Bab1 falsafahperniagaanislam

 • Published on
  13-Jul-2015

 • View
  582

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PMS 1013

  Bab 1:Falsafah Perniagaan Islam

 • kandunganIslam sebagai ad-diinKerangka ISLAM: aqidah, syariah, akhlakPerkara asas dalam dalam IslamTauhid, iman, ibadah, amal soleh, taqwa.Hukum2 menurut fiqhWajib, sunat, makruh, haram, harusKeperluan kehidupan manusiaDaruriyyah, haajiyyah, tahsiniyyahKonsep perniagaan menurut islamKepentingan perniagaanPerniagaan dan rasulullah s.A.W.Rumusan

 • PENGENALANIslam: Ad-din diwahyukan Allah kepada Rasulullah s.a.w. yang mencakupi seluruh aspek kehidupan dan tidak tertumpu kepada ibadat khusus sahaja. Muamalat atau perniagaan diiktiraf oleh Islam sebagai satu bidang penting dalam kehidupan manusia. Rasulullah s.a.w. sendiri telah menunjukkan teladan yang terbaik dalam bidang perniagaan. Baginda bersabda 90% kekayaan dunia berada dalam bidang perniagaan.

 • ISLAM SEBAGAI ADDINPengertian Islam: kepatuhan, penyerahan & ketaatan kepada Allah dalam semua tindak tanduk manusia melipiti pemikiran, kepercayaan, akhlak dan tingkahlaku.Ad-Din: cara hidup Islam-agama samawiDiturunkan untuk panduan hidupAjarannya melengkapi segala aspek kehidupanMatlamat hidup- keredaan Allah

 • Samelemen utama aqidah,syariah,akhlakada ibadat khusus dan umumsetiap aktiviti adalah ibadatia mementingkan hak umum berbanding individu.keadilan untuk semua makhluk.

 • ASAS AJARAN ISLAM

 • KONSEP-KONSEP ASAS DALAM ISLAMAQIDAH iman (mumin)kepercayaan yang kukuh dalam jiwa umpama tali yang tersimpul kuat sehingga tidak mungkin akan terurai. Di atas aqidah atau iman inilah berdirinya syariat Islam. Asasnya : 6 rukun Iman (Percaya kepada Allah,Rasul, Kitab, Malaikat, hari Kiamat, Qadha& Qadar)Konsep Syahadah : konsep ilah.

 • KONSEP-KONSEP ASAS DALAM ISLAMSYARIAH: - amal soleh (soleh)cara-cara beribadat, asas-asas kehidupan bermasyarakat, undang-undang yang mengatur perhubungan di antara hamba-hamba, berkenaan muamalah, hukum-hukum jenayah dan sempadan-sempadan antara yang halal dan yang haram Syariah boleh dibahagikan kepada Ibadat dan Muamalat Ibadat (khusus) adalah amalan ibadatIbadat umum persoalan manusia dengan manusiaMuamalat : semua aktiviti kehidupan (dikira ibadat jika sesuai dengan syariat)

 • KONSEP-KONSEP ASAS DALAM ISLAMAKHLAK :- ihsan (mukhlis) menekankan tentang perangai, sikap dan etika kerja yang dengannya seorang muslim melakukan tindakan secara praktikal.Peniaga perlu beretika walaupun keuntungan menjadi objektif.Elakkan penipuan dan penindasanGalakkan kejujuran,kebenaran dan ehsan.

 • Hubungkait : aqidah + syariah + akhlakIslam

 • Hubungkait Islam +perniagaan + kehidupan

 • KEPERLUAN KEHIDUPAN MANUSIA

 • ISLAM DAN PERNIAGAANAl Qurtubi: perniagaan atau jualbeli adalah kegiatan jual beli antara dua pihak iaitu penjual dengan pembeli. pelbagai definisi telah diberikan oleh ulama Islam tentang perniagaan yang boleh di ringkaskan seperti berikut :Pertukaran barang dengan barang atau dengan wang Tujuan untuk mendapatkan keuntungan Kontrak yang sah dari segi syara Persetujuan bersama antara penjual dan pembeli

 • KONSEP PERNIAGAAN MENURUT ISLAMFitrah manusia mencari hartaPerniagaan adalah aktiviti mulia di sisi Islam- ibadatDapat bantu individu, masyarakat dan negara.Islam menyokong berjual beli. Terdapat banyak ayat al Quran dan Hadith yang berkait dengannya.Maksud Sabda R. SAW: Peniaga yang jujur dan beramanah akan ditempatkan bersama-sama para Nabi, siddiqin dan para syuhada. (HR:Tirmizi)

 • KONSEP PERNIAGAAN MENURUT ISLAMFirman Allah (An Nisa: 29):, Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

  Firman Allah (Al Baqarah : 275):Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

 • KEPENTINGAN PERNIAGAAN

  Islam mengiktiraf fitrah manusia yang berkehendakkan mengumpul harta. Antara cara yang terbaik adalah melalui perniagaan. Firman Allah(Al Baqarah: 198):Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari kurnia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.Perniagaan bukan sahaja diperlukan oleh individu malahan oleh masyarakat dan negara. Ini adalah kerana kemampuan dan tenaga manusia adalah terhad sedangkan keperluan mereka ada berbagai-bagai.

 • PERNIAGAAN DAN RASULULLAH S.A.W.

  Rasulullah s.a.w. sendiri merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya.Baginda Rasulullah s.a.w. pernah ditanya: Apakah jenis mata pencarian yang paling baik? Maka baginda menjawab: Hasil usaha sendiri, dan setiap perniagaan yang bersih (dari tipu daya dan khianat).

