Bán nắp gang hố ga Hưng Thịnh Ghi ga gang

  • View
    306

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cng ty CP u t v dch v Hng Thnh l mt trong nhng cng ty hot ng trong nhiu lnh vc kinh doanh cc sn phm np ga gang xm, gang cu, ng gangVi kinh nghim lu i trong lnh vc c cc sn phm v gang, cng i ng nhn vin chuyn nghip, tn tnh. Phng Linh lun cam kt mang li cho Qu khch hng s m bo cht lng, gi c tt nht trn th trng. Mi chi tit xin lin h: Phng kinh doanh: Mr Hng - Mobille: 0984 384 573 Cng ty CP u t v Dch v Hng Thnh a ch: Hm 3/57/89 Hong Mai, H Ni Tel: (04) 6655 9887 Email: hungthinhsale@gmail.com

Transcript

  • 1. Cng ty CP u t v dch v Hng Thnh lmt trong nhng cng ty hot ng trongnhiu lnh vc kinh doanh cc sn phm npga gang xm, gang cu, ng gangVikinh nghim lu i trong lnh vc c ccsn phm v gang, cng i ng nhn vinchuyn nghip, tn tnh. Phng Linh luncam kt mang li cho Qu khch hng sm bo cht lng, gi c tt nht trn thtrng.Mi chi tit xin lin h: Phng kinh doanh:Mr Hng - Mobille: 0984 384 573Cng ty CP u t v Dch v Hng Thnha ch: Hm 3/57/89 Hong Mai, H NiTel: (04) 6655 9887Email: hungthinhsale@gmail.comNp h ga thn vung:

2. Np h ga thn vung c bn l: