Bardo Prayer

  • Published on
    25-Nov-2015

  • View
    13

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>BI CU NGUYN </p><p>CC GIAI ON THN TRUNG M </p><p>c vit xung bi </p><p>Tertn Karma Lingpa </p><p>Dch ra Anh ng bi Karen Liljenberg www.zangthal.co.uk </p><p>Copyright 2006 </p><p>Bn Vit ng do Tm Bo n chuyn dch, H Bo Thin hiu nh. </p><p>Dharma Dipo hiu nh cng bn Tng ng 2014 </p></li><li><p>2 </p><p>NHNG LI CU NGUYN CC GIAI ON THN TRUNG M </p><p>Vo thi im lm chung ca chnh hnh gi, hoc vo bt k lc no, hy thnh nguyn s h tr ca ch Pht v ch B Tt nh sau: thc hin mt cng dng cc phm vt thc t v vn tm qun tng ln Tam Bo, dng hng v tr tng vi lng sng m to ln: </p><p>Shog chu na shug pe sang gye dang chang chub sem pa </p><p>Ch Pht v ch B Tt khp mi phng, </p><p>Tug je dang den pa chen pa dan den pa chen dang den pa </p><p>Trang nghim vi s t bi, tr tu v linh kin, </p><p>Tse wa dang den pa dro we shab su gyur pa nam </p><p>Chan cha bi mn, cc Ngi l ni nng ta ca chng sinh, </p><p>Tug jei wang gi ne dir shn chig </p><p>Nng vo lng t bi, Xin cc Ngi ging lm chn ny! </p><p>Ng su jor pa dang yi kyi trul pe ch pa she chig </p><p>Xin cc Ngi chp nhn nhng cng dng, bng thc t v c vn tm qun tng! </p><p>Tug je chen che nam la chen pe ye she tse we tug je </p><p>Cc ng i Bi vi tu gic thu sut cng lng bi mn v lng khng th ngh bn, </p></li><li><p>3 </p><p>Dze pe trin le chab pe nu tu sam </p><p>gyi mi chab pa nga wa lag pe </p><p>Vi phng tin thin xo, cng thn lc gia tr, </p><p>Tug je chen che nam kyi [.che ge] she sha wa di ni Hi cc ng i Bi, con l: </p><p>Jig ten di ne pa rol tu ni dro jig ten di ni bor </p><p>Sp la khi ci gii ny ti mt ni khc, ang dn b li mi th trong th gii ny; </p><p>She chen po ni dek drog ne me dug ngal ni che </p><p>ng trc ngng ca ca ci cht, khng bng hu, trong s kh au khn cng, </p><p>Shab ni me gn ni me pung nyen ni me </p><p>Khng ni nng ta, khng s bo h, V khng thn bng quyn thuc no c; </p><p>Tse di i nang wa ni nub dro wa shen du ni dro </p><p>Nhng nim v cuc i ny ang nht nha dn, ngi y (con) ang bc vo mt ci gii khc; </p><p>Mun nag tug po ni jug yang sa chen por ni tung </p><p>i vo m en dy c, trt ri vo vc thm khng l, </p><p>Nag tr tug por ni jug le kyi wang gi ni de </p><p>Xuyn qua khu rng dy c; B nghip lc li ko, y a. </p><p>Gn pa chen por ni dro gya tso chen p ni khyer </p><p>Ngi y (con) ang i dn vo mt hoang mc trng tri, B ht tung v vi dp gia bin c mnh mng. </p><p>Le kyi lung gi ni de sa tsug me pe shok su ni dro </p><p>B sai s, thc p ca ngn gi nghip, ngi y (con) khng tm ra c mt ni chn no dng chn, ngi ngh. </p></li><li><p>4 </p><p>Yul ngo chen por ni jug dn chen p ni zin </p><p>B nm vo gia mt trn chin khc lit, Ngi y (con) b bt bi cc chng qu ma. </p><p>Shin jei po nya la ni jig shing trak </p><p>B bao vy bi m b h gh gm ca T Vng Shinje. </p><p>Le kyi si pa na yang si pa la ni jug wang ni me </p><p>Ht cnh gii ny ri li ti cnh gii kia, hon ton bt lc. </p><p>Chig pur drog me par dro g pe du la bab na </p><p>n