Bai Giang Chuong 1 Tong Quan He Thongtruyen Dan

 • Published on
  24-Oct-2015

 • View
  16

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1Bi ging

  K thuttruyn dn 1

  Ging vin: ThS. Phan Thanh Hin

 • 2Vai tr - V tr mn hc1. Vai tr:

  1. Cung cp kin thc tng quan v h thng truyn dns

  2. Cc thng s c bn trong knh truyn dn s.3. Cc k thut truyn dn s in hnh ( PDH, SDH,)4. Cc m hnh qun l mng truyn dn.

  2. V tr mn hc:1. Cc mn hc tin quyt: C s thng tin s; L thuyt

  thng tin; K thut mch in t2. Cc mn hc song hnh: Thng tin vi ba s, Mng my

  tnh; K thut truyn hnh

 • 3Hnh thc hc nh gi1. Yu cu: i hc y ( khng ngh qu s tit quy nh) Chun b bi trc khi n lp. Chun b gio trnh v ti liu tham kho

  2. nh gi:1. Kim tra gia k: Thi vit2. Thi kt thc hc phn: Thi vit3. im chuyn cn: Sinh vin c th ng k lm tiu

  lun,

 • 4Ti liu hc tpSch, gio trnh chnh: [1]; Nguyn Quc Bnh; K thut truyn dn s; NXB

  Qun i nhn dn; 2001. [2]; Chu Cng Cn; K thut truyn dn SDH; NXB Giao

  thng vn ti; 2003. [3]; Nguyn Hng Sn; K thut truyn s liu; NXB Lao

  ng - X hi; 2002. Sile bi ging, ti liu km theo. - Sch tham kho: [4]; Nguyn Thc Hi; Mng my tnh v cc h thng

  m; NXB Gio dc; 1997.

 • 5Ni dung mn hc Chng 1: Tng quan v h thng truyn dn Chng 2: S ho tn hiu lin tc trong cc h thng

  truyn dn s.

  Chng 3: Ghp knh trong truyn dn tn hiu s Chng 4: X l tn hiu bng gc Chng 5: K thut truyn dn PDH Chng 6: K thut truyn dn SDH Chng 7: ng b trong truyn dn s

 • 6CHNG 1

  TNG QUAN V H THNG TRUYN DN

 • 7Ni dung chnh

  1. Cc c im ca h thng thng tin s

  2. Trnh by mt s khi nim v thut ng

  3. S khi h thng thng tin s c bn

  4. Cc tham s cht lng c bn ca h thng thng tin s

  5. H thng truyn dn s

  6. Dch v mng vin thng v mi trng truyn

 • 81. Cc c im h thng thng tin s

  Cc h thng thng tin s c dng truyn tin tc tni ny n ni khc.

  Bn tin l dng hnh thc cha ng thng tin ( C thlin tc hay ri rc)

  Biu din vt l ca mt bn tin c gi l tn hiu. Tn hiu truyn dn c th l: Tn hiu Analog Tn hiu s

 • 92. MT S KHI NIM V THUT NG

  Tm lc mt s kin thc c bn :Khi nim v thut ngTn hiu v nhiu

 • 10

  Tn hiu

 • 11

  Tn hiu

 • 12

  T

  A

  Tn s ca tn hiuMin thi gian Min tn s

  A

  T

  T

  A

  1 giy (s)

  f

  A

  A

  A

  0

  f

  2f

  F

  F

  F

 • 13

  Ph ca tn hiu

  f = 300 Hz 300F (Hz)

  600 Hz 600F (Hz)

  700 Hz 700F (Hz)

  F (Hz)

  Ph: Tm tn s cha trong tn hiu

 • 14

  Bng thngA

  F500 2500

  Bng thng tuyt i rng ph (c o bng s chnh lch tn s cao nht v thp nht

  m knh h tr) Bng thng cng ln, tc truyn cng cao

  Bng thng hiu dng Bng thng Di tm tn s hp cha hu ht nng lng ca t/h

  Bandwidth = 2500 500 = 2000 Hz

 • 15

  Ph m ca thoi

 • 16

  Nhiu Tn hiu thm vo gia thit b pht v thit b thu Cc loi nhiu Nhiu nhit Nhiu iu ch Nhiu xuyn knh (cross talk) Nhiu xung

