Bao Cao Thuc Tap

  • Published on
    25-Nov-2015

  • View
    44

  • Download
    8

Transcript

LI CM N

Trng CSP TW Nha Trang Nm hc: 2012 - 2013

LI CM N

Li cm n u tin ti xin gi ti qu thy c Khoa VNH & QTVP trng CSP Trung ng Nha Trang tn ty truyn dy kin thc cho ti trong trong thi gian qua ti c th hon thnh c qu trnh thc tp ny.

V hn ht ti xin cm n ti cc thy, c gio hng dn thc tp.

Bi bo co thc tp ny hon thnh cn nh s gip ca cc anh, ch, c ch ang cng tc ti UBND x Phc Thun, bn b cng ti st cnh trong thi gian qua. Ti xin chn thnh cm n tt c.

Vi thi gian cho php, kh nng nghin cu v kinh nghim thc t cn hn ch chc hn bi Bo co thc tp s c nhiu thiu st. Nhng vi s nghin cu nghim tc, s am m tm ti hc hi, ti rt mong nhn c ch bo tn tnh ca qu thy c, ti xin chn thnh cm n.Sinh vin thc hin

Trn Thi ThunMC LC.................................................2TRANG THNG TIN C NHN SINH VIN..4TRANG THNG TIN C QUAN THC TP..5PHN M U..6

PHN NI DUNG...7

BO CO THC TP7CHNG I : GII THIU V C QUAN, N V THC TP7A. Khi qut v ngnh qun tr vn phng:.7B. Khi qut v UBND x Phc Thun:8I. Gii thiu s lc c quan thc tp.81. Lch s hnh thnh v pht trin82. C cu t chc..8

3. V tr chc nng, nhim v - quyn hn ca c quan93.1. V tr chc nng..93.2. Nhim v - quyn hn...104. S c quan...13S C CU T CHC UBND X PHC THUN..13CHNG II. TNH HNH T CHC THC HIN NGHIP V CNG TC VN PHNG.13A. NI DUNG THC TP13I. Qu trnh kho st tnh hnh v thc tp cng tc vn th, qun tr vn phng v cng tc lu tr c quan:.131. V tr, chc nng:.132. Nhim v - quyn hn:.142.1. Cng tc tham mu tng hp v phc v cc hot ng ca UBND x..142.2. Cng tc ni v ca vn phng; cng tc hnh chnh, vn th, lu tr hin hnh, cng bo v tin hc ca phng:152.3. C cu t chc:15II. Cch b tr ni lm vic, t chc lao ng v trang thit b vn phng:..161. M hnh t chc vn phng c quan:.16S B TR VN PHNG C QUAN172. Trang thit b vn phng c quan.173. Bin vn th chuyn trch:..184. Son tho v ban hnh vn bn:184.1. Cc bc tin hnh son tho v ban hnh vn bn18B TR CC THNH PHN TH THC VN BN.20

4.2. Cc loi vn bn do c quan ban hnh:.215. Qun l cng vn i n:215.1. Nguyn tc gii quyt vn bn n:...215.2. Qu trnh x l vn bn:.225.3. Cng vic vo s ng k..225.4. Trnh v chuyn giao vn bn225.5 Gii quyt cng vn i:235.6. Mt s mu vn bn i n:.246. Cng tc lp h s:.25III. Cng tc lu tr:261. T chc v ch o cng tc lu tr ti c quan:2. Thnh phn, ni dung v khi lng ti liu c bo qun ti c quan:3. Tnh hnh t chc khoa hc ti liu:4. Giao np ti liu:5. Tnh hnh t chc s dng ti liu:6. Tnh hnh bo qun ti liu:7. Tnh hnh ng dng CNTT trong cng tc lu tr:B. PHN THC HNH:I. Hot ng thc tin v kt qu:1. Thm nhp thc t tm hu v c quan, n v thc tp:- Bin php tm hiu:2. Ni dung tm hiu v ngnh o to:2.1. Tm hiu v c cu, cch t chc v hot ng ca vn phng.2.2. Tm hiu nhng hot ng ca c quan, n v thc tp.( Hi ng Nhn Dn UBND x Phc Thun)CHNG 3: NHN XT, XUT GII PHP, KIN NGH:I. Nhn xt:II. xut, kin ngh cc gii php:TRANG THNG TIN C NHN SINH VIN1.H v tn sinh vin: Trn Thi Thun 2.Ngy thng nm sinh: 18/8/19923. Qu Qun: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh 4.Ni c tr: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh5.S CMND: 2152518236. S in thoi: 016537517177. a ch lin lc: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh

8. M s sinh vin: 10771082149. Lp: QP2A

10. Khoa: VNH & QTVP

11. a ch gmail: thaithuancm2@gmail.comBnh nh, ngy 29 thng 3 nm 2013

Ngi vit

Trn Thi ThunTRANG THNG TIN C QUAN THC TP

1. Tn c quan, n v thc tp: UBND x Phc Thun T: 056.3 621375 a ch: Thn Tn Thun Phc Thun Tuy Phc Bnh nh2. Th trng c quan, n v:

Ch Tch c quan: ng Nguyn Tn Phong Ph ch tch: ng L Duy Trinh Vn phng thng k: ng Nguyn Hng Rc Vn phng thng k: ng Hunh Thanh Lm 3. Cc b phn trong c quan:

B phn cng an B phn vn phng thng k B phn ti chnh k ton B phn x i B phn t php h tch B phn vn ha x hi

B phn a cht xy dngPHN M U:

Chng ta bit hot ng qun l ni chung, l mt hot ng i hi nhiu nng lc v t duy trong ch th qun l lun c b phn tr gip ty theo quy m t chc m l mt b phn hay l mt c nhn.

Qun l hnh chnh nh nc l mt hot ng c bit trong i sng x hi. N c trng bi hot ng chp hnh v iu hnh gia c quan cp trn vi c quan cp di, gia c nhn lnh o vi nhng nhn vin trong ni b c quan. Mi c quan qun l hnh chnh nh nc thc hin chc nng trong khun kh nhim v quyn hn thng qua cc quyt nh trong h thng hnh chnh v nhng mi quan h cng tc bn ngoi. Do b my tr gip ca c quan qun l hnh chnh nh nc l yu t c quan tm nh mt im trong tm trong vic nng cao hiu qu hot ng ca c quan.

Trong thc t qun l hnh chnh cn i hi s khoa hc trong khi gii quyt cng vic i hi ngi qun l c mt kin thc tng hp, b tr cng vic mt cnh khoa hc. i hi s kho lo ti tnh trong lnh o, nng ng v sng to khi a ra chin lc v phi bit lng nghe kin ca mi ngi, to ra s hai ha trong cng vic. Bit kt hp nhn nhin mi ngi vi nhau hon thnh tt cng vic, to diu kin thc y ti nng trong mi con ngi pht trin ht kh nng ca mnh trong cng vic.

Do thi gian v phm vi tip cn cng vic cn gii hn nn trong khun kh ca mt Bo co thc tp; ti xin cp n cc hot ng ca vn phng UBDN x Phc Thun ch yu t phng din nhim v ca Vn phng, c bit l cng tc vn th mt khu quan trng trong hnh chnh t chc ca c quan, cng l ni ti c iu kin tip xc cng vic nhiu nht; nhm t mt ci nhn tng qut, khi qut v v tr, chc nng nhim, ngha hot ng ca Vn phng i vi c quan cng nh chc nng ca Vn phng ni chung trong hot ng qun l cc c quan hnh chnh Nh nc.PHN NI DUNG:BO CO THC TP:CHNG I : GII THIU V C QUAN, N V THC TP.

