Bai Phan Tich_NGUYEN THUC ANH_nhom 1_N02

 • Published on
  23-Nov-2015

 • View
  51

 • Download
  33

Embed Size (px)

Transcript

 • I HC HU

  TRNG I HC KINH T

  KHOA K TON TI CHNH

  BI TP LN

  PHN TCH TNH HNH TI CHNH CA

  CTCP SA VIT NAM VINAMILK

  Tn sinh vin: Nguyn Thc Anh Tn gio vin hng dn:

  Lp: PT BCTC N02 Thc s Hong Th Kim Thoa

  Nhm: 01

  Nin kha: 2011 - 2015

  Hu, 5/ 2014

 • MC LC

  PHN I. T VN 1

  1. L do chn ti ...................................................................................... 1

  2. Mc ch nghin cu ti ...................................................................... 1

  3. i tng nghin cu ............................................................................... 2

  4. Phm vi nghin cu .................................................................................. 2

  5. Phng php nghin cu .......................................................................... 2

  6. Kt cu chuyn .................................................................................... 3

  PHN II. NI DUNG V KT QU NGHIN CU .................. 4

  CHNG 1. PHN TCH TNH HNH TI CHNH TI CNG TY C

  PHN SA VIT NAM ................................................................................. 4

  1.1. Tnh hnh c bn v t chc cng tc k ton ti Cng ty .................... 4

  1.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty ................................ 4

  1. 1.2.1. Chc nng .............................................................................. 5

  1. 1.2.2. Nhim v ................................................................................ 5

  1. 1.3. c im t chc hot ng SXKD ca Cng ty ........................ 6

  1. 1.3.1. C cu t chc ........................................................................ 6

  1.1.3.2. B my qun l ti Cng ty .................................................... 6

  1.1.4. Tnh hnh t chc cng tc k ton ca Cng ty ............................ 6

  1. 1.4.1 T chc b my k ton ........................................................ 6

  1. 1.4.2 T chc vn dng ch k ton ......................................... 7

  a. T chc vn dng ch chng t .............................................. 7

  b. T chc vn dng h thng ti khon .......................................... 7

  c. T chc vn dng hnh thc s k ton ....................................... 7

  d. T chc vn dng h thng bo co k ton ................................ 7

  e. T chc vn dng cc phng php k ton ................................ 7

  f. Cc chnh sch k ton ch yu c p dng ............................. 8

 • 1.2. Phn tch tnh hnh chnh ca Cng ty ................................................ 20

  1.2.1. Phn tch c cu v bin ng ti sn .......................................... 20

  1.2.2. Phn tch c cu v bin ng ngun vn ................................... 28

  1.2.3. Phn tch kt qu kinh doanh thng qua Bo co kt qu kinh

  doanh v Bo co lu chuyn tin t ..................................................... 34

  1.2.3.1. Phn tch kt qu kinh doanh thng qua Bo co kt qu kinh

  doanh .................................................................................................. 34

  1.2.3.2 Phn tch tnh hnh ti chnh thng qua bo co lu chuyn tin

  t ......................................................................................................... 41

  1.2.4. Phn tch cc Ch s ti chnh ...................................................... 43

  1.2.4.1. Ch s v tnh thanh khon ti sn v kh nng thanh ton n

  ngn hn ............................................................................................. 43