 • 17

  Nhiu

 • 18

  Nhiu nhit Do dao ng nhit ca cc in t trong cht dn Hm ca nhit

  Phn tn ng nht trn ph tn s Nhiu trng Khng th loi b gii hn hiu sut ca h thng Nhiu trong bng thng 1Hz ca bt k cht dn no

  N0 = kT N0: mt cng sut nhiu (watt/Hz) k: hng s Boltzmann (= 1.38 x 10-23 J/0K) T: nhit (0K)

  Nhiu trong bng thng W Hz: N = N0W = kTW

 • 19

  Nhiu Nhiu iu ch

  T/h nhiu c tn s l tng hoc hiu tn s ca cc t/h dng chungmi trng truyn

  Do tnh phi tuyn ca thit b thu/pht Nhiu xuyn knh (crosstalk)

  T/h t ng truyn ny nh hng sang cc ng truyn khc Cng ln (hoc nh hn) nhiu nhit

  Nhiu xung Xung bt thng (spike)

  e.g. nh hng in t bn ngoi Thi khong ngn Cng cao nh hng nhiu n qu trnh trao i d liu s

  Xung 0.01s lm mt 50 bit d liu nu truyn tc 4800bps

 • 20

  Tc knh truyn (kh nng knh) c im C th truyn nhiu hn mt bit ng vi mi thay i ca

  tn hiu trn ng truyn. Tc truyn thng tin cc i b gii hn bi bng thng

  ca knh truyn Cng thc Nyquist Nu tc truyn tn hiu l 2W th tn hiu vi tn s nh

  hn (hoc bng) W l ; ngc li nu bng thng l W th tc tn hiu cao nht l 2W

  C = 2W x log2M C : tc truyn t/h cc i (bps) khi knh truyn khng c

  nhiu W : bng thng ca knh truyn (Hz) M : s mc thay i tn hiu trn ng truyn

  hu hiu bng thng: B = R/W (bps HZ-1)

 • 21

  Tc knh truyn

 • 22

  Tc knh truyn

 • 23

  Tc d liu Baud rate (baud/s)

  Nghch o ca phn t d liu ngn nht (s ln thay i tn hiung truyn mi giy)

  Tn hiu nh phn tc 20Hz: 20 baud (20 thay i mi giy) Bit rate (bps hoc bit/s)

  c trng cho kh nng ca knh truyn Tc truyn d liu cc i trong trng hp khng c nhiu Bng baud rate trong trng hp tn hiu nh phn Khi mi thay i ng truyn c biu din bng 2 hay nhiu bit,

  tc bit khc vi tc baud Quan h gia Baud rate v Bit rate

  R = Rs x log2M = Rs x m R : tc bit (bit/s) Rs : tc baud (baud/s) M : s mc thay i tn hiu trn ng truyn m : s bit m ha cho mt tn hiu

 • 24

  Bit rate

 • 25

  T l tn hiu so vi nhiu Signal to Noise ratio

  SNR = 10 x log10 (S/N) (dB) S : cng sut tn hiu nhn N : cng sut nhiu

  Cng thc Shannon-HartleyC = W x log2 (1 + S/N) (bps)

  C: tc truyn t/h cc i khi knh truyn khng c nhiu

 • 26

  Chiu di sng Khong cch chim bi mt chu k Khong cch gia 2 im pha tng ng trong 2 chu k

  lin tip K hiu Gi s vn tc t/h l v = vT f = v c = 3*108 ms-1 (tc nh sng)

 • 27

  3. S khi h thng thng tin s

  To khun

  To khun

  M ho ngun

  Gii m ngun

  M ho mt

  Gii m mt

  M ho khnh

  Gii m khnh

  iu ch

  Phn khnh

  Ghp khnh

  Gii iu ch

  Tri ph

  Gii tri ph

  a truy nhp

  a truy nhp

  My pht

  My thu

  Knh truyn

  ng b

  T cc ngun khc

  Ti cc ch khc

  T ngun tin

  Ti b nhn tin

  * * * * *

  * * * * *

  * : Chui bt

  # # #

  ###

  #: Chui dng sng

  y l s h thng thng tin s in hnh song khng phi nht thit hthng no cng phi thc hin y cc thut ton c bn ny.

