Bai Phan Tich_NGUYEN THUC ANH_nhom 1_N02

  • Published on
    23-Nov-2015

  • View
    51

  • Download
    33

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>I HC HU </p><p>TRNG I HC KINH T </p><p>KHOA K TON TI CHNH </p><p>BI TP LN </p><p>PHN TCH TNH HNH TI CHNH CA </p><p>CTCP SA VIT NAM VINAMILK </p><p>Tn sinh vin: Nguyn Thc Anh Tn gio vin hng dn: </p><p>Lp: PT BCTC N02 Thc s Hong Th Kim Thoa </p><p>Nhm: 01 </p><p>Nin kha: 2011 - 2015 </p><p>Hu, 5/ 2014 </p></li><li><p>MC LC </p><p>PHN I. T VN 1 </p><p>1. L do chn ti ...................................................................................... 1 </p><p>2. Mc ch nghin cu ti ...................................................................... 1 </p><p>3. i tng nghin cu ............................................................................... 2 </p><p>4. Phm vi nghin cu .................................................................................. 2 </p><p>5. Phng php nghin cu .......................................................................... 2 </p><p>6. Kt cu chuyn .................................................................................... 3 </p><p>PHN II. NI DUNG V KT QU NGHIN CU .................. 4 </p><p>CHNG 1. PHN TCH TNH HNH TI CHNH TI CNG TY C </p><p>PHN SA VIT NAM ................................................................................. 4 </p><p>1.1. Tnh hnh c bn v t chc cng tc k ton ti Cng ty .................... 4 </p><p>1.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty ................................ 4 </p><p>1. 1.2.1. Chc nng .............................................................................. 5 </p><p>1. 1.2.2. Nhim v ................................................................................ 5 </p><p>1. 1.3. c im t chc hot ng SXKD ca Cng ty ........................ 6 </p><p>1. 1.3.1. C cu t chc ........................................................................ 6 </p><p>1.1.3.2. B my qun l ti Cng ty .................................................... 6 </p><p>1.1.4. Tnh hnh t chc cng tc k ton ca Cng ty ............................ 6 </p><p>1. 1.4.1 T chc b my k ton ........................................................ 6 </p><p>1. 1.4.2 T chc vn dng ch k ton ......................................... 7 </p><p>a. T chc vn dng ch chng t .............................................. 7 </p><p>b. T chc vn dng h thng ti khon .......................................... 7 </p><p>c. T chc vn dng hnh thc s k ton ....................................... 7 </p><p>d. T chc vn dng h thng bo co k ton ................................ 7 </p><p>e. T chc vn dng cc phng php k ton ................................ 7 </p><p>f. Cc chnh sch k ton ch yu c p dng ............................. 8 </p></li><li><p>1.2. Phn tch tnh hnh chnh ca Cng ty ................................................ 