A. KHI QUT V NGNH QUN TR VN PHNG:

Vn phng l b my ca c quan, t chc c trch nhim thu thp, x l v tng hp thng tin phc v lnh o, l b my gip cc nh qun l iu hnh cng vic, ng thi m bo iu kin vt cht, k thut cho hot ng chung ca ton c quan,t chc.

Qun tr hnh chnh vn phng l mt cng tc quan trng i vi bt k mt c quan no, n nh hng n ton b hot ng ca c quan. Cng tc ny nu c thc hin tt s thc y s tin b trn nhiu mt ca t chc v ngc li, nu thc hin khng hiu qu c th tc ng tiu cc n qu trnh pht trin.Qun tr vn phng l mt ngnh rt rng n p ng nhu cu thc tin ca tng c quan, n v. Nhm trang b cho sinh vin nhng kin thc v k nng trong qu trnh t chc v hot ng ca c quan, n v. vic qun l iu hnh c hiu qu, vn dng nhng kin thc c bn trong qu trnh qun l. Qun tr vn phng l phng tin c s dng trong qu trnh t chc hot ng ca c quan, n v.Ngoi ra nhn vo ton b qu trnh qun l, t vic ra quyt nh qun l v t chc thc hin quyt nh, cho n vic kim tra, iu hnh cc quyt nh cho ph hp vi mc tiu ra. Chng ta thy trong cc hot ng, khng c khu no khng cn n vn bn. V th, vic nm r h thng vn bn, phn loi vn bn v qui nh ca nh nc v th thc ca mt vn bn s gip cho ngi son tho c th la chn loi hnh vn bn ph hp vi mc tiu ca vic ban hnh v m bo vn bn c thc thi. Ngoi ra mt nh qun tr cn phi am hiu nhiu lnh vc v kinh t, vn ha, x hi v phi am hiu php lut v cch thc sp xp, t chc cc cuc hi hp v iu hnh hot ng trong vn phng cc khu nghip v khc t n gip cho sinh vin hiu c tng quan ngnh hc v trang b cho mnh mt kin thc c bn v cc nghip v ca cng tc vn th, son tho v ban hnh vn bn, cng tc lu tr ca mt ngi qun tr.Mc ch ca t thc tp ngnh Qun tr vn phng lu tr:Thc tp tt nghip c v tr rt quan trng trong chng trnh o to trnh Cao ng ngnh Qun tr vn phng lu tr. y l t thc tp ca c kha hc, c thc hin sau khi xong chng trnh l thuyt - thc hnh ti trng. gn lin nh trng vi x hi, l lun vi thc tin. Thng qua nghin cu kho st v thc hnh v cng tc vn th; son tho v ban hnh vn bn; cng tc lu tr c quan, doanh nghip cng c kin thc hc, nng cao nng lc v vn dng l lun v thc tin; rn luyn k nng ngh nghip; xy dng phong cch lm vic ca mt cn b khoa hc ngnh Qun tr vn phng lu tr.Nm v hiu c hot ng ca c quan, doanh nghip tch ly kin thc thc t, ly t liu ti liu chun b cho tt nghip.B. KHI QUT V Y BAN NHN DN X PHC THUN:I. Gii thiu s lc c quan thc tp:1. Lch s hnh thnh v pht trin:Sau khi iu chnh li a gii cp huyn theo Quyt nh s 41-HBT ngy 24.8.1981 ca Hi ng B trng, t chc hnh chnh tnh Bnh nh bao gm 11 n v hnh chnh cp huyn, cng t nm 1981 tr li y, cc n v hnh chnh cp x, phng ca cc huyn, th lin tc c s thay i. Ngy 23.9.1981, mt s x ca huyn Tuy Phc, trong c x Phc Thun c s iu chnh li theo Quyt nh s 80- HBT ca Hi ng B trng nc Cng ha X hi Ch Ngha Vit Nam. T sau ngy lp li chnh quyn x tr i, cng vi vic kin ton b my qun l nh nc a phng theo hng tinh, gn v c kh nng cao qun l v pht trin kinh t - x hi thch nghi vi c ch mi, trc ht, tp trung khai thc v huy ng cao nht mi ngun lc, mi tim nng pht trin mnh nng nghip v kinh t nng thn, bo m thu ht i b phn lao ng d tha thng qua s pht trin a dng ca kinh t nng thn v cng cuc cng nghip ha t nc, tng nng sut lao ng x hi, to ra s lng sn phm ln, cht lng cao, gi thnh h, gii quyt vng chc nhu cu lng thc v thc phm cho nhn dn, p ng yu cu nguyn liu cho cng nghip, tng kim ngch xut khu v tng tch ly cho s nghip cng nghip ha, gi gn v khai thc hp l ti nguyn, bo v v ci thin mi trng sinh thi, nhm xy dng nng thn mi, xy dng h thng chnh tr vng mnh, pht huy dn ch, bo m cng bng x hi, tng cng n nh chnh tr, gi vng trt t x hi, cng c vng chc quc phng, an ninh.2. C cu t chc:

- UBND x c 07 b phn chuyn mn, c 20 cn b cng chc, chuyn trch, trong , cn b c trnh i hc: 03 ng ch, cao ng 0 ng ch; trung cp 06 ng ch; HND phng c 29 i biu

- Cc t chc ng, on th: ng b phng c 186 ng vin sinh hot 22 chi b. 05 on th chnh tr: y ban mt trn t quc, Hi lin hip ph n, Hi nng dn, Hi cu chin binh, on thnh nin v cc on th X Hi.3. V tr, chc nng, nhim v v quyn hn ca c quan:

3.1. V tr, chc nng:

Cn c vo Hin php nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam nm 1992 qui nh v t chc v hot ng ca Hi ng nhn dn v y ban nhn dn th hi ng nhn dn l c quan quyn lc nh nc a phng, i din cho ch, nguyn vng v quyn lm ch ca nhn dn, do nhn dn a phng bu ra, chu trch nhim trc nhn dn a phng v c quan nh nc cp trn, cn y ban nhn dn do hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca hi ng nhn dn, c quan hnh chnh nh nc a phng, chu trch nhim chp hnh hin php, lut, cc vn bn ca c quan nh nc cp trn, ngh quyt ca hi ng nhn dn cng cp v hot ng theo nguyn tc tp trung dn ch. Vi phng chm , sau hn 25 nm (1975-2000) xy dng v pht trin, thng qua su k bu c kin ton b my qun l nh nc a phng, i biu hi ng nhn dn cc cp tnh Bnh nh nu cao phm cht, o c cch mng ca ngi cng dn, gng mu tun theo hin php v php lut ca nh nc, ht lng v li ch ca dn tc, ca nhn dn, lin h gn b vi nhn dn, lm trn chc nng kim tra, gim st v ng vin nhn dn thc hin thng li k hoch kinh t-x hi hng nm ca a phng, u tranh loi tr nhng hnh vi khng hp php ra khi i sng php ch nh nc. Nn y ban nhn dn x l c quan qun l nh nc thc hin chc nng nhim v theo quy nh ca cp x, phng. Hng nm ng y, UBND x lnh o t chc thc hin v ch tiu nhim v do UBND Huyn, UBND Tnh giao v pht trin kinh t, x hi, bo m an ninh quc phng trn a bn; thc hin cng tc xy dng ng, xy dng h thng chnh tr v qun l Nh nc a phng.

Lm vic theo nguyn tc tp trung dn ch, pht huy vai tr lnh o tp th, cao trnh nhim c nhn v tinh thn ch ng, sng to ca tng ng ch cn b. Mi vic ch c giao cho mt ngi ph trch v chu trch nhim chnh. Mi thnh vin y ban nhn dn phng chu trch nhim c nhn v lnh vc c phn cng.

Gii quyt cc cng vic ca cng dn v t chc theo ng php lut, ng thm quyn phm vi trch nhim, bo m cng khai, minh bch, kp thi, hiu qu; Theo ng trnh t, thi hn quy nh ca quy trnh, k hoch cng tc ra.

