Automotive Industry Report

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Automotive Industry ReportWhich way to go?

Augustus 2004Jorrit van Spaendonck/ Jaap Smit

2

Management samenvattingIndustrie De markt voor automotive produkten is een economisch belangrijke markt met een aanzienlijke omvang en een groot locaal belang. De value-chain van de auto-industrie is in 4 componenten op te delen namelijk: Materials; Components; Producers en Dealerships. Key trends in de industrie zijn: Het consolidatieproces is grotendeels voltooid. Het aantal autofabrikanten is van 52 (1964) naar 12 gedaald. Het tempo van consolidatie is vertraagd. Er is een verschuiving gaande van grootschalige fusies naar kleinere overnames en allianties gebaseerd op gezamenlijke R&D, distributie of aanvullende productranges. Binnen de value chain is de focus gericht op activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Men bereikt dit o.a. door uitbesteding van een deel van de kapitaalintensieve activiteiten, de lage-marge activiteiten en de niet-strategische onderdelen van de productie. Autofabrikanten richten zich op het ontwerpen en marketen van nieuwe modellen. Intensivering van de samenwerking met selecte groep toeleveranciers door hogere eisen aan het produktieproces door de kortere doorlooptijden, hogere kwaliteitseisen en efficinter voorraadbeheer. Informatiemanagement wordt steeds belangrijker. Low-end toeleveranciers focussen op volume om zo kostenvoordelen te behalen. Prijzen van nieuwe autos stijgen zeer beperkt terwijl de waarde van de inhoud van de autos toeneemt. Het grote aanbod van nieuwe modellen heeft voor een aanhoudende druk op de 2e hands prijzen gezorgd. Incentives vormen een middel om de produktiecapaciteit te vullen. Groei vehicle penetration rate per huishouden in met name Europa terwijl de populatiegroei in zowel VS als Europa nihil is. Aanbod gedreven markt middels de push van technologie, kortere productlevenscyclus en incentives. Dit zorgt voor een snellere economische afschrijving van autos en dus voor hogere scrappage rates. Regelgeving zorgt voor druk op autoproducenten. Key industry drivers zijn: Affordibility: Disposable income, auto loan rates, vehicle prices en incentives bepalen of een consument zich het product veroorloven. Product: New product flow, kwaliteit, vehicle age van bestaande autos en technologie bepalen in hoeverre de consument aangetrokken wordt tot het produkt. Demographics: Populatie en penetratie (aantal autos per huishoudens) zijn een driver achter de vraag naar autos. Regulation: Regels m.b.t. veiligheid, concurrentie en overheidssupport bepalen o.a. de toegang en kostprijs waartegen een fabrikant zijn produkt op de markt kan brengen. Product & process Gestage trek naar Oost Europa en China van zowel producenten als toeleveranciers. OEMs assembleren voor een groot en toenemend deel in of nabij de afzetmarkten waarbij de verplichting tot local content vaak een voorwaarde is voor het creren van een gunstig produktieklimaat door de overheid. De kosten van een middenklasse auto bestaan bij benadering uit +/- 50% uit componenten en onderdelen, +/-15% uit directe arbeidskosten, +/- 5% uit R&D, +/10% uit overheadkosten en ongeveer 5% blijft over voor de winstmarge. Autoproducenten proberen hun operationele leverage te verlagen door delen van het productieproces uit te besteden. Autofabrikanten kunnen hun vaste kosten verlagen door hun farbicagefaciliteiten flexibel te maken: als een fabriek kan switchen van productie van het ene naar productie van het andere model, al naargelang de vraag, dan kunnen de kosten van die fabriek over meerdere modellen en dus over grotere aantallen worden verdeeld.

3

Autofabrikanten kunnen hun variabele lasten verlagen door onderdelen in produkten en merken te poolen. Zo kunnen onderdelen in meer modellen en dus in grotere aantallen worden toegepast. De schaaleffecten hiervan maken lagere prijzen per onderdeel mogelijk. De hogere arbeidskosten van westerse producenten worden merendeels verklaard door secundaire kosten zoals pensioenen en verzekeringen. De druk om te innoveren middels R&D is onverminderd hoog. De markt wordt op lange termijn door technologie gedreven (diesel, alternatieve brandstoffen, electronica). Gedurende de jaren negentig is een trend van afstoting van branchvreemde activiteiten gaande geweest om te kunnen focussen op kernactiviteiten. Daarnaast vindt diversificatie plaats naar nauw gelieerde activiteiten die stabiele earnings voortbrengen (financiering ed).

