AVTALET FÖRSÄKRAR 2011 - ?· Praktiska anvisningar för TGL-KL 22 Hur får man ersättning från TGL-KL?…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • AVTALET FRSKRAR2011

  Fr kommun- och landstings/regionanstllda med flera

 • Nedanstende webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade frskringarna.

  www.forsakradviajobbet.se/KL Webbplats om avtalsfrskringar som r framtagen av AkademikerAlliansen, Kommunal, OFR och SKL i samarbete med AFA Frskring.

  www.afaforsakring.se AFA Frskrings webbplats.

  www.forsakringskassan.se Frskringskassans webbplats.

  www.kpa.se KPA Livs webbplats.

  www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndighetens webbplats.

  www.minpension.se Webbplatsen dr du kan f en prognos om din framtida samlade pension.

 • Den hr skriften ger en versikt ver de kollektivavtalade frskringar som gller fr dig som r anstlld hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anstllningsvillkor.Genom kollektivavtal r du frskrad bland annat vid sjukdom, arbets-skada och ddsfall. Dessa frskringar har arbetstagarorganisationerna p den kommunala sektorn frhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren. Varje enskild arbetsgivare r skyldig att teckna:

  Avtalsgruppsjukfrskring (AGS-KL) Avgiftsbefrielsefrskring Trygghetsfrskring vid arbetsskada (TFA-KL) Tjnstegrupplivfrskring (TGL-KL) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)

  Om en arbetsgivare, som r skyldig att teckna en frskring inte har gjort det, finns det en garantibestmmelse. Den innebr att du eller dina efterlevande nd alltid har rtt till ersttning enligt frskringsvillkoren.

  AVTALET FRSKRAR

  Broschyren erstter p inget stt frskringsvillkoren.

  3

 • Innehll

  INNEHLL

  AVTALET FRSKRAR 3

  FRKORTNINGAR OCH BASBELOPP 5

  AGS-KL, AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING 6

  Ersttningar vid sjukdom 6

  Enligt lag 6

  Enligt kollektivavtal 7

  Sjukln enligt Allmnna bestmmelser (AB) 7

  Avtalsgruppsjukfrskring, AGS-KL 7

  Allmnt om AGS-KL 7

  Kvalifikationstid 7

  Frskringsgrundande anstllningstid 7

  Efterskydd 7

  Ersttningar frn AGS-KL 8

  Under tid med sjukpenning 8

  Under tid med sjukersttning/

  aktivitetsersttning 8

  Praktiska anvisningar fr AGS-KL 8

  Hur fr du ersttning frn AGS-KL? 8

  verklagande 9

  Vill du veta mer? 9

  AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRING FR KAP-KL 10

  S fungerar Avgiftsbefrielsefrskringen 10

  Nr trder Avgiftsbefrielsefrskringen in? 10

  Placering av pensionsavgiften 10

  Praktiska anvisningar fr Avgiftsbefrielse- frskringen 10

  Anskan 10

  verklagande 11

  Vill du veta mer? 11

  TFA-KL, TRYGGHETSFRSKRING VID

  ARBETSSKADA 12

  Ersttningar vid arbetsskada 12

  Enligt lag 12

  Enligt kollektivavtal 13

  Allmnt om TFA-KL 13

  Nr gller TFA-KL? 13

  Ersttningar frn TFA-KL under akut sjukdomstid 14

  Ersttning fr inkomstfrlust 14

  Ersttning fr kostnader 14

  Ersttning fr sveda och vrk* 14

  Ersttning frn TFA-KL vid invaliditet 15

  Ersttning fr framtida inkomstfrlust 15

  Ersttning fr lyte och men* samt fr

  srskilda olgenheter 15

  Ersttning fr framtida kostnader 16

  Ersttning vid rehabilitering 16

  Ersttning frn TFA-KL vid ddsfall 16

  Mer om TFA-KL 17

  Vrdeskring 17

  Preskription 17

  Praktiska anvisningar fr TFA-KL 17

  Hur fr du ersttning frn TFA-KL? 17

  Att tnka p vid anmlan av arbetsskada 17

  verklagande 18

  Vill du veta mer? 18

  TGL-KL, TJNSTEGRUPPLIVFRSKRING 19

  Allmnt om TGL-KL 19

  Nr gller TGL-KL? 19

  Frskringsskydd vid frnvaro under

  anstllning 19

  Allmnt efterskydd 19

  Srskilt efterskydd 20

  Ersttning frn TGL-KL 20

  Grundbeloppstabell 21

  Barnbeloppstabell 21

  Mer om TGL-KL 22

  Makefrskring 22

  Frmnstagare 22

  Srskilt frmnstagarfrordnande 22

  Praktiska anvisningar fr TGL-KL 22

  Hur fr man ersttning frn TGL-KL? 22

  verklagande 23

  Vill du veta mer? 23

  LDERSPENSION 24

  Pension enligt lag 24

  KAP-KL KollektivAvtalad Pension 25

  KAP-KL innehller fljande frmner 25

  Avgiftsbestmd lderspension 25

  Frmnsbestmd lderspension 25

  Livrnta 25

  Srskild avtalspension 26

  Pension till efterlevande vuxen och barn 26

  Infr din pension 26

  4

 • FrkortningarAB Allmnna bestmmelser

  AGS-KL Avtalsgruppsjukfrskring fr anstllda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan med flera

  ITP Industrins och handelns tillggs- pension

  KAP-KL KollektivAvtalad Pension fr anstllda hos kommuner, landsting/regioner med flera

  KTP Kooperationens tillggspension

  PFA Pensions- och frskringsavtal (fre-gngaren till KAP-KL) fr arbetstagare hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med flera

  SFB Socialfrskringsbalk (SFS 2010:110)

  SGI Sjukpenninggrundande inkomst

  SjLL Lag (1991:1047) om sjukln

  TFA-KL Trygghetsfrskring vid arbetsskada fr anstllda hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med flera

  TGL-KL Tjnstegrupplivfrskring fr anstllda hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med flera

  BasbeloppInkomstbasbeloppet ligger bland annat till grund fr att:

  Bestmma hgsta pensionsgrundande inkomst i det allmnna pensionssystemet, som r 7,5 gnger inkomstbasbeloppet.

  -sion i KAP-KL.

  Basbeloppen faststlls av regeringen fr ett r i taget.

  Inkomstbasbeloppet fr 2011 r 52 100 kronor.

  Prisbasbeloppet ligger bland annat till grund fr att:

  inkomst (SGI), som r 7,5 gnger prisbas-beloppet.

  frskringsfrm ner och vissa pensioner.

  Prisbasbeloppet fr 2011 r 42 800 kronor.

  FRKORTNINGAR PRISBASBELOPP

  5

 • AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING

  AGS-KL kompletterar den sjukpenning som du har rtt till enligt Socialfrskringsbalken (SFB).

  AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING

  Enligt lagNr du r arbetsofrmgen p grund av sjukdom har du rtt till sjukln frn arbetsgivaren enligt Lag om sjukln (SjLL) under de frsta 14 dagarna i varje sjukperiod.

  Frsta sjukdagen r karensdag och d utbetalas ingen ersttning.

  Frn och med dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden fr du 80 pro-cent av lnebortfallet i sjukln frn arbetsgivaren.

  Frn och med dag 15 i sjukperioden fr du sjukpenning p normalniv frn Frskringskassan enligt SFB. Sjukpenning p normalniv r c:a 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och utbetalas under 364 sjukdagar inom en ramtid p 450 dagar.

  Efter 364 dagar med sjukpen-ning p normalniv upphr den att utbetalas. Fr att f sjukpenning ven drefter mste du sjlv anska om att f sjukpenning p fortstt-ningsniv hos Frskringskassan. Den sjukpenningen r cirka 75% och utbetalas lngst under ytterligare 550 sjukdagar. Vid vissa allvarliga sjuk-domar kan du efter 364 dagar med sjukpenning p normalniv anska om ytterligare dagar med sjukpen-ning p normalniv. Ingen tidsgrns finns fr hur lnge du kan f den ersttningen.

  Ersttningar vid sjukdomNr dina sjukpenningdagar tagit slut

  och du inte lngre kan f ersttning frn Frskringskassan kan du vnda dig till Arbetsfrmedlingen dr du har mjlighet att delta i programmet Arbetslivsintroduktion. Programmet kan pg i upp till tre mnader. Som deltagare fr du aktivitetsstd, men om du r berttigad till ersttning frn arbetslshetskassa fr du aktivitets-std motsvarande arbetslshetser-sttningen (dock lgst 320 kronor per dag). Efter arbetslivsintroduktionen har du mjlighet att f fortsatt std av Arbetsfrmedlingen, men det finns ven mjlighet att terg till erstt-ning frn sjukfrskringen. Fortstter du hos Arbetsfrmedlingen s r du berttigad till aktivitetsstd s lnge du deltar aktivt.

  Om sjukskrivningen har varat en lngre tid och bedms bli bestende fr framtiden kan Frskringskassan besluta att byta ut din sjukpenning mot sjuk ersttning eller aktivitetser-sttning.

  Fr mer information kontakta Frskringskassan eller ls mer i Handbok 2011, frskringar genom lag och avtal.

  Fr en sammanstllning av ersttning vid sjukdom enligt lag och kollektivavtal

  se bild p sidan 27.