  1.2.4.2. Ch s v hiu qu qun l v s dng ti sn ...................... 48

  1.2.4.3. Ch s v kh nng thanh ton n di hn ............................ 53

  1.2.4.4. Ch s v kh nng sinh li ................................................... 56

  1.2.4.5. Ch s v th trng ............................................................... 61

  CHNG 2. MT S GII PHP NHM HON THIN TNH HNH

  TI CHNH CA CNG TY ....................................................................... 65

  2.1. nh gi chung v tnh hnh ti chnh ca Cng ty ............................ 65

  2.2. Mt s gii php nhm hon thin tnh hnh ti chnh ca Cng ty ... 65

  PHN III. KT LUN V KIN NGH ...................................... 67

  1. Kt lun .................................................................................................. 67

  2. Kin ngh ................................................................................................ 67

 • DANH MC CC CH VIT TT

  BCTC Bo co ti chnh

  DTT Doanh thu thun

  DT Doanh thu

  GVHB Gi vn hng bn

  HTK Hng tn kho

  TSC Ti sn c nh

  TSNH Ti sn ngn hn

  TSDH Ti sn di hn

  SXKD Sn xut kinh doanh

 • DANH MC BNG BIU

  Bng 1.1. Bng phn tch c cu ti sn chi tit CTCP Vinamilk nm 2013

  Bng 1.2. C cu ti sn ca Vinamilk v Hanoimilk

  Bng 1.3. C cu ngun vn CTCP Vinamilk 2013

  Bng 1.4. C cu ngun vn ca Vinamilk v Hanoimilk

  Bng 1.5. Bo co kt qu SXKD ca CTCP Vinamilk

  Bng 1.6. Phn tch dc BCKQKD

  Bng 1.7. Phn tch xu hng CTCP Vinamilk

  Bng 1.8. Bo co lu chuyn tin t ring CTCP Vinamilk cho nm kt thc ngy

  31/12/2013

  Bng 1.9. Phn tch tch tnh thanh khon ca ti sn v kh nng thanh ton n ngn

  hn ca CTCP Vinamilk

  Bng 1.10. Phn tch ch s v hiu qu qun l v s dng ti sn ca CTCP

  Vinamilk

  Bng 1.11. Phn tch s tin tit kim (lng ph) do thay i k lun chuyn TSNH

  Bng 1.12. Phn tch ch s v kh nng thanh ton n di hn ca CTCP Vinamilk

  Bng 1.13. Bng c cu ngun vn CTCP Vinamilk qua 3 nm

  Bng 1.14. Tnh ton Li nhun gp bin v Li nhun rng bin ca CTCP Vinamilk

  nm 2012 - 2013

  Bng 1.15.Phn tch kh nng sinh li

  Bng 1.16. Phn tch Dupont ROA

  Bng 1.17. Phn tch Dupont ROE

  Bng 1.18. Phn tch cc ch s v th trng ca CTCP Vinamilk nm 2012 - 2013

 • DANH MC BNG BIU

  Biu 1.1. C cu ti sn CTCP Sa Vit Nam giai on 2011 - 2013

  Biu 1.2. Khi qut vn ch s hu v tng n CTCP Vinamilk t 2009 - 2013

  Biu 1.3. Phn tch xu hng t BCKQKD ca CTCP Vinamilk

  Biu 1.4. Cc ch tiu thanh ton ngn hn ca CTCP Vinamilk nm 2012 -2013

  Biu 1.5. So snh h s kh nng thanh ton nhanh v h s kh nng thanh ton

  tc thi ca Vinamilk v Hanoimilk nm 2013

  Biu 1.6. So snh 1 s ch tiu v hiu qu qun l v s dng ti sn ca

  Vinamilk v Hanoimilk nm 2013

  Biu 1.7. Tng trng EPS- Gi ca CTCP Vinamilk t nm 2005 - 2013

  Biu 1.8. Tng trng khi lng Gi s sch CTCP Vinamilk t 2005 - 2013

  DANH MC S

  S 1.1. C cu t chc CTCP Vinamilk

  S 1.2. T chc v c cu qun l ca CTCP Vinamilk

 • 1

  PHN I. T VN

  1. L do chn ti

  Hot ng ti chnh c mi quan h trc tip vi hot ng SXKD. Do , tt

  c cc hot ng SXKD u c nh hng n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip.

  Ngc li, tnh hnh ti chnh tt hay xu u c tc ng thc y hoc km hm i

  vi qu trnh SXKD.

  Cc BCTC phn nh kt qu v tnh hnh thc hin cc mt hot ng ca

  doanh nghip bng cc ch tiu kinh t. Nhng bo co ny nhm mc ch cung cp

  thng tin v kt qa v hnh ti chnh ca doanh nghip cho nhng i tng c nhu

  cu s dng thng tin nh: Cc nh qun l, ch s hu, cc nh ti tr t bn

  ngoi, khch hng, nh u t tng lai, cc c quan chc nng...Mi i tng ny

  quan tm n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip cc gc khc nhau. Song nhn

  chung h u quan tm n hiu qu kinh doanh, kh nng sinh li, kh nng thanh

  ton v mc li nhun ti aV vy, vic thng xuyn tin hnh phn tch tnh hnh

  ti chnh s gip cho cc i tng s dng thng tin thy r thc trng hot ng ti

  chnh, xc nh y , ng n nguyn nhn mc nh hng ca cc nhn t n

  tnh hnh ti chnh, t gip ngi s dng nh gi, d on v ra quyt nh cho

  tng lai mt cch c hiu qu, p ng nhu cu thng tin a dng ca ngi dng.

