BẢN TIN năm 2017 - Cairnlea Park Primary School | Our Best ??2017-05-26học sinh, Tinh thần tham gia v Nng cao kết quả học tập. ... thư bo với mật m. ... Ton Nng cao v Ton Chuyn

  • Published on
    28-Mar-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>BN TIN 25 thng 5 nm 2017 </p><p>Nhng ngy cn ghi nh: </p><p> 29/5-2/6: mua sch trong th vin, 8gi 30 3gi 30 </p><p> 9/6: hn cht ng tin i chi Imax, lp 5, $22 </p><p> 12/6: ngy l, hc sinh ngh hc </p><p> 14/6: lp 3 hc hi v Khoa hc ( tnh trong l ph ca trng) </p><p> 21/6: lp 5 i chi Imax </p><p> 22/6: hn cht ng tin i chi Sovereign Hill, lp 2, $42 </p><p> 28/6: ngy gio vin gp ph huynh, 11gi n 7gi, hc sinh ngh hc </p><p> 30/6: hn cht np n xin ti tr cho th thao v i chi (CSEF) </p><p>Thng bo ca Hiu trng: hm qua lp 2-5 tham gia i b gy qu ti cng vin Waterfield </p><p>v lp Prep-1 i sn c ti trng. Xin cm n cc gio vin lp 4 t chc v nhng ph </p><p>huynh n ng h. Tin gy qu s c dng tn trang chi ngoi sn. </p><p>Nh trng cng c t chc Tun l Gio dc vi ch Tinh thn lnh mnh, C th khe </p><p>mnh. Xin cm n nhng ph huynh n tham quan lp hc vo Th Ba v Th Nm. Hc </p><p>sinh rt vui mng khi thy cha m mnh n thm lp. </p><p>Trong bn tin va qua, chng ti thng bo l c Morrison lp 1MM ngh php v c Meletis </p><p>s dy th. Tuy nhin, vic ny c thay i v gio vin dy th n cui nm l c Ashleigh </p><p>Caulfield. </p><p>K hoch hot ng ca trng: trong hc k qua, nh trng duyt xt k hoch hot ng </p><p>4 nm v hin thi c bn bo co. Da vo bo co ny, chng ti son tho k hoch ti </p><p>2017-2020 v chng trnh hot ng cho nm 2017, gm nhng mc tiu: Vn hc tp ca </p><p>hc sinh, Tinh thn tham gia v Nng cao kt qu hc tp. B Gio dc v Hi ng nh trng </p><p> xt duyt. Qy v c th xem trn trang mng trng hoc COMPASS. </p><p>Ghi danh lp Prep 2017: nh trng bt u nhn ghi danh cho nhng em sng trong vng </p><p>Cairnlea hoc anh em ca hc sinh ang hc ti trng. V vic thu nhn hc sinh c gii </p><p>hn, chng ti khng nhn nhng em ngoi vng Cairnlea. </p><p>Khi np n, xin mang theo: </p><p> Giy chng nhn sinh sng vng Cairnlea </p><p> Giy khai sinh hoc h chiu </p><p> Giy chng nhn chch nga y Nhng bui tham quan trng s c t chc vo hc k 2,3 v 4 . Ngy gi c ti vn </p><p>phng hoc trn mng, xin ng k trc. Ln ti l Th Su 16/6 lc 9gi 15. </p></li><li><p>S DNG COMPASS TRN MNG </p><p>Trng Cairnlea c thit lp h thng Compass, gip vic lin lc gia nh trng, gio vin </p><p>v ph huynh. H thng ny s thay th Tiqbiz / Flexibuzz vo cui nm 2017. </p><p>Qu v c th ti Compass App xem trn in thoi, tablet hoc ln mng </p><p>https://cairnleaparkps-vic.compass.education . Ph huynh no cha vo Compass nhn c </p><p>th bo vi mt m. </p><p>Khi