  6

 • Kval.tid

  90dagar

  Frskrings-grundande anst. tid

  Frskringengller

  Efterskydd

  720dagar

  AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING

  Enligt kollektivavtalDe kollektivavtal som reglerar ersttning vid sjukdom r Allmnna bestmmelser (AB) och Avtalsgrupp-sjukfrskring (AGS-KL).

  Sjukln enligt Allmnnabestmmelser, ABFrn och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden har du rtt till sjukln frn arbetsgivaren med 10 procent av lnebortfallet. Tillsam-mans motsvarar sjukln och sjukpen-ning p normalniv cirka 90 procent av lnebortfallet.

  Du fr sjukln ocks fr inkomstde-lar ver 7,5 prisbasbelopp. Sjuklnen fr dessa inkomstdelar motsvarar cirka 90 procent av lnebortfallet.

  Avtalsgruppsjukfrskring,AGS-KLAGS-KL r en kollektivavtalad sjukfrskring som ger ersttning fr inkomstfrlust under den tid Frsk-ringskassan betalar:

  dag 91360,

  ersttning.

  Allmnt om AGS-KL

  KvalifikationstidFrskringen brjar glla efter 90 da-gars anstllning. Du mste dock vara arbetsfr till minst 25 procent under en vecka innan skyddet trder i kraft.

  Vid berkning av kvalifikationstiden fr du tillgodorkna dig ven anstll-ningstid hos tidigare arbetsgivare som tecknat frskring om AGS-KL, AGS,

  ITP eller KTP under frutsttning att du innehaft anstllningen senast under de tv r som nrmast fregtt anstllningen. Anstllningstid som endast delvis faller inom tvrs-perioden medrknas i sin helhet.

  Frskringsgrundande anstll-ningstidFrskringen gller under anstllnings tiden efter fullgjord kvalifikationstid. Om du r borta frn arbetet mer n sex mnader utan ln p grund av andra orsaker n sjukdom eller ledighet fr vrd av barn s r den tiden inte frsk-ringsgrundande.

  EfterskyddOm du blir arbetsls eller om du slu-tar din anstllning av annat skl r du nd frskrad. Frutsttningen r att du har kvar rtten till sjukpen-ninggrundande inkomst (SGI) enligt SFB, dvs att du inom tre mnader frn anstllningens upphrande r anmld till arbetsfrmedlingen och str till arbetsmarknadens frfo-gande. I s fall har du ett s kallat efterskydd i AGS-KL.

  Detta efterskydd gller under 720 dagar efter det att din anstllning eller frskringsgrundande anstll-ningstid har upphrt. Ditt efterskydd frlngs om du blir sjuk under efterskyddstiden och d fr sjukln enligt SjLL, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersttning enligt SFB.

  7

 • I tabellerna ser du ngra exempel p mnadsersttning. Storleken p denna mnadsersttning beror p hur hg SGI du hade vid insjuknandet.

  Mnadsersttningen r skatteplik-tig och vrdeskras enligt srskilda regler.

  Mnadsersttning betalas frn AGS-KL ven fr inkomstdelar ver 7,5 prisbasbelopp enligt fljande tabell.

  Ersttningar frn AGS-KL utbetalas lngst till 65 rs lder.

  Rtten till AGS-KL upphr om du fre 65 r fr rtt till srskild lders-pension enligt PFA eller motsva-rande frmn enligt andra pensions-bestmmelser. Om du fr en srskild avtalspension enligt KAP-KL upphr dock inte rtten till AGS-KL.

  Praktiska anvisningar fr AGS-KLHur fr du ersttning frnAGS-KL?Fr att du ska f ersttning mste en anmlan skickas till AFA Frskring. Anmlan ska bde du och arbets-givaren fylla i.

  Anmlningsblanketter finns hos arbetsgivaren, facket, Frskringsin-formatren eller hos AFA Frskring.

  AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING

  Sjukpenninggrund-ande inkomst (kronor)

  vid insjuknandet

  Sjukpenninggrund-ande inkomst (kronor)

  vid insjuknandet

  Mnadsersttning frn AGS-KL (kronor)(Gller sjukfall pbrjade 2001-05-01--2009-06-30)

  Mnadsersttning frn AGS-KL (kronor)(Gller sjukfall pbrjade 2009-07-01 eller senare)

  0 - 70 000160 000220 000260 000321 000

  0 - 132 000160 000220 000260 000321 000

  752 1652 8503 2503 459

  752 0002 7503 2504 013

  Inkomstunderlagi prisbasbelopp

  Mnadsersttningfrn AGS-KL

  7,5 20 65% 20 30 32,5%

  =

  =

  Ersttningar frn AGS-KL

  Under tid med sjukpenningDu fr dagsersttning frn AGS-KL frn och med sjukdag 91 lngst till och med sjukdag 360. Dagserstt-ningen r under tid med sjukpenning p normalnivn 12,887 procent av densamma och under tid med sjuk-penning p fortsttningsnivn13,746 procent av densamma. Ersttningen motsvarar i bda fallen 10 procent av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp.