20 </p><p>1.2.1. Phn tch c cu v bin ng ti sn .......................................... 20 </p><p>1.2.2. Phn tch c cu v bin ng ngun vn ................................... 28 </p><p>1.2.3. Phn tch kt qu kinh doanh thng qua Bo co kt qu kinh </p><p>doanh v Bo co lu chuyn tin t ..................................................... 34 </p><p>1.2.3.1. Phn tch kt qu kinh doanh thng qua Bo co kt qu kinh </p><p>doanh .................................................................................................. 34 </p><p>1.2.3.2 Phn tch tnh hnh ti chnh thng qua bo co lu chuyn tin </p><p>t ......................................................................................................... 41 </p><p>1.2.4. Phn tch cc Ch s ti chnh ...................................................... 43 </p><p>1.2.4.1. Ch s v tnh thanh khon ti sn v kh nng thanh ton n </p><p>ngn hn ............................................................................................. 43 </p><p>1.2.4.2. Ch s v hiu qu qun l v s dng ti sn ...................... 48 </p><p>1.2.4.3. Ch s v kh nng thanh ton n di hn ............................ 53 </p><p>1.2.4.4. Ch s v kh nng sinh li ................................................... 56 </p><p>1.2.4.5. Ch s v th trng ............................................................... 61 </p><p>CHNG 2. MT S GII PHP NHM HON THIN TNH HNH </p><p>TI CHNH CA CNG TY ....................................................................... 65 </p><p>2.1. nh gi chung v tnh hnh ti chnh ca Cng ty ............................ 65 </p><p>2.2. Mt s gii php nhm hon thin tnh hnh ti chnh ca Cng ty ... 65 </p><p>PHN III. KT LUN V KIN NGH ...................................... 67 </p><p>1. Kt lun .................................................................................................. 67 </p><p>2. Kin ngh ................................................................................................ 67 </p></li><li><p>DANH MC CC CH VIT TT </p><p>BCTC Bo co ti chnh </p><p>DTT Doanh thu thun </p><p>DT Doanh thu </p><p>GVHB Gi vn hng bn </p><p>HTK Hng tn kho </p><p>TSC Ti sn c nh </p><p>TSNH Ti sn ngn hn </p><p>TSDH Ti sn di hn </p><p>SXKD Sn xut kinh doanh </p></li><li><p>DANH MC BNG BIU </p><p>Bng 1.1. Bng phn tch c cu ti sn chi tit CTCP Vinamilk nm 2013 </p><p>Bng 1.2. C cu ti sn ca Vinamilk v Hanoimilk </p><p>Bng 1.3. C cu ngun vn CTCP Vinamilk 2013 </p><p>Bng 1.4. C cu ngun vn ca Vinamilk v Hanoimilk </p><p>Bng 1.5. Bo co kt qu SXKD ca CTCP Vinamilk </p><p>Bng 1.6. Phn tch dc BCKQKD </p><p>Bng 1.7. Phn tch xu hng CTCP Vinamilk </p><p>Bng 1.8. Bo co lu chuyn tin t ring CTCP Vinamilk cho nm kt thc ngy </p><p>31/12/2013 </p><p>Bng 1.9. Phn tch tch tnh thanh khon ca ti sn v kh nng thanh ton n ngn </p><p>hn ca CTCP Vinamilk </p><p>Bng 1.10. Phn tch ch s v hiu qu qun l v s dng ti sn ca CTCP </p><p>Vinamilk </p><p>Bng 1.11. Phn tch s tin tit kim (lng ph) do thay i k lun chuyn