  Xut pht t nhn thc v tm quan trng ca vic phn tch ti chnh thng

  qua h thng BCTC, em chn ti: Phn tch BCTC ca cng ty C phn Sa

  Vit Nam Vinamilk.

  2. Mc ch nghin cu ti

  C hai mc ch hoc mc tiu trung gian trong phn tch BCTC, ng thi l

  mi quan tm cho mi nh phn tch thng minh.

  Th nht, mc tiu ban u ca vic phn tch BCTC l nhm "hiu c

  cc con s" hoc "nm chc cc con s", tc l s dng cc cng c phn tch ti

  chnh nh l mt phng tin h tr hiu r cc s liu ti chnh trong bo co.

  Nh vy, ngi ta c th a ra nhiu bin php phn tch khc nhau nhm miu t

  nhng quan h c nhiu ngha v cht lc thng tin t cc d liu ban u.

 • 2

  Th hai, do s nh hng ca cng tc phn tch ti chnh nhm vo vic ra

  quyt nh, mt mc tiu quan trng khc l nhm a ra mt c s hp l cho vic d

  on tng lai. Trn thc t, tt c cc cng vic ra quyt nh, phn tch ti chnh hay

  tt c nhng vic tng t u nhm hng vo tng lai. Do , ngi ta s dng cc

  cng c v k thut phn tch BCTC nhm c gng a ra nh gi c cn c v tnh

  hnh ti chnh tng lai ca cng ty, da trn phn tch tnh hnh ti chnh trong qu

  kh v hin ti, v a ra c tnh tt nht v kh nng ca nhng s c kinh t trong

  tng lai.

  3. i tng nghin cu

  Cc BCTC nm 2013 ca Cng ty C phn Sa Vit Nam, l:

  - Bng cn i k ton

  - Bo co kt qu kinh doanh

  - Bo co lu chuyn tin t

  - Thuyt minh BCTC

  4. Phm vi nghin cu

  Bi tp ny ch trng vo nghin cu trong lnh vc ti chnh doanh nghip.

  Song song l vic tm hiu v hot ng kinh doanh v lnh vc ti chnh k

  ton qua mt s sch, gio trnh c lin quan n hot ng ti chnh.

  5. Phng php nghin cu

  - Phng php nghin cu l lun: tm hiu ti liu, sch bo, cc gio trnh,

  websites c lin quan n phn tch ti chnh.

  - Phng php phn tch:

  Phn tch theo chiu ngang

  Phn tch theo chiu dc

  Phn tch xu hng

  Phn tch t s

 • 3

  6. Kt cu chuyn

  PHN I: T VN

  PHN II: NI DUNG V KT QU NGHIN CU

  PHN III: KT LUN V KIN NGH

 • 4

  PHN II. NI DUNG V KT QU NGHIN CU

  CHNG 1. PHN TCH TNH HNH TI CHNH TI CNG TY

  C PHN SA VIT NAM

  1.1. Tnh hnh c bn v t chc cng tc k ton ti Cng ty

  1.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty

  o 29/04/1993: Cng ty sa Vit Nam(loi hnh doanh nghip nh nc)

  thnh lp theo quyt nh s 420/CNN/TCLD ca B cng nghip nh)

  o 1/10/2003 Cng ty c c phn ha t Doanh nghip nh nc ca B

  cng nghip theo quyt inh 155/2003/Q-BCN.

  o 20/11/2003: Cng ty ng k tr thnh cng ty c phn v bt u hot

  ng theo lut Doanh nghip Nh nc.

  o 28/12/2005: y ban chng khon nh nc cp giy php nim yt s

  42/UBCK-GPYN.

  o 19/01/2006: C phiu ca cng ty c nim yt trn th trng chng

  khon TP HCM.

