01 PchovTel.:042/463 47 20Fax:042/463 18 63Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUBARUC46C461257_Autokontakt 2007-8_textova 50 50 31/8/07 11:39:22C51Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajovB BB RENT, s. r. o.Adresa:Zvolensk cesta 37,974 05 Bansk BystricaTel.:048/416 12 66Fax:048/416 30 87E-mail:bbrent@bbrent.skInternet:http://www.bbrent.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOMAdresa:Hviezdoslavova 22,010 01 ilinaTel.:041/504 88 88Fax:041/504 83 33E-mail:recepcia@palacehotelpolom.skInternet:http://www.palacehotelpolom.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Mitana Miroslav, Klovansk ViliamOdbory innosti:Klimatizovan izby s parnou saunou, internetom a LCD TVkoliace a kongresov priestorypikov kuchya a cateringov slubyRelax centrumStren parkoviskoC CITRON SERVIS - AUTOVEKAdresa:Povask Podhradie 323,017 04 Povask BystricaTel.:042/432 48 31Fax:042/432 48 29Mobil:0903/802 119E-mail:autovek@stonline.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt: Kvaay Emil (konate), uri ubomr (zstupca)Odbory innosti:Autoservis CITRONPneuservisPredaj olejov CASTROL, BP, SHELLAutoklampiarstvoPredaj osobnch automobilov novch aj ojazdench COMPEL, s. r. o.Adresa:Ul. Franczskych partiznov,036 08 MartinTel.:043/424 51 11Fax:043/424 52 46E-mail:secretary@compel.skInternet:http://www.compel.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPELDAUTO MARKET, a. s.Adresa:Koick 1601,010 01 ilinaTel.:041/565 07 42-3Fax:041/565 07 46E-mail:automarket@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:krabko Milan (obchodn riadite)Odbory innosti:Predaj vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDAPredaj nhradnch dielov a autodoplnkovZrun a pozrun servis vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDAPoiova osobnch a itkovch vozidielOdahov sluba 041/565 07 42-3Rozirujce informcie:Zastupovan znaky:EEMTEST, a. s.Adresa:Bnovsk cesta 7,010 01 ilinaTel.:041/700 13 50-2, 723 20 06Fax:041/763 57 02E-mail:emtest@emtest.skInternet:http://www.emtest.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:Heglas Ladislav (konate)Odbory innosti:Vvoj a vroba elektronickch zariadenPotae palubn pre nkladn dopravu vrobaPokladne elektronick pre osobn dopravu vrobaSoftvr ekonomicko-dopravn, programovanieLokalizcia vozidiel prostrednctvom GPS EUROMOTOR, s. r. o.Adresa:ereov 8A,974 05 Bansk BystricaTel.:048/472 77 77E-mail:ford@euromotor.skInternet:http://www.euromotor.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORDF FINSO OBCHOD, s. r. o.,TECHNICK TEXTLIE, PLACHTY, FLIEAdresa:Vysokokolkov 4,010 08 ilinaTel.:041/700 34 72Fax:041/764 56 24E-mail:finso@finso.skInternet:http://www.finso.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Baura Roman (obchodno - vrobn riadite)Odbory innosti:Autoplachty vrobaFliov hydroizolciaPlachty viacelov vrobaSiete a lanReklama na autoplachtyRozirujce informcie:Technick textlie, markzy, jazierkov program FLIZE, s. r. o.Adresa:Timravy 23,036 01 MartinTel.:043/427 70 33Fax:043/427 70 33Mobil:0904/535 933E-mail:flize@stonline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Hnilicov ubica (konateka), Hnilica Juraj (konate)Odbory innosti:Vroba autoplachietOprava a servis autoplachietReklama na autoplachtyReklamn banery, tabulePolep utDigitlna tlaGrafick spracovanie reklmVroba reklamnch predmetovRozirujce informcie:Vroba markz, stnkov, stanovM10A, 112C46M25C471257_Autokontakt 2007-8_textova 51 51 28/8/07 14:40:08Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk reginC52 FRANTIEK STRAVA,FESTAAdresa:kolsk 928,022 01 adcaTel.:041/500 19 95Fax:041/500 19 96Mobil:0903/540 404, 0903/204 482E-mail:info@terchovavratna.skInternet:http://www.terchovavratna.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt: Strava Frantiek (majite), Stravov Monika (konateka)Odbory innosti:Cestovn ruchUbytovacie slubyTenisov kurt s letnou terasouRetauran slubyRozirujce informcie:Strojrenstvo, pracovn agentraG G+K AUTOSIASTKY,vekoobchod KODA - LADAAdresa:Bnovsk cesta 2,010 04 ilinaTel.:041/763 18 27Fax:041/723 36 54E-mail:gak@gak.skInternet:http://www.gak.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Glasnk Rudolf (konate)Odbory innosti:Vekoobchod KODA LADAImport export nhradnch dielov na vetky motorov vozidlPredaj pneumatk vetkch znaiekPneuservisPredaj diskovRozirujce informcie:Distribtor znaiek AUTOPAL, FAG, HELLA, ATESO, HLF, KS KOLBEN, SMITH, SACHS, TRW-LUCAS, DELFI, SKF, MOBIL, ESSO, BOSALG+K PNEU, s. r. o., Salezinska 2, ilina, tel.: 041/700 29 77-8, fax: 041/700 29 79, e-mail: obchod@gakpneu.sk GIMEXAdresa:trova,962 11 DetvaTel.:045/545 75 38Fax:045/541 05 71E-mail:predaj.gimex_dt@skoda/auto.skInternet:http://www.gimex-auto.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby GRAJCIAR, s. r. o.Adresa:Luatn 182,976 61 LuatnTel.:048/419 12 09Mobil:0903/560 888Internet:http://www.grajciar.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Riean Radoslav (majite)Odbory innosti:Ponuka jedl slovenskej kuchynePosedenie na letnej teraseUbytovanieDetsk ihriskoGul pacH HARMONIA, s. r. o.Adresa:Priemyseln,965 01 iar nad HronomTel.:045/672 35 79Fax:045/673 54 20E-mail:predaj@citroen-harmonia.skInternet:www.citroen-harmonia.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONServis, opravova, servisn prce a sluby HELAGO TRUCK, s. r. o.Adresa:Kragujevsk 9,010 01 ilinaTel.:041/564 06 56Fax:041/564 06 29E-mail:truck@helago.skInternet:http://www.zapsr.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLVOServis, opravova, servisn prce a sluby HOTEL SLOVAN,SLOVIMEX-TRADING, s. r. o.Adresa:Kmeova 2,010 01 ilinaTel.:041/562 01 34, 500 51 82-4Fax:041/562 14 30E-mail:hotel_slovan@stonline.skInternet:http://www.slovan-hotel.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:urinov Anna (riaditeka hotela)Odbory innosti:Ubytovacie a retauran slubyParkovanie vo dvore uzamykatenI I. M. P. A., s. r. o.Adresa:Janokova 2278,026 01 Doln KubnTel.:0800/102 010Fax:043/586 51 53E-mail:jaroscak@impa.skInternet:http://www.impa.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA ICELAdresa:Priemyseln 6,965 01 iar nad HronomTel.:045/672 72 15Internet:http://www.leaseplan.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubyJ J. P. CAR, s. r. o.Adresa:Prielohy,010 07 ilinaTel.:041/562 06 90Fax:041/562 06 70E-mail:jpcar@jpcar.skInternet:http://www.jpcar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky MITSUBISHI JURAJ JGERSK - MOTOPOAdresa:M. R. tefnika 68/858,010 01 ilinaTel.:041/724 24 12E-mail:motopo@stonline.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADAServis, opravova, servisn prce a slubyM42F105M10B1257_Autokontakt 2007-8_textova 52 52 28/8/07 14:40:17C53Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajovK K.L.I.B.O.S., s. r. o.Adresa:Zkamenn 730,029 56 NmestovoTel.:043/559 22 37Fax:043/559 21 36Mobil:0902/959 805, 0905/410 563E-mail:klibos@klibos.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Klimk Anton st. (konate), Klimk Anton ml. (zstupca)Odbory innosti:Doprava automobilov nkladnAutobusov doprava medzinrodn a vntrottnaObchodn a sprostredkovatesk innosRozirujce informcie:Potravinrska vrobaStavebn innos KN AUTO,autoservis, pneuservisAdresa:Dlh 88,010 09 ilinaTel.:041/500 31 82Fax:041/500 31 82Mobil:0907/813 383, 0903/460 337E-mail:ineomany@stonline.skInternet:http://www.kn-auto.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Neomany Ivan (konate)Odbory innosti:Pneuservis predaj pneumatk, prezvanie vozidiel LKW, PKWAutoservis vmena olejov, filtrov, diagnostika VW-GROUPKarosrske prceGeometria nprav PKW, LKWan zariadeniaPredaj nhradnch dielov KOOPERATVA POISOVA, a. s.,severoslovensk agentraAdresa:Uhon 1,010 01 ilinaTel.:041/503 31 02, 503 31 10, 503 32 02Fax:041/503 32 01E-mail:ag150ria@koop.skInternet:http://www.koop.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:Strek Jn (riadite agentry), Mgr.Pajonkov Marta (obchodn riaditeka)Odbory innosti:Poistenie motorovch vozidielPoistenie majetku fyzickch a prvnickch osbPoistenie zodpovednosti za koduCestovn poistenieRozirujce informcie:ivotn a dchodkov poistenie KOVA, s. r. o.Adresa:Badn 3,976 32 Bansk BystricaTel.:048/418 26 86Fax:048/418 26 42E-mail:kova@kovabb.skInternet:www.kovabb.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPELServis, opravova, servisn prce a sluby KRIMEX, s. r. o.Adresa:K cintornu 45,010 01 ilina - BnovTel.:041/763 22 37Fax:041/763 22 37Mobil:0903/800 594E-mail:krimex@isternet.skInternet:www.tatrakrimex.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TATRAServis, opravova, servisn prce a sluby KURTAAdresa:Partiznska 89,974 01 Bansk BystricaTel.:048/414 41 11Fax:048/414 41 15E-mail:kurta@kurta.skOdbory innosti:Nkladn automobily znaky TATRA KURTA spol. s r. o.Adresa:Partiznska 89,974 01 Bansk BystricaTel.:048/414 41 11Fax:048/414 41 15E-mail:kurta@kurta.skInternet:http://www.kurta.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Ing. Kadlec Martin (vedci predaja)Odbory innosti:Hkov nakladae KURTA KHNRamenov nakladae KURTA RNRNadstavby na odvoz dreva KURTA KNDSklpacie nadstavby KURTA SValnkov a ISO nadstavby KURTA VN, KURTA ISOOplenov prvesy na drevo KURTA KOPKontajnerov prvesy HFFERMANNPojazdn dielne a mazacie servisy KURTA SNDomieae KURTA ADKHydraulick nakladacie eriavyRozirujce informcie:Autorizovan predajca a servis nkladnch automobilov znaiek MAN, IVECO, TATRA, HFFERMANNZastupovan znaky:HFFERMANNL LIPKA,Fond na podporu Detskho domova v Necpaloch, n.f.Adresa:abokreky 207,038 40 MartinTel.:043/429 62 95, 429 62 18Fax:043/430 37 88Mobil:0907/852 765E-mail:dednecpaly@stonline.skInternet:http://www.detskydomovnecpaly.skPrvna forma:rozpotov organizciaKontakt:Mgr. ilinsk Janka (riaditeka)Odbory innosti:Pomoc pri starostlivosti o deti s nariadenou stavnou vcho-vou pri DeD Necpaly LUSTA MOTOR, s. r. o.Adresa:Meden Hmor 33,974 01 Bansk BystricaTel.:048/416 35 32Fax:048/416 35 32E-mail:hondabb@lustamotor.skInternet:http://www.lustamotor.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HONDAM11M113C47M41257_Autokontakt 2007-8_textova 53 53 28/8/07 14:40:22Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk reginC54M MD - BAVARIA ILINA, s. r. o.Adresa:Bytick 82,010 01 ilinaTel.:041/507 28 10Fax:041/507 28 08E-mail:predaj@md-bavaria.skInternet:http://www.mdbavaria.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky BMW MESTO BANSK TIAVNICAAdresa:Radnin nm. 1,969 24 Bansk tiavnicaTel.:045/694 96 10Fax:045/692 12 07Mobil:0905/525 945E-mail:primator@banskastiavnica.skInternet:http://www.banskastiavnica.skPrvna forma:samosprvaKontakt:Ing. Marko Rastislav (vedci TIK), Ing. Nikolajov IvanaOdbory innosti:Kultrne pamiatky: star zmok, nov zmok, mzeum, Galria J. Kollra, starobyl klopaka, tradin stpUbytovacie a stravovacie zariadenie, geopark, kultrne a portov podujatia Salamander, predpredaj vstupeniek, sprievodcovsk sluba MESTO BOJNICEAdresa:Sldkoviova 1/176,972 01 BojniceTel.:046/543 03 34Fax:046/543 04 83E-mail:urad@bojnice.sk, oberfranc@bojnice.skInternet:http://www.bojnice.skPrvna forma:obecKontakt:Ing. Oberfranc Jn (vedci SO)Odbory innosti:rad mesta BojniceSprva majetku mesta MESTO LIPTOVSK MIKULAdresa:trova 1989/41,031 42 Liptovsk MikulTel.:044/556 52 01Fax:044/562 13 96E-mail:lmikulas@mikulas.skInternet:http://www.lmikulas.skPrvna forma:rozpotov organizciaOdbory innosti:Galria P. M. Boha, Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva, Mzeum J. Kra, Centrum K. Sokola, Liptovsk mzeum (ierny orol), Synagga, Kostol sv. Mikula, Evanjelick a. v. kostolTuristika, AQUAPARK TATRALANDIA, Arel vodnho slalomu O. Cibka, Skatepark zjazdov a beeck lyovanie, Liptovsk Mara (rybolov a vodn porty), jaskyneRozirujce informcie:Informan centrum Liptovsk Mikul: tel.: 044/552 24 18, 044/161 86, fax: 044/551 44 48, e-mail: info@mikulas.sk, internet: www.lmikulas.sk MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADAdresa:Nm. A. Hlinku 1,034 16 RuomberokTel.:044/431 44 49Fax:044/431 44 29E-mail:murk@murk.skInternet:http://www.ruzomberok.skPrvna forma:verejn sprvaKontakt: Ing. Svrek Peter (vedci odd. podnikateskej innosti), Ing. Majerkov Dagmar (vedca oddelenia kultrnych a socilnych vec)Odbory innosti:Cestovn ruch tuzemskSluby pre cestovn ruchUbytovacie, retauran a rekrean zariadeniaSKI PARK Malin Brdo, Beeov, VlkolnecLiptovsk mzeum, Galria udovta Fullu MESTO TURIANSKE TEPLICEAdresa:Ul. partiznska 1,039 01 Turianske TepliceKontakt:Mgr. Sygt Michal (primtor mesta)Odbory innosti:Mestsk rad Turianske TepliceTermlne kpaliskoLanov centrumTenisov kurtyTuristika, cykloturistikaV zimnom obdob lyiarske svahy, umel adov plochaGalria Mikula GalanduOrganizcia spoloenskch, kultrnych a portovch podujat MESTSK RAD ZVOLENAdresa:Nm. slobody 22,966 01 ZvolenTel.:045/530 32 53Fax:045/533 14 28E-mail:mesto@zvolen.skInternet:http://www.zvolen.skPrvna forma:mestsk radKontakt:Ing. Fabricius Adrin (referent rozvoja)Odbory innosti:Priemyseln kultrno-historick obchodn centrumZvolensk zmok, Pust hrad, Nmestie SNP, Divadlo JGT, Lesncke a drevrske mzeum, Slovensk nrodn galria, Technick univerzita vo ZvoleneTuristicko-informan centrum 045/542 92 88 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.Adresa:Kamenn 8329/16A,010 01 ilinaTel.:041/700 20 81, 700 20 82Fax:041/700 20 80E-mail:pneu-mho@stonline.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Mihalatin Milan (konate)Odbory innosti:Pneuservis na osobn a nkladn vozidlPredaj autoplov: osobn, nkladn, traktorov, pecilne a portovPredaj protektorov, du a diskovOprava pneumatk a duOprava hlinkovch diskovLaserov geometriaRun umvanie, tepovanie a istenie interirov utRozirujce informcie:Monos oberstvenia v prjemnom prostred v priestore pneuservisuMimoseznne uskladnenie pneumatk zdarmaMonos plati kartou cez terminl MICRONIX, spol. s r. o.Adresa:SA 4,974 01 Bansk BystricaTel.:048/412 37 79Fax:048/415 14 04E-mail:akumulatory@micronix.skInternet:http://www.micronix.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:tartovacie akumultory YUASA vhradn zastpenieMotocyklov batrie MOTO STARTPriemyseln hermeticky uzatvoren akumultoryAkumultory do detskch ut a motoriekPoboka:Koick 6, Bratislava, tel.: 02/534 142 70, fax: 02/536 335 62, mobil: 0905/982 737, e-mail: bratislava@micronix.sk MOTEL RANAdresa:Pri Vhu 540/71,034 06 Ruomberok - ernovTel.:044/430 33 42 - recepciaFax:044/430 33 41Mobil:0905/864 285E-mail:motelranc@stonline.skInternet:http://www.motelranc.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Turistika cykloturistika Vek FatraCountry bly, gitarov kola, bowling, squash, kone, billird, stoln tenis, pkyLyovanie v SKI PARK MALIN BRDO (2 km)Monos celoronho kpania sa v termlnom kpalisku Beeov (10 km)Monos rybolovu - vodnch portov, hubyF105M40M94M99M108M111C45C26F1051257_Autokontakt 2007-8_textova 54 54 28/8/07 14:40:29C55Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov MOTOCENTRUM, s. r. o.Adresa:Lichnerova 74,903 01 SenecTel.:02/459 241 18E-mail:motocentrum@motocentrum.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA MOTOPRESAdresa:Olympionikov 2,971 01 PrievidzaTel.:046/543 07 92Fax:046/543 07 92E-mail:suzuki.prievidza@stonline.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUZUKI MOTORTECHNA, spol. s r. o.Adresa:Partiznska cesta 53,974 01 Bansk BystricaTel.:048/414 20 32Fax:048/414 38 46E-mail:motortechna@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT MZ PNEU, s. r. o.Adresa:Kamenn cesta 91,010 01 ilinaTel.:041/723 21 51, 724 46 09, 700 30 73Mobil:0905/274 930E-mail:mzpneu@nextra.skInternet:http://www.mzpneu.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:HemkOdbory innosti:Predaj autoplov, osobn, nkladn, traktorov, pecilne a portov - maloobchod, vekoobchodPredaj protektorov, du a diskovPneuservis na osobn a nkladn vozidlOprava pneumatk a duOprava hlinkovch diskovMimoseznne uskladnenie pneumatkRozirujce informcie:Vhradn zastpenie pneumatk Kumho a du Marathon pre SRN NOV TOPCARAdresa:Bytick cesta 88,010 09 ilinaTel.:0905/456 253E-mail:crk@topcar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky DAEWOOO OBEC HRUOVAdresa:Hruov 526,991 42 HruovTel.:047/488 01 22Fax:047/488 01 27Mobil:0918/093 690E-mail:obechrusov@slovanet.skInternet:http://www.hrusov.skPrvna forma:obecKontakt: Ing. Bendk Pavel (starosta obce), Augustnov Mria (administratvna pracovnka)Odbory innosti:Festival udovej kultry Hontianska pardaNajvia zbierka stabilkov - historick roncka technikaNun chodnk - 16 km - architektra, pamiatky, fauna, flraVroba folklrnych bbik a suvenrovPoldov pobyty pre skupiny - peenie chleba, pivnice, folklr OBEC UBOCHAAdresa:ubocha 143,034 91 ubochaTel.:044/439 12 15Fax:044/439 14 09E-mail:obeclubochna@stonline.skInternet:http://www.lubochna.skPrvna forma:verejn sprvaOdbory innosti:Cestovn ruch v zime: lyiarske stredisko Vyn KrtkeCestovn ruch v lete: Termal park Beeov, rybrstvo, turisti-ka - zber hb, cykloturistikaStravovacie sluby: retaurcia Pod lipami, retaurcia Anderka, krma Skalka, Cafe bar pri starej plavrniUbytovatelia v obci ubocha: vila Hanka, penzin Slovenka, penzin Astria, chata Dolina, turistick ubytovaRozirujce informcie:V obci sa nachdza Nrodn endokrinologick a diabetologick stav s celoslovenskou psobnosou OBEC MOTYKYAdresa:Motyky 14,976 02 MotykyTel.:048/419 92 88Mobil:0908/933 878E-mail:obec.motycky@orangemail.skPrvna forma:ttny podnikKontakt:Lacko Maro (starosta obce)Odbory innosti:Cestovn ruch, sluby cestovnho ruchuLyovanie, sae, cyklotrasyUbytovacie zariadeniaHubrenieportov sae OBEC VAECAdresa:Na Harte 19,032 61 VaecTel.:044/529 41 21Fax:044/529 43 38Mobil:0907/849 578E-mail:obecvazec@stonline.skPrvna forma:ttny orgnKontakt:Klein uboslav (starosta obce)Odbory innosti:Mest, obce, reginy - sluby cestovnho ruchuVaeck jaskyaTuristick trasy do Vysokch Tatier, dolia ierneho VhuObecn mzeumVojensk nemeck cintorn - najznmej cintorn padlch nemeckch vojakov v druhej svetovej vojneMzeum udovch tradciLyiarsky vlek OBEC VYHNEAdresa:Vyhne 100966 02 VyhneTel.:045/677 21 10Fax:045/677 21 10Mobil:0903/470 185E-mail:vyhne@vyhne.skInternet:http://www.vyhne.skPrvna forma:samosprvaKontakt:Ing. Filip Milan (starosta obce)Odbory innosti:Aquapark Vodn raj VyhneTenisov a volejbalov kurtyTuristick ubytovaWellnessTuristick chodnkyM58M26M26 A/BM28M71257_Autokontakt 2007-8_textova 55 55 28/8/07 14:40:45Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk reginC56 OBECN RAD TEPLIKA NAD VHOMAdresa:Nm. sv. Florina 2/290,013 01 Teplika nad VhomTel.:041/598 21 28, 598 22 96Fax:041/598 22 96Mobil:0905/850 661E-mail:obec.teplickanv@stonline.skInternet:http://www.teplickanadvahom.skPrvna forma:obecn radKontakt:Lazar Milan (starosta obce)Odbory innosti:Obec je priemyselnho charakteruStravovacie, ubytovacie a doplnkov sluby v skromKatie z konca 16. storoia, v r. 1928 vyhorelRmsko-katolcky kostol sv. Martina s barokovou kaplnkou, kde sa nachdzaj telesn pozostatky ofie Bosniakovej a pri kostole sa nachdza Kaplnka sv. Frantika Xaverskho a Kaplnka sv. MikulaNa vrchu Strank nad obcou s vborn podmienky na bezmo-torov lietanie (rogall) a paraglidingV zime s k dispozcii 2 lyiarske vlekyNov zvod KIA Motors na vrobu osobnch automobilovV obci s 3 portov klubyDostupnos z obce cez rieku Vh do stredu mesta ilina 3 kmP LUX - BS, s. r. o.Adresa:Jkaiho 32,945 01 KomrnoTel.:045/692 23 19Fax:045/692 23 20Mobil:0907/545 649E-mail:kachelman@kachelman.skInternet:http://www.kachelman.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Kecsks Imrich ml. (manager), Kecsks Imrich st. (konate)Odbory innosti:Ubytovacie a retauran zariadeniePenzin je vybaven relaxanm centrom so saunou a hydromasnym baznomRozirujce informcie:Prevdzka:PENZIN KACHELMAN, Kammerhofsk 18, 969 01Bansk tiavnica PENZIN *** ORAVSK HORREAdresa:Oravsk Podzmok,029 52 Oravsk PodzmokTel.:043/552 47 46Fax:043/552 47 53Mobil:0918/494 494E-mail:info@oravskahoraren.skInternet:http://www.oravskahoraren.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Mellenov Magdalna (konateka), Krivakov Rozlia (vedca prevdzky)Odbory innosti:Ubytovanie, stravovanieLyovanie, kolenia, rodinn oslavySauna, herne, ohnisko, krb... PERSEID OILAdresa:Bystrick cesta 2510,RuomberokTel.:044/432 61 79E-mail:perseid@isternet.skInternet:http://www.peugeot-rk.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PNEUCENTRUM MRZIKAdresa:Kragujevsk 1,010 01 ilinaTel.:041/564 32 22, 564 32 34Fax:041/564 35 25Mobil:0902/356 432E-mail:pneu@pneucentrum-mrazik.skInternet:http://www.pneucentrum-mrazik.skPrvna forma:fyzick osobaKontakt:Ing. Mrzik Jn (majite firmy)Odbory innosti:Predaj pneumatk na motocykle, osobn, itkov a nkladn automobily, OFF ROAD, SUV, traktory, vysokozdvin vozky, pracovn mechanizmyProtektory, due, elektrnov a plechov disky, puklice, sne-hov reaze, autodoplnkyPneuservis na osobn, nkladn vozidl, traktory, pracovn mechanizmy, hustenie inertnm plynom SECUR PNEUSMimoseznne uskladnenie pneumatk a koliesVyrovnvanie hlinkovch diskovRozirujce informcie:Predaj na platobn karty, Predaj na spltky PORTAS, spol. s r. o.Adresa:Janka Jesenskho 28,900 01 ZvolenTel.:045/532 67 31E-mail:portas@isternet.skInternet:http://www.peugeot.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOTR AUTO MARKET, a. s.Adresa:Koick 1601,010 01 ilinaTel.:041/565 07 42-3Fax:041/565 07 46E-mail:automarket@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt:krabko Milan (obchodn riadite)Odbory innosti:Predaj vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDAPredaj nhradnch dielov a autodoplnkovZrun a pozrun servis vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDAPoiova osobnch a itkovch vozidielOdahov sluba 041/565 07 42-3Rozirujce informcie:Zastupovan znaky: ROP - CARAdresa:Bojnick cesta,971 01 PrievidzaTel.:046/543 06 88Fax:046/543 06 88E-mail:michalec@seat-ropcar.skInternet:http://www.seat-ropcar.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby ROSKAAdresa:Strojrensk 13,976 43 PiesokTel.:048/617 10 36Fax:048/617 11 51E-mail:roska_br@skoda-auto.skInternet:http://www.roska.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAS S - AUTOMAX, s. r. o.Adresa:Sldkoviova 127/632,017 01 Povask BystricaTel.:042/437 92 17Fax:042/432 93 18E-mail:wv@automax.skInternet:http://www.automax.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEATM104M91M11C461257_Autokontakt 2007-8_textova 56 56 28/8/07 14:40:53C57Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov SAFONK GROUP, s. r. o.,Villa NeasAdresa:Celulzka 3494,011 61 ilinaTel.:041/509 10 01, 509 10 10Fax:041/509 10 04E-mail:villanecas@villanecas.skInternet:http://www.villanecas.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Safonk Dimitrij (riadite)Odbory innosti:UbytovanieRetaurcia, salniky, vinotkaSauna, parkovanie, internet, catering SK AVICENNA PLUS,s. r. o. ***Adresa:Relax hotel *** AVENA,032 03 Liptovsk Jn 345Tel.:044/526 34 01, 528 07 98Fax:044/526 31 36E-mail:avena@avena.skInternet:http://www.avena.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Ing. Plinkov (manarka), Plink Jn (riadite)Odbory innosti:Hotel ***Hotelov bazn, fitnes, sauna, rehabilitan centrumU U.N., s. r. o.Adresa:tudentsk ulica,010 03 ilina - Povask ChlmecTel.:041/562 44 03Mobil:0905/535 685Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Kelemen ubomr (konate)Odbory innosti:Rchloservis, oprava podvozkov, bzdPneuservis na osobn automobilyPredaj autodielov, olej MOBIL, ESSO, brzdy FRITECHVmena oleja, npln, filtrovVekoobchod, maloobchod nhradnch dielovOdborn poradenstvo, sprostredkovanieRozirujce informcie:Zastupovan znaky: UNICARAdresa:Ul. 1. mja 68/1848,031 01 Liptovsk MikulTel.:044/551 44 02Fax:044/551 44 02E-mail:unicar@unicar.skInternet:http://www.unicar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONV VOJTECH KELEMEN - AUTOKELAdresa:T. G. Masaryka 13,984 01 LuenecTel.:047/432 67 64Fax:047/432 67 64E-mail:predaj@autokel.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONServis, opravova, servisn prce a slubyM4M5 str. C61budeme sa na vs teiVetko v jednej publikciiauto directory directory of tourismTURIZMUSHistorick pamiatky, mzeKpele, jaskyneKultra, port, relaxAUTOADRESR1 000 aktulnych autokontaktovAuto-moto vroba, predaj, servisSluby, lzing, poistenie CESTOVN RUCHUbytovacie a rekrean slubyRetauran zariadeniaMest a turistick reginyMOTORIZMUSVzdialenosti miestHranin priechodyRebrky predaja a spoahlivosti automobilov12. ronk2007/2008AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKYAUTOMAPY MIESTpomocnk motoristu po cel rokwww.auto-kontakt.skAbecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk regin1257_Autokontakt 2007-8_textova 57 57 28/8/07 14:40:58Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk reginC58A A - MOBIL, s. r. o.Adresa:Pribenick 6,077 01 Krovsk ChlmecTel.:056/632 22 13Fax:056/632 22 13Prvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AKCENT, s. r. o.Adresa:Lazovn 58,974 01 Bansk BystricaTel.:048/415 51 63Fax:048/412 43 02E-mail:kontakt@akcent.skInternet:http://www.akcent.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA ALD MOBILAdresa:Levosk 33,064 01 Star ubovaTel.:052/436 95 67, 436 95 55Fax:052/436 96 66E-mail:ald_sl@skoda-auto.skInternet:http://www.aldmobil.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA ALZ, s. r. o.Adresa:Petrovansk 36,080 01 PreovTel.:051/772 31 41Fax:051/773 28 33E-mail:automo@automo.skInternet:http://www.mazda.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MAZDA, MITSUBISHI AMM PREOV, s. r. o.Adresa:Petrovansk 1,080 05 PreovTel.:051/773 47 93E-mail:citroen@mail.t-com.skInternet:http://www.autovia.sk/citroen/Odbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AP - CENTRAS, s. r. o.Adresa:Jun trieda 115,040 01 KoiceTel.:055/728 82 21Fax:055/728 82 22E-mail:lada@lada.skInternet:http://www.lada.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky LADA AQUAPARK POPRAD, s. r. o.Adresa:portov 1397/1,058 01 PopradTel.:052/785 15 55Fax:052/785 15 08Mobil:0910/990 920E-mail:marketing@aquacity.skInternet:http://www.aquacity.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Profant Jn (marketing manager)Odbory innosti:AQUAPARK - termlne kryt a otvoren baznyHotel Seasons ***, hotel Mountain View ****Kongresov centrumKryocentrumVitlny svet, wellnessRozirujce informcie:Aquacity Poprad je celoron dovolenkov a kongresov rezort vyuvajci termlny prame na ekologick vyuitie energie pri poskytovan svojich sluieb ASTA, s. r. o.Adresa:Brestovsk 1056,066 01 HumennTel.:057/775 25 37Fax:057/775 25 37E-mail:fiatastahn@stonline.skInternet:http://www.fiatastahn.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT ATAP, s. r. o.Adresa:Priemyseln ul.,085 01 BardejovTel.:054/474 23 55Fax:054/474 23 55E-mail:atap@partner.renault.skInternet:http://www.renault.slovanet.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT AUTO - GABRIEL, s. r. o.Adresa:Osloboditeov 70,040 17 Koice - BarcaTel.:055/683 91 11Fax:055/683 91 29E-mail:mail@gabriel.skInternet:http://www.gabriel.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky AUDI, VOLKSWAGENServis, opravova, servisn prce a sluby AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASATAdresa:Preovsk cesta 69,040 22 KoiceTel.:055/632 50 55Fax:055/632 14 14E-mail:predaj@vlasaty.skInternet:http://www.vlasaty.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT AUTO MOKRAdresa:Nad jazerom,040 12 KoiceTel.:055/674 88 78Fax:055/674 06 22E-mail:servis@automokran.skInternet:www.automokran.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUZUKIServis, opravova, servisn prce a sluby AUTO PALAZZO, s. r. o.Adresa:Vozrova 1,040 17 KoiceTel.:055/678 08 68Fax:055/678 08 68E-mail:fiat@auto-palazzo.skInternet:http://www.auto-palazzo.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT AUTO VMV, s. r. o.Adresa:Mlynsk 10,053 11 SmianyTel.:053/429 70 63Fax:053/429 76 36E-mail:salon@autovmv.skInternet:http://www.autovmv.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJAdresa:Gemersk 563,048 01 RoavaTel.:058/732 81 55Fax:058/732 81 55Mobil:0905/279 732Prvna forma:fyzick osobaKontakt:Labaj Ondrej (vedci)Odbory innosti:Osobn automobily znaiek CHEVROLET, OPEL, KIAServis, opravova, predaj nhradnch dielovAutopoiovaOdahov sluba nonstop 0905/341 452Autoumyvrka AUTOKLUB POPRAD, s. r. o.Adresa:Partiznska 82/A,058 01 PopradTel.:052/772 41 73E-mail:autoklub@autoklub-pp.skInternet:http://www.mitsubishi-motors.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky MITSUBISHI MOTORSM29BM461257_Autokontakt 2007-8_textova 58 58 28/8/07 14:41:55C59 Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov AUTOLUX KOICE, s. r. o.Adresa:Cintornska 2,040 01 KoiceTel.:055/625 40 84, 623 17 77Fax:055/625 40 85E-mail:predaj@autolux.skInternet:http://www.autolux.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUSServis, opravova, servisn prce a sluby AUTOLUX PREOV, s. r. o.Adresa:kulttyho 25,080 01 PreovTel.:051/773 13 36Fax:051/759 63 42E-mail:autoluxp@isternet.skInternet:http://www.toyota.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS AUTOMAPE, s. r. o.Adresa:Bardejovsk 26,080 01 PreovTel.:051/776 48 25Fax:051/776 48 25E-mail:automape@partner.renault.skInternet:http://www.renault.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT AUTOMO, spol. s r. o.Adresa:Petrovansk 36,080 01 PreovTel.:051/773 21 41Fax:051/772 18 87E-mail:automo@automo.skInternet:http://www.mercedes-benz.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HYUNDAI AUTOMONT JN MOLITORISAdresa:Poekanec 16,094 31 Hanuovce nad TopouTel.:057/445 04 40Fax:057/445 04 50Internet:http://www.skoda-auto.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTONOVA, s. r. o.Adresa:Priemyseln arel Vchod 3406,058 01 PopradTel.:052/773 15 49Fax:052/773 15 21E-mail:autonova@isternet.skInternet:http://www.autonova.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA AUTONOVUM, s. r. o.Adresa:Dopravn 5,040 01 KoiceTel.:055/632 52 50Fax:055/632 48 17Internet:http://www.cassovia.sk/auto/Prvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL SLOVENSKAdresa:Orechov 7,040 00 KoiceTel.:055/622 58 28Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby AUTOSTOP ROAVAAdresa:Roavsk Baa 164,048 01 RoavaTel.:058/732 34 76E-mail:autostop_rv@mail.pvt.skInternet:http://www.autoluna.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON AUTOSTYL, spol. s r. o.Adresa:Trenianska Turn 1030,913 21 Trenianska TurnTel.:032/650 10 12Fax:032/650 10 15E-mail:info@autostyl.skInternet:http://www.autostyl.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOTAUTOTIP, spol. s r. o.Adresa:Humensk cesta 19,071 01 MICHALOVCETel.:056/688 57 71Fax:056/688 57 77E-mail:autotipmi@stonline.skInternet:http://www.autotip.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Predaj a servis osobnch automobilov OPELPredaj nhradnch dielov na OPELAutopoiovaOdahov slubaRozirujce informcie:Zastupovan znaky: AUTOVES, s. r. o.Adresa:Duklianska 55,052 01 Spisk Nov VesTel.:053/442 52 53Fax:053/426 71 47E-mail:predaj.skoda@autoves.skInternet:http://www.autoves.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAB BARDEJOVSK KPELE, a. s.Adresa:-086 31 Bardejovsk KpeleTel.:054/477 43 46Fax:054/472 35 49E-mail:rezervacie@kupele-bj.skInternet:http://www.kupele-bj.skPrvna forma:akciov spolonosKontakt: Ing. Komorov Tamara (vedca odboru), Ing. Balonov Mirka (referentka)Odbory innosti:Indikcie: Choroby obehovho a trviaceho strojenstva, dchacch ciest, poruchy ltkovej vmeny, liaz, pohybov a srdcovo-cievneMinerlne pramene vhodn na kpen liebu, pitn kry, inhalovanieLieebn, rekondino-rehabilitan, vekonon, vianon, silvestrovsk, odtuovacie a rodinn pobyty BRANTNER NOVA, s. r. o.Adresa:Sadov 11,052 01 Spisk Nov VesTel.:053/446 62 66E-mail:nova@spisnet.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONBRANTNER NOVA, s. r. o.Adresa:Sadov 13,052 01 Spisk Nov VesTel.:053/446 62 66Fax:053/446 68 32E-mail:nova@brantner.comInternet:http://www.brantner.atOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON BUILTAdresa:Krna 5,080 01 PreovTel.:051/756 73 33E-mail:built@built.skInternet:http://www.built.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORD BUSTRANS, s. r. o.Adresa:Kutuzovova 19,085 01 BardejovTel.:054/472 69 09Fax:054/472 69 09E-mail:info@bustrans.skInternet:www.bustrans.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky IVECOServis, opravova, servisn prce a slubyC46F1081257_Autokontakt 2007-8_textova 59 59 28/8/07 14:41:57Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk reginC60C CAMEA CAR, s. r. o.Adresa:Levosk 107/A,080 01 PreovTel.:051/748 06 80E-mail:seat@cameacar.skInternet:http://www.cameacar.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SEAT CAR - SHOP, a. s.Adresa:Moldavsk cesta 45,040 11 KoiceTel.:055/788 22 24Fax:055/644 57 96E-mail:predaj.shop_ke@skoda-auto.skInternet:http://www.car-shop.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA COMPLEX, s. r. o.Adresa:Cintornska 2,040 01 KoiceTel.:055/622 55 35Fax:055/622 55 32E-mail:complex@stonline.skInternet:http://www.oldham.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLVOServis, opravova, servisn prce a sluby CORYNAdresa:Jesenn 8,080 05 PreovTel.:051/756 21 35Fax:051/756 21 30E-mail:predaj@coryn.skInternet:http://www.coryn.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT SAO - AUTORENOVA, a. s.Adresa:Levosk 2,058 01 PopradTel.:052/772 22 58Fax:052/772 33 07E-mail:autorenova@nextra.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONServis, opravova, servisn prce a slubyD DOVE - LAND, s. r. o.Adresa:Partiznska,058 80 PopradTel.:052/772 41 83E-mail:dove-land@sinet.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS Du - Bal Trans s. r. o.Adresa:kpt. Nlepku 1058/27,075 01 TrebiovTel.:056/643 34 24Fax:056/643 34 24Mobil:0915/948 766E-mail:dubal.trans@centrum.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt:Balog Milo (konate)Odbory innosti:Medzinrodn kaminov dopravaVntrottna kaminov dopravaPreprava expresnch zsielok - Sk. - EU.Logisticko-pedin slubyAutobusov dopravaObchodn innos v plnom rozsahuRozirujce informcie:Predaj stavebnho materiluE EUROLAND`S, spol. s r. o.Adresa:Petrovansk 42,080 01 PreovTel.:051/771 03 14Fax:051/771 03 55E-mail:eurolands@eurolands.skInternet:http://www.eurolands.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky NISSANF FLETOPAdresa:Dopravn 4,040 01 KoiceTel.:055/728 99 71Fax:055/632 30 89E-mail:predaj@fletop.skInternet:http://www.fletop.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky NISSAN FRANCE - TECH, s. r. o.Adresa:Rozvojov 1,040 11 KoiceTel.:055/783 66 56Fax:055/783 66 20E-mail:francetech@francetech.skInternet:http://www.francetech.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOTH H A H AUTO, spol. s r. o.Adresa:Lesncka 3,040 11 Koice - ZpadTel.:055/644 52 56E-mail:auto.hyundai@hrehor.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HYUNDAI HOTEL LESNAdresa:Star Lesn 157,059 60 Tatransk LomnicaTel.:052/446 75 56Fax:052/446 75 59Mobil:0903/901 289E-mail:lesna@stonline.skInternet:http://www.hotellesna.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Hvizdo Jaroslav (riadite hotela), Jezerkov Anita (marketing)Odbory innosti:Ubytovacie a rekrean zariadenieRekrean pobyty s programom pre rodiny s demiPlaveck bazn, sauna, mase, tenis, futbal, volejbal, minigolf, billird, stoln tenisCH CHEDOS, s. r. o.Adresa:trova 101,059 21 SvitTel.:052/715 26 47Internet:http://www.chedos.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEOM105F1081257_Autokontakt 2007-8_textova 60 60 28/8/07 14:42:07C61 Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajovI IZOTRANS s. r. o.Adresa:Strojncka 15,080 06 PreovTel.:051/776 56 87Fax:051/776 56 87E-mail:izotrans@izotrans.skInternet:http://www.izotrans.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmKontakt: Jenko Vladimr (konate), Ing. Hrabk Jn (konate)Odbory innosti:Vroba a predaj nadstaviebPredaj a mont chladiarenskch zariadenZdvhacie ploiny na nkladn vozidlK KIA KOICE, s. r. o.Adresa:Dopravn 5,040 01 KoiceTel.:055/799 86 07Fax:055/799 86 09E-mail:o.kobetic@kia-slovensko.skInternet:http://www.kia.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KIA KPELE VYN RUBACHY, a. s.Adresa:Vyn Rubachy 48,065 02 Vyn RubachyTel.: 052/426 61 11, 426 67 77 - recepcia, 426 65 42, 426 65 54, 426 65 69, 426 65 75Fax:052/426 65 57 - obchod a marketingE-mail:ruzbachy@ruzbachy.skInternet:http://www.ruzbachy.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Indikcie: Choroby onkologick, obehovho strojenstva (kardio-vaskulrne), trviaceho strojenstva, netuberkulzne choroby dchacch ciest, choroby oblikov, ensk a choroby z povolaniaBalky pobytov: Lieebn pobyt, medical wellness pobyt, relaxano-kpen pobyt, pobyt pre seniorov, wellness vkend, rekondin pobyt, atlantda (plvanie s dieatkom), lyiarsky a silvestrovsk pobyt, zdrav rodina, vodn svetRozirujce informcie:VAA POHODA - VAE ZDRAVIE - NAE KPELEM MESTO POPRADAdresa:Nbreie Jna Pavla II. 2802/3,058 42 PopradTel.:052/716 71 11Fax:052/772 12 18E-mail:infopp@msupoprad.skInternet:http://www.poprad.skKontakt:Ing. Durbk Jozef, Asher FrantiekOdbory innosti:AquaCity Poprad, Arna PopradPodtatransk mzeumTatransk galriaMestsk pamiatkov rezervcia Spisk SobotaLetisko Poprad - Tatry, SR (TE) Poprad - Tatry MOBIL STAR, s. r. o.Adresa:Priemyseln 2,040 01 KoiceTel.:055/622 81 25Fax:055/622 45 60E-mail:mobil_ke@skoda-auto.skInternet:http://www.mobilstar.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA MOSTARKO, spol. s r. o.Adresa:Ostrovskho 1,040 01 KoiceTel.:055/644 42 30Fax:055/644 42 30E-mail:mostarko@stonline.skInternet:http://www.mostarko.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KAROSA MOTOR - CAR KOICE, s. r. o.Adresa:Dopravn 5,040 01 KoiceTel.:055/798 21 01Fax:055/633 62 30E-mail:motor-car@motor-car.skInternet:http://www.mercedes-benz.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky MERCEDES - BENZ MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o.Adresa:Partiznska 102/4447,058 01 PopradTel.:052/772 51 66Fax:052/772 20 74E-mail:motor-car-poprad@motor-car-poprad.skInternet:http://www.mercedes-benz.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky MERCEDES - BENZN NORSON, spol. s r. o.Adresa:Vozrova 1,040 17 KoiceTel.:055/728 37 40Fax:055/728 37 45E-mail:norson@norson.skInternet:http://www.norson.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky VOLVOO OBEC DUBOVICAAdresa:Dubovica 190,082 71 DubovicaTel.:051/457 20 47Fax:051/457 20 47Mobil:0907/945 196E-mail:holcija@sabnet.sk, ocudubovica@stonline.skInternet:http://www.skdubovica.skPrvna forma:samosprvaKontakt:Hudk Bystrk (starosta)Odbory innosti:Hotel Holcija s kapacitou 90 miest, stravovanieOrganizcia rodinnch oslv a kolen, svadbyBilird, stoln tenisLyiarske stredisko Dubovica - liabky s 2 lyiarskymi vlekmiMonos vyuitia beeckch lyiarskych tratCykloturistika, portov ihrisko ORIONAdresa:Mierov 94,066 01 HumennTel.:057/778 30 95Fax:057/775 64 44E-mail:orion@orion.skInternet:http://www.orion.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky AVIAP PAN EURO, s. r. o.Adresa:Preovsk 1212,040 01 KoiceTel.:055/798 02 13Fax:055/798 02 33E-mail:zuzana@paneuro.skInternet:http://www.paneuro.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPEL PANCURK UBOMRAdresa:Mirkovce 48,082 06 MirkovceTel.:051/778 14 23Fax:051/748 47 81E-mail:despan@stonline.skInternet:www.despan.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubyM28AF107C57F1081257_Autokontakt 2007-8_textova 61 61 28/8/07 14:42:10Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk reginC62 PEMA SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:Pri prachrni 20,040 01 KoiceTel.:055/787 11 11Fax:055/787 11 15E-mail:pema@pema-sk.skInternet:http://www.pema-sk.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky IVECO PGT, spol. s r. o.Adresa:Petrovianska 38/A,080 01 PreovTel.:051/758 17 25E-mail:predaj@pgt.skInternet:http://www.pgt.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOT PIENSTAV, a. s.Adresa:Levosk 27,064 01 Star ubovaTel.:052/432 30 71Fax:052/432 20 64E-mail:pienstav@pienstav-as.skInternet:http://www.pienstav.skPrvna forma:akciov spolonosOdbory innosti:Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO PK AUTO POPRAD, s. r. o.Adresa:Ulica Mnoheova 3891/3A,058 01 PopradTel.:052/788 03 41E-mail:opel.pp@pkauto.euInternet:http://www.pkautosro.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky OPEL PO CAR, s. r. o.Adresa:Petrovansk 1,080 05 PreovTel.:051/756 02 10E-mail:pocar_po@skoda-auto.skInternet:www.pocar.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAServis, opravova, servisn prce a slubyQ QUALT, s. r. o.Adresa:Rosn 7,040 01 KoiceTel.:055/680 87 04Fax:055/680 87 10E-mail:qualt_ke@skoda-auto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAR REGNUM BAVARIA, s. r. o.Adresa:Petrovansk 54,080 05 PreovTel.:051/758 12 36Fax:051/758 11 96E-mail:bmw@regnumbavaria.skInternet:http://www.regnum-bavaria.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky BMW REMO, s. r. o.Adresa:Mierov 64,066 01 HumennTel.:057/775 55 96Fax:057/775 24 71Internet:http://www.remosro.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA ROADEX, s. r. o.Adresa:Partiznska 688/91,058 01 PopradTel.:052/776 71 82Fax:052/776 71 82E-mail:roadexpp@nextra.skInternet:http://www.suzuki.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUZUKI ROERO - P, s. r. o.Adresa:Duklianska 47/A,052 01 Spisk Nov VesTel.:053/418 24 01E-mail:rosero@rosero.skInternet:www.rosero.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a slubyS SAMID, s. r. o.Adresa:Rastislavova 96/B,040 01 KoiceTel.:055/677 07 24Fax:055/677 07 24E-mail:samid@stonline.skInternet:http://www.citroenkosice.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRON SCANIA SLOVAKIA, s. r. o.Adresa:-082 03 Liartovce 283Tel.:051/749 86 30Fax:051/793 17 05E-mail:jozef.kozub@scania.skInternet:http://www.scania.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Nkladn automobily znaky SCANIA SOFFY MOTORS, s. r. o.Adresa:Budovatesk 1279/21,093 01 Vranov nad TopouTel.:057/443 15 01Fax:057/446 44 75E-mail:honda-vt@honda-vt.skInternet:http://www.honda-vt.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HONDA STILCAR, s. r. o.Adresa:Raketov 1/a,040 12 KoiceTel.:055/789 90 77Fax:055/789 90 78E-mail:subarukosice@stonline.skInternet:http://www.subaru.stilcar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUBARU SWAM, s. r. o.Adresa:Vozrova 1,040 17 KoiceTel.:055/728 38 10Fax:055/728 38 44E-mail:swam@swam.skInternet:http://www.swam.skPrvna forma:s. r. o.Odbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULTServis, opravova, servisn prce a sluby SZILCARAdresa:Alejov 2,040 01 KoiceTel.:055/644 20 52Fax:055/788 16 33E-mail:ford@fordszilcar.skInternet:http://www.fordszilcar.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky FORD - AUTOSERVISAdresa:Poiarncka 5,091 01 StropkovTel.:054/742 26 50Fax:054/742 27 50E-mail:predaj.sauto_sp@skoda-auto.skInternet:http://www.s-autoservis.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA1257_Autokontakt 2007-8_textova 62 62 28/8/07 14:42:13C63 Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajovT TEMPUS BAVARIA, s. r. o.Adresa:Rastislavova 110,040 01 KoiceTel.:055/729 78 42Fax:055/625 34 81E-mail:bavaria@tempus.skInternet:http://www.tempusbavaria.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky BMW TESKO, s. r. o.Adresa:Duklianska 36,052 01 Spisk Nov VesTel.:053/429 75 16Fax:053/441 05 11E-mail:hyundai-predaj@slovanet.skInternet:http://www.tesko.hyundai.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HYUNDAI TORNO, s. r. o.Adresa:Jirskova 15,058 01 BardejovTel.:054/472 56 41Fax:054/472 56 43E-mail:torno@ke.telecom.skInternet:http://www.citroen.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONV V. X. P., s. r. o.Adresa:Koick 20,080 01 PreovTel.:051/772 05 71E-mail:vxp@nextra.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky SUBARU VATAS, s. r. o.Adresa:Petrovansk 36/A,080 01 PreovTel.:051/773 39 03Fax:051/773 36 33E-mail:vatas@vatas.skInternet:www.vatas.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby VEPOS, s. r. o.Adresa:Popradsk cesta 27,054 01 LevoaTel.:053/451 36 92Fax:053/451 23 88E-mail:vepos_le@skoda-auto.skInternet:http://www.nahradnivuz@autostangl.czPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODA VERTIKAL SERVISAdresa:Kendice 390,082 01 PreovTel.:051/779 73 52Fax:051/779 73 52E-mail:vertikalservis@vertikalservis.skInternet:www.vertikalservis.skOdbory innosti:Servis, opravova, servisn prce a sluby VLM AUTOAdresa:Priemyseln 5805/96,071 01 MichalovceTel.:056/688 88 71E-mail:vlmauto@minet.skInternet:http://www.autovia.skOdbory innosti:Osobn automobily znaky CITRONW WAGONTRADING, s. r. o.Adresa:Dostojevskho 23,058 01 PopradTel.:052/773 22 11Fax:052/772 17 81E-mail:peugeotobchod@wagon.skInternet:http://www.wagon.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky PEUGEOTY YPSILON, s. r. o.Adresa:Roavsk 29,045 01 Moldava nad BodvouTel.:055/460 47 77Fax:055/460 29 83E-mail:info@ypsilonauto.skInternet:http://www.ypsilonauto.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky KODAZ ZO & RIK, s. r. o.Adresa:Krsnohorsk 65,048 80 RoavaTel.:058/733 13 52Fax:058/733 13 53Odbory innosti:Osobn automobily znaky RENAULT ZONA PREOV, s. r. o.Adresa:Levosk 111,080 01 PreovTel.:051/746 02 56Fax:051/746 02 50E-mail:hondapo@nextra.skInternet:http://www.home.nextra.skPrvna forma:spolonos s ruenm obmedzenmOdbory innosti:Osobn automobily znaky HONDA1257_Autokontakt 2007-8_textova 63 63 28/8/07 14:42:14Autoadresr Zoznam abonentovD64A A - AUTO, s. r. o.str. C-48 A - MOBIL, s. r. o.str. C- 58 A. M. PLUS, s. r. o.str. C- 48 ABC AUTO, spol. s r. o.str. C- 48 ABC AUTOSIASTKYstr. C- 28 ABELAstr. C- 28 ABX VFUKYstr. C- 28 ACZ, spol. s r. o.str. C- 48 AGADOS SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 28 AGBA MOTOR, s. r. o.str. C- 48 AGROKOMPLEXstr. C- 28 AKCENT, s. r. o.str. C- 58 ALD MOBILstr. C- 58 ALS COLOUR, spol. s r. o.str. C- 48 ALTERIA, spol. s r. o.str. C- 48 ALZ, s. r. o.str. C- 58 AMC MARTIN, s. r. o.str. C- 48 AMM PREOV, s. r. o.str. C- 58 AMOS - JN VIDLIKAstr. C- 28 AMT s. r. o.str. C-48 AP - CENTRAS, s. r. o.str. C- 58 APL LEVICEstr. C- 28 AQUAPARK POPRAD, s. r. o.str. C- 58 AQUAPARK SENECstr. C- 28 ARAVER, a. s.str. C- 28 ARP, s. r. o.str. C- 28 ASEN, s. r. o.str. C-48 ASPEKTA TRADE, s. r. o.str. C- 48 ASTA, s. r. o.str. C- 58 AT, s. r. o.str. C- 48 ATAP, s. r. o.str. C- 58 ATIKA s. r. o.str. C- 28 ATLANTIS, s. r. o.str. C- 29 ATMKstr. C- 29 ATTILA HENCZstr. C- 29 AUTO - GABRIEL, s. r. o.str. C- 58 AUTO - IMPEX, spol. s r. o.str. C- 29 AUTO - KLIMA, s. r. o.str. C- 29 AUTO - KOIstr. C- 29 AUTO - MANN, s. r. o.str. C- 29 AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASATstr. C- 58 AUTO - TEAM, s. r. o.str. C- 48 AUTO ADEX, s. r. o.str. C- 48 AUTO ALBA, spol. s r. o.str. C- 29 AUTO ART, s. r. o.str. C- 49 AUTO B. O. A. T.str. C- 29 AUTO BDM, s. r. o.str. C- 29 AUTO BNP, s. r. o.str. C- 29 AUTO GATTI - GABRIEL KARAstr. C-29 AUTO GL - GAAELMstr. C- 29 AUTO J + J, spol. s r. o.str. C- 29 AUTO JGER, s. r. o.str. C- 29 AUTO MARKET, a. s.str. C- 51 AUTO MARKET, a. s.str. C- 56 AUTO MOKRstr. C- 58 AUTO MOTIV, s. r. o.str. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.str. C- 30 AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o.str. C- 30 AUTO PALAZZO, s. r. o.str. C- 58 AUTO PELA, s. r. o.str. C- 30 AUTO ROTOSstr. C- 30 AUTO SISI, s. r. o.str. C- 30 AUTO TRADE, s. r. o.str. C- 49 AUTO V. A. S., s. r. o.str. C- 30 AUTO VALUEK ITALY, s. r. o.str. C- 30 AUTO VMV, s. r. o.str. C- 58 AUTO-COM a. s.str. C- 49 AUTOAGREGTY SPONZstr. C- 49 AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o.str. C- 49 AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJstr. C- 58 AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.str. C-49 AUTOCENTRUM FARKAstr. C- 49 AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.str. C- 49 AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.str. C- 30 AUTOCENTRUM SUCHNEKstr. C- 49 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.str. C- 30 AUTODIELY - RCOVstr. C- 30 AUTOGRAND a. s.str. C- 30 AUTOKEL, s. r. o.str. C- 49 AUTOKLUB POPRAD, s. r. o.str. C- 58 AUTOLUX KOICE, s. r. o.str. C- 59 AUTOLUX PREOV, s. r. o.str. C- 59 AUTOMAPE, s. r. o.str. C- 59 AUTOMO, spol. s r. o.str. C-59 AUTOMONT JN MOLITORISstr. C- 59 AUTOMONT ILINA, spol. s r. o.str. C- 49 AUTOMOTO KRAJOstr. C- 30 AUTONA, spol. s r. o.str. C- 49 AUTONOVA, s. r. o.str. C- 59 AUTONOVUM, s. r. o.str. C- 59 AUTOOPRAVOVA MIKUIAKstr. C- 49 AUTOPARK, s. r. o.str. C- 30 AUTOPLACHTY VAJDA GEJZAstr. C- 30 AUTOPOLIS, s. r. o.str. C- 31 AUTOPROFITstr. C- 31 AUTORASTERstr. C- 50 AUTOS KME, s. r. o.str. C- 50 AUTOSERVISstr. C- 31 AUTOSERVIS - Ing. MINRIK, s. r. o.str. C- 50 AUTOSERVIS - MINARI JNstr. C- 31 AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s.str. C- 31 AUTOSERVIS - PNEUSERVISstr. C- 31 AUTOSERVIS A AUTOUMVAREstr. C- 50 AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o.str. C- 50 AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL SLOVENSKstr. C- 59 AUTOSERVIS BHR A BHR, spol. s r. o.str. C- 31 AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o.str. C- 31 AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o.str. C- 31 AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o.str. C- 50 AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o.str. C- 31 AUTOSKLOstr. C- 50 AUTOSKLO H & D, spol. s r. o.str. C- 31 AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o.str. C- 50 AUTOSTOP ROAVAstr. C- 59 AUTOSTYL, spol. s r. o.str. C- 59 AUTOSIASTKY MaMstr. C- 50 AUTOPORT SERVISstr. C- 32 AUTOTEAM, s. r. o.str. C- 32 AUTOTECHNIKA, s. r. o.str. C- 32 AUTOTIP, spol. s r. o.str. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.str. C- 50 AUTOTIP, spol. s r. o.str. C- 59 AUTOTRADING, s. r. o.str. C- 50 AUTOTREND, s. r. o.str. C- 32 AUTOUNIVERSAL, s. r. o.str. C- 50 AUTOVES, s. r. o.str. C- 59 AUTOY, spol. s r. o.str. C- 32 AUTO_CENTER, s. r. o.str. C- 50 AVIA - MULLER ROBERTstr. C- 32 AVIANA PLUS, s. r. o.str. C- 32 AVION, s. r. o.str. C- 50 AWF SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 32 AWT BAVARIA, spol. s r. o.str. C- 32 B B. O. A. T., s. r. o.str. C- 32 BABYLON NIGHT CLUBstr. C- 32 BARDEJOVSK KPELE, a. s.str. C- 59 BAUEXstr. C- 32 BB RENT, s. r. o.str. C- 51 BEGAM, spol. s r.o.str. C- 32 BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOMstr. C- 51 BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o.str. C- 32 BOAT a. s.str. C- 33 BOWLING CENTRUM KOMRNOstr. C- 33 BRANTNER NOVA, s. r. o.str. C- 59 BRANTNER NOVA, s. r. o.str. C- 59 BUILTstr. C- 59 BUSTRANS, s. r. o.str. C- 59 BV AUTO s. r. o.str. C- 33 C CAMEA CAR, s. r. o.str. C- 60 CAR - SHOP, a. s.str. C- 60 CAR CENTERstr. C- 33 CARION UNICOOP, s. r. o.str. C-33 CARLIFE SK, s. r. o.str. C- 33 CITROEN - VIDLIKA, s. r. o.str. C- 33 CITROEN SERVIS - AUTOVEKstr. C- 51 CITROEN SLOVAKIA, s. r. o.str. C-33 COMPEL, s. r. o.str. C-51 COMPLEX, s. r. o.str. C-60 CONTICHEM, spol. s r. o.str. C- 33 COREX, s. r. o.str. C-33 CORYNstr. C- 60 CYDAstr. C- 33 CZIBULKA - PNEUSERVISstr. C- 33 SAO - AUTORENOVA, a. s.str. C- 60 D DAF TRUCKS CZ, s. r. o.str. C- 34 DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.str. C-34 DANIEL JANTOK - CYDAstr. C- 34 DANUBIASERVICE, a. s.str. C- 34 DEN BRAVEN SK, s. r. o.str. C- 34 DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o.str. C- 34 DOVE - LAND, s. r. o.str. C- 60 DRUDOPstr. C- 34 DRUTECHNAstr. C- 34 DS - CAR, s. r. o.str. C- 34 Du - Bal Trans s. r. o.str. C- 60 DUNAUTO, s. r. o.str. C- 34 DUSLO, a. s.str. C- 34 E EL CAMINO RESTAURANT - HOTELstr. C- 34 EleSvit, s. r. o.str. C- 35 ELKAPO, s. r. o.str. C- 35 EMTEST, a. s.str. C-51 ESCAR, s. r. o.str. C- 35 EURODANUBIA, s. r. o.str. C- 35 EURODEALER NITRA, spol. s r. o.str. C- 35 EUROLAND`S, spol. s r. o.str. C- 60 1257_Autokontakt 2007-8_textova 64 64 27/8/07 14:50:43D65Zoznam abonentov AutoadresrEUROMOTOR, s. r. o.str. C- 51 EUROTIP, s. r. o.str. C- 35 F F. H. - AUTO, s. r. o.str. C- 35 FANCAR, s. r. o.str. C- 35 FARMA SV. FRANTIKAstr. C- 35 FEMOTO, s. r. o.str. C- 35 FIAT - I. M. I. AUTO NITRAstr. C- 35 FIAT SR, spol. s r. o.str. C- 35 FINSO OBCHOD, s. r. o.str. C- 51 FLETOPstr. C- 60 FLIZE, s. r. o.str. C- 51 FOR CARS, s. r. o.str. C- 36 FRANCE - TECH, s. r. o.str. C- 60 FRANTIEK STRAVAstr. C- 52 G G+K AUTOSIASTKYstr. C-52 GALIMPEX - S, s. r. o.str. C- 36 GIMEXstr. C- 52 GRAJCIAR, s. r. o.str. C- 52 GRIF, s. r. o.str. C- 36 H H A H AUTO, spol. s r. o.str. C- 60 HARMONIA, s. r. o.str. C- 52 HELAGO TRUCK, s. r. o.str. C-52 HLEK A SPOL.str. C- 36 HM CARS BAVARIA, s. r. o.str. C- 36 HOTEL LESNstr. C- 60 HOTEL SLOVANstr. C- 52 HOTEL TURISTstr. C- 36 HRIADE, spol. s r. o.str. C- 36 HUSACINA U GLIKAstr. C- 36 HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o.str. C- 36 CH CHEDOS, s. r. o.str. C- 60 I I. M. P. A., s. r. o.str. C- 52 ICELstr. C- 52 IDM - CAR, spol. s r. o.str. C- 36 IMI AUTO, s. r. o.str. C- 36 ITAL ACCESSORIstr. C- 36 IZOTRANS s. r. o.str. C- 61 IZSK COMPANY, s. r. o.str. C- 37 J J. P. CAR, s. r. o.str. C- 52 JAROSLAV PREKOP AUTOKOLAstr. C- 37 JE - TE - PE, s. r. o.str. C- 37 JURAJ JGERSK - MOTOPOstr. C- 52 K K.L.I.B.O.S., s. r. o.str. C- 53 KALOAY TEFANstr. C- 37 KESTLER, spol. s r. o.str. C- 37 KIA KOICE, s. r. o.str. C-61 KIA SLOVENSKO, s. r. o.str. C- 37 KN AUTOstr. C- 53 KOOPERATVA POISOVA, a. s.str. C- 53 KOVA, s. r. o.str. C- 53 KRIMEX, s. r. o.str. C- 53 KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o.str. C- 37 KUBRK, spol. s r. o.str. C- 37 KURTAstr. C- 53 KURTA spol. s r. o.str. C- 53 KPELE PATINCE, s. r. o.str. C- 37 KPELE VYN RUBACHY, a. s.str. C-61 L LIPKAstr. C- 53 LUSTA MOTOR, s. r. o.str. C- 53 LUX - BS, s. r. o.str. C-37,56 LUXLINE, spol. s r. o.str. C- 37 M MAGNUM Co, s. r. o.str. C- 38 MAH, s. r. o.str. C- 38 MAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 38 MB - CAR, spol. s r. o.str. C- 38 MD - BAVARIA ILINA, s. r. o.str. C- 54 MERC TAPSstr. C- 38 MESTO BANSK TIAVNICAstr. C- 54 MESTO BOJNICEstr. C-54 MESTO LIPTOVSK MIKULstr. C- 54 MESTO PIEANYstr. C- 38 MESTO POPRADstr. C- 61 MESTO RUOMBEROK - MESTSK RADstr. C- 54 MESTO TURIANSKE TEPLICEstr. C- 54 MESTO VRBOVstr. C- 38 MESTSK PODNIK CESTOVNHO RUCHUstr. C- 38 MESTSK RAD ZVOLENstr. C- 54 MHO PNEUSERVIS, s. r. o.str. C- 54 MICRONIX, spol. s r. o.str. C- 54 MINISTERSTVO OBRANY SRstr. C- 38 MOBIL STAR, s. r. o.str. C- 61 MONTESstr. C- 38 MOSTARKO, spol. s r. o.str. C- 61 MOTEL RANstr. C- 54 MOTO - MANN, s. r. o.str. C- 38 MOTOCENTRUM, s. r. o.str. C- 55 MOTOPRESstr. C- 55 MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.str. C- 38 MOTOR - CAR KOICE, s. r. o.str. C- 61 MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o.str. C- 61 MOTOR TRADEstr. C- 38 MOTOREST ESOstr. C- 39 MOTORTECHNA, spol. s r. o.str. C- 55 MZ PNEU, s. r. o.str. C- 55 N NORSON, spol. s r. o.str. C- 61 NOV TOPCARstr. C- 55 O OBEC DUBOVICAstr. C- 61 OBEC HRUOVstr. C- 55 OBEC UBOCHAstr. C- 55 OBEC MOTYKYstr. C- 55 OBEC OPORAstr. C- 39 OBEC VAECstr. C- 55 OBEC VYHNEstr. C- 55 OBECN RAD TEPLIKA NAD VHOMstr. C- 56 OBECN RAD VRAKstr. C- 39 OBNOVA - AUTO, s. r. o.str. C- 39 ODAHOV SLUBA NONSTOPstr. C- 39 OLYMPIQUE SPORTstr. C- 39 OMNIA S. A. B., s. r. o.str. C- 39 ORIONstr. C- 61 OSRAM Slovakia, a. s.str. C- 39 OTO BOHIL - NEOSPEDstr. C- 39 P PAN EURO, s. r. o.str. C- 61 PANCURK UBOMRstr. C- 61 PEMA SLOVAKIA, s. r. o.str. C-62 PENZIN EPONAstr. C- 39 PENZIN MICHAELAstr. C- 40 PENZIN *** ORAVSK HORREstr. C-56 PERSEID OILstr. C- 56 PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o.str. C- 40 PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o.str. C- 40 PEUGEOT BEGAM, s. r. o.str. C- 40 PF AUTO, spol. s r. o.str. C- 40 PGT, spol. s r. o.str. C- 62 PIENSTAV, a. s.str. C-62 PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o.str. C- 40 PK AUTO POPRAD, s. r. o.str. C- 62 PNEUCENTRUM MRZIKstr. C- 56 PO CAR, s. r. o.str. C- 62 PONITRIANSKE MZEUM V NITREstr. C- 40 PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.str. C- 40 PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.str. C- 40 PORTAS, spol. s r. o.str. C-56 Q QUALT, s. r. o.str. C- 62 R R - AUTO, spol. s r. o.str. C- 40 REAL-N, s. r. o.str. C- 40 REGENA, s. r. o.str. C- 40 REGNUM BAVARIA, s. r. o.str. C- 62 REMO, s. r. o.str. C- 62 RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIOstr. C- 41 ROADEX, s. r. o.str. C- 62 ROP - CARstr. C-56 ROSKAstr. C- 56 ROERO - P, s. r. o.str. C- 62 RBERT LNGstr. C- 41 S S - AUTOMAX, s. r. o.str. C- 56 S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.str. C-41 SAFONK GROUP, s. r. o.str. C- 57 SACHS SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 41 1257_Autokontakt 2007-8_textova 65 65 27/8/07 14:50:46Autoadresr Zoznam abonentovD66SAMID, s. r. o.str. C- 62 SCANIA SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 62 SEGAstr. C- 41 SERVIS-TURBO, s. r. o.str. C- 41 SK AVICENNA PLUS, s. r. o. ***str. C-57 SLOV LADA, s. r. o.str. C- 41 SLOVENSK STREDN HVEZDREstr. C-41 SLOVPORT BTS, s. r. o.str. C- 41 SLOVTRUCK TRADE, s. r. o.str. C- 41 SOFFY MOTORS, s. r. o.str. C- 62 SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o.str. C- 41 STARMEN, s. r. o.str. C- 41 STILCAR, s. r. o.str. C-62 STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIAstr. C- 42 SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 42 SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o.str. C-42 SWAM, s. r. o.str. C- 62 SZILCARstr. C- 62 - AUTOSERVISstr. C- 62 T T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o.str. C- 42 TAMEX spol. s r. o.str. C- 42 TANEX, s. r. o.str. C- 42 TARGET KOMRNO, s. r. o.str. C- 42 TEMPUS BAVARIA, s. r. o.str. C- 63 TERMLNE KPALISKOstr. C- 42 TERMLNE KPALISKOstr. C- 42 TERMLNE KPALISKOstr. C- 42 TESKO, s. r. o.str. C-63 TK UBOMRstr. C-43 TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.str. C- 43 TOPMOTORSstr. C- 43 TORNO, s. r. o.str. C- 63 TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.str. C- 43 TT - CAR, s. r. o.str. C- 43 U U.N., s. r. o.str. C- 57 UNICARstr. C- 57 V V. M. MOBILE s. r. o.str. C-43 V. X. P., s. r. o.str. C- 63 VADA, s. r. o.str. C- 43 VATAS, s. r. o.str. C- 63 VELVANA SLOVAKIA a. s.str. C- 43 VEPOS, s. r. o.str. C- 63 VERTIKAL SERVISstr. C- 63 VLM AUTOstr. C- 63 VODOSTAV PLUS, s. r. o.str. C- 43 VOJTECH KELEMEN - AUTOKELstr. C- 57 VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o.str. C- 43 VSAPL, a. s.str. C- 44 VV AUTO, s. r. o.str. C- 44 VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE DRUSTVOstr. C- 44 W WAGONTRADING, s. r. o.str. C- 63 Y YPSILON, s. r. o.str. C- 63 Z ZO & RIK, s. r. o.str. C- 63 ZONA PREOV, s. r. o.str. C-63 1257_Autokontakt 2007-8_textova 66 66 27/8/07 14:50:48ObsahAuto motoAutomobil rokaCestovn ruchInformcieAUTO MOTOPredaj osobnch automobilov v SRE68Svetov trh automobilovE69Predaj nkladnch automobilov v SRE69Automobil rokaE70Lzingov trh v SRE71Poistn trh v SR E73CESTOVN RUCH Cestovn ruch v SRE75Krasov oblasti v SRE75Nrodn parky v SRE75Kpen oblasti v SRE76Historick pamiatky a mze v SRE78Informan centr v SRE79000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo67 67 28/8/07 10:24:30AutoMotoE68PREDAJ AUTOMOBILOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SALES OF CARS IN SLOVAKIAV roku 2006 v Slovenskej republike zaregistrovali 59 084 novch osobnch automobilov. V porovnan s rokom 2005 trh s no-vmiosobnmiautomobilmivzrstolocca4 %.Zhadiskajednotlivchznaiekmonoskontatovaudranievedcejpozcie znaky koda, s trhovm podielom 28,5 % (v roku 2005 30,3 %). Druh miesto obsadil Volkswagen a tretie Peugeot. Z pohadu typovch radov sa najlepie predvala koda Fabia (11 835 ks), koda Octavia (4 369 ks) a Peugeot 206 (2 091 ks), podobne ako v predchdzajcom roku 2005.Predaj novch nkladnch automobilov a autobusov v roku 2006 zaznamenal vrazn nrast o cca 35% v porovnan s predch-dzajcim rokom (24 435 predanch kusov). Najvie medziron tempo rastu vykzali autobusya mal itkov vozidl.V kategrii N1 (do 3,5 t) sa zaregistrovalo 19 484 novch vozidiel (nrast o 35,5 %) s vedcou pozciou znaky koda (trhov podiel cca 23 %). Po trojronom poklese zaznamenala nrast aj triedaN2 (3,5 t12 t) o cca 19 %, s celkovm predajom 768 vozidiel v roku 2006. Ldrom z pohadu znaiekje Iveco (trhov podiel cca 40%).Poet registrci v kategrii N3 (nad 12 t) do-siahol v roku 2006 poet 3 365 novch strednch a akch nkladnch automobilov, o predstavuje nrast o cca 31 %. Na prv miesto v tomto segmente sa prepracoval Mercedes-Benz (trhov podiel cca 20%).PredajnovchautobusovnaSlovenskuzaznamenalvroku2006nrastocca90 %,vabsoltnomvyjadren518predanch kusov. Vedcu pozciu si upevnila znaka Karosa (249 predanch ks), s trhovm podielom viac ako 50 %.PREDAJ NOVCH AUTOMOBILOV V SRSALES OF NEW PASSENGER CARS IN SLOVAKIAZnakaPredaj Predaj Trhov podielTrhov podielNajpredvanej typPodielMarkeVerkaufVerkaufMarktanteilMarktanteilDer bestverkaufe model AnteilBrand Cars soldCars soldMarket shareMarket shareThe best selling modelShare200620052006 (%)2005 (%)20062006koda16 85417 22028,5330,26Fabia70,22Volkswagen4 6903 7707,946,62Polo28,78Peugeot9 9723 9416,726,92Peugeot 20652,64Renault3 5163 6125,956,35Thalia34,61Suzuki3 3383 2215,655,66Swift35,05Opel2 8122 7514,764,83Astra32,50Ford2 7232 5684,614,51Fiesta39,26Citron2 6612 8844,505,07C 353,66Toyota2 3671 9534,013,43Yaris34,94Seat2 2171 8403,753,23Ibiza50,70Fiat1 9671 9563,333,44Punto34,42Hyundai1 7791 5963,012,80Getz38,45Nissan1 3548852,291,56Almera25,26Kia1 1735371,990,94Rio31,03Chevrolet1 0901 9771,843,47Aveo/Kalos57,52Honda1 0498901,781,56Civic39,85Audi1 0189151,721,61A 348,62Dacia10071 1401,702,00Logan100,00Mercedes8387571,421,33E trieda21,24Mazda7207431,221,31M 345,97BMW5126560,871,15rad 533,20Mitsubishi3242350,550,41Colt74,07Volvo2441540,410,27S60, V5048,77Lada-VAZ1942360,330,41Niva93,30Land Rover1331150,230,20Discovery/Rr/Fr/Df100,00Ostatn5323640,900,64 Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo68 68 28/8/07 10:24:55E69AutoMoto PREDAJ NOVCH OSOBNCH AUTOMOBILOV V ZPADNEJ EURPESALES OF A NEW PASSENGER CARS IN WEST EUROPEVrobcaRegistrcieRegistrcie Zmena (%)Trhov podielTrhov podielHerstellerRegistrationenRegistrationennderung (%)MarktanteilMarktanteilCar producerRegistrationsRegistrationsChange (%)Market shareMarket share2006200520062005VW Group3 111 8552 955 1765,320,319,4PSA Group2 019 5402 062 162-2,113,113,5Ford Group1 623 5321 635 572-0,710,610,7GM Group1 585 0221 626 629-2,710,310,7Renault Group1 324 1191 488 131-11,08,69,8FIAT Group1 156 152989 26916,97,56,5DaimlerChrysler922 461914 4610,86,06,0Toyota Group896 831817 5879,75,85,4Ostatn2 725 4862 762 369-1,317,718,1Vetky znaky15 364 99715 254 5930,7100,0100,0Zdroj: ACEAPREDAJ NOVCH NKLADNCH AUTOMOBILOV A AUTOBUSOV V SRSALES OF NEW VEHICLES AND BUSES IN SLOVAKIA ZnakaPredaj Predaj Trhov podiel Trhov podielMarkeVerkaufVerkaufMarktanteilMarktanteilBrandCars soldCars soldMarket shareMarket share200620052006 (%)2005 (%)koda4 5322 5578,514,11Mercedes2 4851 69710,29,37Volkswagen2 0221 3388,37,39Citron1 8931 6467,79,09Peugeot1 4451 2305,96,79Renault1 3901 3315,77,35Fiat1 1449274,75,12Iveco1 0309444,25,21Hyundai9236193,83,42Opel7866513,23,59Ford6983582,91,98BMW6853722,82,05Volvo6525312,72,93Scania6335172,62,85MAN6013562,51,97KIA5375532,23,05DAF4002681,61,48Audi2891611,20,89Ostatn2 2902 0619,3711,38 Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo69 69 28/8/07 10:24:56AutoMotoE70AUTOMOBIL ROKACAR OF THE YEARPorota, zloen z motoristickch novinrov 22 krajn, hodnotila 41 nominovanch automobilov. Do druhho kola vybrala 8 finalistov, z ktorchpo absolvovan porovnvacch testov rozhodla o vazovi pre rok 2007. Kad porotca mal k dispozcii 12 bodov a svoj verdikt psomne zdvodnil.Car of the Year 2007 podmienky nomincie prihlsen automobil mus by absoltna novinka, a nie verzia u znmeho vozidla vrobca garantuje zaiatok produkcie ete v roku voby, priom do konca roka sa vyrob minimlne 5 000 ks automobilov de pred vobou sa model mus predva minimlne v 5 ttoch Eurpy.Porota, zloen z novinrov slovenskch periodk, udelila najvy poet 60 bodov a titul Auto roka 2007 na Slovensku, tak isto ako ich eurpski kolegovia, automobilu Ford SMax. Na druhom mieste sa umiestnil Citron C4 Picasso a tretiu prieku obsadila koda Roomster.Podmienky nomincie na titul Auto roka SR automobil je komplet novinkou importr garantuje zaiatok predaja v roku nomincieFORD S-MAX OPEL CORSA CITRON PICASSO C4Automobil roka 1990 2007Wagen des Jahres 1990 2007Cars of the Year 1990 2007RokTypov radJahrTypYearType1990Citron XM1991Renault Clio1992VW Golf1993Nissan Micra1994Ford Mondeo1995Fiat Punto1996Fiat Bravo/Brava1997Renault Mgane Scnic1998Alfa Romeo 156RokTypov radJahrTypYearType1999Ford Focus2000Toyota Yaris2001Alfa 1472002Peugeot 3072003Renault Mgane2004Fiat Panda2005Toyota Prius2006Renault Clio2007Ford S-MaxAutomobil roka na Slovensku 20022007Wagen des Jahres in der Slowakei 20022007Cars of the Year in Slovakia 20022007RokTypov radJahrTypYearType2002Peugeot 3072003Renault Mgane2004Ford Focus C-Max2005Citron C42006Honda Civic2007Ford S-MaxFORD S-MAXAutomobil roka 2007Wagen des Jahres 2007Car of the Year 2007Typov radBody TypPunkteTypePoints1. Ford S-Max2352.Opel Corsa2333.Citron C4 Picasso2224.koda Roomster1895.Honda Civic1486.Peugeot 2071447.Volvo C301418.Fiat Grande Punto138Auto roka 2007 na SlovenskuWagen des Jahres 2007 in der SlowakeiCar of the Year 2007 in SlovakiaTypov radBody TypPunkteTypePoints1.Ford S-Max602.Citron C4 Picasso543.koda Roomster494.Peugeot 207425.Kia Ced406.Opel Corsa327.Suzuki SX4168.Fiat Grande Punto7000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo70 70 28/8/07 10:24:58E71AutoMoto LZINGOV TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKELEASING COMPANIES PROVIDING CAR LEASINGLzingov trh sa v roku 2006 vyplhal k hodnote skoro 50 mld. korn, priom podiel osobnch ut na tomto objeme predstavoval cca50 %.Kategriankladnchautomobilov,ahaovaprvesovpredstavovalacca16mld.kornapodielitkovchvozidiel cca11milirdkorn.aslzingovchspolonostnaprefinancovannovchvozidielbolanarovnicca60 %,opred stavuje cca 35 000 uzatvorench zmlv v roku 2006.Ldrom z pohadu jednotlivch lzingovch spolonost zostal aj v roku 2006 Volkswagen Finann sluby Slovensko s objemom obchodov cca 4,7 mld. Sk, druh poradie obsadilUniCredit Leasing Slovakia (cca 3,4 mld. Sk) a tretiu prieku zaujal SOB Leasing s objemom cca 2,95 mld. Sk.ALD Automotive spol. s r. o.Obchodn 2811 06 Bratislava 1tel.: 02/54 41 04 84fax: 02/54 43 54 12martin.kovac@aldautomotive.comwww.ald-automotive.skOperatvny leasing automobilovARVAL SLOVAKIA, s. r. o.Karpatsk 18811 05 Bratislava 1tel.: 02/57 10 80 00fax: 02/57 10 80 01arval@arval.skwww.arval.skOperatvny leasing automobilovB.O.F., a. s.Miletiova 1821 08 Bratislavatel.: 02/50 20 12 11fax: 02/55 42 31 76bof@bof.skwww.bof.skFinann a operatvny lzing dopravnej technikyBenefit Leasing, s. r. o.Jantrov 30040 01 Koicetel.: 055/67 80 747fax: 055/67 80 417info@benefitleasing.skwww.benefitleasing.skFinann lzing novch a ojazdench automobilovBPT LEASING, a. s.Drieov 34821 02 Bratislavatel.: 02/48 70 50 11vtomek@bptleasing.skwww.bptleasing.skLzing novch a ojazdench automobilovBusiness Lease Slovakia, s. r. o.Mlynsk nivy 73821 05 Bratislavatel.: 02/58 10 38 10fax: 02/58 10 38 11info@bl.skwww.businesslease.skOperatvny lzing automobilovUniCredit Leasing Slovakia, a. s.Hurbanovo nmestie 1814 99 Bratislavatel.: 02/59 27 12 00fax: 02/59 27 18 19info@unicreditleasing.skwww.cac-leasing.skFinann a operatvny lzing automobilovCar Detect, spol. s r. o.Kopianska 94851 01 Bratislavatel.: 042/47 10 760fax: 02/63 53 20 30cardetect@cardetect.skwww.crdetect.skOverovanie pvodu ojazdench automobilovConsumer Finance Holding, a. s.Hlavn nmestie 12060 01 Kemaroktel.:052/78 87 771fax. 052/78 61 856info@quatrocar.skwww.quatrocar.skJazdn aut na spltkySOB Leasing, a. s.Pannska cesta 11852 01Bratislavatel.: 02/68 20 2111fax: 02/63 81 5248info@csobleasing.skwww.csobleasing.skLzing novch a ojazdench automobilovDaimlerChrysler Financial Services Slovensko, s. r. o.Tuhovsk 11831 07 Bratislavatel.: 02/49 29 46 00fax. 02/49 29 46 66leasing@dcfs.skwww.dcsb.skLzing dopravnch prostriedkovDeutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.Vysok 26811 06 Bratislavatel.: 02/57 78 9211fax: 02/57 78 9222info@dlslovakia.skwww.deutsche-leasing.skLzing technologickch celkov a strojnch zariadenFinanz Servis, s. r. o.Zvolensk cesta 20974 01 Bansk Bystricatel.: 048/43 24 357fax: 048/43 24 347info@finanzservis.skwww.finanzservis.skFinann lzing automobilovForward, s. r. o.Nm. A. Hlinku 36/9017 01 Povask Bystricatel.: 042/43 27 600fax: 042/43 27 983leasing@forward.skwww.forward.skLzing automobilov a dopravnej technikyGE Money, a. s.Bottova 7811 09 Bratislava 1tel.: 02/59 22 52 11fax: 02/59 22 51 70www.gemoney.skFinann lzing a poskytovanie verov na automobilyGMAC, a. s., organizan zlokaPrievozsk 2/A821 09 Bratislavatel.: 02/65 44 05 13fax: 02/65 44 05 15gmac.czech@gmacio.comwww.gmac.skLzing automobilov000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo71 71 28/8/07 10:25:22AutoMotoE72IKB Leasing SR, s. r. o.Preovsk 43821 02 Bratislavatel.: 02/49 11 2 700fax: 02/49 11 27 10info@ikb-leasing.skwww.ikb-leasing.skLeasingov spolonos pre podnikateovIstroleasing, s. r. o.Meden 22811 01 Bratislavatel.: 02/57 37 66 69fax: 02/57 37 66 63info@istroleasing.skwww.istroleasing.skLzing dopravnej technikyKofis Leasing, a. s.Mlynsk nivy 48821 09 Bratislavatel.: 02/58 23 96 01fax: 02/58 23 96 09kofisleasing@kofisleasing.skwww.kofisleasing.skLzing automobilov a dopravnej technikyLeasePlan Slovakia B. V.Dbravsk cesta 2841 04 Bratislavatel.: 02/20 64 92 00fax: 02/20 64 92 05leaseplan@leaseplan.skwww.leaseplan.skOperatvny lzing osobnch a itkovch automobilovLeasing Slovenskej sporitene, a. s.Priemyseln 1/A821 09 Bratislavatel.: 02/5070 9444info@lslsp.skwww.leasingslsp.skLzing automobilov, dopravnej technikyMONAQ Leasing, s. r. o.Pansk 13811 01 Bratislavatel.: 02/59 30 00 77fax: 02/59 30 00 78pabklesing@padbleasing.skwww.pabkleasing.skLzing automobilovNOREA leas, s. r. o.Sv. Vincenta 6821 03 Bratislavatel.: 02/48 20 68 11fax: 02/48 20 68 16norea.leas@stonline.skwww.norealeas.skLzing technolgi a nehnutenostOTP Leasing, a. s.Tallerova 10813 08 Bratislavatel.: 02/35 00 21 31fax: 02/35 00 21 02centrala@otplesing.skwww.otpleasing.skLzing novch a ojazdench vozidielPrington Leasing, a. s.Farsk 10949 01 Nitratel.: 037/65 03 987fax. 037/65 25 156manager@prington.skwww.prington.skUniverzlny lzingREOS-LEASING, spol. s r. o.Na Rivire 7/A841 04 Bratislavatel.: 02/6542 5250fax. 02/6542 4304leasing@reos.skwww.reosleasing.skFinann lzing hnutench predmetovSECO leasing, a. s.Jesenskho 25036 01 Martintel.: 043/42 11 221fax. 043/42 24 821consulting@seco.sk www.seco.skLzing osobnch automobilovS Slovensko, spol. s r. o.Tomikova 17821 02 Bratislavatel.: 02/48 26 94 54fax. 02/48 26 94 51info@sslovensko.skwww.sslovensko.skLzing osobnch a nkladnch automobilovSG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o. organizan zlokaObchodn 2810 00 Bratislavatel.: 02/59 20 67 21fax: 02/59 20 67 67sg.ef@socgen.comwww.sgef.skLzing dopravnej techniky okrem osobnch automobilovSincom Leasing, a. s. organizan zlokaTrnavsk cesta 50/B821 02 Bratislavatel.: 02/44 63 79 54fax: 02/44 63 79 56sincom@sincom.skLzing strojov a technolgiSummit Finance Slovakia s. r. o.Tuhovsk 9831 07 Bratislavatel.: 02/33 52 62 00fax: 02/33 52 62 90finance@summit.skFinann leasing pre osobn a itkov vozidlTatra-Leasing, s. r. o.Tovrensk 10811 09 Bratislavatel.: 02/59 19 31 68fax. 02/59 19 30 48info@tatraleasing.sk www.tatraleasing.skLzing automobilov, ahaov, nvesovTOP Leasing, s. r. o.Streansk 4056955 01 Topoanytel.: 038/53 28 481fax. 038/53 28 482sekretariat@topleasing.skwww.topleasing.skLzing dopravnch prostriedkovToyota Financial Services Slovakia, s. r. o.Gagarinova 7/B821 03 Bratislavatel.: 02/48 21 38 54fax: 02/48 21 38 71tfssk@toyota-fs.comwww.toyotafinance.skFinann sluby na vozidl znaky ToyotaVB Leasing SK, s. r. o.Nmestie 1. Mja 11810 00 Bratislavatel.: 0800/606 006fax: 02/59 98 7913info@vbleasing.skwww.vbleasing.skLzing automobilovVOLKSWAGEN Finann sluby Slovensko,s. r. o.Vajnorsk 98831 04 Bratislavatel.: 02/49 29 20 10fax: 02/49 29 20 16info@vwfs.skwww.vwfs.skLzing osobnch a itkovch automobilovZdroj: Asocicia lzingovch spolonost000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo72 72 28/8/07 10:25:26E73AutoMoto POISTN TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKEINSURANCE COMPANIES IN SLOVAKIAAEGON ivotn poisova, a. s.Slviie dolie 106811 02Bratislavatel.: 02/20 66 81 11fax: 02/20 66 81 10aegon@aegon.skwww.aegon.skAllianz - Slovensk poisova, a. s.Dostojevskho rad 4815 74Bratislava 1infolinka: 0800/122 222allianzsp@allianzsp.skwww.allianzsp.skAmslico AIG Life poisova a. s.Hviezdoslavovo nm. 20811 02Bratislava 1tel.: 02/59 36 32 25fax: 02/59 36 32 55amslico@amslico.skwww.amslico.skAXA ivotn poisova, a. s.Laurinsk 18811 01Bratislavatel.: 02/59 49 11 11fax: 02/59 49 11 12info.zp@axa-sk.comwww.axa-sk.comesk poisova Slovensko a. .s.Plynrensk 7/C824 79Bratislava 26tel.: 02/58 27 65 01fax. 02/58 27 61 00cps@cps.skwww.cps.skSOB Poisova, a. s.Vajnorsk 100/B820 09Bratislava 29tel.: 02/48 24 82 00fax: 02/48 24 84 00infolinka@csobpoistovna.skwww.csobpoistovna.skD.A.S. poisova prvnej ochrany, a. s.umavsk 34820 05Bratislava 25tel.: 02/55 64 91 21fax: 02/55 57 30 22das@das.skwww.das.skGenerali Poisova, a. s.Mlynsk nivy 1P. O. Box 10820 04Bratislava 24tel.: 02/59 33 22 11fax: 02/59 33 22 00info@generali.skwww.generali.skING ivotn poisova, a. s.Jesenskho 4/CP. O. Box 134811 02Bratislava 1tel.: 02/59 31 37 00fax: 02/54 41 52 65klient@ing.skwww.ing.skKomunlna poisova a. s.Ul. Dr. V. Clementisa 10821 02Bratislava 2tel.: 02/48 21 05 11fax: 02/48 21 05 15gr@kpas.skwww.kpas.skKontinuita poisova, a .s.Rajsk 15P. O. Box 240814 99Bratislava 1 tel.: 02/57 37 02 02fax: 02/57 37 02 91poistovna@kontinuita.skwww.kontinuita.skKOOPERATIVA poisova, a. s.tefanoviova 4816 23Bratislava 1tel.: 02 /57 29 91 98fax: 02/57 29 92 39info@koop.skwww.kooperativa.skOTP Garancia ivotn poisova, a. s.Klemensova 2811 09Bratislavatel.: 02/59 79 55 05fax: 02 /52 92 21 67olga.kovacsova@otpgarancia.skwww.otpgarancia.skPoisova AIG Slovakia, a. s.AC DIPLOMATPalisdy 29811 06Bratislavatel.: 02/59 10 21 11fax: 02/59 10 21 80reception.bratislava@aig.comwww.aig.comPoisova Cardif Slovakia, a. s.Plynrensk 7/C821 09Bratislavatel.: 02/58 24 00 11fax: 02/28 24 00 19cardifslovakia@cardif.comwww.cardif.skPoisova HDI-Gerling Slovensko, a. s.trova 11811 02Bratislava 1tel.: 02/52 92 79 92fax: 02/52 92 79 91gsk@gerling.skwww.gerling.skPoisova Slovenskej sporitene, a. s.Priemyseln 1/A821 09Bratislava 2tel.: 02/50 70 93 00fax: 02/50 70 93 09pslsp@pslsp.skwww.pslsp.skPoisova TATRA, a. s.Preovsk 38820 07Bratislava 27tel.: 02/49 25 96 01fax: 02/49 25 96 03sekretariat@ptatra.skwww.ptatra.skZoznam poisovn s licenciou na povinn zmluvn poistenie1. Allianz Slovensk poisova, a. s.2. esk poisova Slovensko, a. s.3. SOB Poisova, a. s.4. Generali Poisova, a. s.5. Komunlna poisova, a. s.6. KOOPERATVA poisova, a. s.7. UNIQA poisova, a. s.8. WSTENROT poisova, a. s.Komern poisovne psobiace na Slovensku:000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo73 73 28/8/07 10:25:27AutoMotoE74Prv eskoslovensk poisova Rapid, a. s.Garbiarska 2P. O. Box A - 41040 71Koicetel.: 055/68 03 131fax: 055/68 03 275sekretariat@pcspa.skwww.pcsp.skQ B E poisova, a. s.trova 27042 80Koicetel.: 055/68 26 222fax: 055/68 26 250info@qbe-slovakia.skwww.qbe-slovakia.skUnion poisova, a. s.Bajkalsk 29/A813 60Bratislava tel.: 02/5831 9104fax: 02/5342 1111union.direct@union.skwww.union.skUNIQA poisova, a. s.Lazaretsk 15820 07Bratislava 27tel.: 02/57 88 32 11fax: 02/57 88 32 10poistovn@uniqa.skwww.uniqa.skVictoria Volksbanken Poisova, a. s.ajakova 18839 25Bratislavatel.: 02/52 62 63 62fax: 02/52 62 63 63victoria@victoria-volksbanken.skwww.victoria-volksbanken.skWstenrot poisova, a. s.Karadiova 17825 22Bratislava 26tel.: 02/57 88 99 01fax: 02/57 88 96 87info@wuestenrot.skwww.wuenstenrot.skVetko v jednej publikciiauto directory directory of tourismTURIZMUSHistorick pamiatky, mzeKpele, jaskyneKultra, port, relaxAUTOADRESR1 000 aktulnych autokontaktovAuto-moto vroba, predaj, servisSluby, lzing, poistenie CESTOVN RUCHUbytovacie a rekrean slubyRetauran zariadeniaMest a turistick reginyMOTORIZMUSVzdialenosti miestHranin priechodyRebrky predaja a spoahlivosti automobilov12. ronk2007/2008AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKYAUTOMAPY MIESTpomocnk motoristu po cel rokwww.auto-kontakt.sk000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo74 74 28/8/07 10:25:28E75Cestovn ruchNAPAMF Nrodn park Mal FatraSprva Nrodnho parku Mal FatraNmestie sv. Florina 1002, 013 03 VarnTel.: 041/569 23 34, 569 53 31Fax: 041/569 21 01NAPAMP Nrodn park Murnska planinaSprva nrodnho parku Murnska planinaJanka Kra 12, 050 01 RevcaTel./fax: 058/442 20 61snpmp@sopsr.skwww.muranska-planina.netNAPANT Nrodn park Nzke TatrySprva Nrodnho parku Nzke TatryZelen 5, 974 01 Bansk BystricaTel.: 048/413 08 88, 9Tel./Fax: 048/413 08 20napant@sopsr.skwww.napant.skNAPAPO Nrodn park PoloninySprva nrodnho parku PoloninyUl. Mieru 193, 067 61 StaknTel./fax: 057/762 44 24poloniny@soprs.skNAPASK Nrodn park Slovensk krasSprva nrodnho parku Slovensk krasHmosiho 188, 049 51 BrzotnTel.: 058/732 68 15Fax. 058/734 67 69kilik@sopsr.skwww.sopsr.sk/slovkrasNAPASR Nrodn park Slovensk rajSprva Nrodnho parku Slovensk rajLeteck 3, 052 01 Spisk Nov VesTel.: 053/442 20 10slovraj@soprs.skwww.slovenskyraj.skNAPAVF Nrodn park Vek FatraSprva nrodnho parku Vek Fatraachovsk rad . 7, 038 61 VrtkyTel.: 043/428 33 45www.sopsr.sk/velkafatraPIENAP Pieninsk nrodn parkSprva nrodnho parku Pieniny059 06 erven KltorTel.: 052/482 23 95Fax: 052/482 23 95pienap@sopsr.skwww.pieniny.skTANAP Tatransk nrodn parkSprva Tatranskho nrodnho parkuBiosfrick rezervcia TatryP.O.Box 21059 41 Tatransk trba 75tel./fax: 052/448 42 17e-mail: tanap@tanap.orgwww.tanap.orgCESTOVN RUCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKETOURISM IN SLOVAKIARok2006saniesolvznamenpokraovaniapozitvnehotrendupredchdzajcehoroku.Prjmyzturizmuprvkrtvhistriiprekroili hranicumiliardyeuradosiahlirove1,2miliardyeur,opredstavujenrastocca24%oprotiroku2005.Zpohaduslovenskejmeny prjmy dosiahli hodnotu cca 45 milird Sk (cca 20% nrast), svoju lohu zohralo samozrejme aj zhodnocovanie domcej meny v sledovanom obdob.Pozitvnetendenciesaprejaviliajvpotochprjazdovzahraninchnvtevnkov(cca29500,nrastcca4%),mnostveubytovanch (3 428 turistov, nrast o cca 6,4 %), stagnovala jedine priemern dka pobytu na rovni z minulho roku (3,1 noci).Z hadiska ttov, z ktorch k nm prichdzali turisti, prv miesto obsadilo esko (cca 28%), nasledovan Poskom a Nemeckom. Z krajn mimo Eurpy dominovali Krejania. VdavkySlovkovnazahranincestovnruchpredstavovalivroku2006cca840milinoveur(nrastocca24%).Poetvycestovan obanov SR stpol medzirone o 1,3% na 22 668 078 prechodov hranc v roku 2006.Najobbenejiedestincievroku2006koprovalivvojzpredchdzajcehoroku.DominovalaBratislava,reginVysokTatry,termlne kpalisk a aquaparkyZdroj: tatistick rad SRKRASOV OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKECARST LOCALITES IN SLOVAKIAJaskya/Cave/GrotteMesto/City/Stadte-mailtelefn/Mapa/Otvoren/phoneMap/Open/KarteGeoffnetBelianska jaskyaTatransk Kotlinabelianj@ssj.sk052/446 73 75M14I.15. XI.Bystrianska jaskyaBreznobystrj@ssj.sk048/619 51 33M43I.X.Demnovsk jaskya slobody Demnovsk Dolinadjslob@ssj.sk044/559 16 73M27I.15. XI.Demnovsk adov jaskya Liptovsk Mikuldemladj@ssj.sk044/554 81 70M2715. V.IX.Dobinsk adov jaskyaDobindobslj@ssj.sk058/788 14 70M2915. V.IX.Jaskya DomicaDlh Vesdomica@ssj.sk058/788 20 10M45II.XII.Jaskya DrinySmolenicedriny@ssj.sk033/558 62 00M37IV.X.Gombaseck jaskyaPleivecgombj@ssj.sk058/788 20 20M45IV.X.Harmaneck jaskya Doln Harmanecharmanj@ssj.sk048/419 81 22M4215. V.X.Jasovsk jaskyaJasovjasovj@ssj.sk055/466 41 65M47IV.X.Ochtinsk aragonitov jaskyaOchtinoaj@ssj.sk058/488 10 51-2M45IV.X.Vaeck jaskyaVaecvazecj@ssj.sk044/529 41 71M28II.XI.NRODN PARKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKENATIONAL PARKS IN SLOVAKIA000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo75 75 28/8/07 10:26:06Cestovn ruchE76KPEN OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKESPAS LOCALITES IN SLOVAKIABalneologick kpele / Balneologic spa / Balnologische BdenBardejovsk kpele (M17)F choroby trviaceho strojenstva,ltkovej vmeny, choroby z povolania a nepecifick choroby dchacch ciestF diseases of digestive tract, diseases of metabolism, occupational diseases and nonspecific diseases of respiratory organsF Krankheiten der Verdauungsorgane, des Stoffwechsels, Berufskrankheiten und nichtspezifizierte Krankheiten der oberen Atmungsorgane Pieany (M38)F choroby pohybovho strojenstvaF diseases of moving partsF Krankheiten der BewegungsorganeBojnice (M40)F choroby pohybovho strojenstva a nervov chorobyF diseases of moving parts and nerve diseasesF Krankheiten der Bewegungsorgane und NervenkrankheitenBrusno (M43)F pramene zemitej sadrovo-uhliitej vody, ktor sa vyuvaj pri liebe chorb zavaciehostrojenstvaF springs of the earthy gypsum-carbonate water that are used at the treatment od diseases of digestive organsF Quellen des erdhaltigen Gipsen-Kohlenwassers, die man bei Heilung der Verdauungsorganenkrankheiten ausnutzt (M61)F choroby pohybovho strojenstva a niektor choroby obehovho strojenstva F diseases of moving parts and some diseases of circulation organsF Krankheiten der Bewegungsorgane und einige Krankheiten der KreislaufsorganeDudince (M57)F choroby pohybovho strojenstva a nervov chorobyF diseases of moving parts and nerve diseasesF Krankheiten der Bewegungsorgane und NervenkrankheitenKorytnica (M26)F choroby trviaceho systmu, choroby zaprinen poruchou ltkovej vmeny a choroby ttnej azyF diseases of the digestive system, metabolic disorders and diseases of the endocrine glandsF Krankheiten des Verdauungsapparates, durch Stoffwechselstrungen von Drsen mit innerer Sekretion hervorgerufene KrankheitenKovov (M42)F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmuF diseases of the locomotive organs, diseases of the nervous systemF Krankheiten des Bewegungsapparates, NervekrankheitenKunerad (M25)F choroby pohybovho strojenstvaF diseases of the locomotive organsF Krankheiten des BewegungsapparatesLky (M27)F gynekologick chorobyF gyneaecological diseasesF FrauenkrankheitenNimnica (M24)F nepecifick choroby dchacch ciest, choroby trviaceho strojenstva a poruchy ltkovej vmenyF non-specific diseases of respiratory organs, diseases of the digestive tract and indigestion disordersF nicht-spezifizierte Krankheiten der Atmungsorgane, Krankheiten der Verdauungsorgane und Stoffwechselstrungen000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo76 76 28/8/07 10:26:09E77Cestovn ruchRajeck Teplice (M25)F choroby pohybovho strojenstva, nervov a duevn chorobyF diseases of moving parts, nerve and psychical diseasesF Krankheiten der Bewegungsorgane, Nerven- und SeelenkrankheitenSklen Teplice (M41)F choroby pohybovho strojenstva a nervov chorobyF diseases of moving parts and nerve diseasesF Krankheiten der Bewegungsorgane und NervenkrankheitenSlia (M42)F choroby obehovho strojenstvaF diseases of circulation organsF Krankheiten der BewegunsorganeSmrdky (M37)F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmu, kon chorobyF diseases of locomotive organs, diseases of the nervous system, diseases of the skinF Krankheiten des Bewegungsapparates, Nervenkrankheiten, HautkrankheitenTrenianske Teplice (M23)F choroby pohybovho strojenstva, nervov chorobyF diseases of moving parts, nerve diseasesF Krankheiten der Bewegungsorgane, NervenkrankheitenTurianske Teplice (M25)F choroby pohybovho strojenstva, choroby obliiek a moovch ciestF diseases of moving parts, diseases of kidneys and urine organsF Krankheiten der Bewegungsorgane, Nierenkrankheiten und HarnwegekrankheitenVyn Rubachy (M15)F choroby nervov, choroby z povolania, krvnho tlaku a duevn chorobyF nerve diseases, occupational diseases, diseases of blood pressure and mental diseasesF Nervenkrankheiten, Berufskrankheiten, Blutdruckskrankheiten und SeelenkrankheitenKlimatick kpele / Climatic spa / Klimatische BderLuivn (M29)F choroby dchacch ciestF diseases of respiratory organsF Krankheiten der Atmungsorganeubocha (M26)F choroby dchacch ciestF diseases of respiratory organsF Krankheiten der Atmungsorganets (M46)F choroby dchacch ciest, choroby z povolaniaF diseases of respiratory organs, occupational diseasesF Krankheiten der Atmungsorgane, BerufskrankheitenVysok Tatry (M29)F choroby dchacch ciestF diseases of respiratory diseasesF Krankheiten der Atmungsorgane000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo77 77 28/8/07 10:26:13Cestovn ruchE78HISTORICK PAMIATKY A MZE V SR HISTORICAL MONUMENTS AND MUSEUMS MESTO/CITY/STADTPOPIS/DESCRIPTION/BESCHREIBUNGMAPA/MAP/KARTEHrady, zmky, katiele Antolkatie/Manor-house/KastellML 57BBansk tiavnicazmok/Castle/SchlossML 41FBeckovhrad/Stronghold/BurgML 39Azrcanina/Ruin/Ruine Betliarkatie/Manor-house/KastellML 46CBojnicezmok/Castle/SchlossML 40BBratislavahrad/Stronghold/BurgML 52FBudmericekatie/Manor-house/KastellML 53BBytakatie/Manor-house/KastellML 9Fachticehrad/Stronghold/BurgML 38Berven Kamehrad/Stronghold/BurgML 23Berven Kltorkatie/Manor-house/KastellML 14DDevnhrad/Stronghold/BurgML 52Czrcanina/Ruin/Ruine Hronsk Beadikkatie/Manor-house/KastellML 56BJasovhrad/Stronghold/BurgML 47CKemarokzmok/Castle/SchlossML 29BKrsnohorsk Pohdradiehrad/Stronghold/BurgML 46CKremnicahrad/Stronghold/BurgML 41B,DKuneradkatie/Manor-house/KastellML 25ALevicehrad/Stronghold/BurgML 56DMarkuovcehrad/Stronghold/BurgML 30Ezrcanina/Ruin/Ruine Nitrahrad/Stronghold/BurgML 55A,DOravsk Podzmokhrad/Stronghold/BurgML 12ESmolenicezmok/Castle/SchlossML 37FSpisk Hrhovkatie/Manor-house/KastellML 30DStar ubovahrad/Stronghold/BurgML 15FStrenohrad/Stronghold/BurgML 25Bzrcanina/Ruin/Ruine Topoiankykatie/Manor-house/KastellML 56ATrennhrad/Stronghold/BurgML 23EZvolenzmok/Castle/SchlossML 42C,Eehrahrad/Stronghold/BurgML 30DMze v prrode Bansk tiavnicaBansk mzeum v prrodeML 41FMining museum in nature Schachtmuseum in Natur Bardejovsk KpeleExpozcia udovej architektryML 17EExhibition of the popular architecture Exposition der volkstmlichen Architektur HumennExpozcia udovej architektry a bvaniaML 33FExhibition of the popular architecture and living Exposition der volkstmlichen Architektur und Wohnung MartinMzeum slovenskej dedinyML 25B,DMuseum of the Slovak village Museum des Slowakischen Dorfes NitraSlovensk ponohospodrske mzeum Slovak agricultural museumML 55A,D Slowakisches Landwirtschaftliches Museum Ponitrianske mzeum v NitreML 55ANov Bystrica-VychylovkaMzeum kysuckej dedinyML 11CMuseum of the Kysuce village Museum des Dorfes von Kysuce PribylinaMzeum liptovskej dediny v PribylineML 28AMuseum of the Liptov village in Pribylina Museum des Liptauer Dorfes in Pribylina Star ubovaubovnianske mzeum v prrodeML 15Fubova museum in nature Museum in Natur von ubova SvidnkMzeum ukrajinsko-rusnskej kultryML 18EMuseum of the Ukrainian-Ruthenian culture Museum der ukrainisch-russinischer Kultur Zuberec-BrestovMzeum oravskej dedinyML 12FMuseum of the Orava village Museum des Dorfes von Orava Rezervcie udovej architektry Brhlovce (Levice)Rezervcie udovej architektryimany (ilina)Reserves of the popular architectureOstura (Poprad)Reservationen der volkstmlichen ArchitekturPlaveck Peter (Senica nad Myjavou Podbiel (Doln Kubn) Sebechleby (Zvolen) pania dolina (Bansk Bystrica) Vek Levre (Senica) Vlkolnec (Ruomberok) diar (Poprad) Ponitrianske mzeum v Nitretel.: 037/651 00 00tefnikova trieda 1, 949 01 Nitrafax: 037/741 97 71www.muzeum.sk000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo78 78 28/8/07 10:26:16E79Cestovn ruchKultrne a informan strediskoSNP 14974 01 Bansk BystricaTel.: 048/16 186, 415 50 85M: 0907/846 555Fax: 048/415 22 72e-mail: kis@pkobb.skwww.kisbb.skMestsk turistick informan kancelriaNmestie sv. Trojice969 01 Bansk tiavnicaTel.: 045/694 96 53Fax: 045/694 96 53e-mail: tikbs@banskastiavnica.skwww.banskastiavnica.skTuristicko - informan kancelria a cestovn agentraMgr. Lucia JesenskRadnin nmestie 21085 01 BardejovTel.: 054/474 40 03e-mail: tikbardejov@proxisnet.skwww.bardejov.skwww.tikbardejov.skTuristick informan centrum HerkulesKino riedlo086 31 Bardejovsk KpeleTel.: 054/477 44 78M: 0905/330 834Fax: 054/474 47 44e-mail: infa@herkules.skwww.bardejovske-kupele.skInforman centrum JASEDJasensk dolina, Kaov038 11 Bel - Dulice 385Tel.: 043/429 77 17M: 0905/838 999Fax: 043/429 77 17e-mail: jesed@jasenskadolina.skwww.jasenskadolina.skBratislavsk kultrne a informan strediskoKlobuncka 2814 28 BratislavaTel.: 02/16 186, 544 337 15Fax: 02/544 327 08e-mail: info@bkis.skwww.bkis.skPoboky: Hlavn eleznin stanicaPredstanin nmestie 1Letisko M.R.tefnika, Ivnska cestaOsobn lodn prstav, Fajnorovo nbreie 2BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s. r. o.Zichyho palc, Ventrska 9811 01 BratislavaTel.: 02/546 412 71Fax: 02/546 417 96e-mail:office@bratislava-info.skwww.bratislava-info.skTuristicko-informan kancelriaNmestie M. R. tefnika 3977 01 BreznoTel.: 048/611 42 21Fax: 048/611 42 21e-mail: tik@brezno.skwww.brezno.skInforman centrum mesta adcaNmestie slobody 30022 01 adcaTel.: 041/433 26 11Fax: 041/433 26 12e-mail: ikcadca@stonline.skwww.mestocadca.skMilena Dutkov free way-skRadlinskho 27026 01 Doln KubnTel.: 043/586 33 84Fax: 043/586 33 84e-mail: freeway@dkubin.skInfo Donovaly, s. r. o.Nm. Sv. Antona Padunskho 136976 39 DonovalyTel.: 048/419 99 00Fax: 048/419 99 09e-mail: info@infodonovaly.skwww.parksnow.sk/donovaly/infodonovalyTuristicko informan kancelria ZOHDNmestie bankov 5972 51 HandlovTel: 046/518 61 02Fax: 046/518 61 02 e-mail: tik@handlova.infowww.handlova.infoTuristick informan kancelria Komrnoupn ulica 5945 01 KomrnoTel.: 035/773 00 63Fax: 035/773 00 63e-mail: tik@infokomarno.skwww.infokomarno.skMestsk informan centrum KoiceHlavn 2 (OD DARGOV)040 01 KoiceTel.: 055/16 186Fax: 055/623 09 09e-mail: info@mickosice.skwww.mickosice.skHlavn 111 (Obchodn dom TESCO)040 01 KoiceTel.: 055/16 186Fax: 055/623 09 09e-mail: info@mickosice.skwww.mickosice.skInforman centrum mesta KoiceHlavn 59040 01 KoiceTel.: 055 /625 88 88, 625 45 02Fax: 055/625 45 02e-mail: icmk@kosice.skwww.kosice.skInforman centrum mesta Kremnicatefnikovo nmestie 35/44967 01 KremnicaTel.: 045/674 43 88M: 0911/270 538Fax: 045/674 28 56e-mail: infocentrum@kremnica.skwww.kremnica.skLevick informan agentraHolubyho 6934 01 LeviceTel.: 036/631 80 37Fax: 036/631 80 37e-mail: lia7@stonline.skwww.mskslevice.sk/lia.htmTuristick informan kancelria DEKAMPOSv. Michala 2934 01 LeviceTel.: 036/622 22 19, 631 78 98Fax: 036/631 78 98e-mail: dekampo@mail.t-com.skwww.dekampo.skSZ informan kancelriaNmestie Majstra Pavla 58054 01 LevoaTel.: 053/16 188, 451 37 63Fax: 053/451 37 63e-mail: ikle@levoca.skhttp://suz.levoca.skInforman centrum Mesta Liptovsk HrdokHotel SmrekUl. SNP 172033 01 Liptovsk HrdokTel.: 044/522 25 72Fax: 044/522 24 91e-mail:recepcia@smrek.skwww.liptov-online.comhotline@liptov-online.comINFORMAN CENTR V SLOVENSKEJ REPUBLIKEINFORMATION CENTERS IN SLOVAKIA000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo79 79 28/8/07 10:26:20Cestovn ruchE80Informan centrum Mesta Liptovsk MikulNmestie mieru 1031 01 Liptovsk MikulTel.: 044/16 186, 552 24 18Fax: 044/551 44 48e-mail: info@mikulas.skwww.mikulas.skMestsk informan centrumMasarykova 14984 01 LuenecTel.: 047/451 20 22-23, 433 15 13Fax: 047/433 15 13e-mail: mic@lucenec.skwww.lucenec.sk Turisticko-informan kancelria mesta MalackyBernolkova 1/A901 01 MalackyTel.: 034/772 20 55Fax: 034/772 20 55e-mail: info@tikmalacky.skwww.tikmalacky.skTuristicko-informan kancelria MartinM.R. tefnika 9A036 01 MartinTel.: 043/16 186, 423 87 76Fax: 043/423 87 76e-mail: tik@martin.skwww.turiecinfo.skwww.tikmartin.skwww.martin.skTuristicko informan kancelriaMierov 325068 01 MedzilaborceTel.: 057/732 11 83Fax: 057/732 11 83e-mail: tikml@mail.t-com.skwww.medzilaborce.mesto.skMalokarpatsk turistick informan kancelriatrova 117900 01 ModraTel.: 033/647 43 02M: 0903/814 841Fax: 033/647 43 02e-mail: tik@post.skwww.tik.skMestsk informan centrumtrova 59900 01 ModraTel.: 033/647 23 12Fax: 033/647 22 13e-mail: infomodra@stonline.skwww.modra.skinfomodra@centrum.skInfocentrumHlavn 58045 01 Moldava nad BodvouTel.: 055/489 94 21M: 0905/278215e-mail: info@moldava.skwww.moldava.skNISYS Nitriansky informan systmtefnikova 1949 01 NitraTel.: 037/16 186, 741 09 06Fax: 037/741 09 07e-mail: info@nitra.skwww.nitra.skInforman centrum mesta Nov BaaNmestie slobody 2968 01 Nov BaaTel.: 045/685 64 86Fax: 045/685 64 86e-mail: info@novabana.skwww.novabana.skMestsk informan centrum KC PezinokRadnin nmestie 9902 01 PezinokTel.: 033/641 25 50, 690 11 07Fax: 033/641 25 50e-mail:informacne.centrum@msupezinok.skwww.pezinok.skPieansk informan centrumPribinova 2921 01 PieanyTel.: 033/771 96 21-3e-mail: info@pic.piestany.skwww.pic.piestany.skInforman centrum PieanyNlepkova 2921 01 PieanyTel.: 033/ 774 33 55Fax: 033/774 33 55e-mail: ivcotravel@ivcotravel.comwww.ivcotravel.comMestsk informan centrum PopradNmestie sv. Egdia 15058 01 PopradTel.: 052/16 186, 772 17 00Fax: 052/772 13 94e-mail: infopp@msupoprad.skwww.poprad.skPX CENTRUM Turistick informan kancelriatrova 5/9017 01 Povask BystricaTel.: 042/16 186, 426 05 98Fax: 042/432 65 45e-mail: tikpb@stonline.skwww.tikpb.skPIS, s. r. o. Preovsk informan servisHlavn 67080 01 PreovTel.: 051/16 186, 773 11 13Fax: 051/759 32 81e-mail: mic@pis.skwww.pis.skTuristickoinforman kancelria Horn NitraNmestie slobody 4971 01 PrievidzaTel.: 046/16 186e-mail: tik@prievidza.skwww.prievidza.sk/tikHurbanovo nmestie 19/41972 01 BojniceTel.: 046/540 32 51, 543 96 73e-mail: tik.bojnice@stonline.skwww.bojnice.skTuristick informan centrum Rajeck PohodaOsloboditeov 90013 13 Rajeck TepliceTel:041/549 43 68M: 0908/935 321,0903/735 321Fax: 041/549 43 66e-mail: infocentrum@rajeckapohoda.skwww.rajeckapohoda.skTuristick informan centrumHlavn nmestie 2979 01 Rimavsk SobotaTel.: 047/562 36 45Fax: 047/562 36 45e-mail: tic@rimavskasobota.skwww.rimavskasobota.skTuristick informan centrum RoavaNmestie bankov 32048 01 RoavaTel.: 058/732 81 01Fax: 058/732 48 37e-mail: tic.roznava@stonline.skwww.roznava.skwww.ticroznava.skInforman centrumA. Bernolka 1034 01 RuomberokTel.: 044/432 10 96, 431 36 11Fax: 044/431 36 11e-mail: info@ruzomberok.skwww.ruzomberok.skTuristick informan kancelria SenecMierov nmestie 19903 01 SenecTel.: 02/459 282 24Fax: 02/459 282 24000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo80 80 28/8/07 10:26:23E81Cestovn ruche-mail: scr@slnecnejazerasenec.skwww.slnecnejazerasenec.skINFOSEN Informan kancelria mesta SenicaNmestie oslobodenia 17 (Dom kultry)905 01 SenicaTel.: 034/651 64 59Fax: 034/ 651 64 59e-mail: infosen@stonline.skwww.rsms.skTuristick informan kancelria mesta SkalicaNmestie slobody 14909 01 SkalicaTel.: 034/664 53 41M: 0915/723 216Fax: 034/660 02 41e-mail: tik@skalica.skwww.skalica.skTuristicko-informan centrum Mikroreginu Pod Panskm dielomNmestie SNP 13976 13 Slovensk upa Tel.: 048/472 32 16Fax: 048/472 32 17e-mail:tic@slovenskalupca.skwww.slovenskalupca.skTuristicko informan kancelria pri CA UNITURStrojrska 102069 01 SninaTel.: 057/16 186, 768 57 35Fax: 057/768 22 85e-mail: unitur@stonline.skTuristick informan centrum + Brantner NOVA s. r. o.Cestovn centrum Letn 49052 01 Spisk Nov VesTel.: 053/16 186, 429 82 93Fax: 053/442 82 92e-mail: brantnercc@stonline.skwww.slovenskyraj.skINFOTUR Informan kancelria mestaHusitsk cesta 253/3916 01 Star TurTel.: 032/776 38 93Fax: 032/776 38 93e-mail: infotur@stonline.skwww.staratura.skInforman centrum Mesta StropkovHlavn 38/2091 01 StropkovTel.: 054/742 32 88e-mail: tic@stropkov.skwww.stropkov.skZdruenie turizmu TerchovUl.Sv.Cyrila a Metoda 96013 06 TerchovTel.: 041/599 31 00, 500 23 07Fax: 041/569 53 07e-mail: ztt@terchova.skwww.ztt.skKultrno-informan centrumSldkoviova 1911 01 TrennTel.: 032/16 186, 743 35 05Fax: 032/743 35 05e-mail: kic@trencin.skwww.trencin.skTINS Trnavsk informan servisTrojin nmestie 1917 01 TrnavaTel.: 033/551 10 22Fax: 033/551 10 22e-mail: TINS@stonline.skwww.trnava.skTuristick informan centrum v TrstenejUl. elezniiarov 253/1028 01 TrstenTel.: 043/532 45 08-10M: 0902/038 067www.oravatic.skTuristick informan centrumPartiznska 1039 01 Turianske TepliceTel.: 043/490 12 78Fax: 043/492 26 67e-mail: tic@turciansketeplice.skwww.turciansketeplice.skTIK SnowlandValianska dolina 1055038 35 ValaTel.: 043/430 43 70M: 0903/112 211Fax: 043/430 43 71e-mail: snowland@stonline.skwww.snowland.skMestsk informan centrum pri CK PrimaNmestie Slobody 969093 01 Vranov nad TopouTel.: 057/446 46 48Fax: 057/446 46 48e-mail: ckprima@ckprima.skwww.ckprima.skTatransk informan kancelriaDom sluieb 24, Star Smokovec062 01 Vysok TatryTel.: 052/442 34 40e-mail: smokovec@tatryinfo.euwww.tatryinfo.skwww.tatryinfo.euwww.vysoketatry.euTatransk informan kancelria059 60 Tatransk LomnicaTel.: 052/446 81 19e-mail:lomnica@tatryinfo.euTuristick informan kancelria ZuberecHlavn 289027 32 ZuberecTel.: 043/532 07 77M: 0903/548 080Fax: 043/539 51 97e-mail: tik@zuberec.skwww.zuberec.skwww.rohace.skInforman centrum mesta ZvolenTrhov 4960 01 ZvolenTel.: 045/542 92 68Fax: 045/542 92 68e-mail: infocentrum@zv.psg.skwww.zvolen.skCK Selinan, s. r. o.Burianova medzierka 4010 01 ilinaTel.: 041/562 07 89, 562 14 78Fax: 041/562 31 71e-mail: selinan@selinan.skwww.selinan.skMimoriadny len: Slovensko-vajiarske zdruenie pre rozvoj cestovnho ruchuTajovskho 10974 00 Bansk BystricaTel./fax: 048/415 27 82e-mail: patus@ef.umb.skSlovensk agentra pre cestovn ruchSlovak Tourist BoardNmestie . tra 1, P. O. Box 35974 05 Bansk BystricaTel.: 048/413 61 46-48Fax: 048/413 61 49e-mail: sacr@sacr.skwww.slovakiaturism.skSlovensk agentra pre cestov ruchSlovak Tourist BoardBajkalsk 27, P. O. Box 76850 05 Bratislava 55Tel.: 02/534 210 23-5Fax: 02/534 210 21e-mail: sacrba@sacr.skwww.slovakiaturism.skZdroj: Asocicia informanch centier Slovenska000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo81 81 28/8/07 10:26:26Ubytovacie, rekrean a stravovacie zariadenia PiktogramyF82Hotel, Hotel, HotelPenzin, Pension, Boarding-houseBotel, Botel, BotelMotel, Motel, MotelTuristick ubytova, Touristenherberge, Tourist AccommodationChata (chatov osada), Berghtte, CottageKemping, Camp, CampMonos stanovania, Zeltmglichkeit, TentingAutocamping, Autocamp, Auto CampGrand hotel, Grand Hotel, Grand HotelIzba, Zimmer, Room (......) Apartmn, Appartement, Apartment (......) Lka, Betten, Beds (......)Tepl voda, Warmes Wasser, Hot WaterSprcha, Dusche, ShowerSprcha na izbe, Dusche im Zimmer, Shower in the RoomVaa, Badewanne, BathWC, Toilette, ToiletWC na izbe, Toilette im Zimmer, Toilet in the RoomTelevzor, TV (Fernseher), Television Set Satelit, Satellit, SatelliteTelefn na izbe, Telefon im Zimmer, Telephone in the Room Retaurcia, Restaurant, Restaurant (......) Salnik, Salon, Small Drawing Room (......) Vinre, Weinstube, Wine Tavern (......) Bar, Bar, Night Club (......) Kaviare, Caf, Caf (......)Bufet, Bffet, Snack barHostinec, Gasthaus, InnKuchynka, Kche, Small KitchenChladnika, Khlschrank, RefrigeratorRaajky, Frhstck, BreakfastObed, Mittagessen, LunchVeera, Abendessen, DinnerParkovanie, Parkplatz, Parking PlaceParkovanie kryt, Gedeckter Parkplatz, Covered ParkingParkovanie stren, Bewachter Parkplatz, Parking QuardLoptov hry, Ballspiele, Ball GamesTenis, Tennis, TennisKpalisko kryt, Hallenbad, Swimming PoolKpalisko otvoren, Freibad, Open Air Swimming PoolTermlne kpalisko, Thermalbad, Thermal SpaTuristika, Touristik, Tourism (Travelling)Lyovanie, Schilaufen, SkiingJazda na koni, Reiten, RidingSauna, Sauna, SaunaFitnes, Fitness, FitnessKultrno-historick pamiatky, Kultur-historische Denkmler, Cultural-historical MonumentsZOO, ZOO (Tiergarten), ZOOObjekt v centre, Objekt im Zentrum, Object in the CentreObjekt v tichom prostred, Objekt in ruhiger Gegend, Object in the quiet SurroundingsZmenre, Wechselstube, Money ExchangeHovorme nemecky, Wir sprechen Deutsch, Speaking GermanHovorme anglicky, Wir sprechen Englisch, Speaking EnglishHovorme franczsky, Wir sprechen Franzsisch, Speaking FrenchHovorme taliansky, Wir sprechen Italienisch, Speaking ItalianHovorme rusky, Wir sprechen Russisch, Speaking RussianHovorme maarsky, Wir sprechen Ungarisch, Speaking HungarianHovorme posky, Wir sprechen Polnisch, Speaking PolishCeloron prevdzka, Ganzjhriger Betrieb, Whole Years ServicePre telesne postihnutch, Fr krperlich Behinderte, For handicap peopleBazn, Bassin, PoolStravn lstky, Ticket Restaurant, Tickets RestaurantZvieratm vstup povolen, Tieren Eintritt erlaubt, Entrance for animals permittedDiskotka, Disco, Disco Kongresov sla, Kongresshalle, Congress Hall Vodn porty, Wassersporten, Water Games Ptnick miesto, Wallfahrort, Pilgrim placeVah, Aufzug, Elevator Detsk ihrisko, Kinderspielplatz, Children Playground Squash, Squash, Squash Minigolf, Minigolf, Minigolf Horsk cyklistika, Berg-Fahrradsport, Mountain Biking Monos rybolovu, Fischfangmglichkeit, Possible Fishing Monos lovu, Jagdmglichkeit, Possible Hunting American Express, American Express, American Express VISA, VISA, VISA Eurocard Mastercard, Eurocard Mastercard, Eurocard Mastercard Dinners Club, Dinners Club, Dinners Club Celodenn strava, Ganztgliche Verpflegung, All-day food Jaskya, Hlle, Cave Loveck izba s kozubom, Jagdstube mit Kamin, Hunter Room with FireplaceMotorest, Raststtte, Motorest Monos stravovania, Verpflegungsmglichkeit, CateringPoiova bicyklov, Fahrradverleihung, Bicycle Lending Telefn, Telefon, Telephone Umel vodn ndr, Stausee, Artificial Water Reservoir Prevdzka NONSTOP, NONSTOP Betrieb, NONSTOP Working Mase, Massage, Massage Vriv kpe, Whirpool, Whirpool Biliard, Pool & Billiard, BilliardsBowling, Bowling, BowlingStoln tenis, Tischtennis, Table tennisDetsk ktik, Spielecke, Kids Corner000CRp_Autokontakt 2007-8_piktog82 82 29/8/07 17:11:31000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn83 83 27/8/07 16:50:14Cestovn ruch Zpadoslovensk reginF84Bratislavsk krajVeobecn charakteristika: Prevane rovinat kraj na pt Malch Karpt. Va-ka vhodnej polohe pri rieke Dunaj sa stal vznamnou kriovatkou obchodnch ciest, spjajcich Alpy s Kar-patskmi reginmi a jadransk tty s pobaltskmi, u v dvnoveku. Dnes je dleitm dopravnm uzlom, v ktorom sa zbiehaj medzinrodn dianice Praha Brno Bratislava, ako aj spojnica Viede Bratisla-va a Gyr Bratislava. Tento regin je praliv pre vetky zujmov skupiny nvtevnkov, najm vak pre tie skupiny, ktor sa zaujmaj o kultrno-historick pamiatky Slovenska. Okrem zachovanch pozostatkov z ias Rmskej re (Gerulata Rusovce) sa tu mono stretn s pozostatkami habnskej kultry zo 16. stor. (Stupava, Modra). Vhodn klimatick podmienky vytvorili predpoklady pre pestovanie vinia a ma-lokarpatsk vna, pochdzajce z tohto reginu sa preslvili na celom svete u v ase Raksko Uhorskej monarchie. Administratvnym centrom kraja je Brati-slava, ktor je sasne hlavnm mestom Slovenska. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Bratislava: Bratislavsk hrad, hrad Devn, zmok Rusovce, Academia Istropolitana, Evanjelick lceum, star radnica, rokokov Dom U dobrho pastiera, Dm sv. Martina, kostol a kltor klarisiek, Michalsk brna, Plffyho palc, Frantiknske nmestie, Mirbachov palc, Frantiknsky kostol, Jezuitsk kostol, star radnica, Rolandova fontna, Primacilny palc, kostol a kltor Uruliniek, sdlo prezidenta Grassalkovichov palc, historick jadro mesta, Slavn 50 m vysok pylnovit pomnk padlm v II. svet. vojne; Pezinok: gotick kostol zo 14. stor., barokov kostol z 18. stor., renesann radnica, Fabinov mlyn; Modra: historic-k jadro - mestsk pamiatkov zna, pamtnk . t-ra; Svt Jur: hrad Biely kame z 13. stor., dreven zvonica z 10. stor., gotick kostol z 12. stor., historick jadro je vyhlsen za mestsk pamiatkov rezervciu, prrodn rezervcia r zachovan barinat lesy a raelinisk; ast: Katie erven kame z 13. stor.; Budmerice: romantick zmok Plffyovcov; Stupava: renesann zmok s anglickm parkom, pozostatky rmskeho tboriska z 2. 3. stor. n. l., slo-vansk pohrebisko zo 6.9. stor., barokov zmok zo 17. stor. zachovan habnska pec z 18. stor.; Senec: kltor piaristov z 18. stor., renesann katie zo 16. stor., Tureck dom z 18. stor., idovsk synagga z 18. stor.; Bernolkovo: barokov katie z 18. stor.; Vek Biel: barokov katie z 18. stor.; Baldog: kame s rmskym npisom z r. 150; Most pri Brati-slave: mohyla gen. tefnika; Malacky: nlezisk z obdobia Rmskej re a Vekej Moravy, klasicistick katie, renesanno-barokov kostol a kltor.; Vek Levre: pamiatkov rezervcia udovej architektry habnsky dvor; Borinka: zrcaniny hradu Pajtn, zrcanina stredovekej strnej vee; Plaveck Podhradie: Plaveck hrad z 13. stor. b) mze a galrie: Bratislava: Slovensk nrodn mzeum, Prro-dovedn mzeum, Archeologick mzeum, Historick mzeum, Hudobn mzeum, Mzeum mimoeurp-skych kultr, Mzeum idovskej kultry, antick Ge-rulata v Rusovciach, iv mzeum obchodu, mzeum polcie SR, udov dom Vajnory, Slovensk nrodn galria, Galria mesta Bratislavy; Modra: mzeum . tra, Expozcia keramickej tvorby nr. umelca I. Bizmayera; Pezinok: Malokarpatsk mzeum a vs-tava vinohradnctva, Galria insitnho umenia, Galria NINON, Galria G5; ast: Mzeum historickch zbran, nbytku, vtvarnch diel; Doany: pamtn dom Juraja Fndlyho, rodn dom Juraja Palkovia; Krov pri Senci: velrske mzeum a skanzen; Kostolite: rodn dom nr. umelca M. Benku; Stupava: dom nr. umelca a keramikra, F. Kostku . c) kultrno-spoloensk podujatia: Bratislava: Bratislavsk hudobn slvnosti (IX-X), ITF Slovakiatour (I.), Incheba - medzinrodn che-mick vetrh (VI.), Flra medzinrodn vetrh kvetn (IV.), CONECO medzinrodn vetrh stavebnctva (V.), Tenis ATP Challenger (V.), Junior mting medzinrodn juniorsk mting v atletike (VI.), Bratislavsk lra (VI.), Kultrne leto (VII.VIII.), Cyrilometodsk slvnosti na Devne (VII.), Bratislavsk jazzov dni (X.), Biblioteka medzinrodn knin vetrh (XI.); Svt Jur: Svto-jursk hody (IV.); Pezinok: Vnne trhy (IV.), Pezinsk kopek festival dychoviek (V.), CIBULK medzinr. prehliadka divadelnch sborov (VI.), SLOVAKIA MATA-DOR medzinr. automobilov preteky (VII.), Malokar-patsk strapec- medzinrodn parkr (IX.); Doany: P na kalvrii (V.); Modra: Malokarpatsk pohr medzinr. preteky v lukostrebe (VIII.), Vinobranie (VIII.), Slovensk Grob: husacie hody (IX.XII.); Chorvtsky Grob: husacie hody (IX.XII.); Se-nec: Seneck kultrne leto (VII.); Malacky: Malack hudobn jar (III.IV.), Zhorcke udov slvnosti (IX.); Stupava: Stupavsk krdlovka festival dychoviek (VI.), Stupavsk jarmok (VII.), Stupavsk hody (VIII.), Stupavsk irk country festival (VIII.), De zel - slvnosti kapusty (IX.); Marinka: p (IX.);d) portovo rekrean monosti: kpa-nie, rybolov a vodn porty: pri ramench Dunaja v oblasti chrnench lunch lesov, Zlat piesky, Slnen jazer pri Senci, Mal Levre- Rudava (letn rekrean stredisko pri trkoviskch) - rekrean stredisk pre nronch milovnkov vodnch portov; zimn a letn rekrecia: vrch Kamzk: monos peej turistiky v Malch Kar-patoch - zjazdovka, sedakov vah, lyiarske vleky, rekrean stredisko, Pezinsk Baba, Zochova chata, Piesok; Bernolkovo: golfov arel. Bratislava RegionGeneral characteristic: Mostly plain region on the foothills of the Little Carpathia (Mal Karpaty). Its amenity on both sides of the river Danube has created a good conditions for merchant activities in antique period and was an important crossroad, that connected Alps with Carpathian regions and Adriatic regions with Baltic regions. In present is this region an important junc-tion for international railways Prague-Brno-Bratislava and Vienna-Gyr-Bratislava. Is attractive for all of the groups of interest, mainly for the visitors interesting in cultural and historical monuments of the Slovakia. Apart from well preserved remains of a Roman Empire (Gerulata-Rusovce) we can see the remains of the Habane-culture from 16th century (Stupava, Modra). Mild climate in this region has created a good condi-tions for wine growing and Carpathian wine are well known in the world as early as the period of Habsburg-Monarchy. Administrative centre of this region is Bratislava a capital of the Slovak Republic. a) Castles, Chteaus and Places of Interest: Bratislava: Bratislava castle, mansion in Rus-ovce, Academia Istropolitana, Evangelical Lyceum, the Old Town Hall, Good Shepherds House, St, Martins Cathedral, Churches and Monasteries, Michael Gate with the Tower, Palffy Palace, Franciscans Church and Monastery, Mirbach Palace, Rolands Fountain, Primatial palace, Grassalkovich Palace- the seat of the president of Slovak Republic, historical Centre of the Old Town, Slavn- Memorial and cemetery to the soldiers who died during the Second World War; Pe-zinok: gothic church from the 14th century, baroque church from the 18th century, renaissance Town Hall, Fabian Mill with original equipment; Modra: historic centre is a conservation area, Memorial to the national builder . tr; Svt Jur: ruins of Biely kame Castle from the 13th century, wooden bell-tower from the 10th century, gothic church from the 12th century, historic centre is a conservation area, national nature reserve r marshes with alder forests and peat bogs; ast: erven kame Castle (13th century); Budmerice: romantic chteau of the Plffy family; Stupava: renaissance castle, remains of a Roman military camp from the 2nd3th century, baroque castle from the 17th century, well preservedHabane oven from the 18th century; Senec: Piarist Monastery from the 18th century, renaissance castle from the 16th century - Turkish house, Jewish synagogue from the 19th century; Bernolkovo: baroque castle from the 18th century; Vek Biel: baroque castle from the 18th century; Baldog: a stone with a Roman text from the year 150; Most pri Bratislave: tomb of the General M. R. tefnik; Malacky: citadel of the Old Slavs and remains of the Roman Empire, renais-sance church and monastery; Vek Levre: well preserved reserve of folk architecture of Habans; Borinka: ruins of the Pajtn castle; Plaveck Podhradie: Plaveck castle from the 13th century. b) Museums and Galleries: Bratislava: Slovak National Museum, Natural Museum, Archeological Museum, Historical Museum, Musical Museum, Museum of non- European cultures, Jewish Museum , Roman Gerulata in Rusovce, Living Museum of Trade, Museum of Slovak Police, Peoples 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn84 84 27/8/07 16:52:12F85Zpadoslovensk regin Cestovn ruchHouse in Vajnory, Slovak National Gallery, Bratislava Town Gallery; Modra: Museum and memorial to the national builder . tr, Exhibition of Ignac Bismayer ceramics; Pezinok: Museum of Wine-cultivation around the Little Carpathia, Gallery of Native Art, Gal-lery NINON, Gallery G5; ast: Museum of histori-cal furniture, weapons and crafted items; Doany:A memorial house of the important Enlightenment writer Juraj Fandly, Birthplace of the National Re-vival figure Juraj Palkovi; Krov pri Senci: Museum of Apiculture and Skanzen; Kostolite: Birthhouse of National painter M. Benka; Stupava: Birthhouse of National artist-ceramist F. Kostka. c) Cultural and social events: Bratislava: Bratislava music festival, (IX-X), ITF Slovakiatour (I.), Incheba International chemistry fair (VI.), Flra International flower fair (IV.), CONECO International building industry fair (V.), Tenis ATP Challenger (V.), Junior mting International junior meeting on athletics (VI.), Bratislava lyre (VI.), Cultural Summer in Bratis-lava (VII.VIII.), St. Cyril and St. Methodius Slovakia wide festivals at Devn (VII.), Bratislava jazz days (X.), Biblioteka International book fair (XI.); Svt Jur: St. Jurs Feast (IV.); Pezinok: Wine markets (IV.), Pe-zinsk kopek festival of blow music (V.), CIBULK International show of theatrical ensembles (VI.), SLO-VAKIA MATADOR International uphill car races (VII.), Malokarpatsk strapec- International equestrian races in parcur jumping (IX.); Doany: Pilgrimage to the Calvary (V.); Modra: Carpathian Cup international Archers competition (VIII.), Vintage festival (VIII.); Slovensk Grob: Geese feasts (IX.XII.), Chor-vtsky Grob: Geese feasts (IX.XII.); Senec: Cul-ture summer (VII.); Malacky: Malacky Musical Spring (III.IV.), Zhorie Folk Celebrations (IX.); Stupava: Stupavsk krdlovka Brass Band Music Festival (VI.), Stupavsk jarmok Stupavas Fair (VII.), Stupavsk hody - Stupavas church -ale (VIII.), Stupavsk irk Country music festival (VIII.), De zel Cabbage Celebrations (IX.); Marinka: Pilgrimage (IX.);d) Sports- and recreation opportunities: summer sports, fishing, swimming, water sports: Danube and its side channels in the area of Swampy woods, Zlat piesky in Bratislava, Slnen jazer (Sunny Lakes) in Senec, Rudava in Mal Levre ( recreational centres for pretentious visitors), winter and sum-mer sports: Kamzk: walking paths in the Mal Karpaty, ski-lifts, j-bar lifts; Pezinsk Baba , Zochova chata, Piesok; Bernolkovo:golf course. Region BratislavaAllgemeine Charakteristik: berwiegend ebene Oberflche, die die Hnge der Kleinen Karpaten berhrt. Dank gnstiger Lage auf den beiden Donauufern ist in diesem Raum eine bedeutende Kreuzung der Verkehrswege entstanden. Sie verbanden die Alpen- mit den Karpatenlndern und die adriatische mit der baltischen Kste schon im Neolit. Heute ist es ein wichtiger Verkehrskno-tenpunkt, wo sich die internationale Autobahnen Prag-Brno (Brnn)-Bratislava (Pressburg), sowie die internationale Bundesstraen Wien-Bratislava und Gyr-Bratislava befinden. Diese Region bietet ihren Besuchern viele Mglichkeiten des Kennenlernens der Region an, vor allem den Liebhabern von Geschichte, Architektur und Kulturdenkmler. Auer der rmischen Militrstation (Gerulata-Rusovce) finden wir hier auch die Denkmler der Habaner Kultur aus dem 16. Jh (Stupava, Modra). Miges Klima in dieser Region hat gute Bedingungen zum Weinrebebau erstellt und durch ihre Spitzenweine schon in den Habsburgzeiten weltbekannt wurde. Verwaltungszentrum der Region und zugleich die Hupstadt der Slowakei ist Bratislava. a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten: Bratislava: Bratislava - Burg, Devn Burg, Rusovce- Schlo, Academia Istropolitana, Evange-lisches Lyzeum, Altes Rathaus, Rokokohaus zum guten Hirten, St. Martinsdom, Kirchen und Klster in dem historischen Stadtkern, Michaelstor mit dem Turm, Palffy Palast, Franziskanerkirche und Kloster, Mirbachspalast, Rolandsfontne, Primizienpalast, Grassalkovichpalast- die Residenz des Prsidenten der Slovakischen Republik, historisches Stadtzentrum Altstadt, Slavn- Denkmal und Friedhof der gefalle-nen whrend des 2. Weltkrieges; Pezinok: gotische Kirche aus dem 14 Jh., barocke Kirche aus dem 8.Jh., renaissance Rathaus, Fabians Mhle mit ursprngli-cher Ausstattung; Modra: historisches Stadtzentrum ist zur Stadtgedenkreservation erklrt, Denkmal des nationalen Erweckers . tr; Svt Jur: Ruinen der Burg Biely kame aus dem 13. Jh., hlzerner Glocken-turm aus dem 10. Jh., gothische Kirche aus dem 12. Jh., historisches Stadzentrum ist zur Stadtgedenkre-servation erklrt, staatliche NationalNaturreservation r erhaltenen Sumpf , torfmoorhaltige Erlenwldern und Torfgrund; ast: Burg erven kame (13. Jh.); Budmerice: romantisches Schloss der Familie Plffy; Stupava: Renaissance Burg, rmische Mi-litrstation aus dem 2.3. Jh, Barock- schloss aus dem 17. Jh., original Habaner Ofen aus dem 18. Jh.; Senec: Piaristenkloster aus dem 18. Jh., Renais-sanceSchloss aus dem 16. Jh. Trkisches Haus, Jdische Synagoge aus dem 19. Jh.; Bernolkovo: Barockschloss aus dem 18. Jh.; Vek Biel: Ba-rockschloss aus dem 18. Jh.; Baldog: ein Stein mit rmischer Anschrift aus dem Jahre 150; Most pri Bratislave: Gedenkgrabhgel von General M. R. tefnik; Malacky: Fundsttte aus rmischen und gromhrischen Zeiten, RenaissanceKirche und Klo-ster; Vek Levre: Gednkstttereservation der Volksarchitektur Habanischer Hof; Borinka: Ruine der gotischen Burg Pajtn; Plaveck Podhra-die: Ruinen der Burg Plaveck aus dem 13. Jh. b) Museen und Galerien: Bratislava: Slowakisches Nationalmuseum, Naturwissenschaftliches Museum, Archeologisches Museum, Historisches Museum, Musikmuseum, Museum fr auereuropische Kultur, Museum der Judenkultur, die antische Gerulata in Rusovce, das lebendige Museum des Handels, das Museum der Polizei der Slowakischen Republik, Volkhaus in Vajnory, Slowakische Nationalgalerie, Galerie der Stadt Bratislava; Modra: . tr - Museum, Kera-mikausstellung des Nationalknstlers I. Bizmayer; Pezinok: Malokarpatsk Museum stndige Exposition Weingrtnerei und Weinbau unter Mal Karpaty, Galerie der naiven Kunst, Art Gallery NI-NON, Galerie G5; ast: Museum der historischen Mbel, Waffen, Gemlde; Doany: Gedenkhaus des bedeutenden Schriftstellers Juraj Fndly, Geburtshaus des Nationalerweckers Juraj Palkovi; Krov pri Senci: Museum fr Bienenzucht und ein Volksnatur-knstliches Museum; Kostolite: Geburtshaus des Nationalknstlers M. Benka; Stupava: Gedenkhaus des Nationalknstlers Ferdi Kostka-Keramiker. c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Bratislava: Bratislavaere Musikfeste (IXX), ITF Slovakiatour (I.), Incheba Internationale chemische Messe (VI.), Flra Internationale Blumenmesse (IV.), CONECO Internationale Baumesse (V.), Tenis ATP Challenger (V.), Junior mting Internationaler Juniorteffpunkt in der Athletik (VI.), Bratislavaere Lyra (VI.), Kultursommer (VII.VIII.), gesamtslowakische Fe-ste von Zyril und Methodius am Devn (VII.), Jazztage in Bratislava (X.), Bibliotheka Internatioanle Buchmes-se (XI.); Svt Jur: Schmaus in Svt Jur (IV.); Pezi-nok: Weinjahrmarkt (IV.), Pezinsk kopek Festspiel der Blasmusik (V.), CIBULK Internationale Besichti-gungen von den Theaterensemblen (VI.), SLOVAKIA MATADOR - Internationaler Autobergrennenwettkampf (VII.), Malokarpatsk strapec Internationaler Reiter-wettkampf im Parkurspringen (IX.); Doany: Wallfahrt auf Kalvaria (V.); Modra: Malokarpatsk pohr In-ternationaler Bogenschtzenwettkampf (VIII.), Wein-lesefest (VIII.); Slovensk Grob: Gansfestessen (IX.XII.); Chorvtsky Grob: Gansfestessen (IX.XII.); Senec: Kultursommer (VII.); Malacky: Malacky - Musikfrhling (III.IV.), Zhorie - Folkfeste (IX.); Stupava: Stupavsk krdlovka Festspiele der Blasmusik (VI.), Jahrmarkt in Stupava (VII.), Stu-pavsk hody Schmaus in Stupava (VIII.), Stupavsk irk Festspiele Countrymusik (VIII.), De zel Krautfestspiele (IX.); Marinka:Wallfahrt (IX.);d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Baden, Fischen, Wassersporte: Donau Fluarme, im Gebiet von Auenwldern, Zlat pies-ky, Slnen jazer pri Senci (Sonnenseen), Mal Levre- Rudava (Erholungszentrum an den Kieselgruben) Erholungszentren fr Winter und Som-mersport: Kamzk, Pezinsk Baba, Zochova chata, Piesok (Wanderweg in Mal Karpaty, Skipi-sten, Sessellifte, Skilifte); Bernolkovo: Golfplatz. 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn85 85 27/8/07 16:52:21Cestovn ruch Zpadoslovensk reginF86Nitriansky krajVeobecn charakteristika: Tento kraj patr k takm reginom Slovenska, ktor priahuj nvtevnkov nielen pre svoje pr-rodn krsy, ale aj milovnkov kultrno-historickch pamiatok. Zmienka o prvom slovanskom osdlen a vznik prvho slovanskho knieatstva podiarkuje historick vznam tohto kraja. Centrom reginu je historick mesto Nitra, ktor sa uvdza ako jedno z najstarch mestskch sdiel Slovenska. Nitriansky hrad bol sdlom panovnkov Vekomoravskej re. Zvlnen kopcovit relif kraja ponka monosti pre nenron letn i zimn turistiku, junejie oblasti a po Dunaj s znme vinohradnctvom ale i mnostvom termlnych prameov, pri ktorch sa vybudovali znme kpalisk a rekrean stredisk. Rieka Hron pretekajca malebnm dolm je splavn pre ahk kajaky od Hronskho Beadika po Dunaj, je mimoriadne praliv pre milovnkov tohto portu. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Nitra: Nitriansky hrad, romnska rotunda, bis-kupsk katedrla, barokovo klasicistick frantikn-sky kostol a kltor, piaristick kostol s kltorom, synagga, kostol sv. tefana z 12. stor., kaplnka sv. Kra na kalvrii, barokov zmok a zrcaniny hradu Gme; Beladice: barokov zmok; Kostoany pod Trbeom: nrodn kultrna pamiatka kostol sv. Juraja so vzcnymi freskami z 11. stor., zachovan predromnska architektra, romnsky kostol; Zlat Moravce: renesann zmok, klasicistick kostol, kostol sv. Michala Archanjela z 13. stor., mauzleum rodiny Migazzi a katie z 18. stor.; Topoianky: renesann zmok (letn sdlo Habsburgovcov), Zubria obora; Jedov Kostoany: Hruovsk hrad, rene-sann zmok; Tesrske Mlyany: neoklasicistic-k zmok v znmej botanickej zhrade ARBORETUM (najvia zbierka drevn v Eurpe); Draovce: vykopvky slovanskho osdlenia, romnsky kostol; Oponice: zrcaniny hradu; Topoany: barokov kostol, renesann zmok, zrcaniny Topoianskeho hradu; Radoina: ertova pec-najstarie jaskynn sdlisko loveka na zem Slovenska, renesann katie; Nitrianska Blatnica: archeologick nle-zisk, renesann katiele; Komrno: protitureck pevnos s batami, pravoslvny barokov kostol, neoklasicistick radnica, prstav na Dunaji; Aplsky ostrov: prrodn rezervcia lun lesy; Radva nad Dunajom: archeologick nlezisko; Baj: archeologick nlezisko z ias Vekomoravskej re, romnsky kostol z 11.13. stor.; Hurbanovo: ar-cheologick nlezisko z ml. doby kamennej, hvezdre technick pamiatka; Nov Str: klasicistick zmok; Ia: vykopvky z ias Rmskej re; Nov Zmky: protitureck pevnos, frantiknsky kostol a kltor, kalvria, vodn mlyn (17. stor.); urany: z-mok; aa: neskororomnsky kostol; eliezovce: barokov katie; Levice: Levick hrad; Brhlovce: uniktne obydlia vytesan do tufovej skalnej steny. b) mze a galrie: Nitra: Ponitrianske mzeum, Slovensk ponohospodr-ske mzeum; Levice: Tekovsk mzeum; Topo-any: Trbesk mzeum; Nov Zmky: vlasti-vedn mzeum, umeleck galria stredoeurpskych majstrov; Zlat Moravce: Ponitrianske mzeum c) kultrno-spoloensk podujatia: Nitra: ponohospodrska vstava Agrokomplex (VIII.), divadeln festival (IX.), Cyrilo-Metodsk oslavy (VII.), Pribinove slvnosti (X.), Hudobn jar (III.,IV.,V.), Hudobn jese (X.XI.); Vrble: Spevcka sa I. Godina (VI.), Slvnosti vinobrania (IX.); Nov Ves nad itavou: Marinska p (VIII.); Topoany: Kultrne leto (VI.IX.), Topoianska hudobn jar (III.VI.), Topoianska opona prehliadka amatr-skych divadelnch sborov (IV.), TOP DANCING sa v disko-tancoch (VIII.), Festival malch dychovch hudieb (VI.); Zlat Moravce: Ponitrianska sa folklrnych sborov (III.), Majstrovsv SR v autokrose (VI.), P na sv. Annu (VII.), Majstrovstv Eurpy v autokrose (VIII.); Topoianky: Zmock kutrne leto (VII.VIII.); Komrno: Komransk dni(IV.), Lehrove dni (IV.), Jkaiho dni (VI.), Junoslovensk detsk folklrne slvnosti (VII.), TID- medzinrodn plavba po Dunaji (VII.), Matin dni (IX.X.). d) portovo-rekrean monosti: Topoianky: jazdeck port, poovnctvo ;Vrble: Vrbesk vodn ndr vodn porty, letn rekrecia; Topoany: jazero Duchonka vodn porty, kpanie; termlne kpalisk: Levi-ce, Podhjska, trovo, Patince, aa, Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka. V tomto kraji mono ochutna okrem vbornch vn v pivniciach a vinrnikch, bohat vber pe-cialt zo sladkovodnch rb, ktor ponkaj tlovo zariaden retaurcie, najm v junej asti kraja. Nitra RegionGeneral characteristic: This region belongs to the attractive regions of Slovakia, not only for its beauties of nature but also for numerous historical monuments, too. It was an important centre in the Great Mora-vian Empire. An administrative centre of region is Nitra a seat of Great Moravian Earl Pribina. The Danubian Highlands and part of the Trbe range offers the opportunities to rest and winter and summer sports activities. This region is also well known for its wine and thermal and mineral waters. The region is crossed by the river Hron , navigable for kayaks from Hronsk Beadik to Danube. a) Castles, Chteaus, Places of Interest: Nitra: Nitriansky castle, Roman rotunda, Bishops palace, baroque- classic Franciscan church and monastery, Piarist monastery and church, Synagogue, Romanesque church of St. Stephen from the 12th century, a Calvary Chapel, baroque castle, ruins of rococo- castle Gme; Beladice: baroque castle; Kostoany pod Trbeom: national cultural monument- Church of St. George with valuable fres-coes from the 11th century, oldest completely pre-served Pre-Roman architecture in Slovakia, Roman church; Zlat Moravce: renaissance castle, classic church, St. Michael church from the 13th century, Mausoleum of the Migazzi family from the 18th century; Topoianky: renaissance castle (residence of the Hapsburg family), mountain-bisons park; Jedov Kostoany: Hruovsk castle, renaissance castle; Tesrske Mlyany: neo-classic chteau in well known botanic park - ARBORETUM (largest collec-tion of trees in Europe; Draovce: remains of Great Moravian seat, roman church; Oponice: ruins of a royal castle from the 13th century; Topoany: baroque church, renaissance castle, ruins of Topoiansky castle; Radoina: protected archeo-logical site the natural cave - ertova pec- the oldest human cave dwelling found in Slovakia, renaissance chteau ; Nitrianska Blatnica: archeological site, renaissance chteaus; Komrno(well known Dan-ube dock) : a mediaeval fortress and bastions built to defend against the Turks, baroque church, neo- classic Town Hall; Aplsky ostrov: nature reserve at the mouth of the Nitra, and Vh with water meadows and forests; Radva nad Dunajom: an archeological site; Baj: an archeological site from the Period of Great Moravia, a Romanesque church from the 11th -13th century; Hurbanovo: archeological site from the Early Bronze Age, observatory from the 19th century a technical monument; Nov Str: neo- classic castle; Ia: archeological site from the Roman Period; Nov Zmky: a mediaeval fortress built to defend against the Turks, Franciscans church and monastery, Calvary, water-mill from the 17th century; urany: castle; aa:Renaissance church; eliezovce: baroque chteau ; Levice: Levick castle; Brhlovce: unique mansions carved into rock wall. b) Museums and Galleries: Nitra: Ponitrie Museum, Slovak Agricultural Museum; Levice: Tekov Museum; Topoany: Trbe Museum; Nov Zmky: Natural Sci-ence Museum, Art Gallery of the Central-European Masters; Zlat Moravce: Ponitrie Museum 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn86 86 27/8/07 16:52:27F87Zpadoslovensk regin Cestovn ruchc) Cultural and social events: Nitra: National Exhibition Agrokomplex (VIII.), Theatrical festival (IX.), National Celebrations of St. Cyril and St. Methodius (VII.), Earl Pribina - Celebra-tions (X.), Musical Spring (III.,IV.,V.), Musical Autumn (X.XI.); Vrble: Song Contest of I. Godin (VI.), Vin-tage Celebrations (IX.); Nov Ves nad itavou: National Pilgrimage of the Assumption of the Virgin Mary (VIII.); Topoany: Cultural summer (VI.IX.), Topoany Musical Spring (III.VI.), Topoany Cur-tain- a revue of amateur dramatic creation (IV.), TOP DANCING- National Competition for disco-dancing groups (VIII.), Festival of Small Brass Bands (VI.); Zlat Moravce: Competition of Folk Ensembles (III.), SR championship in car cross (VI.), Pilgrim-age to St. Ann (VII.), European Championship in car cross (VIII.); Topoianky: Cultural Summer at the Castle (VII.VIII.); Komrno: Komrno Days(IV.), Lehr Days (IV.), Jkai Days (VI.), South Slovakian childrens folklore festival (VII.), TID- International cruise on the Danube (VII.), Matica Days (IX.X.). d) Sports- and recreation opportunities: Topoianky: cavalry, hunting ;Vrble: Wa-ter reservoir: water sports, fishing, holiday centre; Topoany: the Duchonka Lakewater sports, swimming pool; thermal swimming pools: Levice, Podhjska, trovo, Patince, aa, Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka. Apart from delicious wine can the visitors to taste a specialties of fish dishes, mainly in southern part of the region in original inns. Region NitraAllgemeine Charakteristik: Diese Region gehrt zu den Regionen der Slowakei, die nicht nur durch ihre Naturschonheiten, sondern auch durch ihr kultur-historische Erbe die Besucher anziehen. Schon die Ankunft der slawischen Stmme in die-sem Gebiet, ihre Konzentration in der Umgebung von Nitra und die Entstehung der ersten slawischen Frstentmer, unterstreichen deren historische Bedeutung. Zentrum der Region die Stadt Nitra wurde schon im 7. Jahrhundert zum Zentrum der slawischen Stmme. Die Burg von Nitra wurde zur Residenz der Herrscher des Gromhrisches Reiches. Hauptschlich Hgelland bedeckt diese Re-gion, die ist auch durch Thermalwasser und guten Wein bekannt. Der Flu Hron fliet durch malerisches Tal und von Hronsk Beadik ist fr Paddelboote bis zur Donau flobar. a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten: Nitra: die Nitriansky Burg, romanische Rotunde, Bischofskathedrale, barock- klassizistische Franzis-kanenkirche und das Kloster, Piaristekirche mit dem Kloster, Synagoge, St. Stephan Kirche aus dem 12. Jh., Kalvarienkapelle, Barockschlo und Burgruinen Gme; Beladice: Barockschlo; Kostoany pod Trbeom: National Kulturdenkmal das Freskogemlde in der St. Juraj Kirche aus dem 11. Jh., erhaltene vorromanische Architektur, romanische Kirche; Zlat Moravce: Renaissanceschlo, klas-sizistische Kirche, St. Michael Kirche aus dem 13Jh., Mausoleum der Famile Migazzi und das Kastell aus dem 18. Jh.; Topoianky: RenaissanceSchlo mit dem englischen Park (Sommerresidenz von J. A. Habsburg), Tiergarten und Wildgehege fr Auerochse; Jedov Kostoany: die Hruovsk Burg, Rea-naissanceSchlo; Tesrske Mlyany: neoklas-sizistische Schlo in dem bekannten Botanikgarten - ARBORETUM (die grte Sammlung von Gehlzen inEuropa); Draovce: gromhrische Ausgra-bungen, romanische Kirche; Oponice: Burgruinen; Topoany: Barockkirche, Renaissanceschlo, Burgruinen Topoiansky Burg; Radoina: ertova pec-geschtzte archologische Lokalitt Naturhhle die lteste Hhlenwohnsttte der Menschen in der Slowakei, Renaissancekastell; Nitrianska Blat-nica: archologische Ausgrabungen, renaissance Kastelle; Komrno: atitrkische Fort mit den Ba-steien, Orthodoxkirche, neoklassizistische Rathaus, Donauhafen; Aplsky ostrov: staatliche Natur-reservation Auwald; Radva nad Dunajom: archologische Funde; Baj: archologische Lokalitt aus den Gromhrischen Zeiten, romanische Kirche aus dem 11.13. Jh.; Hurbanovo: archologische Lokalitt, Sternwarte im historisierenden Stil- tech-nisches Denkmal; Nov Str: klassizistisches Schlo; Ia: archologische Fundstte aus dem Rmerreich ; Nov Zmky: antitrkische Befesti-gung, Franziskanenkirche und Kloster, Kalvarienberg, Wassermhle (17. Jh.); urany: Schlo; aa: sptromnische Kirche; eliezovce: Barockka-stell; Levice: die Levice Burg; Brhlovce: unikate Wohnsttten einzigartig ausgebauten im Tuffstein. b) Museen und Galerien: Nitra: das Ponitrianske Museum, Slowaki-sche Landwirtschaftliches Museum; Levice:Tekov. Museum; Topoany: Trbe Museum; Nov Zmky: das Heimatmuseum, Kunstgal-lerie von Mitteleuropischen Knstlern; Zlat Moravce: das Ponitrianske Museum. c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Nitra: Internationale Landwirtschaftsmesse Agrokomplex (VIII.), Theater Festspiele (X.), Gesamt-slowakische Feste der Hl. Zyril und Methodius (VII.), Frst Pribina Feste (X.), Musikfrhling (III.,IV.,V.), Musikherbst (X.XI.); Vrble: Singwettbewerb von I. Godina (VI.), Feste der Weinlese (IX.), Nov Ves nad itavou: Nationale Wallfahrt Mari - Himmel-fahrt (VIII.); Topoany: Kultursommer (VI.IX.), Musikfrhling (III.VI.), Topoany Vorhang Schau der Amateurensemble des Theaters (IV.), TOP DAN-CING- Disco-Tanzen Wettbewerb (VIII.), Fesspiele der jungen Blasmusiker (VI.); Zlat Moravce: Folklorgruppen Wettbewerb (III.), Meisterschaft im Autocross (VI.), St. Anna Wallfahrt (VII.), Europamei-sterschaften im Autocross (VIII.); Topoianky: Sommerschlokulturfest (VII.VIII.); Komrno: Komrno Tage (IV.), Franz Lehr Tage (IV.), Jkai Tage (VI.), Sdslowakische Kinderfeste (VII.), TID- interna-tionale Donauschiffahrt (VII.), Matica Tage (IX.X.). d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Topoianky: Reitsport, Jgerei ;Vrble: Vrbesk Wasserreservoir Wassersporte Som-mererholung; Topoany: Duchonka See Was-sersporte, Baden, Angeln; Thermalbadenbecken: Levice, Podhjska, trovo, Patince, aa, Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka. Auer den guten Weinen knnen die Besuchern in dieser Region verschiede-ne Fisch Spezialitten kosten. 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn87 87 27/8/07 16:52:34Cestovn ruch Zpadoslovensk reginF88Treniansky krajVeobecn charakteristika: Typick vzhad a charakter tohto reginu vytvra najdlhia rieka Slo-venska - Vh. Rznorodosou geologickho relifu so zaujmavou faunou i flrou, malebnmi dolinami ako aj viacermi chrnenmi oblasami poskytuje tento kraj vetky predpoklady pre cestovn ruch. Admini-stratvnym centrom kraja je starobyl Trenn, ktor sa stal krovskm mestom u v 11. storo. Znmy npis (Laugarcio) na skale trenianskeho hradu sved o prtomnosti rmskych lgi v tomto meste a patr k najznmejm pamtihodnostiam reginu. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Trenn: Treniansky hrad, mestsk hradby, gotick a barokov kostol a kltor, piaristick kostol, Doln mestsk brna a barokov morov stp zo 16. stor., jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezervciou; Trenianske Teplice: svetoznme kpele u od 14. stor., kpen dom Hamman v orientlnom tle, kpen dvorana; Skalka: ptnick miesto kaplnka sv. Benedikta z 13. stor., Vek Skalka- jaskya ptnikov; Melice-Lieskov: klasicistick katie, pamtnk nr. umelca J. Smreka; Doln Sa: zvyky stredovekho hradu; Dubnica nad Vhom: barokov kostol a dva ka-tiele; Moteice: najvia kryt jazdiare v strednej Eurpe; Zblatie: renesann katie v chrnenom parku; Brezov pod Bradlom: mohyla M. R. tefnika (nrodn kultrna pamiatka); Brodzany: renesann katie zo 17. stor.; Ostratice: rene-sann a barokov katie v emprovom slohu, dve klasicistick krie; Nov Mesto nad Vhom: neskororomnsky farsk kostol, zachovan renesan-n a barokov historick jadro mesta; achtice: zrcaniny znmeho achtickho hradu, renesann kria; Star Tur: husitsk vea; Povask Inovec: hrad Tematn v prrodnej rezervcii Tema-tnske vrchy; Beckov: nrodn kultrna pamiatka, hrad Beckov; v prrodnej rezervcii Tematnske vrchy; Trenianske Bohuslavice: rokokov kaplnka ako sas neskorobarokovho katiea zo 16. stor.; Zemianske Podhradie: emprov vojensk kos-tol zo 16. stor., romnsky kostolk z r. 1240; Vek Lopenk: zrcanina romnskeho kostola; Ilava: starobyl protitureck opevnenie a barokov kostol, Ilavsk hrad; Vrateck bradl: zrcanina krov-skej hraninej pevnosti; Lednica: stredovek hradn zrcanina, barokov kostol zo16. stor.; Lednick Rovn: renesann katie v anglickom parku; Pchov: renesann katolcky kostol a novogotick evanjelick kostol; Povask Bystrica: renesan-no barokov zmok, barokov kaplnke sv. Heleny; Povask Podhradie: zrcanina mestskho hra-du, zmok Orlov; Jasenica: renesanno-barokov katie zo 17. stor.; Povask Tepl: Mannska tiesava (Nrodn prrodn rezervcia); Novky: tri renesann katiele, klasicistick kria, zmok v Chamlovej, ereanoch, Zemianskych Kostoanoch z polovice 17. storoia; Bojnice: romantick zmok, zoologick zhrada, zvyky starobylho mestskho opevnenia, renesann a barokov historick jadro; Poruba: stredovek nstenn maby v kostole sv. Mikula; Prievidza: piaristick kltor a kostol, klasicistick historick jadro; Chrnen krajinn oblas Ponitrie a Strovsk vrchy; Handlov: gotick kos-tol; Partiznske: gotick zmok, neskororomnsky kostol; Bnovce nad Bebravou: romnsky kos-tol, ssoie . tra; Uhrovec: katie a park, rodn dom . tra a A. Dubeka; Kinn: romnsky kostol z 13. stor.; Podhorie: zvltne prrodn kazy v Sla-tinskej doline; Jankov vok: mohyla padlm v SNP. b) mze a galrie: Koarisk: Slovensk nrodn mzeum pamtn dom M. R. tefnika; Bojnice: Mzeum Bojnice; Ilava: mzeum obcho-du; Myjava: Mzeum slovenskch nrodnch rd; Lednick Rovn: sklrske mzeum; Pova-sk Bystrica: mestsk mzeum; Prievidza: Hornonitrianske mzeum; Trenn: Trenianske mzeum, Vstavisko TMM (Trenn-mesto mdy). c) kultrno-spoloensk podujatia: Tren-n: Trenianska hudobn jar (III.V.), Trenianske hudobn leto (VI.VII.), Non prehliadky hradu (VI.VIII.), Jazz pod hradom medzinrodn prehliad-ka jazzovej hudby (X.); Trenianske Teplice: ART FILM medzinrodn festival dokumentrnych filmov (VI.), Hudobn leto vna hudba (VI.VI-II.); Novky: Festival detskej populrnej piesne Studnika (IV.); Prievidza: bancky jarmok (IX.); Povask Bystrica: kultrne leto (VI.); Horn Markov: Markovsk folklrne slvnosti (VIII.); Myjava: folklrne slvnosti (VI.); Brezov pod Bradlom: Country festival; Bojnice: Medzinrodn festival duchov a straidiel (IV.V.), Bojnick kultrne leto (VI.VIII.), Hornonitrianske folklrne slvnosti ereany (VI.) ; Nov Mesto nad Vhom: Fes-tival ochotnckych divadiel (IV.), Folklrne slvnosti (VII.), Novomestsk jarmok (IX.), Novomestsk oste vstava karikatry (IX.), Festival dychovch hudieb (IX.); Star Tur: Staroturansk jarmok (VI.); d) portovo-rekrean monosti: Trenn: peia turistika znakovan trasy lesopark Brezina, Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele Karpaty, cyk-loturistika- trasy: Vska cyklomagistrla, Soblahov, Selec, Trenianske Stankovce; vodn porty, let-n rekrecia: Zelen aba, Nemov, vodn ndr Svinica, Myjava Star Myjava (vodn ndr), Ve-k Uherce ( rekrean stredisko); Nov Mesto nad Vhom - Zelen voda, Nitrianske Rudno: vodn ndr s plovm kpaliskom, Star Tur (stredisko vodnch portov Dubnk), Bojnice: terml-ne kpalisko; zimn rekran stredisk; Vra-tec, Zliechov , Homka, Handlov: stredisko zimnch a letnch portov Remata, Vek Javorina. Tento regin je praliv pre najirie zujmov skupiny nvtevnkov. Milovnkom dobrch ovocnch destiltov je iste znma kvalitn Bocka slivovica, ktor pochdza prve z tohto kraja. Trenn RegionGeneral characteristic: A typical character-istic of this region creates the Vh river a largest river in Slovakia. Variability of geographical relief with interesting faun and flora, splendid valleys and protected natural objects, create appropriate conditions for development of tourism. Administra-tive centre of the region is the ancient town Trenn a royal town from 11th century. Well known is an inscription from the year 179 BC the oldest epi-graphic monument for the Roman military stay at the settlement Laugaritio (Treniansky castle). a) Castles, chteaus, places of interest: Trenn: Treniansky castle, gothic and baroque church and monastery, Lower Town Gate, Piaristic church, Karner of St. Michael, historical centre is a conservation area; Trenianske Teplice: world famous spa form 14th century, exceptionally valuable building in the spa is Hamman in the style of Oriental building, Spa-courtier; Skalka: the cave of pilgrims (Vek Skalka), remains of the Benedictine abbey from the 12th century; Melice:Lieskov: neo. classic chteau of the Silvays, memorial room and monument of Jn Smrek; Doln Sa: ruins of mediaeval castle; Dubnica nad Vhom: baroque church and two chteaus; Moteice: biggest inside ridding school in Central Europe; Zblatie: renais-sance chteau in from the 17th century in protected old park; Brezov pod Bradlom: a memorial to M.R.tefnik (national cultural monument); Brod-zany: renaissance chteau from the 17th century; Os-tratice: renaissance and baroque chteau in empire style; Nov Mesto nad Vhom: well preserved historical town centre (renaissance and baroque); achtice: ruins from the 13th century, renaissance chteau; Star Tur: a Hussite tower; Povask Inovec: ruins oh Tematin castle in protected natural area of the Tematnske vrchy; Beckov: Beckov castle (national cultural monument); Trenianske Bohuslavice: rococo chapel as the part of neo-baroque chteau from the 16th century; Zemianske Podhradie: empire evangelical and military church from the 16th century, roman church from the 13th century; Vek Lopenk: ruins of roman church; Ilava: baroque church, Ilavsk castle, town fortifica-tion from the Turkish period; Vrateck bradl: ruins of the royal citadel; Lednica: mediaeval ruins of Lednica castle, baroque church from the 16th century; Lednick Rovn: renaissance chteau in the English park with many valuable trees; P-chov: Renaissance Catholic church and Neo- Gothic Evangelical church; Povask Bystrica: renais-sance- baroque castle, baroque chapel of St. Helena; Povask Podhradie: ruins of Povask castle, Orlov castle; Jasenica: renaissance- baroque ch-teau from the 17th century; Povask Tepl: Mann Ravine (national natural reserve); Novky: three renaissance chteaus, classic chteau, castles in sur-roundings: Chamlov, ereany, Zemianske Kostoany from the17th century; Bojnice: Romantic chteau, ZOO, remains of town-fortification, renaissance and baroque historical centre; Poruba: mediaeval murals in St. Nicholas church; Prievidza: Piarist monas-tery and church, classical historical centre; Natural reserve Ponitrie and Strovsk vrchy; Handlov: 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn88 88 27/8/07 16:52:46F89Zpadoslovensk regin Cestovn ruchgothic church; Partiznske: gothic castle, late-ro-man church; Bnovce nad Bebravou: Roman church, sculptural group of . tr; Uhrovec: chteau and park, birthplace of udovt tr and Alexander Dubek (memorial room; Kinn: roman church from the 13th century; Podhorie: beautiful natural scenery in Slatinsk Valley; Jankov vok: a memorial to Partisans died during the Slovak National Uprising. b) Museums and Galleries: Koarisk: Slovak National Museum, Memorial house of M. R. tefnik; Bojnice: Bojnice Museum; Ilava: Museum of Trade; Myjava: Museum of Slovak National Parliaments; Lednick Rovn: Glass Mu-seum; Povask Bystrica: Town Museum; Prievi-dza: Hornonitrianske Museum; Trenn: Trenn Mu-seum, Exhibition site TMM (Trenn-town of fashion). c) Cultural and social events: Trenn: Trenn Music Spring (III.V.), Trenn Music Summer (VI.VII.), Guided tour of the castle by night (VI.VIII.), Jazz under the Castle international show of jazz music (X.); Trenianske Teplice: ART FILM international festival of documentaries (VI.), Music Summer (VI.VIII.); Novky: Festival of childrens songs Studnika (IV.); Prievidza: Mining Fair (IX.); Povask Bystrica: Cultural Summer (VI.); Horn Markov: Folk Celebrations of Markov (VIII.); Myjava: Folk Celebrations (VI.); Brezov pod Bradlom: Country- music festival; Bojnice: International Festival of Ghosts and Mon-sters (IV.V.), Bojnice Summer of Culture (VI.VIII.), Horn Nitra Folk Celebrations in ereany (VI.) ; Nov Mesto nad Vhom: Festival of amateur theater groups (IV.), Folk Celebrations (VII.), Novomestsk Fair (IX.), Novomestsk oste exhibition of humor-ous drawings and caricatures (IX.), Festival of blow music (IX.); Star Tur: Staroturansk Fair (VI.); d) Sports- and recreation opportunities: Trenn: marked foot paths Woods- park Brezina, Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele Karpaty, cyclo -tourism: marked cyclo artiers: Vska cyklomagistrla, Soblahov, Selec, Trenianske Stankovce; water sports: Zelen aba, Nemov, Svinica dam; Myjava Star Myjava (reservoir); Vek Uherce (holiday centre); Nov Mesto nad Vhom: Zelen voda (Green Water); Nitri-anske Rudno: dam and swimming pool; Star Tur (centre of water sports Dubnk); Bojnice: thermal swimming pool; winter sports cen-tres: Vratec, Zliechov, Homka; Hand-lov: holiday centre of summer and winter sports Remata, Vek Javorina. (tourist centre of winter and summer sports places suitable for skiing). This region is attractive for numerous foreign visi-tors. For lovers of good spirits is well known the Plum brandy Bocka slivovica origined from this Region. Region TrennAllgemeine Charakteristik: Die Waag, der lngste Flu der Slowakei gibt dieser Region seinen typischen Anblick und Charakter. Die vielfltige geologische Struktur, die Reliefgliede-rung, die Tler der Waagzuflsse mit interessanter Fauna und Flora, sowie mehrere Naturschutzgebiete bilden eine gute Basis fr Tourismus, so da diese Region zu den reizvollsten in der Slowakei gehrt. Verwaltungszentrum der Region ist historische Stadt Trenn, die seit dem 11. Jh wie Knigsburg entwickeln begann. Die bekannte Aufschrift an der Felsenwand (Laugarcio) ist ein einzigartiger authen-tischer Beweis fr den Aufenthalt der Rmerlegion in dem slowakischen Gebiet und gehrt zu den bedeutesten Sehenswrdigkeiten der Region. a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:Trenn: die Treniansky Burg, Stadtbefestigung, gotische und barocke Kirche und Kloster, Turm des Oberen Tores, barocke Kirche und Pestsule aus dem 16. Jh., historische Stadtkern- unter Denkmalschutz; Trenianske Teplice: weltberhmte Kurort vom 14. Jh., Kurhaus Hamman erbaut im orietalen Baustil; Skalka: Wallfahrtort die Kapelle von St. Benedikt aus dem 13. Jh.; Vek Skalka- Hhle der Pilger St. Benedikt; Melice-Lieskov: klas-sizistisches Kastell, Gedenkzimmer und Denkmal zu Ehre von Jn Smrek; Doln Sa: Burgruinen; Dubnica nad Vhom: barocke Kirche und zwei Kastelle; Moteice: der grte bedeckte Tattersall in Mitteleuropa; Zblatie: renaissances Kastell in geschtztem Park; Brezov pod Bradlom: Grabhgel von M. R. tefnik (Nationales Kulturdenk-mal); Brodzany: renaissances Kastell aus dem 17. Jh.; Ostratice: renaissances u. barockes Kastell, zwei klassizistische Kurien; Nov Mesto nad Vhom: sptromanische Pfarrkirche, renaissance und barocker Stadtkern; achtice: Burgruinen achtick Burg, renaissance Kurie; Star Tur: Husitenturm; Povask Inovec: die Tematn Burg in der Nationale Naturreservation Tematnske vrchy; Beckov: nationale Kulturdenkmal die Beckov Burg; Trenianske Bohuslavice:Rokokokapelle Bestandteil des sptbarockes Kastell aus dem 16. Jh.; Zemianske Podhradie: empire Kirche aus dem 16. Jh., romanische Kirche aus dem 1240 Jahr; Vek Lopenk: Ruinen von romanischer Kirche; Ilava: Stadtbefestigung aus den Trkenzei-ten, barocke Kirche, die Ilavsk Burg; Vrateck bradl: Ruinen der kniglichen Grenzbefestigung; Lednica: mittelalterliche Burgruinen, barocke Kirche aus dem 16. Jh.; Lednick Rovn: renaissances Kastell in englischem Park; Pchov: renaissance katolische Kirche und neogotische evangelische Kir-che, Povask Bystrica: renaissance-barockes Schlo, barocke Kapelle von St. Helena; Povask Podhradie: Burgruinen, das Orlov Schlo; Jase-nica: renaissance-barockes Kastell aus dem 17. Jh.; Povask Tepl: Engpass von Mann (Naturat-traktion); Novky: drei renaissance Kastelle, klassi-zistische Kurie, das Chamlov Schlo aus dem 17Jh; Bojnice: romantisches Schlo, ZOO-Park, Reste der Stadtbefestigung, renaissance barocker Stadtkern; Poruba: mittellterliche Malereien in der St. Mikul Kirche; Prievidza: piaristische Kirche und Kloster, klassizistischer historische Stadtkern; Geschtzte Gebiete Ponitrie und Strovsk vrchy; Handlov: gotische Kirche; Partiznske: gotisches Schlo, sptromanische Kirche; Bnovce nad Bebravou: romanische Kirche, Denkmal zur Ehre von . tr; Uhrovec: Kastell und Park, Geburtshaus von . tr und A. . Dubek; Kinn: romanische Kirche aus dem 13. Jh.; Podhorie: die Mikroregion Unterberg wunderliche Naturszenerien in der Slatinsk Tal; Jankov vok: Grabhgel zur Ehre der Gefallenen whrend des Slowakischen Nationalaufstandes. b) Museen und Galerien: Koarisk: Slowakisches Nationalmuseum- Gedenkhaus von M. R. tefnik; Bojnice: das Museum Bojnice; Ilava: Museum des Handels; Myjava: Museum der Slowakischen Nationalrte; Lednick Rovn: das Glasmuseum; Povask Bystrica: das Stadtmuseum; Prievidza: das Hornonitrianske Museum; Trenn: Trenn Museum, Messegelnde TMM (Trenn- Stadt der Mode). c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Trenn: Musikfrhling (III.V.), Musiksommer (VI.VII.), Nachtbesichtigungen der Burg (VI.VI-II.), Jazz unter der Burg internationale Show der Jazzmusik (X.); Trenianske Teplice: ART FILM internationale Festspiele der Dokumentarfilmen (VI.), Musiksommer Klassische Musik (VI.VIII.); Novky: Festspiele der populren Kinerlieder Studnika (IV.); Prievidza: Bergmannsjahrmarkt (IX.); Povask Bystrica: Kultursommer (VI.); Horn Markov: Folkfestspiele von Markov (VIII.); Myjava: Folkfestspiele (VI.); Brezov pod Bradlom: Country Festival; Bojnice: Internationale Festspiele von Geistern und Gespenstern (IV.V.), Kultursommer (VI.VIII.), Folkfestspiele Hornonitrians-ke in ereany (VI.) ; Nov Mesto nad Vhom: Theaterfestspiele der Laienspielgruppen (IV.), Folk-lorfestspiele (VII.), Jahrmarkt (IX.), Novomestsk Stachel Karikaturausstellung (IX.), Festspiele der Blasmusik (IX.); Star Tur: Jahrmarkt (VI.); d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Trenn: markierte Wanderweg- Waldpark Brezina, Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele Karpaty, Radsport: markierte Magistrale: Vska cyklomagistrla, Soblahov, Selec, Trenianske Stankovce; Wassersporte, Sommererho-lung: Thermalbad Zelen aba, Nemov, Myjava Star Myjava (Wasserreservoir), Vek Uherce( Erholungszentrum); Nov Mesto nad Vhom - Zelen voda (Grnes Wasser), Nitrianske Rud-no: Wasserreservoir mit dem Schwimmbad, Star Tur (Wassersportzentrum - Dubnk), Bojnice: Thermalbad; Wintersportzentren: Vratec, Zliechov , Homka, Handlov: Winter und Sommersportzentrum Remata, Vek Javorina. Diese Region ist attraktiv fr verschiedenste Interessengruppen von Touristen. Die Liebha-ber des guten Fruchtbranntweines knnen die Besichtigung dieser Region sehr angenehm bei einem Schluck des Sliwowitzes von Boca beenden der aus dieser Region kommt. 000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn89 89 27/8/07 16:52:48F90Trnavsk krajVeobecn chrakteristika: Vaka svojej geografickej polohe (doln tok Vhu a povodie Dunaja) a klimatickm podmienkam patr k najhustejie osdlenm oblastiam Slovenska u od predhistorickch db, o om svedia poetn archeologick nlezy (Trnava, Cfer, Moravany nad Vhom). Regin preslvili najm lieiv termlne pramene v Pieanoch, Smrdkoch, v okol Galanty a Dunajskej Stredy s mnostvom termlnych kpalsk. Okrem toho je tento kraj znmy aj svojou vinrskou tradciou. Sdlo kraja Trnava je najstarm mestom na Slovensku (zaloen r. 1238) a historick jadro Trnavy je chrnenou pamiatkovou rezervciou. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Trnava: rezidencia ostrihomskho arcibiskupa, klasicistick radnica, gotick bazilika, chrm sv. Mikula, barokov kostol sv. Heleny, Marinsky se-minr, 13 kostolov rznych architektonickch slohov; atn Stre (ptnick mesto): barokov ba-zilika ppeom uznan ako bazilika Minor, renesan-no-barokov zmok; Hol: barokovo-klasicistick zmok s hviezdicovitm opevnenm z ias tureckch njazdov, frantiknsky a jezuitsk kltor, kalvria, vetern mlyn; Kopany-tt: barokov koniare, archeologick lokalita; Skalica: romnska rotunda z 12. storoia; Senica: neskorobarokov katie, gotick kaplnka z 15. stor.; Cerov: barokov katie; Podbran: zrcanina hradu Bran; Smolenice: vpencov jaskya Driny, archeologick nlezisko Molpr; Doln Krup: klasicistick katie Brun-swickovcov, kde dajne L. V. Beethoven skomponoval Mesan sontu; Pieany: najvznamnejie slovensk kpele (vskyt srnatho lieivho bahna): klasicistick kostol a kltor, Napolenske kpele; Vrbov: ikm vea, idovsk synagga v maurskom tle; Moravany nad Vhom: archeologick lokalita (Moravsk venua), renesann zmok zo 16. stor.; Ducov: archeologic nlezisko pohrebia z ias Vekomoravskej re; Hlohovec: farsk kostol z 13. stor., kltor z 15. stor.; Galanta: neogotick katie, renesann katie; Sere: intavsk vodn hrad; intava: kolov vodn mlyny; amorn: renesann radnica, gotick a barokov kostolb) mze a galrie: Dunajsk Streda: itnoostrovn mzeum; Galanta: Dudvske mzeum; Hlohovec: mzeum Hlohovec; Pieany: Balneologick mzeum; Kra-kovany: pamtn izba udovho umenia; Morava-ny nad Vhom: galria plastk z celho sveta; Ska-lica: Zhorsk mzeum; Trnava: Zpadoslovensk mzeum; Gbely: Naftrske mzeum,archeologick lokalita; Senica: Hornozhorsk galriac) kultrno-spoloensk podujatia: atn: pravideln pte k Sedembolestnej Mrii (V., IX.); Pieany: kadorone organizovan Hu-dobn leto, letn folklrne slvnosti (VI.,VII.,VIII.); Dunajsk Streda: festival detskch a dospelch folklrnych sborov (IV.X.); Gabkovo: kultr-ne slvnosti Csemadoku (VI.); Trnava: Hudobn jar M. Sch. Trnavskho, predstavenia divadelnch sborov v najstarom divadle na Slovensku, Dob-rofest Trnava (VIII.); Skalica: folklrne slvnosti vinobrania; Senica: Zhorcky maratn (VI.); Rallye Senica (VI.), Festival divadla mladch (VII.), Medzinrodn festival zborovho spevu (IX.)d) portovo rekrean monosti: letn rekrecia, rybolov, vodn por-ty: Senica (vodn ndr Kunov, Borsk sv. Jur: vodn ndr Tomky, Jahodnk; Pieany: Sava; vodn dielo Krov ; Gabkovo : priehrada na Dunaji- vlety loou; Adamov: re-krean stredisko; termlne a plaveck kpalisk: Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri Sldkoviove; amorn: jazdecvo, dostihov port (medzinrodn parkr); zimn a letn rekrecia, peia turistika: Zlatncka dolinaRegin ponka monosti oddychu a rekrecie aj tm najnronejm turistom a pre svoju rozmanitos si zskal obubu irokej vrstvy zahraninch nvtevnkov. Trnava regionGeneral characteristic: For its geographical locating sake (nether flow of the Vh river and the Danube river basin) and mild climate belongs this region to most populated regions in the Slovakia as early as prehistorical period, which demonstrate numerous archeological excavations (Trnava, Cfer, Moravany nad Vhom). This region is well known for its thermal water in Pieany Spa, Smrdky Spa and numerous thermal swimming pools around of Galanta and Dunajsk Streda. Apart from thermal waters is this region well known for its wine growing, too. Centre of the region is the town Trnava. Trnava is one of the oldest towns (in 1238 was proclaimed a free royal town) in Slovakia and historical centre (largest complex in Slovakia) is national cultural monument.a) Castles, Chteaus and Places of Interest: Trnava: Archbishops Palace, renaissance town tower, Town Hall, Gothic Basilica, St. Nicholas church, baroque church of St. Helena, Renaissance Seminary, 13 churches built in different architectonic styles; atn Stre (place of Pilgrimage): Baroque basilica proclaimed by Pope to Basilica Minor, renais-sance- baroque castle; Hol: baroque-late baroque castle and town wall fortifications Franciscans church, Calvary, old wind-mill; Kopany-tt: Old baroque Stable , archeological locality (barokov koniare); Skalica: well preserved old town centre is a perfect model of mediaeval town, roman Rotunda from the 12th. century; Senica: late baroque chteau, gothic chapel from the 15th. century; Cerov: baroque chteau; Podbran: ruins of the Bran castle from the 13th century; Smolenice: limestone cave Driny, archeological site Molpr; Doln Krup: Bruns-wick- chteau, where L. V. Beethoven has composed Moonlight Sonata; Pieany: most important Slovak Spa (thermal water and sulphur mud): old Napoleon Spa; Vrbov: remarkable historical monument is the oblique tower, and Jewish synagogue in Moor-ish style; Moravany nad Vhom: archeological site (Moravian Venus 2300 BC), renaissance castle from the 16th. century; Ducov: archeological site of the Great Moravian culture; Hlohovec: church from the 13th century., Monastery from the 15th century; Galanta: Neo-gothic chteau, Renais-sance chteau; Sere: Moated castle of intavsk; intava: old pan water-mills; amorn: renais-sance Town Hall, gothic and baroque churches. b) Museums and Galleries: Dunajsk Streda: Museum of itn ostrov; Galanta: Museum of Dudvh; Hlohovec: Museum of Hlohovec; Pieany: Museum of Balneology; Krakovany: Ethnographical room of folk culture; Moravany nad Vhom: Gal-lery with works of plastic art from all over the world; Skalica: Zhorie Museum; Trnava: Museum of Western Slovakia; Gbely: Gbely-Museum, Ar-cheological exhibition; Senica: Zhorie Gallery. c) Cultural and social events: atn: National Pilgrimage to our Lady of Sorrows (V.,IX.); Pieany: Music Festival and folk festival (VI.,VII.,VIII.); Dunajsk Streda: Folk Festival of childrens and adult dance ensembles (IV.X.); Gabkovo: Cultural Celebrations of Csemadok Cestovn ruch Zpadoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn90 90 27/8/07 16:52:59F91(VI.); Trnava: M. Sch. Trnavsk Musical Spring, and Autumn , theatrical ensembles Show in the oldest Theater in Slovakia, Dobrofest Trnava (VIII.); Skalica: folklore vintage festival; Senica. Zhorie-maraton (VI.), Rallye Senica (VI.), Festival of Youth Theatre (VII.), International Festival of Ensemble Singing (IX.). d) Sports- and recreation opportunities: summer recreation, fishing, water sports: Senica (water reservoir Kunov, Borsk sv. Jur: reservoir Tomky, Jahodnk; Pieany: Sava; Krov Dam; Gabkovo : Danube Dam- sightseeing trips by boat; Adamov: holiday centre; Thermal and swimming pools: Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri Sldkoviove; amorn: riding sport (interna-tional parcur); winter and summer recrea-tion, tourism: Zlatncka Valley near Skalica. This region proposes a various possibilities to rest and recreation for pretentious visitors, too and for its variability is attractive for foreign tourists. Region TrnavaAllgemeine Charakteristik: Dank seiner geografischen Lage (Unterlauf des Flusses Vh und Donauwassergebiet ) und klima-tischen Bedingungen ist diese Region eine der am frhesten und am dichtesten besiedelten Gebiete der Slowakei, was die archeologischen Funde mehrerer Orte (z. B. Trnava, Cfer, Moravany nad Vhom) belegen. Die Region ist auch durch ihren Heilwasserquellen in Pieany, Smrdky, Galanta, Dunajsk Streda berhmt. Auerdem ist sie auch durch mehr als 700-jhriger Winzertradition bekannt. Administratives Zentrum der Region ist die berhm-te mittelalterliche Stadt Trnava (im Jahre 1238 wurde sie zur kniglichen Freistadt erhoben). Der historische Stadtkern steht unter Denkmalschutz. a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten: Trnava: estergomer Erzbischof s Residenz, klas-sizistisches Rathaus, gotische dreischifige Basilika, Sankt Helene Kirche im Barockstil, Klarissinenkloster, Marienseminar, 13 Kirchen in den verschiedenen Stilen; atn Stre (Wallfahrtsort): Wall-fahrtskirche der Jungfrau Maria im Barockstil wurde zur Basilika MINOR erhoben, renaissance-barockes Schlo; Hol: barock-klassizistisches Schlo mit sternfrmiger Befestigung aus den Trkenzeiten, Fran-ziskanerkirche und Kloster, Kalvarienberg, Windmhle; Kopany-tt: barocker Pferdestall, archeologische Lokalitt; Skalica: romanische Rotunde aus dem 12. Jh; Senica: sptbarockes Kastell, gotische Kapelle aus dem 15. Jh; Cerov: barockes Kastell; Podbran: Schloruinen Bran; Smolenice: Karsthle Driny, archeologische Lokalitt Molpr; Doln Krup: klassizistisches Kastell der Bruns-wick-Familie wo L. V. Beethoven die Mondsonate komponiert hat; Pieany: bedeutendstes Kurort der Slowakei (hier befindet sich schwefelhaftiger Heil-schlamm), klassizistische Kirche und Kloster, Napo-leon Bad; Vrbov: schiefe Turm, jdische Synagoge in maurischem Stil; Moravany nad Vhom: archeologische Lokalitt (Fundsttte von Moravsk Venua), Renaissanceschlo aus dem 16. Jh.; Du-cov: archeologische Lokalitt aus der Zeit des Gro-mhrischen Reiches; Hlohovec: Kirche aus dem 13. Jh., Kloster aus dem 15. Jh.; Galanta: neogotisches Kastell, Renaissancekastell; Sere: Wasserburg intava; intava: Wasserwerk Krov; amorn: Renaissancerathaus, gotische und barocke Kircheb) Museen und Galerien: Dunajsk Streda: das itnoostrovn Museum, Galanta: das Dudvske Museum; Hlohovec: Museum Hlohovec; Pieany: das balneologische Museum; Krakovany: Folkkunst-denkraum; Moravany nad Vhom: Galerie der Plastik der ganzen Welt; Skalica: das Zhorsk Museum; Trnava: Westslowakisches Museum; Gbely: das Erdlfund Museum, archeologische Lokalitt; Senica: die Hornozhorsk Galerie. a) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: atn: die regelmigen Wallfahrten zu der Jungfrau Maria von atn (V., IX.); Pieany: Misik-sommer, Folklorfestspiele (VI.,VII.,VIII.); Dunajsk Streda: Musikfestspiele der Kinder und Erwachsen-entanzensembles (IV.X.); Gabkovo: Kulturfest-spiele Csemadok (VI.); Trnava: Musikfrhling zu Ehre von M. Sch. Trnavsk, Vorstellungen des Schauspiele-nensembles in einem der ltesten Theater der Slowa-kei, Dobrofest Trnava (VIII.); Skalica: Weinlesefest (IX); Senica: Marathon von Zhorie (VI.), Rallye Se-nica (VI.), Festival Festspiele des Theaters der Jugend (VII.), Internationale Festspiele des Chorgesangs (IX.)b) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Sommererholung, Fischerei, Wasser-sportmglichkeiten: Senica (Wasserreservior Kunov, Borsk sv. Jur: Wasserreservoir Tomky, Jahodnk; Pieany: Sava- Wasserreservoir; Wassersperre Krov ; Gabkovo : Wasser-kraftwerk (Donau) - Ausflugsdampfer; Adamov: Erholungszentrum; thermal- und schwimmbad: Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri Sldkoviove; amorn: Reitsport (internatio-nales Springreiten); Winter und Sommer-Er-holungszentren, Touristik: Zlatncka dolina. Region erfllt die Erwartungen der verschie-densten Interessen der Touristen und erwarb sich Popularitt der fremden Besuchern. Zpadoslovensk regin Cestovn ruch000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn91 91 27/8/07 16:53:30F92Banskobystrick krajVeobecn charakteristika: Horsk masvy tohto kraja, bohat na rudy, vytvorili zklad pre vznik typickch banskch miest u v 11. storo. Milovnkov kultrnohistorickch a technickch pamiatok z obdobia aby zlata a striebra a medi, ale aj obdivovateov prrodnch krs a rekreantov uspokoj v tomto kraji ich bohat vber. Geografick stred Eu-rpy sa nachdza prve v tomto kraji, v Kremnickch Baniach, nealeko banskho mesta Kremnica. Takto charakteristick rz banskho mes-ta m aj krajsk mesto Bansk Bystrica. Na juhovchode kraja v oblasti Poltra mono vidie mnostvo malch sklrn, ktor preslvili tento kraj je-dinenmi vrobkami z olovnatho a hutnckeho skla. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Bansk Bystrica: zachovan baty mestskho opevnenia, starobyl mestsk hrad, romnsky farsk kostol, kostol sv. Kra zo 16. stor., gotick radnica, renesann Thurzov dom, mestsk hodinov vea; Brezno: historick jadro v klasicistickom tle je mestskou pamiatkovou znou, je vchodiskovm mestom do Nrodnho parku Nzke Tatry (Bystrianska jaskya, Jaskya mtvych netopierov, Dobrosk pra-les); ierny Balog: starobyl iernohronsk lesn eleznika; udov tradcie a udov architektra sa za-chovala najm v obciach: ierny Balog, umiac, Telgrt, Hepa, Pohorel, Zvadka, Polo-mka; Harmanec: kvapv jaskya; Kremnica: mestsk pamiatkov rezervcia gotick farsk kostol, najstaria mincova na svete; iar nad Hronom: renesanno-barokov katie, zrcaniny hradu ov; Sklen Teplice: najstarie slovensk kpele- ra-rita: kpe v skalnej jaskyni Parenica (52 C horca voda) ; Bansk tiavnica: mestsk pamiatkov rezervcia- mestsk zmok, renesann protitureck pevnos, gotick kostol sv. Katarny z 15. stor., Trojin stp, starobyl klopaka, bansk kanlov vodn sys-tm-jedinen eurpsky unikt z 18. stor.; Sv. Anton: zmok z 18. stor. s uniktnymi zbierkami; tiavnick Bane: zvyky renesannho opevne-nia, barokov kostol, kltor, klasicistick kaplnka; Dudince kpele: termlno-minerlne pramene; Hronsk Beadik: Benediktnsky kostol a kltor z 11. stor., gotick kostol zo 14. stor.; pania Doli-na: uniktna bansk pamiatkov rezervcia; Star Hory: neskorogotick kalvria, ptnick miesto; Slovensk upa:zmok z 13. stor.; Zvolen: Zvolensk zmok, gotick kostol sv. Albety, neskoro-renesann katie, Pust hrad z 12. stor.; Krupina: Dobronivsk hrad, protitureck pevnos, romnska bazilika z 13. stor., abradsk hrad; Detva: Vgask zmok, klasicistick kostol, skaln vee a komny vytvoren spoenou innosou- Kalamrka; Vek Krt: archeologick nlezisko z doby bronzovej, neskorenesann zmok zo 17. stor; Modr Ka-me: zrcaniny gotickho zmku, neskorobarokov kalvria; Doln Strehov: rokokovo-klasicistick katie; Rimavsk Sobota: Hajnka- hrad z 13. stor., klasicistick kostol a barokovo klasicistick kalvnsky kostol; : jodobromov kpele; Poltr: baro-kovo-klasicistick kostol, busta rakskej cisrovnej Albety (Sissi), Kamenn tureck mostzo 17. stor.; Kalinovo: romnsky kotol z 13. stor.; Ozdn: zr-caniny gotickho hradu z 13. stor.; Ruin: Divnsky hrad zo 16. stor., barokov kostol, renesann katie; Luenec: starobyl idovsk synagga, mestsk pamiatkov zna s historickmi stavbami kalvnskeho a katolckeho kostola a budovou Reduty; Fiakovo: zrcaniny mestskho hradu, barokov kostol a kl-tor; Hali: renesann zmok zo 17. stor., park so vzcnymi drevinami; Star Hali: nrodn kultrna pamiatka- stredovek nstenn maby v kostole sv. Juraja, dreven zvonica zo 17. stor.; omoka: prrodn rezervcia- kamenn adiov vodopd spsoben sopenou innosou-eurpska rarita. b) mze a galrie: Bansk Bystrica: Stredoslovensk mze-um, mzeum SNP; Kremnica mzeum minc; Bansk tiavnica: Bansk technick mzeum s monosou prehliadky historickej tlne pod zemou, Mineralogick mzeum; Krupina: mestsk mze-um A. Sldkovia; Sebechleby: mzeum udovej architektry; Luenec: Novohradsk mzeum a galria; Rimavsk Sobota: Gemersk mzeum. c) kultrno-spoloensk podujatia: Bansk tiavnica: Trienle drobnej plastiky a maby (VI.), Strunobrania festival folkovej, country a trampskej hudby (VII.), Banskotiavnick kultr-ne leto (VII.VIII.), tiavnick p na kalvrii (IX.); Sebechleby: Slovensk dionzie (V.); Krupina: Playback-show (III.), Krupinsk filmov leto (VI.IX.), Hontianske spievanky (VI.); Dudince: Gorazdove dni (VII.); Zvolen: Hudobn jar (IV.V.); Zmock hry zvolensk- vystpenia divadelnch sborov (VI.VII.), Zvolensk kultrne leto (VII.VIII.); Detva: kadoron folklrne festivaly- Podpolianske folklrne slvnosti (VII.); Hriov: Petro-Pavlovsk jarmok (VI.), iar nad Hronom: iarska hudobn jar (III.VI.), Dni Maximilna Hella hvezdre a planetrium (V.); Kremnica: Biela stopa SNP (II.) Festival dychovch hudieb (V.); Vek Krt: slvnosti vinobrania (X.), Bancky jarmok (IX.); Slia kpele: kultrne leto (VII.VIII.); Rimavsk Sobota: Dobinsk rozprvkov Gemer (IX.), Festival dychiovch hudieb Gemera (V.); Klenovec: Gemersko-malohontsk folklrne slvnosti (VII.); Kokava nad Rimavi-cou: medzinrodn prehliadka sborov mladch folkloristov (VIII.); Luenec: Medzinrodn keramick sympzium (VII.VIII.), Podipesk slvnosti (VII.VIII.)d) portovo-rekrean monosti: vodn porty, letn rekrecia: Hodrusk jazero lnkovanie, plvanie, Pvadlo plov kpalisko, lnkovanie, Richavsk jazero lnkova-nie, plvanie, Mov rybolov, surfing, plvanie, Ruin rybolov, plvanie, Tepl Vrch lnkovanie, plvanie, surfing; termlne kpalisk: Sklen Teplice, Kovov, Brusno, Slia, Dudince; zimn a letn horsk turistika, zimn porty: Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana, Ltky pri Detve, Tureck, Tle- Bystr, Krova Hoa . Region Bansk BystricaGeneral characteristic: The Mountains in this region are abundant in metals (gold, silver, iron, copper) and as early as the 11th century began to rise here a typical miners settlements. The lovers of historical and techni-cal monuments of this period but also the lovers of natural beauties have possibility to choose from numerous localities of this region. A geographical centre of Europe lies exactly in this region- in Krem-nick Bane near the mining town Kremnica. A mining character has the regional centre Bansk Bystrica, too. In the south-eastern part of the region can the visitors to see many glassworks which is renowned by products from crystal and melting glass. a) Castles, chteaus, places of interest: Bansk Bystrica: well preserved town bastions, town castle, Romanesque church, St. Cross church from the 16th century, gothic Town Hall, Renaissance Thurzo house, Clock Tower; Brezno: historical cen-tre in the classical style is a conservation area, this town is an entry point to the Nzke Tatry (Low Tatras) National Park (Bystrianska cave, cave of Dead Bats, Virgin forest Dobro); ierny Balog: old forest railway iernohronsk; folk traditions and folk archi-tecture is well preserved in these villages: ierny Balog, umiac, Telgrt, Hepa, Pohorel, Zvadka, Polomka; Harmanec: dripstone cave; Kremnica: protected urban area a mining town (gold was found in the 11th century) Gothic Church of St. Catherine, a hospice church from the 15th century, the oldest mint of the world; iar nad Hronom: renaissance baroque chteau, ruins of ovsk castle; Sklen Teplice: the oldest Slovak Spas - rarity: rocky cave with the hottest thermal spring in Slovakia - Parenica(52C); Bansk tiavnica: protected urban area most important mining town in Slovakia Town Castle, Renaissance a mediaeval fortress and bastions built to defend against the Turks, Gothic church of St. Catherine from the 15th century, The Trinty Statue, Mine bell Tower, mining channel sys-tem european unique from the 18th century; Sv. An-ton: Castle from 18th century with unique collections; tiavnick Bane: remains of a Renaissance fortifi-cation from the 16th century, Baroque church and mon-astery, Classicist chapel; Dudince- spa: thermal and mineral springs;Hronsk Beadik: Benedic-tine abbey from the 11th century, gothic church from the 14the century; pania Dolina: unique pro-tected mining village; Star Hory: Gothic Calvary, Pilgrimage place; Slovensk upa: Castle from the 13th century; Zvolen: Zvolensk Castle, Gothic church of St. Elisabeth, late renaissance chteau, Pust castle from the 12th century., Krupina: Do-bronivsk castle, watch tower and town fortification, Romanesque Basilica from the 13th century, abradsk castle; Detva: Vgask castle, classicist church, rock walls, towers and chimneys, remains of volcanic eruptions - Kalamrka; Vek Krt: archeological site from the Bronze Era, late renaissance castle from the 17th century; Modr Kame: ruins of gothic castle, late-baroque Calvary; Doln Strehov: rococo-classicist chteau; Rimavsk Sobota: Hajnka castle from the 13th century and Baroque- Cestovn ruch Stredoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn92 92 27/8/07 16:53:54F93classical Calvin church; : iodine-bromine spa; Poltr: Baroque Classicistic church, bust of Austrian Empress Elisabeth (Sissi), stone bridge a Turkish Bridge from the 17th century; Kalinovo: Romanesque church from the 13th century.; Ozdn: ruins of a Gothic castle from the 13th century.; Ruin: Divnsky castle from the 16th century, Baroque church, renaissance chteau; Luenec: old Jewish Synagogue, zone of monuments with historical buildings and Catholic and Calvin churches and secession buildings; Fiakovo: ruins of the Town Castle, baroque church and mon-astery; Hali: Renaissance castle from the 17th century, park with rare trees; Star Hali: National Cultural Monument mediaeval wall-paintings in the St. Georges church, wooden bell tower from the 17th century; omoka: national natural reserve ba-salt-stone hill (volcanic origin) an European unique. b) Museums and Galleries: Bansk Bystrica: Museum of Central Slovakia, Museum of Slovak National Uprising; Kremnica: Museum of coins and medals; Bansk tiavnica: Slovak Mining Museum, Mining Technique Museum with opportunity to see a underground galleries and tunnels, Mineralogical- Museum; Krupina: Town Museum of A. Sldkovi; Sebechleby: Museum of Folk Architecture; Luenec: Novohrad- Museum and Gallery; Rimavsk Sobota: Museum of Gemer. c) Cultural and social events: Bansk tiavnica: Triennial of plastic Crafts and Painting (VI.), Strunobrania Slovakia wide fes-tival of folk, country and bluegrass and tramp music (VII.), Summer of Culture (VII.VIII.), Pilgrimage to Calvary (IX.); Sebechleby: Slovak Dionysians (V.); Krupina: Playback-show (III.), Krupina Film Summer (VI.IX.), The Songs of Hont (VI.); Dudince: Gorazd Days (VII.); Zvolen: Music Spring (IV.V.); Castle Performances (VI.VII.), Zvolen Cultural Summer(VII.VIII.); Detva: Folk festivals (VII.); Hriov: Fair of St. Peter and St. Paul (VI.); iar nad Hronom: Music Spring (III.VI.), The Days of Maximiln Hell Observa-tory and Planetary (V.); Kremnica: The white Trail of the Slovak National Uprising (II.), Blow- music festival (V.); Vek Krt: Traditional district wine harvest-ing celebrations (X.), Mining Fair (IX.); Slia-spa: Cultural Summer (VII.VIII.); Rimavsk Sobota: Tale Teller Pavol Dobinsk- Fairy Tale Gemer (IX.), Brassband MusicFestival of Gemer (V.); Klenovec: Gemer Malohont Folk Celebrations (VII.); Kokava nad Rimavicou: International show of Youth Folk Groups (VIII.); Luenec: International Ceramic Sympo-sium (VII.VIII.), Podipesk Celebrations (VII.VIII.)d) Sports- and recreation opportunities: water sports, summer recreation: Hodrusk Lake rowing, swimming, Povadlo Lake holiday centre Richavsk Lake rowing swimming, Mov fishing, windsurfing, swimming, Ruin fishing, swimming, Tepl Vrch Dam holiday centre; thermal swim-ming pools: Sklen Teplice, Kovov, Brusno, Slia, Dudince; winter sports and mountain tourism: Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana, Ltky pri Detve, Tureck, Tle - Bystr, Krova Hoa . Region Bansk BystricaAllgemeine Charakteristik: Die metallreiche (Gold, Silber, Kupfer) Berg-massive in dieser Region haben das Fundament fr die Grubenwerke im 11. Jh erstellt und so einen Charakter haben auch die Bergstdte die sich hier befinden. Die Liebhaber der technischen Denkm-ler aus dieser Zeit aber auch die Touristen die die Naturschnheiten bevorzugen haben hier reiche Auswahl davon. Geographischer Mittelpunkt Euro-pas befindet sich genau in dieser Region in Krem-nick Bane nicht weit von der Stadt Kremnica. Zentrum der Region Bansk Bystrica in der Ver-gangenheit frderte als freie knigliche Stadt Gold und Silber. Sd-ostliche Teil der Region ist durch Glasshtten berhmt (Kristall und Httenglass). a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:Bansk Bystrica: der Stadtkern steht unter Denkmalschutz erhaltene Basteien der Stadtfe-stung, Burgruinen, romanische Pfarrkirche, Kirche des heiligen Kreuzes aus dem 16Jh., gotische Rathaus, renaissances Thurzo- Haus, Uhrturm aus dem 16. Jh; Brezno: historische Stadtkern im klassizistischem Still steht unter Denkmalschutz, die Stadt ist gleichzei-tig touristische Ausgangspunkt in National Park Niedere Tatra (Bystrianska Hhle, Hhle den toten Fledermu-sen, staatliche Naturreservation Dobrosk Urwald); ierny Balog: alte Waldeisenbahhn iernohronsk lesn eleznika; erhaltene Volkstraditionen und Volksarchitektur: ierny Balog, umiac, Tel-grt, Hepa, Pohorel, Zvadka, Polomka; Harmanec: Tropfsteinhhle; Kremnica: alter-tmliche Bergbaustadt (goldene Berge)- stdtische Denkmalreservation gotische Pfarrkirche, die lteste Mnzanstalt auf der Welt (aus dem 1328 J.); iar nad Hronom: renaissance-barockes Kastell, Bur-gruinen von ov; Sklen Teplice: gehrt zu den ltesten Slowakischen Kurorten- Raritt: Bad in der Steinhhle Parenica (52C die wrmste Thermalquel-le); Bansk tiavnica: (Hauptproduzent von Silber in Habsburgzeiten) - Stdttische Denkmalreservation- Stadtburg, renaissance antitrkische Stadtfestung, gotische Kirche von St. Katharina aus dem 15. Jh., Dreifltigkeitsule, technische Bau Klopfturm-ein Turm der die Bergleute zusammenrief, Unikat Europas- Sammelkanalesystem aus dem 18. Jh.; Sv. Anton: Schlo aus dem 18. Jh mit unikaten Sammlungen; tiavnick Bane: Reste von Renaissancefestung, Barockkirche, Kloster, klassizistische Kapelle; Dudin-ce- kpele: Thermalquellen;Hronsk Beadik: Benediktkirche und Kloster aus dem 11. Jh., gotische Kirche aus dem 14. Jh.; pania Dolina: unikate Bergdenkmalreservation; Star Hory: sptgotische Kalvarienberg, Wallfahrtort; Slovensk upa: Schlo aus dem 13. Jh.; Zvolen: das Zvolensk Schlo, gotische Kirche, sptrenaissances Kastell, die Pust Burg aus dem 12. Jh; Krupina: die Dobroniv-sk Burg, antitrkische Festung, romanische Basilika aus dem 13. Jh., die abradsk Burg; Detva: das Vgask Schlo, klassizistische Kirche, vulkanische Steintrme - Kalamrka; Vek Krt: archeologi-sche Lokalitt aus der Bronzezeit, sptrenaissances Schlo aus dem 17. Jh; Modr Kame: gotische Burgruinen, sptbarocke Kalvarie; Doln Strehov: rokoko-klassizistisches Kastell; Rimavsk Sobota: Hajnka- die Burg aus dem 13. Jh., klassizistische Kirche und barocke Kirche; : jodbrome Kurort; Poltr: barock-klassizistische Kirche, Bste von ster-reichische Keiserin (Sissi), trkische Steinbrcke aus dem 17. Jh.; Kalinovo: romanische Kirche aus dem 13. Jh.; Ozdn: Burgruinen aus dem 13. Jh., Ruin: die Divnsky Bur aus dem 16. Jh., barocke Kirche, renaissances Kastell; Luenec: Judische Synagoge, stdtische Denkmalreservation; Fiakovo: Burgrui-nen, barocke Kirche und Kloster; Hali: renaissances Schlo aus dem 17. Jh., Park mit einmaligen Bumen; Star Hali: Nationalkulturdenkmal- mittelterliche Gemlde in die St. Juraj Kirche, hlzerne Glockturm aus dem 17. Jh.; omoka: Naturreservation vul-kanische Basaltsteinfall - europeische Raritt. b) Museen und Galerien: Bansk Bystrica: Mittelslowakisches Muse-um, Museum des Slowakischen Nationalaufstandes; Kremnica: Mnzen und Medaillen Museum; Bansk tiavnica: das Bergwerksgeschich-te Museum mit Mglichkeit des Absteiges in den historischen Stollen, Mineralogisches Museum; Krupina: das A. Sldkovi Museum; Sebech-leby: das Freilichtmuseum der Volksarchitektur; Luenec: das Novohradsk Museum und Galerie; Rimavsk Sobota: das Gemersk Museum. c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Bansk tiavnica: Trienalle feiner Plastik und Gemlde (VI.), SaitenleseFestspiele der Folk -Country und Bluegrass Musik (VII.), Kultursommer (VII.VIII.), Wallfahrt (IX.); Sebechleby: Slowakische Dionysien (V.); Krupina: Playback-show (III.), Filmsommer (VI.IX.), Musikfestspiele (VI.); Dudince: die Gorazd Tage (VII.); Zvolen: Musikfrhling (IV.V.); Schlospiele (VI.VII.), Kultursommer (VII.VIII.); Detva: Folklorfeste (VII.); Hriov: Peter-Paul Jahrmarkt(VI.); iar nad Hronom: Musikfrhling (III.VI.), Maximiln Hell Tage (V.); Kremnica: Weie Spur SNP (II.) Festspiele der Blasmusik (V.); Vek Krt: Weinlesefest (X.), Bergerjahrmarkt (IX.) Slia-kpele: Kultursommer (VII.VIII.); Ri-mavsk Sobota: Dobinsk Mrchenland - Gemer (IX.), Blasmusikfespiele vo Gemer (V.); Klenovec: Folklorfest (VII.); Kokava nad Rimavicou: Internationale Schau von jugendlichen Folksgrup-pen (VIII.); Luenec: Internationale Symposium der Keramiker (VII.VIII.), Folklorfestspiele (VII.VIII.)d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Wassersporte, Sommerferien: Hodrusk See Paddeln, Schwimmen, Pvadlo Badestrand, Paddeln, Richavsk jazero Paddeln, Schwimmen, Mov Angeln, Surfing, Schwimmen, Ruin An-geln, Schwimmen, Tepl Vrch Surfing, Schwimmen; Thermalbaden: Sklen Teplice, Kovov, Brusno, Slia, Dudince; Winter und Sommersport-zentren: Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana, Ltky pri Detve, Tureck, Tle- Bystr, Krova Hoa . Stredoslovensk regin Cestovn ruch000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn93 93 27/8/07 16:53:58F94ilinsk krajVeobecn charakteristika: Tento hornat kraj v severnej asti Slovenska je vznamnou kriovatkou v smeroch vchod zpad a sever juh (hranin priechody s eskou repub-likou: Makov, Klokoov, Svrinovec; s Poskom: Skalit, Oravsk Polhora, Jablonka, Trsten). Je vyhadvan najm milovnkmi letnej a zimnej tu-ristiky a obdivovatemi prrodnch krs a udovch tradci. Jeho historickm a kultrnym centrom je krajsk mesto ilina na strednom toku rieky Vh. Historick jadro iliny z obdobia renesancie s typic-kmi arkdami je chrnenou mestskou pamiatkou. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: ilina: Trojin kostol s renesannou zvonicou, starobyl radnica, Frantiknsky kostol a kltor, Jezuitsk kostol a kltor, neskororomnsky kostol a kaplnka v mestskej asti Zvodie, Budatnsky z-mok s vstavou drotrstva, zrcaniny hradu Streno a Starhrad a nealek Hriovsk hrad; Krasany: neskorobarokov katie; Lietava: Lietavsk hrad; Kunerd: klasicistick zmok; imany: udov architektra; Rajec: mestsk pamiatkov zna re-nesann radnica, gotick kostol; Rajeck Lesn: ptnick miesto, rezbrsky unikt-pohybliv Betlehem; Radoa: renesann katie; Kysuck Nov Mesto: starobyl pivovar zo 17. stor., renesann jadro mesta; adca barokov kostol; Turzovka: ptnick miesto s lieivou vodou; Oadnica: kalvria s kamennm kostolom, katie s prrodnm parkom, prrodn rezervcia jedobuinovho porastu Vek Raa; Nov Bystrica: nrodn kultrna pamiatka- historick lesn eleznica s parnou trakciou svetov rarita v elezninej doprave; Klokoov: prrodn rezervcia- paleognne pieskovcov tvary, zachovan udov architektra; Makov: Jedobu-inov pralesovit porast; Kora: ojedinel vskyt povrchovho ropnho pramea; Velin: zachovan udov architektra, starobyl zemianska kria, z-mok z 18. stor.; Doln Kubn: historick nmestie, zemianska kria, upn dom, historick cintorn; Istebn: dreven kostol zo 16. stor.; Letiny: dreven kostol z 15. stor.; Jasenov: rodn dom M. Kukuna; Vyn Kubn: vznamn archeologick lokalita z doby bronzovej; Oravsk Podzmok: zachovan Oravsk hrad z 13. stor.; Tvrdon: gotick kostol z dreva 16. stor.; Ruomberok: barokov kostol, pamtnk Andreja Hlinku, pamtnk obetiam nsilnej maarizcie a rodn dom A. Hlinku (mestsk as ernov); Lky-kpele: klasicistick kostol, chrnen prrodn tvar-vodopd a travertny; Ka-lameny: Liptovsk hrad; ubocha: klimatick kpele, secesn hrazden budovy; Vlkolnec: pamiatkov rezervcia udovej architektry-prijat do zoznamu svetovho kultrneho dedistva UNESCO; Liptovsk Mara (Havrnok): archeologick lokalita- pozostatky keltskho sdliska; Beeov: renesann katie, travertnov tvary, termlne pra-mee; Liptovsk Mikul: Pongrcova kria z 15. stor., renesann palatnska kria, barokov jezuitsk kltor; Demnovsk dolina: sstava kvapo-vch jask; Vaec: Vaeck jaskya; Liptovsk Jn: 24 zmockch sdiel zo 16.17. stor., termlne pramene; Paldzka: barokov zmok; Liptovsk Hrdok- zrcaniny gotickho hradu z 13. stor., rene-sann katie; Kvaany: Kvaianska dolina: krasov tiesavy s vodopmi, technick pamiatka-vodn mlyn a vodn pla; Martin: gotick kostol z 13. stor., Matica slovensk, Divadlo SNP; Turianska tiavnika: zmok zo 16. stor; Mochovce: roko-kovo-klasicistick katie; Kltor pod Znievom: hrad Zniev, ranogotick kostol a kltor z 13. stor. b) mze a galrie: ilina: Povask mzeum a galria; Terchov:pamtn izba Juraja Jnoka; imany: etnogra-fick vstava; Martin: Nrodn cintorn, Nrodn mzeum, galria Martina Benku; Blatnica: mzeum Karola Plicku; Vychylovka: mzeum Kysuckej dediny; Doln Kubn: Mzeum P. O. Hviezdoslava, regionlna galria; Podbiel: Mzeum Oravskej dediny; Tvrdon: Galria Mrie Medveckej; Ruomberok: Liptovsk mzeum, Galria . Fullu; Liptovsk Mikul: Literrno-historick mzeum a galria, Mzeum jaskyniarstva; Liptov-sk Hrdok: Liptovsk vlastivedn mzeumc) kultrno-spoloensk podujatia: Terchov: kadoron folklrne slvnosti Jno-kove dni(VIII.), Cyrilometodsk dni (VII.); Rajec: Ra-jeck maratn; Skalit Zwardo: Medzinrodn lyiarske preteky (I.), Goralsk slvnosti (VI.); Turzov-ka: Beskydsk slvnosti folklrna tvorba; Oadnica: Kysuck p (VIII.); adca: Divadlo a deti- prehliadka detskch ochotnckych divadiel (IX.); Kubnska ho-a: lyiarske preteky na poes obet lavn (II.); Orav-sk Podzmok: prehliadka divadelnch sborov (VII.); akov: akovsk minimaratn beeck preteky (VII.); Liptovsk Mikul iarska dolina majstrovstv Slovenska v skialpinizme (III.), Medzinrodn Tatransk slalom vodn slalom na V-hu (V.), Nrodn vstup na Kriv (V.), Nrodn sa Deti a udov tvorba, Tatransk kamzk- medzinrod-n sa amatrskych filmov (X.), Liptovsk maratn (XI.); Martin: Tradin udov podujatia v skanzene (V.X.), Scnick atva- prehliadka amatrskych divadiel (IX.), Slovensk Pyreneje-cyklistick preteky (IX.);Turianske Teplice: Hudobn leto; Slanick ostrov ( Oravsk priehrada) ostrov umenia- hu-dobn leto, vstavy obrazov; Jasn: kadoron celoeurpska sa v lyovan Vek cena Slovenska; d) portovo-rekrean monosti: vodn porty, letn rekrecia: Streno: splavovanie Vhu na pltiach, rafting, Podbansk- Vav-riovo: rafting na rieke Bel; Rajec, Rajeck Teplice, Turianske Teplice, Beeov, Liptovsk Jn: ter-mlne kpalisk; Oravsk priehrada, Liptovsk Mara: surfovanie, vlety na lodi, kpanie, jachting, rybolov; lyovanie, horsk turistika, zimn porty: Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit, Makov, adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo, Martin- Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn, Doln Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe. Region ilinaGeneral characteristic: This largely mountainous region in the Northern part of Slovakia and it is important national and inter-national junction in the direction East- West and South North (crossing points with Czech Republic: Makov, Klokoov, Svrinovec; and Poland: Skalit, Oravsk Polhora, Jablonka, Trsten). A region is attractive for lovers of winter sports, hiking, natural beauties and folklore. Historical and administrative centre of the region is ilina. A historical renaissance centre with typical arcades is proclaimed for conservation area. a) Castles, chteaus, places of interest: ilina: Church of Holy Trinity with renaissance bell-tower, the Old Town Hall, Franciscans church and monastery, Jesuit church and monastery, Church of St. Stephen the oldest preserved example of a Romanesque church from 14th century, Budatn castle with exhibition of wicker products, ruins of Streno castle and Hriov castle; Krasany: a late baroque chteau; Lietava: ruins of Lietavsk castle; Kunerd: classicist castle; imany: a folk ar-chitecture reserve; Rajec: urban preservation area renaissance Town Hall, gothic church; Rajeck Lesn: place of Pilgrimage, unique exhibit of carv-ing art movable Bethlehem; Radoa: renaissance chteau; Kysuck Nov Mesto: renaissance his-torical centre; adca: baroque church; Turzovka: place of Pilgrimage with healing water; Oadnica: Calvary with stone church, chteau and a national park with preserved remains of beechwood forest (Vek Raa); Nov Bystrica: Historic forest railway with original steam engine- only one of its kind in the world (track has a turntable); Klokoov: Natural reserve- paleographical sandstones, folk architecture; Makov: an example of young fir beechwood forest; Kora: unique example of surface oil sources- gey-sers in Slovakia; Velin: folk architecture, castle from the 18th century; Doln Kubn: historical preserved town centre, District house Renais-sance-Baroque building with an arcaded central inner courtyard, National cemetery; Istebn: wooden church from the16th century.; Letiny: wooden church from the 15th century; Jasenov: Memorial house of the Slovak writer M. Kukun; Vyn Kubn: an important archeological locality form the Bronze age (Tup skala hill) and remains of the settlement from the period of the people of urn fields; Oravsk Podzmok: well preserved Oravsk castle from the 13th century; Tvrdon: gothic wooden church from the 16th century., Ruomberok: baroque Town Hall, Memorial to Andrej Hlinka ( a national cultural monu-ment), Memorial to sacrificies of violent Magyarization and memorial house of Andrej Hlinka ( ernov); Lky-kpele: classicist church, protected natural creations-waterfall and travertine stones; Kala-meny: Liptovsk castle; ubocha: a climatic mountain spas, bulwarked buildings; Vlkolnec: protected area of folk architecture included in the index of the worlds cultural heritage (UNESCO); Liptovsk Mara (Havrnok): archeological locality remains of Celtic settlement; Beeov: renaissance chteau , travertine creations, thermal springs; Liptovsk Mikul: Pongrc curia from the 15th century, renaissance Selig House, Baroque Cestovn ruch Stredoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn94 94 27/8/07 16:54:03F95Jesuit monastery; Demnovsk dolina: dripstone caves; Vaec: Vaeck cave; Liptovsk Jn: 24 chteaus from the 16th 17th century, thermal water; Paldzka: baroque castle; Liptovsk Hrdok: ruins of zrcaniny gothic castle from the 13th century, renaissance chteau; Kvaany: Kvaianska dolina karst ravines, wooded cliff faces, canyons, caverns and waterfalls, examples of folk engineer-ing water mills and water saw mill; Martin: gothic church from the 13th century, Matica slovensk, SNP Theater; Turianska tiavnika: castle from the 16th century; Mochovce: classicist chteau; Kltor pod Znievom: Zniev castle, early-gothic church and monastery from the 13th century. b) Museums and Galleries: ilina: Povask Museum andGallery; Ter-chov: Memorial room of National hero Juraj Jnok; imany: Folk architecture exhibition; Martin: National Cemetery, National Museum, Martina Benka Gallery; Blatnica: Karol Plicka Museum; Vychylovka: Folk architecture skan-zen; Doln Kubn: Museum of P. O. Hviezdoslav, Regional Gallery; Podbiel: Museum of Oravsk vil-lage- skanzen, Tvrdon: Mria Medveck Gallery; Ruomberok: Liptov Museum, Gallery of . Fulla; Liptovsk Mikul: Historical and Literature Museum and Gallery, Slovak Museum of Environment and Caves; Liptovsk Hrdok: Museum of Liptov. c) Cultural and social events: Terchov: Folk Celebrations Jnokove dni(VIII.), St. Cyril and St. Methodius Days (VII.); Ra-jec: Rajec Marathon; Skalit Zwardo: International ski championship(I.), Goral festivals (VI.); Turzovka: Folk festival of Beskydy folk art; Oadnica: Pilgrimage of Kysuce (VIII.); adca: The Theatre and Children a national revue of amateur drama and interpretations of classic works of Slovak drama (IX.); Kubnska hoa: International Ski Races- memo-rial of the victims of avalanches (II.), Oravsk Podzmok: Orava Theatre Podzmok (VII.); akov: akov marathon athletics competition (VII.); Liptovsk Mikul: iarska Valley Slovakian Championship in ski-alpinism (III.), International Tatra Slalom the water slalom (V.), National Climb on Kriv (V.), National competition children and folk art work, Tatransk kamzk (Tatra Chamois) Internation-al Festival of Amateur Films and Video programs (X.), Liptov marathon (XI.); Martin: Traditional Folk Gath-ering in a Skanzen (V.X.), Harvest Stage- Revue of amateur dramatics groups (IX.), The Slovak Pyrenees- Cycling races (IX.); Turianske Teplice: Music Summer; Slanica Island ( Oravsk dam) Island of Art- Music Summer, art-works exhibition; Jasn: European championship in skiing Slovak Grand Price. d) Sports- and recreation opportunities: water sports, fishing, summer holiday: Streno: Floating on the Vh river, raft-ing; Podbansk- Vavriovo: rafting on the Bel river; Rajec, Rajeck Teplice, Turianske Teplice, Beeov, Liptovsk Jn: thermal swimming pools; Oravsk Dam, Liptovsk Mara Dam; ski-ing, mountain tourism, winter sports: Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit, Makov, adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo, Martin- Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn, Doln Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe. Region ilinaAllgemeine Charakteristik: Bergketten, bizzare Felsen, Talengen, Volksarchitek-turbauten das ist die Charakteristik dieser nordlichen Region, die eine wichtige Kreuzung in den Richtungen West Ost und Nord Sd ist (Grenzbergangen mit der Tschechischen Republik: Makov, Klokoov, Svrinovec; mit dem Polen: Skalit, Oravsk Polhora, Jablonka, Trsten). Region ist von den Liebhabern der Wintertouristik und Sommertouristik besucht, aber auch die Bewunderer der Naturschnheiten und Volkstraditionen kommen sich hier auf ihre Kosten. Historische und kulturzentrum der Region ist die Kreis-stadt ilina die grte Stadt des mittleren Waagtales. Historisches Stadtkern mit den Renaissancehusern und typischen Lauben steht unter Denkmalschutz. a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten: ilina: Dreifaltigkeitskirche mit einem Renaissan-ceglockenturm, alte Rathaus, Franziskanekirche mit Kloster, Jesuitenkirche und Kloster, sptromanische Kirche und Kapelle im Stadtteil Zvodie, Budatnsky Schlo mit der Drahtbinderausstellung, Burgruinen von Streno, StarBurg und Hriovsk Burg; Kras-any: sptbarockes Kastell; Lietava: die Lietava Burg; Kunerd: klassizistisches Schlo; imany: Folksarchitektur; Rajec: Bruntlandstadt stdtis-che Denkmalzone renaissances Rathaus, gotische Kirche; Rajeck Lesn: Wallfahrtort, Holzschnitzli-ches Unikat bewegliche Weihnachtskrippe; Radoa: renaissances Kastell; Kysuck Nov Mesto: Alte Brauhaus aus dem 17. Jh., renaissance- Stadtkern; adca: Barockkirche; Turzovka: Wallfahrtort mit Heilwasser; Oadnica: Kalvarienberg mit Stein-kirche, Kastell in dem Naturpark, Naturschutzgebiet mit erhalteten Resten der Waldgemeinschaften der Tannen-Buchenwlder Vek Raa; Nov Bystrica: Nationales Kulturdenkmal historische Waldeisen-bahn mit Dampfantrieb Weltraritt der Kehrteil auf der Strecke; Klokoov: Naturreservation- kugelfor-mige Ausscheidungen der palogenen Sand, erhaltene Volksarchitektur; Makov: Tannen-Buchenurwald; Kora: vereinzelte Tagerdlquelle im Flyschgebiet der Slowakei; Velin: erhaltene Volksarchitektur, uralte Kurie, Schlo aus dem 18. Jh; Doln Kubn: historisches Stadtzentrum, Herrensitz, Gauhaus- do-ppelstockiges renaissance-barockes Gebude mit Arkadenhof, historische Friedhof; Istebn: Holzkirche aus dem 16. Jh.; Letiny: Holzkirche aus dem 15. Jh.; Jasenov: Geburtshaus von M Kukun; Vyn Kubn: bedeutende archeologische Lokalitt aus der Bronzezeit; Oravsk Podzmok: erhaltene Oravsk Burg aus dem 13. Jh., Tvrdon: gotische Holzkirche aus dem 16. Jh.; Ruomberok: barocke Kirche, Denkmal zu Ehre Andrej Hlinka, Denkmal den Opfern der gewaltigen Ungarisation und Geburts-haus von A. Hlinka (Ruomberok Stadtteil ernov); Lky-kpele: klassizistische Kirche, Naturschutz-gebiet- Wasserfall und Travertine; Kalameny: die Liptovsk Burg; ubocha: klimatische Kurort; Vlkolnec:Denkmalreservation der volkstmlichen Architektur ins Verzeichnis der weltlichen Kulturerbe eingetragen wurde (UNESCO); Liptovsk Mara (Havrnok): archeologische Lokalitt- die Reste der keltische Siedlung; Beeov: renaissances Kastell, Travertinformationen, thermale Quellen; Liptovsk Mikul: Pongrc Kurie aus dem 15Jh., renais-sance Palatinkurie, Barockkloster; Demnovsk dolina: Tropfsteinhhle; Vaec: Vaeck Hhle; Liptovsk Jn: 24 Herrensitze aus dem 16.17. Jh., Thermalquelle; Paldzka: Barockschlo; Liptovsk Hrdok- Burgruinen aus dem 13. Jh., Renaissancekastell; Kvaany: Kvaianska doli-na: Karsttalenge und Wasserflle, technische Denk-mal Wassermhle und Wssersgewerk; Martin: gotische Kirche aus dem 13. Jh., Matica slovensk, Theater SNP; Turianska tiavnika: Schlo aus dem 16. Jh; Mochovce: rokoko-klassizistisches Kastell; Kltor pod Znievom: die Burg Zniev, frhgotische Kirche und Kloster aus dem 13 Jh. b) Museen und Galerien:ilina: das Povask Museum Und Galerie; Ter-chov: Gedenkzimmer von Jurej Jnok; imany: etnographische Ausstellung; Martin: National Friedhof, Nationales Museum, Martin Benka Galerie; Blatnica: Karol Plicka Galerie;Vychylovka: Kysuce- Dorf Museum- Volksarchitektur; Doln Kubn: Museum von P. O. Hviezdoslav, Regionale Galerie; Podbiel: das Museum von Orava Dorf- Volksarchitektur, Tvrdon: Galrie von Mria Medveck; Ruomberok: das Liptovsk Muse-um, Galerie von . Fulla; Liptovsk Mikul: Literatur-historisches Museum und Galerie, das Slowakische Museum fr Naturschutz und Hhlen-kunde; Liptovsk Hrdok: das Heimatmuseum. c)Kulturelle und gesellschaftliche Verans-taltungen: Terchov: Folklorfestspiele zu Ehre von Jnok(VIII.), Tage der Hl. Zyril und Methodius (VII.); Rajec: Rajec Marathon; Skalit Zwardo: Internationale Skiwettbewerbe (I.), Bergvolksfeste (VI.); Turzovka: Beskydsk Feste Volksbildung; Oadnica: Wallfahrt (VIII.); adca: Theter und Kin-der- Schau der Kindertheaterensemblen (IX.); Kubn-ska hoa: Skiwettbewerbe zu Ehre der Lavinenopfer (II.); Oravsk Podzmok: Theterfestspiele (VII.); akov: akovsk Marathon Laufrennen (VII.); Liptovsk Mikul-iarska dolina- Meister-schaften der Slowakei im Skialpinismus (III.), Inter-nationaler Tatraslalom Wasserslalom (V.), nationale Besteigung des Bergs Kriv (V.), Nationalwettkampf , Kinder und das traditionelleVolksschaffen, Ta-transk kamzk- Internationale Wettbewerb von den Amateurfilmen und Videoprogrammen (X.), Liptovsk Marathon (XI.); Martin: Traditionelle Volksfestspiele im Freilichtmuseum (V.X.), Bhnenernte- Schau der Amateur Theaterensembles (IX.), Slowakische Pyrenen Fahrradrennen (IX.);Turianske Tep-lice: Musiksommer; Slanick ostrov (Oravsk priehrada- Wasserreservoir) die Insel der Kunst- Musiksommer, Gemldeausstellungen, Jasn: Europeische Skiwettbewerb Grand Prix Slovakia. d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Wassersporte, Sommerferien: Streno: Rafting, Flerei auf den Floen, Podbansk- Vav-riovo: Rafting auf dem Flu Bel; Rajec, Rajeck Teplice, Turianske Teplice, Beeov, Liptovsk Jn: thermal Badebecken, Oravsk priehrada, Lip-tovsk Mara: Surfing, Baden, Schwimmen, Angeln; Schilaufen, Touristik, Wintersportzen-tren: Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit, Makov, adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo, Martin- Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn, Doln Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe. Stredoslovensk regin Cestovn ruch000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn95 95 27/8/07 16:54:06F96Koick krajVeobecn charakteristika: Svojou rozmanitosou a lenitosou od po-horia Slovenskho Rudohoria, Slovenskho Krasu a po mierne zvlnen oblas Horndskej a Moldavskej niny vytvra tento kraj dobr predpoklady pre rozvoj cestovnho ruchu. Metropolou kraja je najvie mes-to Vchodnho Slovenska - Koice. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Koice: historick jadro mesta je najvou pa-miatkovou rezervciou (466 historickch pamiatok): gotick Dm sv. Albety najv na Slovensku zo 14. stor, Frantiknsky kltor, Levosk dom, univer-zitn kostol, ttne divadlo, Jasov: kltor a barokov kostol, gotick kostol z 15. stor., zrcaniny gotickho hradu, Jasovsk kvapov jaskya; Zdielsk ties-ava: ttna prrodn rezervcia kaon s 250 m vy-sokmi skalnmi stenami v Slovenskom krase; Hera-ny: studen gejzr (do vky 20 m) eurpska rarita; Medzev: barokovo-klasicistick kostol; Sobrance: Nrodn prrodn rezervcia- Morsk oko (zaliaty kr-ter sopky); Turnianske podhradie: gotick kostol a zmok, zrcanina Turnianskeho hradu, Slansk hrad; Kysak: zrcaniny dvoch hradov; Spisk Nov Ves: 86 m vysok vea gotickho chrmu zo 14. stor., Murnsky hrad; Predn Hora: neobarokov zmok; Gelnica: gotick zmok z 13. stor., mestsk pamiat-kov zna udov a metianske domy, kamenn most technick pamiatka; Kluknava: cestn dreven most, renesann katie, vodn mlyn; Smolnk: trojin stp s plastikou, ptnick kostol v tskych horch; Run: barokov katie; Spisk Vlachy: star radnica z 15. stor.; ehra: romnsko-gotick kostol z 13. stor.; Spisk Kapitula: mestsk pa-miatkov rezervcia z 13. stor.; Pleivec: zrcanina gotickho vodnho hradu, kostol zo 14. stor.; Roa-va: bansk mesto s gotickmi metianskymi domami, mestsk vea zo 17. stor., star radnica a mincova, biskupsk rezidencia; Krsna Hrka: zmok z 13. stor., mramorov mauzleum rodiny grfa Andrssyho, najlepie udriavan zmok na Slovensku, dva sarko-fgy z bieleho carrarskho mramoru; Betliar: p-vodne renesann poovncky katie cena EUROPA NOSTRA za pamiatkov obnovu; Dobin: bansk mesto-bansk technick pamiatky, kostol z 15. stor., Dobinsk adov jaskya- najvia na Slovensku; Silick adnica: 91 m hlbok krasov jama s adovou vzdobou (archeologick nlezisko obydlia praloveka); Domica: kvapov jaskya (archeolo-gick nlezisko z neolitickej doby); Gombasek: Gombaseck kvapov jaskya; Ochtin: Ochtinsk aragonitov jaskya svetov unikt (chrnen pr-rodn vtvor); CHKO Slovensk kras: biosferick rezervcia chrnen UNESCO; Trebiov: zrcanina hradu Pari, barokov zmok, neskorogotick kostol a kltor; Bora: renesann katie zo 16. stor.; Le-les: budova prepotstva premontrtov z 15. stor., go-tick kltorn kaplnka so zachovanmi stredovekmi mabami, gotick kostol zo 14. stor.; Michalovce: barokovo-klasicistick zmok zo 17. stor., predromn-ska rotunda z 13. stor.; Viniky: pvodne tokajsk pivnice z 15. stor.; Vinn: ranogotick kostol, Vi-niansky hrad, katie zo 17. stor.; CHKO Latorica: sstava mtvych ramien Latorice, Ondavy a Laborca lun lesy s vskytom endemitov medzinrodnho vznamu; Remetsk Hmre: poovncky zmok. b) mze a galrie: Koice Slovensk technick mzeum, Vcho-doslovensk mzeum, Mzeum Vojtecha Lfflera; Medzev: Mzeum vodnho kovstva (rekontruova-n vyha z r. 1495), rezervcia udovej architektry; Krompachy: Mzeum Krompachy; Slavoovce: pamtn izba Pavla Dobinskho; Betliar: galria a mzeum; Michalovce: Zemplnske mzeum; Tre-biov: Zemplnske mzeum; Roava: Bancke m-zeum; Pozdiovce: vstava hrniarstva a keramikyc) kultrno-spoloensk podujatia: Koice: kadoron Medzinrodn maratn mieru; Trebiov: Gorazdov ekumenick festival sakrlnych skladieb(VI.), Majstrovstv zny strednej Eurpy autokros (VI.), Zemplnske kultrne dni Zempln (VII.), Vinohradncke dni- Krovsk Chlmec (IX.); Michalovce: Medzinrodn festival piesn a tancov Zemplna (VII.); Gelnica: Medzinrodn hokejov turnaj dorastencov (II.), Spisk slvnosti dychovch hudieb (VII.), Majstrovstv sveta v motokrose (VII.) Gelnick jarmok (VIII.), P panny Mrie Snenej horn (VIII.); Roava: Bancke Turce v Dobinej (VI.), Dobinsk kopec- automobilov preteky (II.), Roavsk jarmok (IX.); Gombasek: Celottne kul-trne slvnosti; Rejdov: Folklrne slvnosti (VIII.); d) portovo-rekrean monosti: stredisk letnch a zimnch portov a lyovania: Dedinky, Mlynky, Plejsy pri Krom-pachoch, Kojovsk Hoa pri Koiciach; letn re-krecia, vodn porty, rybolov: Bukoveck vodn ndr, Palcmansk Maa, vodn ndr Run, anianske jazero, Zemplnska rava, Vinianske jazero Milovnkov dobrch tokajskch vn uspokoj ich bohat vber najm v juhovchodnej asti reginu.Koice regionGeneral Characteristic: The colorfulness and variety of a terrain that alternates plains (Moldavian Lowlands, Hornd Lowlands) with hills (Slovak Ore Mountains, Slo-vak Karst) makes this a good area to develop hiking, recreational activities and sports. A centre of the Region is the biggest town in eastern Slovakia - Koice. a) Castles, Chteaus and Places of Interest: Koice: historical centre is biggest memorial town reserve (466 listed historical monuments), most im-portant monument is St. Elisabeth Cathedral from the 14th century, Franciscans monastery, Levosk house, University church, State Theater; Jasov: monastery and baroque church, gothic church from the 15th century, ruins of gothic castle, Jasovsk cave; Zdiel-sk tiesava: a state nature reserve canyon with up to 250 m high walls in Slovak Karst; Herany: Geyser a rarity in Central Europe (shoots up to 20 m); Medzev: baroque classicist church; Sobrance: National Nature Reserve - Morsk oko (Lake formed by volcanic crater); Turnianske podhradie: gothic church and castle, ruins of Turniansky castle, Slansk castle; Kysak: ruins of two castles; Spisk Nov Ves: 86 m high Gothic Church Tower from the 14th century, Murnsky castle; Predn Hora: neo- ba-roque castle; Gelnica: gothic castle from the 13th century, urban preservation area folk houses, stone bridge a technical memorial; Kluknava: a wooden bridge, renaissance chteau, water mill; Smolnk: a triple pillar with a plastic, Pilgrimage church ints Hills; Run: baroque chteau; Spisk Vlachy: old Town Hall from the 15th century; ehra: Roman-esque gothic church from the 13th century; Spisk Kapitula: urban reservation area from the 13th century, Pleivec: ruins of the Gothic water castle, church from the 14th century; Roava: mining town with a gothic burgher houses, Town Tower from the 17th century, old Town Hall and Mint, Bishops Cathedral; Krsna Hrka: castle from the 13th century, private mausoleum of Andrssy family- best preserved castle in Slovakia, two sarcophaguses made of white Carrara marble; Betliar: Original renaissance chteau prestigious price EUROPA NOSTRA for monument res-toration, ; Dobin: mining town b mining technical monuments, church from the 15th century, Dobinsk Ice Cave the largest ice cave in Slovakia; Silick adnica-cave: 91 m deep hole with ice decoration (archeological site from prehistoric period); Domica: Limestone cave (archeological finds of Neolithic inhabitants); Gombasek: Gombaseck dripstone cave; Ochtin: Ochtinsk aragonite cave preserved natural creation (world rarity); CHKO Slovensk kras(preserved Country Region the Slovak Karst: a biospheric reserve recorded by the UNESCO; Trebiov: ruins of Pari castle, baroque castle, late- gothic church and monastery; Bora: renaissance chteau from the 16th century; Leles: the building of the former provost of Pratum monstratum from the 15th century, gothic chapel with well preserved mediaeval wall- painting, gothic church from the 14th century; Michalovce: baroque classicist castle from the 17th century, Pre-Romanesque rotunda from the 13th cen-tury; Viniky: original Tokay vine cellars from the 15th Cestovn ruch Vchodoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn96 96 27/8/07 16:54:13F97century; Vinn: early- gothic church, Viniansky castle, chteau from the 17th century, CHKO (protected countryside) Latorica: complex of backwaters forests and alluvial fields these forests are quite extraordinary for its rare and unique fauna and flora- ornithological reserve of international importance; b) Museums and Galleries: Koice Slovak Technical Museum, East Slovakia Museum, Museum of Vojtech Lffler, Medzev: Museum of Water Smithery (well pre-served forge from the 1495 year), open air mu-seum of folk architecture- skanzen; Krompachy: Museum Krompachy; Slavoovce: A Memorial room of tale teller P. Dobinsk; Betliar: Gallery and Museum; Michalovce: Zempln Museum; Trebiov: Zempln Museum; Roava: Mining Museum; Pozdiovce: Exposition of Ceramics. c) Cultural and social events: Koice: International Marathon; Trebiov: Gorazd Ecumenical Festival of Sacral Compositions (VI.), Championship of Central European zone in car cross (VI.), Zempln Cultural Days (VII.), Wine picking Celebrations - Krovsk Chlmec (IX.); Michalovce: International Folk Songs and dances festival (VII.); Gelnica: International Ice-Hockey Championship (II.), Spi Celebrations of brass bands (VII.), World Championship in car cross (VII.) Gelnica Fair (VIII.), St. Mary - Pilgrimage horn (VIII.); Roava: Miners Fair in Dobin (VI.), Dobinsk kopec- car races (II.), Roava Fair (IX.); Gombasek: National Cultural Celebrations; Rejdov: Folk Festivals (VIII.); d) Sports- and recreation opportunities: summer and winter sports centres: Dedinky, Mlynky, Plejsy pri Krompachoch, Kojovsk Hoa pri Koiciach; summer and water sports, fishing: Bukoveck water reservoir, Palcmansk Maa- lake, Run Dam, anianske Lake, Zemplnska rava Lake, Vinianske Lake. A large variety of Tokay wine covers a claims of its lovers mainly in South Eastern part of this region. Region KoiceAllgemeine Charakteristik: Vielfltigkeit und Gelndegliederung dieser Region von Slovensk Rudo-horie und Slovensk Kras Gebirge bis ebene Oberfl-che der Moldavsk und Horndska Niederung erstellen die gute Bedingungen fr Fremdenverkehr Enwicklung. Die grte Stadt der Ostslowakei - Koice ist zugleich Verwaltungszentrum dieser Region. . a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:Koice: die grste Attraktion der Stadt ist der historische Stadtkern mit spindelfrmigem Marktplatz steht unter Denkmalschutz (466 historische Denk-mler): gotische St. Elisabeth Dom die grte Kirche der Slowakei aus dem14. stor, Franziskanerkloster, Levoa-Haus, Universittskirche, Staattheater; Ja-sov: Kloster und barocke Kirche, gotische Kirche aus dem 15. Jh.,Burgruinen, Jasovsk Tropfsteinhhle; Zdielsk tiesava: Naturreservation- Talenge- Canon mit 250 m hhen Steinwnden inSlovensk Kras; Herany: euroische Unikat Geiser (sprht bis 20 m Hhe); Medzev: barock-klassizistische Kir-che; Sobrance: nationale Naturreservation - Morsk oko (bergeschwemmter Vulkankrater); Turnianske podhradie: gotische Kirche und Schlo, Burgruinen, die Slansk Burg, Kysak: zwei Burgruinen, Spisk Nov Ves: 86 m hhe Turm der gotischen Kirche aus dem14. Jh., die Murnsky Burg; Predn Hora: neobarockes Schlo, Gelnica: gotisches Schlo aus dem 13. Jh., stdtische Denkmalzone- Volks- und Brgerhuser, Steinbrcke technische Denkmal; Kluknava: Holzbrcke, renaissances Kastell, Was-sermhle; Smolnk: Dreifltigkeitsule mit Plastik, Wallfahrtkirche intske Gebirge; Run: Barockka-stell; Spisk Vlachy: alte Rathaus aus dem 15. Jh.; ehra: romanisch-gotische Kirche aus dem 13. Jh.; Spisk Kapitula: stdtische Denkmalreser-vation aus dem 13. Jh., Pleivec: Wasserburgrui-nen, Kirche aus dem14. Jh.; Roava: Bergstadt mit gotischen Brgerhusern, Stdtturm aus dem17. Jh., alte Rathaus und Mnzanstallt, Bischoffsresidenz; Krsna Hrka: Schlo aus dem 13. Jh., Marmor-mausoleum der Familie Graf Andrssy, das best erhal-tene Schlo der Slowakei, zwei Sarkophags aus dem Carraramarmor; Betliar: renaissances Kastell der Preis von EUROPA NOSTRA fr Denkmalrenovierung; Dobin: Bergstadt- technische Denkmler, Kirche aus dem 15. Jh., die Dobinsk Eishle- dei grte der Slowakei; Silick adnica: 91 m tiefe Karsthhle mit Eisdekoration (archeologische Lokalitt - Forzeit-menschsiedlung); Domica: Tropfseinhhle (archeo-logische Fundstelle aus Neolit); Gombasek: die Gombaseck Steintropfhhle; Ochtin: die Ochtinsk Aragonithhle Weltunikat (geschtzte Naturforma-tion); CHKO Slovensk kras (Slowakische Karst): biospherische Resevation von UNESCO regi-striert; Trebiov: Burgruinen Pari, BarockSchlo, sptgotische Kirche und Kloster; Bora: renaissances Kastell aus dem 16. Jh.; Leles: Gebude des ehe-maligen Prmons von den Prmonstratenser aus dem 15. Jh., gotische Klosterkapelle mit erhaltenen mitte-llterlichen Gemlden, gotische Kirche aus dem14,. Jh.; Michalovce: barock-klassizistisches Schlo aus dem17. Jh., frhromanische Rotunde aus dem 13. Jh.; Viniky: ursprnglich Tokaier Weinkeller aus dem 15. Jh.;Vinn: frhgotische Kirche, die Viniansky Burg, Kastell aus dem 17. Jh.; CHKO Latorica: das geschtzte Landesgebiet mit den Systemen von Totar-men von Latorica, Laborec und Ondava und anliegen-den Auwldern und alluvialen Wiesen (eingegliedert zwischen den Ramsaerlokalitten der internationalen Bedeutung); Remetsk Hmre: das JgerSchlo. b) Museen und Galerien: Koice Slowakische Technisches Museum, Ostslowakisches Museum, Vojtech Lfflers Museum; Medzev: Wasserschmiedehandwerk - Museum (rekonstruierte Feueresse aus dem 1495 J), Freilichts-museum der Volksarchitektur; Krompachy: das Krompachy Museum; Slavoovce: Denkzimmer von Mrchendichter Pavol Dobinsk; Betliar: Galerie und Museum; Michalovce: das Zempln Muse-um; Trebiov: das Zempln Museum; Roava: Bergmuseum; Pozdiovce: Keramikausstellung. c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Koice: Friedenmarathon ; Trebiov: Gorazd Festspiele der Sakrallieder (VI.), Meisterschaften der Zone in mittleren Europa im Auto-Cross (VI.), Kulturtage von Zempln (VII.), Weinlesefest- Krovsk Chlmec (IX.); Michalovce: Internationale Festspiele der Lieder und Tanzen von Zempln (VII.); Gelnica: Internationale Eishockeyturnier der Nachwuchsspieler (II.), Blasmusikfeste von Spi (VII.), Weltmeister-schaft im Moto-Cross (VII.) Jahrmarkt in Gelnica (VIII.), Marienwallfahrt - horn (VIII.); Roava: Bergpfingstfest in Dobin (VI.), Dobin - Autorallye (II.), Roava - Jahrmarkt (IX.); Gombasek: Natio-nale Kulturfeste; Rejdov: Folklor - Feste (VIII.); d)Sport- und Erholungsmglichkeiten: Sommer- und Wintersportzentren und Skizentren: Dedinky, Mlynky, Plejsy bei Krompachy, Kojovsk Hoa bei Koice; Som-merferienzentren- Wassersporte, An-geln: Bukoveck Wasserreservoir, Palcmansk Maa Wasserreservoir Run, anianske See, Zemplnska rava- See, Vinianske See. Die Liebhaber der guten Tokajerweine kommen sich sicher auf ihre Kosten in dem sdlichen Teil der Region. Vchodoslovensk regin Cestovn ruch000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn97 97 27/8/07 16:54:34F98Preovsk krajVeobecn charakteristika: Severn hranicu kraja s Poskom lemuj nae najmenie vehory Vysok Tatry. S vari najzn-mejou a najpropagovanejou asou Slovenska, ale Preovsk kraj a k vchodnej hranici s Ukraji-nou zaleka neponka len krsy Vysokch Tatier. Hodn obdivu s i zvltne prrodn vtvory ako jaskyne (Belianska), vodopdy (Vysok Tatry, Litmanov-Jarabinsk prielom, Kamenn Baba-Lipovce) a predovetkm pohostinn udia. Krajsk mesto Preov je kultrnym a hospodrskym centrom kraja. a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Preov: historick as mesta je vyhlsen za mestsk pamiatkov rezervciu: starobyl kalvria, gotick chrm sv. Mikula zo 14. stor., Rkociho dom zo 14. stor., renesann kostol a evanjelick kolgium zo 17. stor., barokov grkokatolcky biskupsk kostol, frantiknsky kostol a kltor, pozostatky stredovek-ho mestskho opevnenia; Sabinov: zrcaniny ari-skho hradu, gotick kostol zo 14. stor., renesann lceum; arisk Michaany: arisk hrad, re-nesann katie zo 16. stor., barokov kaplnka; Bar-dejov: gotick mesto cena UNESCO za zchranu umeleckch pamiatok, Kapuiansky hrad, zachovan mestsk hradby, gotick kostol, chrm sv. Egdia z 15. stor., renesann Star radnica (nrodn kultrna pamiatka), starobyl gymnzium zo 16. stor.; Barde-jovsk kpele: Rkociho vila, kpen kolonda; Svidnk: dreven kostoly pravoslvnej a grkokato-lckej cirkvi zo 17. stor.; Dukla: pamtnk padlm v 2. svetovej vojne; Poprad: kostol sv. Egdia z 13. stor., starobyl zvonica, barokov marinsky stp; Spisk Sobota: mestsk pamiatkov rezervcia; diar: rezervcia udovej architektry; Kemarok: mestsk pamiatkov rezervcia, Kemarsk zmok, starobyl lceum, vchodisko do Pieninskho nrodnho parku; Spisk Bel: komplex katieov a zvonica z 15. stor.; Spisk Star Ves: gotick kostol; erve-n Kltor: kartuzinsky kltor zo 14. stor.; Star ubova: ranogotick kostol z 13. stor., prrodn tvar jaskya Aksamitka v Haligovskch skalch, ubovniansky hrad zo 14. stor., skanzen udovej architektry a umenia; Vyn Rubachy: zacho-van pamiatky z 15. stor., krter sopenho pvodu s termlnou vodou; Podolinec: mestsk pamiatkov rezervcia piaristick kostol a kltor, renesann zvonica, pozostatky mestskch hradieb; Spisk Podhradie: najvie zrcaniny hradu z 13. stor. v Eurpe na zozname svetovho kultrneho dedistva UNESCO, mestsk pamiatkov rezervcia; Spisk tvrtok: pseudogotick kaplnka z 15. stor. postave-n poda vzoru Siant Chapelle v Pari, katolcky kostol z 13. stor., zbarokizovan kltor minoritov zo 17. stor., obec je vchodiskom do Nrodnho parku Sloven-sk raj, archeologick lokalita; Levoa: mestsk pamiatkov rezervcia kostol sv. Jakuba z 13. stor. najv gotick vyrezvan dreven oltr na svete dielo majstra Pavla z Levoe, radnica z 15. stor., zachovan historick jadro mesta, mestsk hradby; Dlh nad Cirochou: klasicistick zmok; Medzi-laborce: barokov kltor monastyr; Snina: vrch Kremenec najvchodnej bod SR a zrove bod, kde sa stretvaj hranice Poska, Ukrajiny a Slovenska, klasicistick katie v anglickom parku s bronzovou sochou Herkulesa (jeden z troch exemplrov v Eurpe); Stropkov: gotick trojloov kostol zo 14. stor., Po-toky: dreven kostol zo 17. stor. nrodn kultrna pamiatka; Krsny Brod: franczsky romantick kltor; Humenn: klasicistick katie, kltor a go-tick kostol; Hanuovce nad Topou: pamiatkov zna- renesann katie z 18. stor., ranogotick farsk kostol z 13. stor.; Vranov nad Topou: barokov kostol z 18. stor., zrcaniny ranogotickho hradu iva. b) mze a galrie: Medzilaborce: mzeum a galria modernho umenia Andyho Warhola, Snina: Galria MIRO (vye 1 000 diel svetovch majstrov); Hanuovce nad Topou vlastivedn mzeum; Levoa mzeum stredovekho sakrlneho umenia, Spisk mzeum, stla vstava rezbrskeho umenia majstra Pavla; Bardejov najvia stla vstava ikn v ariskom mzeu; Svidnk Vojensk mzeum s pamtnkmi padlm v II. svet. vojne, Mzeum ukra-jinsko-rusnskej kultry; Preov Mestsk mzeum; Vyn Rubachy celoron vstava sch; erven Kltor uniktne muzelne zbierky z ias Raksko-Uhorskej monarchie; Ostura m-zeum goralskej dediny; diar mzeum goralskej dediny; Tatransk Lomnica mzeum TANAP; Mengusovsk dolina symbolick cintorn; Poprad: Podtatransk mzeum; Spisk Bel Mzeum Michala Greisigera, Petzvalovo mzeum; Star ubova ubovnianske mzeum. c) kultrno-spoloensk podujatia: Preov: arisk pohr sa v spoloenskch tancoch (I.), lyiarsky prechod Slnskymi vrchmi (I.), Preovsk hudobn jar (III.V.), Vek cena Preova cyklistika ien (V.VI.), Detsk folklrny festival (VI.), Preovsk kultrne leto (VII.IX.), Marinska p Vek ari (VII.), Preovsk vstavn trhy (IX.), Me-dzinrodn jazdeck preteky (IX.X.), Medzinrodn dezov festival (X.); Poprad: Maratn aerobic (I.), Popradsk hudobn jar (IV.V.), Medzinrodn festival krojovanch bbik (V:), Medzinrodn stretnutie ml-dee na Rysoch; Kemarok: Majstrovstv v loveckej lukostrebe (V.), Kemarsk folklrne dni (V.), Literrny Kemarok (V.VI.), Eurpske udov remeslo (VII.), Medzinrodn pieninsk slalom na Dunajci (VIII.); Star ubova: medzinrodn folklrne festivaly (V.,VI.,VII.), Splav po rieke Poprad do Noweho Saczu (VII.), ubovniansky jarmok (IX.), Vansovej Lomni-ka umeleck prednes (X.); Levoa: Slvnostn ootvorenie sezny na Spiskom hrade vystpenia folklrnych sborov a skupn historickho ermu (V.), Levosk hlavn p (VII.), Medzinrodn festival his-torickho ermu (VIII.); Sabinov: Lyiarsky prechod ergovom (II.), Sabinovsk jarmok (VI.), Folklrne slvnosti Krivany (VIII.), Preteky horskch bicyklov (IX.), Sabinovsk hudobn jese (X.); Bardejov: Bardejov-sk hudobn jar (III.), Jazdeck preteky v parkrovom skkan (V.), Medzinrodn organov festival (VII.); Svidnk: Folklrne festivaly (V.VII.), Slvnosti kul-try Rusnov a Ukrajincov (VI.), Dukliansky beh mieru (IX.); Stropkov-Mikov: Sviatok kultry a portu na poes A. Warhola (VII.); Snina: Podvihorlatsk folklrny festival (VI.), festival tradinch udovch remesiel v Dlhej nad Cirochou (VI.), Turistick pochod po stopch A. Duchnovia Stakn (VII.), Medzin-rodn vtvarn festival (IX.), Festival duchovnej piesne (XI.); Humenn: Humensk hudobn jar (IV.V.), Humensk jarmok (VIII.), Zemplnske slvnosti zbo-rovho spevu (X.), Spievajce rodiny (XI.); Vyn Rubachy: kadoron medzinrodn sympzi sochrskeho umenia; Vranov nad Topou: Zem-plnsky maratn (V.), Vranovsk ptnstka - medzin-rodn chodeck preteky GRAND PRIX Slovakia (VIII.), Zlat gatan spevcka sa populrnych piesn (IX.). d) portovo-rekrean monosti: zimn a letn turistika, zimn por-ty, horolezectvo - Vysok Tatry, Drienica Lys, Spisk Magura; vodn porty, letn rekrecia: Vyn Rubachy, Vrbov (termlne kpalisk), vodn ndr Vrbov (lnkovanie, ry-bolov), Pieniny (kajakrstvo, rafting, rybolov), jazero Domaa (surfing, rybolov plvanie). Cestovn ruch Vchodoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn98 98 27/8/07 16:54:52F99Preov RegionGeneral characteristic: Northern part of this region create board with Po-land the range of the High Tatra the most popularized high mountains in Slovakia. Preov region offers to the visitors not only The High Tatra beauties or natural creations (waterfalls, caves ) but to eastern board with Ukraine can the visitors to see a various monuments of Slovakian history and to meet a friendly people, too. A regional seat is the town Preov his-torical and economical centre. ari. a) Castles, Chteaus and Places of Interest: Preov: The historic part of the town has been designated an urban preservation area: The old Calvary, gothic church of St. Nicholas from the 14th century, Rkoci house from the 14th century, Renais-sance church and evangelical College from the 17th century, baroque bishops cathedral, Franciscans church and monastery, remains of the Town Fortifi-cation; Sabinov: ruins of the ari castle, gothic church from the 14th century, renaissance seminary; arisk Michaany: arisk castle, renais-sance chteau from the 16th century, baroque chapel; Bardejov: Gothic Town from the 14th century was awarded the European Gold Medal for Conservation and Renovation of Cultural Monuments by UNESCO, Kapuiansky castle, well preserved town fortifications, gothic church, St. Egidius church from the 15th century, Renaissance Town Hall (national cultural monu-ment); Bardejov spa: Rkoci chteau, colonnade; Svidnk: wooden churches of Orthodox and Catholic clergy from the 17th century; Dukla: The Monument for the Red Army; Poprad: St. Egidius church from the 13th century, old bell tower, Baroque Marian Col-umn; Spisk Sobota: Urban preservation area; diar: an important ethnographical area and folk architecture; Kemarok: urban preservation area, Kemarsk castle, the Old College, an entry point to the National Park of Pieniny; Spisk Bel: ch-teaus and belltower from the 15th century.; Spisk Star Ves: Gothic church; erven Kltor: Carthusian Monastery from the 14th century; Star ubova: early gothic church from the 13th century, precious natural formation Aksamitka Cave - a part of Haligovsk Rocks, ubovniansky castle from the 14th century, open-air museum of folk architecture and folk art; Vyn Rubachy Spa: well preserved monuments from the 15th century, protected natural feature- small travertine lake (crater) with thermal wa-ters; Podolinec: urban preservation area Piaristic church and monastery, renaissance Belltower, remains of town fortifications; Spisk Podhradie: the ruins of largest castle in Central Europe from the 13th century entered in the UNESCO Index of World Cultural and Natural Heritage; Spisk tvrtok: gothic chapel from the 15th century an imitation of the Saint Chapel in Paris, Catholic church from the 13th century, baroque monastery from the 17th cen-tury, a village is the point of departure for visiting the national Park Slovensk raj, archeological site; Levoa: urban preservation area- a treasure house of historical monuments: St. Jacobs church from the 13th century the largest gothic wooden altar in the world by master Pavol, Town Hall from the 15th century, well preserved historical town centre, town wall for-tifications; Dlh nad Cirochou:classicist castle; Medzilaborce: baroque monastery monastery; Snina: Kremenec- Hill the most easterly point in Slo-vakia it shares border with both Poland and Ukraine, classicist chteau in the English park with a bronze statue of Herkules one of its three exemplars in Eu-rope); Stropkov: gothic church from the 14th century; Potoky: wooden church from the 17th century na-tional cultural monument; Krsny Brod: a French romantic monastery; Humenn: classicist chteau, monastery and gothic church; Hanuovce nad Topou: preservation area renaissance chteau from the 18th century, early-gothic church from the 13th century; Vranov nad Topou: Baroque church from the 18th century, ruins of early gothic castle of iva. b) Museums and Galleries: Medzilaborce: Museum of modern Art in honour of Warhol family, Snina: Gallery MIRO (collection of more than 1000 world masters pieces); Hanuovce nad Topou: National Museum; Levoa: Museum of Mediaeval Sacral Art, Spi Museum, Exhibition of works of Master Pavol; Bardejov: ari Museum; Svidnk Military Museum, Museum of Ukraine-Russian culture; Preov: Town Museum; Vyn Rubachy: Sculpture Exposition; erven Kltor: Unique collection from the Hapsburg period ; Ostura: preserved timbered mountain houses; diar: Museum of folk architecture; Tat-ransk Lomnica: Museum TANAP(High Tatra); Mengusovsk dolina symbolic cemetery of mountain victims; Poprad: Podtatransk Museum; Spisk Bel: Museum of Michal Greisiger, Petzval Museum; Star ubova: ubovnianske Museum. c) Cultural and social events: Preov: ari Cup Ballroom dancing (I.), Ski run to the Slnske Hills (I.), Preov Music Spring (III.V.), Preov Grand Prix womens cycling (V.VI.), Childrens folk festival (VI.), Preov cultural Summer (VII.IX.), Pilgrimage to St. Mary in Vek ari (VII.), Preov Ex-hibition Markets (IX.), International Dukla Races (IX.X.), International Jazz Festival (X.); Poprad: Marathon aerobic (I.), Poprad Musical Spring (IV.V.), Interna-tional festival of dolls in national customs (V:), Interna-tional Youth Gathering on Rysy; Kemarok: Archers - Championship (V.), Kemarok Folklore Days (V.), Lit-eral Kemarok (V.VI.), European folk art (VII.), Inter-national Pieniny slalom on Dunajec river (VIII.); Star ubova: International folk festivals (V.,VI.,VII.), a swim in the river Poprad from Star ubova to Nowy Sacz (VII.), ubovniansky Fair (IX.), Vansovej Lomnika Recitation of Poetry and Prose national competi-tion (X.); Levoa: The Official Opening of the season on the Spisk castle folk ensembles and historical fencing (V.), Levosk Pilgrimage (VII.), International Festival of Historical Fencing (VIII.); Sabinov: Ski run to the ergov (II.), Sabinov Fair (VI.), Folk Celebrations in Krivany (VIII.), Mountain bike races (IX.), Sabinov Musical Autumn (X.); Bardejov: Bardejov Musical Spring (III.), Bardejov Steeplechase (V.), International Organ Festival (VII.); Svidnk: Folk Festivals (V.VII.), Folk Celebration of Ukraine and Russian Culture (VI.), Dukla Run of Peace (IX.); Stropkov-Mikov: Cul-ture and Sport Bank Holiday in honour of Andy Warhol (VII.); Snina: Podvihorlat Folk Festival (VI.), Festival of Traditional Folk Crafts inDlh nad Cirochou (VI.), A. Duchnovi Tourist March Stakn (VII.), Interna-tional Art Festival (IX.), Festival of Spirituals (XI.); Hu-menn: Humensk Music Spring (IV.V.), Humensk Fair (VIII.), Zempln Celebrations of Ensemble Singing (X.), Singing families (XI.);Vyn Rubachy: International Symposium of Sculptors; Vranov nad Topou: Zempln marathon (V.), Vranovsk ptnstka an International walking race GRAND PRIX Slovakia (VIII.), Zlat gatan (Golden Chestnut) an amateur singers competition of popular songs (IX.). d) Sports- and recreation opportunities: winter and summer sports, climbing: High Tatra, Drienica - Lys, Spisk Magura; winter and summer tourism, winter sports Dri-enica Lys, Spisk Magura; summer sports, swimming summer holidays: Vyn Rubachy, Vrbov (thermal swimming pools), water reservoir Vrbov (fishing, swimming), Pieniny (kayak, rafting, fishing), The Lake Domaa (surfing, fishing, swimming). Vchodoslovensk regin Cestovn ruch000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn99 99 27/8/07 16:54:59F100Region PreovAllgemeine Charakteristik: Nordliche Grenze mit Polen bilden unsere attrak-tivste Hochgebirge -Hohe Tatra. In diesem Gebiet sind die Besucher nicht nur von dem typischen Glazial- und Felshochgebirgsrelief sondern auch von der einzigar-tigen Fauna, Flora und vor allem von den freundlichen Leuten bis zu Ukrainische Grenzen, beeidruckt. Kreisstadt Preov ist kultur-und hi-storirisches Zentrum der Region. a) Burgen, Schlsser, Sehenswurdigkeiten: Preov: historische Stadteil steht unter Denkmal-schutz: uralte Kalvarienberg, gotische Kirche des St. Nikolaus aus dem 14. Jh., Rkoci Haus aus dem 14. Jh., renaissance Kirche und evangelische Kollegium aus dem 17. Jh., barocke Orthodoxkirche, Franzis-kanerkirche und Kloster, Reste der Stadtfestung; Sabinov: Burgruinen arisk Burg, gotische Kirche aus dem 14. Jh., renaissance Lyzeum; arisk Michaany: die arisk Burg, renaissances Ka-stell aus dem 16. Jh., barocke Kapelle; Bardejov: gotische Stadt aus der Mitte des 14. Jh. wurde von UNESCO fr Rettung und Erneuerung der Kulturdenk-mler mit goldene Medaille erteilt, die Kapuiansky Burg, erhaltene Stadtfestungen mit den Basteien, gotischeKirche, St. Egdius Kirche aus dem 15. Jh., renaissance Rathaus (Nationales Kulturdenkmal), Gymnasium aus dem 16. Jh.; Bardejovsk kpe-le: Rkoci Ville, Kurort-Kolonade; Svidnk: hlzerne Kirchen aus dem 17. Jh.; Dukla: Denkmal zu Ehre den Gefallenen in dem 2-ten Weltkrieg; Poprad: Kirche von St. Egdius aus dem 13. Jh., alte Glockenturm, barocke Mariensule; Spisk Sobota: stdttische Denkmalreservation; diar: Freilicht Reservation der Volksarchitektur; Kemarok: stdttische Denkmalre-servation, das Kemarsk Schlo, uralte Lyzeum, Aus-gangspunkt in Nationalpark Pieniny; Spisk Bel: Baukomplex der Kastelle a Glockturm aus dem15. Jh.; Spisk Star Ves: gotischeKirche; erven Kltor: kartusianer Kloster aus dem 14. Jh.; Star ubova: frhgotischeKirche aus dem 13. Jh., unikate Naturformation Hhle Aksamitka inHaligovsk skaly, die ubovniansky Burg aus dem 14. Jh., Freilichtsmuseum der Volksarchitektur; Vyn Rubachy: erhaltene Denkmale aus dem 15. Jh., Travertinsee-Krater mit thermalem Wasser; Podoli-nec: stdttische Denkmalreservation Piaristkirche und Kloster, renaissance Glockenturm, Reste der Stadtfestung; Spisk Podhradie: die grte Bur-gruinen in Mitteleuropa aus dem 13. Jh. auf der Liste des UNESCO-Kulturerbes, stdttische Denkmalreser-vation; Spisk tvrtok: pseudogotische Kapelle aus dem 15. Jh., katolische Kirche aus dem 13. Jh., Kloster im Barockstill aus dem 17. Jh., Ausgangpunkt in National Park Slovensk raj, archeologische Lokalitt; Levoa: stdttische Denkmalreservation - Kirche St. Jakob aus dem 13. Jh. die grte gotische Altar auf der Welt Kunststck von Meister Paulus aus Levoa, Rathaus aus dem 15. Jh., erhaltenes histori-sche Stadtkern, Stadtfestung mit den Basteien; Dlh nad Cirochou: klassizistisches Schlo; Medzila-borce: barock Kloster monastyr; Snina: Berg Kre-menec- der stlichste Punkt der Slowakei - hier treffen sich Staatgrenzen dreier Saaten: Slowakei, Polen, Ukraine, klassizistisches Kastell in englischem Park mit Bronzenstatue von Herkules (ein von den drei Exem-plaren in Europa); Stropkov: gotische dreischiffige Kirche aus dem 14. Jh.; Potoky: hlzerne Kirche aus dem17. Jh. nationaler Kulturdenkmal; Krsny Brod: franzsische romantisches Kloster; Humen-n: klassizistisches Kastell, Kloster und gotische Kirche; Hanuovce nad Topou: Denkmalzone- renaissances Kastell aus dem 18. Jh., frhgotische Pfarrkirche aus dem 13. Jh.; Vranov nad Topou: Barockkirche aus dem 18. Jh., Burgruinen iva. b) Museen und Galerien: Medzilaborce: das Museum und Galerie der modernen Kunst der Warhol Familie, Snina: Galerie MIRO (mehr als 1000 Kunststcke); Hanuovce nad Topou Heimatmuseum, Levoa das Sa-kralkunst - Museum, das Spisk Museum, stndige Austellung der Holzschnitzreikunst des Meister Paulus aus Levoa; Bardejov die grte Ausstellung der Ikonen im arisk Museum; Svidnk das Museum der ukrainischen und ruthenischen Kultur, Preov Stadtmuseum; Vyn Rubachy Freilichtgalerie im Travertinbruch mit Statue; erven Kltor unikate Sammlungen aus den Habsburg Zeiten; Ostura Freilichtmuseum der Volksarchitektur, diar Freilichtmuseum der Volksarchitektur; Tatransk Lomnica das TANAP Museum; Mengusovsk dolina Sym-bolische Friedhof; Poprad Hohe Tatra Museum, Spisk Bel Michal Greisigers Museum, das Petzval Museum; Star ubova Stadtmuseum. c)Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-tungen: Preov: ari Pokal Gesellschaftstanz (I.), Ski-bergang des Berges Slnsky vrch (I.), Musiksommer (III.V.), Groer Preis - Frauenradfahren (V.VI.), Folklorefestspiele der Kinder (VI.), Kultursommer (VII.IX.), Wallfahrt in Vek ari (VII.), Austellungs-mrkte (IX.), Internationale Reitrennen (IX.X.), Internationale Jazzfestspiele (X.); Poprad: Marathon aerobic (I.), Musikfrhling (IV.V.), Internationale Ausstellung der Puppen in nationalen Kostmen (V:), Internationales Jugendtreffen auf Rysy; Kemarok: Meisterschaften im Jagdbogenschieen (V.), Folklor Tage (V.), Literarisches Kemarok (V.VI.), Eropische Volkshandwerk (VII.), Internationale Wasserslalom auf Dunajec; (VIII.)- Star ubova: Internationale Folklorefestspiele(V.,VI.,VII.), Fahrt auf dem Flu Po-prad nach Nowy Sacz (VII.), Jahrmarkt (IX.), Vansovej Lomnika knstlerische Rezitation (X.); Levoa: Festliche Saisonerffnung an der Spisk Burg Auf-fhrung der Folklorensemble und historischen Fechte (V.), Hauptwallfahrt (VII.), Internationale Festspiele des historischen Fechtes (VIII.); Sabinov: Skiber-gang durch ergov (II.), Jahrmarkt in Sabinov (VI.), Folklorfestspiele in Krivany (VIII.), Rennen der Gebirgs-fahrrder (IX.), Musikherbst (X.); Bardejov: Musik-frhling (III.), Parkur Rennen (V.), Internationale Orgel-musik Festspiele (VII.); Svidnk: Folklorefestspiele (V.VII.), Festspiele der ukrainischen und ruthenischen Kultur (VI.), Friedenslauf von Dukla (IX.); Stropkov-Mikov: Kulturfest zu Ehre A. Warhol (VII.); Snina: Vihorlat Folklorefest (VI.), Festspiele der traditionellen Handwerke in Dlh nad Cirochou (VI.), Touristische Wanderung nach den Spuren von A. Duchnovi Stakn (VII.), Internationale Festspiele der bildenen Kunst (IX.), Festspiele der geistlichen Lieder (XI.); Humenn: Musikfrhling (IV.V.), Jahrmarkt (VIII.), Festspiele des Chorgesangs (X.), Singende Familien (XI.);Vyn Rubachy: internationale Symposien der Bildhauerkunst; Vranov nad Topou: Zempli-ner Marathon (V.), Internationale Wettbewerb- Vrano-ver Fnfzehnte GRAND PRIX Slovakia (VIII.), Goldene Kastanie- Wettbewerb der Amateursnger (IX.). d) Sport- und Erholungsmglichkeiten: Wintersporte und Sommertouristik, Hochgebirgtouristik- Hohe Tatra, Drienica Lys, Spisk Magura; Wassersporte, Som-merferien: Vyn Rubachy, Vrbov (thermale Ba-debecken), Wasserreservoir Vrbov (Paddeln, Angeln, Schwimmen), Pieniny (Kajaksport,Rafting, Fischerei), See Domaa (Surfing, Angeln, Schwimmen). Cestovn ruch Vchodoslovensk regin000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn100 100 27/8/07 16:55:12Lipov 21900 26 Slov. GrobTel.:033/6478 397033/6478 5500903 718 252Fax./zznamnk033/6478 397Internet. adresa:www.husacinaugalika.skE-mail adresa:husacinaugalika@zoznam.skCATERINGPoiova pohrova jedlenskho servisuOtvracia doba:Po - Pia12.00 22.00So12.00 23.00Ne13.00 18.00SI NA CESTE Z BRATISLAVY, ALEBO DO BRATISLAVY?SI HLADN?Sme pri kaplnke nie na hlavnej cesteKAPACITA:Retaurcia 1 x 60, Jedle 1 x 20,Mal krb 1 x 8, Poovn miestnos 1 x 14,Vek krb 1 x 16, a 45 miest zhradn sedenie v letnej sezneRozvoz peench hus, kac, lok a prasiatna objednvku z celej SR- DENN MENU -Otvoren denne, po cel rok aj pri prleitosti rodinnch oslv, priateskch stretnut a obchodnch rokovan, zabezpeovanie recepci, plesov, spoloenskch zbav (vinobrania, hody, kultrne a spoloensk akcie)PRE CESTOVN KANCELRIE PONKAME ZAVY- RETAURCIA -Obec Slovensk Grob sa nachdza len 15 km od Bratisla-vy,vokresePezinok.Jepreslvenuviacako100-ro-noutradciouHusacchhodov.Nattotradciunadviazala ajretaurciasceloronouprevdzkouHusacinauGalika, Gastro Paula, s.r.o. Nvtevnci si u ns mu vybra z boha-tejponukypeenhusi,peenkaice,husaciupeienku a loke pripravovan na viac spsobov. Na vopred dohodnut objednvku Vm mimo husacch pe-cialt pripravme aj peen prasiatko, vegetarinske jedl poda vlastnhovberuapecialityslovenskejkuchyne.Akniekto neodol sladkostiam, urite ochutn trdu jablkovo-makov, jablkovo-tvarohov. Vinotku, v ktorej mme viac ako 100 druhov vn, vieme obo-hatinapoiadavkuzkaznkaovnozakejkovekvinrskej oblasti.Prenronejchklientovzabezpemeposedeniepri cimbalovej hudbe.Nvtevnkomretaurcieskdispozciihlavnretau-ran as s kapacitou 60 miest, dva salniky s kapacitou 20 a14miestadvasalnikyskrbomskapacitou16a8miest. V letnch mesiacoch je prjemn posedenie na letnej terase pri bazne s toboganom, kror nvtevnci s obubou vyuvaj.Vareliretaurciesanachdzaajpenzin.pecifikom retaurciejedovozpeenchhus,kac,lokapeench prasiatok priamo k vm domov alebo do vaej firmy.Bliie informcie zskate na strnke:www.husacinaugalika.skPozvame Vs na prjemn posedenie v naej retaurcii a prajeme Vm pocit asnho gurmnskeho zitku z chrumkavej Grobskej husacinky.001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn101 101 28/8/07 17:10:14Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Zpadoslovensk reginF102Slovport BTS, s. r. o. Ivnska cesta 81 smer letisko821 04 BratislavaTel.: 02/43 42 21 23Fax: 02/43 42 30 32Mobil: 0905/32 53 62o ns Vzdialenos od terminlu letiska M. R. tefnika 1 000 m Priame autobusov spojenie z Hlavnej elezninej stanice Recepcia penzinu s nepretritou prevdzkou Bezplatn parkovanieBlzko obchodnho centra Avion a IKEA monos nkupu, zmenre, oberstvenie, stravovanie Priame napojenie na dianicuubytovanie Apartmny- dvojlkov izby Byty = bunkov systm v dvoj, troj a tvorlkovch izbch Vybavenie bytu vstupnou halou, kuchykou, kpeou a WC. V kuchyniach je k dispozcii vari, chladnika a rchlovarn konvica.M52FHotel Panorma** sa nachdza v tichom a prjemnom prostred mesta Komrno. Ponka tandardn ubytovanie v 2-, 3- a 4 -lkovch izbch a v jednom apartmne. Vetky izby s vybaven vlastnou kpeou, farebnm televzorom, WC a telefnom. Celkov kapacita hotela je 68 lok. Sasou hotela je retaurcia s bohatm vberom jedl, npojov a mal bar. Spoloensk miestnos vhodn pre firemn akcie a rodinn udalosti.Autokemping poskytuje dostatone vea miesta pre obytn prvesy aj pre stany. Nvtevnci maj k dispozci sprchy s teplou aj studenou vodou, toalety a kuchynku. Okolie je mimoriadne vhodnpre cykloturistiku, vodn porty alebo rybolov.Ul. portov 1 945 01Komrnotel.: 035/771 31 13fax: 035/771 31 56e-mail: info@komarnohotel.skwww.komarnohotel.skHotel Panorma AutokempingTermlne kpalisko v Komrne m dva termlne pramene s teplotou vody 42 C a 37 C, ktor maj lieiv inky na kbov, reumatick a ensk choroby a s vhodn na rekrean ely. V letnej asti sa nachdza portov bazn, detsk bazn, bazn pre neplavcov, sedac bazn a zrekontruovan rekrean bazn. Novinkou termlneho kpaliska je plne nov sedac bazn s mobilnm prestreenm monosou celoronho vyuitia. Bazn s atrakciami ( vzduchov lehtka, nerezov vodopd, intenzvna hydromas, hydromas s prisvanm vzduchu) m kapacitu 60 osb. V areli strediska s plov priestory, ihrisko na plov volejbal, stoly na vonkaj stoln tenis, ihrisko na petang, preliezky, pieskovisko a alie atrakcie pre deti.Ul. vntorn okrun945 01Komrnotel.: 035/771 30 14mobil: 0911/10 50 07 (vedca kpaliska)e-mail: termal.komarno@mail.t-com.skTermlne kpalisko KomrnoSlovensk stredn hvezdreKomransk 134947 01 Hurbanovotel.: 035/760 24 84-6fax: 035/760 24 87e-mail: suh@suh.skwww.suh.skHvezdre v Hurbanove patr medzi historicky najstarie a najvznamnejie intitcie vedeckej kultry na Slovensku. innos za 137 rokov jej trvania, charakte-rizuj nielen bohat aktivity v odborno-pozorovateskej a vskumnej oblasti, ale aj pozoruhodn vsledky na seku kultrno-vchovnej a vzdelvacej prce: vye jeden a tvrstoroie zdokonaovan systematick pozorovania Slnka so svetoznmymi vsledkami, objavy novch plantok, ktor boli pomenovan poda vznamnch osobnost slovenskej vedy a kultry, spen expedcie za plnmi zatmeniami Slnka do rznych konn sveta, ale aj sttisce zanietench nvtev-nkov, astronmov amatrov a posluchov, ktor sa zastnili na zaujmavch astronomickch programoch a podujatiach hvezdrne. Pre vopred ohlsench nvtevnkov je hvezdre otvoren v pracovnch doch od 8.00 do 15.00 h., v piatok aj vo veernch hodinch. M67 E, FM67 E, FM67DBOWLING-PENZIN035/77 32 237Rezervcie:e-mail:penzion@bowlingcentrum.skSQUASH-FITNESS-SOLRIUM035/77 31 8180902 555 334www.bowlingcentrum.skPriamo v areli sa nachdza penzin s dvojl-kovmi izbami a apartmnmi v rznych cenovch relcich. Vetky izby s nadtandardne vybaven a klimatizovan. Hostia apartmnov maj bezplatne k dispozcii aj nae Fitness centrum. Parkovanie ut je zabezpeen vo dvore na parkovisku a krytou garou 15 ut.BOWLING CENTRUM KOMRNOtrova 1017, 945 01 KomrnoPenzin Villa Ester m 3 izby po 2 lkch, nad-tandardn vybavenie, konferenn miestnos pre 35 ud, WiFi, internet, sauna, vlastn kuchyka, zimn zhrada, biliard.M67E, F001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn102 102 28/8/07 17:10:24F103Zpadoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruchTermlne kpalisko Horn Saliby sa nachdza medzi mestami aa a Galanta. Kadorone sa zveauje a buduj sa nov zariadenia. Priamo v areli je celoron ubytovanie v novom tlovom penzine s retaurciou KOML, alebo chatkch Hargita a oklovch chatkch. Na kpalisku sa nachdza nov relaxano-rehabilita-n centrum s celoronou prevdzkou a retaurcia. Vonkajie bazny a tobogn s v prevdzke seznne.Mria ChovancovTermlne kpalisko ubytovanieHorn Saliby . 258825 03Galantatel.: 031/785 21 29mobil: 0903/11 07 99Penzin KOML:tel.: 031/785 20 02 e-mail: postmaster@kupaliskohs.skkomlos@atlas.skinternet: www.kupaliskohs.sk Termlne kpalisko s celoronou prevdzkou. Termlna voda je slan, zhodn s analgiou mtveho mora, liei dchacie strojenstvo, kon ochorenia, pohybov strojenstvo. Rekrean zna: 10 baznov, 14 bufetov rchleho oberstvenia, hotel, bungalovy, retaurcia. K dispozcii relaxano-rekondin komplex s doplnkovmi slubami, tobogn, portovisk, prrodn solri.Termlne kpalisko Podhjska, s. r. o.941 48 Podhjska 493tel.: +421/35/658 61 95fax: +421/35/658 62 33e-mail: termalnekupalisko@obecpodhajska.skwww.obecpodhajska.sk Termlne kpalisko sa nachdza v atraktvnom prostred V areli je 5 baznov s teplotou od 26 do 40 C K dispozcii je stoln tenis, futbal, volejbal i streetball, lezeck stena, detsk preliezaky, vek trampolna Monosti oberstvenia a stravovania Parkovisko Sasou kpaliska je autocamping a ubytovanie v chatkchTermlne kpalisko Vincov les, s. r. o.Fukova 340925 21 Sldkoviovotel: 033/784 1201mobil: 0911/45 80 59e-mail: chuda@vincovles.comwww.vincovles.comM54E, FM56EM54CAgropenzin Bouqet, Prostredn 13/49, 900 21 Svt Jur, tel.: 02/449 710 04Agropenzin Vintop Kark, Pivnin rad, 946 35 B, tel.: 0905 645 200Agroturistick ubytova Kava, Vrbov nad Vhom, 946 65 Vrbov nad Vhom, tel.: 035/770 34 33Arel zdravia Rozlka, Suvorovova 9, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 20 32Bistro Penzin Quarto, Podzmska 2, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/742 47 43City Hotel, Svtoplukovo nm. 1, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 12 03City Hotel Paradiso, Krajinsk 11, 921 01 Pieany, tel.: 033/762 53 93Club Hotel, Dolnozoborsk 18, 949 01 Nitra, tel.: 037/651 17 05Domov mldee Krupa DM, Pekn cesta 4, 831 52 Bratislava, tel.: 02/448 837 06der Pension & restaurant, Obchodn 19, 946 51 Nesvady, tel.: 035/769 28 92Film hotel, Vysok 27, 811 06 Bratislava, tel.: 02/529 316 00Furmansk dvor, Bratislavsk 18, 908 51 Hol, tel.: 0908 777 268Green House Pension, Krtka 7-13, 943 01 trovo, tel.: 0905 131 364Holiday Inn Bratislava, Bajkalsk 25/A, 825 03 Bratislava, tel.: 02/482 451 11Horsk chata Den, Den 686, 020 52 Lys pod Makytou, tel.: 042/468 04 74Horsk chata Pod vrchom, Borinka, 900 32 Borinka, tel.: 02/659 381 68Horsk hotel Istota, Kuidorfsk dolina 6, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 29 37Horsk hotel Matador, Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou, tel.: 042/468 19 30Hotel retaurcia Haffner, Piesok 4073, 900 01 Modra, tel.: 033/647 01 91Hotel Retaurcia Nostalgia, Lichnerova 28 (peia zna), 903 01 Senec, tel.: 02/459 230 97Hotel *** + Magnlia, kpt. Nlepku 1, 921 01 Pieany, tel.: 033/762 62 51Hotel A Zlat kik, Svtoplukovo nm. 1, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 12 03Hotel Antares, ulekova 15/A, 811 03 Bratislava, tel.: 02/546 489 71Hotel rpd, Hlavn 1040, 930 05 Gabkovo, tel.: 031/559 55 55Hotel Astra, Prievozsk 14/A, 821 09 Bratislava, tel.: 02/582 381 11Hotel Atm, Krajinsk 32, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 63 11Hotel Atm, Sv. Michala 2, 934 01 Levice, tel.: 036/631 22 22Hotel trium, tefnikova 8, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 37 90Hotel Barbakan, tefnikova 11, 917 00 Trnava, tel.: 033/551 40 22Hotel Capital, Farsk 16, 949 01 Nitra, tel.: 037/692 52 01Hotel Carpatia, Pon mlyn 1, 841 06 Bratislava, tel.: 02/647 748 64Hotel Dom portu, Juncka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/492 494 80Hotel Domus, M. R. tefnika 311, 972 71 Novky, tel.: 046/546 13 17Hotel Dunstav, Priemyseln 4, 929 01 Dunajsk Streda, tel.: 031/552 62 31Hotel Dynamic, Topoov 2, 018 51 Nov Dubnica, tel.: 042/443 07 00Hotel Eden, Winterova 60, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 47 09Hotel Flra, Seneck 2, 820 14 Bratislava, tel.: 02/442 579 88Hotel Fortuna, Slnen jazer juh, 903 01 Senec, tel.: 02/459 151 94Hotel Garni Vinrsky dom, Holubyho 27, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 09 33Hotel Gladius, Kriv 445, 930 11 Toponky, tel.: 031/558 21 34Hotel Grand, Pribinova 19, 940 01 Nov Zmky, tel.: 035/640 44 24Hotel Harmony, Rekrean 9, 921 01 Pieany, tel.: 0905 774 401Hotel Hubert, Budovatesk 2, 940 64 Nov Zmky, tel.: 035/642 64 80Hotel Hutnk, eleznin 1151/28, 926 01 Sere, tel.: 031/789 04 35Hotel Hydrostav Karpaty, Pla, 900 89 ast, tel.: 033/649 52 04Hotel Javorina, Dukelsk 1, 915 01 Nov Mesto nad Vhom, tel.: 032/771 20 67Hotel Junior, Drieov 14, 821 01 Bratislava, tel.: 02/433 380 00Hotel Kamila, ierna Voda 611, 831 07 Bratislava, tel.: 02/459 436 11Hotel Kanada, Bernolkova, 957 01 Bnovce nad Bebravou, tel.: 038/760 34 53Hotel Korekt, Odborrska 8, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 52 14Hotel Kormorn, ilistov, 931 01 amorn, tel.:031/590 91 00Hotel Korzo, Rkcziho 12, 940 01 Nov Zmky, tel.: 035/640 04 32Hotel Kotva, Bernolkovsk 66, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/459 432 10Hotel Kyjev, Rajsk 2, 814 48 Bratislava, tel.: 02/596 411 11001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn103 103 28/8/07 17:13:23Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Zpadoslovensk reginF104M69EHotel Leonor, Kostoln nm. 13, 946 03 Kolrovo, tel.: 035/777 13 41Hotel Limbach, SNP 18, 900 91 Limbach, tel.: 033/647 72 81Hotel London, Kapitulsk 5, 917 00 Trnava, tel.: 033/534 05 86Hotel Lux, erven Vea Banka 5, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 48 33Hotel Matyk, Prask 15, 811 04 Bratislava, tel.: 02/206 340 01Hotel Maxim, Bratislavsk 52/11, 900 21 Svt Jur, tel.: 02/446 473 37Hotel Miva, Bzovcka ul. 38, 851 07 Bratislava, tel.: 02/638 225 56Hotel Modra, trova 111, 900 01 Modra, tel.: 033/647 22 66Hotel Montanara, Mula 713, 943 52 Mula , tel.: 036/758 32 00Hotel Moravia, Opletalova, 841 07 Bratislava, tel.: 02/647 777 66El Camino - Hotel & Restauranttuln a moderne vybaven izby, retaurcia so pecialitami, mediternska terasa s mnostvom programov a ivou hudbou nielen pre ptnikov, s monosou parkovania priamo v areli.Toto vetko za prijaten ceny a s vysoko kvalikovanou obsluhou. Srdene vtame kadhozkaznka.Adresa:Jesenskho 22,943 01 trovoTel.:036/749 46 21Fax:036/749 46 21Mobil:0907/328 183E-mail:elcamino@mail.t-com.skM69Ebazn s umelm vlnobitm9 baznov kryt komplexubytovanie stravovanieminigolf go kart plov volejbaldetsk ihrisko tenisov kurtytrovo, Pri Vadai 2tel.: +421/(0)36/75 60 111e-mail: hotel@vadas.sk001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn104 104 28/8/07 17:14:27F105 Hotel sa nachdza v centre mesta ilina nealekoelezninej a autobusovej stanice. Poskytuje kompletn hotelov a retauran sluby. K dispozcii je vlastn uzamykatenparkovisko vo dvore.HOTEL SLOVAN***Kmeova 2010 01ilinatel.: 041/500 51 82-4tel. recepcia: 041/562 01 34fax: 041/562 14 30e-mail: hotel_slovan@stonline.skwww.slovan-hotel.skprevdzkov hodiny: 7.0022.00 v prpade poiadavky neobmedzenehotel nonstopMotel Ran poskytuje ubytovanie v kompletne zrenovovanch jednoposteovch, dvojposteovch izbch a apartmnoch. Kapacita motela je 41 lok. Skladba izieb je nasledovn: 3 jednoposteov, 13 dvojposteov a 3 apartmny, z toho jeden je bezbarirov. Kapacitu ubytovania je mon rozri ete o 10 prstelok. Vetky izby s moderne zariaden, vybaven TV, telefnom, rdiom, kpelou so sprchovacm ktom a WC. Motel m bezbarirov prstup a je vybaven ploinou pre imobilnch host. Ubytovanm hosom je k dispozcii vek neplaten parkovisko. Strvi pekn chvle je mon aj v areli motela, kde je k dispozcii detsk ihrisko, minigolf, vek otvoren ohnisko. Zo portovch aktivtmono spomen squash, stoln tenis, kolky, alebo biliard, ktor s tie sasou arelu.Motel RANPri Vhu 540/71034 06 Ruomberoktel.: 044/43 03 342 recepciafax: 044/43 03 341e-mail: motelranc@stonline.sk www.motelranc.sk3 70 20 41 16Kontakt: tel.:045/67 72 505 fax: 045/67 72 505 www.penzionmichaela.skPenzin je v kpenom mesteku Vyhne len 100 m od novho termlneho kpa-liska Vodn Raj Vyhne s celoronm k-panm. Preite dovolenku uprostred hr a jazier v prekrsnom prostredtiavnic-kchvrchov nealeko historickho mesta Bansk tiavnica zapsanho v UNESCO. K atrakcim patr prrodn rezervcia Kamenn more. V zime je monos vyui lyiarsky vlek a mno-stvo upravench beeckch trat. Vyh-ne s znme aj najstarm pivovarom na Slovensku zaloenm v roku 1473. Penzin Michaela966 02 Vyhne 492Radnin nmestie . 1969 24 Bansk tiavnicatel.: 045/69 49 610fax: 045/69 21 207e-mail: primator@banskastiavnica.skwww.banskastiavnica.sk Bansk tiavnicaM10EM26BM41EM41FStredoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruchApartman Hotel, Tle 528, 976 51 Brezno, tel.: 048/670 00 28Apartmn U arky, Cesta osloboditeov 36, 976 46 Valask, tel.: 048/617 66 13Apartmny Slovakia, trova 7, 031 01 Liptovsk Mikul, tel.: 044/554 10 92Domov mldee, Okrun 61, 979 01 Rimavsk Sobota, tel.: 047/562 15 27Hont-stav apartmny, Kuzmnyho 22, 963 01 Krupina, tel.: 045/551 10 30Horsk chata Berg, Mto pod umbierom 469, 976 44 Mto pod umbierom, tel.: 048/619 54 18Horsk centrum Spariny, Praiv 4, 985 45 Ltky, tel.: 045/537 63 29Horsk rekrean zariadenie Chata iar, Rajeck Lesn, 013 15 Rajeck Lesn, tel.: 041/548 82 24Horsk hotel Fortuna, Skalka, 967 01 Kremnica, tel.: 045/674 21 18Horsk hotel Krov studa, Harmanec, 976 03 Harmanec, tel.: 048/412 59 84Horsk hotel Poana, Hriov, 962 05 Hriov, tel.: 045/549 72 04Horsk hotel Vky, Vky . 368, 976 67 Zvadka nad Hronom, tel.: 0905 313 764Hotel Academic, Hviezdoslavova 13, 961 50 Zvolen, tel.: 045/533 04 57Hotel Altenberg, Star Hory 328, 976 02 Star Hory, tel.: 048/419 92 00Hotel Belez, Beovolehotsk 2508, 026 01 Doln Kubn, tel.: 0907 724 930Hotel Bernard, Starojnska 24, 032 03 Liptovsk Jn, tel.: 044/528 03 04Hotel Biatlon, Osrblie, 976 45 Hronec, tel.: 048/617 91 04Hotel Biela medvedica, Bystr 115, 977 01 Tle, tel.: 048/619 53 23Hotel Biotika, Krpovo 472, 976 98 Lopej, tel.: 048/617 00 53Hotel Blaufuss, Krahule 59, 967 01 Krahule , tel.: 045/674 32 89Hotel Brnica, Brnica, 013 05 Bel, tel.: 041/569 30 35Hotel Brusno, Brusno 642, 976 62 Brusno , tel.: 048/419 41 67Hotel Bystrina, Demnovsk dolina 23, 032 51 Demnovsk dolina , tel.: 044/554 81 63Hotel Centrl, Doln 40, 967 01 Kremnica, tel.: 045/674 42 10Hotel Detva, Zhradn 22, 962 12 Detva, tel.: 045/545 43 92Hotel Dolina, Nm. kulttyho 2, 990 01 Vek Krt, tel.: 047/483 00 12Hotel Donovaly, Donovaly 777, 976 39 Donovaly , tel.: 048/419 98 25Hotel umbier, Nm. M. R. tefnika 31/37, 977 01 Brezno, tel.: 048/611 33 24Hotel Elan, 1. mja 35/115, 031 01 Liptovsk Mikul, tel.: 044/551 44 14Hotel Flra, Kpen 101, 962 71 Dudince, tel.: 045/558 37 42Hotel Flra, Beeov 58, 034 83 Beeov , tel.: 044/430 31 34Hotel Gader, Blatnica, 038 15 Blatnica, tel.: 043/494 81 06Hotel Garni, Vysokokolkov 4, 011 32 ilina, tel.: 041/724 61 53Hotel Golf, Horn Lehota 100, 911 01 Brezno , tel.: 048/671 24 01Hotel Grand Matej, Kammerhofsk 5, 969 01 Bansk tiavnica, tel.: 045/692 12 13Hotel Hepa, Hlavn 65/35, 976 68 Hepa, tel.: 048/618 62 35Hotel Hrdok, Jelava, 049 16 Jelava, tel.: 058/486 02 00Hotel Hron, A. Kmea 9, 968 01 Nov Baa, tel.: 045/685 77 50001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn105 105 28/8/07 17:15:19F106HOTEL*** LESNStar Lesn 15788 lok + 24 prsteliekCena od 800 Sk / osoba a noc s polpenzioutel.: 052/446 75 56fax: 052/446 75 59e-mail: lesna@stonline.skwww.hotellesna.skHotel*** LesnObben hotel pre rodiny s demi. Vhodn pre remn out-doorov aktivity.HOLIDAY VILLAGE - VYSOK TATRY Hotel***+ FortonHotel v modernom tle pre kvalit-n letn aj zimn dovolenku, rem-n stretnutia a kolenia.HOTEL***+ FORTONStar Lesn 15464 lokCena od 900 Sk / osoba a noc s raajkamitel.: 052/446 74 61fax: 052/446 77 68info@hotelforton.skwww.hotelforton.skM29BCestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Vchodoslovensk regin001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn106 106 28/8/07 17:16:16F107Oddychov centrum LIABKY DUBOVICAMimo zimnej sezny okolie hotela ponka monos cyklotrs, vych-dzok do ndhernej prrody, pose-denie pri ohnisku, ako aj vyuitie ihriska na rzne porty. V jesen-nom obdob okolit lesy ponkaj zber hb a inch lesnch plodov. Pri vychdzke na horizont sa vm naskytne pohad na panormu Vysokch Tatier. V priestoroch hotela Holcija sa nachdza retaurcia s kapacitou 120 miest, bar, sa-lnik, v ktorch je mon organizo-va rzne rodinn oslavy, koleniaHotel poskytuje ubytovanie v 23 posteovch izbch s kapacitou 90 miest. K dispozcii s biliard, stoln tenis a in spoloensk hry.Hotel Holcija30 2 90 120 50 90DubovicaLyiarske stredisko Dubovica liabky sa nachdza v prekrs-nom lesnom prostred, zhruba 12 km od Sabinova. Disponuje 2 lyiarskymi vlekmi. Stredisko ponka monosti lyo-vania pre zaiatonkov, ale aj pre nronch lyiarov. Monos vyui-tia beeckch trat v bezprostrednej blzkosti arelu.Zkladn informcie: Dka vlekov: 400 m a 1 200 m Nadmorsk vka: zkladne zjazdoviek: 570 m n. m. vrcholy zjazdoviek: 810 m n. m. Poet zjazdoviek: 5 Celkov dka zjazdoviek: 5 km Celkov prepravn kapacita: 1 000 osb/h Veern lyovanie: no od 18:00 do 21:00 Dka osvetlench trs: 400 m Otvoren denne od 9:00 do 16:00 Lyiarska kola, pohostinstvo/bufet, retaurciaKontakt:Hotel HolcijaDubovica 321tel./fax: +421/51/4573 160mobil: +421/905/72 49 91e-mail: holcija@skidubovica.skwww.skidubovica.sk... nechajte ns rozmazna vsM31AVchodoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruch str. C61001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn107 107 28/8/07 17:17:31F108M17EM15E INDIKCIE: Choroby OBEHOVHO a TRVIACEHO strojenstva, DCHACCH CIEST, poruchy LTKOVEJ vmeny, LIAZ, PO-HYBOV a SRDCOVO CIEVNE. Minerlne PRAMENE vhodn na KPEN liebu, PITN kry, INHALOVANIE. LIEEBN, REKONDINOREHABILITAN, VEKONON, VIANON, SILVESTROVSK, ODTUOVACIE a RODINN pobyty.BARDEJOVSK KPELE a. s. 086 31 BARDEJOVSK KPELEtel.: 054/477 43 46 fax: 054/472 35 49e-mail: rezervacie@kupele-bj.skwww.kupele-bj.skCestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Vchodoslovensk reginKPELE VYN RUBACHY, a. s.SPA VYN RUBACHY, a. s.065 02 Vyn Rubachy 48, Slovakiatel.: 00421/52/42 66 111 444 777fax: 00421/52/42 66 560e-mail: ruzbachy@ruzbachy.skwww.ruzbachy.skVAA POHODA VAE ZDRAVIE NAE KPELEYOUR HEALTH OUR SPAKomfortn hotelov izby Grand Hotela Strand * * * * , tlov vajiarske domeky alebo tuln hotelov izby v hoteloch Travertn zabezpeia pohodu starm rodiom, rodiom aj najmenm klientom. Naa starostlivos, pikov kuchya, lieebn procedry spolu s balneo rehabilitanm programom uspo-koja kad duu i telo.Eurohotel Laborec, Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057/732 13 07Eurohotel Vihorlat, Strojrska 2206, 069 01 Snina, tel.: 057/758 10 71Horsk hotel Canyon, Lipovce 158, 082 36 Lipovce , tel.: 051/791 82 31Horsk hotel Javorn, Drienica 501, 083 01 Sabinov, tel.: 051/489 12 00Hotel Akadmia, Jun trieda 10, 040 01 Koice, tel.: 055/726 07 00Hotel Arkda, Nm. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoa, tel.: 053/451 23 72Hotel Armales, Duchnoviova 282/1, 067 61 Stakn, tel.: 057/767 42 47Hotel Autis, Doln Smokovec 298, 059 81 Vysok Tatry, tel.: 052/442 53 31Hotel Bankov, Doln Bankov . 