Cn b, cng chc x nm bt c s, lng nghe kin ng gp ca nhn dn, c thc hc tp nng cao trnh , tng bc thi ua hot ng ca y ban nhn dn x ngy cng i vo nn np v mc tiu xy dng chnh quyn c s vng mnh, nng cao i sng nhn dn.

3.2. Nhim v, quyn hn:

3.2.1. Trong lnh vc xy dng k hoch pht trin kinh t - x hi hng nm trnh Hi ng nhn dn cng cp thng qua trnh U ban nhn dn huyn ph duyt; t chc thc hin k hoch : + Lp d ton thu ngn sch nh nc trn a bn; d ton thu, chi ngn sch a phng v phng n phn b d ton ngn sch cp mnh; d ton iu chnh ngn sch a phng trong trng hp cn thit v lp quyt ton ngn sch a phng trnh Hi ng nhn dn cng cp quyt nh v bo co U ban nhn dn, c quan ti chnh cp trn trc tip; + T chc thc hin ngn sch a phng, phi hp vi cc c quan nh nc cp trn trong vic qun l ngn sch nh nc trn a bn x, th trn v bo co v ngn sch nh nc theo quy nh ca php lut; + Qun l v s dng hp l, c hiu qu qu t c li phc v cc nhu cu cng ch a phng; xy dng v qun l cc cng trnh cng cng, ng giao thng, tr s, trng hc, trm y t, cng trnh in, nc theo quy nh ca php lut; + Huy ng s ng gp ca cc t chc, c nhn u t xy dng cc cng trnh kt cu h tng ca x, th trn trn nguyn tc dn ch, t nguyn. Vic qun l cc khon ng gp ny phi cng khai, c kim tra, kim sot v bo m s dng ng mc ch, ng ch theo quy nh ca php lut. 3.2.2. Trong lnh vc nng nghip, lm nghip, ng nghip, thu li v tiu th cng nghip, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc v hng dn vic thc hin cc chng trnh, k hoch, n khuyn khch pht trin v ng dng tin b khoa hc, cng ngh pht trin sn xut v hng dn nng dn chuyn i c cu kinh t, cy trng, vt nui trong sn xut theo quy hoch, k hoch chung v phng tr cc bnh dch i vi cy trng v vt nui; + T chc vic xy dng cc cng trnh thu li nh; thc hin vic tu b, bo v iu, bo v rng; phng, chng v khc phc hu qu thin tai, bo lt; ngn chn kp thi nhng hnh vi vi phm php lut v bo v iu, bo v rng ti a phng; + Qun l, kim tra, bo v vic s dng ngun nc trn a bn theo quy nh ca php lut; + T chc, hng dn vic khai thc v pht trin cc ngnh, ngh truyn thng a phng v t chc ng dng tin b v khoa hc, cng ngh pht trin cc ngnh, ngh mi. 3.2.3. Trong lnh lc xy dng, giao thng vn ti, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc thc hin vic xy dng, tu sa ng giao thng trong x theo phn cp; + Qun l vic xy dng, cp giy php xy dng nh ring l im dn c nng thn theo quy nh ca php lut, kim tra vic thc hin php lut v xy dng v x l vi phm php lut theo thm quyn do php lut quy nh; + T chc vic bo v, kim tra, x l cc hnh vi xm phm ng giao thng v cc cng trnh c s h tng khc a phng theo quy nh ca php lut; + Huy ng s ng gp t nguyn ca nhn dn xy dng ng giao thng, cu, cng trong x theo quy nh ca php lut. 3.2.4. Trong lnh vc gio dc, y t, x hi, vn ho v th dc th thao, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + Thc hin k hoch pht trin s nghip gio dc a phng; phi hp vi trng hc huy ng tr em vo lp mt ng tui; t chc thc hin cc lp b tc vn ho, thc hin xo m ch cho nhng ngi trong tui; + T chc xy dng v qun l, kim tra hot ng ca nh tr, lp mu gio, trng mm non a phng; phi hp vi U ban nhn dn cp trn qun l trng tiu hc, trng trung hc c s trn a bn; + T chc thc hin cc chng trnh y t c s, dn s, k hoch ho gia nh c giao; vn ng nhn dn gi gn v sinh; phng, chng cc dch bnh; + Xy dng phong tro v t chc cc hot ng vn ho, th dc th thao; t chc cc l hi c truyn, bo v v pht huy gi tr ca cc di tch lch s - vn ho v danh lam thng cnh a phng theo quy nh ca php lut; + Thc hin chnh sch, ch i vi thng binh, bnh binh, gia nh lit s, nhng ngi v gia nh c cng vi nc theo quy nh ca php lut; + T chc cc hot ng t thin, nhn o; vn ng nhn dn gip cc gia nh kh khn, ngi gi c n, ngi tn tt, tr m ci khng ni nng ta; t chc cc hnh thc nui dng, chm sc cc i tng chnh sch a phng theo quy nh ca php lut; + Qun l, bo v, tu b ngha trang lit s; quy hoch, qun l ngha a a phng. 3.2.5. Trong lnh vc quc phng, an ninh, trt t, an ton x hi v thi hnh php lut a phng, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc tuyn truyn, gio dc xy dng quc phng ton dn, xy dng lng x chin u trong khu vc phng th a phng; + Thc hin cng tc ngha v qun s v tuyn qun theo k hoch; ng k, qun l qun nhn d b ng vin; t chc thc hin vic xy dng, hun luyn, s dng lc lng dn qun t v a phng; + Thc hin cc bin php bo m an ninh, trt t, an ton x hi; xy dng phong tro qun chng bo v an ninh T quc vng mnh; thc hin bin php phng nga v chng ti phm, cc t nn x hi v cc hnh vi vi phm php lut khc a phng; + Qun l h khu; t chc vic ng k tm tr, qun l vic i li ca ngi nc ngoi a phng. 3.2.6. Trong lnh vc chnh sch dn tc v tn gio: Trong vic thc hin chnh sch dn tc v chnh sch tn gio, U ban nhn dn x, th trn c nhim v t chc, hng dn v bo m thc hin chnh sch dn tc, chnh sch tn gio; quyn t do tn ngng, tn gio ca nhn dn a phng theo quy nh ca php lut. 3.2.7. Trong vic thi hnh php lut, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc tuyn truyn, gio dc php lut; gii quyt cc vi phm php lut v tranh chp nh trong nhn dn theo quy nh ca php lut; + T chc tip dn, gii quyt khiu ni, t co v kin ngh ca cng dn theo thm quyn; + T chc thc hin hoc phi hp vi cc c quan chc nng trong vic thi hnh n theo quy nh ca php lut; t chc thc hin cc quyt nh v x l vi phm hnh chnh theo quy nh ca php lut.4. S c quan:S C CU T CHC UBND X PHC THUN

CHNG II : TNH HNH T CHC THC HIN NGHIP V CNG TC VN PHNG.A. NI DUNG THC TP.I. Qu trnh kho st tnh hnh v thc tp cng tc vn th, qun tr vn phng v cng tc lu tr ca c quan:1. V tr, chc nng:Vn phng thng k y ban nhn dn x Phc Thun (sau y gi tt l Vn phng) l c quan chuyn mn, b my gip vic ca y ban nhn dn x v Ch tch y ban nhn dn x; c chc nng tham mu - tng hp gip cho y ban nhn dn x, Ch tch y ban nhn dn x ch o, iu hnh cc hot ng ca x; gip y ban nhn dn x iu ha, phi hp cc hot ng chung ca cc Phng, ban, ngnh, y ban nhn dn x ; m bo cc iu kin vt cht, k thut phc v cho hot ng ca y ban nhn dn x.Vn phng c t cch php nhn, c cp kinh ph hot ng v m ti khon ti Kho bc Nh nc theo quy nh.