 • 28

  Chc nng cc khi trong s

  To khun dng tn hiu: thc hin bin i tn tc cntruyn th hin dng tn hiu lin tc hay s thnh ccchui bit nh phn.

  M ho v gii m ngun tn hiu: thc hin nn v giinn tn hiu nhm gim tc bit gim ph tn hiu.

  M mt: thc hin m chui bit theo 1 kho xc nhnhm bo mt tin tc.

  M knh: chng nhiu v cc tc ng xu khc trnng truyn.

 • 29

  Chc nng cc khi trong s Ghp, tch knh: thc hin truyn tin t nhiu ngun tin

  khc nhau ti cc ch nhn tin khc nhau trn 1 h thngtruyn dn.

  iu ch (MODEM) l bin i tn hiu t bng tn c ssang tn hiu thch hp vi ng truyn dn.

  Tri ph: nhm mc ch chng nhiu v bo mt tin tc. a truy nhp: cho php nhiu i tng c th truy nhp

  mng thng tin s dng h thng truyn dn theo yucu.

  ng b mng: bao gm ng b nhp v dng b sngmang

 • 30

  4. Cc tham s c trng trong truyn dn

  1. Cng sut pht.

  2. Di tn knh.

  3. T s S/N.

  4. Suy hao.

  5. Mo tr nhm.

  6. BER.

 • 31

  4.1 Cng sut pht

  Cng sut pht: Ph thuc hon ton vo my pht. Cng sut pht ln th khong cch truyn dn tt hn, xa

  hn. Tu thuc vo knh truyn dn m cng sut pht ca

  my pht c th thay i m bo vic truyn dn vkhng tc ng ln cc h thng xung quanh.

 • 32

  4.2. Di tn hay Bng thngA

  F

  Bng thng tuyt i rng ph (c o bng s chnh lch tn s cao nht v thp nht

  m knh h tr) Bng thng cng ln, tc truyn cng cao

  Bng thng hiu dng Bng thng Di tm tn s hp cha hu ht nng lng ca t/h

  500 2500

  Bandwidth = 2500 500 = 2000 Hz

 • 33

  4.3. T s tn hiu/ nhiu (S/N)

  T s tn hiu/nhiu (S/N): c trng cho mi trngtruyn dn.

  T s S/N cao tng ng vi knh truyn tt, nnh cao, khng b tc ng nhiu ca nhiu. Ngc linu t s S/N thp th knh truyn ny b tc ng rtnhiu ca nhiu.

  i vi knh truyn c t s S/N thp th bt buc phi sdng m ho, tri ph nhm chng nhiu.

 • 34

  4.4. Suy hao hay Suy gim tn hiu

  T/h nhn c khc vi t/h truyn i Analog suy gim cht lng t/h Digital li trn bit

  Nguyn nhn Suy yu v mo do suy yu trn ng truyn Mo do tr truyn Nhiu

 • 35

  suy gim tn hiu nh ngha (signal attenuation)

  Khi mt tn hiu lan truyn qua mt mi trng truyn, cng (bin ) ca tn hiu b suy gim (theo khong cch)

  Ty thuc vo mi trng truyn dn i vi mi trng v tuyn, suy gim cng t/h l mt hm phc

  tp theo khong cch v thnh phn kh quyn Cng t/h nhn phi

  mnh thit b nhn nhn bit c cao so vi nhiu t/h khng b li Suy yu l mt hm tng theo tn s K thut cn bng suy yu trn di tn s Dng b khuych ai (khuych i tn s cao nhiu hn)

  o bng n v decibel (dB) Cng t/h suy gim theo hm logarit li/ hao ht ca cc tng ni tip c th c tnh bng php

  ton n gin (+/-)