2, 040 01 Koice, tel.: 055/632 45 22Hotel Bel, Koick Bel 220, 044 65 Koick Bel , tel.: 055/696 13 01Hotel Bodva, kolsk 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel.: 055/460 27 08Hotel Bratislava, 059 52 Star Lesn 156, 059 52 Star Lesn , tel.: 052/446 75 95Hotel Centrum, Jun trieda 2/A, 043 23 Koice, tel.: 055/678 31 01Hotel ingov, ingov Hradisko 8, 053 11 Smiany, tel.: 053/443 36 33Hotel Domaa Bogrka, Domaa Stred Dobr, 094 02 Slovensk Kaja, tel.: 057/449 42 74Hotel Dukla, Nmestie Legionrov 2, 080 01 Preov, tel.: 051/772 27 41Hotel Ferum, eleziarensk 49, 040 15 Koice, tel.: 055/684 13 42Hotel Flra, ingov 123, 053 11 Smiany, tel.: 053/449 11 29Hotel Gua, Osloboditeov 231, 059 35 Batizovce, tel.: 052/775 69 42Hotel Hrabina, Bukovec 190, 044 20 Mal Ida, tel.: 055/685 31 52Hotel Chemes, Kalua 219, 072 36 Zemplnska rava, tel.: 056/649 21 01Hotel Chemes, Nm. Slobody 51, 066 01 Humenn, tel.: 057/776 26 09Hotel Jalta, Nm. Osloboditeov 70, 071 01 Michalovce, tel.: 056/642 60 87Hotel Jazero, Vinianske Jazero, 072 31 Vinn, tel.: 056/649 22 08Hotel Kamei, RO Sninsk Rybnky, 069 01 Snina, tel.: 057/768 26 05Hotel Kohal, Trieda SNP 61, 040 11 Koice, tel.: 055/642 65 04Hotel Kolowrat, Belianske Tatry 27, 059 56 Javorina, tel.: 052/476 31 11Hotel Kontakt, Star Lesn 180, 059 60 Star Lesn , tel.: 052/446 81 85Hotel Korzo, Dargovskch hrdinov 64, 078 01 Seovce, tel.: 056/678 39 79Hotel Kras, afrikova 52, 048 01 Roava, tel.: 058/788 60 40Hotel Life, Zemplnska rava Kamenec, 072 36 Kalua, tel.: 056/649 21 42Hotel Merkr, Medvedia Hora, 072 36 Kalua, tel.: 056/649 23 79Hotel Metropol, tefnikovo nm. 2, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 22 41Hotel Mier, Bardejovsk Kpele, 086 31 Bardejovsk Kpele, tel.: 054/488 85 51Hotel Mlados, Jilemnickho 31, 059 21 Svit, tel.: 052/775 66 41Hotel Moravia, Tatransk Lomnica, 059 60 Vysok Tatry, tel.: 052/446 76 41Hotel Opl, Dubovica liabky 366, 082 71 Lipany nad Torysou, tel.: 0908 985 914Hotel Panda, Pekn Vhliadka, 062 01 Horn Smokovec II/13, tel.: 052/442 30 31Hotel Patriot, B. Nmcovej 1, 093 01 Vranov nad Topou, tel.: 057/442 34 27Hotel Petra Slovensk raj, Gatanova 18, 053 15 Hrabuice, tel.: 053/429 92 64Hotel Plejsy, Cintornska, 053 42 Krompachy, tel.: 053/429 80 15Hotel Pltnk, erven Kltor 93, 059 06 erven Kltor , tel.: 052/482 26 56Hotel Preveza, Za Horndom 12, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 23 71Hotel Priehrada, Dedinky 107, 049 73 Dedinky, tel.: 058/798 12 12Hotel Primtor, Tatransk 189, 059 52 Vek Lomnica, tel.: 052/456 12 31Hotel Raj, Dobinsk Maa 71, 049 73 Dedinky, tel.: 058/798 12 13Hotel Ran, ebastovsk 4, 040 17 Koice, tel.: 055/678 30 03Hotel Restaurant Dlia, Lfflerova 1, 040 01 Koice, tel.: 055/799 43 21Hotel Retaurcia Cyprin, 1. mja 301, 061 01 Spisk Star Ves, tel.: 052/482 23 42Hotel Rotunda, afrikova 17/A, 048 01 Roava, tel.: 0904 666 522Hotel Rubn, Centrlna 274, 089 01 Svidnk, tel.: 054/752 42 10Hotel Runa, Bancke nmestie 6, 056 01 Gelnica, tel.: 053/482 19 35Hotel Secon, Mierov 1439/5, 066 01 Humenn, tel.: 057/775 70 27Hotel Sentor, Hlavn 67, 080 01 Preov, tel.: 051/773 11 86Hotel Sipox, Mlynsk, 059 38 trba, tel.: 052/779 11 31Hotel Smokovec, Star Smokovec 25, 062 01 Vysok Tatry, tel.: 052/442 51 91Hotel ari, Sabinovsk 1, 080 01 Preov, tel.: 051/771 63 51Hotel port, T. Vansovej 1, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 67 53Hotel port, Domaa Valkov, 091 01 Turany nad Ondavou, tel.: 054/749 13 22Hotel tart, Pod lesom 24, 060 01 Kemarok, tel.: 052/452 30 87Hotel Ztoka, Rekr. stredisko Eva 353, 094 05 Holkovce, tel.: 057/449 92 38Hotel Zempln, M. R. tefnika 861/230, 075 01 Trebiov, tel.: 056/672 43 81Chalupa Erida, Ardovo 72, 049 55 Dlh Ves, tel.: 0907 587 210Chalupa Ida, Slavec 5, 049 51 Slavec , tel.: 0907 047 280Chalupa Nra, Hradn 212, 049 41 Krsnohorsk Podhradie, tel.: 0905 110 023Chalupa Valika, Dlh Ves 107, 049 55 Dlh Ves , tel.: 0911 661 803Chata Alpina, Drienica 514, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 888 899Chata Boena, Verliky 22, 065 46 Mal Lipnk, tel.: 052/432 23 53Chata Carmen, Biele Vody 231, 053 76 Mlynky, tel.: 053/449 32 79Chata erte, Medvedie 22, 090 14 Medvedie, tel.: 0905 341 115Chata Jana, Brestov 19, 066 01 Humenn, tel.: 057/775 36 16Chata Sigord, Zlat Baa, 082 52 Kokoovce, tel.: 051/779 88 88Chata Vlasta, Tomovsk 32, 053 11 Smiany, tel.: 053/443 13 49Chata Zaja Bank, ingov 30, 052 01 Slovensk raj Spisk Tomovce, tel.: 053/442 34 27Jahodn portovo-rekrean stredisko Koice, Jahodn, 040 01 Koice, tel.: 055/696 73 95Motel Bukay, Zemplnska rava, 072 31 Vinn, tel.: 0905 243 221Motel Jami, Kranovce . 10, 087 01 Giraltovce, tel.: 054/732 29 22Motel Vargas, Behrovce 37, 053 05 Behrovce , tel.: 053/469 93 23001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn108 108 28/8/07 17:18:111257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.1 1 28/8/07 18:32:31M2Automapa Slovensk republikaOBSAHCONTENTS INHALTSVERZEICHNISAUTOATLAS SLOVENSK REPUBLIKA 1 : 200 0008. vydanie, 2007Spracovala a vydalaMAPA Slovakia Plus, s. r. o.Staromlynsk 29, 821 06 Bratislava 214 MAPA Slovakia Plus, s. r. o.tel./fax: +421/2/45 52 20 92e-mail: mapa@mapa.skhttp://www.mapa.skBratislava(M88-89),BanskBystrica(M90),Bansktiavnica(M91),DubnicaadVhom(M92), Koice (M93), Liptovsk Mikul (M94), Nitra (M95), Pieany (M96), Preov (M97), Roava (M98), Ruomberok (M99), Senec (M100), Sldkoviovo (M101), opora (M102), urany (M103), Teplika nadVhom(M104),Trebiov(M105),Trenn(M106),Trnava(M107),TurianskeTeplice(M108), Vrbov (M109), Zvolen (M110), ilina (M113)AUTOMAPA ROAD MAP AUTOKARTEVysvetlivkyLegendZaichenerklrung M3Klad listov Sheet lines Blattschnitt M45Slovensk republika Slovak republic Slowakische Republik M671 : 1 450 000Automapa Road map Autokarte M8691 : 200 000Hranin priechody Border crossings Grenzbergnge M8687Tabuka vzdialenost Table of distances Entfernungstabelle M85REGISTER SDIEL INDEX OF PLACE NAMES ORTSNAMENVERZEICHNISRegister sdiel Index of place names Ortsnamenverzeichnis M7084PLNY MIEST CITY MAPS STADTPLNEPlny miest City maps Stadtplne M881131 : 10 0001257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.2 2 28/8/07 18:33:00M3Slovensk republika automapa1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.3 3 28/8/07 18:33:02M4Automapa Slovensk republikaKLAD LISTOV AUTOMAPYSHEET LINES BLATTSCHNITTVILLA NEASSafonk Group, s. r. o.Celulzka 3494 010 61 ilinatel.: +421/41/509 10 10www.villanecas.skKlimatizovan izby vyieho tandardu s moderne a elovo zariaden, vybaven TV prijmami, modernm zvukovm systmom, mini barom, pripojenm na internet. K dispozcii je fnska sauna.svojim zariadenm dotvraj prjemn atmosf-ru s historickm ndychom. Kad zo salnikov m vlastn vstup, o umouje organizovanie uzavretch spoloenskch akci a obchodnch stretnut. Servis a podvan jedl s na vyej rovni gastronmie.na przem nesie neformlny a exibiln charakter. Otvoren priestor poskytuje idelne miesto pre oslavy rznych prleitost ako svadieb, krstn, promci, jubile a rautov s kapacitou a 120 host. Retaurcia ponka obedy formou vedskch stolov. Vinotka v pivninch priestoroch s pvodnmi tehlovmi stenami a klenbovm stropom, je miestom pravidelnch ochutnvok vn s komfortnm sedenm pre 40 host. Vinotka m svoju vnnu banku s kapacitou 3 800 ia. Njdete tu komplexn ponuku slovenskch a svetovch vn, spestren o irok vber syrov, prosciutto a jamon. VKENDOV POBYTYGurmnskyRomantickHOTELRETAURCIASALNIKYVINOTKATuristickCyklistickDetsk domov Necpalyposkytuje komplexn starostlivos a vchovu deom s nariadenou stavnou starostlivosou a mladm dospelm maximlne do 25. roku veku, ako aj tehotnm enm a matkm po pro-de s demi, najdlhie do 6 mesiacov veku ich dieaa. Ide o deti, mladch ud a eny z probl-movch a disfunknch rodn. Detsk domov Necpaly je jednm zo zariaden s najmodernejm priestorovm a materilnym vybavenm. Doasne nahrdza dieau prirodzen rodinn prostredie zabezpeovanm kompletnch sluieb a starostlivosti, vrtane poskytovania ubytovania, stravovania, osobnho vybavenia, zaopatrenia, vykonvania lieebnej-vchovnej a psychologickej starostlivosti, poradenstva, ako aj utvrania podmienok na zujmov, kultrnu, rekrean innosa pracovn uplatnenie. Kontakt: Detsk domov Necpaly, 038 12 Necpaly 44Tel.: 043/42 96 218, 95, 0907/85 27 64, Fax: 043/4303 788,E-mail: dednecpaly@stonline.sk str. C56str. C531257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.4 4 28/8/07 18:33:07M5Slovensk republika automapastr. C38a had zamestnanie?M vodisk preukaz typu C www.profesionalnaarmada.skwww.personal.mil.skRelax Hotel*** AvenaJnska dolina 345,032 03 Liptovsk Jn Slovakiatel.: +421/(0)44/5263 401 fax.: +421/(0)44/5263 136 www.avena.sk str. C57POLCIA ZCHRANN SLUBA POIARNA OCHRANASK 112 112 112CZ 158 155 150PL 997 999 998UA 02 03 01H 107 104 105A 133 144 1221257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.5 5 28/8/07 18:34:13M6Automapa Slovensk republikaSLOVENSK REPUBLIKASLOVAK REPUBLIC SLOWAKISCHE REPUBLIK1 : 1 450 0001257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.6 6 28/8/07 18:36:08M7Slovensk republika automapaOBEC VYHNE, 966 02 Vyhne 100tel.: +421/45/67 72 353, 463 +421/45/67 72 482tel./fax: +421/45/67 72 110mobil: +421/903 470 185e-mail: vyhne@vyhne.skinternetov strnka: www.vyhne.sk VODN RAJ VYHNE aquapark a wellness: Vyhne 26, 966 02tel: +421/45/69 49 712 recepcia+421/45/69 49 711 office+421/45/69 49 715 wellnessfax: +421/45/69 49 777mobil: +421/905/43 45 77e-mail: vodnyrajvyhne@vodnyrajvyhne.skinternetov strnka: www.vodnyrajvyhne.sk Ubytovatelia: Chata Strojr Vyhne obecn chatatel: +421/907/80 96 41+421/45/67 72 482e-mail: obnik@vyhne.skinternetov strnka: www.vyhne.skhotel Sitno Vyhne Vyhne 103hotel Terml VyhneVyhne 249 penzin SasankaVyhne 99penzin na Slnenej strniVyhne 363 penzin Michaela, Vyhne 492 chata pod Kamennm moromVyhne 54 chata Lesk Vyhne chata Regija Vyhne 559chata Valachovka Vyhne 13ubytovanie tefan Truban Vyhne 483 VZFCHPT STU Margiho vila Vyhne 5750str. C55, M-41E1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.7 7 31/8/07 14:02:29M8Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.8 8 28/8/07 18:37:14M9Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.9 9 28/8/07 18:37:42M10Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.10 10 28/8/07 18:38:11Safe home on the roads for you and your carsHviezdoslavova 22, 010 01 ilina tel.: 00421/41/504 88 88fax: 00421/41/504 83 33e-mail: recepcia@palacehotelpolom.skwww.palacehotelpolom.skM10A_B_Palace Hotel Polom_Festa 1 1 28/8/07 14:33:04tel.: +421/41/500 19 95fax: +421/41/500 19 96mobil:+421/903/54 04 0420 44 8252 22 35 str. C52M10A_B_Palace Hotel Polom_Festa 2 2 28/8/07 14:33:17M11Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C53stavebnobchodndopravnpotravinrskupekrensksprostredkovateskmedzinrodn prepravuTeme sa na vs!tel.: 043/55 92 237, 55 92 156fax: 043/55 92 156mobil: 0902/95 98 09, 95 98 05e-mail: klibos@klibos.skvykonva innos:Naa firma m k dispozcii 7 autobusov Karosa 734 lux.zjazdy svadbyvlety vstavy str. C56Penzin ***Oravsk horreOravsk Podzmok (lokalita Zbava pri Hrutne) mobil: +421/918/494 494e-mail: info@oravskahoraren.skhoraren@stonline.sk www.oravskahoraren.skKrsa a ticho lieia duu!1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.11 11 28/8/07 18:38:38M12Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.12 12 28/8/07 18:39:19M13Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.13 13 28/8/07 18:39:33M14Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.14 14 28/8/07 18:39:50M15Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.15 15 28/8/07 18:40:00M16Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.16 16 28/8/07 18:40:14M17Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.17 17 28/8/07 18:40:27M18Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.18 18 28/8/07 18:40:40M19Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.19 19 28/8/07 18:40:54M20Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.20 20 28/8/07 18:41:06M21Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.21 21 28/8/07 18:41:31M22Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.22 22 28/8/07 18:41:57M23Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C37Brnianska 1, 911 01 TrennPonka nasledujce sluby:Vcvik vedenia motorovchvozidiel na sk. M, A, B, C, T, D, EMonos 2 spltokkolenie vodiov z povola-nia a vodiov referentskch vozidielkolenie z vyhlky SBP . 208/91 Zb. zkon 121/2004 Z. z.Vcvik a kolenia vykonva aj stredisko na Malinovskho ul. 41 v Novom Meste nad VhomVykonva STK na vetky druhy osobnch a naklad-nch vozidiel, aj ADR, CEMT, Trenianska Turn Zajarie pri kruhovom objazde 032/649 11 48-49-50 od 7001600Kontrola bzd na brzdovej stoliciEmisn kontroly na analyztore spaln SUN MGA1200 pre zihov a vzneto-v motory a plynov pohon a katalyztoryPo Pia 7.00 15.00tel.: 032/652 52 48-9tel.: 032/771 26 25(Nov Mesto nad Vhom)1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.23 23 28/8/07 18:42:22M24Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.24 24 28/8/07 18:42:45M25A BC DE FSlovensk republika automapastr. C51lokalizciavozidielprostrednctvomGPS navigcia vozidielautomatickspracovanievkonov vozidiel avodiovSW pre nkladndopravukomunikciamedzi vozidlom adispeerskmpracoviskomEMTEST, a.s.Bnovsk cesta 7010 01 ilinatel.: 041 / 700 13 50-2fax: 041 / 763 57 02www.emtest.skemtest@emtest.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.25 25 28/8/07 18:43:10M26Automapa Slovensk republikaA BC DE F str. C55ubocha je lieebn a turisticko-lyiarske stredisko dolnho Liptova. Le pri st rieky ubochnianky do Vhu, zo vetkch strn je obkolesen pohorm Vekej Fatry. Najstaria znma psomn zbierka o obci je z roku 1287. ubocha m bohat histriu. Nachdzala sa tu sklrska huta, elezn hmor, mlyn, ply, plilo sa dreven uhlie, prv elektrifkovan lesn eleznica v strednej Eurpe a hydroelektrre, ktor je v prevdzke dodnes.ubocha ponka letn a zimn turistiku v najdlhej doline Vekej Fatry po upravench znakovanch turistickch chodn-koch, cyklotrasch a na upravench lyiarskych svahoch. alej ponka prechdzky v parku, tenisov kurty, futbalov tadin a monos plvania. V obci je mnostvo zariaden, ktor ponkaj monos stravovania, spoloenskho posedenia, ubytovania a sluieb: Retaurcia pod lipami, Retaurcia Anderka, Krma Skalka, Vila Hanka, Penzin Slovenka, Ast-ria, Chata Dolina, lyiarske stredisko Vyn Krtke, Turistick ubytova a Caf bar pri starej plavrni.V obci sa nachdza Nrodn endokrinologick a diabetolo-gick stav s celoslovenskou psobnosou. ubocha 143034 91ubochatel.: 044/439 12 15fax: 044/439 14 09e-mail: obeclubochna@stonline.skinternet: www.lubochna.skLYIARSKE STREDISKO VYN KRTKENRODN ENDOKRINOLOGICK A DIABETOLOGICK STAVtel.: 044/430 61 11-3Obec ubocha1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.26 26 28/8/07 18:43:34Obec MotykyMotyky 14976 02 Star Horytel.: 048/41 99 288mobil: 0908/93 38 78e-mail: obec.motycky@orangemail.skwww.motycky.skObec Motyky sa sklad z 3 dedn: Motyky, tubne, Jergaly a 2 osd: Mce a Bukovec. Leia v Starohorskch horch v doline Starohorskho potoka ( Jordn). V minu-losti sa v obci vyrbali pleten iernobiele vzorovan kapce z ovej vlny, podit sknom. Najstarou pamiatkou v obci je rmskokatolcky barokov kostol Nanebovzatia Panny Mrie z r. 175354 a stp sv. Jna Nepomuckho. Poloha obce poloen v Starohorskch horch umouje vcho-diskov turistick a cykloturistick trasy. V zimnom obdo-b s vborn podmienky na beeck lyovanie a projekto-vo je pripraven vstavba lyiarskych vlekov a lyiarskeho centra toto vetko so zachovanou paletou prrodnch krs, ktor preduruje kataster obce a jeho okolie s monosou oddychu, naerpanie novch sl a optimizmu v sinnosti s ochranou ivotnho prostredia. str. C5526A_B_OU Motycky.indd 1 28/8/07 10:04:19Obec MotykyMotyky 14976 02 Star Horytel.: 048/41 99 288mobil: 0908/93 38 78e-mail: obec.motycky@orangemail.skwww.motycky.skApartman Eva a AdamMotyky 360915/77 40 530903/86 24 14Vidiecka ChalupaMotyky 190907/83 69 400903/50 71 11Farsk rad MotykyMotyky 13048/41 99 2040907/09 00 46Hotel turecMotyky 5048/41 99 4140905/57 37 65Chalupa Motyky 1Motyky 10915/26 02 44Chalupa Jergaly 13Jergaly 130915/77 40 21ubytovatelia v obci Motyky:str. C5526A_B_OU Motycky.indd 2 28/8/07 10:05:13M27Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.27 27 28/8/07 18:44:22M28Automapa Slovensk republikaA BC DE FPrv psomn zmienka o obci sa uvdza z roku 1280. Le v najv-chodnejej asti Liptovskej kotliny. Nad junm okrajom obce sa dvha pahorkatina s oznaenm Vaeck kras. Je rozloen v priestore asi 30 km2. Tu sa geomorfologicky utvorili krasov tvary, z ktorch najvznamnejia je verejnosti sprstupnen Vaeck jaskya. Z obce ved turistick chodnky do Vysokch Tatier, najm do ob-lasti Kriva a trbskho plesa, ako aj do oblasti zaujmavho dolia ierneho Vhu. Obecn mzeumvystaven dokumenty o osobnos-tiach, ktor zasvetili svoj ivot, tvorbu vaeckej kultreVojensk nemeck cintornnajznmej cintorn padlch ne-meckch vojakov v druhej svetovej vojneVaeck jaskyabohat kvapov vzdoba prevane bielej farby kosti jaskynnho medvea dka 350 m, sprstupnench 235 m Mzeum udovch tradci ponohospodrske nstrojestarodvne vybavenie dieln aj obyt-nch miestnost dobov odev krojeLyiarsky vlek Birutova dolinka dka 400 m tra aj pre menej zdatnchObec VAECNa Harte 19032 61 VAECtel.: 044/529 41 21fax: 044/529 43 38e-mail: obecvazec@stonline.sk str. C551257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.28 28 28/8/07 18:44:34Mesto Poprad je administratvnym, hospodrskym a kultrnym centrom podtatranskho reginu. Svojou polohou, v bezprostrednej blzkosti Vysokch Tatier, Poprad zskal prvlastok brna Tatier. Vznikol spojenm piatich, v minulosti plne samostatnch spiskch mesteiek Spisk Sobota, Vek, Matejovce a Stre pod Tatrami, ktor v 20. storo zjednotil rozmach hospodrstva, rozvoj turistiky a cestovnho ruchu. Naozajstnou ozou pokoja a oddychu pre obyvateov Popradu sa stala Kvetnica, ktor je znma od kon-ca 19. storoia svojimi klimatickmi kpemi. Vhodn geograck poloha a dobr dopravn spojenie ( dleit uzol cestnej, elezninej a leteckej dopravy ) umouj prstup na zemie tyroch nrodnch parkov (Tatransk Nrodn park, Nzkotatransk nrodn park, Pieninsk nrodn park a Nrod-n park Slovensk raj ) ktor je kad inej povahy.Historickm skvostom je Mestsk pamiatkov rezervcia Spisk Sobota so stredovekm nmestm a Kostolom sv. Juraja s dielami Majstra Pavla z Levoe. Vznamnou sasou mesta s kultrne intitcie Podta-transk mzeum, Tatransk galria a modern viacelov portov hala Arna Poprad. Arel Aqua City poskytuje celoron termlne bazny, kryoterapiu a ostatn sluby vodnho sveta. Okrem novozriadench retaurci a kaviarniiek m mesto bohat zastpenie aj v sieti ubytovn, penzinov a hotelov. Rozvinut sie sluieb, obchodov a supermarketov oraz viac lka domcich a zahraninch nvtevnkov Vysokch Tatier a irokho okolia.Mestsk radNbreie Jna Pavla II. 2802/3058 42PopradSlovensk republikatel:+ 421/52/71 67 111fax:+ 421/52/77 21 218www.poprad.sk Mestsk informan centrumNmestie sv. Egdia 5058 01 Popradtel: + 421/52/ 77 21 700| + 16186fax:+ 421/52/77 21 394e-mail: infopp@msupoprad.skPOPRADM28A-B_Aqua City Poprad_Poprad m1 1 28/8/07 09:15:55Kryt 50m plaveck bazn, detsk bazn, parn sauny, tnes centrum,spinningNOVINKA LETA 2007 Kryoterapia:oetrenie uren na zlepeniezdravia a kondciea preistenieorganizmuRetaurcia High Tatras, Lobby bar, Caf bar, Vital bar, Fast food,The Hollywood Suite&Cocktail barInfo: +421 52 7851 111Hotel: +421 52 7851 222info@aquacity.skwww.aquacity.skVonkajie termlne bazny, Maysk pyramda, tobogany, vodn hrby, trysky, masne perlikyBlue Sapphire:nov kryt termlne bazny, masne trysky, chromoterapia,jedinen laser Dreamlight ShowHotely Mountain View****Seasons***Apartmny ViktoriaKongresov centrumBlue Diamond: exkluzvne termlne bazny s masnymitryskami a barmi s bohatou ponu-kou npojovPLNE NOV SPSOB PREITIA DOVOLENKYVitlny svet: sauny, inhalcie, solrium, vrivka, snen raj, vodncesta, tepidrium, mase ...str. C58M28A-B_Aqua City Poprad_Poprad m2 2 28/8/07 09:16:12M29Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.29 29 28/8/07 18:45:46M30Automapa Slovensk republikaA BC DE FHistoricko-architektonick pamiatky:> Rmskokatolcky farsk kostol Nanebovza-tia Panny Mrie s najvyou veou na Slo-vensku - 87 metrov>Levosk brna - Provinn dom>Reduta>oovkovit nmestie, najdlhie v SRTrhy: >Spisk trh, Spisk vstavn trhy (jl)>Trh udovch remesiel (september)>Vianon trh (december)Kadoron podujatia:>Otvorenie letnej turistickej sezny>Musica Nobilis>Divertimento Musicale>Strunobranie>Veern beh mestom>Dni cyklistiky na Spiiport:> Kryt plavre, letn kpalisko, sauna: +421/53/44 262 18>Zimn tadin: +421/53/44 610 86>portov hala: +421/53/44 262 40>Futbalov tadin: +421/53/44 669 91>Kolkre: +421/53/44 633 65>Fitness centrum: +421/905/959 765>Jazdeck arel: +421/908/634 722>Lyiarske stredisko: +421/53/44 247 40>Parautizmus: +421/905/858 960>Squash centrum: +421/53/44 224 44Kultrno-spoloensk intitcie:>TIC vstup na veu: +421/53/44 282 92>MKC kultra: +421/53/44 256 52>STEZ port: +421/53/44 647 56>Galria umelcov Spia: +421/53/44 647 10>Mzeum Spia: +421/53/44 237 57>Spisk divadlo: +421/53/41 732 75>Zoologick zhrada: +421/53/44 626 31Mesto Spisk Nov Ves brna do Slovenskho rajaSpiskNovVessrozlohou 66,7km2apotomobyva-teov37 727(2006)jehos-podrskym,kultrnymatu-ristickmcentromre ginu Spi.Prvkrtsamestohistoricky spomnaakoVillaNovavlistineostri-homskhoarcibiskupaFilipaz29.novem-bra 1268. Mesto sa rozprestiera na junom okraji Hor-ndskejkotlinyajesasnebrnoudoN-rodnho parku Slovensk raj, ktor je turis-tickyvyhadvanpresvojeprrodnkrsy (tiesavy, vodopdy, jaskyne a pod.).Kontakt: Mestsk radRadnin nmestie 7052 70 Spisk Nov Vestel.: +421/53/41 766 10fax: +421/53/44 269 80e-mail: radnica@mestosnv.skwww.mestosnv.sk str. C471257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.30 30 28/8/07 18:46:00M31Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.31 31 28/8/07 18:48:52M32Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.32 32 28/8/07 18:49:59M33Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.33 33 28/8/07 18:50:14M34Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.34 34 28/8/07 18:50:28M35Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.35 35 28/8/07 18:50:40M36Automapa Slovensk republikaA BC DE FMalacky s okresnm mestom a so svojimi viac ako 18 000 obyvatemia polohou v strede Zhoria s vznamnm kultrnym, portovm, hospodrskym a administratvnym centrom celho Dolnho Zhoria. Poloha Malaciek v strede Zhoria mesto preduruje, aby sa v blzkej budcnosti neustle rozvjalo po vetkch strnkach. Mesto sanachdza na kriovatkch dleitch eurpskych systmov, o umonilo blzko Malaciek vystava priemyselnotechnologick park Eurovalley, ktor poskytne prcu uom z mesta i jeho okolia.Malacky ij po cel rok bohatmi kultrnymi a portovmi podujatiami, medzi najznmejie patria: Prvomjov Malacky, Adventn Malacky, Malack kultrne leto a mnoho alch, ktor si u nali svojich stlych obdivovateov. Turisticko informan kancelria MalackyBernolkova 1/A, 901 01 Malackytel: 034/772 20 55fax: 034/772 20 55e-mail: info@tikmalacky.skweb: www.tikmalacky.skweb: www.malacky.sk MESTO MALACKY1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.36 36 28/8/07 18:50:52M37Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.37 37 28/8/07 18:51:30M38Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.38 38 28/8/07 18:51:55M39Slovensk republika automapaA BC DE FMESTO KREMNICAVzniklo v roku 1328, kedy boli banckej osade pridelenprivilgi slobodnho krovskho banskho a minciarskeho mesta. Historick centrum je mestsk pamiatkov rezervcia a Mestsk hrad je nrodnou kul-trnou pamiatkou. Mesto kadorone ova poduja-tiami ako Dobjanie Kremnickho hradu, Hudba pod diamantovou klenbou, Kremnick hradn organ, i Kremnick gagy. Pre mi-lovnkov beeckho aj zjazdovho lyovania je neodolaten zima v Kremnickch vrchoch. Vytrva-lostn beh na lyiach Biela stopa sa tohto roku uskuton po 35-krt.Informan centrum mesta tefnikovo nm. 35/44967 01 Kremnicatel./fax: 045/67 42 856e-mail: infocentrum@kremnica.skwww.kremnica.skNrodn banka SlovenskaMZEUM MINC A MEDAILJedinen pecializovan mzeum prezentujce komplexn dejiny peaz na Slovensku, ako aj histriu mesta Kremnica, vs pozva na prehliadku svojich expozci.Cesty zberatestva Umenie 15.18. storoiaTel.: 045/67 44 165GalriaTel.: 045/67 43 261Lce a rub peazNumizmaticko-historick expozciaTel.: 045/67 42 696Mestsk hrads kostolom sv. KatarnyTel.: 045/67 43 968str. M41B, D1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.39 39 28/8/07 18:52:17M40Automapa Slovensk republikaA BC DE FAtraktivitu Bojnc do tretice dopa najstar-ia, najvia a najnavtevovanejia Zoolo-gick zhrada na Slovensku. KuklenotomBojncneodmyslitenepatr aj mnostvo historicky cennch sakrlnych a inch kultrnych pamiatok.Mestsk radSldkoviova 176/1972 01BojniceTel.: +421 46 543 03 34Fax:+ 421 46 543 04 83e-mail: urad@bojnice.skInforman centrum i AiCESHurbanovo nmestie 47972 01 Bojnice Tel.: +421 46 543 03 03+421 46 540 32 51 e-mail: tik.bojnice@stonlineBOJNICE MalebnmestekoBoj-nice,nazvantie perla HornejNitry,jejednm znajvznamnejchcen-tiercestovnhoruchu vSlovenskejrepublike.Bojnicesznme romantickmzmkom,dominujcimnad mestom, ktor je vidie zo irokho okolia. VtermlnychvodchBojnickchkpe-ovsalieiachorobynervov,reumatick a choroby pohybovho strojenstva.Nevyerpatenstiemonostizaujma-vch vletov do okolia Bojnc.Tovetko,spolusosrdenosouapohos-tinnosouobyvateovmesta,robvsas-nostiBojnicevyhadvanmarunmtu-ristickm mestom. Bojnicescieommnohchmilovnkov prrodnchkrs,kultry,umenia,portu i zbavy. Kad,ktotulenchvupobudol,rdsa do Bojnc op vracia.Mesto Bojnicewww.bojnice.sk str. C541257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.40 40 28/8/07 18:52:37M41Slovensk republika automapaA BC DE FCeloron ubytovanie s kapacitou 24 lok, objekt je disponovan ako dva bloky, ktor s nezvisl od seba.JAZDECK AREL SV. FRANTIKAIng. Daniela varalov966 71 Horn Hmre 283mobil: 0904/96 63 02e-mail: farm@farm.skwww.farm.skstr. C351257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.41 41 28/8/07 18:53:09M42Automapa Slovensk republikaA BC DE F str. C52GRAJCIAR, s. r. o.976 61 Luatn 182tel.: 048/4191 209mobil: 0903/56 08 88www:grajciar.skLen 15 km od Banskej Bystrice smer Brezno je tlov gazdovsk dom preroben na penzion a retaurciu GRAJCIAR. Pripravujeme jedl slovenskej kuchyne ako aj tradin peciality. Retaurcia disponuje vlastnm parkoviskom, detskm ihriskom, guliskom. Usporiadanie pre vs gul prty. Pre vodkov mme vlastn kotvisko len 30 m od retaurcie. Penzin m kapacitu 4 dvojlkovch izieb zariadench na eurpsky tandard.GRAJCIAR1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.42 42 28/8/07 18:53:43M43Slovensk republika automapaA BC DE FMESTO KREMNICAVzniklo v roku 1328, kedy boli banckej osade pridelenprivilgi slobodnho krovskho banskho a minciarskeho mesta. Historick centrum je mestsk pamiatkov rezervcia a Mestsk hrad je nrodnou kul-trnou pamiatkou. Mesto kadorone ova poduja-tiami ako Dobjanie Kremnickho hradu, Hudba pod diamantovou klenbou, Kremnick hradn organ, i Kremnick gagy. Pre mi-lovnkov beeckho aj zjazdovho lyovania je neodolaten zima v Kremnickch vrchoch. Vytrva-lostn beh na lyiach Biela stopa sa tohto roku uskuton po 35-krt.Informan centrum mesta tefnikovo nm. 35/44967 01 Kremnicatel./fax: 045/67 42 856e-mail: infocentrum@kremnica.skwww.kremnica.skNrodn banka SlovenskaMZEUM MINC A MEDAILJedinen pecializovan mzeum prezentujce komplexn dejiny peaz na Slovensku, ako aj histriu mesta Kremnica, vs pozva na prehliadku svojich expozci.Cesty zberatestva Umenie 15.18. storoiaTel.: 045/67 44 165GalriaTel.: 045/67 43 261Lce a rub peazNumizmaticko-historick expozciaTel.: 045/67 42 696Mestsk hrads kostolom sv. KatarnyTel.: 045/67 43 968str. M41B, D1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.43 43 28/8/07 18:54:18M44Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.44 44 28/8/07 18:54:31M45Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.45 45 28/8/07 18:54:46M46Automapa Slovensk republikaA BC DE F str. C58AUTOCENTRUMAttila OndrejPREDAJ VOZIDIELHZRUN A POZRUN SERVISHPREDAJ ORIGINLNYCH NHRADNCH DIELOVHODAHOV SLUBA NON STOPmobil: 0905/34 14 52HPOIOVA AUTOMOBILOVZNAKY CHEVROLETKontakt:AUTOCENTRUM Attila OndrejGemersk 563 Brzotn as BAK048 01 Roava, SlovakiaTel.: 00421/58/73 29 764, 73 28 155,73 31 661, 73 31 770Fax: 058/73 29 504email: auto_centrum@stonline.skweb: http://autocentrumroznava.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.46 46 28/8/07 18:55:02M47Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.47 47 28/8/07 18:55:18M48Automapa Slovensk republikaA BC DE FHEJCEMieto tragdieHavarovan lietadlo s posdkou19. 1. 2006Materil: David Tk Pripravil: Cyril Bahurinsk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.48 48 28/8/07 18:55:33M49Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.49 49 28/8/07 18:55:54M50Automapa Slovensk republikaA BC DE FCentrom zemia v blzkosti ttnej hranice s Ukrajinou je okresn mesto Sobrance. Prv psomne doloen zmienka o tomto meste pochdza z roku 1344. Sobrance boli okresnm sdlom u v obdob I. svetovej vojny do roku 1926. Najv rozmach zaznamenali po II. svetovej vojne, kedy sa stali a do roku 1960 administratvnym, obchod-nm, kolskm a kultrnym centrom sobranskho reginu. Dnen Sobrance s mestom s vye 6000 obyvatemi. Maj dobre vybudovan sie kolskch a predkolskch zariaden matersk kola, 2 zkladn koly, pecilna zkladn kola, gymnzium, stredn odborn uilite ponohospodrske, obchodn akadmia a centrum vonho asu. Deti s umeleckmi zujmami mu navtevova zkladn umeleck kolu v odboroch hudobn, vtvarn, tanen a literrno-dramatick. kolu i mesto u 20 rokov vemi dobre reprezentuje doma i v zahrani detsk spevcky zbor Magnlia, ale aj nedvno zaloen akor-denov sbor Toccata. Profesionlnu i miestnu kultru zabezpeuje mestsk kultrne stredisko, ktorho sasou je eurpsky unikt gitarov mzeum s ojedinelou zbierkou elektronickch gitr reprezentujcou ich histriu a vvoj. Okolie Sobraniec, hlavne sever-n lesnat as, m mnoho zaujmavch a turisticky pralivch miest, napr. jazero Morsk oko, ktor je ttnou pr-rodnou rezervciou s chrnenou rou a faunou. N regin je znmy svojimi kvalitnmi vnami, ktor reprezentuj Pivnica Tibava s. r. o. a REGIA TT, s. r. o. , Orechov. Vek perspektvy m cel regin v rozvjan novch foriem cestov-nho ruchu, zvl agroturistiky. Sobran-sko je doteraz z turistickho hadiska krajinou ticha a novch objavov, ktor tu skromne akaj na vetkch svojich nvtevnkov. Mestsk radtefnikova 23073 01SOBRANCETel.: 056/652 22 10Fax: 056/652 2410sekretariat@sobrance.skwww.sobrance.sk SOBRANCE1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.50 50 28/8/07 18:56:06M51Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.51 51 28/8/07 18:56:24M52Automapa Slovensk republika str. C39ONOVA - AUTO, s.r.o.vajnorska 5, 831 04 8raLislavaKazanska 54, 821 0 8raLislavaPredaj vozidiel: (+421) 2 442 5 20Servis: (+421) 2 443 72 0, 8lax: (+421) 2 443 72 078Mobil: (+421) 15 45 821haj/eps/e adtes, pte rs 0/tteea!9ajaetsk 058ataask 54www.ciLroen-vajnorska.skA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.52 52 28/8/07 18:56:36M52a_52b_Autogrand_Hotel Turist.1 1 28/8/07 09:04:58CELORONE8 baznov s teplotou vody 28 38 CVodn relaxan atrakcie masne lavice, vodn trysky, protiprdy, vodn chrli, vzduchov gejzr, vodn ddnik uren na aktvny oddych a regenerciuLong way celorone kryt tobogn, zbava pre malch i vekchOberstvenie retaurcia, coctail bar, port bar,palmov zhradaLETN SEZNA13 baznov rznych teplt a vekostTobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vzruujcichvodnch atrakci pre milovnkov adrenalnu a zbavy najdlh,najvy, najrchlej a najblznivej farebn svetPlov volejbal, minifutbal, poiova potovch potrieb pre aktvny oddychSAUNOV SVETFnska such sauna a parn saunaadov sprchaPerlikov whirlpool baznyMase rzne druhyPRE NAJMENCHDetsk bazny s vodnmi atrakciamiDetsk ktik, detsk ihriskoAnimovan programy poas celho rokaPlaveck kurzy pre deti od 3 mesiacov do 3,5 rokaAquathermal Senec, a.s., Slnen jazer sever, 903 01 Senec,www.aquathermal.sk sauna mas vrivka tenisov kurty beach volejbal letn ach minigolf petanque bowling squash stoln tenis biliard pky fitness letn animtor baby sittingtel.: 02/ 4592 72 55 - 66e-mail: recepcia@hotelsenec.skwww.hotelsenec.skCelorone konferencie seminre kolenia svadby promcie a rodinn oslavyV lete, idelne miestopre rodinn rekrecies demi!Hotel TURIST ponka cenovo vhodn ubytovanie s parkovanm i pre autobusy.Hosom je k dispozcii retaurcia, konferenn miestnos a kadernctvo.Hotel je vzdialen len 1,5 km od historickho centra, 1,2 km od elezninej a autobusovej stanice, 5 km od letiska. V blzkosti sa nachdza nkupn centrum Polus City Center, Zimn tadin, portov hala Pasienky, ako aj in portov objekty.Turistika, s. r. o, Ondavsk 5,P. O. Box 128, 820 05Bratislava 2599 1 225 88Rodinn penzin v Bratislave vo Vajno-roch nachdzajci sa pod bom Malch Karpt. peciality vajnorskej domcej kuchyne, skvel vna malokarpatskho reginu si vychutnte v prjemnom pro-stred retaurcie pre 40 osb a barom pre 20 osb. Ubytovanie poskytujeme v 6 tlovo zariadench izbch s plnm komfortom ubytovania, klimatizciou, TV, internetom a barom. Parkovanie v areli penzinu a raajky pre ubytovanch host s poskytovan zdarma. V areli penzi-nu ponkame jazdu na koni, prehliadkumalej ZOO, detsk ihrisko, chytanie rb, posedenie pri grile na terase, pedikru s manikrou, mase, kadernctvo, gol-fov simultor, biliard a alie monosti relaxu poas pobytu u ns. Teme sa na vau nvtevu. str. C36 str. C28 str. C39M52a_52b_Autogrand_Hotel Turist.2 2 28/8/07 09:05:12M53Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C40Penzin KarolnaVajnorsk cesta 2900 26Slovensk Grobtel.: 033/647 82 64mobil: 0905/47 82 64e-mail: karolina@nextra.skinternet: www.penzion-karolina.sktlov interir penzinu vychdza z pouitia drevench masvnych stropov a ostatnch doplujcich interirovch prvkov z drevenho masvu. Hlavn ubytovacia kapacita sa nachdza na prvom podla. Izby ponkaj ndhern vhad na Mal Karpaty.Stravovanie nvtevnkov poskytujeme v retaurcii so zimnou zhradou.Podvame peen husi a husacie peciality.Pivnica u Zlatej husiPezinsk 2900 26Slovensk Grobtel.: 033/647 82 25fax: 033/647 82 25mobil: 0905/52 54 17, 41 02 69e-mail: pivnica@zlatahus.skinternet: www.zlatahus.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.53 53 28/8/07 18:56:54M54Automapa Slovensk republikaA BC DE F str. C43VAJDA SERVISPREDAJ NHRADNCH DIELOVBratislavsk 51Galantatel.: 031/789 96 96oltesova 53Zlat Moravcetel.: 037/642 10 140915/98 25 470911/46 66 650605/60 56 61t. Majora 44925 22 Vek anytel./fax: 031/787 85 31mobil: 0905/60 56 61IVECO, NKLADN AJ OSOBN VOZIDLwww.ivecodiely.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.54 54 28/8/07 18:57:40M55Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C41Retauran a stravovacie zariadeniatel.: 031/7781314Plavba vletnou loou po rieke Vhtel.: 0903/15 95 50 Jazda a relax na kooch v okol rieky Vhtel.: 031/77 81 2261257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.55 55 28/8/07 18:58:17M56Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.56 56 28/8/07 18:59:11M57Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.57 57 28/8/07 18:59:24M58Automapa Slovensk republikaA BC DE FObecn radHruov 526991 42 Hruov tel. +421/47/48 80 122, 48 80 127e-mail: obechrusov@slovanet.skwww.hrusov.sk HRUOV A HONTIANSKA PARDAPrv psomn zmienka je z roku 1285.K najstariemu pvodu mena obce sa viae legenda o vekom vskyte pla-nch hruiek. Obec Hruov m zvlnen podhorsk charakter s rozsiahlym laznckym osd-lenm,mnostvom tichch prrodnch zkut, vhodnchpre turistiku, oddych a poovnctvo. Tri okruhy Nunho chodnka obce v celkovej dke 16 km pribliuj prostrednctvom 37 popisnch miest architektonick, udovo tradin a prrodn hodnoty zemia.Charakteristick kolorit dotvraj pivnice vytesan v tufopieskovcovch masvoch. Bohat kultrne dedistvo je dodnes zachovan v ivch folklrnych tradcich a zvyklostiach, ktor sa prezentuj hlavne festivalom Hontianska parda ale i tm, e eny vyieho veku nosia kroj ako ben odev. Pre nvtevnkov rzovit obec Hruov ponka:OFestival udovej kultry a remesiel Hontianska parda, ktorokrem folklru naivo predstavuje tradin roncke prce, udov remesl z minulosti a tradin jedl. Ochutnali ste chlieb z kamennej pece? Videli ste vrobu drevnho uhlia alebo tradin atvu? Posedeli ste si v pieskovcovej piv-nici pri ochutnvke miestnych pecia-lt? Mte radi folklr na scne a v jeho prirodzenom prostred? Zaujma vs prca udovch remeselnkov? Ak no, mete kadorone koncom augusta navtvi festival Hontianska parda. ODe v hruovskom dvore ponka skupinm nvtevnkov jednodov program s ponukou tradinej kuchyne, folklru, udovej hudby, hrukovice a ukok remeselnch prc v auten-tickom prostred udovho domu a pieskovcovch pivnc. str. C551257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.58 58 28/8/07 18:59:39M59Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.59 59 28/8/07 19:00:03M60Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.60 60 28/8/07 19:00:21M61Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.61 61 28/8/07 19:00:42M62Automapa Slovensk republikaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.62 62 28/8/07 19:01:02M63Slovensk republika automapaA BC DE F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.63 63 28/8/07 19:01:15M64Automapa Slovensk republikaA BC DE FObec Vrak sa nachdza v strede itnho Ostrova medzi Dunajskou Stredou a Gabko-vom. Spojenm dvoch obc Vrak (Vrkony) a Nekyje (Nykvrkony) vznikla v roku 1940 dnen obec Vrak. Prv zmienka o obci je z roku 1015, kde je spomenut ako Warkun. Vrak (Vrkony) bol rodovm majetkom Amadeovcov, ktor tu mali hradn katie. V obci sa nachdza katie, ktor dal v roku 1940 v slohu lusies postavi najv zemepn Matej Pfeifer. Rmko-katolcky kostol Sv. Jakuba zo XIV. storoia, ktor bol postaven v gotickom tle asi na zkladoch kostola z doby Sv. tefana. Zlen obec Ne-kyje na ostrove je doloen pod nzvom Neek v listine z roku 1165, kde sa spomna ako majetok preporskho hradu. Neskr patrila viacerm achtickm rodinm. Nachdza sa tu aj barokov kaplnka Sv. Trojice z roku 1740. Obce oddeuje zregulovan kanl, Koryto bvalho mohutnho potoka. udia ij hlavne z ponohospodrstva. str. C391257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.64 64 28/8/07 19:01:29M65Slovensk republika automapaA BC DE FNov znakana Slovenskuu za 417 900 Skbez DPHu za 481 580 Sk bez DPHstr. C361257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.65 65 28/8/07 19:02:14M66Automapa Slovensk republikaA BC DE F str. C35Komransk cesta 3940 37 Nov Zmkytel./fax: 035/64 26 066, 64 26 063e-mail: info@elesvit.skwww.elesvit.skVROBA A PREDAJ SVIETIDIEL, PRSLUENSTVA A SVETELNCH ZDROJOVcastrum novum1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.66 66 28/8/07 19:02:58M67Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C44VVD Vinohradncko vinrske drustvoBranovsk cesta 1926941 31 Dvory nad itavoutel./fax: 035/648 48 21e-mail: vvd-dvory@stonline.sk vroba kvalitnch akostnch a prvlastkovch vndonkov sluba vnaochutnvka, degustcia vnVVD Vinohradncko vinrske drustvo1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.67 67 28/8/07 19:03:13M68Automapa Slovensk republikaA BC DE FTermlne kpalisko, 946 39 Patincetel.: ++421/35/778 77 90fax: ++421/35/770 22 02e-mail: kupele@bonaparte.skLetn termlne kpalisko v Patinciach sa nachdza 15 km od Komrna v okol termlneho pramea, ktor vyviera z hbky 180200 m. Teplota termlnej vody v baznoch je od 24 C do 33 C a m blahodarn vplyv na pohybov strojenstvo a kon choroby. Letn termlne kpalisko v Patinciach poskytuje pre svojich nvtevnkov monos kpania a plvania v piatich rekontruovanch baznoch: portov bazn s hbkou 115180 cm, detsk bazn s hbkou 2040 cm, rekrean detsk bazn s hbkou 70100 cm, sedac bazn s hbkou 90100 cm, plaveck bazn s hbkou 15060 cm.Celorone poskytuje v Patinciach svoje sluby Wellness-centrum (baznov svet, saunov svet, mase, bahenn zbaly, at.) Jazero o rozlohe 1,4 ha sli na pestovanie vodnch portov, lnkova-nie, jazdu na vodnch bicykloch ako aj na rybolov. str. C371257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.68 68 31/8/07 16:20:43M69Slovensk republika automapaA BC DE Fstr. C341257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.69 69 28/8/07 19:04:25M85Slovensk republika automapaTABUKA VZDIALENOSTTABLE OF DISTANCE ENTFERNNUNGSTABELLEMaximlna dovolen rchlos (km/h)speed limit erlaubte Hchstgeschwindigkeit1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.85 85 28/8/07 19:07:18M86Automapa Slovensk republikaHRANIN PRIECHODYBORDER CROSSING GRENZBERGNGE1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.86 86 28/8/07 19:07:43M87Slovensk republika automapa1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.87 87 28/8/07 19:07:47M88RUOMBEROK BRATISLAVAAutomapa Bratislava Slovensk republika str. C42TAMEX, s. r. o.Star Vajnorsk 3, 831 04 BratislavaTel.: +421/2/444 549 20 a 22 Fax: +421/2/444 549 35 Mobil: +421/903/55 66 00 E-mail: tamex@tamex.sk http://www.tamex.sk Vyhodnocovanie polohy a pohybu v relnom ase so sptnou projekciouVyhodnocovanie prevdzkovch parametrov vrtane spotreby paliva Vytvranie knihy jzd, elektronickej stazky, objednvok, monos sahovania dt z tachokarty vodia, at.Monitorovanie vozidielPredajmontservis GPS-GSM palubnch GPRS komuniktorov a zznamnkov (elektronick stazka, navigcia, zber dt z Can Bus, at.), dodvka systmov v Of a On line vyhotoveniachKompletn sluby na analgov a digitlne tachografy Predaj-mont-servis-overovanie Sahovanie-prenos-archivcia dt Vyhodnocovanie dt + tachokrkov Vyhodnocovanie jzd + priestupkov Plnovanie jzd, kontrola vyuitia pracovnho asu, vyhodnotenie volnch dn + tla EU potvrdenia, at.1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.88 88 28/8/07 19:07:52M89TRNAVA BRATISLAVASlovensk republika Bratislava Automapastr. C30Najlepie ceny BMWBMW ServiceRoavskletisko, IkeaSlovnaftTrnavsk cestaTrnavsk cestaTomikovaTomikovaAuto MotivKontakt na predaj:mobil: 0911 935 301mobil: 0902 935 301predaj@auto-motiv.skAdresa:Auto Motiv s.r.o.Trnavsk cesta 67 821 01 BratislavaKontakt na servis:tel.: 02/4363 7728mobil: 0902 935 300servis@auto-motiv.skOtvoren: Po-Pi:8.00 - 18.00 (predaj vozidiel)7.30 - 17.30 (servis) So: 9.00 - 13.00 (predaj vozidiel)www.auto-motiv.skBMWServicewww.auto-motiv.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.89 89 28/8/07 19:10:29M90RUOMBEROK BANSK BYSTRICAAutomapa Bansk Bystrica Slovensk republika1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.90 90 28/8/07 19:12:17M91TRNAVA BANSK TIAVNICASlovensk republika Bansk tiavnica Automapastr. C37Komfortne zariaden penzin, 70 lok. Po-nkame aj izbu pre rodinu s malm dieaom, vybaven detskou postiekou. Kad izba m svoju kpelu. V penzine Kachelman sa nachdza aj retaurcia s vynikajcou kuchyou. Na przem njdete aj komplexne vybaven relaxan centrum so saunou a hydromasnym baznom. V objekte sa nachdza stren parkovisko, ktor je k dis-pozcii pre ubytovanch host zdarma.Penzin KachelmanKammerhofsk 18969 00 Bansk tiavnicatel.: +421/45/692 23 19 fax: +421/45/692 23 20mobil: 0903/20 63 85www.kachelman.skLEKRE HELIOSpod potouDoln 3Bansk tiavnicaTel.: 045/692 23 22Ponka lieky na predpis, vek vber vonopredajnch liekov, kozmetiky, veterinrnych liekovOtvoren: POPIA: 8001630aj SO: 80011001257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.91 91 28/8/07 19:14:25M92RUOMBEROK DUBNICA NAD VHOMAutomapa Dubnica nad Vhom Slovensk republika str. C481257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.92 92 31/8/07 14:21:23M93TRNAVASlovensk republika Koice AutomapaKOICE str. C51INFORMCIE, SUVENRY,SPRIEVODCOVSK SLUBA, INTERNET KLUB, PREDPREDAJ VSTUPENIEKTOURIST INFORMATION, SOUVENIRS, GIFTS, TOURIST GUIDES,INTERNET CLUB, TICKETS AND SERVICEotvracie hodiny/opening hours:PoPi / MonFri:9 18So / Sat:9 13 Ne / Sun:13 17Hlavn 59, Koice Star radnica,oproti ttnemu Divadluna vchodnej strane Old Town Hall accross the State Theatre at the east sidetel.: 00421/-55/ 625 88 88 fax: 00421/-55/625 45 02 e-mail: icmk@kosice.sk www.kosice.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.93 93 28/8/07 19:16:23M94RUOMBEROKAutomapa Liptovsk Mikul Slovensk republikaLIPTOVSK MIKUL str. C54Poloha mesta:Mesto sa nachdza v strede liptovskej kotliny, na vchodnom brehu vodnej ndre Liptovsk Mara v nadmorskej vke 577 m. Je hospodr-skym, kultrnym a turistickm centrom reginu Liptov. Ponka mnostvo kultrno-historickch pa-miatok: Kostol sv. Mikula, Mzeum Janka Kra, Synaggu, Galriu P. M. Boha, Centrum Kolomana Sokola, Slovensk mzeum ochrany prrody a jaskyniarstva, Liptovsk mzeum (ierny orol) a alie. V jeho bezprostrednej blz-kosti sa nachdzaj znme lyiarske a turistick stredisk Nzkych a Zpadnch Tatier, lieiv termlne kpalisk, vodn ndr Liptovsk Mara, i uniktne jaskyne. Sasou mesta je aj najv vodn arel zbavy a relaxu na Slovensku Aqua-park Tatralandia. Najznmejie lyiarske stredisko Jasn s 31 km zjazdovch trat, 16 vlekmi a lanovkami s prepravnou kapacitou 20 985 osb za hodinu je od mesta vzdialen 12 km.Kontakt na mesto Liptovsk Mikul:Mesto Liptovsk Mikultrova ulica 1989/41031 42 Liptovsk MikulSlovensk republikatel.: +421/(0)44/556 51 11fax: +421/(0)44/562 13 96e-mail: lmikulas@mikulas.skhttp://www.lmikulas.skKontakt na Informan centrum mesta:Informan centrum mestaNmestie mieru 1031 01 Liptovsk Mikultel.:+421/(0)44/552 24 18,+421/(0)/441 61 86fax: + 421/(0)44/551 44 48e-mail: info@mikulas.skhttp://www.lmikulas.sk Liptovsk MikulRozloha mesta: 70 kmPoet obyvateov:33 0001257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.94 94 28/8/07 19:17:40M95TRNAVA NITRASlovensk republika Nitra Automapastr. C41Far#k 36949 01 Nitratel.: +421/37/652 27 13otvracie hodiny: 11002400boccaccio@boccaccio.#kwww.boccaccio.#k pizza cestoviny grilovan peciality erstv morsk ryby iv hudba TYPICK TALIANSKAKLIMATIZOVAN RETAURCIATIPICO RISTORANTE ITALIANOAssociazione Italiana Ristoratori in SlovacchiaAsocicia talianskych retaurci na Slovenskus1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.95 95 28/8/07 19:19:05M96RUOMBEROK PIEANYAutomapa Pieany Slovensk republika str. C38PIEANYMestsk radNmestie SNP . 3921 45 Pieanytel.: 033/ 77 65 311fax: 033/ 77 65 333e-mail: sekretariat@piestany.skwww.piestany.skwww.pic.piestany.skInformcie pre turistov: info@pic.piestany.skPieany patria oddvna k najnavtevo-vanejm mestm na Slovensku. Svis to s ich prrodnm bohatstvom, ktorm je lieiv termlna voda a bahno, ale aj pre ich idelnu polohu a ahk dostupnos (Bratislava 82 km, Viede 145 km). Prv psomn zmienka o Pieanoch pochdza z roku 1113, dnes m mesto viac ako 30 000 obyvateov. Pre svojich obyvateov a nvtevnkov ponka irok monosti rekrecie, dovolenky, zbavy, kultrneho a spoloenskho vyitia. Okrem prvlastku mesto zdravia s Pieany aj mestom parkov, oddychu, kultry, kongresov a vyhadvanm mies-tom stretnut umelcov, politikov a inch vznamnch osobnost. U tradine sa tu konaj rzne vznamn kultrne podu-jatia (koncerty, lmov festivaly, divadl, kvetinov prehliadky, vstavy umeleckch diel), ako aj portov aktivity medzinrod-nho vznamu. S tu idelne podmienky pre vyznvaov vodnch portov, lyova-nia, loptovch hier, tenisu, ba i golfu, ale aj turistickch vychdzok do okolia bohatho na histriu a krsnu prrodu. V meste je mnoho hotelov, penzinov, retaurci a kaviarn, ktor najm v lete svojimi tera-sami spestruj peiu znu. Osobitn arm peej zne dodvaj umeleck fontny.Pieany maj najv poet slnench dn na celom zem Slovenska. Tto vni-mone vhodn klma tu umouje strvi prjemn chvle poas celho roka.Mj december: Jazzov PieanyJn: Otvorenie letnej kpenej seznyPieansk festivalNrodn leteck dniTruck CountryJl: HodokvasAugust: Cena Slovenska, automobilo-v pretekyCountry LodenicaSeptember: Cinematik lmov festivalVictoria Regia, kvetinov korzo1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.96 96 28/8/07 19:20:27M97TRNAVA PREOVSlovensk republika Preov Automapa1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.97 97 28/8/07 19:21:44M98RUOMBEROKAutomapa Roava Slovensk republikaROAVARoava, mesto slvnych tradci banctva, kolstva a remesiel, biskupsk sdlo, administratvne a kultrne centrum Hornho Gemera. Prv psomn zznam je z r. 1291, kedy uhorsk kr Ondrej III. daroval toto zemie ostrihomskmu arcibiskupovi. Prv mestsk vsady udelil mestu kr udovt Vek v roku 1382.V Roave sa v stredovekuailo zlato striebro, elezo, neskr me a Roava sa stala centrom priemyselnej vroby a kolstva.Od r. 1775 je Roava biskupskm sdlom. Zachovalo sa tu tvorcov nmestie najvie svojho druhu na Slovensku s mnostvom pamiatok. Z renesannej Strnej vee mu nvtevnci obdivovanae skvosty. Najstarou pamiatkou je Katedrla Nanebovzatia Panny Mrie. TIC ponka pre nvtevnkovV blzkosti Roavy sa nachdzaj najvz-namnejie historick pamiatky Gemera: hrad Krsna Hrka, katie Betliar a jedinen kostoly na Gotickej ceste.V oblasti Nrodnho parku Slovensk kras sa nachdza:Niekokosprstupnench jask: Domica,Gombasek, Ochtinsk aragonitov jaskya.Krsy prrody je mon obdivova na dobre znaench turistickch a cyklotrasch.Najzaujmavejie podujatia:Dni mesta vdy zaiatkom februraTempusArtmedzinrodndivadelnfes-tivalRoavsk jarmok zaiatkom septembraMestsk rad Roavaafrikova 29, 048 01 RoavaTel. 058/777 31 11 Turistick informan centrum RoavaNmestie bankov 32, 048 01 RoavaTel.: 058/732 81 01www.roznava.sk, www.ticroznava.skRoava1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.98 98 28/8/07 19:23:29M99TRNAVASlovensk republika Ruomberok AutomapaRUOMBEROKstr. C54Mesto RuomberokNm. A. Hlinku 1034 01 Ruomberoktel.: 044/431 44 49fax: 044/431 44 40e-mail: murk@murk.ske-mail: majerikova@murk.skinternet: www.ruzomberok.skRuomberok je mesto s bohatou histriou a modernou rozvjajcou sa sasnosou, je administratvnym centrom dolnho Liptova. Medzi vznamn historick dominanty patr Rmsko-katolcky farsk kostol sv. Ondreja, Piaristick kltor, kltorn kostol sv. Kra a Piaristick gymnzium. Dominantou peej zny mesta je Kultrny dom Andreja Hlinku, ktor nesie meno vznamnho slovenskho nrodnho dejatea, intelektula, kaza a rodka z ernovej. Pri prehliadke mesta nie je mon opomen Liptovsk mzeum a Galriu . Fullu, umelca a vtvarnka svetovho mena. Ruomberok m vborn podmienky pre rozvoj cestovnho ruchu. Najvm strediskom zimnch portov je Skipark. Arel Skiparku pozostva z troch lokalt, ktor s vzjomne prepojen zjazdovkami a horskmi dopravnmi zariadeniami. Kabnkov lanovka spja Hrabovo s hlavnou asou lyiarskeho strediska, ktor sa vol Malin Brdo. M 7 lyiarskych vlekov a tvormiestnu sedakov lanovku. V letnej sezne je Skipark zameran na agroturistiku a do budcnosti by malo by vybudovan prepojenie s Vlkolncom, ktor je zapsan v zozname Svetovho kultrneho dedistva UNESCO. Nealeko od mesta le obec Beeov, v ktorej sa nachdza znme termlne kpalisko atraktvne svojou prstupnosou kpania pod holm nebom nielen v lete, ale aj v zime. Nie je mon nenavtvi objemom najviu slovensk umel vodn ndr priehradu Liptovsk Mara, ktor v lete nvtevnkom poskytuje osvieenie i monosti vyitia v rznych druhoch vodnch portov.Podrobn a aktulne informcie na tel. sle: 044/432 10 96 INFOCENTRUM, Antona Bernolka 1www.ruzomberok.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.99 99 28/8/07 19:25:05M100RUOMBEROKAutomapa Senec Slovensk republikaSENECCELORONE8 baznov s teplotou vody 28 38 CVodn relaxan atrakcie masne lavice, vodn trysky, protiprdy, vodn chrli, vzduchov gejzr, vodn ddnik uren na aktvny oddych a regenerciuLong way celorone kryt tobogn, zbava pre malch i vekchOberstvenie retaurcia, coctail bar, port bar, palmov zhradaLETN SEZNA13 baznov rznych teplt a vekostTobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vzruujcichvodnch atrakci pre milovnkov adrenalnu a zbavy najdlh, najvy, najrchlej a najblznivej farebn svetPlov volejbal, minifutbal, poiova potovch potrieb pre aktvny oddychSAUNOV SVETFnska such sauna a parn saunaadov sprchaPerlikov whirlpool baznyMase rzne druhyPRE NAJMENCHDetsk bazny s vodnmi atrakciamiDetsk ktik, detsk ihriskoAnimovan programy poas celho rokaPlaveck kurzy pre deti od 3 mesiacov do 3,5 rokaAquathermal Senec, a.s.,Slnen jazer sever, 903 01 Senec,+421 (2) 45 64 80 21, www.aquathermal.sk str. C281257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.100 100 28/8/07 19:25:56M101TRNAVAAutoumyvre nkladnch a osobnch vozidiel, run umvanie vozidiel, vystriekavanie podvozkov, bezdotykov umvane vozidielS.T.K. SLOVAKIA, s. r. o. Abrahmska 1344925 21 Sldkoviovotel./fax: 031/78 41 245mobil: 0903/311 934, 0905/327 069e-mail:stk.slovakia@stonline.skAUTOUMYVREOTVOREN:PONDELOK a SOBOTA8.00 20.00NEDELA9.00 12.00kontakt: tel./fax: 031/784 12 45mobil: 0903/311 934, 0905/327 069STANICA TECHNICKEJ KONTROLYS.T.K. SLOVAKIA, s. r. o. SLDKOVIOVOspol. s r. o.prevdzka Sldkoviovo OTVOREN:PONDELOK a UTOROK7.00 15.30STREDA7.00 18.00TVRTOK a PIATOK7.00 15.30SLDKOVIOVOSlovensk republika Sldkoviovo Automapastr. C411257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.101 101 28/8/07 19:34:58M102RUOMBEROKAutomapa opora Slovensk republikaOPORAObec opora s osadou trkovec m 4110 obyvate-ov. Le na rodnej rovine, po avej strane rieky Vh, na ktorej je vybudovan vodn dielo Krov.Prv psomn zmienka o obci je z roku 1251 pod nzvom Supurni. Z histrie sa zachovali prekrsne udov kroje, zvyky, tance a piesne, ktor ria nai dchodcovia, nia ien a detsk folklrny sbor Vainka. Vivky predkov ria ruky naich ien v podobe opornianskych obrzkov.Obec je znma aj rybolovom v lokalitch na starom ramene Vhu a na Vodnom diele Krov. Nv-tevnci obce si mu pozrie Izbu tradci (udov bvanie a odievanie) v priestoroch kultrneho domu.Zoznam kultrno-spoloenskch podujat Rybrsky ples - Poovncky ples Batkov muzika Oslava da ien Stavanie mja Rybrske preteky Oslava da matiek Slvnostn zpis 50-ronch Oslava da det Juniles (poovnci) Obecn de Vstava palikovej ipky Tradin hody Tenisov turnaj Streleck pretek O pohr starostu opornianska 12. (sprievodnou aciou je vstava ovocia a zeleniny) Mesiac cty k starm Slvnstn zpis 70-ronch Mikulsky program Predvianon koncert (koledy, spevy, tanec)OPORAobec opora Obecn rad 1179925 52 Galantatel.: 031/787 42 82fax: 031/787 43 87mobil: 0905/65 31 02e-mail: soporna@stonline.skwww.soporna.sk str. C391257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.102 102 28/8/07 19:36:51M103TRNAVASlovensk republika urany AutomapaURANYstr. C31 smer Moovcea jeho spolupracovnci zDobr chuVm prajeOdbytov zvod uranyDrustevn 5 (arel Elitex)942 01 uranytel./fax: 035/ 65 00 058, 65 03 356mobil: 0902/83 76 34www.parapetrol.sk Poskytujeme servisovanie vozidiel a predaj nhradnch dielov, PNEUSERVISPredvame oleje prvotriednej kvality znaky PARAMO a MOGULPredaj asfaltovch vrobkov, suchch omietkovch zmes a kompletn balk predaja v oblasti zatepovania, hydroizolcie a sancieAutoservis tel.: 0903/60 20 12 1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.103 103 28/8/07 19:40:53M104RUOMBEROK TEPLIKA NAD VHOMAutomapa Teplika nad Vhom Slovensk republika str. C56Na zklade najstarch zachovanch archvnych listn obec jestvovala u v r. 1267 pod nzvom Teplucha, potom Toplica, Teplicza a od r. 1927 u ako Teplika nad Vhom. V r. 1757 bola poven na mesteko a dostala patent na jarmon prvo od cisrovnej Mrie Terzie. Spoiatku patrila panstvu Varn a neskr pod Streno.Najvznamnejou kultrnou pamiatkou je katie, ktor bol pvodne postaven v rene-sannom slohu a dal ho postavi grf Dersffy. Zaiatkom 18. storoia bolo zpadn prieelie doplnen tvorhrannmi veami a v r. 1750 k nemu pristavili barokov kaplnku. V r. 1928 katie vyhorel. alou vznamnou kultrnou pamiatkou je rmskokatolcky kostol sv. Martina z r. 1589 a v r. 1750 bola k nemu pristaven barokov kaplnka. V kostole sa nachdzaj telesn pozostatky oe Bosniakovej, manelky grfa Frantika Vesselenyiho. V r. 1767 v obci zaloili textiln manufaktru a v r. 1912 bola zaloen sklre, ktor v r. 1925 vyhorela. Hasisk zbor vznikol v r. 1890. Obec sa nachdza v severnej asti ilinskej kotliny pod vrchmi Dube a Strank.V sasnosti m Teplika nad Vhom samostatn sprvu a poloha tesne na trase do turistickho centra Malej Fatry z nej rob idelne miesto pre pracovn a rekrean pobyt. V sasnosti m obec 3 600 obyvateov a pod-nikatesk subjekty vytvraj v obci ubytovacie a retauran sluby. as obyvateov si nala prcu v automobilke KIA a v zvode MOBIS. Obec sa stala svojou infratruktrou vznam-nm zemm pre verejnos na kpu pozemkov a nsledne vstavbou rodinnch domov. V zim-nom obdob s k dispozcii 2 lyiarske vleky a vrch Strank nad obcou poskytuje vynikajce podmienky pre zvesn bezmotorov lietanie (rogall) a paragliding.TEPLIKA NAD VHOMTeplika nad VhomObecn radNm. Sv. Florina 2/290013 01Teplika nad Vhomtel.: 041/598 21 28fax: 041/598 22 96mobil: 0905 850 661e-mail: obec.teplickanv@stonline.skwww.teplickanadvahom.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.104 104 28/8/07 19:41:59M105TRNAVASlovensk republika Trebiov AutomapaTREBIOVstr. C60Du-Bal Trans, s. r. o.Transport Logistikul. kpt. Nlepku 1058/27075 01 Trebiovtel./fax: 056/64 33 424mobil: 0915/948 766e-mail: dubal.trans@centrum.skmedzinrodn kaminov dopravavntrottna kaminov dopravapreprava expresnch zsielok Slovensko + Elogisticko-pedin sluby autobusov dopravapredaj stavebnho materilu obchodn innos1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.105 105 28/8/07 19:44:28M106TRENNAutomapa Trenn Slovensk republika1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.106 106 28/8/07 19:46:15M107TRNAVA TRNAVASlovensk republika Trnava Automapa1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.107 107 28/8/07 19:47:29M108TURIANSKE TEPLICEAutomapa Turianske Teplice Slovensk republika48,5 x 229 mm(mapov as)www.turciansketeplice.skMesto Turianske TepliceRaj kpenctva a turizmuPoet obyvateov: 6 946Rozloha: 33,48 km2Leto: SPA & Aquapark, termlne kpalisko, lanov centrum, tenisov kurty, turistika, cykloturizmusPodujatia: jnCesta rozprvkovm lesom, Dni mesta, Teplick jarmokjl Kovske dnijl, august Hudobn kpen letoaugust Doinkov slvnostiZima:lyiarske svahy s vlekmi v okol, umel adov plochaPodujatia:december - vianon trhyfebrur - Turiec - SPA (eurpsky pohr psch zprahov) Galria Mikula Galandu rod-ka z Turianskych Teplc, zakladatea slovenskej vtvarnej moderny. str. C541257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.108 108 28/8/07 19:49:57M109VRBOVNavtvte mesteko Vrbov, ktor je znme ikmou veou a svojimi rodkmi Mricom Beovskm, krom Madagaskaru, a Jozefom Adamcom, krom futbalovch strelcov. Kria M. Beovskho zo 17. stor., vodn n-dr erenec, vchodisko turistickho chodnka na achtick hrad (4 hod.).Besuchen Sie das Stadtchen Vrbov, das durch den schiefen Turm und durch seine Landsleute Mric Beovsk (Knig von Mada-gaskar) und Jozef Adamec (Knig der Fuballschtzen) bekannt ist. M. Beovsk-Kurie aus dem 17. Jh., Wasserbecken erenec, Ausgangs-punkt des touristischen Pfades zur Burg achtice (4 Std.).Visit the small town of Vrbov which became famous by its leaning tower and its countrymen Mric Beovsk (King of Madagascar) and Jozef Adamec (king of football scorers). You can visit the house of Mric Beovsk from the 17th century and the water tank erenec where the tourist path to the castle achtick hrad begins.Slovensk republika Vrbov Automapastr. C381257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.109 109 28/8/07 19:52:18M110ZVOLENAutomapa Zvolen Slovensk republika1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.110 110 28/8/07 19:53:58M70Abelov (LC)59AAbovce (RS)61DAbrahm (GA)54CAbrahmovce (BJ)32AAbrahmovce (KK)29DAbramov (TR)25EAbranovce (PO)32EAdamov (SI)36BAdamovce (TN)23EAdamovsk Kocha novce (TN)23EAdidovce (HE)34CAgta (LV)57EAlbnov (TV)49AAlekince (NR)55AAlpnka (KE)47BAlbetin dvor (SC)53EAmbrzov hon (KN)67CAmbruovce (SB)31BAala (KN)67BAnda (NR)55AAndice (LM)27DAndovce (NZ)67AAndrejov (BJ)17EAndrejovka (SL)16EAnglet (ZC)40FAntalov laz (KA)58CAntonov sad (KN)68CAntoovsk vrch (PP)14FArad (NZ)68CArdanovce (TO)39EArdovo (RV)45FArma (LV)68BArnutovce (SN)30CAsd (DS)66BBBb (NR)54BBabiar (PB)9EBabie (VT)32DBabn (NO)12EBabin Potok (PO)32ABabin (RS)44CBabin (ZV)58ABabindol (NR)55DBabinec (RS)44FBabie (BY)9DBabiovci (BY)9DBabkov (ZA)25ABabulicov Vrch (MY)38ABacch (BR)28EBacrov (ZV)42EB (DS)65ABaala (NR)55CBaka (TV)63ABakov (TV)49ABakovk (KS)48BBovce (KA)57DBaan (BS)57BBdice (NR)55BBadn (BB)42CBagov (RS)60DBho (PK)53BBachledova dolina (PP)14FBajany (MI)50DBaj (KN)67DBajerov (PO)31FBajerovce (SB)30BBajka (LV)56FBajtava (NZ)69CBaka (DS)65DBakanovci (LC)59ABakov (RS)60FBakta (RS)61ABaaovci (CA)10CBale (BB)42BBalov (PB)9EBald (BR)43BBaldovce (LE)30DBalog nad Ipom (VK)58EBalo (DS)66CBlovci (ZA)10EBalvany (KN)67CBaa (LC)59DBaa (SP)33ABaa Lucia (KS)47ABanisko (DT)42FBanka (PN)38DBanky (PD)40BBanky (ZH)41FBnov (NZ)67BBnov (ZA)25ABnovce nad Bebra vou (BN)39B, 40ABnovce nad Onda vou (MI)49DBansk (PD)40FBansk Bel (BS)41FBansk Bystrica (BB)42ABansk Hodrua (ZC)41E,FBansk kolnia (PD)41ABansk tiavnica (BS)41FBansk (VT)49ABansk Studenec (BS)57BBara (TV)62ABaranie (SB)31BBaratsko-majere (NR)55BBarca (KE)48CBarca (RS)61ABarianska samota (RS)61ABardejov (BJ)17EBardejovsk Nov Ves (BJ)17EBardejovsk Zbava (BJ)17EBardejovsk Kpele (BJ)17EBardoovo (NZ)56EBarina (NM)22FBarnovci (PU)23BBarta (RS)60DBarta (RS)61BBartkovci (PB)9EBartoova Lehtka (ZH)41DBartoovce (BJ)32ABaka (KS)47DBakovce (HE)33DBakovce (SO)50BBanrovci (MY)37BBaovce (PN)38DBatn (PE)39FBatizovce (PP)29CBtka (RS)61ABakov (DT)43DBatkovci (MY)38ABtorov (VK)58FBtorove Kosihy (KN)68CBtovce (LV)57CBazalovci (PB)24BBazgerka (CA)10ABeckov (NM)39ABeckovsk Vieska (NM)39ABeov (BB)42DBednrovci (MY)21FBeharovce (LE)30DBehynce (RA)61A,BBehynce (TO)39EBecherov (BJ)17CBeketfa (DS)65BBel (MT)26CBel (NZ)68DBel (TN)23EBel (ZA)10FBel nad Cirochou (SV)34C,DBeladice (ZM)56ABel-Dulice (MT)25D, 26CBelajka (CA)10DBelajky (KM)10DBelkov (KA)58BBelanovci (ZC)41EBelanskovci (MY)37BBelejov (PB)9EBelejovce (SK)17DBelek (NZ)56EBelianske kpele (KK)30ABelice (TN)39ABeln (RS)61ABelina (LC)60CBelince (TO)39FBellova Ves (DS)53FBelovea (BJ)17EBeluj (BS)57BBeluja (VK)58EBelua (PU)24ABelusk Slatiny (PU)24CBela (KS)48EBeadikov (LM)27DBeadikovce (SK)17FBeadn (PU)8FBeadovo (NO)12CBeatina (SO)51ABeniakovce (KS)48ABenice (LM)27DBenice (MT)25DBenkovce (VT)33EBeov (BY)24BBeova Lehota (DK)11FBeovo (RA)44DBeu (BR)44ABeuovce (LM)27BBerntovce (KS)48CBernolkovo (SC)53CBertotovce (PO)31DBesn (PB)9EBestinn (NM)22FBea (LV)56EBea (MI)50EBeeov (NZ)67BBeeov (RK)27ABer (NZ)55FBter (LC)59DBetlanovce (SN)29DBetlenovce (MI)49BBetliar (RV)46CBekovci (TN)24EBeovce (SO)50DBidovce (KS)48BBiel (TV)63ABiela (DK)11EBiela Bukovina (TO)39ABiela hlina (PD)24CBiela hora (MI)50ABiela Voda (PD)24FBielikovci (NM)38ABiele Vody (DT)43DBiele Vody (SN)29FBielovce (LV)69ABiely Kostol (TT)53BBiely kr (CA)9BBiely Potok (RK)26DBieari (BY)9FBijacovce (LE)30DBlkove Humence (SE)37CBa (NZ)68DBindt (SN)30EBovce (TT)37FBiskupice (BN)39BBiskupice (LC)60CBiskupice (TN)23EBiskupov (TO)39EBitava (SE)37ABitarov (ZA)10EBlahov (DS)53FBlahovci (MY)38ABlaatsk dolina (PP)14EBlatn na Ostrove (DS)65BBlatn Polianka (SO)50C,DBlatn (SC)53DBlatn Remety (SO)50DBlatn Revitia (SO)50ABlatnica (MT)25FBlaice (KS)48DBlakov (CA)10DBlakovci (CA)10CBlaov (DS)66ABlaovce (TR)25FBlesovce (TO)39CBlhovce (RS)60DBlskavica (DT)42FBobot (TN)39BBobotsk Lehota (TN)39BBoboty (ZA)11EBobrov (NO)12DBobrovek (LM)27BBobrovec (LM)27BBobrovnk (LM)27ABoiar (KS)48EBodice (LM)27DBodky (DS)65BBodin (PB)24BBodochovo (DT)43EBodok (TO)39EBodorov (TR)25FBodov (SC)53DBodovce (SB)31BBodrog (TV)62BBodrual (SK)18CBodza (KN)66DBodzianske Lky (KN)66DBogliarka (BJ)16FBohovci (ZC)41EBohat (KN)67DBohdanovce (KS)48DBohdanovce nad Trnavou (TT)38EBoheov (DS)66ABohunice (IL)23DBohunice (LV)57ABohovo (RV)45FBojkov (TN)23CBojn (TO)39CBojnice (PD)40BBojnice-kpele (PD)40BBojniky (HC)54BBokro (KN)67FBoka (SP)33ABo (TV)50EBoldog (SC)53DBolerz (TT)37FBoleov (IL)23DBolguovci (CA)11EBoliarov (KS)48BBokovce (LC)60ABokovsk osada (LC)59BBorcov (TR)25FBorany (BN)39DBorice (TN)23DBorda (KS)48BBorda-kpele (KS)48BBorinka (MA)52DBorisko (ZM)40FBorody (HC)54BBorov (ML)18FBorov (TT)53BBorovce (PN)38DBoroviny (ZV)42FBorsk Mikul (SE)37CBorsk Peter (SE)37CBorsk Svt Jur (SE)36DBora (TV)62ABory (LV)57EBoca (NM)22FBoany (PE)39DBoianska Nepo ra dza (TN)23FBoany (TV)63ABottovo (RS)61CBoice (TV)49ABrka (RV)46DBracovce (MI)49DBrdno (RS)44FBran (NR)55DBranovo (NZ)68ABratislava (BA)52FBratkovica (DT)43DBratkovsk most (DT)43DBravcovo (BR)28EBrn (MT)25DBrdrka (RV)45BBrehov (TV)49FBrehy (ZC)57ABrekov (HE)33FBrestina (LC)43FBrestov (HE)33FBrestov (PO)32EBrestov nad Labor com (ML)34ABrestovany (TT)54ABrestov (NM)22FBrestov (SE)37BBrestovec (KN)66DBrestovec (MY)38ABrestovky (SL)15DBretejovce (PO)48ABretka (RV)45FBreza (NO)12CBrezany (PD)41ABrezany (ZA)25ABreziansky mlyn (NO)11DBrezie (VK)58DBrezina (RS)44FBrezina (SE)37DBrezina (TV)49EBreziny (LV)57ABreziny (ZC)41EBreziny (ZV)42EBreziny (ZV)42DBreznica (SP)33ABreznika (PT)60ABreznika (SP)18EBrezno (BR)43BBrezolupy (BN)40ABrezov (BJ)32BBrezov tl (ZM)40FBrezov (PU)24ABrezov pod Brad lom (MY)38CBrezovec (SV)35EBrezovica (SB)31ABrezovica (TS)12DBrezovika (SB)31Aautomapa abecedn register Slovensk republika1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.70 70 28/8/07 10:37:15M71Slovensk republika abecedn register automapaBrezovka (BJ)17FBrezovo (LC)43EBreany (PO)31DBrhlovce (LV)57CBriestiny (LC)43FBrietie (TR)25EBrieky (PT)59BBriovka (NO)11DBrlon jama (ZA)10CBrnice (LM)27ABrodno (ZA)10EBrodsk (SI)36BBrodzany (PE)40CBrlica (BY)9FBruchaka (BR)43BBrunovce (NM)38BBrsne (TN)23EBrusnica (SP)33ABrusnk (RA)45EBrusnk (VK)59CBrusno (BB)43ABrusno (PD)41ABrusno-kpele (BB)43ABrutovce (LE)30DBruty (NZ)68DBrvnite (PB)9FBrzotn (RV)46CBuclovany (BJ)32AB (KN)68EBuany (TT)54ABukovec (NM)22FBsky majer (KN)68EBuuhza (DS)65ABudatn (ZA)10EBudatnska Lehota (KM)10FBuda (ZV)42CBudika (ZV)42CBudikovany (RS)44FBudimr (KS)48ABudin (LC)59ABudince (MI)50FBudinsk Lazy (LC)43EBudi (TR)25EBdkovany (SI)37ABudkovce (MI)50CBudmerice (PK)53BBudulov (KS)47EBudzn (SB)31ABuglovce (LE)30DBujakovo (BR)43BBukov (CA)10DBukov (BY)10EBukov (TT)37DBukovce (SP)18EBukovec (KS)47DBukovec (MY)37BBukovec (PD)24EBukovec (VK)59CBukovina (BN)39BBukovina (LM)27ABukovina (ZC)56BBukovina (ZH)41EBukovinka (DT)43EBukovinka (LC)60EBukovinka (LE)30CBulhary (LC)60CBully (BB)26FBunde (PO)31DBunetice (KS)32FBunkovce (SO)50BBurda (RS)44ABuince (VK)59EBuovce (KK)30ABtelek (DS)53FBuzica (KS)47FBuzice (KS)48CBzikovci (NM)22EBuzitka (LC)60CByster (KS)48CBystr (BR)27FBystr (SP)18FBystrany (SN)30FBystr (VT)32DBystr-Vrtka (DT)43CBystriany (PD)40DBystrika (KN)68EBystrika (MT)25DBystrika (PT)43FBystr potok (GL)46BByta (TV)48FByta (BY)9FBytica (ZA)25ABzenica (ZH)41EBzenov (PO)31FBzince (TO)39EBzince pod Javori nou (NM)38BBziny (DK)11FBzovk (KA)58A,CBzovsk Lehtka (ZV)58ABany (SP)33CCCabaj (NR)55CCabaj-por (NR)55CCabov (VT)49ACakov (RS)61ACejkov (TV)49FCelulzka (ZA)10ECemjata (PO)31DCenigovci (CA)10CCernina (SK)17FCerov (PU)24ACerov (PD)40DCerov (SE)37DCerov (TT)37DCeroviny (NR)55ACerovo (KA)58CCestice (KS)47FCetuna (NM)22FCibuka (RS)44CCfer (TT)53BCige (PD)41ACigeka (BJ)16DCigla (SK)17DCiglt (SE)36DCimenn (BN)39BCinobaa (PT)59BCisrske (RS)44CCunn (SI)36Bab (NR)55Aabalovce (ML)19Eabiny (ML)33Babradsk Vrbovok (KA)58Can (BB)42Dov (SE)37Aadca (CA)10Dadeka (CA)10Bachtice (NM)38Bajakovo (LV)69Aajkov (LV)56Daka (LV)68A,Bakajovce (NR)55Aakanov (TN)23Dakanovce (KS)48Bakanovce (LC)60Cakany (DS)53Eaklov (VT)33Ealovec (KN)67Calovo (DS)66Daltice (PE)40Cambalovci (KM)10Eamovce (LC)60Caa (KS)48Cand (DS)66Aankov (LV)57Cpor (NR)55Caradice (ZM)56Bry (SE)36Bast (PK)53A,Bsta (KN)66Dastkov (SE)37Bastkovce (NM)38Bastobrezie (ZV)42Fata (LV)68Bataj (SC)53Davoj (PD)24Febovce (VK)58Feehov (MI)50Aeejovce (KS)47Denska Pot (DS)65Bechnky (DT)43Fechov (DS)65Bechovo (RS)44Cechy (NZ)68Aechynce (NR)55Dekovce (KA)58Aeadice (NR)55Beadince (TO)39Felre (VK)59Eelkova Lehota (PB)24Delovce (PO)32Delovce (VK)58Eeovce (TV)49Cemern (VT)33Eenice (PP)29Denkesta (DS)66Aenkov (NZ)68Fenkovce (DS)53Fenta (RS)60Cereany (PD)40Derenany (RS)60Bereenky (TN)23Cereov (RS)44Cergov I (KN)67Cergov II (KN)67Cergy (KA)58Cerht (KN)67Eerhov (TV)62Aern (BB)42Derm (NR)55Cermany (TO)39Eernk (NZ)55Fernina (HE)33Dernochov (TV)62Aernochov Vrch (NM)38Aernov (RK)26Bertenie (VK)58Eertin (ML)18Dertov vrch (RS)44Fertovica (LM)28Eerve (PT)60Aerven hlina (KA)58Derven hora (KA)58Aerven Skala (BR)45Aerven Voda (SB)31Berveany (RA)45Cerveany (VK)59Aervencovci (CA)10Aerven (HE)33Derven (KM)10Cervenica (MI)49Dervenica (PO)32Fervenica pri Sabi no ve (SB)31Bervenk (HC)38Ferven Hrdok (ZM)56Cerven Kame (IL)23Berven Kltor (KK)14Derven Kltor- -kpele (KK)14Derven majer (LV)69Aerven majer (NZ)68Aesk Brezovo (PT)44Eiakov (BY)9Diarovce (MI)50Eiava (VT)33Eikovci (ZC)41Eimany (ZA)24Dov (KN)66Eierna (TV)63Bierna Dolina (ZM)56Aierna Hora (GL)46Aierna Lehota (BN)24Eierna Lehota (RV)45Aierna nad Tisou (TV)63Aierna skala (RS)44Cierna Voda (GA)54Eierna Voda (SC)53Cierany (RK)26Cierne (BY)9Fierne (CA)9Dierne (CA)10Bierne (ZM)56Aierne nad Topou (VT)33Cierne Pole (MI)50Eierne zeme (ZH)41Dierny Balog (BR)43Bierny Brod (GA)54Eierny Chrbt (KN)67Cierny les (DS)66Cierny potok (BR)43Dierny Potok (RS)60Dierny Vh (LM)28Diera (KA)58Biera (PT)43Fiertae (VK)58Eierae (ZC)41Eifre (NR)56Ciky (NZ)55Eilk (RS)61Ailistov (DS)65Ailisk Radva (DS)66Cimhov (TS)12Dingov (SN)30Eir (SL)16E (RS)61Diatice (KS)48B-kpele (RS)61Coltovo (RV)45Fomor (VK)59Erge (DS)53Freha (CA)10Dremo (RS)44Cremon (TR)25Frcha (CA)10Drcha (DT)42Frchov (CA)11Crmn (BY)9Dubkova Samota (TV)62Auma (RV)46Cukalovce (SV)34Bukrska Paka (DS)65Buklasovce (BN)39Bulkov (CA)10Cunovo (BA)52Fupkov (BR)45ADaov (SB)31ADaov Lom (VK)58DDaletice (SB)31DDancov Potok (TV)49EDaniovce (SN)30Eanov (MT)25Dapalovce (VT)33DDargov (TV)49ADargovskch hrdinov (KE)48ADavidov (VT)49ADebnrov tl (ZC)40FDebra (KS)47CDedaov (HE)34CDedina Mldee (KN)67ADedinka (DT)43FDedinka (NZ)56EDedinka pri Dunaji (SC)53CDedinky (RV)29FDedinsk (BR)28FDedinsk ostrov (DS)65DDedov (CA)10DDechtice (TT)38CDejovka (CA)10ADek (BS)57ADelava (SN)46ADemandice (LV)57EDemnov (LM)27DDemnov (NO)11CDemnovsk Dolina (LM)27DDemjata (PO)32ADemkovsk (DK)11EDrrov mlyn (ZH)41CDen (PU)8FDetrk (VT)33CDetva (DT)43EDetva-sdlisko (DT)43EDetvianska Huta (DT)43FDeviany (LV)57ADeviie (KA)58CDevn (BA)52CDevnska Nov Ves (BA)52CDevnske Jazero (BA)52CDeerice (BN)39BDiakov (MT)25DDiakovce (SA)54FDiel (PT)44EDiely (MY)38ADinkova dolina (MY)38ADiva (NZ)68DDiviacka Nov Ves (PD)40BDiviaky (TR)25FDiviaky nad Nitricou (PD)40BDivn (LC)59ADivina (ZA)10EDivincovci (CA)10ADivinka (ZA)10EDivnske Lazy (LC)43EDlh (TT)37FDlh Lka (BJ)17EDlh lka (BR)43DDlh Lka (LM)27BDlh nad Kysucou (CA)10CDlh nad Oravou (DK)12EDlh nad Vhom (SA)54D1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.71 71 28/8/07 10:37:16M72automapa abecedn register Slovensk republikaDlh Ves (RV)45FDlh diely (ZM)40EDlh Klovo (VT)49ADlh nad Cirochou (SV)34EDlh Pole (ZA)10EDlh Stre (LE)30CDlhoa (SK)18CDlh vok (MY)38ADln (PD)40BDo Koniarov (ZH)41EDobogov (LV)56FDobr (RS)61CDobr (TV)63ADobr Niva (ZV)42EDobr Voda (TT)38CDobr Voa (SN)30FDobro (BR)43BDobro (LC)43FDobron (PD)24FDobrosk Lehota (LC)43FDobroho (DS)65ADobroslava (SK)18CDobrte (RS)60ADobin (RV)45BDobinsk adov Jaskya (RV) 29FDobinsk Maa (RV)29FDohnkovci (MY)37BDohany (PU)24ADoj (SE)37ADoany (LE)30DDoany (PK)37FDolina (BR)43DDolina (BR)43BDolina (BS)41FDolina (DK)11EDolina (NM)39CDolina (NM)39ADolina (PB)24BDolina (PO)31EDolina (VK)58DDolinka (KA)58DDolinka (VK)58EDolinky (BY)9DDolinky (PU)9EDolinky (ZV)42FDoliny (PU)9EDoln Baba (LC)60CDoln Breznica (PU)24ADoln Bzov (LC)43EDoln Chrapkov (DT)43CDoln Krup (TT)38EDoln Lehota (BR)27EDoln Lehota (DK)12EDoln Liena (DT)43EDoln Marikov (PB)9EDoln Miin (BB)42DDoln Mla (BB)42BDoln Pavlov (VK)58FDoln Poruba (TN)24EDoln Rieka (DT)43CDoln Se (LV)56FDoln Streda (GA)54DDoln Stredn (IL)24CDoln Strehov (VK)59CDoln Sa (TN)23CDoln ajba (ZC)40FDoln tuba (TR)25FDoln Telka (LC)59DDoln Tiina (ZA)10FDoln Trnvka (ZH)41EDoln Ves (ZH)41DDoln Vrbina (VK)58DDoln Zvrsk (TN)23CDoln daa (ZH)41EDoln Borody (HC)54BDoln Breziny (ZV)42EDoln Drkovce (BN)39BDoln Dubov (TT)38EDoln Hmre (ZC)41EDoln Chlebany (TO)39DDoln Janky (DS)53FDoln Jaseno (MT)26CDoln Kamenin (NM)22FDoln Kokovce (PU)24ADoln Kopanice (KA)58ADoln Koarisk (MY)38ADoln Krkany (NR)55CDoln kty (TN)24EDoln lazy (DT)43EDoln Lefantovce (NR)55BDoln Lelovce (PD)40BDoln Lovice (TT)54ADoln Lno (ZM)40FDoln Mladonice (KA)58ADoln Mlynce (BN)39BDoln Moteice (TN)23FDoln Natice (BN)39BDoln Obdokovce (NR)55BDoln Oreany (TT)37FDoln Otrokovce (HC)39EDoln Ozorovce (BN)39BDoln Paseky (SE)37DDoln Plachtince (VK)58FDoln Prbelce (VK)58FDoln Rykynice (KA)57FDoln Saliby (GA)54FDoln Semerovce (LV)57FDoln Saany (ZM)56ADoln Srnie (NM)22FDoln Strhre (VK)59CDoln Trhovite (HC)38FDoln Turovce (LV)57FDoln Vestenice (PD)40ADoln Zahorany (RS)60ADoln Zelenice (HC)54BDoln Krovci (MY)37BDoln Kutlkovci (SE)37BDolniianske lazy (VK)58DDoln Badn (KA)58CDoln Bar (DS)66ADoln Bukovec (VK)59CDoln ur (LV)56CDoln dvor (ZV)42DDoln Harmanec (BB)42ADoln Hostinec (KA)58ADoln Hriov (ZA)10EDoln Chotr (GA)66BDoln Jalovk (KA)58CDoln Jelenec (BB)26EDoln Jur (NZ)67ADoln Kalnk (MT)25DDoln Kubn (DK)11FDoln Lieskov (PB)24CDoln Lopaov (PN)38CDoln Majer (LV)57EDoln Milochov (PB)24ADoln mlyn (KA)58BDoln Motenec (PB)24BDoln Ohaj (NZ)55FDoln Pial (LV)56EDoln Smokovec (PP)29ADoln tl (DS)66ADoln tefanov (TS)12DDoln tvernk (MY)37DDoln Tara (NR)55DDoln Tisovnk (DT)59ADoln Turek (TR)41BDoln Vadiov (KM)10FDoma (SC)53EDomadice (LV)57EDomanky (KA)57DDomania (PB)24DDomanisk Lehota (PB)24DDomaovce (LE)30FDomaa (LV)68BDomask kolnia (LV)68BDomekov tl (ZC)40FDominova Kopanica (NM)39CDomovina (TO)39FDna (RS)60DDonovaly (BB)26FDora (LC)60ADoroanka (CA)9BDorotkovci (NM)22FDoten (SL)15DDoten (NO)11DDovalovo (LM)28CDrbsko (BR)43DDrahov (MI)50CDrahoanka (CA)10BDrahov (PT)44CDrahovce (PN)38FDravce (LE)30CDraice (RS)60BDrakovce (MT)25DDraovce (NR)55ADrovce (KA)57DDrhkovci (TN)23CDriena (SP)18FDrienany (RS)44FDrienica (SB)31BDrienov (PO)32EDrienovec (KS)47CDrienovo (KA)58CDrienovsk Nov Ves (PO)32EDrienovsk tl (ZM)40FDrietoma (TN)23EDra (RS)61CDrnava (RV)46DDrnava (VK)59CDropie (DS)66BDruh Strana (NO)11BDrustevn pri Hor n de (KS)48ADrenice (LV)57CDrkovce (RA)45Eubkovo (PT)44EDubie (BJ)32BDubie (KM)10EDubinn (BJ)17FDubkov (PU)8FDubnica (PD)40BDubnica nad Vhom (IL)23DDubnika (BN)40ADubnk (NZ)68ADubnk (PO)32FDubno (RS)60FDubodiel (TN)39BDubov (BR)43ADubov (PK)53ADubov (SK)17DDubovany (PN)38FDubovce (SI)37ADubov (TR)25EDubov (ZV)42EDubovec (RS)61CDubovec (RS)61CDubovica (SB)31ADbrava (KA)58CDbrava (LE)31CDbrava (LM)27CDbrava (NM)22EDbrava (PO)32CDbrava (PO)32EDbrava (SV)35EDbrava (TN)23CDbrava (VK)59CDbrava (ZV)42EDbravica (BB)42DDbravka (BA)52DDbravka (KA)58CDbravka (MI)49DDbravka (ZV)42FDbravy (DT)43CDucov (PN)38DDukov (CA)9DDudince (KA)57FDdorov (PT)43FDuchenec (KA)58DDuchonka (TO)39CDukovce (SK)32BDulice (MT)26CDulov (IL)24CDuov (NO)11Dulov Dvor (KN)67Fulov dvor (VK)59CDulova Ves (PO)32EDulovce (KN)67DDulovo (RS)61ADunajov (CA)10DDunajsk Lun (SC)53EDunajsk Streda (DS)66ADunajsk Kltov (DS)66ADupln (SP)18Eurkovci (CA)11Eurin (ZA)25Curo (VT)32Durok (KS)48Burov (PB)24DDurenda (RS)60Duriove tle (PD)40Durkov (KS)48Durkov (SL)16Eurkovce (VK)58Eurkovka (PT)44CDava (RS)60BDniky (TN)22FDvor Mikul (NZ)68ADvorany nad Nitrou (TO)39FDvorec (BN)39BDvorec (TR)25FDvorianky (TV)49ADvornky (HC)54BDvornky (KA)57DDvornky (KS)47CDvornky nad Nitricou (PD)40ADvornky-Velre (KS)46DDvory nad itavou (NZ)67BDyka (NR)56CDzurkovec (NM)22FDunga (KE)48AEEgre (TV)49CEliovce (DS)53FEmbertelen (RS)61CEndresk (BR)43AErika (GL)47AEtreho Kraany (DS)65BFFakov (ZA)25CFafky (LC)43FFajtov (BR)43BFakov (DS)53EFalkuovce (MI)49DFanov (PD)40DFarn (LV)68BFarsk (SI)36BFatinovci (PE)40DFedorov (ZA)10CFejs (TV)63AFekiovce (SO)50AFiaice (LM)27CFicberg (KA)58AFiga (RS)61AFija (SK)33AFiakovo (LC)60CFiakovsk Kaany (LC)60CFiakovsk Kove (LC)60CFilice (PP)29DFilier (RA)44DFilipovo (BR)44AFilov laz (BN)24EFnske domeky (TR)41BFintice (PO)32CFlajov (NO)11DFloret (PN)38DFolkuov (MT)25DFonorda (BB)42AForbaky-Klukany (ZA)10EForbasy (SL)15EFrancov tl (ZC)40FFrancovce (SK)32BFrika (BJ)16DFrikovce (BJ)32AFriovce (PO)31CFrtlov vrch (ZC)41EFulianka (PO)32CFurmanec (PO)32AFuskovci (CA)10DFsovci (PB)9EGGabkovo (DS)66CGabovci (PU)9EGbi (RS)61AGaboltov (BJ)16DGbovci (PU)23BGacovci (PB)9EGajary (MA)36EGajdo (SO)50BGalanta (GA)54CGalierovci (KM)10FGalovany (LM)27CG (GA)54CGnovce (PP)29DGpel (PD)24FGarajovec (PU)24AGakovce (PU)9EGaparkovci (NM)22FGaparovo (BR)44AGbeany (ZA)10FGbelce (NZ)68DGbely (SI)36BGea (KS)48CGelnica (GL)31EGemer (RA)61BGemerek (RS)60DGemersk Hrka (RV)45FGemersk Panica (RV)45F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.72 72 28/8/07 10:37:19M73Slovensk republika abecedn register automapaGemersk Poloma (RV)46CGemersk Ves (RA)45EGemersk Dechtre (RS)60DGemersk Micha lov ce (RS)61AGemersk Teplice (RA)45DGemersk Jablonec (RS)60FGemersk Milhos (RA)45DGemersk Sad (RA)45FGa (LV)56FGeraltov (PO)32AGerlachov (BJ)16FGerlachov (PP)29AGiglovce (VT)33CGiraltovce (SK)32BGirovce (HE)33DGlabuovce (VK)59EGledenovci (ZC)41EGoaltovo (RV)45DGoovo (RV)45BGolianovo (NR)55DGombasek (RV)46EGombo (KS)47FGondovo (LV)57CGorazdov (SA)55CGortva (RS)60DGortva (RS)60DGtovany (LM)27CGrajciar (KS)48CGran-Petrovce (LE)30DGregorova Vieska (LC)59BGregorovce (PO)32CGribov (SP)18EGrodzin (VT)32DGronrovo (BY)9FGroovka (RS)60BGr (NM)22FGr (NO)12AGrne (DK)11EGrupierovci (CA)9DGruzovce (HE)33DGg (NZ)67AGrovci (LC)43EGuttmanov dvorec (TV)63AGyov (KS)48EHHabny (SE)37CHabiovo (PT)60AHabovka (TS)12FHabura (ML)18FHaava (KS)47CHaava (RS)44DHaov (RS)61AHadoe (PB)9EHadovce (KN)67EHaduovce (SN)30EHadviga (TR)25EHgy (KK)14FHj (IL)24CHj (KS)47CHj (PT)44CHj (TR)25FHajdarov (NM)22FHje (PD)40BHjiky-Maky (PT)60AHajn Nov Ves (TO)39EHajnka (RS)60DHjnikov (DT)42FHjniky (ZV)42CHjske (SA)54DHajovci (BN)40AHajtovka (SL)15FHalabrnovci (SE)37BHalovce (BN)39BHala (BS)41FHali (LC)59BHaligovce (SL)15CHalubenec (RS)44CHaluzice (NM)22FHmor (BR)28EHmor (RA)44DHmor (RV)45DHmor (VK)59CHmor (PT)43FHmre (GL)46AHmre (TN)23EHamuliakovo (SC)53EHandrovci (PB)9EHandlov (PD)41AHanigovce (SB)31BHaniska (KS)48CHaniska (PO)32EHankov (RV)45BHankovce (BJ)32BHankovce (HE)34CHanuovce nad Topou (VT)32DHanzlov (CA)10BHanzlovka (SE)37BHarakovce (LE)31CHararovka (BJ)17EHarhaj (BJ)32BHarichovce (SN)30EHarmanec (BB)42AHarmnia (PK)53AHarvelka (CA)11CHatalov (MI)49DHate (MY)21FHatiny (KS)47DHatn (PB)9EHavaj (SP)18FHavka (KK)14FHavlovci (SE)37BHavran (SE)37BHavranec (SK)17DHavrania (DK)11FHavrania Dolina (SN)29FHavrilovo (PT)44CHan (MI)50AHan nad Cirochou (HE)34EHaln (BJ)17FHebenete (DS)66AHelcmanovce (GL)47AHelenka (RA)45EHepa (BR)28FHenckovce (RV)45DHenclov (GL)46AHencovce (VT)33EHendrichovce (PO)31CHerany (KS)48BHerman (LC)43EHermanovce (PO)31DHermanovce nad Topou (VT)32DHertnk (BJ)32AHervartov (BJ)17EHetm (SA)54FHiade (BB)42BHincov (MY)38AHincovce (SN)30FHladovka (TS)13CHlaovina (KA)58CHlav (MY)38AHlavice (CA)10AHlbok (PB)9EHlbok (SE)37DHlbok nad Vhom (BY)10EHlinen (CA)10CHlink (KN)67CHlink (LM)27AHlink nad Hronom (ZH)41EHlink nad Vhom (BY)9FHlinka (LC)59AHlinn (VT)33EHlivitia (SO)50BHlohovec (HC)38FHloa (PU)24CHlokovci (NM)22FHniezdne (SL)15EHnilk (SN)30EHnilec (SN)46AHnojn (MI)50AHna (RS)44FHodejov (RS)60DHodejovec (RS)60DHodkovce (KS)47DHodkovce (SN)30DHodrua-Hmre (ZC)41EHodulov Vrch (MY)38AHody (GA)54CHoja (RS)61AHokovce (LV)57FHolanovo (KN)67DHolbov (TN)23CHolcov majer (ZV)42FHolcov (PU)23BHolkovce (VT)33CHoliare (KN)66DHolice (DS)65BHol (SI)21EHoliovci (MY)38AHolia (LC)60CHolize (VK)58EHolumnica (KK)15EHol vrch (DT)42FHol vrch (KA)58AHol vok (DT)58BHonce (RV)45DHontianska Vrbica (LV)57EHontianske Moravce (KA)57FHontianske Nemce (KA)57DHontianske Tesre (KA)57DHontianske Trsany (LV)57CHorelica (CA)10DHorenick Hrka (PU)24AHora (SO)50BHorn Baba (LC)60CHorn Breznica (PU)24AHorn Bzov (LC)43EHorn Dolina (SE)37BHorn Hriov (DT)43CHorn Chrapkov (DT)43CHorn Krov (SA)54DHorn Krup (TT)37FHorn Lehota (BR)27FHorn Lehota (DK)12EHorn Liena (DT)43EHorn Marikov (PB)9EHorn Miin (BB)42DHorn Mla (BB)42BHorn Poruba (IL)24CHorn Pot (DS)53FHorn Pot-Lky (DS)54EHorn Rieka (DT)43CHorn Se (LV)56DHorn Slatinka (LC)59BHorn Streda (NM)38DHorn Stredn (IL)24CHorn Strehov (VK)59CHorn Sa (TN)23CHorn ajba (ZC)40FHorn tuba (TR)41BHorn Telka (LC)59BHorn Tiina (ZA)11EHorn Trnvka (ZH)41CHorn Ves (PD)40DHorn Ves (ZH)41DHorn Zvrsk (TN)23CHorn Zlatn (KN)67EHorn daa (ZH)41EHorany (TN)39BHorn Borody (HC)54BHorn Breziny (ZV)42EHorn Drkovce (BN)39BHorn Dubov (TT)38EHorn Hmre (ZC)41EHorn Chlebany (TO)39DHorn Janky (DS)53FHorn Jaseno (MT)26CHorn Kamenin (NM)22FHorn Kokovce (PU)24AHorn Kopanice (KA)58AHorn Koarisk (MY)38CHorn Krkany (NR)55DHorn kty (TN)24EHorn Lefantovce (NR)55BHorn Lelovce (PD)40BHorn Lovice (TT)54AHorn Lno (ZC)40FHorn Mladonice (KA)58AHorn Mlynce (BN)39BHorn Moteice (TN)23FHorn Mto (DS)66BHorn Natice (BN)40AHorn Obdokovce (TO)39EHorn Orechov (TN)23EHorn Oreany (TT)37FHorn Otrokovce (HC)38FHorn Ozorovce (BN)39BHorn Pankovo (DT)43EHorn Paseky (SE)37BHorn Plachtince (VK)58DHorn Prbelce (VK)58FHorn Prietoky (KA)58CHorn Prany (BB)42CHorn Rykynice (KA)57DHorn Saliby (GA)54E,FHorn Semerovce (LV)57FHorn Saany (ZM)56AHorn Srnie (TN)23DHorn Strhre (VK)58DHorn titre (TO)39EHorn Trhovite (HC)38FHorn Turovce (LV)57FHorn Vestenice (PD)40AHorn Zahorany (RS)60BHorn Zelenice (HC)54BHorn Badn (KA)58CHorn Bar (DS)65BHorn epe (GA)54AHorn Debernk (SE)37BHorn ur (LV)56CHorn Harmanec (BB)42AHorn Hriov (ZA)10EHorn Jalovk (KA)58CHorn Jatov (SA)55EHorn Jelenec (BB)26EHorn Jur (NZ)67AHorn Kalnk (MT)25DHorn Lieskov (PB)24DHorn Majer (LV)57EHorn Milochov (PB)24AHorn mlyn (KA)58CHorn Motenec (PB)24BHorn Ohaj (NR)56CHorn Pial (LV)56EHorn Smokovec (PP)29AHorn tefanov (TS)12CHorn tvernk (MY)37BHorn Tara (NR)55DHorn Tisovnk (DT)58BHorn Turek (TR)41BHorn Vadiov (KM)10FHorn vhon (MY)38AHorovce (MI)49DHorovce (PU)24CHora (LV)57CHoste (GA)54CHostice (RS)60DHostie (ZM)40EHostiovce (RS)45EHosov (NR)55BHosovce (KS)47EHosovce (ZM)56AHostovice (SV)34BHotin (PU)24AHozelec (PP)29DHrka (BY)9FHrka (PP)29DHrka nad Vhom (NM)39AHrky (ZA)10EHrabav (BB)42DHrabiov (ZC)41EHrabinky (ZH)41DHrabiny (ZV)42CHrabkov (PO)31FHrabov Roztoka (SV)35EHrabovk (SK)17FHrabov (BY)9FHrabov (NM)22FHrabovec (BJ)17FHrabovec nad Labor com (ML)34AHrabovka (PU)24AHrabovka (TN)23CHrabovo (PT)59BHrabovsk (PT)43FHrabsk (BJ)16FHrabuice (SN)29DHradec (PD)41AHradisko (KK)30CHradisko (PO)32AHradite (PE)40CHradite (PT)43FHradite pod Vrt nom (SE)37DHraditsk Mova (MI)49FHradn (BY)24BHradn (DT)42DHrdok (NM)39AHrdok (RV)45DHrachovisk (NM)22EHrachovite (NM)38BHrachovo (RS)44FHra (TV)49FHranica (PU)8FHranin (SL)15DHranovnica (PP)29DHran (MY)38AHraovk (KS)48AHrboltov (RK)26BHre (TV)49EHrhov (RV)46DHriadky (TV)49CHrbovci (ZC)41EHriovsk Podhra die (ZA)10EHriov (DT)43EHriovce (GL)31E1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.73 73 28/8/07 10:37:20M74automapa abecedn register Slovensk republikaHrk (RA)45FHrkovce (LV)57FHrlica (RA)44DHrniarky (PT)43FHrniarovce nad Parnou (TT)54AHrniarov (NM)22FHrniarska Ves (PT)60AHrniarske Zalua ny (PT)60AHrocho (BB)42DHromo (SL)15FHronok (BR)43CHronec (BR)43BHroniakov (ZV)58BHronovce (LV)69AHronsek (BB)42CHronsk Breznica (ZV)41FHronsk Dbrava (ZH)41DHronsk Kaany (LV)56DHronsk Kosihy (LV)56DHronsk Beadik (ZC)56BHrub Bora (SC)53DHrub Strana (NM)22FHruboovo (NR)39EHrubov (HE)33BHrub Buk (CA)10AHrub r (SC)53DHrudkov (BS)41FHruov (GA)54FHruov (RV)46EHruov (TV)62BHruov (VK)58EHruovany (TO)39FHruov (NM)38BHruovo (RS)44FHrtie (IL)24CHrutn (NO)12EHubice (DS)53FHubina (PN)38DHuboovce (SB)32AHubov (RK)26BHubovo (RS)61BHucn (RA)45FHualov lazy (KA)58DHudcovce (HE)33FHujavovce (ZM)40FHul (NZ)55FHumenkovci (MY)38AHumenn (HE)33FHumensk Rokytov (HE)34AHuncovce (KK)29BHunkovce (SK)18CHunkovce (TV)49BHupkovci (PD)24EHurbanova Dolina (MY)38AHurbanova Ves (SC)53FHurbanovce (NZ)56EHurbanovo (KN)67DHusk (SO)50DHusin (RS)60AHuslov (CA)9DHky (SE)36DHuta (ZV)42CHutka (BJ)17DHuty (LM)12FHvina (RS)61BHviezdoslavov (DS)53EHvozdnica (BY)9FHvolovci (MY)22EHybe (LM)28CHov (KS)47BChChabadovci (ZA)10FChalmov (PD)40DChanava (RS)61DCharvtovci (ZA)11EChaba (NZ)69CChladn Studa (PT)43FChlebnice (DK)12EChlebnianovci (DT)43EChlmec (HE)34EChlmok (ZH)41CChmelisko (PB)24DChmeln (PT)43FChmenica (SL)15FChmeov (PO)32DChmeov (BJ)17CChmeovec (PO)32CChmiany (PO)31DChminianska Nov Ves (PO)31DChminianske Jakubovany (PO)31C,DChoa (ZM)56AChodrovci (MY)37BChocholn (TN)23EChocholn-Velice (TN)23EChokovce (SO)50BChorepa (PT)44CChorvatice (LV)57FChorvtsky Grob (SC)53CChorvty (KS)47EChotr (ZC)40FChota (SP)18EChotn (KN)67DChrabrany (TO)39FChrmec (RS)61CChras (KN)67DChras nad Horn dom (SN)30FChrastince (VK)58FChrastn (KS)48AChrenov (NR)55BChrenovec (PD)41AChrenovec-Brusno (PD)41AChropov (SI)37AChrany (VK)59CChrumkovci (PD)24FChtelnica (PN)38CChud Lehota (BN)39DChvalov (RA)45EChvatimech (BR)43BChvojnica (MY)21FChvojnica (PD)24FChym (KS)47FChynorany (PE)40CChyzerovce (ZM)56AChyn (RA)45CIIgram (SC)53DIhany (KK)30AIhr (ZH)41DIhrite (PU)24AIanovo (LM)27DIlava (IL)23DIlia (BB)42CIliaov (VK)58FIliaovce (SN)30CIliavka (IL)24CIlija (BS)57BIme (KN)67DImrov Kopec (VK)59CIa (LV)56EIaovce (MI)50CInovce (SO)51AInovec (ZC)56BInoveck huta (ZM)56BIpe (PT)43FIpeka (LC)60CIpesk Predmostie (VK)58EIpesk any (LV)58EIpesk Potok (PT)43FIpesk Sokolec (LV)69AIrmasek (KS)48DIskora (LV)57FIstebn (DK)11FIstebnk (TN)23EIvachnov (RK)27AIvanin (TR)25FIvanice (RS)61CIvaniovo (LC)43EIvanka pri Dunaji (SC)53CIvanka pri Nitre (NR)55DIvanovce (TN)23EIvanovo (RS)60DIviny (DT)43CIzt (TO)39DIa (KN)67FIipovce (LM)27AIkovce (MI)50EIop (DS)66CJJablo (HE)34CJablonec (PK)53BJablonec (RS)61AJablonec (VK)58EJablonica (SE)37DJablonka (MY)38AJablonov (LE)30DJablonov nad Turou (RV)46FJabloovce (LV)57A,CJablonov (BY)24BJablonov (MA)52BJabrikov (BB)42AJacovce (TO)39DJahodn (DS)54EJahodn (KE)47BJahodnk (TT)37FJahodnky (MT)25DJaklovce (GL)31EJakovany (SB)31BJakub (BB)42AJakubany (SL)15FJakubov (MA)36EJakubova Voa (SB)31BJakubovany (LM)28AJakubovany (SB)31BJakuovce (SP)33BJalakov (LV)57CJaln (ZH)41DJalov (SV)34DJalovec (LM)27BJalovec (PD)41AJalov (HC)38FJalovk (KA)58CJama (BY)9DJamnk (LM)27DJamnk (SN)30FJancovsk (MY)38CJanokovci (ZC)40FJanice (RS)61CJank (KS)47EJankovce (NR)55DJankovci (CA)11CJanky (DS)53FJankov vok (PD)40AJankovce (HE)33DJnokov (SC)53EJnokovci (ZA)11EJnokovo (NZ)55EJnokovo na Ostrove (DS)66DJnoky (RS)60DJnoovka (BR)43BJanov (PO)31FJanova Lehota (ZH)41CJanova Ves (PE)40EJanovce (BJ)32AJnovce (GA)53DJnovce (PP)29DJanovk (PO)48AJarab (BR)27FJarabina (SL)15FJarky (TN)23FJarm (KA)58CJarn (TT)53BJarok (LV)69AJarok (NR)55CJarovce (BA)52FJarovnice (SB)31DJasenica (PB)24BJasenie (BR)27EJasenie (DT)59AJasenie (KA)58CJaseninka (PT)44CJasenov (HE)33FJasenov (SO)50BJasenov (DK)26BJaseov (DT)59AJasenovce (VT)33DJasenov (ZA)25AJasenovo (DT)43EJasenovo (TR)25EJasenovsk (NO)11DJasienka (DT)43DJaslovsk Bohunice (TT)38EJasn (LM)27DJasov (KS)47CJasov (NZ)68AJastrab (ZH)41DJastrabie (BY)9FJastrabie nad Topou (VT)33EJastrabie pri Michalovciach (MI) 50CJaov Vrch (DT)42FJatov (NZ)55EJavorec (SE)37BJavorina (BR)43DJavorina (RS)44CJavorinka (GA)54EJavorinka (LM)28FJavorov (CA)9BJavorov (PU)8FJazernica (TR)25F Jazero (VK)59CJazovec (ZV)43CJazviny (NM)22EJedlinka (BJ)17CJedliny (ZM)55BJedov Kostoany (ZM)40FJedovnk (CA)9DJelenec (NR)55BJelenie (PT)60AJelenie jamy (PN)39CJelitov (CA)10AJelka (GA)53FJelava (RA)45CJelavsk Teplica (RA)45CJelovce (NR)55AJelov (PB)24AJelovec (LC)59DJenkovce (SO)50DJergaly (BB)26FJergitla (BS)41FJerichov (BN)40AJesensk (LV)56EJesensk (RS)60DJestice (RS)60DJekova Ves (PE)40EJekova Ves nad Nitricou (PD)40BJezersko (KK)14FJeovci (PU)23BJbova rztoka (LM)27BJokalovci (ZC)40FJovice (RV)46CJovsa (MI)50AJudkovci (CA)11CJuh (KE)48CJur (SB)32CJur nad Hronom (LV)56FJurkovci (TN)23EJurkovci (MY)38AJurkova Voa (SK)17FJurov (DS)65BJurovci (TN)23CJursk (KK)30AJursk Chlm (NZ)68FJuskova Voa (VT)33EKKacizsk dolina (RS)44EKaanov (MI)49DKae (SL)15DKakovci (PU)23BKadlecovci (MY)22EKadlub (RS)44FKahnova dolina (MY)38AKachlkovci (MY)37BKajal (GA)54DKajanka (ZV)42FKaamenov (TR)25EKalameny (RK)27AKaava (SN)31EKalichovci (PB)9EKaliniakovo (LV)57CKalinka (DT)42FKalinkovo (SC)53EKalinov (CA)10DKalinov (ML)18FKalinovo (PT)59BKaln (LV)56DKaln (SV)35CKaln nad Hronom (LV)56DKaln Roztoka (SV)35CKalnica (LV)56DKlnica (NM)39AKalnite (SK)32BKalonda (LC)59DKaloa (RS)61AKala (KS)48DKalua (MI)50AKamanov (TO)39FKameany (RA)45EKamenec (LV)57CKamenec pod Vtnikom (PD)40DKamenica (KN)67DKamenica (SB)31AKamenica nad Cirochou (HE)34EKamenica nad Hronom (NZ)69CKameniany (IL)23DKamenin (KN)67C1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.74 74 28/8/07 10:37:21M75Slovensk republika abecedn register automapaKamenn (NZ)68DKamenn Poruba (VT)33EKamenn Poruba (ZA)25AKamenn (BS)41FKamenn Kosihy (VK)58FKamenn Chotr (LV)57CKamenn Most (NZ)68DKamienka (HE)34EKamienka (SL)15EKana (PO)32CKanianka (PD)40BKapince (NR)39EKapiov (SK)18EKaplna (RS)61AKaplna (SC)53BKapoa (TV)50EKapr (RA)45CKapuany (PO)32CKapuianske Kaany (MI)50EKapuianske Vojkovce (MI)50FKardoova Vieska (PB)24DKarlov (VK)59CKarlov dvor (MA)36EKarlov (MT)25DKarlova Ves (BA)52DKarn (HE)33DKarolna (LV)68BKaruov (MY)38AKaov (TV)49FKaova Lehtka (ZV)42CKatarna (RS)60DKatarnska Huta (PT)43FKtlina (PB)9EKtlovce (TT)38EKtov (SI)21EKatovka (VK)58DKat (LE)30DKava (KN)67CKaveany (KE)48AKazimr (TV)49EKecerovce (KS)48BKecerovsk Kostoany (KS)48BKecerovsk Pekany (KS)48BKecerovsk Lipovec (KS)48BK (KN)66DKekovce (SK)17DKeovo (RV)46EKechnec (KS)48EKendere (NZ)55EKendice (PO)32EKesovce (RS)61BKesovsk Pere (NR)55EKeeovsk (ZH)41FKe (LV)68BKevice (TR)25FKemarok (KK)29BKemarsk aby (PP)29BKiarov (VK)59EKine (TV)49AKr (VK)59EKiovce (PP)29DKaany (HC)54BKaany (TO)39FKaany (ZH)41DKaany (ZM)40EKaany (ZM)56AKae (ZA)25AKano (PD)25EKladivovci (BY)9FKladzany (VT)33FKak (ZC)41CKlasov (NR)55DKlastava (BS)57BKltor pod Znievom (MT)25CKltorisko (SN)29FKltna (BR)44BKltova Nov Ves (PE)40C,EKlov (LE)30DKlovany (TT)37FKlecenec (PU)24AKleany (VK)58EKlenov (PO)31FKlenov (SV)35EKlenovec (RS)44CKlepetovec (NM)22FKlietina (PB)24AKlieovci (CA)11CKlimov (RS)44FKlin (CA)9B, 10AKlin (NO)12CKlin (PD)24FKlin nad Bodrogom (TV)62AKl (PE)40EKlska Nem (KN)66FKlske Hradite (PE)40EKlobuice (IL)23DKloko (DT)42FKlokoina (NR)55AKlokoov (CA)9BKlokoov (MI)50AKlubina (CA)10DKuiare (SA)55EKiarove Kraany (DS)65BKov (TN)23DKovec (DS)66CKluknava (GL)31EKuov (BJ)17EKuovsk Zbava (BJ)17EKmeovce (LV)57CKmeovo (NZ)55FKazova Lehota (ZA)25AKaia (DK)11FKobeliarovo (RV)45BKobylnice (SK)32DKobyly (BJ)32AKoca (DT)42FKoceovce (RV)45DKociha (RS)44FKocurany (PD)40BKocurice (PN)38DKon (BA)52DKon (PN)38CKon-Lanr (PN)38CKoovce (NM)39AKohtov (NO)12AKochanovce (BJ)32BKochanovce (HE)34EKochanovce (TN)23EKochn (BN)39BKojatice (PO)31DKojatick Dolina (PO)31DKojov (GL)47AKokava nad Rimavicou (PT)44EKokoovce (PO)32EKokov-Baka (KS)48CKolakov (SL)15EKolano (PE)40CKolre (VK)58FKolrovice (BY)9FKolrovo (KN)67CKolbasov (SV)35CKolbovce (SP)33AKoliba (BA)52DKolibabovce (SO)50BKolany (NR)55BKolinovce (SN)31EKolnia (DS)53FKolnia (DS)66AKolnia (DT)42FKolnia (TV)63AKolonica (SV)34FKolta (NZ)68AKomankov (CA)9DKomrany (VT)33EKomrno (DT)43FKomrno (KN)67E,FKomrov (BJ)17EKomrovce (KS)47FKomrovce (SO)50BKomjatice (NZ)55FKomjatn (RK)26BKomjatn (PB)9EKomoa (NZ)67AKomov (BR)43BKoniny (MY)38AKondrt (TN)39AKonen (CA)9BKoniarovce (TO)55AKonice (ZH)41FKonko (KN)67DKonkuova dolina (MY)38AKonrdovce (RS)60CKonsk (LM)28AKonsk (ZA)25AKonsk (KA)58CKonsk (MT)26AKou (SO)50BKopano (BR)44AKopanica (IL)24CKopanica (SA)55EKopanica (ZH)41CKopanice (CA)9DKopanice (PD)41AKopanice (ZC)57AKopnky (MY)21FKopany (SI)20FKopec (IL)24CKopec (NZ)55FKopernica (ZH)41DKopiovci (PU)24AKoplotovce (HC)38FKoprivnica (BJ)32BKopnov (NM)39AKordky (BB)42AKorejovce (SK)18CKorchanovci (CA)10AKorimovci (ZC)41EKorlt (LV)56DKora (CA)9DKornica (CA)9BKoroma (SO)51AKorunkov (SP)33BKorytrky (DT)43EKorytn (BY)9DKorytn (LE)31CKorytnianske kopanice (NM)38BKorytnica-kpele (RK)26FKosihovce (VK)58EKosihy nad Ipom (VK)58EKosivn (ZA)10CKosorn (ZH)41DKostiviarska (BB)42AKostoany nad Horndom (KS)48AKostoany pod Tribeom (ZM)55BKostolec (PB)24BKostolite (MA)36EKostoln (DT)43CKostoln pri Dunaji (SC)53DKostoln Ves (PD)40BKostoln-Zrieie (TN)23EKostoln (DT)58BKostoln (MY)38AKostoln Kraany (DS)65BKostoln Mitice (TN)23FKostoln Moravce (KA)57FKostoln majer (NZ)68AKostoln Sek (NZ)55FKo (PD)40BKoarisk (MY)38CKoarisko (MA)52BKoarovce (HE)33DKoeca (IL)24CKoeck Podhradie (IL)24CKoeck Rovn (IL)24CKoice (KE)48A,CKoick Bel (KS)47BKoick Nov Ves (KE)48AKoick Polianka (KS)48CKoick Oany (KS)48AKoick Kleenov (KS)48BKokrovci (PD)24FKokovce (HE)34CKokovci (LC)59AKooln (TT)37FKoany (KS)48CKoany nad Turcom (MT)25DKoty (GA)54CKoty (MT)25BKotelnica (KN)67BKoteov (BY)9FKotrin Lka (ZA)10FKovov (NZ)69CKovov majer (BB)43AKovov (LV)56CKovov (RV)46DKovov (ZV)42CKovovce (VK)59EKovlov (SE)37AKovlovec (SI)21EKovlovsk mlyn (SE)37AKovarce (TO)39FKozrovce (LV)56BKozelec (SL)16EKozelnk (BS)41FKoz Vrbovok (KA)58CKozinsk (DK)11FKozlov (BR)43BKoany (BJ)32BKouchov (TV)49EKouchovce (SP)18EKranovce (SK)32DKrahuovo (PT)44CKrahule (ZH)41BKrajn Bystr (SK)18CKrajn Poana (SK)18CKrajn Porbka (SK)18CKrajn (MY)38AKrajn ierno (SK)18CKrakovany (PN)38DKr (RS)61DKrlik (RA)61BKrliky (BB)42AKrka (KN)67CKrov Brod (GA)54FKrov (ZV)42FKrova Lehota (LM)28CKrov nad Vhom (SA)54FKrov pri Senci (SC)53DKrova p (ZV)43CKraovany (DK)26AKrovce (KS)48AKrovce-Krniov (KA)57BKrovci (CA)10BKrovianky (DS)65AKroviov (LV)57FKroviove Kraany (DS)65BKrovsk Chlmec (TV)63AKrm (BR)43BKramlite (BR)43AKramnisk (BR)43BKrasank (KA)58CKraskovo (RS)44FKrsna (LC)60CKrsna (NZ)68AKrsna (RS)60BKrsna Hrka (TS)12FKrsna Lka (SB)30BKrsna nad Horndom (KE)48CKrasany (ZA)10FKrsno (PE)40CKrsno nad Kysucou (CA)10DKrsnohorsk Dlh Lka (RV)46CKrsnohorsk Podhradie (RV)46CKrsnovce (MI)49BKrsny Brod (ML)18FKrsny Dub (TN)23CKrtke (BR)44AKrtke Kesy (KN)67FKrtkovci (DT)43EKravany (PP)29CKravany (TV)49AKravany nad Dunajom (KN)68EKravrska (ZA)10CKravrska (ZA)10CKrava (MY)37BKrava (SO)50DKrovci (SE)37BKremenisko (BS)57BKremeovci (PB)24BKremn (SL)15DKremnica (ZH)41B,DKremnick Bane (ZH)41BKremnika (BB)42CKresanovci (PB)24BKristy (SO)50DKriovce (SP)33AKriovsk Lieskov (MI)50C,EKritofkovci (ZA)11EKritofovci (CA)10CKriv (DK)12EKriv Oka (ML)33BKriv (DT)43EKrivany (SB)31AKriv (BJ)16FKrivec I (DT)43EKrivec II (DT)43EKrivoklt (IL)23DKrivosd-Bodovka (TN)23EKrivoany (MI)33FKr nad Vhom (NM)38BKrianovci (MY)37BKre (BJ)16FKrne cesty (VK)58EKrny Vrch (LV)56DKrov Ves (KK)30AKrovany (PO)31DKriovany nad Dudvhom (TT)54AKrme (LM)27CKrn (PT)44EKrna (TO)39FKrn (DT)43EKrokava (RS)44DKrompachy (SN)31EKrpovo (BR)27FKrpec (RS)61B1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.75 75 28/8/07 10:37:24M76automapa abecedn register Slovensk republikaKrpeance (PD)24FKrpeany (MT)26AKrkovci (PD)24EKrkany (LV)57CKrlisko (CA)9DKrlovci (ZC)41CKrtovce (TO)39EKruov (SP)33AKrupina (KA)58AKrpovo (RA)44DKruetnica (NO)12CKruinec (SP)18EKruovce (TO)39DKrulov (BJ)16FKrulov (SK)18CKrulovsk Huta (BJ)16FKrun (RV)46CKruno (RS)60BKrle (MY)38AKinn (BN)40AKubovo (LV)69AKubiovci (MY)37BKubkov (ZA)11EKubnska (NO)11DKubr (TN)23FKubrica (TN)23FKubrkov (CA)10AKucany (MI)49FKualach (KA)58AKuciakovci (TN)23CKun (BJ)32BKun (VT)33FKumn (PU)24CKuchrisk (CA)10AKuchya (MA)36FKuklov (SE)36DKukov (SK)32BKukunov (LV)57EKulantovo (LV)56EKunerad (ZA)25AKuneov (ZH)41BKunov (SE)37BKunova Teplica (RV)45DKupa (ZH)41DKuraany (LV)68BKuricovci (PD)24EKuricovci (ZH)41DKurima (BJ)17FKurimany (LE)30CKurimka (SK)17FKurinec (RS)60BKurov (BJ)16FKurt (LC)60CKusn (MI)50AKutnrovci (PD)24EKtniky (DS)66AKty (PD)41AKty (SE)36BKuzmice (TO)39DKuzmice (TV)49EKvaany (LM)27BKvaany (PO)31FKvakovce (VT)33CKvana voda (PO)32EKvaov (PU)23BKvetnica (PP)29DKvetoslavov (DS)53EKera (CA)10CKerka (CA)9DKerka (CA)10CKyjatice (RS)44FKyjov (SL)31AKykula (TN)22FKynceov (BB)42B Kysak (KS)32EKyselica (DS)65BKyselka (RS)60DKysl (BR)27EKysl Voda (PO)31FKyslinky (ZV)43CKysta (TV)49EKysuca (BR)43DKysuck Nov Mesto (KM)10EKysuck Lieskovec (KM)10DLLb (MA)52ALackov (KA)58DLackov (SL)15ELackovce (HE)34ELaclav (TR)25FLanov (PO)31CLada (PO)32CLadce (IL)24CLadice (ZM)55BLadislavov Dvor (LV)56DLadmovce (TV)62BLadomer (ZH)41DLadomersk Vieska (ZH)41FLadomirov (SV)35ELadomirov (SK)18ELadzany (KA)57DLahne (NR)55ALachovci (CA)11ELajdovci (PN)38CLakotovci (DT)43ELakrska Nov Ves (SE)37CLalinok (ZA)10ELama (BA)52DLamice (VK)58FLame (PU)9ELanr (PN)38CLndor (KN)67FLne (ZH)41FLankovci (CA)10CLny (CA)11CLapovci (PD)24ELascov (BJ)32BLaskr (MT)25FLaskr (PD)40BLastomr (MI)49D, 50CLastovce (TV)49ELakovce (MI)49DLtkovce (BN)40ALtky (DT)43FLaurovci (ZC)41ELazany (MT)25DLazany (PD)41ALazisko (LM)27DLzky (MT)25DLazy (LC)59DLazy (PB)24ALazy (PT)43FLazy (ZH)41CLazy pod Makytou (PU)8FLaany (PO)31DLaany (MI)50ALatek (KA)58DLednica (PU)23BLednick Rovne (PU)24ALefantovce (NR)55BLegnava (SL)16ELehnice (DS)53FLehota (NR)55ALehota nad Rimavi cou (RS)44ELehota pod Vtni-kom (PD)40DLehtka (LC)59ALehtka pod Brehmi (ZH)41ELechnica (KK)14DLekrovce (SO)50DLeklinec (VK)58ELea (NZ)69CLeles (TV)50ELemeany (PO)32ELenartov (BJ)16FLenartovce (RS)61DLendak (KK)14FLenka (RS)61BLentvora (LC)59ALeopoldov (HC)38FLepe (RS)61ALepeov laz (ZH)41ELesenice (VK)58FLesek (PO)32FLesn (MI)49BLesnica (SL)15CLetiny (DK)27ALetanovce (SN)30CLetniie (SI)37ALevre (RA)45ELevice (LV)56DLevkuka (RA)61ALevoa (LE)30CLevosk dolina (LE)30CLevosk kpele (LE)30CLevosk Lky (LE)30CLeiachov (MT)25DLibichava (BN)39DLicince (RA)45FLiartovce (PO)32ELidr Tejed (DS)66ALiesek (TS)12DLieskovany (SN)30ELieskov (SE)37DLieskovec (HE)33FLieskovec (ZV)42D,FLiena (TN)23CLienica (PT)44ELieno (TR)25ELieany (PD)24FLietava (ZA)25ALietavsk Lka (ZA)25ALietavsk Svinn (ZA)25ALietavsk Svinn- -Babkov (ZA)25ALietavsk Zvadka (ZA)25ALihotskovci (ZV)42FLichovo (PT)44CLikavka (RK)26BLikier (RS)44FLimbach (PK)53ALipany (SB)31ALipnk (LV)56DLipnk (PD)41ALipnky (PO)32DLipov (BJ)17FLipov (NZ)55FLipov (RK)26CLipovany (LC)59DLipovce (PO)31CLipovce-chaty (PO)31CLipov (KN)66DLipov (PT)44ELipovec (MT)25BLipovec (RS)44FLipovnk (RV)46CLipovnk (TO)39CLiptovsk Anna (LM)27ALiptovsk Kokava (LM)28CLiptovsk Lna (RK)26FLiptovsk Ondraov (LM)27BLiptovsk Osada (RK)26FLiptovsk Porbka (LM)28CLiptovsk Sielnica (LM)27ALiptovsk tiavnica (RK)27CLiptovsk Tepl (RK)27ALiptovsk Teplika (PP)29CLiptovsk Beharovce (LM)27BLiptovsk Kaany (LM)27CLiptovsk Matiaovce (LM)27BLiptovsk Revce (RK)26FLiptovsk Hrdok (LM)28CLiptovsk Jn (LM)27DLiptovsk Michal (LM)27A Liptovsk Mikul (LM)27B,DLiptovsk Ondrej (LM)28ALiptovsk Peter (LM)28CLiptovsk Trnovec (LM)27BLiska (LV)56CLiskov (RK)27ALka (KA)58ALiov (KA)57DLitava (KA)58CLitavsk chotr (KA)58CLitmanov (SL)15CLivina (PE)39DLivinsk Opatovce (PE)39DLivov (BJ)16FLivovsk Huta (BJ)16FLodno (KM)10DLohot (KN)67CLohya (DT)42FLok (LV)56C,E,FLokca (NO)12CLom nad Rimavicou (BR)43DLomn (NO)11DLomn (SP)33ALomnica (PD)24FLomnica (VT)33ELomnika (SL)15ELomno (ZV)42FLonec (ZV)58BLontov (LV)69ALopaov (SI)37ALopaty (KA)58BLopej (BR)43ALopchov (BJ)32ALopun Paite (KM)10FLorink (KE)48CLoonec (TT)37FLovsovci (CA)9DLovce (ZM)40ELova (ZH)41FLovica (ZH)41CLovica-Trubn (ZH)41CLovinobaa (LC)59BLozorno (MA)52BLon (MI)49Dub (NZ)68Dubea (LM)27CLubenk (RA)45Cubianka (PD)40Dubica (KK)29Bubick kpele (KK)30Aubienka (PT)44Eubietov (BB)43ALubina (NM)38Bubia (HE)34Cubocha (RK)26Bubora (TN)23Dubore (LC)59Cuborieka (VK)59Cubotice (PO)32C ubotn (SL)16Eubovec (PO)31Fubovnianske kpele (SL)15FL na Ostrove (DS)65BLuatn (BB)42BLuenec (LC)59B,DLina (PO)32FLuivn (DK)11FLuivn (PP)29CLka (LE)30DLka (RV)46DLka (SB)31ALka (SK)32BLukovce (MI)49BLky (BR)43BLky (LM)27DLky (MI)50ALky (RK)27ALky (TN)23FLky (ZH)41DLky-kpele (RK)27ALnica nad itavou (NR)55DLno (ZC)40FLudanice (TO)39Fudovtov (NZ)67Budovtov (NR)55ALudrov (RK)26DLuhya (TV)49ELka (NM)38DLukaovce (HE)33DLukovce (NR)55ALukovci (NM)22ELukavica (BJ)17ELukavica (IL)24CLukavica (ZC)41ELukavica (ZV)42DLukov (BJ)16FLukov (ZV)42DLukovitia (RS)44Fukva (RS)60DLky (PU)8FLky (ZA)10ELula (LV)56ELulovci (MY)21Fuovka (DT)43FLunk IX (KE)48CLupo (LC)59ALuskovica (MY)38ALutila (ZH)41Dutina (SB)31BLutie (ZA)10Futov (BN)40ALuany (TO)39ELuany pri Topli (SK)32BLuianky (NR)55ALys nad Dunajcom (KK)14DLys pod Makytou (PU)8FLysica (ZA)10FMMackov (ZV)43CMackov vok (VK)58CMacov (DS)65BMaisko (PU)24AMaon (GA)66BMaov (PD)40BMad (DS)66AMadaka (LC)59AMadert (KN)66DMadoany (RK)27AMadunice (HC)38F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.76 76 28/8/07 10:37:26M77Slovensk republika abecedn register automapaMadzn (BY)9DMagnezitovce (RA)45CMagura (DT)43DMagurka (LM)27EMachalovce (PP)29DMachn (TN)23EMachulince (ZM)56AMajcichov (TT)54CMajdan (SB)31BMajdan (TT)37FMajdlenovci (MY)38AMajer (BB)42BMajer (LV)57EMajer (PB)9EMajer (PD)40BMajer (VT)33CMajer (ZA)25AMajere (KK)14DMajere (LV)57AMajere (PU)23BMajerky (SE)37BMajerka (KK)30AMajerovce (VT)33EMajtnky (KM)10EMakov (CA)9DMakovce (SP)18FMakytka (PU)8FMal Bara (TV)62AMal Baraka (LV)56EMal Budafa (DS)65BMal Byta (BY)9FMal alomija (VK)58FMal ausa (PD)41AMal ierna (ZA)25AMal Dolina (LC)43FMal Dolina (NR)55CMal Domaa (VT)33CMal Frankov (KK)14FMal Hradn (BN)39BMal Ida (KS)47DMal Ia (KN)67FMal Lehota (PD)40BMal Lehota (ZC)40FMal Lehtka (PD)41AMal Lodina (KS)31FMal L (DS)65BMal Lula (LV)56EMal Maa (GA)54CMal Maa (NZ)55FMal Mla (BB)42BMal Mula (NZ)68DMal nad Hronom (NZ)69CMal Paka (DS)53FMal Poana (SP)18FMal pustatina (LV)68BMal Tata (NZ)68DMal Ta (TV)62AMal Tur (LV)56FMal Ves (LC)59BMal Vieska (KS)48AMalacky (MA)36FMalachov (BB)42AMla (LV)68BMalatin (DK)27AMalatny (LM)27CMalcov (BJ)16FMalice (MI)49FMal Bedzany (TO)39DMal Bielice (PE)40CMal Bierovce (TN)23EMal Borov (LM)12FMal Brusn (PB)9EMal Dlovce (LC)59DMal Dvorany (TO)39DMal Dvornky (DS)66AMal Hoste (BN)39BMal Chlievany (BN)39BMal Chraany (ZM)56AMal Chyndice (NR)56CMal Kosihy (KN)66FMal Kosihy (NZ)69CMal Koeck Podhradie (IL)24CMal Kozmlovce (LV)56DMal Krteany (PE)40CMal Lednice (PB)24DMal Levre (MA)36EMal Ludince (LV)69AMal Orvite (PN)38DMal Ostratice (PE)40CMal Ozorovce (TV)49CMal Podzmie (ZC)41EMal Rakovce (MI)49FMal Revite (ZV)42FMal Ripany (TO)39EMal Stankovce (TN)23EMal Straciny (VK)59CMal Teriakovce (RS)60BMal Trakany (TV)63BMal Uherce (PE)40CMal Vozokany (ZM)56AMal Zaluice (MI)50AMal Zluie (NR)39EMal Zlievce (VK)59EMalejov (MY)37BMaliarikovci (MY)38AMlinec (PT)43FMalinn (RK)26DMalinn (TN)22FMalinov (PD)25EMalinovec (LV)57EMalinovo (SC)53C,EMaluin (LM)28CMal Bysterec (DK)11FMal Cetn (NR)55DMal epn (TR)25FMal Hore (TV)63AMal Jatov (NZ)55EMal Kamenec (TV)62BMal Kiar (LV)57EMal Kiarov (VK)59EMal Kolan (IL)23DMal Krt (VK)58FMal Lap (NR)55DMal Lg (DS)53FMal Lipnk (SL)15FMal Madaras (SC)53EMal Mger (DS)53FMal Modlatn (PB)9EMal Ostrov (KN)67AMal Pesek (LV)57EMal Ruskov (TV)49CMal Slanec (DT)43EMal Slavkov (KK)29BMal Slivnk (PO)32AMal ari (PO)31DMal r (SC)53DMalenice (TT)38EMaa (NZ)55FMandelovci (MY)21FMangtovo (DT)43FMankovce (ZM)56AMankovec (BN)39AMarcelov (KN)67FMarek (ZA)10EMarejkovci (CA)9BMargecany (GL)31FMargova osada (LC)59DMarha (BJ)32BMria (KN)68EMriaald (NZ)56EMarianka (MA)52DMriin Dvor (NZ)68DMarinovci (BY)9FMarkov laz (PU)24AMarkov (SE)37BMarkov (ZA)10CMarkovce (MI)49DMarkuka (RV)45BMarkuovce (SN)30EMarov-Raov (BY)24BMartin (MT)25B,DMartin nad itavou (ZM)56AMartinek (RK)26BMartinov (PD)24EMartinkov tl (ZC)40FMartinkovci (MY)38AMartinov (NR)55DMartinov (RS)61CMartiovci (MY)21FMartiovci (PU)24AMartovce (KN)67DMarunovci (ZA)11EMaruin (BN)40AMaruov (LV)56DMaslovce (DS)53FMasnkovo (DS)53FMaa (PT)43FMaa (RS)44DMarovce (ZM)40FMakov (LC)59DMakovce (HE)34CMatinec (PT)60AMatejovce (PP)29DMatejovce (SN)30FMatejovec (MY)38AMatiaka (VT)33CMatiaov tl (ZC)40FMatiaovce (KK)14DMatilda-huta (GL)47AMatovce (SK)32BMaovce (MI)50FMaovsk Vojkovce (MI)50FMate (PU)8FMatukov (PD)24FMatkovo (GA)54C,EMatysov (SL)15FMazan (TR)25FMazornkovo (BR)43BMazrovci (CA)10FMeedelovce (LE)30CMedn (PU)24AMeov (MI)50AMedovarce (KA)57DMedveck (LV)56FMedvedie (BY)9FMedvedie (SK)18CMedvedie (TS)12EMedvedinec (PB)9EMedveov (BR)43BMedveov (DS)66CMedveovci (MY)38BMedzany (PO)31DMedzev (KS)47CMedzianky (VT)32DMedzibrod (BB)42BMedzibrodie (SL)15DMedzibrodie nad Oravou (DK)12EMedzihorie (NM)39AMedzihradn (DK)26BMedzilaborce (ML)18FMechenice (NR)55BMelice (TN)23EMelice-Lieskov (TN)23EMelek (NR)56CMeliata (RV)45FMeliovci (SE)37AMengusovce (PP)29CMeraice (HC)39EMeretice (PO)31FMernk (VT)33EMerovce (KA)57FMesteko (PU)24AMestisko (SK)18EMetrov laz (VK)58DMiakovce (SK)32BMikovci (TN)23CMierovo (DS)53FMiezgovce (BN)40AMiezgovsk majer (BN)40AMihov (BJ)17EMihlovci (PD)24EMichajlov (SV)35EMichal na Ostrove (DS)65BMichal nad itavou (NZ)55DMichaany (TV)49EMichaliskovci (CA)10CMichalkov (ZV)42EMichalok (VT)33CMichalov (BR)44AMichalovce (MI)49B, 50AMikluovce (PO)31FMikluovci (PU)9EMikolany (RA)45FMikov (SP)18FMikov (BY)24BMikula (LV)57EMikulov (SE)37CMikulov (BJ)17DMikuovce (IL)23DMikuovce (LC)59DMikuove lazy (VK)58EMilhos (KS)48EMilhostov (TV)49CMilinovice (DS)66CMilochov (PB)24AMiloslavov (SC)53EMiloovci (CA)10AMilovan (MI)49BMilpo (SB)31AMinriny (MY)38AMiovce (SP)33AMirkovce (PO)32EMiroa (SK)18EMistrky (BB)26FMiova dolinka (KA)58BMitalovec (MY)38AMitterovci (DT)43EMituchovci (TN)23CMlad Hora (KA)57DMladoov (PU)9EMlad Hj (SA)54DMldzovo (PT)59BMlky (DT)43DMlieany (DS)66AMlieno (DS)65AMlyn (BS)41FMlyany (ZM)56AMlynrka (RS)60BMlynrovce (SK)17FMlyneky (KK)29BMlynica (PP)29BMlynisk (BJ)16FMlynisko (DS)66CMlynite (PB)24DMlynky (SN)29FMlynn (BY)9FMlynsk Dolina (VK)59CMnchova Lehota (TN)23FMnany (RA)45CMnek nad Hnilcom (GL)46BMnek nad Popradom (SL)15DMoa (KN)68EMoarany (MI)49BMoarmany (PO)32EMoenok (SA)55CMoiar (BS)41FMoiar (PT)59BMoiar (VK)58BMoiare (PU)23BMoidl (SO)50DMoidl (RS)61CMoidany (SB)31DModlatn (PB)9EModo (ZM)40FModra (PK)53AModra nad Cirochou (HE)34EModranka (TT)54AModrany (KN)68CModrov (NM)39CModrovka (NM)38DModr Kame (VK)58DMochovce (LV)56CMojn (RS)60BMojmrovce (NR)55CMoj (ZA)10FMojov Lka (ZA)25BMojtn (PU)24CMojzesovo (NZ)55FMokr Lka (RA)45CMokra (DK)11FMokrance (KS)47DMokriovci (PD)24EMokroluh (BJ)17EMokr Hj (SI)21EMoldava nad Bodvou (KS)47CMonastier (ML)18FMoravany (MI)49BMoravany nad Vhom (PN)38DMoravcovci (CA)10BMoravsk (CA)9BMoravsk Lieskov (NM)22FMoravsk Svt Jn (SE)36DMorovno (PD)41AMosnkovci (PN)38CMost pri Bratislave (SC)53EMostk (PT)43DMostite (PU)24AMostov (GA)54EMokovec (TR)25FMoovce (NM)38BMoovce (TR)25FMotenica (BB)42BMourov (PO)32AMoteice (TN)23FMotyky (BB)26FMozoovci (ZV)42EMcikovci (PD)24EMla (BB)42BMov (ZV)42EMravcov (NM)22FMrzikovci (TN)23CMrzovce (SP)33AMrzka (NO)11DMrzka (NO)11DMun (LC)59D1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.77 77 28/8/07 10:37:28M78automapa abecedn register Slovensk republikaMudrkovci (CA)10AMudroovo (KN)68CMudrovce (KS)48BMua (VK)59EMuka (LC)59DMur (RA)44BMurnska Dlh Lka (RA)44B,DMurnska Huta (RA)45AMurnska Lehota (RA)44BMurnska Zdychava (RA)45AMtansk Pla (NO)11BMtne (NO)11DMtnik (RS)44DMula (NZ)68FMyjava (MY)38AMyslava (KE)48CMyslenice (PK)53CMyslina (HE)33FMysliny (PT)43FMtna (LC)43E,FMtne Ludany (LV)57EMto pod umbierom (BR)27FNNa Brehu (CA)10DNa Doline (NM)38ANa Dbravch (NM)22FNacina Ves (MI)49BNad chrastm (KA)58ANad jazerom (KE)48CNad mlynom (DS)65DNadabula (RV)46CNadlice (PE)39Dagov (ML)19ENah (TT)38ENlepkovo (GL)46ANmestovo (NO)12CNna (NZ)69ENandra (RA)45Crad (DS)66CNvojovce (PE)40CNebojsa (GA)54CNebrov (IL)23BNecpaly (MT)25DNecpaly (PD)41ANedanovce (PE)40CNedaovce (BN)40CNeded (SA)67ANededza (ZA)10FNedelite (LC)59ANedoery (PD)25ENedoery-Brezany (PD)41ANechvlova Polianka (HE)34CNeklen (PT)44ENekyje na Ostrove (DS)66ANemce (BB)42BNemcovce (BJ)32BNemcovce (PO)32DNemeky (ZM)40FNemice (TO)39FNemiany (ZM)56CNemeck (BR)43ANemeky (TO)39DNemeany (LE)30DNemov (TN)23DNenince (VK)58FNeporadza (RS)61BNeporadza (TN)23FNeresnica (ZV)42ENeresnica (ZV)58BNeslua (KM)10ENesvady (KN)67B,DNeverice (ZM)56ANevidzany (PD)24FNevidzany (ZM)56CNevon (ZH)41DNezbudsk Lka (ZA)25BNieree (PO)32ENimnica (PU)24ANimnica-kpele (PU)24ANitra (NR)55A-DNitra nad Ipom (LC)60CNitrianska Blatnica (TO)39CNitrianska Streda (TO)39FNitrianske Hrniarovce (NR)55BNitrianske Pravno (PD)25ENitrianske Rudno (PD)40BNitrianske Suany (PD)40BNitriansky Hrdok (NZ)55FNitrica (PD)40BNivy (BA)52FNixbrod (LV)56DNin (PN)38ENin (TS)12FNin Boca (LM)28ENin Hutka (KS)48CNin Jablonka (HE)34ANin Jedov (SK)17FNin Kaloa (RS)61ANin Kamenica (KS)48BNin Kora (CA)9DNin Mya (KS)48CNin Olava (SP)33ANin Petrov (CA)10ANin Pisan (SK)18CNin Pokoradz (RS)60BNin Polianka (BJ)17DNin Revca (RK)26FNin Rybnica (SO)50BNin Sitnica (HE)33DNin Slan (RV)45BNin ebastov (PO)32CNin uava (PP)29CNin Vladia (SP)18FNin Voa (BJ)17ENin Hgy (PP)29ANin Hrable (GL)46BNin Kamence (ZA)11ENin Ladikovce (HE)33DNin Malatny (LM)27CNin Matiaovce (LM)27BNin Megonky (CA)10ANin Mikov (CA)10ANin Nemeck (SO)50DNin Raslavice (BJ)32ANin Repae (LE)30DNin Rubachy (SL)15ENin Vane (CA)10DNin Jankovci (ZA)11ENinoslansk Baa (RV)45BNin aj (KS)48DNin Hrabovec (VT)33FNin Hruov (VT)49BNin Chmelinec (LM)28CNin Kelov (CA)9DNin Kltov (KS)47BNin Komrnik (SK)18CNin koniec (CA)10DNin Kruov (VT)33ENin Lnec (KS)47FNin Medzev (KS)47CNin Miroov (SK)17DNin Moiar (PT)59BNin Orlk (SK)17FNin Petrovec (PT)60ANin Sklnik (RS)60BNin Slavkov (SB)31ANin Slia (RK)27CNin Tvaroec (BJ)16DNin arnov (BY)9FNin ipov (TV)49ENocnrovo (BY)9FNolovo (MT)26ANorovce (TO)39DNosice (PU)24ANov Baa (ZC)56BNov Bata (RS)60FNov Boca (NM)22FNov Bystrica (CA)11CNov Dedina (LV)57CNov Dedinka (SC)53CNov Dubnica (IL)23D,FNov hora (KA)58ANov Hora (NM)22FNov Kela (VT)33CNov Lehota (NM)39CNov Lehota (PD)41CNov Lesn (PP)29BNov Lipnica (SC)53ENov ubova (SL)15FNov Maa (BR)44BNov Osada (KN)67ENov Osada (NZ)68DNov Polhora (KS)48ANov Polianka (PP)29ANov Polianka (SK)18ENov Sedlica (SV)35DNov Str (KN)67ENov Trsten (KN)67DNov Ves (VK)58FNov Ves nad Vhom (NM)39ANov Ves nad itavou (NR)56CNov Ves pri Dunaji (SC)53CNov Vieska (NZ)68CNov Vieska pri Bodrogu (TV)62BNovany (KS)47DNovany (RA)45FNovky (PD)40BNov Brdno (RS)61ANov Hony (PT)60ANov Koarisk (SC)53ENov Mesto (BA)52DNov Mesto nad Vhom (NM)38BNov mlyny (NM)22FNov Nosice (PU)24ANov Osady (GA)54ENov Rastislavice (NZ)55ENov Sady (NR)55ANov Zmky (NZ)67BNovina (BN)40ANoviny (VK)58ENovosad (TV)49FNovosadovci (ZA)11ENovo (NO)11DNovotsk Duov (NO)11DNovovesk Huta (SN)30ENov Diel (NZ)67BNov dvor (GA)54CNov dvor (GA)54ENov Dvor (LV)57FNov Dvor (MA)52BNov dvor (NR)55ENov Dvor (SA)55ENov dvor (SE)37ANov dvor (TR)25FNov Gg (NZ)67ANov majer (GA)54CNov Majer (NR)54DNov Majer (TV)49DNov Mikulov (RS)61ANov Mlyn (SE)37ANov mlyn (VK)58ENov Ruskov (TV)49CNov Sad (LC)60CNov Sala (KS)48DNov Smokovec (PP)29ANov Svet (DT)43FNov svet (NZ)55FNov svet (PT)44ENov Svet (RS)44FNov Svet (SC)53DNov Tekov (LV)56DNov Trh (DS)53FNov ivot (DS)53FNozdrkovce (TN)23ENozdrovice (IL)24CNrovce (LV)68BOObeckov (VK)58FObid (NZ)68FObidsk pustatina (NZ)69EObiovce (KS)32EOblazov (BY)10EOborn (MI)49FObrun (LC)60EObrun (SL)16EObsolovce (TO)39EObyce (ZM)56BOkov (NM)38DOov (ZV)42DOdorn (SN)30FOhrady (DS)66AOhradzany (HE)33DOchodnica (KM)10DOchtin (RV)45DOknikovo (KN)66FOko (DS)66DOkolin na Ostrove (KN)66DOkolin (LM)27DOkrhle (SK)32BOkrun (PO)32COlcnava (SN)30FOdza (DS)53FOlejnkov (SB)31BOlen (CA)10COlichov (ZM)56BOka (ML)33BOlovry (VK)59EOa (SN)30FOavce (BJ)32BOavica (LE)30DOavka (SN)30FOavka (SP)18EOlina (TV)49DOinkov (ML)34AOov (SB)31AOlovany (KS)48DOmastin (BN)40AOmenie (TN)23FOna (TV)63AOndavka (BJ)17COndavsk Matiaovce (VT)33FOndraov (TR)25FOndrov (PE)40COndraovce (PO)31DOndrej (PP)29DOndrej nad Hronom (BB)43AOndrejkovci (PD)24EOndrejovce (LV)56FOndrochov (NZ)55FOndrukovci (KM)10COptik (RS)60BOptka (KS)47BOpatov (LC)59BOpatov (LV)57COpatov (TN)23FOpatovce (TN)23EOpatovce nad Nitrou (PD)40BOpatov Moravce (KA)57DOpatovsk Nov Ves (VK)58FOpatovsk Sokolec (DS)66DOpava (VK)58EOpavsk lazy (VK)58COpin (KS)32FOpoj (TT)54AOponice (TO)39FOravce (BB)42DOravice (TS)13EOrvka (RS)61COrvka (RS)61COravsk Jasenica (NO)12COravsk Lesn (NO)11DOravsk Polhora (NO)12AOravsk Poruba (DK)26BOravsk Vesel (NO)12AOravsk Biely Potok (TS)12FOravsk Podzmok (DK)12EOrdzovany (LE)30DOrechov (SO)50DOrechov Pot (DS)65BOrechov Pot--Lky (DS)54EOrechov (TN)23EOremov laz (KA)58BOresk (MI)33FOresk (SI)37AOreany (TO)39EOrkucany (SB)31BOrlov (SL)16EOrlov (PB)24BOrovnica (ZC)56BOrt (MI)49BOrt (VK)58FOrte (KS)48AOrtov (MI)50EOrtuov (BJ)17FOsada (RV)45FOsdka (DK)27AOsadn (SV)34BOsiie (ZA)10EOsikov (BJ)32AOsikov Potok (TO)39AOslanovci (ZC)41EOslany (PD)40DOsobit (CA)9DOsrblie (BR)43AOstr Lka (ZV)42EOstrany (RS)44FOstratice (PE)40COstrov (PN)38DOstrov (SO)50BOstrovany (SB)31DOstr Gr (ZC)41EOstura (KK)14EOsusk (SE)37DOsuie (VK)59DOadnica (CA)10DOkerda (KM)10EOtrhnky (BN)39BOtrook (RA)61BOviarsko (ZA)10EOvie (PO)31EOzdn (PT)43F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.78 78 28/8/07 10:37:31M79Slovensk republika abecedn register automapaOany (RS)60APPc (TT)53BPaa (RV)46CParok (KN)67APad (DS)66APadnsky majer (DS)66CPadarovce (RS)60BPaderovce (TT)38EPagaov (PB)9EPakostov (HE)33DPalrikovo (NZ)67APalcmansk Maa (SN)29FPalie (TN)23EPaln (MI)50CPalota (ML)19EPaovce (GA)54FPaldzka (LM)27DPalchovci (CA)9DPaa (NR)55DPanick Dravce (LC)59DPaovce (KS)47DPansk (RA)61BPansk lka (ZA)11EPapa (RS)44FPapiernika (PK)53APapn (HE)34APaprad (NM)38APapradno (PB)9EParchovany (TV)49AParihuzovce (SV)34BPrnica (DK)26BParobkovci (ZV)42EProvsk Hje (NR)55CPartiznska upa (LM)27CPartiznske (PE)40CPaseka (CA)9DPaseka (MI)50CPaseka (RS)44CPaseky (DT)43FPaseky (RA)44DPasieka (PU)9EPastorkovci (NM)22FPastovce (LV)69APastuchov (HC)38FPaienka (GA)54EPakov (RV)45FPatina Zvada (ZA)10EPata (GA)54DPata (DS)66CPtina (BR)44BPatince (KN)67FPatk (KA)57FPavina Lehota (LM)27DPavany (LE)30DPavlice (TT)54CPavlnka (RS)44CPavlov Dvor (KN)67DPavlov tl (ZC)40FPavlov (NZ)69CPavlova Ves (LM)27BPavlovce (RS)60DPavlovce (VT)32DPavlovce nad Uhom (MI)50CPavlovo (TV)62BPai (PE)40CPolin (SV)34DPeeady (PN)38EPeeany (BN)39DPeenice (LV)57CPeovsk Nov Ves (SB)31BPeder (KS)47EPeklina (ZA)10EPeklisko (SN)46APelikn (ML)34APeakovci (CA)10BPere (KE)48CPere (KN)68FPere (LV)68BPere (NR)55CPere (RS)44CPere (VK)58DPern (KS)48EPern-Chym (KS)47FPerje (SA)55EPerkovce (NR)55APernek (MA)52BPeserany (VK)58FPeseta (RS)61APetercov (LC)59APetkovce (VT)33CPeov (VK)59EPeovka (TN)23FPetrnky (KM)10CPetre (RS)60DPetrkovce (MI)49FPetrov (BJ)16DPetrov (DT)43DPetrova Lehota (TN)23FPetrova Ves (SI)37APetrovany (PO)32EPetrovce (RS)60FPetrovce (SO)51CPetrovce (VT)32DPetrovce nad Laborcom (MI)49BPetrovec (PT)60APetrovice (BY)9FPetrovo (RV)45DPetralka (BA)52FPezinok (PK)53APeera (LV)57EPiesky (ZM)40EPiesok (BR)43BPiesok (PK)53APie I (DT)43EPie II (DT)43EPieany (PN)38DPichne (SV)34DPijavice (KA)58APikovce (KK)30CPla (BB)43APla (CA)10DPla (KK)29FPla (LC)43EPla (PK)53APla (SN)29FPla (ZC)40FPilhov (SL)15DPilhovk (SL)15DPly (MY)37BPly (PD)40BPincin (PT)60APinkovce (SO)50DPiskorovce (VT)33APiojovci (CA)11CPitekovci (PD)24EPitelov (ZH)41DPlachtinsk lazy (VK)58DPlava (SE)37BPlne (BY)9FPlne (MI)33FPlaskurovci (CA)10APlovce (LV)57FPlav Vozokany (LV)56EPlaveck Podhradie (MA)37EPlaveck Mikul (MA)37EPlaveck Peter (SE)37EPlaveck tvrtok (MA)52A,BPlave (SL)16EPlavnica (SL)15FPlechotice (TV)49CPlejsy (SN)31EPle (LC)60CPleiv (DK)11FPleivec (RV)45FPlevnk-Drienov (PB)24BPlevovec (NM)22FPlieky (VK)58DPlieovce (ZV)58APlosk (KS)48APlosk (RA)44DPlotn (LM)27DPlotina (SE)37BPikovci (DT)43EPobedim (NM)38DPoarov (PB)24BPokaj (KS)47CPovadlianske Jazero (BS)57BPovadlo (BS)57BPod Braniskom (PO)31CPod Dedovou (VK)58DPod Dielom (RS)44APod Hjom (TN)23EPod majerom (KM)10FPod Murom (PP)14EPod Pastviskom (PO)31DPod Tlstou horou (TN)23EPod vkom (KA)57DPod obrkom (KA)58APdafa (DS)66APodbansk (LM)28BPodbiel (TS)12EPodbran (SE)37BPodbrezov (BR)43APodbykovo (DT)43FPodiva (VT)33EPoddrienie (MY)38APodhj (DS)53EPodhj (KN)68CPodhj (MT)25BPodhj (NZ)68APodhj (ZC)40FPodhjska (NZ)56EPodhnkov (ZV)58APodhate (ZA)11EPodholie (BR)28EPodholienec (ZV)42EPodhora (ZH)41CPodhorany (KK)15EPodhorany (NR)55BPodhorany (PO)32CPodhorie (BS)41FPodhorie (IL)23DPodhorie (PU)24CPodhorie (SE)37BPodhorie (ZA)25APodhoro (SO)51APodhorskovci (DK)11EPodhrabina (PO)32DPodhradie (MT)26APodhradie (PD)41CPodhradie (TO)39CPodhradk (PO)32CPodhradov (KE)48APodjavorie (ZV)58BPodjavornk (PB)9EPodkonice (BB)42BPodkore (DT)42FPodkriv (LC)43EPodkera (BY)9EPodkylava (MY)38APodln (PD)24FPodlavice (BB)42APodlipa (BB)43APodlipnky (VT)32DPodluany (BN)39BPodluany (LV)56DPodlysec (ZV)42FPodmalenica (PU)24CPodmann (PB)24BPodminrov (MY)38APodnsad (ZV)42FPodolie (NM)38DPodolnec (SL)15EPodpro (LE)30DPodreany (LC)59BPodrycierov (CA)11CPodsadek (SL)15FPodsekier (ZV)42FPodskalie (PB)24DPodskalka (ZV)42EPodspdy (PP)14EPodstrne (MT)25BPodsuch (RK)26DPodture (LM)27DPodunajsk Biskupice (BA)53EPodvaie (IL)23DPodvaie (PB)24BPodvrch (MY)38APodvky (CA)10BPodvysok (CA)10CPodvysok (ZA)10EPodzmok (ZV)42EPodzmok (SE)37BPodzvoz (CA)10DPodiar (PB)9EPohorel (BR)28FPohorelsk Maa (BR)28FPohranice (NR)55BPohronsk Polhora (BR)44APohronsk Bukovec (BB)27EPohronsk Ruskov (LV)69APochabany (BN)39BPokryv (DK)27APolkov vrch (MY)38APoana (CA)9DPoana (CA)10BPoana (KA)58CPoana (MY)22EPoana (RS)44CPoanovce (LE)31CPoany (TV)50EPolerieka (TR)25EPolgr (CA)10CPoliakovce (BJ)17FPoliakovci (ZA)11EPolianka (MY)38APolianka (RS)44CPolianky (DT)43DPolichno (KA)58APolichno (LC)59APolina (RA)45EPoka (NZ)68APolnky (TN)23CPon Kesov (NR)55EPolom (RS)44DPoloma (SB)31APoloma (VT)33DPolomka (BR)28EPolomy (ZV)42FPolomy (ZV)42FPoov (KE)47D, 48CPolmka (LC)43EPoltr (PT)60APoluvsie (PD)25EPoluvsie (ZA)25APondelok (PT)60APongrcovce (LE)31CPonick Huta (BB)42DPonick Lehtka (BB)42BPoniky (BB)42BPoprad (PP)29DPopro (KS)47CPopro (RS)44FPopudinsk Moidany (SI)21EPor (SN)30FPorska dolina (SN)30FPoriadie (MY)38APorieie (NO)11DPorostov (SO)50DPoruba (PD)24FPoruba pod Vihorlatom (MI)50BPorbka (BJ)32BPorbka (HE)34EPorbka (SO)50BPorbka (ZA)25APosdka (HC)54BPoa (VT)49BPfa (DS)65BPotrka (BJ)17EPotok (CA)9DPotok (CA)10BPotok (KK)14FPotok (PU)9EPotok (RK)27APotok (RS)44FPotoky (BY)9FPotoky (BY)9FPotoky (SB)31APotoky (SP)18EPotik (VK)59EPotky (SP)33APotvorice (NM)38BPovaany (NM)38BPovask Bystrica (PB)24A,BPovask Tepl (PB)24BPovask Podhradie (PB)24BPovask Chlmec (ZA)10EPovina (KM)10FPovoda (DS)66APovojn (DT)58BPovraznk (BB)43APozba (NZ)56EPozdiovce (MI)49BPoehy (TR)25FPbiovo (BR)44APtor (VK)59CPdol (PE)40DPradidovo (RS)44CPraha (LC)59APrakovce (GL)47APraice (TO)39DPranica (BB)26EPrank (PN)38CPravenec (PD)25EPravica (VK)59CPravotice (BN)40CPraznov (PB)24BPrznovce (TO)39DPraenkov (CA)10BPren (PB)24BPred dolinou (PD)41APredajn (BR)43A1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.79 79 28/8/07 10:37:33M80automapa abecedn register Slovensk republikaPreddechtrka (LM)27CPredhorie (PB)24DPredjastrabie (BY)9FPredmier (BY)24BPredmier (CA)10CPredn hora (RA)45APredn atina (CA)9DPredn Halny (BR)43BPredn lazy (LC)43EPredn hmor (GL)46APredn Madzn (BY)9DPredpoloma (NM)22FPrejta (IL)23DPrenov (BS)57BPreseany (TO)39FPreseany nad Ipom (LV)57FPrestavlky (ZH)41CPreov (PO)32CPri Bystrej (LM)28APri rybnku (NR)54DPri kole (PB)9EPrbelce (VK)58FPribenk (TV)63APribeta (KN)68CPribi (DK)12EPrboj (VK)59APrbovce (MT)25DPribylina (LM)28APriene (MA)36DPriehalina (DT)43CPriehonisko (LC)43EPriechod (BB)42BPriekopa (MT)25BPriekopa (SO)50BPrieloh (VK)59CPriepasn (MY)38APrietr (SE)37BPrietrka (SI)21EPrievaly (SE)37DPrievidza (PD)41APrievoz (PT)43FPrievrana (PT)60APrihradzany (RA)45EPrkra (SK)18CPrlepy (ZM)56APrles (TN)23DPrlesie (PU)23BPrimovce (PP)29DPrpory (ZA)10CPrslop (CA)10DPrslop (SV)35CPrstav (TS)12DPrituany (HE)33BPrivarkovci (CA)10BPro (PO)32BProchot (ZH)41CProkajov tl (ZC)40FProsaov (VT)32DProsiek (LM)27AProsn (PB)24AProstredn Mla (BB)42BProstredniianske lazy (VK)58DProstredn Hmor (SN)29FPra (LC)60CPrusk (IL)23DPrusy (BN)40APruina (PB)24DPsiare (ZC)56BPstrin (SK)18FPstrua (DT)42FPurnovice (BY)9FPtiie (HE)34EPtruka (MI)50FPucov (DK)12EPkovci (PD)24FPchov (PU)24APukanec (LV)57APukovci (ZC)41EPupkovci (PB)9EPuraovci (CA)10BPust Ves (PN)38CPust (BR)43BPust emern (MI)33FPust pole (BR)29EPust Pole (SL)31APust Sady (GA)54BPust any (GA)54CPustovec (KK)15EPust hrad (VK)58CPust Chotr (ZM)55BPuovce (PO)32DP (PD)41APytlovec (PU)8FRRaba (NO)12ARabice (NO)12BRaa (BA)52DRaice (PD)40BRad (TV)62BRadaov (PO)32ERadatice (PO)32ERadava (NZ)56ERadimov (SI)37ARadia (BN)40ARadnovce (RS)61A,CRadobica (PD)40DRadoa (KM)10FRadoma (SK)33ARadoina (TO)39ERadoovce (SI)37ARadoovce (TT)38ERadstka (CA)10FRadva (BB)42ARadva nad Dunajom (KN)68ERadva nad Laborcom (ML)34ARadvanovce (VT)32DRadzovce (LC)60CRafajovce (VT)33CRafkovci (MY)38ARagaov laz (DT)59ARajany (TO)39DRajec (ZA)25ARajeck Lesn (ZA)25CRajeck Teplice (ZA)25ARajnohov tl (ZC)40FRakouby (NM)39ARko (KS)48DRko (LC)60CRko (RA)45CRkosk Baa (RA)45CRakov (RS)60DRakov (CA)10CRakov (RK)26CRakovce (BN)40ARakovk (SK)18ERakovec (KA)57DRakovec (SN)45BRakovec nad Ondavou (MI)49BRakovice (PN)38DRakovnica (RV)46CRakovo (MT)25DRaka (TR)25FRaksy (KK)29BRakytie (KA)58DRakytie (KN)66DRakytn (DT)43ERakytnk (RS)61ARakytovce (BB)42CRandov (NO)12ARankovce (KS)48BRapovce (LC)59DRro (LC)59CRaslavice (BJ)32ARastice (DS)53FRastislavice (NZ)55ERaice (RA)45ERatka (LC)60CRatkov (RA)45CRatkovce (HC)38FRatkovo (MT)26ARatkovsk Lehota (RA)45ERatkovsk Such (RS)44FRatkovsk Zdychava (RS)44DRatkovsk Bystr (RA)44DRatnovce (PN)38DRatvaj (SB)32ARzton (RS)44CRztono (PD)41ARztoka (BR)43ARztoka (PB)9ERztoky (BY)9DRztoky (DK)11ERztoky (LM)28FRztoky (SN)30ERaany (SB)31DReca (SC)53DRegetovka (BJ)17CRejdov (RV)45BReov (KK)14FRemeniny (VT)32DRemeta (PD)41ARemetsk Hmre (SO)34FReniov (SB)31CRepkovci (TN)23CRepkovci (CA)10CRepejov (ML)33BRepisk (LM)27DRepite (ZH)41FRepitia (RA)45CRepkovci (PD)24EReica (KS)47FReov (BJ)17ERevin (DK)11FRevite (PD)24FRevitsk Podzm ie (ZC)41ERevca (RA)45CRevcka Lehota (RA)45CRevka (RA)45CRieka (BB)42ARieka (RS)61DRieky (CA)10CRieky (VK)58DRienica (CA)11ERiegler (NR)55CRieka (CA)10DRieka (KS)47BRieka (PU)8FRichnava (GL)31ERichtrovci (PB)9ERichterov dvor (TT)54ARichvald (BJ)17ERim (ZV)42FRimavica (RS)44ERimavsk Baa (RS)44FRimavsk Pla (RS)44DRimavsk Se (RS)61CRimavsk Sobota (RS)60BRimavsk Brezovo (RS)44FRimavsk Janovce (RS)60BRimavsk Zaluany (RS)44FRiovce (NR)54BRohov (SE)37BRohovce (DS)65BRohon (BR)44ARohonica (LV)56DRohonk (HE)33BRohonk (MA)36FRochovce (RV)45DRojkov (RK)26ARokycany (PO)31FRokytov (BJ)16FRokytov pri Humennom (HE)34ARokytovce (ML)18FRomanovci (CA)11CRosina (ZA)25ARosinky (ZA)10ERosuchov (TT)37DRokovce (LE)30DRokovce (ML)18FRotr (RV)45DRove (KA)58CRove (RS)44ARovensko (SE)37BRovinka (SC)53ERovany (PT)60ARovne (BS)57BRovn (CA)10BRovn (HE)34CRovn (PB)9ERovn (RS)44FRovn (SK)17FRozbehy (SE)37DRozhanovce (KS)48ARozina (LV)68BRozko (NZ)68ARozlon (RV)45DRoztoka (SV)35CRoztoky (SK)17DRozvadze (TN)23ERokovany (SB)31ARoava (RV)46CRoavsk Baa (RV)46CRoavsk Bystr (RV)45DRoov Mitice (TN)23FRba (NZ)68CRuckovci (CA)10BRuckovci (ZV)58ARudava (MA)36ERudica (PD)40DRudica (PE)40CRudina (KM)10ERudinka (KM)10ERudinsk (KM)10ERudlov (VT)33ERudlov (BB)42ARudn (RV)46CRudany (SN)30FRudnianska Lehota (PD)40BRudnk (KS)47DRudnk (MY)38ARudno (TR)25ERudno nad Hronom (ZC)57ARumnkovci (MY)38ARumanov (NR)54BRumince (RS)61BRumplovsk (ZH)41ERunina (SV)35CRusk (MI)50FRusk Bystr (SO)35ERusk Kaja (HE)33BRusk Nov Ves (PO)32CRusk Poruba (HE)33BRusk Voa (VT)33ARusk Voa nad Popradom (SL)16ERusk Volov (SV)35ERusk Pekany (PO)31FRuskov (KS)48DRuskovce (BN)39BRuskovce (SO)50BRusk Hrabovec (SO)35ERusk Potok (SV)35CRusnkovci (PD)24ERusovce (BA)52FRubachy-kpele (SL)15ERuin (LC)59BRuindol (TT)53BRuinov (BA)52DRuomberok (RK)26DRuov Dolina (TT)37FRybany (BN)40CRybre (ZV)42CRybre (TT)37ERybrie (CA)9DRybrpole (RK)26BRybky (SE)37BRybnk (LV)56DRybnk (RA)45ERybnk (SN)30ERybnky (PU)24CRybnky (TN)23DRykynice (KA)57DSSabinov (SB)31BSabotovci (MY)21FSabov (RS)60BSaurov (VT)49ASad (TO)39FSdon (PB)24DSdok (PE)40ESady (ZC)41ESady nad Torysou (KS)48CSalajka (PT)44ESalajka (PT)44CSalae (KN)66BSalae (MY)37BSalaky (PT)43FSalky (BB)26ESalaovci (ZV)42ESalatn (RK)26CSalka (NZ)69CSalvtor (PO)31CSamkovci (ZA)10FSamkovci (NM)38ASampor (ZV)42DSantovka (LV)57ESap (DS)66CSapnske (RS)44CSarva (KN)68ESsa (DS)53FSsa (RA)45E Ssa (ZV)58ASasinkovo (HC)54BSsov (BB)42ASavina (IL)23DSazdice (LV)57ESebedn (BB)42DSebedn-Beov (BB)42DSebedraie (PD)41ASebechleby (KA)57DSebenin (PT)43FSe (PD)24F1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.80 80 28/8/07 10:37:36M81Slovensk republika abecedn register automapaSeianky (VK)58ESeovce (TV)49CSeovsk Polianka (VT)49ASedn (GA)54ESedliacka Dubov (DK)12ESedlice (PO)31FSedlin (TN)23ESedlisk (VT)33ESedmk (BR)43DSedmerovec (IL)23DSejkov (SO)50DSekcia (DT)43DSekier (ZV)42FSekule (SE)36DSeany (VK)58FSelce (BB)42BSelce (KA)58CSelce (PT)60ASelec (TN)39ASeleka (KS)47DSeleany (VK)58FSelice (SA)55ESemerovo (NZ)68ASemete (CA)9DSemsrov (RS)61ASea (KS)48ESenec (SC)53DSeniakovce (PO)48A Senica (BB)42BSenica (SE)37BSenkovci (PD)24ESenn (RS)60DSenn (MI)50CSenn (VK)59CSenohrad (KA)58BSerafnov (CA)10BSere (GA)54A-DSetechov (BY)9FSever (KE)48ASevern (PO)32CSiahovci (PB)9ESiaovo (BR)43BSdlisko KVP (KE)48CSdlisko ahanovce (KE)48ASielnica (ZV)42CSigord (PO)32ESiheln (NO)12ASihla (BR)43DShlovci (ZA)10FSiho (RS)60DSikenica (LV)57ESikenika (NZ)69CSila (NR)55ASiladice (HC)54BSilica (RV)46ESilick Brezov (RV)46ESilick Jablonica (RV)46ESinec (RS)44ESirk (RA)45CSirnk (TV)49FSitnianska (BS)57BSitnianska Lehtka (KA)57DSitnk (SP)33ASkaany (PE)40CSkalica (BR)43ASkalica (SI)21ESkalianovci (CA)10DSkalianovci (ZA)11ESklie (LC)59ASklie (PU)8FSklie (RS)44DSkalisko (DT)43CSkalit (CA)10BSkalka nad Vhom (TN)23FSkaln (SL)15DSklnik (LC)43ESkro (KS)48FSkereovo (RA)45ESklabin (VK)58FSklabia (MT)26CSklabinsk Podzmok (MT)26CSklen (TR)41BSklen Teplice (ZH)41FSkliarovo (DT)43CSkliarovo (DT)43ESkorinsk (VK)58ESkrabsk (VT)33CSkreln (CA)11CSkubn (BB)42ASkcov (ZM)40ESlae (PE)40ESldkoviovo (GA)54CSladk majer (KN)67CSlan Lehota (PT)60ASlan voda (NO)12ASlance (ZM)56BSlank (KS)48DSlanec (KS)48DSlanick Osada (NO)12CSlanisko (VK)59ESlansk Huta (KS)48DSlansk Nov Mesto (KS)48DSlask (ZH)41DSlatina (LV)57FSlatina nad Bebravou (BN)24ESlatinka (ZV)42FSlatinka nad Bebravou (BN)23FSlatinsk Lazy (DT)42FSlatvina (SN)31ESlavec (RV)45FSlavkovce (MI)49DSlavnica (IL)23DSlavoka (RV)45BSlavoovce (RV)45DSaany (ZM)56ASlepany (ZM)56CSlezkovci (PD)24FSliackovci (DT)42FSlia (ZV)42CSliae (RK)27CSlia-kpele (ZV)42CSliaska Podpoana (DT)43ESliepkovce (MI)50CSliezska Osada (BN)39BSlivnk (TV)48DSlizk (RS)44FSlopkov (BY)9FSlopn (PB)24CSlovkov laz (DT)58BSlovany (MT)25DSlovensk Kaja (VT)33ESlovensk upa (BB)42BSlovensk Nov Ves (TT)53DSlovensk Ves (KK)14FSlovensk Volov (HE)33DSlovensk armoty (VK)58FSlovensk Kaany (VK)59CSlovensk Kriv (HE)34CSlovensk Nov Mesto (TV)62ASlovensk Pole (GA)54FSlovensk Pravno (TR)25ESlovensk Grob (PK)53CSlovinky (SN)31ESlukove tle (PD)40DSmilno (BJ)17CSmn (VK)58CSmiany (SN)30ESmolenica (PD)24ESmolenice (TT)37FSmolenick Nov Ves (TT)37FSmolinsk (SE)36BSmolncka Huta (GL)46BSmolnk (GL)46BSmrkovci (IL)24CSmrdky (SE)37ASmrdav (ZA)10CSmreany (LM)27BSnakov (BJ)16FSnenica (KM)10FSnina (SV)34DSnohy (DT)43DSoblahov (TN)23FSobolnovci (CA)10FSobolovci (CA)11CSobo (SK)32BSobotite (SE)37BSobtka (RS)60BSobrance (SO)50BSobraneck kpele (SO)50BSocovce (MT)25FSokol (IL)24CSoko (KS)48ASokoany (KS)48CSokolce (KN)66DSokolnky (NR)55BSokolovce (PN)38FSo (VT)33ESolany (TO)39FSolianky (TO)39DSolisko (LC)59DSolivar (PO)32CSolka (PD)25ESon (BY)9DSonika (TV)50ESonk (SP)33ASolonica (MA)37ESomola (SA)67ASomorova Ves (PD)40BSomotor (TV)62BSopkovce (HE)33DSopkulovci (CA)11ESopotnica (BB)43ASotina (SE)37BSpisk Bel (KK)29B, 30ASpisk Nov Ves (SN)30ESpisk Sobota (PP)29DSpisk Star Ves (KK)14DSpisk Teplica (PP)29CSpisk Bystr (PP)29CSpisk Hanuovce (KK)14FSpisk Podhradie (LE)30DSpisk Tomovce (SN)30ESpisk Vlachy (SN)30FSpisk Hrhov (LE)30DSpisk Hruov (SN)30FSpisk tiavnik (PP)29DSpisk tvrtok (LE)30CSrdieko (BR)27FSracie (DK)27ASrnosiete (ZH)41FStakn (SV)34DStaknska Roztoka (SV)34DStankov (PD)24EStana (TV)49EStankovany (RK)26BStankovce (MI)49BStankovce (TV)49AStar Bata (RS)60FStar Bystrica (CA)10DStar dedina (NZ)68AStar Gala (DS)65BStar Gta (KN)67AStar Hali (LC)59BStar hora (KA)58AStar Huta (BN)39AStar Huta (DT)42FStar Huta (ZC)56BStar Kremnika (ZH)41DStar Lehota (NM)39CStar Lesn (KK)29BStar ubova (SL)15FStar Myjava (MY)22EStar Tur (NM)38AStar Voda (GL)46BStar (MI)33FStar Hory (BB)26EStar Mesto (BA)52DStar Mesto (KE)48CStar Mesto (PD)41AStarina (SL)16EStara (RA)61BStar dvor (SE)36BStar dvor (ZA)11EStar Hrdok (LV)56FStar majer (BB)43AStar Smokovec (PP)29AStar Tekov (LV)56DStakov (CA)10CStakovce (SP)18FStavanie (BN)40AStebncka Huta (BJ)17CStebnk (BJ)17CStehlkovci (KA)58AStehlkovci (TN)23CSterkovce (ML)19EStolen (PB)9EStolen (ZA)10CStoliansko (DT)43FStoice (LM)27DStotince (KK)30AStoky (RA)44BStook (DT)42FStrachtka (RA)44DStrakoovci (BY)9FStrakovci (PU)8FStrany (MI)50AStrany (SL)15CStravy (ZA)25BStrne pod Tatrami (KK)29BStrnska (RS)61BStrnske (ZA)25AStraten (RV)29FStra (ZA)10FStre nad Myjavou (SE)36DStre pod Tatrami (PP)29DStrisko (PB)24AStrky (KK)29BStrne (TV)62BStrov (ZA)10EStrske (MI)33FStreno (ZA)25BStreda nad Bodrogom (TV)62BStredn Revca (RK)26FStredn Plachtince (VK)58DStredn Turovce (LV)57FStredn hmor (GL)46AStredn Madzn (BY)9DStredn Slia (RK)27CStrekov (NZ)68CStrelenka (PU)8FStrelnky (BB)43AStretava (MI)50CStretavka (MI)50CStreenice (PU)24AStrhrska Dolina (LC)43EStrieovce (RS)44FStrihovce (SV)34FStrm (DT)42FStron (SK)18EStropkov (SP)33AStrkov (IL)24CStrkovci (MY)21FStuden (RS)60FStuden (SC)53EStudenec (LE)30DStudenec (PD)24EStudienka (MA)36DStudnin (RK)26BStuany (BJ)32BStupava (MA)52B,DStupn (PB)24BSuany (MT)26ASudince (KA)57DSdovce (KA)57DSuch (SP)18FSuch Dolina (PO)31FSuch Hora (TS)13CSuch nad Parnou (TT)53BSuch (VK)58DSuch (BY)9FSuch (MI)49BSuch Brezovo (VK)58DSuch doly (RS)44CSuchohrad (MA)36ESuchovci (TN)24ESuch potok (RS)44FSukov (ML)18FSuany (NR)39ESuln (SL)15DSov (BY)24BSov (RV)46ASlovce (TO)39FSov-Hradn (BY)24BSunegovci (PD)24FS (NM)22ESuany (PT)60AStor (RS)61ASvarn (LM)28CSvt Mria (TV)62BSvtoplukovo (NR)55CSvtoovo (LC)43ESvtu (SO)50DSvtua (NZ)56ESvtue (TV)62BSvt Anton (BS)57BSvt Jur (PK)53CSvt Kr (LM)27DSvt Kr (LV)57CSvt Martin (SC)53CSvt Peter (KN)67DSvt Vt (SI)37ASvedernk (ZA)10ESverepec (PB)24ASverov (BJ)16FSvetl (RS)60ASvetl (RS)60DSvetlice (ML)34ASvetlov (ZA)10FSvidnika (SK)18CSvidnk (SK)18ESvinia (PO)31DSviniarky (MY)38ASvinica (KS)48BSvinice (TV)62BSvinn (TN)39B1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.81 81 28/8/07 10:37:37M82automapa abecedn register Slovensk republikaSvit (PP)29CSvodn (NZ)68DSvodov (LV)57ESvrbice (TO)38FSvrinovec (CA)10BSychrov (MY)38ASykavka (SN)46Aaca (KE)47Dahy (LV)57Fachtika (BB)42Aajby (PD)41Aajdkove Humence (SE)37Caa (SA)54Falgoka (GA)54Balgovce (TO)39Ealgovk (PO)32Calkov (BB)42Balov (LV)69Aambron (SL)15Famorn (DS)53E, 65Aamudovce (MI)49Dance (NM)22Fandal (SP)33Andor (LV)69Andorhalma (LV)56Dankovce (RA)45Fapinec (SK)32Bra (LC)59Darbov (SK)18Carisk Poruba (PO)32Darisk Trsten (PO)32Darisk Bohdanovce (PO) 32E, 48Aarisk ierne (BJ)17Farisk Dravce (SB)31Aarisk Jastrabie (SL)16Earisk Luianky (PO)31Darisk Michaany (SB)31Darisk Sokolovce (SB)31Barisk tiavnik (SK)32Barkan (NZ)68Darovce (LV)56Faina (RS)60Daov (BJ)17Fovsk Podhradie (ZH)41Datn (SE)36Datn-Stre (SE)36Dvo (LC)60Cebastovce (KE)48Cebeanov (PB)24Beligovci (PU)23Belpice (TT)37Femetkovce (SK)18Eema (KS)47Denkrikovci (MY)38Aenkvice (PK)53Aiance (NM)22Fiatorsk (LC)60Eiatorsk Bukovinka (LC)60Eiba (BJ)17Ed (LC)60Cidlovec (PO)32Cikov (LC)60Cimkovci (MY)38Aimonovce (RS)61Cindliar (PO)31Cindliarovci (PD)24Fintava (GA)54Dipice (KA)57Dpkov (BN)24Epkov (ZA)11Epkov (PN)38Dipoovsk Kraany (DS)65Birkov (VK)58Eirkovce (RS)60Dirok (DK)11Firok (PO)31Cirok (PU)9Eirok lky (KA)58Airok lky (KA)58Ciov (BN)39Diulky (SE)36Divetice (RA)45Fkorov gr (CA)9Dkoruby (BY)9Fkradn (CA)9Dkradn (CA)10Bkriavnik (VK)58Fkrpov (PD)24Emeckov tl (ZC)40Fmehlovci (ZA)11Emigovec (SV)35Eoltska (PT)44Eopora (GA)54Doporovo (BB)43Apaince (TT)38Epan laz (VK)58Dpania Dolina (BB)42Apanie Pole (RS)45Eramkovci (PD)24Erobrka (RA)45Crobrov (KN)68Etle (ZC)40Ftefan (NZ)68Ctefankovci (PT)43Ftefnikova horre (PP)29Ctefnkovci (TN)23Ctefanov (SE)37Atefanov nad Oravou (TS)12Dtefanov (PK)53Btefanov (ZA)11Etefanovce (PO)31Ctefanovce (VT)33Ftefanoviov (NR)55Ctefansk Huta (GL)31Etefovci (MY)38Atefultov (BS)57Btefurov (SK)32Btemberek (MY)22Eterusy (PN)38Ctetinovci (TN)23Ctiavnick Bane (BS)57Btiavnika (BR)43Atiavnika (RK)27Ctiavnik (BY)9Ftiefleje (PD)40Dtitre (NR)55Bttnik (RV)45Dts (KS)46Dts-kpele (KS)46Btla (PP)29Ctrba (PP)28Dtrbkovci (PD)24Etrbsk Pleso (PP)28Btrkovec (DS)65Btrkovec (GA)54Dtrkovec (RS)61Btubne (BB)26Ftrov (KN)67Ctrovo (NZ)69Etvern (MY)37Btvrte (PD)41Atvrtok (NM)22Ftvrtok na Ostrove (DS)53Etyri lipy (IL)24Cudovci (CA)11Cuja (ZA)25Cua (VK)59Auany (DS)65Bulekovo (HC)38Fuka (VK)58Fulsk (DT)42Fumiac (BR)45Auava (PP)29Cplatka (ZV)42Eurany (NZ)55Furianky (NR)55Aurice (LC)60Crovce (TT)54Astov (PU)8Futova jama (PT)43Futovce (PD)40Btovo (MT)26Avb (KA)58Avbolka (BR)44Bvbovce (PP)29Dvancarovci (CA)10Bvedlr (GL)46Bvoov (RK)26Bvrkov Jarok (SE)37BTTabakovci (KM)10Cahanovce (KE)48Aahya (MI)50CTachty (RS)60FTjlak (DS)66ATajn (NR)56CTajov (BB)42ATle (BR)27FTaka (PO)32DTaa (VT)33ETanibokovci (MA)36FTanenk (NO)11DTovo (DT)43Fapeovo (NO)12Capkov (PN)38FTarabus (TN)23CTarnov (BJ)16FTaua (SO)50DTatransk Javorina (PP)14ETatransk Kotlina (PP)14FTatransk Lesn (PP)29ATatransk Lomnica (PP)29BTatransk Polianka (PP)29ATatransk trba (PP)28DTatransk Matliare (PP)29BTatransk Zruby (PP)29ATehla (LV)56ETekolany (HC)39ETekovsk Breznica (ZC)56BTekovsk Nov Ves (LV)56DTekovsk Luany (LV)56FTekovsk Nemce (ZM)56BTekovsk Hrdok (LV)56FTelgrt (BR)29ETelince (NR)56CTelka (LC)59DTeme (PD)24FTepl (BS)41FTepl Dolina (RS)61CTepl voda (RA)45CTepliany (KS)48ATeplika (SN)30ETeplika nad Vhom (ZA)10FTepliky (HC)38FTepliky (KA)57BTepl Vrch (RS)45ETerany (KA)57FTerchov (ZA)11ETeriakovce (PO)32CTera (PO)32ATerte (CA)10DTesre (TO)39DTesre nad itavou (ZM)56ATesrske Mlyany (ZM)56ATeedkovo (SA)54FTemk (LV)69BTiba (RV)45FTibava (SO)50BTich Voda (GL)46ATich Potok (SB)30BTildin dvorec (TV)62ATimoradza (BN)39BTisinec (SP)18ETisov (LC)59ATisov (PU)8FTisovec (RS)44DTisovec (as) (RS)44ATlmae (LV)56DTlst Hora (IL)23DTonica (LC)59BTokajk (SP)33ATomikovo (GA)54ETomov (SC)53ETomov (BY)9ETomovce (LC)59BTomovce (RS)61ATomany (MT)25DTomky (SE)36DTomov tl (ZC)40FTonkovce (DS)53FTopoa (SV)35CTopoany (MI)49BTopoany (TO)39D,FTopoianky (ZM)56ATopoleck (NM)22EToponica (GA)54FToponky (DS)66BTopoovka (HE)33FToporec (KK)15EToporie (PD)24ETornaa (RA)61BTorysa (SB)31ATorysky (LE)30BTovarn (VT)33FTovarnianska Polianka (VT)33FTovarnky (TO)39DT (KN)66DTbrtte (DS)66ATrakovice (HC)38ETramka (MY)21FTrvnica (NZ)56ETrvnik (KN)66FTrebaovce (PE)40CTrebatice (PN)38DTrebejov (KS)48ATrebeovce (LC)59DTreben (NM)38ATrebichava (BN)24ETrebiov (TV)49CTrebostovo (MT)25DTrebua (ZV)42CTrebuovce (VK)58FTren (LC)59DTrenianska Tepl (TN)23FTrenianska Turn (TN)23ETrenianska Zvada (TN)23DTrenianske Bohuslavice (NM)38BTrenianske Jastrabie (TN)39BTrenianske Mitice (TN)23FTrenianske Stankovce (TN)23ETrenianske Teplice (TN)23FTrenn (TN)23ETrhanov (TR)25ETrhanovci (PD)24ETrhov Hradsk (DS)66A,BTrhovite (MI)49DTrhya (LV)69ATri Domeky (LM)27DTri duby (ZV)42CTri vody (BR)43ATriankovci (MY)38ATrnava (TT)54ATrnav Hora (ZH)41DTrnava pri Laborci (MI)50ATrnvka (BA)52DTrnvka (DS)65BTrnvka (TN)23CTrnvka (TV)49CTrnavy (DT)43CTnie (ZV)42CTrnkov (PO)32CTrnov (ZA)25ATrnovec (SI)21ETrnovec nad Vhom (SA)55ETrnovo (MT)25DTroany (BJ)32ATrojaka (CA)9DTrokanovo (IL)23BTrpn (KA)58CTrsany (KS)48BTrsany (SN)30FTrsten (CA)10ATrsten (TS)12DTrsten (ZA)25CTrsten na Ostrove (DS)65BTrsten (LM)27BTrsten pri Hornde (KS)48ETrstice (GA)66BTstie (PB)24DTrstn (TT)37FTrubn (ZH)41CTrvajov (MY)38ATuhr (LC)59ATuhrina (PO)32FTuchya (IL)23DTulk (PO)32CTuneice (IL)24CTup (LV)57FTur (LV)56FTur Lka (MY)38ATurany (MT)26ATurany nad Ondavou (SP)33ATurbovci (MY)21FTurcovce (HE)33DTurek (TR)41BTurianky (PE)40CTurianska tiavnika (MT)26ATurianske Jaseno (MT)26CTurianske Kaany (MT)25BTurianske Teplice (TR)25FTuriansky ur (MT)25FTuriansky Michal (TR)25FTuriansky Peter (MT)25DTurok (RA)45CTureck (BB)26ETure (SC)53DTurky (PT)59BTurie (ZA)25ATurk (RK)27A1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.82 82 28/8/07 10:37:39M83Slovensk republika abecedn register automapaTurkov (CA)10CTura nad Bodvou (KS)47CTurnianska Nov Ves (KS)47ETurnite (KA)58DTurnite (KA)58CTurov (ZV)42CTurzov (GL)31ETurzovka (CA)10CTurzovka-stred (CA)10CTuice (MI)49BTuick Nov Ves (MI)49BTuimka (DT)43FTuina (PD)25ETvaron (KK)30CTvaron (LM)27ATvrdomestice (TO)39DTvrdon (TS)12D, FTvrdoovce (NZ)55EUU Hluka (CA)10CU Holch (CA)10CU Kukov (CA)10CU Polievkov (CA)10CU Rulcov (CA)10CU Sihenka (CA)10CUba (SV)35Ebre (SO)50BUdavsk (HE)34CUderin (LC)59BUdia (PB)24AUdika (PB)9Edol (SL)15FUhlisk (LV)57AUhlisko (DT)43EUhlisko (PD)41AUhon (BY)9Fhorn (GL)46DUhorsk Ves (LM)27DUhorsk (PT)44EUhrovec (BN)40AUhrovsk Podhradie (BN)40AUhry (PB)24Bjazd (TN)23DUanka (BB)42Aany nad itavou (NZ)55FUlk (CA)9DUli (SV)35CUlisk Kriv (SV)35CUloa (LE)30DUatn (KA)58CUnn (SI)37AUpohlav (PB)24Apor (TV)49EUrmince (TO)39Fstie nad Priehradou (TS)12Dsvit (PP)29DUiakovci (MY)38AUtek (PT)44Ctlaky (VK)58Dtlaky (ZV)58BUzovce (SB)31DUzovsk Panica (RS)61AUzovsk Pekany (SB)31DUzovsk algov (SB)31DVVaovce (NM)38BVagrinec (SK)18EVhovce (GA)54DVajdovky (NO)11BVajka nad itavou (NR)55D, 56CVajkovce (KS)48AVajnory (BA)53CVajskov (BR)43AValachovci (LC)43EValaliky (KS)48CValask (BR)43BValask Bel (PD)24EValask Dubov (RK)26BValakovce (HE)34EVala (MT)25DValenkovci (NM)22EValentov (BB)26EValentov (MT)25DValentovce (ML)34AValice (RS)61AValkovce (SK)32BVakova (BR)44BVakovo (PT)44EValov (NM)22FValchovci (MY)21FValuka (PT)44CVanikovce (BJ)32AVaovka (NO)12CVpenica (PP)29CVpenk (SK)17DVpenky (MY)38BVaradka (BJ)17DVarechovce (SP)18FVarhaovce (PO)32EVarn (ZA)25BVarov r (TT)54BVasiov (NO)12CVakovci (MY)38AVavreka (NO)12CVavrinec (VT)33CVavriovo (LM)28CVavrovci (CA)10CVaec (LM)28DVelre (KS)46FVelince (RS)61BVelinec (BB)43AVelinec (RS)60BVelny (TN)23CVdoviakovci (MY)22EV (TV)62BVea (SA)54FVeelkov (RS)60FVechec (VT)33EVk (KN)67DVeaty (TV)49EVelice (TN)23EVelice (ZM)56AVelin (DK)11FVek (PP)29CVek Bara (TV)62AVek Budafa (DS)65BVek alomija (VK)58FVek ausa (PD)41AVek ierna (ZA)24BVek Dolina (LC)43FVek Dolina (NR)55CVek Frankov (KK)14FVek Gta (KN)67CVek Hradn (TN)39BVek Ida (KS)47D,FVek Lehota (PD)40BVek Lehota (ZC)40FVek Lehtka (PD)41AVek Lesn (SL)14FVek Lodina (KS)31FVek Lomnica (KK)29BVek L (DS)65BVek Lka (ZV)42CVek Maa (GA)54CVek Maa (NZ)56EVek nad Ipom (LC)59DVek Paka (DS)53FVek Such (PT)60AVek Ta (TV)49EVek Ves (LC)59BVek Ves nad Ipom (VK)58EVek Bedzany (TO)39DVek Bielice (PE)40CVek Bierovce (TN)23EVek Blahovo (DS)65BVek Borov (LM)27AVek Brusn (PB)9EVek Dlovce (LC)59DVek Dravce (LC)60AVek Drkovce (BN)39BVek Dvorany (TO)39EVek Dvornky (DS)66AVek Hoste (BN)39DVek Chlievany (BN)39BVek Chraany (ZM)56AVek Chyndice (NR)56CVek Kapuany (MI)50EVek Kosihy (KN)66FVek Kostoany (PN)38E,FVek Koeck Podhradie (IL)24CVek Kozmlovce (LV)56DVek Krteany (PE)40CVek Levre (MA)36FVek Lovce (NZ)56EVek Ludince (LV)68BVek lky (TN)23FVek Orvite (PN)38DVek Ostratice (PE)40CVek Ozorovce (TV)49CVek Pole (ZC)40FVek Rakovce (MI)49FVek Revitia (SO)50AVek Ripany (TO)39EVek Rovn (BY)9FVek Slemence (MI)50FVek Stankovce (TN)23EVek Straciny (VK)59EVek Teriakovce (RS)60BVek Trakany (TV)63AVek Turovce (LV)57FVek Uherce (PE)40CVek any (GA)54C,EVek Vozokany (ZM)56AVek Zaluice (MI)50AVek Zluie (NR)55CVek Zlievce (VK)59EVekrop (SP)18FVek Biel (SC)53CVek Blh (RS)61AVek Bysterec (DK)26BVek Cetn (NR)55DVek epn (TR)25FVek ur (LV)56CVek Dvor (LV)68BVek Folkmar (GL)31FVek Grob (GA)53DVek Hore (TV)62BVek Kamenec (TV)62BVek kln (VK)58FVek Kl (PE)40EVek Kolan (IL)23FVek Kov (DS)66BVek Krt (VK)58DVek Kr (NZ)55D,FVek Lap (NR)55DVek Lg (DS)53FVek Ll (KN)67EVek les (DS)65DVek Lipnk (SL)15CVek Lom (VK)59AVek Meder (DS)66DVek Modlatn (PB)9EVek Ostrov (KN)66BVek Pesek (LV)57EVek potok (CA)11CVek Ruskov (TV)49CVek Sek (DS)66DVek Slanec (DT)43EVek Slavkov (PP)29DVek Slivnk (PO)32AVek ari (PO)31D, 32CVeopolie (HE)34CVeluovce (TO)39DVencia (BJ)16FVermeov majer (DS)54EVernr (PP)29EVesel (LV)56FVesel (PN)38FVeselka (CA)9DVekovce (MI)50EVetern Poruba (LM)27BVevericov (ZV)43CVidin (LC)59BVidoslav (LC)60CVidov (RV)45FVidova Vieska (RS)61BVidovany (SI)37AVieska (DS)65BVieska (NM)38BVieska (PD)40DVieska (SI)37AVieska (VK)59CVieska (ZH)41DVieska nad Blhom (RS)61AVieska nad itavou (ZM)56CVieska-Bezdedov (PU)24AVga (DT)42FVgask Huta (DT)42FVgask Huta- -Kalinka (DT)42FViharo (DS)66DVikartovce (PP)29CViliamov (RS)44CVinre (LV)57CVindilajta (ZH)41FVinica (RS)60DVinica (VK)58EVinice (RS)60BViniky (KA)58CViniky (TV)62BVinin (PK)53CVinn (MI)50AVinodol (NR)55DVinohrady (NZ)68AVinohrady nad Vhom (GA)54BVinosady (PK)53AVioln (KN)67CVirt (KN)68EVislanka (SL)16EVislava (SP)18EVisolaje (PU)24CViov (TV)49AViov (BY)9FViov (NM)38BViov (RA)45EViov (RS)61CViov (ZA)25A,BVituk (PK)53BVitliovce (LM)27DVitanov (TS)13CVaz (PO)31CVazovce (HE)33DVtkovce (SN)30FVtkovce (TO)39DVlaa (VT)32DVladia (SP)18FVlachovo (RV)45BVlachy (LM)27AVlaky (LM)27AVlany (SA)67AVl Vrch (TN)23CVlia dolina (TT)53BVlie Kty (PD)40BVlkov (PD)24EVlkovany (SI)37AVlkovce (TT)54AVlkovci (CA)10DVlkovci (MY)38AVlkovo (BN)39BVlovo (PT)43FVlkanov (BB)42CVlkanovo (KN)67BVlkas (NZ)55FVlkolnec (RK)26DVlkov (PB)9EVlkov (KK)29DVlkovce (KK)30CVlkovo (RS)44EVlky (SC)53CVlkya (RS)61DVoderady (PN)38FVoderady (TT)54CVodnkovci (ZC)41EVojakovci (PB)9EVojany (MI)50EVojice (TV)49CVojka (TV)62BVojka nad Dunajom (DS)65AVojkovce (SN)31EVojany (KK)14FVojnatina (SO)50BVojtechova samota (SN)29FVojtechovce (DS)53FVojtovce (SP)33AVojty (CA)10DVoa (MI)33FVolica (ML)33BVolkovce (ZM)56A,BVoznica (ZC)41EVozokany (GA)54EVozokany (TO)39CVozokany nad Hronom (LV)69AVrble (NR)56CVrdite (SI)21EVrak (DS)66AVrakua (BA)53EVranie (ZA)10EVranov nad Topou (VT)33EVrbany (PD)40BVrbina (DS)66CVrbnica (MI)49DVrbov (KK)29DVrbov nad Vhom (KN)67CVrbovce (MY)21FVrbovce nad Rimavou (RS)60BVrbov (PN)38DVrbovec (MI)50AVrbovka (VK)59EVrchdobro (DT)43FVrchdolinka (BR)43BVrchpredmier (CA)9BVrchslatina (DT)43D1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.83 83 28/8/07 10:37:42M84automapa abecedn register Slovensk republikaVrchtepl (PB)24BVrcko (MT)25CVratsk Podhradie (IL)23BVok (ZA)10EVrtier (PB)24BVrtky (MT)25BVrzavka (NM)22FVechsvtch (KS)48CVtkovce (KS)32FVborn (KK)14FVybchanec (MI)49BVapy-Opatovce (NR)55AVydra (ML)19EVydrany (DS)66AVydrn (PU)9EVydrnk (PP)29DVydrov (BR)43BVydumanec (PO)32CVyhnanec (DT)43FVyhne (ZH)41EVchodn (LM)28CVychylovka (CA)11CVrava (ML)34AVysiela (PO)32EVysock Dvor (MI)50CVysoany (BN)40CVysok (BS)57AVysok (SB)31AVysok nad Kysucou (CA)9DVysok nad Uhom (MI)50CVysok pri Morave (MA)52AVysok Pole (KA)57DVysok Tatry (PP)29AVyehradn (PD)25EVykovce (SP)18EVykovce nad Ipom (LV)69BVyn Boca (LM)28EVyn Hutka (KS)48CVyn Jablonka (HE)34AVyn Jedov (SK)17DVyn Kaloa (RS)61AVyn Kamenica (KS)48BVyn Kora (CA)9DVyn Maa (RV)45BVyn Mya (KS)48DVyn Olava (SP)33AVyn Petrov (CA)10AVyn Pisan (SK)18CVyn Pokoradz (RS)60BVyn Polianka (BJ)17CVyn Revca (RK)26EVyn Rybnica (SO)50BVyn Sitnica (HE)33BVyn Slan (RV)45BVyn ebastov (PO)32CVyn uava (PP)28DVyn Vladia (SP)18FVyn Voa (BJ)17EVyn Hgy (PP)29AVyn Ladikovce (HE)33DVyn Matiaovce (LM)27BVyn Mikov (CA)10AVyn nad Hronom (LV)56FVyn Nemeck (SO)50DVyn Optske (KE)48CVyn Raslavice (BJ)32AVyn Remety (SO)50BVyn Repae (LE)30DVyn Revitia (SO)50AVyn Rubachy (SL)15EVyn Valice (RS)61A Vyn Vane (CA)10DVyn Jankovci (ZA)11EVyn aj (KS)48DVyn hmor (RV)45BVyn hmor (RV)46CVyn Hrabovec (SP)33CVyn Hruov (HE)34CVyn Kazimr (VT)33EVyn Kelov (CA)9DVyn Kltov (KS)47BVyn Komrnik (SK)18CVyn Koniec (CA)10CVyn koniec (CA)10DVyn Kruov (BJ)32BVyn Kubn (DK)26BVyn Lnec (KS)47FVyn Medzev (KS)47CVyn Miroov (SK)17DVyn mlyn (DK)12EVyn mlyn (RV)46CVyn Moiar (PT)59BVyn Orlk (SK)17FVyn Petrovec (PT)60AVyn Sklnik (RS)44FVyn Slavkov (LE)31CVyn Slia (RK)27CVyn Tvaroec (BJ)17CVyn arnov (BY)9DVyn ipov (VT)33CVtok (PN)38CZZa Bahaou (CA)10AZa rchou (CA)10BZa horou (SN)30FZa jamami (NM)39CZa Riekami (CA)10BZbava (BB)43AZbava (DK)11FZbava (TN)23DZbava (ZV)58AZbiedovo (TS)12FZabit (PU)8FZblatie (TN)23EZborie (MT)26CZborsk (PO)32EZbre (DK)26BZabry (VK)58DZabudiov (NM)22FZadedov (CA)10DZdiel (KS)47CZadn Hrabov (BB)42DZadn atina (CA)9DZadn Halny (BR)43BZadn lazy (PT)43FZadn hmor (GL)46AZadn Madzn (BY)9DZdor (RS)61CZdubnie (ZA)10EZagrapa (CA)10DZahjnica (GL)46AZhor (SO)50DZhorce (VK)58FZhorie (ZH)41EZhorie (MA)37DZhorsk Bystrica (BA)52DZhorsk Ves (MA)52AZhrabina (PT)44CZhrada (TO)39CZhradn (PO)32CZhrb (ZC)56BZacharov tl (ZC)40FZacharovce (RS)60BZajaia dolina (LV)57CZjeov (ZV)42FZkamenn (NO)11DZklino (PT)43CZkopie (CA)10CZkysuie (CA)10DZalaba (LV)69AZlago (LV)56FZlesie (KK)14FZlesie (SC)53CZaluice (MI)50AZluok (ZV)58BZamarovce (TN)23EZamlyn (ZV)58AZmostie (BR)43AZmutov (VT)32FZpa (DT)59AZpa (VK)58EZpad (KE)48CZpechov (IL)23BZpriechody (DT)43EZrieie (PU)24AZrie-Keblov (ZA)10EZskalie (DK)11FZskalie (PB)24BZstranie (ZA)10FZatn (TV)49FZtoka (CA)9DZturie (MT)25BZvada (HE)33BZvada (LE)30DZvada (PT)43FZvada (TO)39DZvada (VK)59CZvada (ZM)56AZvada pod iernym vrchom (BN)24EZvadka (GL)30EZvadka (HE)33FZvadka (MI)50AZvadka (PO)32AZvadka nad Hronom (BR)28FZavar (TT)54AZvan Poruba (LM)27DZvask (PU)24AZvod (MA)36DZvodie (CA)10CZvodie (SL)15DZvodie (ZA)10EZvozy (CA)10DZzriv (DK)11FZbehov (TV)49CZbehov (NM)22FZbehy (MY)38AZbehy (NR)55AZboj (SV)35CZbojn (ML)34AZbojsk (BR)44AZbora (PU)24AZborov (BJ)17CZborov nad Bystricou (CA)10DZbrojnky (LV)57EZbudsk Bel (ML)34AZbudsk Dlh (HE)34CZbudsk Rokytov (HE)34AZbudza (MI)49BZbyov (ZA)25AZdoba (KS)48CZelenkovci (PD)24EZelen (PT)60AZelene (TT)54AZelen Hj (KN)67DZemanovci (MY)38AZemianska Dedina (TS)12EZemianska Ola (KN)66DZemianska Zvada (PB)24DZemianske Kostoany (PD)40DZemianske Lieskov (TN)23EZemianske Mitice (TN)23FZemianske Podhradie (NM)22FZemianske Sady (GA)54BZemiansky Kvaov (PB)24BZemiansky Vrbovok (KA)58AZemn (NZ)67AZempln (TV)62BZemplnska Nov Ves (TV)49EZemplnska irok (MI)50CZemplnska Teplica (TV)49CZemplnske Hmre (SV)34FZemplnske Hradite (TV)49FZemplnske Jastrabie (TV)49FZemplnske Kopany (MI)49DZemplnsky Bran (TV)49EZemplnsky Kleenov (TV)49EZiiho pustatina (VK)58DZimmermanov tl (ZC)40FZimn dolina (SN)30EZimn Studa (PO)32DZimovci (MY)38AZlman (CA)9DZlat Baa (PO)32FZlat Idka (KS)47A,BZlat Osada (KN)67CZlat (BJ)17EZlat Klasy (DS)53FZlat Moravce (ZM)56AZlatn na Ostrove (KN)67EZlatn (PT)44EZlatnk (VT)32FZlatnky (BN)39BZlatno (BR)44BZlatno (PT)44EZlatno (ZM)40EZlatn (DT)43EZlatovce (TN)23EZliechov (IL)24DZlie (ZA)10FZlobiny (BN)40AZmatkovci (CA)10CZobor (NR)55BZohor (MA)52AZoln (ZV)42DZombor (VK)59EZubk (PU)23BZuberec (TS)12FZubn (HE)34CZbrik (BR)43BZubrohlava (NO)12CZverovka (TS)13EZvolen (ZV)42C,EZvolensk Slatina (ZV)42FZvonn (TT)53BZvrten (TN)23Eabany (MI)49Babica (DT)43Fabie (NM)22Fabokreky (MT)25Dabokreky nad Nitrou (PE)40Cadovec (MY)38Aadovica (MY)38Aajovka (NO)12Aakarovce (GL)31Eakovce (KK)29Dakl (BS)41Falobn (VT)33Ealostin (MY)21Farnov (KS)47Earnovica (ZC)41Earnovick Huta (ZC)41Eakov (DK)26Batkovce (PO)32Abince (MI)49Ddaa (KS)48Cdiar (PP)14Eeha (PO)32Eehra (SN)30Delezn Breznica (ZV)42Celezn (LM)27Eelezn (RA)61Beleznk (RA)45Celeznk (SK)32Deliezovce (LV)69Aelmanovce (SK)32Belobudza (DT)42Delovce (VK)58Femberovce (LV)57Cemliare (LV)56Feriavka (KM)10Eiar (LM)27Biar (RA)61Aiar nad Hronom (ZH)41Dibritov (KA)57Bigmundov laz (KA)58Bihrec (SA)54Fihava (PT)43Fihava (VK)59Cikava (ZM)40Eiln (PB)9Eilina (ZA)10Eilinsk Lehota (ZA)10Ep (RS)61Aipov (PO)31Firany (NR)55Brovce (KS)48Bitava (KN)68Eitavany (ZM)56Aitavce (NR)56Citn (BN)40Aitn-Radia (BN)40Aiovci (ZA)10Eabina (SL)15Dlkovce (HC)38Elt dom (KN)68Crnov (PB)9Ernov (TN)23Cuhrka (LV)57Aupany (PO)31Dupkov (ZC)41Eurkov mlyn (MY)37B1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.84 84 28/8/07 10:37:44111Plon prezentcia firiemMESTO ZVOLENMestsk rad Zvolen, Nmestie slobody 22 960 01 Zvolentel.: 00421/45/530 31 11fax: 00421/45/533 14 28e-mail: mesto@zvolen.sk web: www.zvolen.skZvolen, kedysi krovsk mesto, dnes sdlo okresu s pulzujcim ivotom m vye 760 ron histriu. Nvtevnkov vta svojou domi-nantou Zvolenskm zmkom, ktor vznikol ako poovncke sdlo kra udovta I. Ve kho z Anjou na spsob talianskych mestskch kastelov. Dnes je na zmku umiestnen expozcia Slovenskej nrodnej galrie. Srdcom mesta, tak ako v stredoveku, je aj dnes nmestie (Nmes-tie SNP), jedno z najvch v strednej Eurpe. Po oboch stranch ho lemuj historick metianske domy. Neopakovatenou historickou a kultrnou pamiatkou Zvolena je Pus-t hrad, ktor bol dleitm centrom krovskho komittu u v roku 1172. Rozlohou hradiska 7,6 ha predstihol aj Spisk hrad a rad sa medzi najrozsiahlejie hrady v Eurpe. Pust hrad je v zozname nrodnch kultrnych pamiatok Slovenska od roku 1965.V meste sa nachdza Divadlo J. G. Tajovskho, Lesncke a drevrske mzeum, kpalisk, zimn tadin. Okolie Zvolena poskytuje bohat monosti oddychu i relaxcie, predovetkm v zimnom stredisku Kr-ov a v kpench strediskch Slia a Kovov. Technick univerzita jedin na Slovensku vychovva pecialistov v odboroch lesnctvo a drevrstvo.Bohat kultrna minulos mesta a okolia a aj in inpircie dvaj impulzy k aliemu rozvoju kultry vo Zvolene. Vo Zvolene psobia rzne kultrno-spoloensk, nboensk a vzdelvacie intitcie. Tieto organizuj mnostvo zaujmavch podujat pre obyvateov a nvtevnkov mesta. Najznmejm symbolom Zvolena je bezpochy-by Zvolensk zmok. Priestory zmku v sasnosti slia Slovenskej nrodnej galrii na intalciu stlych expozci a vstav starho i s-asnho umenia. Medzi najznmejie kultrno-spoloensk intitcie v meste nepochybne patr Divadlo Jozefa Gregora Tajovskho. Ako repertorov divadlo tvor a verejne predvdza divadeln diela v n-rovej rznorodosti. Poas svojej existencie (55 sezn) uviedlo vye 370 premir a odohralo vye 10 000 predstaven doma i v zahrani. Je hlavnm organiztorom najstarieho plenrovho divadelnho festi-valu na Slovensku Zmockch hier zvolenskch. Organiztori tohto jedinenho festivalu kadorone vyuvaj atraktivitu Zvolenskho zmku a jeho ndvoria. Na festivale sa poas 2 tdov prezentuj divadeln sbory z celho Slovenska. Navtvte ns a prte si pozrie niektor obben kultrne a spoloensk podujatia v meste:Celoslovensk turnaj v historickom ermeaprltrovo pero celoslovensk novinrska sa tudentov S a VaprlZmock-hudobn jar festival klasickej hudbyaprlmjNoc strachu a smiechu na zmku non podujatie na zmkuaprl a oktberEnvirolm medzinrodn prehliadka lmov s environmentlnou tmatikoumjMedzinrodn detsk folklrny festivalmjMedzinrodn de det na zmkumj/jnStretnutie Fiatov 126 (v roku 2003 zapsan Guinessov rekord 118 posdok Fiat 126)jnZmock hry zvolensk - letn medzinrodn festival divadla a hudbyjn/jlKultrne leto cyklus kultrnych aktivt na letn obdobie jnseptemberAkademick Zvolen medzinrodn folklrny festivaljlLetn kinozhradajl/augustZvolensk vtvarn salnaugustZvolensk hudobn povstanieaugustVstup na Pust hradseptemberNostalgia v oblakoch pary eurpska prehliadka a sa historickch lokomotvseptembertrov Zvolen celoslovensk sa v rtorike oktber/novemberLiterrny Zvolen celoslovensk literrna sa oktber/novemberVkend atraktvneho divadla medzinrodn divadeln festival spojen s almi formami alternatvneho umenianovemberMikuldecemberSilvesterdecemberTuristicko-informan centrumNmestie SNP 21/31 960 01 Zvolentel.: 00421/45/54 29 268e-mail: infocentrum@zvolen.skweb: www.zvolen.sk str. C541257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.111 111 28/8/07 19:55:42Plon prezentcia firiem112Komfortn domov na cestch pre Vs a Vae autoHviezdoslavova 22, 010 01 ilina tel.: 00421/41/504 88 88fax: 00421/41/504 83 33e-mail: recepcia@palacehotelpolom.skwww.palacehotelpolom.sk1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.112 112 28/8/07 19:57:22M113ILINATto dopravn znaka znamen:A tu me ofrova opitB pozor, policajti, kukujC nebezpeenstvo mykuPoistenie motorovch vozidielHavarijn poisteniePovinn zmluvn poistenieCestovn poistenieBEZPLATN INFOLINKA:0800/120 000www.koop.skAgentra ilinaUhon 1010 01 ilinatel.: 041/50 33 110,041/50 33 102 103fax: 041/50 33 201Obchodn zastpenieJ. Milca 9010 01 ilinatel.: 041/56 26 917fax: 041/56 24 235Slovensk republika ilina Automapastr. C531257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.113 113 28/8/07 19:58:27Plon prezentcia firiem114ESCORT serviceBABYLON night clubOPENfrom 7pm to 6amStarohjska 3851 02 Bratislava(arel dostihovej drhy)Tel.:+421 902 317 541+421 262 317 541Pick up of clients included!Pick up of clients included!S.L.C OLYMPIQUE, s.r.o.Holska 27, 851 05 BratislavaTel.: +421 2 207 00 548Fax: +421 2 207 00 549olympique@olympique.skwww.olympique.skopen NON-STOPSport live clubInternet - Solf machine- Roulette- TV live transmission- Betting officestr. C32 str. C391257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.114 114 28/8/07 19:59:33OSRAM LIGHT@DAY so ivotnosou dlhou o 300%.Trv vene.as je relatvny a svetelnm dkazom tejto skutonosti je OSRAM LIGHT@DAY. Km in druhy autoiaroviek Vs asto sklam po krtkom ase, OSRAM LIGHT@DAY vydr trikrt dlhie. Tto dlh ivotnos potvrdzuje aliu teriu: as s peniaze. Peniaze ktor usporte pri vmene autoiaroviek s OSRAM LIGHT@DAY. www.osram.sk03_Osram.indd 1 27/8/07 11:17:15auris205x275 spadavka.indd 1 11. 7. 2007 19:12:0604_Autogrand.indd 1 27/8/07 11:18:55