Bai Giang Chuong 1 Tong Quan He Thongtruyen Dan

 • View
  16

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1Bi ging

  K thuttruyn dn 1

  Ging vin: ThS. Phan Thanh Hin

 • 2Vai tr - V tr mn hc1. Vai tr:

  1. Cung cp kin thc tng quan v h thng truyn dns

  2. Cc thng s c bn trong knh truyn dn s.3. Cc k thut truyn dn s in hnh ( PDH, SDH,)4. Cc m hnh qun l mng truyn dn.

  2. V tr mn hc:1. Cc mn hc tin quyt: C s thng tin s; L thuyt

  thng tin; K thut mch in t2. Cc mn hc song hnh: Thng tin vi ba s, Mng my

  tnh; K thut truyn hnh

 • 3Hnh thc hc nh gi1. Yu cu: i hc y ( khng ngh qu s tit quy nh) Chun b bi trc khi n lp. Chun b gio trnh v ti liu tham kho

  2. nh gi:1. Kim tra gia k: Thi vit2. Thi kt thc hc phn: Thi vit3. im chuyn cn: Sinh vin c th ng k lm tiu

  lun,

 • 4Ti liu hc tpSch, gio trnh chnh: [1]; Nguyn Quc Bnh; K thut truyn dn s; NXB

  Qun i nhn dn; 2001. [2]; Chu Cng Cn; K thut truyn dn SDH; NXB Giao

  thng vn ti; 2003. [3]; Nguyn Hng Sn; K thut truyn s liu; NXB Lao

  ng - X hi; 2002. Sile bi ging, ti liu km theo. - Sch tham kho: [4]; Nguyn Thc Hi; Mng my tnh v cc h thng

  m; NXB Gio dc; 1997.

 • 5Ni dung mn hc Chng 1: Tng quan v h thng truyn dn Chng 2: S ho tn hiu lin tc trong cc h thng

  truyn dn s.

  Chng 3: Ghp knh trong truyn dn tn hiu s Chng 4: X l tn hiu bng gc Chng 5: K thut truyn dn PDH Chng 6: K thut truyn dn SDH Chng 7: ng b trong truyn dn s

 • 6CHNG 1

  TNG QUAN V H THNG TRUYN DN

 • 7Ni dung chnh

  1. Cc c im ca h thng thng tin s

  2. Trnh by mt s khi nim v thut ng

  3. S khi h thng thng tin s c bn

  4. Cc tham s cht lng c bn ca h thng thng tin s

  5. H thng truyn dn s

  6. Dch v mng vin thng v mi trng truyn

 • 81. Cc c im h thng thng tin s

  Cc h thng thng tin s c dng truyn tin tc tni ny n ni khc.

  Bn tin l dng hnh thc cha ng thng tin ( C thlin tc hay ri rc)

  Biu din vt l ca mt bn tin c gi l tn hiu. Tn hiu truyn dn c th l: Tn hiu Analog Tn hiu s

 • 92. MT S KHI NIM V THUT NG

  Tm lc mt s kin thc c bn :Khi nim v thut ngTn hiu v nhiu

 • 10

  Tn hiu

 • 11

  Tn hiu

 • 12

  T

  A

  Tn s ca tn hiuMin thi gian Min tn s

  A

  T

  T

  A

  1 giy (s)

  f

  A

  A

  A

  0

  f

  2f

  F

  F

  F

 • 13

  Ph ca tn hiu

  f = 300 Hz 300F (Hz)

  600 Hz 600F (Hz)

  700 Hz 700F (Hz)

  F (Hz)

  Ph: Tm tn s cha trong tn hiu

 • 14

  Bng thngA

  F500 2500

  Bng thng tuyt i rng ph (c o bng s chnh lch tn s cao nht v thp nht

  m knh h tr) Bng thng cng ln, tc truyn cng cao

  Bng thng hiu dng Bng thng Di tm tn s hp cha hu ht nng lng ca t/h

  Bandwidth = 2500 500 = 2000 Hz

 • 15

  Ph m ca thoi

 • 16

  Nhiu Tn hiu thm vo gia thit b pht v thit b thu Cc loi nhiu Nhiu nhit Nhiu iu ch Nhiu xuyn knh (cross talk) Nhiu xung

 • 17

  Nhiu

 • 18

  Nhiu nhit Do dao ng nhit ca cc in t trong cht dn Hm ca nhit

  Phn tn ng nht trn ph tn s Nhiu trng Khng th loi b gii hn hiu sut ca h thng Nhiu trong bng thng 1Hz ca bt k cht dn no

