Bao Cao Thuc Tap

  • Published on
    25-Nov-2015

  • View
    44

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

LI CM N

Trng CSP TW Nha Trang Nm hc: 2012 - 2013

LI CM N

Li cm n u tin ti xin gi ti qu thy c Khoa VNH & QTVP trng CSP Trung ng Nha Trang tn ty truyn dy kin thc cho ti trong trong thi gian qua ti c th hon thnh c qu trnh thc tp ny.

V hn ht ti xin cm n ti cc thy, c gio hng dn thc tp.

Bi bo co thc tp ny hon thnh cn nh s gip ca cc anh, ch, c ch ang cng tc ti UBND x Phc Thun, bn b cng ti st cnh trong thi gian qua. Ti xin chn thnh cm n tt c.

Vi thi gian cho php, kh nng nghin cu v kinh nghim thc t cn hn ch chc hn bi Bo co thc tp s c nhiu thiu st. Nhng vi s nghin cu nghim tc, s am m tm ti hc hi, ti rt mong nhn c ch bo tn tnh ca qu thy c, ti xin chn thnh cm n.Sinh vin thc hin

Trn Thi ThunMC LC.................................................2TRANG THNG TIN C NHN SINH VIN..4TRANG THNG TIN C QUAN THC TP..5PHN M U..6

PHN NI DUNG...7

BO CO THC TP7CHNG I : GII THIU V C QUAN, N V THC TP7A. Khi qut v ngnh qun tr vn phng:.7B. Khi qut v UBND x Phc Thun:8I. Gii thiu s lc c quan thc tp.81. Lch s hnh thnh v pht trin82. C cu t chc..8

3. V tr chc nng, nhim v - quyn hn ca c quan93.1. V tr chc nng..93.2. Nhim v - quyn hn...104. S c quan...13S C CU T CHC UBND X PHC THUN..13CHNG II. TNH HNH T CHC THC HIN NGHIP V CNG TC VN PHNG.13A. NI DUNG THC TP13I. Qu trnh kho st tnh hnh v thc tp cng tc vn th, qun tr vn phng v cng tc lu tr c quan:.131. V tr, chc nng:.132. Nhim v - quyn hn:.142.1. Cng tc tham mu tng hp v phc v cc hot ng ca UBND x..142.2. Cng tc ni v ca vn phng; cng tc hnh chnh, vn th, lu tr hin hnh, cng bo v tin hc ca phng:152.3. C cu t chc:15II. Cch b tr ni lm vic, t chc lao ng v trang thit b vn phng:..161. M hnh t chc vn phng c quan:.16S B TR VN PHNG C QUAN172. Trang thit b vn phng c quan.173. Bin vn th chuyn trch:..184. Son tho v ban hnh vn bn:184.1. Cc bc tin hnh son tho v ban hnh vn bn18B TR CC THNH PHN TH THC VN BN.20

4.2. Cc loi vn bn do c quan ban hnh:.215. Qun l cng vn i n:215.1. Nguyn tc gii quyt vn bn n:...215.2. Qu trnh x l vn bn:.225.3. Cng vic vo s ng k..225.4. Trnh v chuyn giao vn bn225.5 Gii quyt cng vn i:235.6. Mt s mu vn bn i n:.246. Cng tc lp h s:.25III. Cng tc lu tr:261. T chc v ch o cng tc lu tr ti c quan:2. Thnh phn, ni dung v khi lng ti liu c bo qun ti c quan:3. Tnh hnh t chc khoa hc ti liu:4. Giao np ti liu:5. Tnh hnh t chc s dng ti liu:6. Tnh hnh bo qun ti liu:7. Tnh hnh ng dng CNTT trong cng tc lu tr:B. PHN THC HNH:I. Hot ng thc tin v kt qu:1. Thm nhp thc t tm hu v c quan, n v thc tp:- Bin php tm hiu:2. Ni dung tm hiu v ngnh o to:2.1. Tm hiu v c cu, cch t chc v hot ng ca vn phng.2.2. Tm hiu nhng hot ng ca c quan, n v thc tp.( Hi ng Nhn Dn UBND x Phc Thun)CHNG 3: NHN XT, XUT GII PHP, KIN NGH:I. Nhn xt:II. xut, kin ngh cc gii php:TRANG THNG TIN C NHN SINH VIN1.H v tn sinh vin: Trn Thi Thun 2.Ngy thng nm sinh: 18/8/19923. Qu Qun: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh 4.Ni c tr: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh5.S CMND: 2152518236. S in thoi: 016537517177. a ch lin lc: Phc Thun Tuy Phc Bnh nh

