B5 Kennis Kringen Branding

  • Published on
    11-Nov-2014

  • View
    4.864

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kennis kringen onderzoek naar onderwerp Branding in P3

Transcript

<ul><li> 1. Den Bosch, 8 april 2010 Projectgroep O-ABCP3,B5 Co-Creators; Mark van der Veen 2016842 Sabine van der Wall 2017743 Marina Hoogeveen 2034865 Richard van der Heijden 2027181 Projectbegeleiding, Yvonne Koert </li> <li> 2. Kenniskringen, OnderzoekBranding Voorwoord Op basis van het project uit dit blok is het van belang om de te beschikken over de benodigde kennis. Het projectonderwerp was promotie campagne studeerstad. Vanuit dat onderwerp lag ons interesse om onderzoek te doen over het begrip branding. De kennis die we daarbij hebben opgedaan was uiteindelijk bruikbaar voor de concept ontwikkeling en ontwerpen van visuals met betrekking tot het project. Tijdens het proces van het onderzoek hebben we begeleiding en ondersteuning gekregen van Yvonne Koert. Naast Projectwerk en onderzoek van het kenniskringen thema is er al veel bruikbare informatie over branding behandeld in de lessen gegeven door Lara de Hoogd. Middels deze kennis uit de lessen brandmanagement hadden we een startpunt voor het onderzoek. Ook hebben we ervaren hoe het proces verloopt bij het uitwerken van een opdracht door een brandmanager in de praktijk. Bij de lessen creativiteit door G Smith zijn we voorzien van opdrachten over het uitwerken van visuals. De uitgewerkte visuals werden voorzien van feedback waardoor deze weer konden worden bijgesteld, om tot het juiste eindresultaat te komen. Met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van Yvonne Koert, de kennis die we hebben opgedaan tijdens de lessen brandmanagement door Lara de Hoogd en het mogen ervaren van het proces dat een brandmanager in de praktijk doorloopt door de lessen creativiteit van G Smith, willen wij hen hiervoor bedanken. 2 Onderzoek Branding </li> <li> 3. Kenniskringen, OnderzoekBranding Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 6 2.1. Onderwerp 7 2.2. Doelstellingen 7 2.3. Onderzoeksvraag 7 2.4. Opbouw van het rapport 7 3. Resultaten &amp; Bevindingen 8 3.1. Algemeen 9 3.1.1. Omschrijving 9 3.1.2. Inhoud 10 3.1.3. Ontstaan 10 3.1.4. BRAND-BASIC-model 11 3.1.5. Gebruik van BRAND-BASIC-model 11 3.1.6. BRAND-DISIGN-model 14 3.1.7. Gebruik van BRAND-DESIGN-model 15 3.1.8. Disciplines 16 3.2. Doel van branding 18 3.2.1. Functie 18 3.2.2. Functioneel 18 3.2.3. Succesfactoren 19 3.2.4. Onderscheiding 19 3.3. Toepasbaarheid op bedrijfsleven 20 3.3.1. Branche 20 3.3.2. Toepasbaarheid 20 3.3.3. Toegevoegde waarde 21 3.3.4. Invloed 22 3.4. Invloeden van branding op de consument 23 3.4.1. Toegevoegde waarde consument 23 3.4.2. Aankoopgedrag 24 3.4.3. A-merken 24 3.4.4. Invloed op producten 25 3.5. Maatschappij &amp; trends 26 3.5.1. Geprikkeld 26 3.5.2. Maatschappelijke organisaties 26 3.5.3. Branding trends 27 3.5.4. Interessant 28 3.5.5. Gevoel overdragen 30 3.6. Toepassing van branding op het project 31 3.6.1. Aantrekkelijkheid Den Bosch 31 3.6.2. Doelgroep 31 3.6.3. Aspecten Den Bosch 32 4. Conclusie 33 5. Bronnen 35 5.1. Voetnoten 36 5.2. Literatuur/boeken 37 5.3. Internet paginas 38 5.4. Overige bronnen 38 3 Onderzoek Branding </li> <li> 4. Kenniskringen, OnderzoekBranding 4 Onderzoek Branding </li> <li> 5. Kenniskringen, OnderzoekBranding In deze samenvatting zal kort worden beschreven welke structuur, onderwerp en doelstellingen we hebben gekozen. Het onderwerp waarover ons onderzoek gaat is Branding. Het onderwerp is vanuit een eigen voorstel gekomen en is goed gekeurd. De doelstelling