  N0 = kT N0: mt cng sut nhiu (watt/Hz) k: hng s Boltzmann (= 1.38 x 10-23 J/0K) T: nhit (0K)

  Nhiu trong bng thng W Hz: N = N0W = kTW

 • 19

  Nhiu Nhiu iu ch

  T/h nhiu c tn s l tng hoc hiu tn s ca cc t/h dng chungmi trng truyn

  Do tnh phi tuyn ca thit b thu/pht Nhiu xuyn knh (crosstalk)

  T/h t ng truyn ny nh hng sang cc ng truyn khc Cng ln (hoc nh hn) nhiu nhit

  Nhiu xung Xung bt thng (spike)

  e.g. nh hng in t bn ngoi Thi khong ngn Cng cao nh hng nhiu n qu trnh trao i d liu s

  Xung 0.01s lm mt 50 bit d liu nu truyn tc 4800bps

 • 20

  Tc knh truyn (kh nng knh) c im C th truyn nhiu hn mt bit ng vi mi thay i ca

  tn hiu trn ng truyn. Tc truyn thng tin cc i b gii hn bi bng thng

  ca knh truyn Cng thc Nyquist Nu tc truyn tn hiu l 2W th tn hiu vi tn s nh

  hn (hoc bng) W l ; ngc li nu bng thng l W th tc tn hiu cao nht l 2W

  C = 2W x log2M C : tc truyn t/h cc i (bps) khi knh truyn khng c

  nhiu W : bng thng ca knh truyn (Hz) M : s mc thay i tn hiu trn ng truyn

  hu hiu bng thng: B = R/W (bps HZ-1)

 • 21

  Tc knh truyn

 • 22

  Tc knh truyn

 • 23

  Tc d liu Baud rate (baud/s)

  Nghch o ca phn t d liu ngn nht (s ln thay i tn hiung truyn mi giy)

  Tn hiu nh phn tc 20Hz: 20 baud (20 thay i mi giy) Bit rate (bps hoc bit/s)

  c trng cho kh nng ca knh truyn Tc truyn d liu cc i trong trng hp khng c nhiu Bng baud rate trong trng hp tn hiu nh phn Khi mi thay i ng truyn c biu din bng 2 hay nhiu bit,

  tc bit khc vi tc baud Quan h gia Baud rate v Bit rate

  R = Rs x log2M = Rs x m R : tc bit (bit/s) Rs : tc baud (baud/s) M : s mc thay i tn hiu trn ng truyn m : s bit m ha cho mt tn hiu

 • 24

  Bit rate

 • 25

  T l tn hiu so vi nhiu Signal to Noise ratio

  SNR = 10 x log10 (S/N) (dB) S : cng sut tn hiu nhn N : cng sut nhiu

  Cng thc Shannon-HartleyC = W x log2 (1 + S/N) (bps)

  C: tc truyn t/h cc i khi knh truyn khng c nhiu

 • 26

  Chiu di sng Khong cch chim bi mt chu k Khong cch gia 2 im pha tng ng trong 2 chu k

  lin tip K hiu Gi s vn tc t/h l v = vT f = v c = 3*108 ms-1 (tc nh sng)

 • 27

  3. S khi h thng thng tin s

  To khun

  To khun

  M ho ngun

  Gii m ngun

  M ho mt

  Gii m mt

  M ho khnh

  Gii m khnh

  iu ch

  Phn khnh

  Ghp khnh

  Gii iu ch

  Tri ph

  Gii tri ph

  a truy nhp

  a truy nhp

  My pht

  My thu

  Knh truyn

  ng b

  T cc ngun khc

  Ti cc ch khc

  T ngun tin

  Ti b nhn tin

  * * * * *

  * * * * *

  * : Chui bt

  # # #

  ###

  #: Chui dng sng

  y l s h thng thng tin s in hnh song khng phi nht thit hthng no cng phi thc hin y cc thut ton c bn ny.

 • 28

  Chc nng cc khi trong s

  To khun dng tn hiu: thc hin bin i tn tc cntruyn th hin dng tn hiu lin tc hay s thnh ccchui bit nh phn.

  M ho v gii m ngun tn hiu: thc hin nn v giinn tn hiu nhm gim tc bit gim ph tn hiu.

  M mt: thc hin m chui bit theo 1 kho xc nhnhm bo mt tin tc.

  M knh: chng nhiu v cc tc ng xu khc trnng truyn.