8. M s sinh vin: 10771082149. Lp: QP2A

10. Khoa: VNH & QTVP

11. a ch gmail: thaithuancm2@gmail.comBnh nh, ngy 29 thng 3 nm 2013

Ngi vit

Trn Thi ThunTRANG THNG TIN C QUAN THC TP

1. Tn c quan, n v thc tp: UBND x Phc Thun T: 056.3 621375 a ch: Thn Tn Thun Phc Thun Tuy Phc Bnh nh2. Th trng c quan, n v:

Ch Tch c quan: ng Nguyn Tn Phong Ph ch tch: ng L Duy Trinh Vn phng thng k: ng Nguyn Hng Rc Vn phng thng k: ng Hunh Thanh Lm 3. Cc b phn trong c quan:

B phn cng an B phn vn phng thng k B phn ti chnh k ton B phn x i B phn t php h tch B phn vn ha x hi

B phn a cht xy dngPHN M U:

Chng ta bit hot ng qun l ni chung, l mt hot ng i hi nhiu nng lc v t duy trong ch th qun l lun c b phn tr gip ty theo quy m t chc m l mt b phn hay l mt c nhn.

Qun l hnh chnh nh nc l mt hot ng c bit trong i sng x hi. N c trng bi hot ng chp hnh v iu hnh gia c quan cp trn vi c quan cp di, gia c nhn lnh o vi nhng nhn vin trong ni b c quan. Mi c quan qun l hnh chnh nh nc thc hin chc nng trong khun kh nhim v quyn hn thng qua cc quyt nh trong h thng hnh chnh v nhng mi quan h cng tc bn ngoi. Do b my tr gip ca c quan qun l hnh chnh nh nc l yu t c quan tm nh mt im trong tm trong vic nng cao hiu qu hot ng ca c quan.

Trong thc t qun l hnh chnh cn i hi s khoa hc trong khi gii quyt cng vic i hi ngi qun l c mt kin thc tng hp, b tr cng vic mt cnh khoa hc. i hi s kho lo ti tnh trong lnh o, nng ng v sng to khi a ra chin lc v phi bit lng nghe kin ca mi ngi, to ra s hai ha trong cng vic. Bit kt hp nhn nhin mi ngi vi nhau hon thnh tt cng vic, to diu kin thc y ti nng trong mi con ngi pht trin ht kh nng ca mnh trong cng vic.

Do thi gian v phm vi tip cn cng vic cn gii hn nn trong khun kh ca mt Bo co thc tp; ti xin cp n cc hot ng ca vn phng UBDN x Phc Thun ch yu t phng din nhim v ca Vn phng, c bit l cng tc vn th mt khu quan trng trong hnh chnh t chc ca c quan, cng l ni ti c iu kin tip xc cng vic nhiu nht; nhm t mt ci nhn tng qut, khi qut v v tr, chc nng nhim, ngha hot ng ca Vn phng i vi c quan cng nh chc nng ca Vn phng ni chung trong hot ng qun l cc c quan hnh chnh Nh nc.PHN NI DUNG:BO CO THC TP:CHNG I : GII THIU V C QUAN, N V THC TP.

A. KHI QUT V NGNH QUN TR VN PHNG:

Vn phng l b my ca c quan, t chc c trch nhim thu thp, x l v tng hp thng tin phc v lnh o, l b my gip cc nh qun l iu hnh cng vic, ng thi m bo iu kin vt cht, k thut cho hot ng chung ca ton c quan,t chc.