2. Nhim v - quyn hn:2.1. Cng tc tham mu - tng hp v phc v cc hot ng ca y ban nhn dn x:2.1.1. Trnh y ban nhn dn x chng trnh lm vic, k hoch cng tc hng tun, thng, qu, su thng v c nm ca y ban nhn dn x. n c, kim tra cc Phng, y ban nhn dn X trong vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc ca y ban nhn dn x Phc Thun; theo di, n c, kim tra cng tc phi hp gia cc Phng, y ban nhn dn X theo quy nh ca php lut;2.1.2. Thu thp, x l thng tin, chun b cc bo co phc v cng tc lnh o, ch o, iu hnh ca y ban nhn dn v Ch tch y ban nhn dn x theo quy ca php lut. Thc hin cng tc thng tin bo co nh k, t xut c giao theo quy nh ca php lut;2.1.3. Gip y ban nhn dn v Ch tch y ban nhn dn x Phc Thun gi mi quan h phi hp cng tc vi vi Huyn y, Thng trc Huyn y, Thng trc Hi ng nhn dn x, y ban Mt trn T quc Vit Nam x Phc Thun, cc on th phng, cc c quan, t chc;2.1.4. Ch tr son tho cc n, d tho vn bn theo phn cng ca Ch tch y ban nhn dn x Phc Thun; theo di, n c cc Phng - Ban, y ban nhn dn X son tho, chun b cc n c phn cng ph trch;2.1.5. Chu trch nhim r sot trnh t th tc, th thc n, vn bn trc khi trnh y ban nhn dn X v Ch tch y ban nhn dn X xem xt, quyt nh;2.1.6. Theo di, n c cc Phng Ban, y ban nhn dn X Phng, gip y ban nhn dn X kim tra vic thc hin kin ch o ca y ban nhn dn, Ch tch v cc Ph Ch tch y ban nhn dn X;Ch tr phi hp vi cc c quan lin quan lp, iu chnh Chng trnh xy dng vn bn quy phm php lut ca y ban nhn dn trnh X y ban nhn dn X xem xt, quyt nh;2.1.7. T chc cng b, truyn t cc quyt nh, ch th ca y ban nhn dn X ; cc vn bn quy phm php lut ca c quan Nh nc cp trn c lin quan;2.1.8. Phi hp vi Vn phng Tip cng dn X Phc Thun gip Ch tch v cc Ph Ch tch y ban nhn dn X t chc tip cng dn, tip nhn v gii quyt cc n th khiu ni, t co theo quy nh;2.1.9. T chc phc v cc phin hp, bui lm vic, tip khch ca y ban nhn dn X Phc Thun, Ch tch v cc Ph Ch tch y ban nhn dn X;2.1.10. Thc hin cc nhim v khc do y ban nhn dn, Ch tch y ban nhn dn huyn Tuy Phc giao;2.2. Cng tc ni v ca Vn phng; cng tc hnh chnh, vn th, lu tr hin hnh, Cng bo v tin hc ca UBND X : 2.2.1. Qun l thng nht vic ban hnh vn bn ca y ban nhn dn X, Ch tch y ban nhn dn X ; qun l, t chc thc hin cng tc vn th, lu tr hin hnh ca hng dn,Vn phng y ban nhn dn X v nghip v hnh chnh, vn th, tin hc ha qun l hnh chnh Nh nc theo quy nh ca php lut;2.2.2. Trnh y ban nhn dn X quy hoch, k hoch di hn, hng nm, cc chng trnh, d n thuc phm vi qun l ca Vn phng;2.2.3. Trnh y ban nhn dn X chng trnh, bin php t chc thc hin cng tc ci cch hnh chnh Nh nc thuc phm vi ca Vn phng;2.2.4. Qun l t chc cn b, cng chc, vin chc, ngi lao ng; xy dng quy hoch, k hoch o to, bi dng cn b, cng chc, vin chc ca Vn phng;2.2.6. Gii quyt khiu ni, t co; thc hin cng tc phng, chng tham nhng; thc hnh tit kim, chng lng ph trong phm vi qun l ca Vn phng theo quy nh ca php lut v phn cng ca Ch tch y ban nhn dn X;2.2.7. Lp d tr kinh ph hot ng hng nm ca y ban nhn dn X; thc hin vic qun l, chi tiu, thanh quyt ton ti kha ca y ban nhn dn X theo ch ti chnh Nh nc;2.2.8. Qun l ti sn, trang thit b, c s vt cht k thut c giao theo quy nh ca php lut;

3. C cu t chc:

3.1. Vn phng gm c 02 Vn phng thng k v mt s b phn khc, s lng Vn phng thng k do Ch tch y ban nhn dn X Phc Thun quyt nh. Vn phng - thng k ca Vn phng do Ch tch y ban nhn X b nhim, min nhim, khen thng, k lut theo quy nh ca php lut;

3.2. Vn phng lm vic theo ch th trng, Vn phng thng k va l ngi ch o va l ngi iu hnh cc hoy ng ca Vn phng; sp xp, t chc b my Vn phng theo quy nh; chiu trch nhim trc y ban nhn dn X v trc php lut v ton b hot ng ca Vn phng;

3.3. Vn phng thng k c trch nhim gi gn, bo qun v s dng con du ng theo quy nh; phi hp, n c cc phng Ban trong y ban nhn x chun b cc n trnh y ban nhn dn Huyn; thng bo truyn t kin ch o ca Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn Huyn cc Phng Ban, y ban nhn dn X thc hin;

3.4. Cc b phn trong Vn phng: B phn k ton, b phn vn th l cc b phn gip vic cho Vn phng thng k, c Vn phng thng k phn cng theo di tng khi cng vic v chu trch nhim trc Vn phng, trc php lut v cc lnh vc cng vic c phn cng ph trch.II. Cch b tr ni lm vic, t chc lao ng v trang thit b vn phng:1. M hnh t chc vn phng c quan:

Vn phng ca c quan c b tr theo kiu hin i hn ch vic lng ph thi gian cng sc vo t chc, iu hnh hot ng ca vn phng v gim c chi ph v qun l iu hnh. ng thi n cng gip cho nh lnh o thot khi nhng cng vic hnh chnh mang tnh s v, to iu kin cho mi cn b, vin chc vn phng pht huy c tnh sng to, t ch v hon thnh tt nhim v ca mnh mt cch tt nht.

Vn phng c phn theo chc nng v nhim v ca tng phng ban nhng.Cc hot ng tp trung vo mt u mi duy nht t di s iu hnh ca nh qun tr hnh chnh.

* u im ca hnh thc ny l d iu hnh cng vic, huy ng nhn s, d kim tra, iu ng trang thit b, phng tin lm vic...

* Nhc im ca hnh thc ny l n kh chuyn mn ha, cng vic thiu chnh xc, c th dn n tr tr do chuyn giao cng vic, kh quan tm ng mc tng loi cng vic.S VN PHNG UBND X PHC THUN

2. Trang thit b vn phng c quan:- Cc trang thit b trong Vn phng c b tr mt cch hp l nhm phc v cho cng vic ca mnh c thun li hn. Hin nay vn phng c: in thoi bn, my photocopy, my in, my vi tnh bn. Mi phng c b tr mt my tnh t 01 02 ci phc v cho cng tc ca mnh.2.1. in thoi:

- in thoi l mt phng tin k thut dng thng xuyn lin lc hu ch gia hai C quan, n v, hoc gia hai c nhn.

- in thoi ang c coi l cng c giao tip hng u v mc tin li thng dng, nhanh chng, d s dng, c phn hi ngay.