 • PERNIAGAAN DAN RASULULLAH S.A.W.

  Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah pun muncul sebagai golongan pedagang yang berkemahiran dan menguasai jalan perdagangan dunia seperti Eropah, China, India, Parsi dan Afrika. Selepas kedatangan Islam, Mekah menjadi pusat ibadat yang terpenting di Semenanjung Arab dan orang Arab mengambil peluang ini untuk menjalankan perdagangan ketika musim haji. Keamanan dan keselamatan sebagai pusat ibadat juga telah menarik pedagang lain untuk berniaga di situ. Ini sekaligus menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan.

 • PERNIAGAAN DAN RASULULLAH S.A.W.

  kaum Quraisy (bangsawan)merupakan kabilah yang paling terhormat di Mekah dan maju dalam perniagaan. Rasulullah datang dari Bani Hashim kaum Quraisy dan telah dipelihara oleh Abu Talib, bapa saudaranya yang merupakan saudagar Arab yang kaya. Baginda telah dibawa berniaga pada ketika berusia 12 tahun. Di usia semuda itu, baginda telah menunjukkan minat yang tinggi dan sanggup menghadapi cabaran dalam perniagaan.

 • PERNIAGAAN DAN RASULULLAH S.A.W.

  Semasa berusia 20 tahun, baginda telah menjalankan perdagangan samada secara kongsi atau menggunakan modal orang lain iaitu Siti Khadijah atau secara berseorangan. Keuntungan selalu menyebelahi baginda apabila baginda menjalankan perniagaan kerana baginda sentiasa mengamalkan sifat sabar, amanah dan jujur.- al-Amin Kelebihan baginda ini mempertemukan baginda dengan isterinya Siti Khadijah yang akhirnya merupakan wanita yang pertama memeluk agama Islam.

 • RUMUSANIslam tidak tertumpu kepada ibadat khusus sahaja malahan segala yang dilakukan semata-mata kerana Allah dianggap sebagai ibadat termasuk bidang perniagaan. Umat Islam boleh mencari keredaan Allah melalui perniagaanPerniagaan yang diusahakan perlu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya.Keikhlasan adalah tonggak mendapat keredaan Allah

 • Islam menganggap perniagaan penting untuk individu, masyarakat dan negara.Peniaga perlu beretika

 • Fikir-fikirkanBagaimana mencapai keredaan Allah dalam perniagaan/ pekerjaan?Apakah perbuatan/pekerjaan kita sekarang membolehkan kita mendapat keredaan Allah?

 • BISNESILMUAMALTAQWAIMAN

 • ILMUDEFINISIKEPENTINGANTANPA ILMUILMU DALAM BIDANG TEKNOLOGI DIGABUNGKAN HARUS DENGAN APA YANG ADA DALAM TAMADUN ISLAMAT-TAJIR AS-SADUQ ADALAH AHLI PERNIAGAAN YANG SANGAT BENARDITIPU, DITINDAS DAN TERANIAYAJIMAT KOS UPAH PEKERJABOLAH JANGKA PASARANTAHU KEHENDAK PASARANMENTADBIR SENDIRI PERNIAGAANPERNIAGAAN TIDAK BOLEH MAJUJANGKA HAYAT PERNIAGAAN PENDEKAPA YANG DIPELAJARI YANG BERMANFAAT UNTUK KEHIDUPAN

 • IMANDEFINISIKEPENTINGANTANPA IMANUMAT ISLAM DITUNTUT HIDUP DALAM KEREDHAAN ALLAHORANG YANG BERIMAN AKAN MEMANCARKAN KEIMANAN DALAM SEMUA KERJANYAMEMBAWA PERNIAGAAN KE ARAH YANG BENARMENJALANKAN BISNES YANG HARAMISTIDRAJ-REZEKI YANG TIDAK DIREDHAIMUDAH BERLAKU PENYELEWENGANYAKIN DENGAN REZEKI YANG ALLAH BERIMENJAGA MARUAH PERNIAGAAN DAN DIRIMENGETAHUI, MEMPERCAYAI, MEYAKINI TANPA RAGU AKAN KEESAAN ALLAH TAALA DAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI PESURUH ALLAH

 • AMALDEFINISIKEPENTINGANTANPA AMALBISNES MELIBATKAN GERAK KERJASETIAP APA YANG DILAKUKAN ATAS DASAR PERCAYA KEPADA ALLAHUMAT ISLAM PATUT BERAMAL DENGAN KEIMANANNYAJIWA TIDAK TENANGSENTIASA TAKUT WALAUPUN BERJAYATIADA SENORITY OF SOULSEGALA MASALAH DAPAT DISELESAIKAN DENGAN TENANGPENGGUNA RASA YAKIN DENGAN KEMAMPUAN PENIAGAAKTIVITI, PERBUATAN DAN GERAK KERJA YANG DILAKUKAN DALAM KEHIDUPAN YANG DIREDHAI ALLAH

 • TAQWADEFINISIKEPENTINGANTANPA TAQWASEGALA AKTIVITI PERNIAGAAN HARUS MEMBENTUK BUDAYA YANG BERDASARKAN PRINSIP ISLAMFAEDAH ADALAH UNTUK MASYARAKAT SEKELILINGMENGAMALKAN APA YANG DISURUH DAN MENINGGALKAN APA YANG DILARANG OLEH ALLAHSENTIASA BERPURA-PURADIHORMATI PEKERJATANGGUNGJAWAB SOSIAL TERLAKSANAWUJUD HUBUNGAN YANG BAIK ANTARA PEKERJAKEADAAN PERNIAGAAN YANG TIDAK TERURUSMASYARAKAT RASA TERTIPU

 • ****************************