 • 36

  suy gim tn hiu o bng n v decibel (dB) Cng t/h suy gim theo hm logarit li/ hao ht ca cc tng ni tip c th c tnh

  bng php ton n gin (+/-) Cng thc Attenuation = 10log10(P1/P2) (dB)

  P1: cng sut ca tn hiu nhn (W) P2: cng sut ca tn hiu truyn (W)

  Decibel (dB) l gi tr sai bit tng i Cng sut suy gim hao ht l 3dB Cng sut tng gp i li l 3dB

 • 37

  4.5. Tr lan truyn tn hiu Mo tr truyn

  Ch xy ra trong mi trng truyn dn hu tuyn Vn tc lan truyn thay i theo tn s

  Vn tc cao nht gn tn s trung tm Cc thnh phn tn s khc nhau s n ch cc thi im khc

  nhau Cng thc

  Transmission propagation delayTp = S/V

  S : khong cch vt l (meter) V : vn tc lan truyn tn hiu trn mi trng truyn, vd: vi

  sng in t: v = 2 x 106 (m/s)

  Round trip delay Tx = N/R

  N : khi lng d liu truyn (bit) R : tc truyn bit trn ng truyn.

 • 38

  Tham s cht lng c bn ca HTTTS

  Yu cu ca h thng thng tin s: tin cy cao v tc truyn nhanh.

  i vi thng tin: Tham s chnh nh gi cht lng hthng nh gi qua t l li bit (BER: Bit Error Ratio).

  BER: L t l gia s bit nhn b li v tng s bit truyn trong khong thi gian quan st.

  Khi khong thi gian quan st tin n v hn th t l libit tin ti xc sut li bit.

  Khi BER > 10-3 th h thng truyn dn c xem l ginon.

 • 39

  5. Mi trng truyn dn Hu tuyn (guided media wire)

  Cp ng Cp quang

  V tuyn (unguided media wireless) V tinh H thng sng radio: troposcatter, microwave, ...

  c tnh v cht lng c xc nh bi mi trng v tn hiu i vi hu tuyn, mi trng nh hng ln hn i vi v tuyn, bng thng to ra bi anten nh hng ln hn

  Yu t nh hng trong vic thit k: tc d liu v khong cch Bng thng

  Bng thng cao th tc d liu cao Suy yu truyn dn

  Nhiu (nhiu nhit, nhiu iu ch, nhiu xuyn knh, nhiu xung) S thit b nhn (receiver)

  Mi trng hu tuyn Cng nhiu thit b nhn, tn hiu truyn cng mau suy gim

 • 40

  Mi trng truyn dn

 • 41

  Mi trng truyn dn hu tuyn Cp xon i Cp ng trc Cp quang

  Frequency Range

  Typical Attenuation

  Typical Delay Repeater Spacing

  Twisted pair (with loading)

  0 to 3.5 kHz 0.2 dB/km @ 1 kHz

  50 s/km 2 km

  Twisted pairs (multi-pair cables)

  0 to 1 MHz 0.7 dB/km @ 1 kHz

  5 s/km 2 km

  Coaxial cable 0 to 500 MHz 7 dB/km @ 10 MHz

  4 s/km 1 to 9 km

  Optical fiber 186 to 370 THz 0.2 to 0.5 dB/km

  5 s/km 40 km

 • 42

  Cp ng: two-wire open line

  Single pair

  Flat ribon

  Terminating Connector

 • 43

  Cp ng: twisted-pair Tch ri Xon li vi nhau Thng c b li

  Insulatingouter cover

  Multi core

  Insulatingouter cover

  Protective screen (shield)

 • 44

  Cp ng: twisted-pair ng dng Mi trng truyn dn thng dng nht Mng in thoi

  Gia cc thu bao v hp cp (subscriber loop) Kt ni cc ta nh

  Tng i ni b (Private Branch eXchange PBX) Mng cc b (LAN)

