Bài Giảng PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI

 • Published on
  13-Jan-2016

 • View
  33

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trng Tiu Hc Khng Thng Gio vin Trn Th Minh Chu Lp 1B. Bi Ging PHP CNG TRONG PHM VI. Th nam ngay 18 thang 12 nam 2003 Toan Bai :. Phep cong trong pham vi 10. Th nam ngay 18 thang 12 nam 2003 Toan Bai :. Phep cong trong pham vi 10. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Bi Ging PHP CNG TRONG PHM VI Trng Tiu Hc Khng ThngGio vin Trn Th Minh ChuLp 1B

 • 1 + 9 = 109 + 1 = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 1098765123412345 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234 + = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • 10 + 0 = 10 0 + 10 = 10

 • + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10987651234123459876 + = 10

 • 82+018 + 2 = 10

 • Luyn Tp

 • 72+991+1053+8100+10Bi tp 1 : Tnh

 • 010+01

 • 4 - 3 = 3 + 7 = 7 + 3 = 5 + 5 = 5 + 3 + 2 = 5 + 4 + 1 = 11010101010Bi tp 2: Tnh

 • 7 + 3 106 - 2 5BB8 + 2 8 - 46 + 4 4 + 6BB =

  =Bi 3: in du > , < , = vo trng

 • 6 + 4 = 104 + 6 = 10Bi 4: Vit php tnh thch hp