  Tr s chnh theo giy php c t ti s 10 ng Tn Tro- Phng

  Tn Ph- qun 7-TP HCM.

  o 9/2007: Mua c phn chi phi 55% ca cng ty sa Lam Sn v i tn

  thnh CTCP Sa Lam Sn.

  o 2008: Khnh thnh v a Nh my Sa Tin Sn ti H Ni i vo hot

  ng.

  o 9/2009: khnh thnh trang tri b sa Ngh An. y l trang tri b sa

  hin i nht Vit Nam vi quy m trang tri l 3.000 con b sa.

  o 2010: Cng ty thc hin chin lc u t ra nc ngoi bng vic lin

  doanh xy dng 1 nh my ch bin sa ti New Zealand vi vn gp 10

  triu USD bng 19,3% vn iu l.

 • 5

  Nhn chuyn nhng 100% vn t Cng ty TNHH F&N Vit

  Nam v i tn thnh Nh my sa bt Vit Nam. y l d n xy mi

  100% nh my sa bt th hai ca cng ty.

  Mua thu tm 100% c phn cn li ti CTCP sa Lam Sn

  tr thnh cng ty TNHH mt thnh vin sa Lam Sn.

  Khnh thnh v a Nh my nc gii kht ti Bnh Dng i

  vo hot ng.

  CTCP sa Vit Nam ~ Vinamilk c Forbes Asia vinh danh

  v trao gii thng Top 200 doanh nghip xut sc nht khi vc Chu .

  o 6/2012: Nh my sa Nng i vo hot ng v chnh thc sn xut

  thng mi.

  o 2013: Ngy 21/10/2013, s K hoch v u t tnh Thanh Ha cp giy

  chng nhn ng k doanh nghip cho Cng ty TNHH B sa Thng

  Nht Thanh Ha. Trong , Vinamilk nm gi 96,33% vn iu l v tr

  thnh cng ty m nm quyn chi phi ti doanh nghip ny.

  Ngy 6/12/2013, B K hoch v u t cp giy chng nhn

  u t s 663/BKHT-TRNN cho Cng ty v vic Cng ty mua c

  phn chi phi (70%) ti Drifttwood Dairy Holding Corporation, ti bang

  California, M.

  1.1.2 Chc nng, nhim v ca Cng ty

  1. 1.2.1. Chc nng

  Chc nng chnh: Sn xut sa v cc ch phm t Sa.

  1. 1.2.2. Nhim v

  Sn xut v phn phi cc sn phm t sa

 • 6

  1. 1.3. c im t chc hot ng SXKD ca Cng ty

  1. 1.3.1. C cu t chc

  1.1.3.2. B my qun l ti Cng ty

  1.1.4. Tnh hnh t chc cng tc k ton ca Cng ty

  1. 1.4.1 T chc b my k ton

  Cng ty p dng m hnh b my k ton phn tn.

  Vn phng cng ty

  Chi nhnh CN TH Chi nhnh NNG Chi nhnh H NI

  CTY C PHN SA VINAMILK

  Nh

  my

  sa

  Trng

  Th

  Nh

  my

  sa

  Thng

  Nht

  Nh

  my

  sa

  Si

  Gn

  Nh

  my

  sa

  Dielac

  Nh

  my

  sa H

  Ni

  Nh

  my

  sa

  Cn

  Th

  Nh

  my

  sa

  Bnh

  nh

  Nh

  my

  sa

  Ngh

  An

  X

  nghip

  kho vn

  S 1.1. C cu t chc CTCP Vinamilk

  S 1.2. T chc v c cu qun l ca CTCP Vinamilk

 • 7

  1. 1.4.2 T chc vn dng ch k ton

  a. T chc vn dng ch chng t

  BCTC ring c lp theo cc Chun mc K ton Vit Nam, Ch K ton

  Vit Nam v cc quy nh php l c lin quan n vic lp v trnh by BCTC.

  b. T chc vn dng h thng ti khon

  Cng ty s dng h thng ti khon k ton Vit Nam.

  c. T chc vn dng hnh thc s k ton

  Cng ty s dng hnh thc chng t ghi s ghi s cc nghip v kinh t pht

  sinh.

  d. T chc vn dng h thng bo co k ton

  BCTC ring, tr bo co lu chuyn tin t ring, c lp trn c s dn tch

  theo nguyn tc gi gc. Bo co lu chuyn tin t ring c lp theo phng php

  gin tip.