  10Mbps hoc 100Mbps

  u nhc im R D dng lm ch Tc d liu thp Tm ngn

 • 45

  Cp ng: twisted-pairc tnh truyn dnAnalog

  Cn b khuch i mi 5km ti 6km suy gim t/h: ~1dB/km Chun trong T: = 6dB

  Digital Dng tn hiu tng t hoc tn hiu s Cn b lp (repeater) mi 2km hoc 3km

  Khong cch gii hnBng thng gii hn (1MHz)Tc d liu gii hn (100MHz)D b nhiu v tc ng ca mi trng ngoi

 • 46

  Cp ng: twisted-pair Khng v bc gip Unshielded Twisted Pair (UTP)

  Dy T bnh thng R nht D lp t D b nhiu trng in t bn ngoi

  V bc gip Shielded Twisted Pair (STP) V gip bn gip gim nhiu v tc ng bn ngoi t hn Kh lp t (cng, nng)

 • 47

  Cp ng: twisted-pair UTP Cat 3

  Ln n 16MHz c dng trong lin lc thoi hu ht cc

  vn phng Chiu di xon (twist length): 7.5cm ti 10cm

  UTP Cat 4 Ln n 20 MHz

  UTP Cat 5 Ln n 100MHz c dng ph bin hin nay trong cc vn

  phng Chiu di xon: 0.6cm n 0.85cm Thch hp cho tc truyn ln n 100.106

  bits/second

  STP Cat 3: thch hp cho tc truyn ln n10.106 bits/second

 • 48

  Cp ng: twisted-pair

 • 49

  Cp ng: Unshielded Twisted-Pair

 • 50

  Cp ng: Shielded Twisted-Pair

 • 51

  Cp ng: Coaxial ng dng

  Mi trng truyn linh hot nht Cp truyn hnh Truyn dn T khong cch xa

  FDM C th mang ng thi 10.000 cuc gi S b thay th bi cp quang

  Kt ni cc thit b khong cch gn Mng cc b

  c tnh truyn dn Hiu ng b mt (skin effect) Analog

  Cn b khuych i mi vi km Khong cch cng ngn nu tn s cng cao Ln n 500MHz

  Digital Cn b lp (repeater) mi km

 • 52

  Cp ng: Coaxial

 • 53

  Cp ng: coaxial

  Insulatingouter cover

  Braided outerconductor

  Dielectricinsulatingmaterial

  Centerconductor

  Insulatingouter cover

  Braided outerconductor

  Dielectricinsulatingmaterial

  Centerconductor

 • 54

  Cp ng: c im chung Xc sut bit li trn ng truyn (Bit Error Rate BER)

  vo khong 10-6. D b nh hng ca nhiu (crosstalk, thermal,...) v mi

  trng xung quanh. Tc truyn thng tin thay i ty theo phm vi h

  thng c trin khai : LAN: tc 10Mbps ~ 100Mbps, khong cch khong vi

  trm mt (UTP: length < 100 m). WAN: tc truyn thp hn, t vi chc Kbps n vi

  Mbps. V d: T1 ~ 1,5Mbps, E1 ~ 2Mbps, ng T: 64Kbps

 • 55

  Cp quang

  Single core

  Multicore

  Plasticcoating

  Optical core Optical claddingSingle core

  Multicore

  Plasticcoating

  Optical core Optical cladding

 • 56

  Cp quang

 • 57

  Cp quang: li ch v ng dng Li ch

  Dung lng cao Tc d liu hng trm Gbps (so vi 100Mbps trn 1km coaxial

  cable v thp hn ca twisted-pair cable) Kch thc v trng lng nh suy hao ca tn hiu trn ng truyn thp. Cch ly trng in t (t b nh hng ca nhiu v mi trng xung

  quanh) Khong cch gia cc b lp xa T l bit li trn ng truyn vo khong 10-9 10-12

  ng dng Phm vi trin khai rt a dng: LAN (vi km), WAN (hng chc km). Mi trng truyn thch hp trin khai cc ng dng mng s a

  dch v tch hp bng rng (Broadband Integrated Services Digital Networks)

  ng trung k khong cch xa Trung k th Trung k tng i nng thn

  h b

 • 58

  Cp quang: c tnh truyn dn Sng lan truyn c hng 1014 n 1015 Hz Mt phn ph hng ngoi v ph nhn thy c