TSNH </p><p>Bng 1.12. Phn tch ch s v kh nng thanh ton n di hn ca CTCP Vinamilk </p><p>Bng 1.13. Bng c cu ngun vn CTCP Vinamilk qua 3 nm </p><p>Bng 1.14. Tnh ton Li nhun gp bin v Li nhun rng bin ca CTCP Vinamilk </p><p>nm 2012 - 2013 </p><p>Bng 1.15.Phn tch kh nng sinh li </p><p>Bng 1.16. Phn tch Dupont ROA </p><p>Bng 1.17. Phn tch Dupont ROE </p><p>Bng 1.18. Phn tch cc ch s v th trng ca CTCP Vinamilk nm 2012 - 2013 </p></li><li><p>DANH MC BNG BIU </p><p>Biu 1.1. C cu ti sn CTCP Sa Vit Nam giai on 2011 - 2013 </p><p>Biu 1.2. Khi qut vn ch s hu v tng n CTCP Vinamilk t 2009 - 2013 </p><p>Biu 1.3. Phn tch xu hng t BCKQKD ca CTCP Vinamilk </p><p>Biu 1.4. Cc ch tiu thanh ton ngn hn ca CTCP Vinamilk nm 2012 -2013 </p><p>Biu 1.5. So snh h s kh nng thanh ton nhanh v h s kh nng thanh ton </p><p>tc thi ca Vinamilk v Hanoimilk nm 2013 </p><p>Biu 1.6. So snh 1 s ch tiu v hiu qu qun l v s dng ti sn ca </p><p>Vinamilk v Hanoimilk nm 2013 </p><p>Biu 1.7. Tng trng EPS- Gi ca CTCP Vinamilk t nm 2005 - 2013 </p><p>Biu 1.8. Tng trng khi lng Gi s sch CTCP Vinamilk t 2005 - 2013 </p><p>DANH MC S </p><p>S 1.1. C cu t chc CTCP Vinamilk </p><p>S 1.2. T chc v c cu qun l ca CTCP Vinamilk </p></li><li><p>1 </p><p>PHN I. T VN </p><p>1. L do chn ti </p><p>Hot ng ti chnh c mi quan h trc tip vi hot ng SXKD. Do , tt </p><p>c cc hot ng SXKD u c nh hng n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. </p><p>Ngc li, tnh hnh ti chnh tt hay xu u c tc ng thc y hoc km hm i </p><p>vi qu trnh SXKD. </p><p>Cc BCTC phn nh kt qu v tnh hnh thc hin cc mt hot ng ca </p><p>doanh nghip bng cc ch tiu kinh t. Nhng bo co ny nhm mc ch cung cp </p><p>thng tin v kt qa v hnh ti chnh ca doanh nghip cho nhng i tng c nhu </p><p>cu s dng thng tin nh: Cc nh qun l, ch s hu, cc nh ti tr t bn </p><p>ngoi, khch hng, nh u t tng lai, cc c quan chc nng...Mi i tng ny </p><p>quan tm n tnh hnh ti chnh ca doanh nghip cc gc khc nhau. Song nhn </p><p>chung h u quan tm n hiu qu kinh doanh, kh nng sinh li, kh nng thanh </p><p>ton v mc li nhun ti aV vy, vic thng xuyn tin hnh phn tch tnh hnh </p><p>ti chnh s gip cho cc i tng s dng thng tin thy r thc trng hot ng ti </p><p>chnh, xc nh y , ng n nguyn nhn mc nh hng ca cc nhn t n </p><p>tnh hnh ti chnh, t gip ngi s dng nh gi, d on v ra quyt nh cho </p><p>tng lai mt cch c hiu qu, p ng nhu cu thng tin a dng ca ngi dng. </p><p>Xut pht t nhn thc v tm quan trng ca vic phn tch ti chnh thng </p><p>qua h thng BCTC, em chn ti: Phn tch BCTC ca cng ty C phn Sa </p><p>Vit Nam Vinamilk. </p><p>2. Mc ch nghin cu ti </p><p>C hai mc ch hoc mc tiu trung gian trong phn tch BCTC, ng thi l </p><p>mi quan tm cho mi nh phn tch thng minh. </p><p> Th nht, mc tiu ban u ca vic phn tch BCTC l nhm "hiu c </p><p>cc con s" hoc "nm chc cc con s", tc l s dng cc cng c phn tch ti </p><p>chnh nh l mt phng tin h tr hiu r cc s liu ti chnh trong bo co. </p><p>Nh vy, ngi ta c th a ra nhiu bin php phn tch khc nhau nhm miu t </p><p>nhng quan h c nhiu ngha v cht lc thng tin t cc d liu ban u. </p></li><li><p>2 </p><p>Th hai, do s nh hng ca cng tc phn tch ti chnh nhm vo vic ra </p><p>quyt nh, mt mc tiu quan trng khc l nhm a ra mt c s hp l cho vic d </p><p>on tng lai. Trn thc t, tt c cc cng vic ra quyt nh, phn tch ti chnh hay </p><p>tt c nhng vic tng t u nhm hng vo tng lai. Do , ngi ta s dng cc </p><p>cng c v k thut phn tch BCTC nhm c gng a ra nh gi c cn c v tnh </p><p>hnh ti chnh tng lai ca cng ty, da trn phn tch tnh hnh ti chnh trong qu </p><p>kh v hin ti, v a ra c tnh tt nht v kh nng ca nhng s c kinh t trong </p><p>tng lai. </p><p>3. i tng nghin cu </p><p>Cc BCTC nm 2013 ca Cng ty C phn Sa Vit Nam, l: </p><p>- Bng cn i k ton </p><p>- Bo co kt qu kinh doanh </p><p>- Bo co lu chuyn tin t </p><p>- Thuyt minh BCTC </p><p>4. Phm vi nghin cu </p><p>Bi tp ny ch trng vo nghin cu trong lnh vc ti chnh doanh nghip. </p><p>Song song l vic tm hiu v hot ng kinh doanh v lnh vc ti chnh k </p><p>ton qua mt s sch, gio trnh c lin quan n hot ng ti chnh. </p><p>5. Phng php nghin cu </p><p>- Phng php nghin cu l lun: tm hiu ti liu, sch bo, cc gio trnh, </p><p>websites c lin quan n phn tch ti chnh. </p><p>- Phng php phn tch: </p><p>Phn tch theo chiu ngang </p><p>Phn tch theo chiu dc </p><p>Phn tch xu hng </p><p>Phn tch t s </p></li><li><p>3 </p><p>6. Kt cu chuyn </p><p>PHN I: T VN </p><p>PHN II: NI DUNG V KT QU NGHIN CU </p><p>PHN III: KT LUN V KIN NGH </p></li><li><p>4 </p><p>PHN II. NI DUNG V KT QU NGHIN CU </p><p>CHNG 1. PHN TCH TNH HNH TI CHNH TI CNG TY </p><p>C PHN SA VIT NAM </p><p>1.1. Tnh hnh c bn v t chc cng tc k ton ti Cng ty </p><p>1.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty </p><p>o 29/04/1993: Cng ty sa Vit Nam(loi hnh doanh nghip nh nc) </p><p>thnh lp theo quyt nh s 420/CNN/TCLD ca B cng nghip nh) </p><p>o 1/10/2003 Cng ty c c phn ha t Doanh nghip nh nc ca B </p><p>cng nghip theo quyt inh 155/2003/Q-BCN. </p><p>o 20/11/2003: Cng ty ng k tr thnh cng ty c phn v bt u hot </p><p>ng theo lut Doanh nghip Nh nc. </p><p>o 28/12/2005: y ban chng khon nh nc cp giy php nim yt s </p><p>42/UBCK-GPYN. </p><p>o 19/01/2006: C phiu ca cng ty c nim yt trn th trng chng </p><p>khon TP HCM. </p><p>Tr s chnh theo giy php c t ti s 10 ng Tn Tro- Phng </p><p>Tn Ph- qun 7-TP HCM. </p><p>o 9/2007: Mua c phn chi phi 55% ca cng ty sa Lam Sn v i tn </p><p>thnh CTCP Sa Lam Sn. </p><p>o 2008: Khnh thnh v a Nh my Sa Tin Sn ti H Ni i vo hot </p><p>ng. </p><p>o 9/2009: khnh thnh trang tri b sa Ngh An. y l trang tri b sa </p><p>hin i nht Vit Nam vi quy m trang tri l 3.000 con b sa. </p><p>o 2010: Cng ty thc hin chin lc u t ra nc ngoi bng vic lin </p><p>doanh xy dng 1 nh my ch bin sa ti New Zealand vi vn gp 10 </p><p>triu USD bng 19,3% vn iu l. </p></li><li><p>5 </p><p>Nhn chuyn nhng 100% vn t Cng ty TNHH F&amp;N Vit </p><p>Nam v i tn thnh Nh my sa bt Vit Nam. y l d n xy mi </p><p>100% nh my sa bt th hai ca cng ty. </p><p>Mua thu tm 100% c phn cn li ti CTCP sa Lam Sn </p><p>tr thnh cng ty TNHH mt thnh vin sa Lam Sn. </p><p>Khnh thnh v a Nh my nc gii kht ti Bnh Dng i </p><p>vo hot ng. </p><p>CTCP sa Vit Nam ~ Vinamilk c Forbes Asia vinh danh </p><p>v trao gii thng Top 200 doanh nghip xut sc nht khi vc Chu . </p><p>o 6/2012: Nh my sa Nng i vo hot ng v chnh thc sn xut </p><p>thng mi. </p><p>o 2013: Ngy 21/10/2013, s K hoch v u t tnh Thanh Ha cp giy </p><p>chng nhn ng k doanh nghip cho Cng ty TNHH B sa Thng </p><p>Nht Thanh Ha. Trong , Vinamilk nm gi 96,33% vn iu l v tr </p><p>thnh cng ty m nm quyn chi phi ti doanh nghip ny. </p><p>Ngy 6/12/2013, B K hoch v u t cp giy chng nhn </p><p>u t s 663/BKHT-TRNN cho Cng ty v vic Cng ty mua c </p><p>phn chi phi (70%) ti Drifttwood Dairy Holding Corporation, ti bang </p><p>California, M. </p><p> 1.1.2 Chc nng, nhim v ca Cng ty </p><p>1. 1.2.1. Chc nng </p><p>Chc nng chnh: Sn xut sa v cc ch phm t Sa. </p><p>1. 1.2.2. Nhim v </p><p> Sn xut v phn phi cc sn phm t sa </p></li><li><p>6 </p><p>1. 1.3. c im t chc hot ng SXKD ca Cng ty </p><p>1. 1.3.1. C cu t chc </p><p>1.1.3.2. B my qun l ti Cng ty </p><p>1.1.4. Tnh hnh t chc cng tc k ton ca Cng ty </p><p>1. 1.4.1 T chc b my k ton </p><p>Cng ty p dng m hnh b my k ton phn tn. </p><p>Vn phng cng ty </p><p>Chi nhnh CN TH Chi nhnh NNG Chi nhnh H NI </p><p>CTY C PHN SA VINAMILK </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Trng </p><p>Th </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Thng </p><p>Nht </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Si </p><p>Gn </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Dielac </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa H </p><p>Ni </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Cn </p><p>Th </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Bnh </p><p>nh </p><p>Nh </p><p>my </p><p>sa </p><p>Ngh </p><p>An </p><p>X </p><p>nghip </p><p>kho vn </p><p>S 1.1. C cu t chc CTCP Vinamilk </p><p>S 1.2. T chc v c cu qun l ca CTCP Vinamilk </p></li><li><p>7 </p><p>1. 1.4.2 T chc vn dng ch k ton </p><p>a. T chc vn dng ch chng t </p><p>BCTC ring c lp theo cc Chun mc K ton Vit Nam, Ch K ton </p><p>Vit Nam v cc quy nh php l c lin quan n vic lp v trnh by BCTC. </p><p>b. T chc vn dng h thng ti khon </p><p>Cng ty s dng h thng ti khon k ton Vit Nam. </p><p>c. T chc vn dng hnh thc s k ton </p><p>Cng ty s dng hnh thc chng t ghi s ghi s cc nghip v kinh t pht </p><p>sinh. </p><p>d. T chc vn dng h thng bo co k ton </p><p>BCTC ring, tr bo co lu chuyn tin t ring, c lp trn c s dn tch </p><p>theo nguyn tc gi gc. Bo co lu chuyn tin t ring c lp theo phng php </p><p>gin tip. </p><p>e. T chc vn dng cc phng php k ton </p><p>- HTK: HTK c phn nh theo gi thp hn gia gi gc v gi tr thun c </p><p>th thc hin c. Gi gc c tnh theo phng php bnh qun gia quyn v bao </p><p>gm tt c cc chi ph pht sinh c c HTK