Bài tiểu luận IMF

  • Published on
    17-Feb-2015

  • View
    203

  • Download
    12

Embed Size (px)

Transcript

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

CHNG I: C S L LUN TRONG QUAN H QUC T GIA VN-IMF 1.1 Tng quan v qu tin t quc t: Ting Anh: International Monetary Fund. Vit tt: IMF * y l mt t chc quc t phi chnh ph c uy tn ln trn th gii, hot ng cng khai, minh bch, c hiu qu, to iu kin ti a cho cc nc ngho, cc nc cha pht trin v mt ti chnh cc quc gia xy dng v pht trin t nc. T chc ny gim st h thng ti chnh ton cu bng theo di t gi hi oi v cn cn thanh ton, cng nh h tr k thut v gip ti chnh khi c yu cu. * Tr s chnh ca IMF t Washington, D.C., th ca Hoa K 1.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin: Nhng mu dch thng mi v ti chnh th gii pht trin mnh m l nh c mt h thng tin t quc t bo m s cn i gia gi tr ca cc ng tin quc gia. Tnh cch c th trao i ca mi ng tin so vi cc ng tin khc l yu t nn tng ca h thng tin t quc t. Mt ng tin quc gia m khng c yu t ny s ch c gi tr ni a. Nhng nu mun tham gia vo nhng trao i kinh t th gii v cho ngi dn c quyn t do di chuyn ra nc ngoi vi mt ng tin khng c gi tr ngoi a l ng li ch a n nhng b tc kinh t v l ngun gc gy ra nhng th trng ch en, t v phc tp cho nhng doanh nghip hoc ngi dn cn ngoi t trong tng quan vi cc nc khc. Nhm 37-73 1

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

Cho ti nm 1914, nhng thanh ton trong trao i thng mi v ti chnh gia cc cng quc kinh t da trn H Thng Tin T Vng m tiu biu nht l h thng tin t ca Anh quc. Ngn Hng Quc Gia Anh l ngn hng trung ng u tin c thnh lp vo cui th k 17 vi mc ch nhm trao i nhng kim kh qu nh vng hay bc ca dn ly tin c kim kh v tin giy. Nh tnh tin li lm tin giy c gi tr v c dn Anh x dng trong nhng trao i thng mi Sau Th Chin Th Nht (1918), cuc khng hong kinh t th gii lm lung chuyn H Thng Tin T Vng. Nhiu ngn hng b ph sn lm nhng ngi gi tin tit kim cng mt ht. Tin giy khng cn c tin tng thc y ngi dn i tin giy ra vng bc. T mi nc t quyt nh gi tr tin nc mnh theo chiu hng mt gi c th cnh tranh vi cc nc khc trn th trng quc t. S khng hong tin t cng lm khng hong kinh t thm trm trng. Cc nc k ngh mnh nh M, Anh, Php. tm nhiu cch lp ra mt h thng tin t mi t nhiu da trn yu t chnh l vng. Ma h nm 1940, mt s trng hp k l xy ra. Hai t tng c o v to bo ca Harry Dester White Ngi M v John Maynard Keynes Ngi Anh gn nh ng thi a ra d tho xy dng mt t chc tin t quc t m hnh ng ca n c gim st thng xuyn bi mt t chc hp tc ch khng phi bng nhng cuc gp g quc t thong hoc. Tuy nhin, phi sau nhiu ln thng thuyt trong iu kin kh khn ca thi chin, cng ng quc t mi chp nhn mt h thng tin t mi v mt t chc gim st n. Nhng thng thuyt cui cng v thnh lp Qu tin t quc t (vit tt l IMF) din ra Bretton Woods, NewHamsphire, Hoa k vo thng 7/1944 gia 44 quc gia. Bt

Nhm 37-73

2

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

u t 1-3-1947 t chc IMF chnh thc i vo hot ng nh mt c quan chuyn mn ca Lin Hp Quc (xem ph lc 1). Khi IMF c 49 thnh vin. Tr s chnh ca IMF Washington D.C v c hai chi nhnh ti Paris v Geneve. Mt nc c th tr thnh thnh vin ca IMF nu n sn sng gn b, trung thnh vi cc chc nng v nguyn tc ch o ca IMF (xem biu 1). T l945 n nay con s thnh vin ca IMF ln ti 187 Quc gia (2008). S lng thnh vin tng u n, khng c bin ng chng t uy tn ca IMF theo nm thng l khng thay i v ngy cng c cng c. Theo nhn nh chung th IMF c coi l mt t chc uy tn ln c tnh c lp cao v cho rng Qu ra nhng chnh sch kinh t ti u cho cc nc thnh vin theo ui v p t cc quyt nh cho cc nc thnh vin v sau gim st vic thc hin. Nhng tri li, chnh cc nc thnh vin nh ra cc chnh sch m IMF phi thc hin. Cc mnh lnh i t Chnh ph cc nc thnh vin n IMF m khng c lnh ngc li. Khi a ra cc quy nh v ngha v ca tng thnh vin i vi Qu hoc a ra nhng iu mc ca hp ng cho vay vi mt thnh vin no , IMF khng t hnh ng m ch ng vai tr trung gian gia kin i a s thnh vin ca qu i vi cc nc thnh vin . 1.1.2Mc ch: - Thc y hp tc quc t thng qua mt thit ch thng trc c trch nhim cung cp mt b my t vn v cng tc nhm gii quyt cc vn tin t quc t . - To iu kin m rng v tng trng cn i hot ng mu dch quc t v nh gp phn vo vic tng cng v duy tr mc cao vic lm, thu nhp thc t v vic pht trin ngun lc sn xut ca tt c cc thnh vin, coi l mc tiu quan trng nht ca chnh sch kinh t. Nhm 37-73 3

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

- Tng cng n nh ngoi hi nhm duy tr mt cch c trt t hot ng giao dch ngoi hi gia cc thnh vin v trnh vic ph gi tin t cnh tranh. - H tr vic thnh lp mt h thng thanh ton a phng gia cc nc thnh vin v xo b cc hn ch v ngoi hi gy phng hi ti s tng trng ca mu dch quc t. - To nim tin cho cc nc thnh vin bng cch cung cp cho h ngun lc d tr ca qu c m bo an ton v to c hi cho h sa cha mt cn i trong cn cn thanh ton quc t. - Rt ngn thi gian v gim bt mc cn bng trong cn cn thanh ton ca cc nc thnh vin. - Trong hn 50 nm qua IF khng nh c vai tr cng nh thc hin mc tiu ca mnh trong vic duy tr s n nh v thc y pht trin kinh t th gii trong iu kin hi nhp kinh t quc t din ra trn quy m ngy cng rng vi tc ngy cng nhanh. 1.1.3 C cu t chc: C cu hin hnh ca IMF gm c Hi ng Thng c, Ban Gim c iu hnh, Tng Gim c, cc Ph Tng Gim c v cc cn b Qu. - Hi ng Thng c: B phn ra quyt nh cao nht ti IMF. Hi ng Thng c bo gm cc Thng c (thng l Thng c Ngn hng Trung ng hoc B trng Ti chnh) v mt Thng c ph khuyt do tng nc hi vin IMF b nhim. Hi ng thng c c mt s cc quyn hn c th, chng hn nh kt np hi vin mi, quyt nh c phn, v phn b ng SDR cng nh cc quyn hn khc khng phn cp cho Ban Gim c iu hnh hoc Tng Gim c. Hi Nhm 37-73 4

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

ng Thng c IMF hp Hi ngh thng nin kt hp vi Hi ngh thng nin ca Hi ng Thng c Ngn hng Th gii. - y ban Ti chnh Tin t Quc t: Trc y gi l y ban Lm thi, do Hi ng Thng c IMF thnh lp vo thng 10/1974 vi chc nng l t vn cho cc Thng c v cc vn tin t quc t. Mi thnh vin trong s 24 thnh vin ca y ban Ti chnh Tin t Quc t cng l Thng c ti IMF, mt B trng hay mt quan chc c chc v tng ng. - Ban Gim c iu hnh: gm 1 Tng Gim c iu hnh v 24 Gim c iu hnh, trong 5 Gim c iu hnh i din cho 5 nc c c phn ln nht ti Qu (M, Nht, c, Anh, Php) v 19 Gim c iu hnh i din cho cc nhm nc c c im ging nhau v kinh t a l, vn ha, tr Nga v Trung quc c Gim c iu hnh ring. - Tng Gim c: do Ban Gim c iu hnh la chn, vi nhim k u tin l 5 nm. Tng Gim c tham gia vo cc bui hp ca Hi ng Thng c, y ban Ti chnh Tin t Quc t v y ban Pht trin. Ngoi ra, Tng Gim c cn ph trch cc cn b IMF. Mi Ph Tng Gim c, ph trch mt b phn di s ch o ca Tng Gim c, c nhim v ch tr cc bui hp ca Ban Gim c iu hnh v duy tr cc mi lin h vi cc quan chc chnh ph ca nc hi vin, vi cc Gim c iu hnh, vi cc c quan thng tin v cc t chc khc. - Cn b Qu: c khong 2700 cn b t hn 191 nc, c t chc thnh 5 V khu vc (V Chu Phi, V Chu u, V Trung ng v Trung , V Chu Thi Bnh Dng v V Ty Bn cu); 9 V chc nng v nghip v c bit (V Ti chnh, V Cc vn ngn sch, Hc vin IMF (bao gm cc hc vin ti Washington D.C, hc vin Vin, hc vin Chu Phi v hc vin Singapore), V Nhm 37-73 5

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

Cc Th trng vn quc t, V Php lut, V cc H thng Ti chnh Tin t, V Xy dng v Kim im Chnh sch, V Nghin cu, V Thng k); 3 V v thng tin lin lc (V i ngoi, Vn phng thng tin lin lc khu vc Chu Thi Bnh Dng, Vn phng Qu ti Lin Hp Quc); 3 B phn gip vic (V th k, V Ngun nhn lc, v V Dch v Tng hp v Cng ngh). Ngoi ra, IMF c hn 60 Vn phng i din ti nhiu nc th gii c trch nhim bo co cho cc V khu vc tng ng. - Cc nc thnh vin IMF Ngy 27 thng 12 nm 1945,iu l thnh lp IMF c 44 nc k kt(trong c M v Lin X c)ngy 1 thng 3 nm 1947,IMF bt u hot ng v tin hnh cho vay khon u tin ngy 8 thng 5 nm 1947. Hin nay,IMF c 187 thnh vin(2008),nhiu hn 6 ln so vi s thnh vin khi n va thnh lp,Cng Ha ong Timor l nc mi c chp nhn l thnh vin ca IMF,in hnh l mt s nc nh: -M : c phn ln nht 17,46 % - c :c phn 6,11 % -Nht : hi vin t nm 1952 phn ng gp SDR : 13312 triu SDR SDR : 891 triu C phn : 6,26% -Anh : c phn 5,05% Nhm 37-73 6

Trng HCN TPHCM-Php : c phn 5,05% -Trung Quc : hi vin t nm 1945 phn ng gp SDR : 4687 triu SDR SDR : 237 triu -Hn Quc : hi vin t nm 1955 phn ng gp : 1633 triu SDR SDR : 73 triu V nhiu quc gia khc

GVHD: Nguyn Anh Tun

y l nhng d liu c c vo thng 8 nm 2008 1.1.4 Chc nng c bn ca IMF: 1. Xc nh h thng ngang gi tin t v t gi hi oi ca cc thnh vin Theo quy nh ca vn bn hip nh u, cc nc thnh vin u p dng h thng ngang gi tin t v TGH c nh. Trong hip nh c ghi : Tt c cc thnh vin cng nhn l ch cho php din ra trn lnh th nc mnh nhng hot ng hi oi gia cc ng tin ca mnh vi ng tin ca nhng nc thnh vin no tn trng mt s cch bit khng qu 1% ch ng gi. Do sc p ca M, Hi ngh Bretton Woods phi chp nhn 1 t l vng USD l 35 USD 1 ounce vng. Cui 1947 B Trng Ti chnh M, ng Johw Suyder tuyn b vi Tng gim c ca IMF l M bn v mua vng bng USD vi gi 35 USD/ ounce cho tt c cc NHTW no c yu cu. iu ny bin h thng Bretton Woods thnh mt h thng bn v USD.

Nhm 37-73

7

Trng HCN TPHCM

GVHD: Nguyn Anh Tun

gii quyt vn d tr ca qu thng 6-1967 Hi ng Thng c IMF nhm hp Rio de Janeiro, th Brazil v chp nhn nguyn tc to ra mt loi d tr quc t mi l SDR (Special drawing right). D tr SDR c th hin di hnh thc bt t, c ghi trong ti khon c bit ca mi nc thnh vin v c th s ng qua chuyn khon. Gi tr ca mi n v SDR lc ban u c n nh l 0,888671 gram vng, tng ng vi hm lng vng ca 1 USD. n nm 1973 v c s th ni hi sut ca USD, gi tr ca SDR c quy nh cn c vo gi tr tng hp ca 16 loi tin t c cn nhc t trng theo tm quan trng ca mi n v tin t th hin qua phn gi tr xut khu ca mi quc gia trong tng gi tr xut khu ca th gii. Nm 1981, gi tr tng hp ch cn cn c vo 5 ng tin ca 5 nc c khi lng xut khu ln nht th gii t 1975 -1979 l USD 40; FRF 11%; GDB 11%; JPY 17%; DEM 21%; C 5 nm duyt li mt ln: mt ln vo u nm 1986, mt ln vo u nm 1991. Tuy nhin sau hn hai thp k, h thng ny bc l nhiu yu km. n u thp k 70 khng hong kinh t cc thnh vin ca qu lm cho n khng th duy tr h thng ngang gi tin t v t gi hi oi c nh gia cc quc gia. H thng Bretton Woods sp hon ton vo nm 1973 khi Tng thng M Nixon tuyn b ngng chuyn i USD ra vng. L do chnh l M khng cn kh nng v d tr vng tip tc quy i vi USD theo t gi 35 USD/ounce vng. p ng c yu cu d tr n nh qu tin t quc t trong hon cnh mi ca nn kinh t quc dn, IMF yu cu cc nc thnh vin thc hin by ngha v c l: - Thi hnh chnh sch t do mua bn vng trn