  Light Emitting Diode (LED) R Tm nhit hot ng rng Tui th cao

  Injection Laser Diode (ILD) Hiu qu hn Tc d liu cao hn

  Wavelength Division Multiplexing

 • 59

  Cp quang: c tnh truyn dn Sng lan truyn c hng 1014

  n 1015 Hz Mt phn ph hng ngoi v

  ph nhn thy c Light Emitting Diode (LED)

  R Tm nhit hot ng rng Tui th cao

  Injection Laser Diode (ILD) Hiu qu hn Tc d liu cao hn

  Wavelength Division Multiplexing

  Ngunsng

  LED/ILD

  LED/ILD

  ILD

  Bngthng

  20MHz/km

  1GHz/km

  Ln n1000GHz/km

  ng dng LAN, computer data links

  Mod length phone lines

  Long haul telecom. lines

  ngknh li(m)

  > 80 50 60 1.5 5

  suygim t/h(dB/km)

  0.5 2.0

  0.5 2.0 0.15

 • 60

  Cp quang: ch truyn

  multimode: several paths/time delays

  narrow: 1 wavelength no time delays

 • 61

  Cp quang: ch truynStep-index multimode

  Graded-index multimode Single-mode

  Ngun sng LED/ILD LED/ILD ILD

  Bng thng Rng (ln n200MHz/km)

  Rt rng (200MHz-3GHz/km)

  Cc rng (3GHz-50GHz/km)

  Ghp ni kh kh kh

  ng dng Truyn d liumy tnh

  ng in thoi (khongcch trung bnh)

  Vin thng ng di

  Gi thnh R nht Trung bnh t nht

  ng knh li(m)

  50-125 50-125 2-8

  ng knh v(m)

  125-440 125-440 15-60

  suy gim(db/km)

  10-50 7-15 0.2-2

 • 62

  Cp quangOptical Dielectric SLT Cable, 72-Fiber, Composite (24 SM/48MM)

 • 63

  Truyn dn v tuyn Truyn v nhn thng qua anten C hng

  Chm nh hng (focused beam) i hi s canh chnh hng cn

  thn V hng

  Tn hiu lan truyn theo mi hng C th c nhn bi nhiu anten

  Tm tn s 2GHz n 40GHz

  Sng viba (microwave) nh hng cao im-im V tinh

  30MHz n 1GHz V hng radio

  3 x 1011 n 2 x 1014 Hng ngoi Cc b

  Khc phc nhng kh khn v al khi trin khai h thng

  T l bit li trn ng truyn(BER) thay i ty theo h thngc trin khai. V d: BER ca vtinh ~ 10-10

  Tc truyn thng tin t cthay i, t vi Mbps n hng trmMbps

  Phm vi trin khai a dng: LAN (vi km), WAN (hng chc km)

  Chi ph trin khai h thng ban u rt cao

 • 64

  V tuyn: cc bng tn truyn dn

 • 65

  V tuyn: sng viba mt t Cho parabol (thng 10 inch) Chm sng nh hng theo ng ngm (line of sight) Khong cch max gia cc anten

  h: chiu cao ca anten k: hng s hiu chnh gp khc ca sng (k=4/3) V d: thp anten cao 100m cch xa 82km Chui thp anten: im-im

  suy gim t/h d: khong cch : chiu di sng suy gim t l thun bnh phng khong cch cn

  amp/repeater mi 10-100km suy gim thay i theo mi trng (cng tng khi c ma)

  Vin thng khong cch xa Thay th cho cp ng trc (cn t b amp/repeater, nhng phi nm

  trn ng thng) Tn s cng cao th tc d liu cng cao

  khd 14.7=

  ( ) dBL d 24log10 =

 • 66

  V tuyn: sng v tin...