vo mng ln u tin, qu v c yu cu i mt m khc, xc nhn a ch in th </p><p>(email) v s in thoi di ng. Nh trng c th dng nhng chi tit ny gi tin nhn v </p><p>tm li mt m. </p><p>Vi h thng Compass, ph huynh c th: </p><p> Xem hc b bn nin 1 nm 2017 ca con mnh (khng in hc b na) </p><p> Lm hn cho ngy gp mt gia ph huynh v gio vin, Th T 28/6/17 </p><p> Xem thng tin cp nht v vic i hc y ca cc lp v c trng </p><p> Thng bo vi trng nhng ngy ngh hc qua hoc sp ti ca con mnh </p><p> Thay i a ch in th v s in thoi di ng </p><p> c bn tin v nhng thng bo khc </p><p> MUA SCH </p><p> TRONG TH VIN </p><p> 29/5 n 2/6 </p><p> 8 gi 30 n 3gi 30 </p><p> NG PHC C M ca mi Th Nm </p><p> 8gi 40 n 9gi Qun o cn tt, gi $5 mt ci. </p><p>Nu con qy v c ng phc c khng mc </p><p>na, xin vui lng tng cho phng bn ng </p><p>phc c ca nh trng. </p><p>Qun o tng cn phi git sch v cn tt. </p><p>Qu v c th mang n vn phng. </p><p>Tin thu c t vic bn ng phc c s </p><p>c gi tng cho qu State School Relief, </p><p>gip ng phc cho nhng em b kh </p><p>khn. </p><p>https://cairnleaparkps-vic.compass.education/</p></li><li><p> Dy km u hng </p><p>(Top Class Tutorials) Con ng tr thnh xut sc </p><p> Dy km hc sinh Lp 1 n Lp 12. </p><p> Nhm mc ch cng c im yu v pht huy im mnh ca hc sinh. </p><p> Bi lm ti lp s c chm im cng ngy. </p><p> C bi tp v nh lm hu ch. </p><p>ONLY $15 for 2 hours. </p><p>Hy gi cho chng ti qua s 9367 9579 (St Albans) tho </p><p>lun v tng lai con qu v v c bit v gi gic cc </p><p>bui hc ca chng ti. </p><p>Cc lp d b Lp 7, VCE, cc chng trnh hc rt v hc bng. </p><p>Tiu hc (Lp 1 6) </p><p>Tiu hc l giai on quan trng </p><p>tr em hc nhng k nng cn bn </p><p>v c, vit v cc khi nim ton </p><p>hc khc nhau. Chng ti c </p><p>chng trnh khuyn khch hc </p><p>sinh pht huy trn tim nng, bao </p><p>gm: </p><p> Bi kim tra chnh t/cc cuc thi </p><p>ua v gii thi ua bng cu </p><p>chng khuyn khch tr em </p><p>hc hnh tin b. </p><p> Cc khi nim ton hc bao gm </p><p>gii ton, phn s, s thp phn </p><p>v ton chia. </p><p> Vit theo cc th loi khc nhau </p><p> c/hiu </p><p> S lc v vit lun (t Lp 4 tr </p><p>ln) </p><p>Trung hc (Lp 7 12) </p><p>Mc ch chng trnh trung hc ca </p><p>chng ti l chun b hc sinh cho </p><p>chng trnh VCE bng cch tp </p><p>trung vo nhng iu sau y: </p><p> Cc phng php vit lun </p><p> Phn tch ngn ng (phn tch cc </p><p>bi bo bt buc i vi Lp 12) </p><p> Cng c cc cch c v tr li </p><p>vn xui </p><p> Tt c cc ti ton hc k c i </p><p>s </p><p> Cc chng trnh ring mn Ton </p><p>v Anh vn dnh cho hc sinh </p><p>Lp 11 v 12, bao gm Vn hc, </p><p>Phng php Ton, Ton Nng </p><p>cao v Ton Chuyn. </p></li></ul>

Recommended

View more >