a im v trng thi hin ti. i </p><p>vi thnh phm v sn phm d dang, gi gc bao gm nguyn vt liu, chi ph nhn </p><p>cng trc tip v cc chi ph sn xut chung c phn b. Gi tr thun c th thc </p><p>hin c c tnh da vo gi bn ca hng tn khi tr i cc khon chi ph c tnh </p><p> hon thnh sn phm v cc chi ph bn hng. </p><p>- Khu hao TSC hu hnh: c tnh theo phng php ng thng da trn </p><p>thi gian hu dng c tnh ca TSC hu hnh. Thi gian hu dng c tnh nh </p><p>sau: </p><p> Nh ca v vt kin trc 10 50 nm </p><p> My mc v thit b 8 10 nm </p><p> Phng tin vn chuyn 10 nm </p></li><li><p>8 </p><p> Thit b vn phng 3 8 nm </p><p>f. Cc chnh sch k ton ch yu c p dng </p><p>Sau y l nhng chnh sch k ton ch yu c Cng ty p dng trong vic </p><p>lp bo co ti chnh ring ny. </p><p> (a) Cc giao dch bng ngoi t </p><p>Cc khon mc ti sn v n phi tr c gc bng n v tin t khc VND c quy </p><p>i sang VND theo t gi hi oi ca ngy kt thc nin k ton. Cc giao dch </p><p>bng cc n v tin khc VND trong k c quy i sang VND theo t gi hi oi </p><p>xp x t gi hi oi ti ngy giao dch. </p><p> Tt c cc khon chnh lch t gi hi oi c ghi nhn vo bo co kt qu hot </p><p>ng kinh doanh ring. </p><p> (b) Tin v cc khon tng ng tin </p><p>Tin bao gm tin mt v tin gi ngn hng khng k hn. Cc khon tng </p><p>ng tin l cc khon u t ngn hn c tnh thanh khon cao, c th d dng </p><p>chuyn i thnh mt lng tin xc nh, khng c nhiu ri ro v thay i gi tr v </p><p>c s dng cho mc ch p ng cc cam kt chi tin ngn hn hn l cho mc </p><p>ch u t hay l cc mc ch khc. </p><p>(c) Cc khon u t ngn hn v di hn </p><p>(i) Phn loi </p><p>Cng ty phn loi cc khon u t vo chng khon nim yt hoc cha nim yt </p><p>vo cc khon u t ngn hn hoc di hn ty theo d nh v chin lc u t ca </p><p>Cng ty vi nhng cng ty l i tng u t. </p><p> (ii) Ghi nhn </p><p>Cng ty ghi nhn cc chng khon kinh doanh, u t ngn hn v di hn ti ngy k </p><p>kt cc iu khon hp ng u t (hch ton theo ngy giao dch). </p><p> (iii) Xc nh gi tr </p><p>Cc khon u t ngn hn v di hn c th hin bng nguyn gi tr i d phng </p></li><li><p>9 </p><p>gim gi u t. Nguyn gi ca cc khon u t ngn hn v di hn c xc nh </p><p>theo phng php bnh qun gia quyn. </p><p> (iv) Gim gi </p><p>D phng gim gi chng khon nim yt c lp da trn quy nh hin hnh do </p><p>B Ti chnh ban hnh. D phng s c hon nhp khi c s tng ln sau ca </p><p>gi tr c th thu hi do s kin khch quan xy ra sau khi khon d phng c lp. </p><p>D phng hon nhp trong phm vi khng lm gi tr ghi s ca khon u t vt </p><p>qu gi tr ghi s ca khon u t ny khi gi nh khng c khon d phng no </p><p>c ghi nhn. </p><p> (v) Chm dt ghi nhn </p><p>Chng khon kinh doanh, u t ngn hn v di hn c chm dt ghi nhn khi </p><p>quyn li v cc lung tin t khon nhn u t ht hoc Cng ty chuyn giao </p><p>phn ln ri ro v li ch lin quan n quyn s hu. </p><p> (d) Cc khon phi thu </p><p>Cc khon phi thu khch hng v cc khon phi thu khc c phn nh theo </p><p>nguyn gi tr i d phng phi thu kh i. </p><p> (e) Hng tn kho </p><p>Hng tn kho c phn nh theo gi thp hn gia gi gc v gi...</p></li></ul>