van dit verslag houd in dat als we dit verslag af hebben, precies weten wat Branding nu eigenlijk inhoud en hoe het toepasbaar is op verschillende omgevingen. Onze probleemstelling luidt dan ook: Hoe kunnen we het begrip branding zo specifiek mogelijk omschrijven?. Om deze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te beantwoorden, hebben we deelvragen hier voor opgesteld. Uiteindelijk beantwoord je al deze deelvragen en trek je een eindconclusie, oftewel het antwoord op onze probleemstelling. De deelvragen zijn opgesteld in verschillende categorien. De eerste categorie bestaat uit algemeen, hier word het begrip branding of brand algemeen uitgelegd. Ook komt het BRAND-BASICS model naar voren en het BRAND-DESIGN model. De tweede categorie richten we ons meer op het doel van branding. Hier kijken we meer naar de functionaliteit, succesfactoren en de onderscheiding van branding. De derde categorie bestaat uit de toepasbaarheid op het bedrijfsleven. Hier wordt de branche, toepasbaarheid, toegevoegde waarde en de invloed van de brand weergegeven. In de vierde categorie komt de invloed van branding op de consument naar voren. Hier wordt de toegevoegde waarde van de consument besproken, het aankoopgedrag, de productontwikkeling en de invloed op producten betreft branding. De vijfde categorie bestaat uit maatschappij &amp; trends. Dus hoe speelt branding in op de maatschappij en wat zijn de huidige trends van branding op dit moment. De zesde en laatste categorie gaat over de toepassing van branding op het project. Dus gaat over City Branding en als doelgroep toerisme. Nadat deze categorien met deelvragen zijn beantwoord kan er een conclusie worden getrokken. Na de conclusie is onze hoofdvraag eindelijk beantwoord, daarna volgt nog een aanbeveling en komen we aan het einde van ons project. 5 Onderzoek Branding </li> <li> 6. Kenniskringen, OnderzoekBranding 6 Onderzoek Branding </li> <li> 7. Kenniskringen, OnderzoekBranding 2.1 Onderwerp Het onderwerp waarover ons onderzoek gaat is Branding. Het onderwerp is vanuit een eigen voorstel gekomen en goed gekeurd. De keuze voor het onderwerp branding is ontstaan op basis van het project waarbij we een stadspromotie campagne moesten bedenken voor de stad waarin je studeert. Het onderwerp branding sluit aan bij het project en de kennis die we door middel van het onderzoek hebben opgedaan was van groot belang bij de conceptontwikkeling. 2.2 Doelstelling De doelstellingen bij het onderwerp branding waren met name dat iedereen aan het einde, zonder lang na te denken, kan vertellen wat precies branding inhoudt. Het behalen van deze doelstellig, waardoor iedereen dus op de hoogte is van de specifieke definitie van het begrip branding, was van groot belang zodat we de kennis hebben kunnen toepassen op het project. Daarnaast vonden we het ook van belang om een eindproduct neer te zetten van enige kwaliteit. De relevante kennis die we tijden het onderzoek hebben opgedaan is verwerkt in dit onderzoeksrapport en zo optimaal mogelijk verwerkt in een presentatie. De presentatie is gemaakt in een PowerPoint bestand waarbij de juiste visuals op het gepaste moment zorgen voor versterking van het verhaal. Deze presentatie moet ervoor zorgen dat onze medestudenten na afloop op de hoogte zijn van wat het begrip branding inhoudt en daarbij ook genformeerd zijn van de belangrijkste aspecten rondom dit onderwerp. 2.3 Onderzoeksvraag/probleemstelling Bij het begrip a brand kun je onder andere denken aan merken en logos van een persoon, organisatie of bedrijf. Branding zou je kunnen zien als het proces bij de tot stand komen van a brand. Maar dat is geen specifieke omschrijving van het begrip branding. Het onderzoek over dit onderwerp zijn we gestart met de probleemstelling/onderzoeksvraag; Hoe kunnen we het begrip branding zo specifiek mogelijk omschrijven? 2.4 Opbouw van het rapport Vanuit de onderzoeksvraag hebben we gekeken naar de aspecten die van belang zijn om die vraag te kunnen beantwoorden. We hebben daarbij deelvragen gemaakt onderverdeeld in verschillende categorien. De Hoofdstuk opzet van het onderzoeksgedeelte in dit rapport is op basis van de verschillende onderzoekscategorien. Bij elk hoofdstuk staat een korte inleiding. Bij elke inleiding wordt het belang van de betreffende onderzoekscategorie toegelicht. 7 Onderzoek Branding </li> <li> 8. Kenniskringen, OnderzoekBranding 8 Onderzoek Branding </li> <li> 9. Kenniskringen, OnderzoekBranding Het startpunt van het onderzoek over het onderwerp branding was de centrale onderzoeksvraag; Hoe kunnen we het begrip branding zo specifiek mogelijk omschrijven? Op basis van deze hoofdvraag hebben we vervolgens deelvragen opgesteld. De deelvragen zijn op basis van relevantie onderverdeeld in verschillende categorien. De uitkomst van de deelvragen staan in subparagrafen beschreven. 3.1 Algemeen In deze categorie hebben we deelvragen geplaatst die moeten leiden naar een algemene omschrijving over het begrip Branding. Het is een introductie voor het antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Deze algemene omschrijving van branding moet weergeven wat de inhoud van het begrip is. Hierbij kun je denken aan onder andere het ontstaan, het ontwikkelingsproces en het gebruik van branding. 3.1.1. Omschrijving Wat is een algemene omschrijving van het begrip branding? Branding is een term die je steeds vaker ziet voorkomen in de marketingwereld. Omschrijving van het begrip branding In het boek Brand Design van Ruud boer worden 4 omschrijvingen van branding gegeven. De 4 omschrijvingen samengevat komt het er dus op neer dat je een brand kunt omschrijven als: het gevoel van een persoon wat degene heeft bij een product, service of bedrijf1. De uiteindelijke brand word gevormd, gecreerd door individuen niet door een bedrijf, markt, of het maken van een herkenbaar logo. Steeds meer individuen zie je dan ook de weg bewandelen naar branding en organisaties weten steeds beter in te spelen op het brandingproces. Branding bestaat dus eigenlijk uit 2 elementen: 1. Het vormen van merken door individuen 2. Het vormgeven van merken door individuen. De consument zorgt dus zowel voor het vormen van merken als het vormgeven van merken. Nieuwe merken worden dan ook van binnen uit mensen gevormd. Ze voelen wel tot iets aangetrokken of juist niet. Dit heeft dus allemaal met het gevoel van mensen te maken wat ze er bij hebben. Door het gevoel dat ze hebben vormt de consument ook gelijk het merk. Bijvoorbeeld een uiterlijk van een verpakking spreekt de consument wel of niet aan. Je ziet dus dat alles bij het branden te maken heeft met het creren van een gevoel bij de consument van jou product, dienst of bedrijf. De consument geeft dus je merk vorm, maar tegelijkertijd werken ze ook aan het vormgeven van je merk. 1 Brand Design, Ruud Boer, editie 3, juni 2008, ISBN: 978-90-430-1397-0, 9 Onderzoek Branding </li> <li> 10. Kenniskringen, OnderzoekBranding 3.1.2. Inhoud Wat houdt branding in? Omschrijving van het begrip branding Branding (marketing en imagobuilding) The American Marketing Association (AMA) defines a brand as a "name, term, sign, symbol or design, or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of o...</li></ul>