2.2. My photocopy: vic dng my photocopy gia tng nhanh chng v tr nn ph bin v rng ri c nhiu my photocopy chng c s dng mt s nguyn tc khc nhau to bn sao n cn to ra mt bn sao thu nh hay phng to so vi bn gc.2.3. My tnh:

L mt tp hp 4 n v; thit b bn phm, b x l, thit b hin th v my in tt c cc n v ny c th di dng tng module c lin kt vi nhau. N cung cp nhng tin nghi ton din, trong cung cp h thng lu tr h s, cung cp mt bn tnh, cung cp module, ha tt c u c kt ni vi nhau th t l cung cp tin nghi x l vn bn.

Cc my x l vn bn c th c ni vi my in chia lm 2 loi my in, ma trn v my in dng bnh xe rng ca tt c cc thng tin v ni dung ca mt cng vn hay quyt nh u c ph chiu ln giy, khi mt t giy c a vo my v mt trang hon chnh c in ra.

2.4. My nh ch:

C nhiu thun li, n to ra vn bn r v u n n c th to bng d dng, tc l to cc ct thng tin, vi giy carbon. N c th cung cp nhiu bn sao ca mt ti liu cho php iu hnh vin to ra nhng kiu vn bn ging nh my in vi mt tc nhanh hn nhiu so vi vit tay, cc ch ci c th hin r trn bn phm, phng php s dng nh my vi tnh c phm chc nng nh phm shift.

Ngoi ra, Vn phng UBND c trang b cc trang thit b khc nh bn, gh, t v cc trang thit b khc ph v cho hot ng ca c quan.3. Bin ch vn th chuyn trch:

Do Ch tch UBND X quyt nh trn c s bin ch hnh chnh ca c UBND Tnh giao. Cn c chc nng, nhim v nu trn, Vn phng HND v UBND X hnh thnh cc b phn cng tc c lnh o Vn phng v cn b cng chc gip vic v theo di, thc hin nhim v c phn cng, c th nh sau:

- T chuyn vin nghin cu tng hp;

- T tip nhn v giao tr kt qa;

- T hnh chnh qun tr ( k c vn th, lu tr );

- Thi ua khen thng.Hin ti cn b cng chc v ngi lao ng ca Vn phng HND & UBND X Phc Thun l 05, trong c 02 bin ch./.

4. Son tho v ban hnh vn bn:4.1 Cc bc tin hnh son tho v ban hnh vn bn:

Vn phng UBND X ch yu ban hnh cc vn bn hnh chnh thng thng trong gii quyt cc cng vic ca mnh. Chnh v vy, ch th ban hnh, c nhn, n v son tho phi m bo trnh t, th tc xy dng v ban hnh vn bn ca Vn phng UBND X l rt cn thit v quan trng bi v mt mt, m bo tnh hp php v hp l ca ca vn bn, mt khc y l iu kin quan trng quyt nh cht lng ca mt vn bn.Ti UBND X , cho n nay cha c mt vn bn no quy nh c th, chi tit v trnh t, th tc ban hnh vn bn qun l nh nc, hu ht cc vn bn qun l nh nc c ban hnh ch yu da trn quy nh php lut ca c quan nh nc cp trn. Vic cc c quan nh nc phi xc nh mt trnh t, th tc cho vic xy dng v ban hnh vn bn qun l nh nc ni chung l rt kh, c bit Vn phng l mt n v nh trong UBND X. Ty theo tnh cht, ni dung v hiu lc php l ca tng loi vn bn m c th xy dng mt quy trnh ban hnh sao cho thch hp.

Quy trnh chi tit cho vic son tho mt vn bn hnh chnh c xy dng da trn yu cu thc t t ra i vi vn bn . Tuy nhin c th khi qut quy trnh ny bao gm cc bc c bn sau:

Bc 1: Xc nh mc ch v ni dung cc vn cn vn bn ha. Xc nh tn loi vn bn v i tng ca vn bn;

Bc 2: Xy dng d tho trn c s cc thng tin c chn lc; hon thin bn tho v th thc, ngn ng;

Bc 3: Thng qua lnh o;

Bc 4: X l k thut, trnh lnh o k vn bn v ban hnh theo thm quyn quy nh. Quy trnh ny thng p dng i vi cc loi cng vn, cc thng bo, bo co, cng in C quan, n v son tho cn ch mt s bc quan trng c nh hng n cht lng vn bn (giai on xy dng v thng qua cng; giai on tham kho kin ca cc i tng lin quan) i vi nhng vn bn c bit.B TR CC THNH PHN TH THC VN BN

(Trn mt trang giy kh A4: 210 mm x 297 mm)

Ghi ch:

s:Thnh phn th thc vn bn

1:Quc hiu

2:Tn c quan, t chc ban hnh vn bn

3:S, k hiu ca vn bn

4:a danh v ngy, thng, nm ban hnh vn bn

5a:Tn loi v trch yu ni dung vn bn

5b:Trch yu ni dung cng vn hnh chnh

6:Ni dung vn bn

7a, 7b, 7c:Chc v, h tn v ch k ca ngi c thm quyn

8:Du ca c quan, t chc

9a, 9b:Ni nhn

10a:Du ch mc mt

10b:Du ch mc khn

11:Du thu hi v ch dn v phm vi lu hnh

12:Ch dn v d tho vn bn

13:K hiu ngi nh my v s lng bn pht hnh

14:a ch c quan, t chc; a ch E-Mail; a ch Website; s in thoi, s Telex, s Fax

4.2. Cc loi vn bn do c quan ban hnh:

Qua bo co v tng kt tnh hnh thc hin nhim v cng tc nm 2011, phng hng nhim v cng tc nm 2012 ca Vn phng, trong nm 2011 Vn phng tham mu cho lnh o ban hnh trn 157 Quyt nh, 203 Thng bo, 168 Bo co, 125 Ch th, 2572 giy mi, 76 phiu chuyn, 193 t trnh. Cng tc son tho u ng trnh t, th thc theo quy nh ca php lut hin hnh.5.Qun l cng vn i n:

Trong thi gian thc tp ti Vn phng, c nhn em c thc lnh nhng nghip v ch yu ca cng tc vn th ca c quan. Cc khu nghip v ch yu ca cng tc vn th.5.1. Nguyn tc gii quyt vn bn n:

Tt c vn bn n u phi thng qua vn th ca c quan ng k vo s qun l thng nht . Sau vn bn c chuyn giao qua th trng ca c quan; Khi tip nhn chuyn giao vn bn c bn giao k nhn r rng. m bo nhanh chng chnh xc, gi gn b mt

5.2. Qu trnh s l vn bn:

Vn th nhn vn bn n, S b phn loi, bc b vn bn, vn bn c dy ha tc phi bc trc. i chiu s, k hiu, s lng vn bn ghi ngoi b vi thnh phn tng ng ca vn bn ly trong phong b v i chiu vi phiu gi. Khi nhn vn bn vn th phi k, tr li phiu gi cho c quan gi vn bn qua nhn vin bu in.

Sau khi nhn vn bn, vn th phi ng du n, ghi s n, ngy thng nm n ca vn bn. Du phi c ng r rng v thng nht vo khong trng di s v k hiu, trch yu.

5.3. Cng vic vo s ng k:

Bao gm ghi li nhng thng tin c quan ca vn bn, ti liu; i hi khng trng lp, khng b st, mi vn bn ch ng k mt ln. Hnh thc chnh ng k ca c quan l dng s.

