BAHAGIAN PERKHIDMATAN

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

No. Siri : BK 4/13 No. Fail: JPA(BKP)548/1/12 Pindaan : 00/2009. BAHAGIAN PERKHIDMATAN. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PANDUAN RAYUAN KENAIKAN PANGKAT. JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM. PANDUAN RAYUAN KENAIKAN PANGKAT. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA. Kata-kata Aluan - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • BAHAGIAN PERKHIDMATANNo. Siri : BK 4/13No. Fail: JPA(BKP)548/1/12Pindaan : 00/2009JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PANDUAN RAYUAN KENAIKAN PANGKATJPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM

 • JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIAPANDUAN RAYUAN KENAIKAN PANGKAT

 • 1PANDUAN RAYUAN KENAIKAN PANGKAT

  PENDAHULUAN

  1.Pegawai yang terkilan dengan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat boleh merayu kepada Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat yang berkenaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pegawai menerima surat keputusan kenaikan pangkat tersebut.

  2.Rayuan hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada Pengerusi Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat melalui Pengerusi Lembaga Kenaikan Pangkat.

  KUASA YANG MELULUSKAN

  Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat yang berkenaan.

  DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  Rayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Prfesioanal

  i) Surat rayuan pegawai.

  ii) Surat pengesahan penerimaan rayuan oleh Ketua Jabatan.

  iii) Format 13 yang mengandungi ringkasan maklumat perkhidmatan pegawai.

  iv) Salinan Kenyataan Perkhidmatan.

 • 2Rayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan SokonganSurat rayuan pegawaipengesahan penerimaan rayuan oleh Ketua Jabatan. Ulasan Pengerusi Lembaga Naik Pangkat.Salinan kertas urusan kenaikan pangkat.Salinan Minit Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat. Salinan Kenyataan Perkhidmatan.

  PROSES KERJARayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Prfesioanal

  Urus setia menerima surat rayuan pegawai yang dipanjangkan oleh Kementerian / Jabatan.Mengemukakan surat aku terima kepada ketua jabatan / pegawai. Urus setia menyemak maklumat yang dikemukakan.Urus setia mendapatkan maklumat tambahan daripada ketua jabatan / pegawai yang merayu jika berkenaan.menyediakan kertas ulasan untuk kelulusan Pengerusi Lembaga Kenaikan Pangkat (LKPPA).Mengemukakan kertas ulasan kepada urus setia Mesyuarat Mingguan Dengan Y. Bhg. Tan Sri KSN untuk kelulusan pengerusi LKPPA.

 • vii) Mengemukakan rayuan kepada Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat mengandungi maklumat berikut- -Surat Rayuan pegawai; -Format 13; -Ulasan Pengerusi Lembaga Kenaikan Pangkat; -Kertas urusan naik pangkat yang berkenaan (beserta maklumat kekosongan jawatan dan maklumat pegawai yang dipertimbangkan); -Minit Mesyuarat Lembaga Kenaikan Pangkat;dan -Salinan Kenyataan Perkhidmatan Pegawai.

  viii) Menerima keputusan rayuan pegawai daripada Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.

  ix) Keputusan Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat disampaikan kepada perayu melalui Ketua Jabatan.

  Rayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan Sokongan

  i) Urus setia menerima surat rayuan pegawai yang dipanjangkan oleh Kementerian / Jabatan.

  ii) Mengemukakan surat aku terima kepada ketua jabatan / pegawai.

  iii) Urus setia menyemak maklumat yang dikemukakan.

  iv) Urus setia menyediakan kertas untuk pertimbangan. Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat (LRKP)

  v) Menetapkan tarikh mesyuarat dengan pengerusi.

  3

 • 4Mengedarkan kertas rayuan kepada ahli-ahli Lembaga Rayuan menimbangkan kertas rayuan. Mesyuarat Lembaga Rayuan Kenaikan PangkatMenyediakan minit mesyuaratKeputusan lembaga disampaikan kepada perayu melalui Ketua Jabatan.

 • 5CARTA ALIRAN KERJA

  1.Rayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan Pengurusan dan Profesioanal

 • 6CARTA ALIRAN KERJA

  Rayuan Kenaikan pangkat / Pemangkuan Kumpulan Sokongan

 • 7PERTANYAAN

  Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi alamat berikut :

  Bahagian PerkhidmatanAras 6-7, Blok C2, Kompleks CJabatan Perkhidmatan Awam MalaysiaPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 Putrajaya

  Tel : 03-88854000/ 8602/ 4107/ 4112/ 4113/ 4114/ 4761Fax : 03-88892202