BAHASA BERSIFAT SEJAGAT

  • Published on
    15-Jun-2015

  • View
    1.045

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

please edit if u want it b4 u consider it's urs..PPISMP M8 SEM II 2010

Transcript

<p>BAHASA BERSIFAT SEJAGAT</p> <p>BERMAKSUD : </p> <p>Universal Sesuatu bahasa itu boleh dituturkan dan dipelajari oleh sesiapa sahaja di dunia ini. Setiap bahasa ada penuturnya dan tiada peraturan yang melarang individu lain mempelajari manamana bahasa yang dituturkan di dunia ini.</p> <p>KEUNIVERSALAN BAHASA DIJELASKAN SEPERTI BERIKUT :</p> <p>BUNYI BAHASA MAKNA</p> <p>BUNYI BAHASA</p> <p>Semua bunyi bahasa di dunia ini dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan satu demi satu</p> <p>Bunyi-bunyi bahasa itu disusun atur secara sistematik supaya dapat menghasilkan mesej bermakna.</p> <p>Makna</p> <p>Setiap bahsa mempunyai makna yang dapat difahami oleh penutur dan pendengarnya Makna berkait rapat dengan budaya masyarakat penutur tersebut Umumnya, bunyi bahasa, gabungan perkataan dan struktur isyarat dalam ayat dapat menghasilkan makna.</p> <p>Ada perkataan yang membawa makna konkrit</p> <p>atau tersurat</p> <p> Ada juga perkataan yang membawa makna</p> <p>abstrak atau tersirat</p> <p>Selain itu , bahasa juga</p> <p>mempunyai pelbagai dialek yang diujarkan dalam satu satu kumpulan penutur dan laras bahasa yang digunakan dalam satu - satu bidang ilmu . variasi</p> <p> Ini bermaksud bahasa bersifat</p> <p>Terdapat beberapa pandangan</p> <p>lain yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa yang lain berkaitan dengan sifat bahasa yang dianggapuniversal bagi semua bahasa di dunia ini.</p> <p>Anderson 19728 ciri bahasa yang disenaraikan oleh Anderson berkaitan sifat bahasa yang dianggap universal bagi semua bahasa didunia ini</p> <p>1. Bahasa merupakan satu sistemBahasa itu mempunyai kaedah atau cara untuk</p> <p>diujarkan atau dituliskan Setiap bahasa mempunayi susunan ytertentu sama ada dalam bentukperkataan Susunan perkataan Nahu (tatabahasa) Struktur sintaksis (menurut kamus dewan edisi ke-3,sintaksis bermaksud pengetahuan tentang susunan kata dalam ayat) Bunyi</p> <p>2. Bahasa terdiri daripada vokal dan bunyi-bunyi ujaranPenutur mengujarkan bunyi-bunyi bahasa</p> <p>( bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Bunyi-bunyi itu tersusun menurut makna yang ada dalam sesuatu masyarakat bahasa tersebut)</p> <p>3 . Bahasa terdiri daripada lambang - lambang arbitrariTidak semestinya terdapat hbungan antara</p> <p>bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan dengan benda yang dimaksudkan</p> <p>Oleh kerana sifat arbitrari inilah kita dapati</p> <p>bahasa di dunia ini mempunyai perkataan yang berlainan tetapi merujuk kepada perkara yang sama</p> <p>4. Bahasa terbina dengan kebiasaan</p> <p>5. Bahasa merupakan alat perhubunganKita menggunakan bahasa untuk</p> <p>menyampaikan apa yang dirasai, difikirkan, dan diketahui kepada orang lain</p> <p>Bahasa sebagai alat perhubungan boleh</p> <p>berlaku dalam dua caraLisan Tulisan</p> <p>Secara lisanPenutur mengujarkan bunyi-bunyi bahasa</p> <p>untuk didengari dan difahami pendengar </p> <p>Secara tulisan penulis mencatatkan dan menggunakan tanda yang dapat dilihat bagi menyampaikan idea atau perkara yang terkandung dalam fikiran mereka kepada pembaca</p> <p>6. Bahasa berhubung erat dengan tempat bahasa itu dituturkan</p> <p>7. Bahasa sentiasa berubah - ubah ( dinamis )Sesuatu bahasa itu berpotensi untuk</p> <p>berkembang, membuat penyesuaian, serta menerbitkan pembaharuan Ianya akan terus berlaku selagi penutur bergaul dan berinteraksi dengan manusia yang lain Pertembungan ini menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbandaharaan kata sesuatu bahasa Namun demikian, lazimnya struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa tidak berubah</p> <p>8 . Bahasa mempunyai sifat - sifat khas dan unik</p> <p>Brown ( 1960 ) sependapat dengan Anderson yang menyatakan bahasa bersifat universal . Beliau telah merumuskan 6 ciri umum bahasa seperti berikut .</p> <p>1.Bahasa merupakan ssatu sistem yang sistematik 2.Bahasa merupakan lambang yang sewenangwenangnya 3.Lambang bahasa boleh bersifat bunyi, visual atau grafik</p> <p>4. Lambang bahasa boleh mengandungi makna kebiasaan 5.Bahasa bersifat kemanusiaan 6. Bahasa bersifat universal</p> <p>Charles F . Hockett pula menyenaraikan ciri bahasa dengan lebih terperinci seperti berikut</p> <p>1.Saluran lisan pendengaran 2. 3.Sistem penghantaran 4. 5.Cepat lenyap 6. 7.Mudah ubah</p> <p>5. Maklum balas total 6. Pengkhususan 7. Bermakna 8. Arbitrari</p> <p>9. Terpisah-pisah 10. Produktiviti 11. Pemerolehan 12. Fakta dan imaginasi</p> <p>13. Boleh dipelajari 14. Reflektif</p>