Bai Tap Excel Tong Hop

  • View
    365

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Bi 2 Dng cng thc in gi tr vo cc c du ? trong bng sau : TT 1 ? ? ? ? ? ? Ch h Vn Bnh Khnh Doanh Lan Thu Qung Ch : Hthc s dng Ch s trc Ch s sau in tiu th Sn xut 234 500 ? Kinh doanh 132 200 ? Tiu dng 97 150 ? Sn xut 321 600 ? Tiu dng 67 101 ? Tiu dng 31 50 ? Kinh doanh 214 300 ? 1/ Tin cng t tnh nh sau : H Sn xut : 20000 /thng H Kinh doanh : 10000 /thng H Tiu dng : 5000 /thng 2/ Gi in : H Sn xut : 2000 /s H Kinh doanh : 800 /s H Tiu dng : 500 /s 3/ Tng s tin = Tin in+Tin cng t Tin in ? ? ? ? ? ? ? Tin cng t Tin phi tr ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tin phi tr ? ? ? Tin cng t 10000 20000 5000

Loi S h Sn xut ? Kinh doanh ? Tiu dng ? Loi Gi Kinh doanh Sn xut Tiu dng

800 2000 500

Bi 3 Dng cng thc in gi tr vo cc c du ? trong bng sau :

Bng chi tit doanh thuSTT 1 ? ? ? ? ? ? Li xe Trn Nam Nguyn A H Thanh Phm Hng L Khanh Hu V Dng M xe VT ET VT MT ET MT VT Tn xe ? ? ? ? ? ? ? S Km n gi Thnh tin Gim gi Phi tr 20 ? ? ? ? 100 ? ? ? ? 60 ? ? ? ? 120 ? ? ? ? 34 ? ? ? ? 180 ? ? ? ? 250 ? ? ? ?

Bng gi M xe Tn xe n gi VT Vina Taxi 6500 ET Airport Taxi 6000 MT Mai Linh Taxi 5500 Bng Tng kt M xe Tn xe VT ? ET ? MT ?

S ln ? ? ?

Tng thu ? ? ?

Ch : 1/ Gim gi tnh nh sau : - Nu xe i t 100 km n di 200 km n gi gim 5% - Nu xe i t 200 km tr ln n gi gim 10%, cn li khng gim gi 2/ Trch ra danh sch cc xe c M l VT vi y cc ct nh Bng doanh thu 3/ V biu so snh Tng thu ca cc loi xe

Bi 4 Dng cng thc in gi tr vo cc c du ? trong bng sau : TT 1 ? ? ? ? ? M B2 A1 D1 C2 A2 B1 Tn hng Ngy nhp Ngy bn Nhn xt S Lng n gi Thnh tin Thu Gi thnh Giy 5/12/2002 5/15/2002 ? 100 5 ? ? ? Vi bng 1/7/2002 4/17/2002 ? 200 10 ? ? ? Xi mng 7/30/2002 9/28/2002 ? 300 20 ? ? ? Gch 2/1/2002 12/1/2002 ? 120 15 ? ? ? Vi hoa 7/30/2002 9/28/2002 ? 400 15 ? ? ? Ba 5/12/2002 5/15/2002 ? 50 10 ? ? ? Cng ? ? ? ?

Ch : 1/ Nu thi gian lu kho =8

GT Nam GT N GT N GT N N GT N N N N GT Nam

NgSinh Ton 10/10/1979 NgSinh Ton 7/9/1979 NgSinh Ton 7/9/1979 NgSinh Ton 12/5/1979 7/2/1979 NgSinh Ton 3/24/1979 6/11/1980 8/3/1978 4/26/1978 NgSinh Ton 2/10/1979

Anh vn 2 Anh vn 4 Anh vn 4 Anh vn 6 4 Anh vn 9 10 8.5 9.5 9 8.5 8 8.5 8 8 5 5 5

Tin 7 Tin 3 Tin 3 Tin 8.5 9.2 Tin 6.5 6 9.2 7.2

TB

Xp loi 4.67 Km Xp loi 4 Km Xp loi 4 Km Xp loi 7.5 Kh 7.07 Kh Xp loi Gii Gii Gii Gii

Ni hc Trong nc Ni hc Trong nc Ni hc Trong nc Ni hc Trong nc Trong nc Ni hc Trong nc Trong nc M M Ni hc M

TB

TB

TB

TB 8.17 8.17 8.57 8.4 TB 9.8

Anh vn Tin 8 9.4

Xp loi 9.07 Gii

GT N N GT

NgSinh Ton 8/3/1978 4/26/1978 NgSinh Ton

Anh vn 8.5 9.5 8 8.5 Anh vn

Tin 9.2 7.2 Tin

TB

Xp loi 8.57 Gii 8.4 Gii Xp loi

Ni hc M M Ni hc

TB

Bi 28 Cho bng sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngy xut 10/2/1999 10/9/1999 10/16/1999 10/22/1999 11/3/1999 11/12/1999 11/15/1999 11/17/1999 11/23/1999 12/4/1999 12/6/1999 10/22/1999 12/12/1999 12/21/1998 12/26/1998 Tn Phng Hi Vn Hi Vn Phng Vn Hi Vn Phng Phng Vn Hi Hi Vn Loi hng Go ng Vi Vi Sa Go Vi Sa ng Go ng Sa Sa Vi Sa Ni n Thi lan Campuchia Campuchia Campuchia Thi lan Campuchia Campuchia Thi lan Campuchia Thi lan Thi lan Campuchia Thi lan Thi lan Thi lan Tr gi Li nhun Thu $2,455 $270.05 $27.01 $3,214 $263.55 $26.35 $2,132 $298.48 $29.85 $3,673 $514.22 $77.13 $4,356 $217.80 $21.78 $3,293 $362.23 $36.22 $7,431 $1,040.34 $208.07 $886 $44.30 $2.22 $2,365 $193.93 $9.70 $7,481 $822.91 $123.44 $2,196 $180.07 $9.00 $2,356 $117.80 $5.89 $2,167 $108.35 $5.42 $3,245 $454.30 $45.43 $1,286 $64.30 $3.22

Bng li nhun theo Loi hng: Go : 11% ca Tr gi ng : 8.2% Vi : 14% Sa : 5% Thu tnh nh sau = Thu sut * Li nhun di 200 5% t 200 n di 500 : 10 % t 500 n di 1000 : 15 % t 1000 tr ln : 20 %