 • 29

  Chc nng cc khi trong s Ghp, tch knh: thc hin truyn tin t nhiu ngun tin

  khc nhau ti cc ch nhn tin khc nhau trn 1 h thngtruyn dn.

  iu ch (MODEM) l bin i tn hiu t bng tn c ssang tn hiu thch hp vi ng truyn dn.

  Tri ph: nhm mc ch chng nhiu v bo mt tin tc. a truy nhp: cho php nhiu i tng c th truy nhp

  mng thng tin s dng h thng truyn dn theo yucu.

  ng b mng: bao gm ng b nhp v dng b sngmang

 • 30

  4. Cc tham s c trng trong truyn dn

  1. Cng sut pht.

  2. Di tn knh.

  3. T s S/N.

  4. Suy hao.

  5. Mo tr nhm.

  6. BER.

 • 31

  4.1 Cng sut pht

  Cng sut pht: Ph thuc hon ton vo my pht. Cng sut pht ln th khong cch truyn dn tt hn, xa

  hn. Tu thuc vo knh truyn dn m cng sut pht ca

  my pht c th thay i m bo vic truyn dn vkhng tc ng ln cc h thng xung quanh.

 • 32

  4.2. Di tn hay Bng thngA

  F

  Bng thng tuyt i rng ph (c o bng s chnh lch tn s cao nht v thp nht

  m knh h tr) Bng thng cng ln, tc truyn cng cao

  Bng thng hiu dng Bng thng Di tm tn s hp cha hu ht nng lng ca t/h

  500 2500

  Bandwidth = 2500 500 = 2000 Hz

 • 33

  4.3. T s tn hiu/ nhiu (S/N)

  T s tn hiu/nhiu (S/N): c trng cho mi trngtruyn dn.

  T s S/N cao tng ng vi knh truyn tt, nnh cao, khng b tc ng nhiu ca nhiu. Ngc linu t s S/N thp th knh truyn ny b tc ng rtnhiu ca nhiu.

  i vi knh truyn c t s S/N thp th bt buc phi sdng m ho, tri ph nhm chng nhiu.

 • 34

  4.4. Suy hao hay Suy gim tn hiu

  T/h nhn c khc vi t/h truyn i Analog suy gim cht lng t/h Digital li trn bit

  Nguyn nhn Suy yu v mo do suy yu trn ng truyn Mo do tr truyn Nhiu

 • 35

  suy gim tn hiu nh ngha (signal attenuation)

  Khi mt tn hiu lan truyn qua mt mi trng truyn, cng (bin ) ca tn hiu b suy gim (theo khong cch)

  Ty thuc vo mi trng truyn dn i vi mi trng v tuyn, suy gim cng t/h l mt hm phc

  tp theo khong cch v thnh phn kh quyn Cng t/h nhn phi

  mnh thit b nhn nhn bit c cao so vi nhiu t/h khng b li Suy yu l mt hm tng theo tn s K thut cn bng suy yu trn di tn s Dng b khuych ai (khuych i tn s cao nhiu hn)

  o bng n v decibel (dB) Cng t/h suy gim theo hm logarit li/ hao ht ca cc tng ni tip c th c tnh bng php

  ton n gin (+/-)

 • 36

  suy gim tn hiu o bng n v decibel (dB) Cng t/h suy gim theo hm logarit li/ hao ht ca cc tng ni tip c th c tnh

  bng php ton n gin (+/-) Cng thc Attenuation = 10log10(P1/P2) (dB)

  P1: cng sut ca tn hiu nhn (W) P2: cng sut ca tn hiu truyn (W)

  Decibel (dB) l gi tr sai bit tng i Cng sut suy gim hao ht l 3dB Cng sut tng gp i li l 3dB

 • 37

  4.5. Tr lan truyn tn hiu Mo tr truyn

  Ch xy ra trong mi trng truyn dn hu tuyn Vn tc lan truyn thay i theo tn s

  Vn tc cao nht gn tn s trung tm Cc thnh phn tn s khc nhau s n ch cc thi im khc

  nhau Cng thc

  Transmission propagation delayTp = S/V

  S : khong cch vt l (meter) V : vn tc lan truyn tn hiu trn mi trng truyn, vd: vi

  sng in t: v = 2 x 106 (m/s)

  Round trip delay Tx = N/R

  N : khi lng d liu truyn (bit) R : tc truyn bit trn ng truyn.

 • 38

  Tham s cht lng c bn ca HTTTS

  Yu cu ca h thng thng tin s: tin cy cao v tc truyn nhanh.

  i vi thng tin: Tham s chnh nh gi cht lng hthng nh gi qua t l li bit (BER: Bit Error Ratio).

  BER: L t l gia s bit nhn b li v tng s