Qun tr hnh chnh vn phng l mt cng tc quan trng i vi bt k mt c quan no, n nh hng n ton b hot ng ca c quan. Cng tc ny nu c thc hin tt s thc y s tin b trn nhiu mt ca t chc v ngc li, nu thc hin khng hiu qu c th tc ng tiu cc n qu trnh pht trin.Qun tr vn phng l mt ngnh rt rng n p ng nhu cu thc tin ca tng c quan, n v. Nhm trang b cho sinh vin nhng kin thc v k nng trong qu trnh t chc v hot ng ca c quan, n v. vic qun l iu hnh c hiu qu, vn dng nhng kin thc c bn trong qu trnh qun l. Qun tr vn phng l phng tin c s dng trong qu trnh t chc hot ng ca c quan, n v.Ngoi ra nhn vo ton b qu trnh qun l, t vic ra quyt nh qun l v t chc thc hin quyt nh, cho n vic kim tra, iu hnh cc quyt nh cho ph hp vi mc tiu ra. Chng ta thy trong cc hot ng, khng c khu no khng cn n vn bn. V th, vic nm r h thng vn bn, phn loi vn bn v qui nh ca nh nc v th thc ca mt vn bn s gip cho ngi son tho c th la chn loi hnh vn bn ph hp vi mc tiu ca vic ban hnh v m bo vn bn c thc thi. Ngoi ra mt nh qun tr cn phi am hiu nhiu lnh vc v kinh t, vn ha, x hi v phi am hiu php lut v cch thc sp xp, t chc cc cuc hi hp v iu hnh hot ng trong vn phng cc khu nghip v khc t n gip cho sinh vin hiu c tng quan ngnh hc v trang b cho mnh mt kin thc c bn v cc nghip v ca cng tc vn th, son tho v ban hnh vn bn, cng tc lu tr ca mt ngi qun tr.Mc ch ca t thc tp ngnh Qun tr vn phng lu tr:Thc tp tt nghip c v tr rt quan trng trong chng trnh o to trnh Cao ng ngnh Qun tr vn phng lu tr. y l t thc tp ca c kha hc, c thc hin sau khi xong chng trnh l thuyt - thc hnh ti trng. gn lin nh trng vi x hi, l lun vi thc tin. Thng qua nghin cu kho st v thc hnh v cng tc vn th; son tho v ban hnh vn bn; cng tc lu tr c quan, doanh nghip cng c kin thc hc, nng cao nng lc v vn dng l lun v thc tin; rn luyn k nng ngh nghip; xy dng phong cch lm vic ca mt cn b khoa hc ngnh Qun tr vn phng lu tr.Nm v hiu c hot ng ca c quan, doanh nghip tch ly kin thc thc t, ly t liu ti liu chun b cho tt nghip.B. KHI QUT V Y BAN NHN DN X PHC THUN:I. Gii thiu s lc c quan thc tp:1. Lch s hnh thnh v pht trin:Sau khi iu chnh li a gii cp huyn theo Quyt nh s 41-HBT ngy 24.8.1981 ca Hi ng B trng, t chc hnh chnh tnh Bnh nh bao gm 11 n v hnh chnh cp huyn, cng t nm 1981 tr li y, cc n v hnh chnh cp x, phng ca cc huyn, th lin tc c s thay i. Ngy 23.9.1981, mt s x ca huyn Tuy Phc, trong c x Phc Thun c s iu chnh li theo Quyt nh s 80- HBT ca Hi ng B trng nc Cng ha X hi Ch Ngha Vit Nam. T sau ngy lp li chnh quyn x tr i, cng vi vic kin ton b my qun l nh nc a phng theo hng tinh, gn v c kh nng cao qun l v pht trin kinh t - x hi thch nghi vi c ch mi, trc ht, tp trung khai thc v huy ng cao nht mi ngun lc, mi tim nng pht trin mnh nng nghip v kinh t nng thn, bo m thu ht i b phn lao ng d tha thng qua s pht trin a dng ca kinh t nng thn v cng cuc cng nghip ha t nc, tng nng sut lao ng x hi, to ra s lng sn phm ln, cht lng cao, gi thnh h, gii quyt vng chc nhu cu lng thc v thc phm cho nhn dn, p ng yu cu nguyn liu cho cng nghip, tng kim ngch xut khu v tng tch ly cho s nghip cng nghip ha, gi gn v khai thc hp l ti nguyn, bo v v ci thin mi trng sinh thi, nhm xy dng nng thn mi, xy dng h thng chnh tr vng mnh, pht huy dn ch, bo m cng bng x hi, tng cng n nh chnh tr, gi vng trt t x hi, cng c vng chc quc phng, an ninh.2. C cu t chc:

- UBND x c 07 b phn chuyn mn, c 20 cn b cng chc, chuyn trch, trong , cn b c trnh i hc: 03 ng ch, cao ng 0 ng ch; trung cp 06 ng ch; HND phng c 29 i biu

- Cc t chc ng, on th: ng b phng c 186 ng vin sinh hot 22 chi b. 05 on th chnh tr: y ban mt trn t quc, Hi lin hip ph n, Hi nng dn, Hi cu chin binh, on thnh nin v cc on th X Hi.3. V tr, chc nng, nhim v v quyn hn ca c quan:

3.1. V tr, chc nng:

Cn c vo Hin php nc Cng ha X hi Ch ngha Vit Nam nm 1992 qui nh v t chc v hot ng ca Hi ng nhn dn v y ban nhn dn th hi ng nhn dn l c quan quyn lc nh nc a phng, i din cho ch, nguyn vng v quyn lm ch ca nhn dn, do nhn dn a phng bu ra, chu trch nhim trc nhn dn a phng v c quan nh nc cp trn, cn y ban nhn dn do hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca hi ng nhn dn, c quan hnh chnh nh nc a phng, chu trch nhim chp hnh hin php, lut, cc vn bn ca c quan nh nc cp trn, ngh quyt ca hi ng nhn dn cng cp v hot ng theo nguyn tc tp trung dn ch. Vi phng chm , sau hn 25 nm (1975-2000) xy dng v pht trin, thng qua su k bu c kin ton b my qun l nh nc a phng, i biu hi ng nhn dn cc cp tnh Bnh nh nu cao phm cht, o c cch mng ca ngi cng dn, gng mu tun theo hin php v php lut ca nh nc, ht lng v li ch ca dn tc, ca nhn dn, lin h gn b vi nhn dn, lm trn chc nng kim tra, gim st v ng vin nhn dn thc hin thng li k hoch kinh t-x hi hng nm ca a phng, u tranh loi tr nhng hnh vi khng hp php ra khi i sng php ch nh nc. Nn y ban nhn dn x l c quan qun l nh nc thc hin chc nng nhim v theo quy nh ca cp x, phng. Hng nm ng y, UBND x lnh o t chc thc hin v ch tiu nhim v do UBND Huyn, UBND Tnh giao v pht trin kinh t, x hi, bo m an ninh quc phng trn a bn; thc hin cng tc xy dng ng, xy dng h thng chnh tr v qun l Nh nc a phng.

Lm vic theo nguyn tc tp trung dn ch, pht huy vai tr lnh o tp th, cao trnh nhim c nhn v tinh thn ch ng, sng to ca tng ng ch cn b. Mi vic ch c giao cho mt ngi ph trch v chu trch nhim chnh. Mi thnh vin y ban nhn dn phng chu trch nhim c nhn v lnh vc c phn cng.

Gii quyt cc cng vic ca cng dn v t chc theo ng php lut, ng thm quyn phm vi trch nhim, bo m cng khai, minh bch, kp thi, hiu qu; Theo ng trnh t, thi hn quy nh ca quy trnh, k hoch cng tc ra.

Cn b, cng chc x nm bt c s, lng nghe kin ng gp ca nhn dn, c thc hc tp nng cao trnh , tng bc thi ua hot ng ca y ban nhn dn x ngy cng i vo nn np v mc tiu xy dng chnh quyn c s vng mnh, nng cao i sng nhn dn.

