Avaluació éssers vius i éssers inerts

 • Published on
  09-Jul-2015

 • View
  127

 • Download
  1

Transcript

 • Avaluaci Tema 1 ssers vius i ssers inerts Nom

  Data .................... 3r curs

  1-Completa:

  Els Els Els Els ssers ssers ssers ssers vius vius vius vius n_n_n_n_________________, , , , c_c_c_c_______________, __, __, __, i i i i

  m____.m____.m____.m____.

  Els Els Els Els ssers ssers ssers ssers i_____, no i_____, no i_____, no i_____, no tenen tenen tenen tenen v___.v___.v___.v___.

  2- Relaciona

  teltelteltelfonfonfonfon

  arbrearbrearbrearbre

  florflorflorflor

  abellaabellaabellaabella

  cassolacassolacassolacassola

  clipclipclipclip

  sser viusser viusser viusser viu

  sser inertsser inertsser inertsser inert

 • 3- Dibuixa

  ssers vius

  ssers inerts

  4- Colloca al seu lloc:

  Materials naturals Materials artificials