  e. T chc vn dng cc phng php k ton

  - HTK: HTK c phn nh theo gi thp hn gia gi gc v gi tr thun c

  th thc hin c. Gi gc c tnh theo phng php bnh qun gia quyn v bao

  gm tt c cc chi ph pht sinh c c HTK a im v trng thi hin ti. i

  vi thnh phm v sn phm d dang, gi gc bao gm nguyn vt liu, chi ph nhn

  cng trc tip v cc chi ph sn xut chung c phn b. Gi tr thun c th thc

  hin c c tnh da vo gi bn ca hng tn khi tr i cc khon chi ph c tnh

  hon thnh sn phm v cc chi ph bn hng.

  - Khu hao TSC hu hnh: c tnh theo phng php ng thng da trn

  thi gian hu dng c tnh ca TSC hu hnh. Thi gian hu dng c tnh nh

  sau:

  Nh ca v vt kin trc 10 50 nm

  My mc v thit b 8 10 nm

  Phng tin vn chuyn 10 nm

 • 8

  Thit b vn phng 3 8 nm

  f. Cc chnh sch k ton ch yu c p dng

  Sau y l nhng chnh sch k ton ch yu c Cng ty p dng trong vic

  lp bo co ti chnh ring ny.

  (a) Cc giao dch bng ngoi t

  Cc khon mc ti sn v n phi tr c gc bng n v tin t khc VND c quy

  i sang VND theo t gi hi oi ca ngy kt thc nin k ton. Cc giao dch

  bng cc n v tin khc VND trong k c quy i sang VND theo t gi hi oi

  xp x t gi hi oi ti ngy giao dch.

  Tt c cc khon chnh lch t gi hi oi c ghi nhn vo bo co kt qu hot

  ng kinh doanh ring.

  (b) Tin v cc khon tng ng tin

  Tin bao gm tin mt v tin gi ngn hng khng k hn. Cc khon tng

  ng tin l cc khon u t ngn hn c tnh thanh khon cao, c th d dng

  chuyn i thnh mt lng tin xc nh, khng c nhiu ri ro v thay i gi tr v

  c s dng cho mc ch p ng cc cam kt chi tin ngn hn hn l cho mc

  ch u t hay l cc mc ch khc.

  (c) Cc khon u t ngn hn v di hn

  (i) Phn loi

  Cng ty phn loi cc khon u t vo chng khon nim yt hoc cha nim yt

  vo cc khon u t ngn hn hoc di hn ty theo d nh v chin lc u t ca

  Cng ty vi nhng cng ty l i tng u t.

  (ii) Ghi nhn

  Cng ty ghi nhn cc chng khon kinh doanh, u t ngn hn v di hn ti ngy k

  kt cc iu khon hp ng u t (hch ton theo ngy giao dch).

  (iii) Xc nh gi tr

  Cc khon u t ngn hn v di hn c th hin bng nguyn gi tr i d phng

 • 9

  gim gi u t. Nguyn gi ca cc khon u t ngn hn v di hn c xc nh

  theo phng php bnh qun gia quyn.

  (iv) Gim gi

  D phng gim gi chng khon nim yt c lp da trn quy nh hin hnh do

  B Ti chnh ban hnh. D phng s c hon nhp khi c s tng ln sau ca

  gi tr c th thu hi do s kin khch quan xy ra sau khi khon d phng c lp.

  D phng hon nhp trong phm vi khng lm gi tr ghi s ca khon u t vt

  qu gi tr ghi s ca khon u t ny khi gi nh khng c khon d phng no

  c ghi nhn.

  (v) Chm dt ghi nhn

  Chng khon kinh doanh, u t ngn hn v di hn c chm dt ghi nhn khi

  quyn li v cc lung tin t khon nhn u t ht hoc Cng ty chuyn giao

  phn ln ri ro v li ch lin quan n quyn s hu.

  (d) Cc khon phi thu

  Cc khon phi thu khch hng v cc khon phi thu khc c phn nh theo

  nguyn gi tr i d phng phi thu kh i.

  (e) Hng tn kho

  Hng tn kho c phn nh theo gi thp hn gia gi gc v gi...