3.2. Nhim v, quyn hn:

3.2.1. Trong lnh vc xy dng k hoch pht trin kinh t - x hi hng nm trnh Hi ng nhn dn cng cp thng qua trnh U ban nhn dn huyn ph duyt; t chc thc hin k hoch : + Lp d ton thu ngn sch nh nc trn a bn; d ton thu, chi ngn sch a phng v phng n phn b d ton ngn sch cp mnh; d ton iu chnh ngn sch a phng trong trng hp cn thit v lp quyt ton ngn sch a phng trnh Hi ng nhn dn cng cp quyt nh v bo co U ban nhn dn, c quan ti chnh cp trn trc tip; + T chc thc hin ngn sch a phng, phi hp vi cc c quan nh nc cp trn trong vic qun l ngn sch nh nc trn a bn x, th trn v bo co v ngn sch nh nc theo quy nh ca php lut; + Qun l v s dng hp l, c hiu qu qu t c li phc v cc nhu cu cng ch a phng; xy dng v qun l cc cng trnh cng cng, ng giao thng, tr s, trng hc, trm y t, cng trnh in, nc theo quy nh ca php lut; + Huy ng s ng gp ca cc t chc, c nhn u t xy dng cc cng trnh kt cu h tng ca x, th trn trn nguyn tc dn ch, t nguyn. Vic qun l cc khon ng gp ny phi cng khai, c kim tra, kim sot v bo m s dng ng mc ch, ng ch theo quy nh ca php lut. 3.2.2. Trong lnh vc nng nghip, lm nghip, ng nghip, thu li v tiu th cng nghip, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc v hng dn vic thc hin cc chng trnh, k hoch, n khuyn khch pht trin v ng dng tin b khoa hc, cng ngh pht trin sn xut v hng dn nng dn chuyn i c cu kinh t, cy trng, vt nui trong sn xut theo quy hoch, k hoch chung v phng tr cc bnh dch i vi cy trng v vt nui; + T chc vic xy dng cc cng trnh thu li nh; thc hin vic tu b, bo v iu, bo v rng; phng, chng v khc phc hu qu thin tai, bo lt; ngn chn kp thi nhng hnh vi vi phm php lut v bo v iu, bo v rng ti a phng; + Qun l, kim tra, bo v vic s dng ngun nc trn a bn theo quy nh ca php lut; + T chc, hng dn vic khai thc v pht trin cc ngnh, ngh truyn thng a phng v t chc ng dng tin b v khoa hc, cng ngh pht trin cc ngnh, ngh mi. 3.2.3. Trong lnh lc xy dng, giao thng vn ti, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc thc hin vic xy dng, tu sa ng giao thng trong x theo phn cp; + Qun l vic xy dng, cp giy php xy dng nh ring l im dn c nng thn theo quy nh ca php lut, kim tra vic thc hin php lut v xy dng v x l vi phm php lut theo thm quyn do php lut quy nh; + T chc vic bo v, kim tra, x l cc hnh vi xm phm ng giao thng v cc cng trnh c s h tng khc a phng theo quy nh ca php lut; + Huy ng s ng gp t nguyn ca nhn dn xy dng ng giao thng, cu, cng trong x theo quy nh ca php lut. 3.2.4. Trong lnh vc gio dc, y t, x hi, vn ho v th dc th thao, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + Thc hin k hoch pht trin s nghip gio dc a phng; phi hp vi trng hc huy ng tr em vo lp mt ng tui; t chc thc hin cc lp b tc vn ho, thc hin xo m ch cho nhng ngi trong tui; + T chc xy dng v qun l, kim tra hot ng ca nh tr, lp mu gio, trng mm non a phng; phi hp vi U ban nhn dn cp trn qun l trng tiu hc, trng trung hc c s trn a bn; + T chc thc hin cc chng trnh y t c s, dn s, k hoch ho gia nh c giao; vn ng nhn dn gi gn v sinh; phng, chng cc dch bnh; + Xy dng phong tro v t chc cc hot ng vn ho, th dc th thao; t chc cc l hi c truyn, bo v v pht huy gi tr ca cc di tch lch s - vn ho v danh lam thng cnh a phng theo quy nh ca php lut; + Thc hin chnh sch, ch i vi thng binh, bnh binh, gia nh lit s, nhng ngi v gia nh c cng vi nc theo quy nh ca php lut; + T chc cc hot ng t thin, nhn o; vn ng nhn dn gip cc gia nh kh khn, ngi gi c n, ngi tn tt, tr m ci khng ni nng ta; t chc cc hnh thc nui dng, chm sc cc i tng chnh sch a phng theo quy nh ca php lut; + Qun l, bo v, tu b ngha trang lit s; quy hoch, qun l ngha a a phng. 3.2.5. Trong lnh vc quc phng, an ninh, trt t, an ton x hi v thi hnh php lut a phng, U ban nhn dn x, th trn thc hin nhng nhim v, quyn hn sau y: + T chc tuyn truyn, gio dc xy dng quc phng ton dn, xy dng lng x chin u trong khu vc phng th a phng; + Thc hin cng tc ngha v qun s v tuyn qun theo k hoch; ng k, qun l qun nhn d b ng vin; t chc thc hin vic xy dng, hun luyn, s dng lc lng dn qun t v a phng...