5.4. Trnh v chuyn giao vn bn:

Vn th trnh cho ngi c trch nhim v ng u vn phng sau nhn li chuyn n ng i tng chu trch nhim gii quyt v i tng phi k nhn vo s chuyn giao vn bn ca vn th. Vn bn chuyn n ngy no phi chuyn giao vo ng ngy . Nu nhiu ngi gii quyt, vn bn phi c sao gi cho nhiu n v, c nhn, vn bn gc c lu. Vn bn n c chuyn giao cho cc n v hoc c nhn gii quyt cn c vo kin ca ngi c thm quyn. Vic chuyn giao vn bn n cn bo m nhng yu cu: nhanh chng, ng i tng, cht ch. Cn b vn th ca n v vn phng sau khi tip nhn vn bn n, phi vo s ng k ca n v, trnh th trng n v xem xt v cho kin phn phi, kin ch o gii quyt (nu c). Cn c vo kin ca th trng n v, vn bn n c chuyn cho c nhn trc tip theo di, gii quyt. Tu theo s lng vn bn n hng nm, cc c quan, t chc quyt nh vic lp s chuyn giao vn bn n theo hng dn nh sau:

- i vi nhng c quan, t chc tip nhn di 2000 vn bn n mt nm th nn s dng ngay s ng k vn bn n chuyn giao vn bn;

- Nhng c quan, t chc tip nhn trn 2000 vn bn n mt nm cn lp s chuyn giao vn bn n.S CHUYN GIAO VN BN N

( theo Cng vn s 425/VTLTNN-NVTW ngy 18 thng 7 nm 2005 ca Cc Vn th v Lu tr nh nc)

1. Mu s :S chuyn giao vn bn n nn c in sn, kch thc: 210mm x 297mm hoc 148mm x 210mm.

a) Ba v trang u:Ba v trang u ca s c trnh by tng t nh ba v trang u ca s ng k vn bn n, ch khc tn gi l S chuyn giao vn bn n v khng c dng ch T s ... n s ...

b) Phn ng k chuyn giao vn bn n:Phn ng k chuyn giao vn bn n c th c trnh by trn trang giy kh A4 theo chiu rng (210mm x 297mm) hoc theo chiu di (297mm x 210mm) bao gm 05 ct theo mu sau:

Ngy chuynS nn v hoc ngi nhnK nhnGhi ch

(1)(2)(3)(4)(5)

2. Hng dn ng k:Ct 1: Ngy chuyn. Ghi ngy, thng chuyn giao vn bn n cho cc n v, c nhn; i vi nhng ngy di 10 v thng 1, 2 th phi thm s 0 trc, v d: 05/02, 21/7, 31/12.

Ct 2: S n. Ghi theo s c ghi trn du n.

Ct 3: n v hoc ngi nhn. Ghi tn n v hoc c nhn nhn vn bn cn c theo kin phn phi, kin ch o gii quyt ca ngi c thm quyn.

Ct 4: K nhn. Ch k ca ngi trc tip nhn vn bn.

Ct 5: Ghi ch. Ghi nhng im cn thit (bn sao, s lng bn...).

S chuyn giao vn bn mt n

Trong trng hp cn thit, cc c quan, t chc c th lp s chuyn giao vn bn mt n ring. Mu s chuyn giao vn bn mt n tng t nh s chuyn giao vn bn n (loi thng), nhng phn ng k chuyn giao vn bn c b sung ct Mc mt ngay sau ct S n (ct 2).

Vic ng k chuyn giao vn bn mt n c thc hin tng t nh i vi vn bn n (loi thng) theo hng dn ti khon 2 ca Ph lc ny, ring ct 3 Mc mt phi ghi r mt (Mt, Ti mt hoc Tuyt mt) ca vn bn n../.5.5. Gii quyt vn bn i:Tt c cc vn bn i ca c quan phi c ng k vo s qun l vn bn i b phn vn th v phi c kim tra v ni dung v hnh thc trc khi gi i.Trnh t qun l vn bn i ca vn th vn phng UBND x c bn tun th theo cc quy nh ca Ngh nh 110/2004/N-CP ca Chnh ph ngy 08/4/2008 v cng tc vn th v s hng dn c th chi tit v nghip v qun l vn bn i ti Cng vn s 425/VTLTNN-NVTW ca Cc Vn th Lu tr nh nc ngy 18/7/2005. Theo , cc vn bn nh: Quyt nh, Bo co, Bin bn, Thng bo, Cng vn, T trnh, K hoch, Ch th. Mi cng vn, giy t ly danh ngha c quan, n v hay mt t chc no gi ra ngoi hoc trong ni b c quan u phi c Ch tch, Ph Ch tch k chnh thc, sau phi chuyn qua b phn Vn th ng k, ng du. Tt c cc cng vn i phi ly s ring cho tng loi. Khi ghi ngy, thng, nm vn bn cc ngy di 10 v cc thng di 3 phi c thm s 0 vo pha trc. C th trnh t cc bc qun l vn bn i ca Vn phng UBND x:

Vn bn i c chuyn giao theo nguyn tc: Vn th ng du sau khi ng k v lm th tc gi i. Ch tip nhn pht hnh nhng vn bn c nh my ng qui nh, ng th thc v cn c php l.

Vn bn i c pht hn theo qui nh sau:

- Ghi s ca vn bn.

- Ghi ngy thng nm ca vn bn theo ng ngy thng gi i.

- ng du ln vn bn c ch k hp l ri vo s vn bn i.

- Vn bn i c chuyn i trong ngy v nu l loi b mt th km theo phiu gi. Mi vn bn i phi lu t nht l mt bn ( theo qui nh l hai bn, mt lp h s lu tr v mt lu vn th tra tm, cc vn bn i thng l cc quyt nh, thng bo, bo co...

5.6. Mt s mu vn bn i - n:

Mu s ng k cng vn n

(theo cng vn s 425/VTLTNN-NVTW ngy 18/7/2005 ca

Cc vn th v lu tr nh nc)

Ngy nS nTc giS, k hiuNgy thngTn loi v trch yu ni dungn v hoc ngi nhnK nhnGhi ch

123456789

Mu s theo di gii quyt vn bn n

(theo cng vn s 425/VTLTNN-NVTW ngy 18/7/2005 ca

Cc vn th v lu tr nh nc)

S nTn loi, s v k hiu, ngy thng v tc gi vn bnn v hoc ngi nhnThi hn gii quytTin gii quytS k hiu vn bn tr liGhi ch

1234567

Mu s ng k cng vn i

(theo cng vn s 425/VTLTNN-NVTW ngy 18/7/2005 ca

Cc vn th v lu tr nh nc)

Ngy thng nm S/ k hiuTrch yuNgi kS TrangS bn iNi nhnLu

HSGhi ch

Bn chnh Bn sao

123456789 10

6. Cng tc lp h s:

- Lp h s l vic tp hp v sp xp vn bn, ti liu hnh thnh trong qu trnh theo di, gii quyt cng vic thnh h s theo nhng nguyn tc v phng php nht nh - Cc vn bn hnh thnh trong hot ng ca c quan c lp thnh cc h s v da cc c im chung nh tn loi vn bn; c quan, t chc ban hnh vn bn; thi gian hoc nhng c im khc hnh thnh trong qu trnh theo di, nhm mc ch phc v cho cc cng vic gii quyt cng vic thuc phm vi chc nng, nhim v ca mt c quan, t chc hoc c nhn.

- i vi mt s c quan khng lp h s hin hnh th cc vn bn khng c a vo lu gi bo qun cn thn s nh hng rt ln n tnh hnh hot ng ca c quan.MU S LP H S CA C QUAN

STTTn h sK hiuNi luThi gian lu

1Danh mc h s, ti liu ca cc n v, c nhn.---Cc phng banLu di

2S theo di h s, ti liu ---Cc phng banLu di

3Bin bn giao nhn h s, ti liu ---Phng Lu tr - Tin hcLu di

4Bin bn tiu hy ti liu---Phng Lu tr - Tin hcLu di

III. Cng tc lu tr:1. T chc v ch o cng tc lu tr ti c quan:- iu hnh qun l, theo di qu trnh ca mi hot ng v m bo tt cc ti liu vn bn UBND X c phng kho lu tr ring. Mt d vi iu kin kh khn, phng kho UBND X vn t chc tt cc ti liu lu tr v phn cng cn b chuyn trch vic bo qun khoa hc v hiu qu, cn b chuyn trch lu tr c o to v c c quan bi dng qua lp hc lu tr nn mt d vi iu kin kh khn thiu thn v c s vt cht nhng vn lm tt nhim v ca mnh.