Marktparticipanten Uit het wereldwijde universum hebben wij op basis van de door ons gevolgde aandelen- en bondindices en de op basis van de footprint van bedrijven in de autoindustrie een selectie samengesteld van 10 OEM-concerns die wij nader hebben geanalyseerd. De selectie representeert respectievelijk 70% en 83% van de marktkapitalisatie en de sales van de industrie. De onderstaande tabel geeft weer welke van de 10 OEMs welke merken heeft. OEMGM Ford DaimlerChrysler Volkswagen Peugeot Fiat Renault BMW Toyota Porsche

Merken (Personenautos)Chevrolet, Buick, Pontiac, Saturn, Hummer, GMC, Cadillac, Opel, Saab, Vauxhall Ford, Mercury, Lincoln, Volvo, Landrover, Jaguar, Aston Martin, Chrysler, Dodge, Jeep, Mercedes, Smart, Maybach, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini Peugeot, Citroen Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari ,Maserati Renault BMW, Mini, Rolls Royce Toyota, Lexus Porsche

Gelieerde merkenFiat, Isuzu, Suzuki, Subaru Mazda Mitsubishi, Hyundai

Nissan, Samsung, Dacia Daihatsu

-

-

-

In termen van marktaandelen zijn de afgelopen 10 jaren met name de Aziatische producenten en ook Peugeot de winnaars geweest. Sommige Aziatische producenten hebben een grotere flexibiliteit in de produktie en zijn in staat een model sneller van de tekentafel om te zetten naar een massaprodukt. In sommige gevallen spelen ook lagere arbeidskosten een grote rol. Ook Peugeot is in staat geweest in korte tijd een groot aantal succesvolle modellen te lanceren. Dit is mede mogelijk geworden door de goede platformstrategie. In termen van marges zijn met name de merken met een hoge merkwaarde de leiders. Ondanks de globalisering zijn veel fabrikanten nog steeds bovengemiddeld afhankelijk van hun thuismarkt (VW 30%; Renault 39%; BMW 26%; GM 80%). Tot voor kort aantrekkelijke segmenten zoals SUVs en MPVs verliezen waarschijnlijk een deel van hun marges door de nieuw op te leveren produktiecapaciteit. Het executive segment blijft aantrekkelijk door de geringere concurrentie en sterke merkentrouw. Het lanceren van nieuwe modellen is essentieel maar brengt ook risicos met zich mee. Het wel of niet succesvol zijn van key models zoals bijvoorbeeld de VW Golf, Ford Focus of BMW 3-serie kan cruciaal zijn.

4

-

In termen van kredietkwaliteit zijn BMW, Porsche en Toyota het best. Daarna volgen Peugeot, Renault, DaimlerChrysler en Volkswagen. Slechtste scores zijn voor GM, Ford en Fiat. De industrie heeft het de laatste jaren moeilijk om zowel fundamenteel als financieel de kwaliteit te behouden.

Themas Pensioen en healtcare lasten: Pensioentekorten zijn hoog, mede door de grote historische personeelsbestanden, maar de herstellende kapitaalmarkten laat lagere contributies/reparatiebetalingen voor de komende jaren toe. Fiat, GM, Ford, Volkswagen en DaimlerChrysler hebben relatief de hoogste pensioentekorten. Health care payments zullen toenemen vanwege de hoge kosteninflatie in de gezondheidszorg. Dit is met name een Amerikaans probleem dat speelt bij GM, Ford en DaimlerChrysler. Captive finance activiteiten: Captives (o.a. lease maatschappijen) zijn belangrijke cash flow generatoren en worden steeds zwaarder aangezet binnen de autoconcerns. Bijdrages varieren van 520% van de omzet en 8% tot 95% van de winst (GM en Ford). Sterke afhankelijkheid van de Asset Backed Securities markt voor funding zorgt voor een aanhoudende achterstelling van obligaties Winstgevendheid van captives staan onder druk door hogere losses en risico van omzetreductie door hogere rentes. Ook de prijzen van 2e hands autos (recovery rates van leasecontracten) spelen een belangrijke rol in de toekomstige winstgevendheid. Key drivers achter de performance van een captive zijn: 1. Lending standards 2. Interest rates 3. Funding access 4. Residual prices 5. Auto sales Conclusie De synthese van dit document is weergegeven in onderstaande tabel:

Als beste potentile beleggingen voor de komende tijd worden door ons DaimlerChrysler en Volkswagen aangemerkt voor zowel aandelen, vastrentende waarden als duurzaamheid.

5

Ook Renault wordt als potential aangemerkt voor aandelen en duurzaamheid. Voor vastrentende waarden drukt de de geringe attractiviteit van Renault in de creditmarkt de eindscore. Daarnaast vormen Ford, Toyota en BMW nog potentials voor duurzaamheid. Als slechtste potentile beleggingen zijn de conclusies per afdeling zeer verschillend. Aandelen wijst GM, Ford en Fiat als mogelijke underperformers aan met name door het feit dat de waardering in de markt niet voldoende de zwakke company profielen compenseert. Dit vormt in de vastrentende waarde markt, waar wel een redelijk compensatie voor de additionele risicos is waar te nemen, de reden om een neutraalweging toe te kennen. Toyota en Renault vormen in de fixed income sector de underperformers. Beide bedrijven zijn bovengemiddeld in hun business profiel maar zijn te duur in de markt. Voor duurzaamheid zijn GM, PSA, Fiat en Porsche namen die relatief te weinig scoren. De uitdieping van de motivatie omtrent waardering en fundamentals is in Hoofdstuk 5 verder uitgewerkt.

6

InhoudsopgaveI Industriea. Marktbeschrijving b. Value chain c. Industry drivers Affordibility Product Demographics Regulation

d. Key trends

II

Product & Proces a. Geografische trends in vraag en aanbodb. Kostenfactoren in het productieproces c. Diversificatie i