  Regeringen har aviserat ndringar i hur SGI ska berknas. I vntan p dessa har riksdagen beslutat att SGI ska multipliceras med 0,97 innan sjukpenning berknas, vilket minskar sjukpenningen ngot.

  Under tid med sjukersttning/aktivitets ersttningOm Frskringskassan beviljar dig sjukersttning eller aktivitetserstt-ning, har du ocks rtt till mnads-ersttning frn AGS-KL.

  8

  ==

 • AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING

  Det r du sjlv som mste se till att anmlan skickas in

  Det r aldrig fr sentatt gra anmlan.

  Du kan ven hmta anmlnings-blanketter p www.afaforsakring.se och www.forsakradviajobbet.se/KLAFA Frskring behver ha fljande handlingar:

  -gruppsjukfrskring.

  -vnda en kopia av lkarintyget till Frskringskassan).

  du bara in en kopia av lkarintyget.

  aktivitets ersttning i stllet fr sjukpenning ska du snda en kopia av Frskringskassans beslut om detta.

  verklagandeOm du inte r njd med AFA Fr-skrings beslut om ersttning, kan du kontakta Klagomlsansvarig p AFA Frskring som kan rekommen-dera skadeavdelningen att ndra sitt beslut. Klagomlsansvarig ska ocks fnga upp problem och missnje med t.ex. handlggningstid och bemtande Om skadeavdelningen inte ndrar sitt beslut kan du begra omprvning hos AFA Frskrings Omprvningsavdelning. Omprv-ningsavdelningen har en sjlvstndig stllning inom AFA Frskring och gr en ny prvning av beslutet. Din begran om omprvning ska vara

  skriftlig och du ska ange vad du vill ha omprvat och hur du vill att beslutet ska ndras.

  Om du fortfarande r missnjd med beslutet efter denna omprv-ning kan du i sista hand begra prvning i Skiljenmnden. Innan Skiljenmnden tar upp rendet till prvning mste du betala en avgift p 4% av prisbasbeloppet. Avgiften gller fr renden anmlda till AFA Frskring efter 30 september 2007.

  Ett alternativ fr den som r miss-njd med ett beslut r att stmma AFA Frskring i allmn domstol.

  Frskringskassans beslut om ersttning kan du verklaga skrift-ligt hos Frskringskassan inom tv mnader efter det du ftt del av beslutet. Nsta instans r Frvalt-ningsrtten.

  Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om avtals-gruppsjukfrskringen AGS-KL kan du f genom:

  0771-88 00 99

  9

 • AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRING FR KAP-KLAvgiftsbefrielsefrskringen fr KAP-KL brjade glla frn 1 januari 2008 och den omfattar frskringsfall intrffade efter detta datum. Sedan 1998 finns en avgifts-befrielsefrskring som fortstter glla fr tidigare intrffade frskringsfall.

  S fungerar Avgifts- befrielsefrskringenAvgiftsbefrielsefrskringen vertar i vissa situationer arbetsgivarens betalningsansvar av pensionsavgiften fr din avgiftsbestmda lderspen-sion enligt KAP-KL. Frskringen kan betala in pensionsavgiften tidi-gast frn 21 r.

  Du omfattas av frskringen frn frsta anstllningsdagen under fr-utsttning att du d r arbetsfr till minst 25%.

  Nr trder Avgiftsbefrielse-frskringen in?

  aktivitets ersttning och samtidigt uppbr mnadsersttning frn AGS-KL. Efter 1 januari 2008 kan frskringen trda in ven om du inte uppfyller kraven fr mnads-ersttning frn AGS-KL.

  -rnta frn Frskringskassan

  Detsamma gller om din anstllning upphr medan du r sjukskriven med sjukpenning eller om du insjuknar under Avgiftsbefrielsefrskringens efterskyddstid p 90 dagar. Om sjuk-skrivningen leder till sjukersttning betalas pensionsavgiften s lnge som du r sjukskriven.

  Avgiftsbefrielsefrskringen

  AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRING

  betalar pensionsavgiften i frhl-lande till arbetsofrmgan. Om du t.ex. arbetar heltid och fr sjuker-sttning p 50% vertar frskringen inbetalningarna p 50% av pensions-avgiften.

  Placering av pensionsavgiftenPensionsavgiften som betalas av Avgiftsbefrielsefrskringen av-stts till den pensions- eller fond-frskring som du har valt fr din avgiftsbestmda lderspension. Om du inte har gjort ngot aktivt val av pensio...

Recommended

View more >