- Qu trnh bo qun ti liu vn kin c thc hin theo Ngh nh ca Chnh ph s 110/2004/N- CP ngy 08/4/2004 v cng tc vn th, ngi ng u c quan, t chc c trch nhim ch o thc hin cng tc bo qun

-Hin nay c quan c mt phng lu tr do n v vn phng qun l, cc cn b lu tr u c trnh nghip v v chuyn mn cao. Vi vic b ch cn b lu tr chuyn trch nh vy nn vic qun l h s a vo lu tr ca c quan c qun l tt v bo qun ti liu phc v cho nghin cu v s dng ti liu lu tr. Nu m khng b tr cn b lu tr chuyn trch th s nh hng rt ln n qu trnh bo qun v s dng ti liu lu tr ca c quan phc v cho qu trnh cng tc ca lnh o.

2. Thnh phn, ni dung v khi lng ti liu dc bo qun ti c quan:

- Cc loi hnh ti liu ca c UBND X a vo bo qun ch yu l cc vn bn hnh thnh trong qu trnh hot ng v cc vn bn do cc c quan nh nc cp trn gi n c a vo bo qun lm cn c php l phc v cho cc hot ng ca c quan.3. Tnh hnh t chc khoa hc ti liu:

Cc ti liu trong kho c phn loi theo thi gian ban hnh vn bn, ni dung vn bn, chc nng ca cc vn bn...; cc ti liu trong ni lu tr c lp thnh cc h s hin hnh tin cho cng tc bo qun v tra tm ti liu, cc ti liu lu tr tr lun c xc nh gi tr loi b cc vn bn ht hiu lc v ch bo qun cc ti liu c gi tr phc v cho cng tc iu hnh v lnh o ca c quan cng nh phc v cng tc nghin cu cc ti liu.

4. Giao np ti liu:

Ti liu ca c quan khng thuc din phi np vo cc trung tm lu tr quc gia m ch np vo trung tm lu tr ca tnh, cc ti liu trc khi c a vo lu tr c lp h s hin hnh.

- H s, ti liu ca c quan c giao np vo lu tr theo ng cc qui nh ca nh nc. Qui trnh giao np h s ca c quan:+ Khi cng vic kt thc, cn b, cng chc, vin chc phi hon chnh h s cng vic v giao np vo lu tr hin hnh theo quy nh. Trng hp n v hoc c nhn cn gi li nhng h s, ti liu n thi hn np lu th phi c s ng ca ngi c quyn cao nht trong Vn phng UBND X, nhng thi hn gi li khng qu 01 nm.Trong qu trnh giao np h s ti liu, cn b, cng chc, vin chc v lu tr vin ph trch lu tr hin hnh phi tin hnh lp bin bn giao nhn ti liu (02 bn), mi bn giao nhn gi mt bn.5. Tnh hnh t chc s dng ti liu:

Hin ti c quan cha c phng c ring t chc s dng ti liu v vy nh hng rt n cng tc nghin cu ti liu, khng c khng gian ring nghin cu ti liu.

Do s lng cn b lu tr cn hn ch v trnh chuyn mn nn cng tc lu tr ca c quan cha c xy dng c cng c tra cu khoa hc hin i m ch yu l dng phng php th cng.

Do m cng tc s dng ti liu lu tr ca c quan cn hn ch rt nhiu.

6. Tnh hnh bo qun ti liu:

Kho cha ti liu c b tr ti ni thong mt m bo cho cng tc bo qun ti liu lu tr v phc v cho vic tra tm v nghin cu ti liu. Trong kho, cc ti liu c xp xp ngn np trong cc gi v cc hm ng ti liu, thun li cho vic phn loi ti liu, thng k, kim tra v t chc s dng ti liu, vi cch ny cng trnh c cc yu t nh chut, bi m mc, cc tc ng ca nh sng chiu vo.....

Do p dng cc phng php bo qun ti liu nn cc ti liu trong kho khng b h hi nhiu, mt s ti liu quan trng c bo qun rt tt

7. Tnh hnh ng dng CNTT trong cng tc lu tr:

Hin nay vic ng dng CNTT trong cng tc lu tr ca vn phng UBND X Phc Thun cn rt hn ch. Cha xy dng c phn mm dng lu tr vn bn i n, ch yu ti b phn vn th khi tip nhn hay chuyn giao vn bn u dng cc phng php th cng lu vn bn do vy rt mt nhiu thi gian vo vic ny.

B. PHN THC HNH:I. HOT NG THC HIN V KT QA:1. Thm nhp thc t tm hiu v c quan, n v thc tp:*Bin php tm hiu:

-Bng vic quan st trc tip nhng cng vic ti c quan kin tp sau tham gia vo mt s cng vic n gin nm bt c cng vic mt cch nhanh chng hn.

- Qua qu trnh quan st lm quen vi cng vic ti Vn phng UBND x Phc Thun nhng ngy tip theo ti c phn cng thc tp mt s cng vic ca cn b vn th thc th( Tip nhn v chuyn giao vn bn, vo s vn bn i n, ng du, thc hnh son tho vn bn.).2. Ni dung tm hiu v ngnh o to:2.1.Tm hiu v c cu, cch t chc v hot ng ca vn phng: C th l tm hiu hot ng ti Vn phng UBND x Phc Thun.

+ Quan st hc hi cch thc tip nhn, x l vn bn ti b phn vn th. Ghi nhn qu trnh chuyn giao cng vn trong c quan,cc mu s ca cc cng vn i - n.

+ Sau nhng bui quan st rt ra c nhng kinh nghim th trc tip bt tay vo cng vic c th ti b phn vn th vi cc cng vic nh: tip nhn vn bn n, cc th tc gii quyt vn bn i, cho s vn bn i v cc cng vic nh photocopy, in n cc vn bn, son tho vn bn trn my tnh.*. Li ch ca cng vic ny:

- Vic thc hnh nhng hot ng trn khng nhng cng c li m cn bit vn dng nhng l thuyt hc trng vo cng vic thc t ti vn phng, gip em hc hi c thm kinh nghim v cng tc vn phng, chc nng nhim v ca vn phng, v gip em trng thnh hn trong ngh nghip ca mnh. Gip em gii quyt c tnh trng "l thuyt sung" v tip cn vi thc t mt cch d dng hn.

- Sau vic thc hnh em cng c kt c nhng kinh nghim b tr em c th hon thnh tt t thc tp ny v l c s em phn u tr thnh mt cn b vn phng chuyn nghip sau khi ra trng v trc mt l k thi tt nghip sp ti .

- Thc tp gip em nm c cc th tc hnh chnh, th ch hnh chnh lin quan n c quan.

- Nm vng qui trnh cng v trong c quan hnh chnh nh nc.

- Thc hnh cc k nng hnh chnh ng vi vai tr ca cng chc trong c quan hnh chnh nh nc.

2.2. Tm hiu nhng hot ng ca c quan, n v thc tp (Hi ng Nhn Dn- UBND x Phc Thun).- Sau nhng ngy trc tip thc tp v lm vic ca mt cn b vn phng v kt hp vi quan st cch lm vic ca cc nhn vin vn phng, ti Hi ng Nhn Dn- UBND x Phc Thun gip em c c nhng bi hc b ch v thit thc, bng nhng cng vic c th nh:

- Quan st cch b tr, trang tr vn phng v cch phn cng cng vic cho mi thnh vin trrong vn phng.

- Quan st, tm hiu mi quan h ca cc thnh vin cng cp cng nh gia cp trn v cp di vn phng kin tp.

- Thc hnh cch tip nhn vn bn, cch sp xp v cc th tc gii quyt cng vn giy t.

- Thc hnh cch thc vo s, lu v chuuyn giao cng vn ti b phn vn th.- Quan st tm hiu cch nghe in thoi, s dng cc loi my trong vn phng nh: my photo, my vi tnh, my in...

- Quan st v hc hi thi c ch tip khch ca cc c, ch trong vn phng.

- Xem cc loi vn bn i v n ca c quan.

- Quan st v tham gia vo vic ca b phn vn th

- Hc hi cch a cng ngh thng tin vo c quan.*. Kt qu thu c:

- Qua mt thi gian ngn tip xc vi thc t vi s hng dn tn tnh ca cc c ch trong c quan gip em c c nhng bi hc v cng b ch cho bn thn mnh c th nh:

+ Bit c cch lu vn bn trn my tnh,c th s dng tm c cc loi my vn phng nh: my photo, my in v cc loi cng ngh hin i khc.

+ Hc hi c cch sp xp vn phng mt cch khoa hc, p mt cho c hiu qu lm vic cao hn.

+ C thm mt s kin thc mi v ngi qun tr vn phng m trng cha c hc.

+ c ch dn v cch hnh vn ca ngi lm vn phng lu nm.

+ Do c tip cn trc tip vi cc vn bn nn mt phn no cng nm bt c cch thc trnh by ca cc loi vn bn trong trong c quan nh nc.

CHNG 3: NHN XT, XUT GII PHP, KIN NGH:1. Nhn xt:

- Nhn chung, hnh thc vn bn hnh chnh do c quan pht hnh iu ng vi th thc thng t s 01/2011/TT-BNV ngy 19 thng 01 nm 2011 ca B Ni V hng dn th thc v trnh by vn bn hnh chnh quy nh.

- Thc hin cng tc gii quyt th tc hnh chnh theo quy nh ca php lut nm 2012, c s ch o ca y ban nhn dn tnh Bnh nh theo ban hnh Quyt nh s 02/2012/Q-UBND ngy 3/2/2012 quy nh thc hin c ch mt ca, mt ca lin thng, UBND X Phc Thun thc hin y , cp nht thng xuyn v cc lnh vc cn gii quyt th tc hnh chnh theo c ch mt ca lin thng chm c trin khai thc hin v nhn rng.2. ngh:

- Trong thi gian thc tp ti vn phng UBND X Phc Thun v trc tip ti b phn vn th ti thu c rt nhiu kin thc thc t b ch. Ti thy Vn phng l v tr rt quan trng trong c cu lm vic ca y ban. Chnh v th vn phng UBND X Phc Thun cn nng cao nng lc hot ng bng vic b sung cn b, nhn vin, hin i ha phng tin lm vic pht huy tnh nng ng, thc hin tt chc nng ca mnh. Mt hot ng c bn ca Vn phng l qun l vn bn. c bit l tra cu ti liu thu thp thng tin phc v cho vic gii quyt v ra quyt nh qun l l mt khu quan trng i hi chnh xc v nhanh chng.

- Cn b xung, xy dng thm c ch lm vic ca UBND r rng, c th thm nng cao l li v trch nhim lm vic ca tp th c nhn trong UBND. ng thi tng cng cng tc gim st, kim tra ca cc c quan chc nng di vi hot ng ca UBND, ca Ch tch UBND trong vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. - Trong Vn phng UBND X Phc Thun, v trang thit b th cn phi b sung thm cho y v ph hp vi cht lng cng vic cng nh s lng cng chc, vin chc ang lm vic trong n v.PHN KT LUN:

I. Thun li v kh khn:

*. Thun li:

- c s quan tm hng dn c th ca gio vin trng CSP Trung ng Nha Trang v quy trnh nghin cu v kho st tnh hnh cng tc vn th; qun tr vn phng v cng tc lu tr ca c quan, qua thc hin phng thu thp thng tin t c th so snh nh gi gia kin thc hc ti thc tin hot ng ca y ban nhn dn X.- c s quan tm v to iu kin tt ca cp lnh o c quan, gim st thng xuyn, s ch dn nhit tnh h tr ca tp th n v ngoi ra cn c s tm ti v nghin cu, vn dng kin thc hc t c th kt hp tt gia l thuyt v thc hnh v c kt c kinh nghim cho bn thn.

*. Kh khn:

- Gia l thuyt hc trng v thc tin cng vic cn c s chnh lch nhau v th to s lng tng cho bn thn khi thc tp l iu khng th trnh khi.

- C s vt cht, trang thit b v phng tin phc v cho cng tc cha p ng yu cu nhim v.

- Trong thi gian thc tp ti c quan cn hn ch nn khi tip cn mt mt khong thi gian vo hc vic v lm quen, khi i vo thu thp ti liu v trnh cn hn ch nn bi bi co cn thiu st, rt mong dc s thng cm v ng gp, ch dy bi bo co t kt qu v hon thin hn ng thi s l cm nang cho bn thn, nng cao trnh ca mnh khi tt nghip ra trng.

II. Kt qu t c:

Trong qu trnh nghin cu v tham gia cc cng vic thc t ti c quan cung cp cho ti nhng kin thc tng qut v nhng k nng cn thit v ngnh hc v bit kt ni nhng ni dung m ti c cng c nh: hiu r hn v th thc, k thut trnh by, quy trnh son tho v ban hnh vn bn ca c quan; T chc qun l v gii quyt vn bn ca c quan; T chc cng tc lu tr c quan; Hiu r v cch s dng cc trang thit b vn phng, so snh gia l thuyt v thc hnh, hc hi kinh nghim nng cao kin thc l cm nang qu gi hc tp v thi tt nghip sau ny.III. Kt lun:

t thc tp gip ti nm c nhiu kin thc thc t v nn hnh chnh nh nc ni chung, nhng hot ng thng nht trong hot ng ca c quan c th ni ring Qua ti thy mi sinh vin hnh chnh cn c mt thi tip thu nghim tc nhng kin thc hc trng v mt qu trnh thc tin cng vic mi c th lm tt cng vic ca mnh khi ra trng, tr thnh cng chc nh nc ni chung v v lnh vc hot ng vn phng ni ring.

Ti xin gi li cm n ti cc thy c khoa Vit Nam hc v Qun tr vn phng truyn dy kin thc ht sc phong ph v hnh chnh vn phng qua nhng mn hc ca khoa.

Trn y l nhng ni dung ti quan st, tng hp c sau t thc tp ti Vn phng UBND X Phc Thun. Mt ln na ti xin chn trng m n s gip ca UBND, Vn phng UBND X Phc Thun to iu kin gip ti hon thnh bi bo co ny.

Bnh nh, ngy 29 thng 3 nm 2013

Ngi lp bo co

Trn Thi Thun

Ch tch

Ph ch tch

P. Vn phng thng k

P. a cht xy dng

P. Vn ha x hi

VN PHNG THNG K

P. Ti chnh k ton

P. T php- h tch

VN PHNG THNG K

9a

20-25 mm

7a

7b

7c

8

9b

13

14

6

11

12

5a

4

1

10b

10a

5b

3

2

20-25 mm

30-35 mm

15-20 mm

VN PHNG UBND X PHC THUN

B PHN K TON

B PHN BU IN X

B PHN VN TH

Bi bo co thc tp t 2 - Ngnh Qun tr Vn Phng Lu tr - 29 - Lp: QP2A - Khoa VNH & QTVP