c v khng mt ai ng hnh, n lc phi ra i. </p><p>Tug je chen che nam kyi [che ge] shab me pa di la shab dz chig </p><p>Hi cc ng i Bi, ngng xin hy l ni nng ta cho [tn...] (con) ngay y, </p><p>ngi hon ton khng cn g bn cnh bo tr! </p><p>Gn dz chig pung nyen dz chig </p><p>Xin hy bo h ngi y (con)! Xin hy tr thnh thn bng v quyn thuc vi ngi y! </p><p>Bar d mun nag chen po le shob shig </p><p>Xin hy cu gip ngi y [] (con) thot khi h su thm thm v tm ti ca trung m bardo! </p><p>Le kyi lung mar chen po le dok chig </p><p>Xin hy lm chch hng ngn gi nghip d di! </p><p>Shin jei jig trag chen po le shob chig </p><p>Xin bo v ngi y (con) thot khi s hi v khng b ca T Vng Shinje! </p><p>Bar d trang ring chen po le drol chig </p><p>Xin hy tip dn [] (con) thot khi him nguy, nhim trng ip ca trng thi trung m! </p></li><li><p>5 </p><p>Tug je chen che nam tug je ma chung shig </p><p>Hi cc ng i Bi, xin m lng t mn! </p><p>Ra da dz chig ngen song sum du ma tang shig </p><p>Xin cu ! Xin ng ngi y (con) ri vo ba ng d! </p><p>Ngn gyi dam cha me yel war </p><p>tug jei shug nyur du shung shig </p><p>Xin ng qun lng nhng ha nguyn ca cc Ngi trc y, xin cc Ngi mau chng hin hin </p><p>thn lc ca lng i bi! </p><p>Sang gye dang chang chub sem pa nam kyi [.che ge] di la Ch Pht v ch B Tt i, ngng xin cc Ngi </p><p>m lng qung i v ban cho phng tin thin xo v thn lc gia tr, </p><p>Tug je tab dang nu pa ma chung shig tug je zung shig </p><p>T lng bi mn ca cc Ngi cho [...] (con) y, xin hy cu mc ngi y [] (con) </p><p>vi mc cu bi mn sc nhn ca cc Ngi! </p><p>Sem chen le ngen pe wang du ma tang shig </p><p>Xin ng b mc ngi y[] (con) cho nghip lc xu xa! </p><p>Kn chog sum gyi bar d dug ngal le shab tu sol </p><p>Hi Tam Bo Ti Thng v Cc ng Th Tn! Xin cu ngi y (con) khi au kh ca Bardo trung m! </p></li><li><p>6 </p><p>Hnh gi hoc ai c th tr tng bi nguyn trn ba ln vi lng thnh knh thit tha. </p><p>Sau , tng bi nguyn Gii Thot Qua S Nghe Trong Bardo Trung m, Bi Nguyn Thot Khi Ng Hp Ca Bardo Trung m v Bi Nguyn Bo V Khi S Hi. </p><p>Nguyn bi khn nguyn ngng cu thn lc gia tr ca ch Pht v ch B Tt khng b gin on cho n khi ci lun hi hon ton trng rng! </p><p>SAMAYA </p><p>Do c Padme Jungne (Ngi Lin Hoa Sanh) tc v Khenpo X Orgyen trc tc. Ngi Tsogyal (Yeshe) th nhn, vit xung v ct giu nh mt kho tng Terma. Ngi Karma Lingpa khai mt li ti Ni Gampopal. </p></li><li><p>7 </p><p>Chnh Vn ca Bardo Tdral Gii Thot Thng Qua S Nghe Trong Bardo </p><p>Ah Kye ma dag la she ne bar do char du dir </p><p>Ah Gi l lc Bardo Ti Sinh hin khi trong con, </p><p>Tse la long me le lo pang she ne </p><p>Con xin x b mi bing nhc thi gian tri i trong cuc i mnh! </p><p>T sam gom sum ma yeng lam la jug </p><p>Con s i vo con ng khng lm lc ca Vn (nghe), T (qun chiu) v Tu (thin nh); </p><p>Nang sem lam long ku sum ngn gyur sha </p><p>a cc hin tng v tm thc vo con ng, con s thc chng Tam Thn, </p><p>Mi lu len chig tob pe du ts dir </p><p>Gi y, ch mt ln, con t c thn ngi, </p><p>Yeng ma lam d pe du ts min </p><p>Khng phi l lc ngh ngi trn con ng lang thang v nh! </p><p>Ah Kye ma dag la mi lam bar do char du dir </p><p>Ah Gi l lc Bardo Gic Mng l rng trong con, </p><p>Ti mug ro nyal bag me pang she ne </p><p>Con s t b thi th v tri v gic, ang ng su trong v minh, </p><p>Dren pa yeng me ne lug ngang la jug </p><p>Khng cht tht nim, con s a chnh nim khng lm lc vo trng thi bn nhin; </p></li><li><p>8 </p><p>Mi lam zung ne trul gyur sal jang </p><p>Nm ly quyn kim sot nhng gic mng ca mnh, Con s tnh ha o tng i vo tnh quang chi ngi! </p><p>Dun dro shin du nyal war ma she chig </p><p>ng ng nh mt con vt! </p><p>Nyi dang ngn sum dre pe nyam len che </p><p> Quan trng l thc tp yoga gic mng thc chng thc ti ti hu. </p><p>Ah Kye ma dag la sam ten bar do char du dir </p><p>Ah Gi l lc Bardo Thin nh l rng trong con, </p><p> Nam yeng trul pe tsog nam pang she ne </p><p>T b v s nhng phng tm, hn trm v tro c, </p><p>Yeng me dzin me ta dral ngang la jog </p><p>Con s i vo trng thi t do, vt thot khi bm chp v phng dt; </p><p>She dzog nyi la ten pa tob par sha </p><p>Con s tr vng trong Giai on Pht Sinh v Thnh Tu! </p><p>Sha wa pang ne tse chig gom du dir </p><p>Trnh xa khi mi hot ng [th tc], trong thi khc nhip tm thin nh ny, </p><p>Nyn mong trul pe wang du ma tong shig </p><p>Xin ng ri vo nng lc vng nim v cc xc cm tiu cc! </p></li><li><p>9 </p><p>Ah Kye ma dag la chi kha bar do char du der </p><p>Ah Gi l lc Bardo Cn T l rng trong con, </p><p>Kun la chag sem shen dzin pang she ne </p><p>Trnh xa khi mi rng buc, tham m v bm chp, </p><p>Dam ngag sal we ngang la ma yeng jug </p><p>Con s i vo liu ng nhng ch dn trc truyn! </p><p>Rang rig she me nam khe ying su po </p><p>V chuyn di Gic Tnh bn nhin vo php gii h khng v sanh. </p><p>Du she sha trag lu dang tral la khe </p><p>Ngay giy pht phi ri b xc thn tp hp ca tht v mu ny, </p><p>Mi tag gyu ma yin par she par sha </p><p>Hy nhn ra rng n vn l v thng v huyn ha! </p><p>Ah Kye ma dag la ch nyi bar do char du dir </p><p>Ah Gi l lc Bardo Php tnh l rng trong con, </p><p>Kun la ngang trag jig nang pang she ne </p><p>Trnh xa mi nim tng hong lon v khng b, </p><p>Gang shar rang nang rig pa ngo she jug </p><p>Con s nhn bit mi hin tng ch l s phng chiu bn tnh ca gic tnh chnh mnh. </p><p>Bar d nang tsul yin par she par sha </p><p>Nhn ra rng l cch Bardo hin khi. </p></li><li><p>10 </p><p>Dn chen gag la tug pe du shig ong </p><p>Giy pht trng yu s n, khi s ngng dt c th xy ra - </p><p>Rang nang shi tr tsog la ma jig shig </p><p>ng s hi tp hi cc Bn tn An Bnh v Phn N, vn l s phng chiu ca chnh con! </p><p>Ah Kye ma dag la si pa bar do char du dir </p><p>Ah Gi l lc Bardo Hnh Thnh l rng trong con, </p><p>Dun pa tse chig sem la zung she ne </p><p>Hy nht tm an tr trong thin nh! </p><p>Zang po le kyi tro la nen gyi tud </p><p>Hy gng sc duy tr thin nghip ca mnh! </p><p>Ngal go gag ne ru log dren par sha </p><p>Bt li ng hm dn ti t cung ti sinh, Con hy nh phi quay lng li vi n! </p><p>Nying ru dag nang g pe du shig yin </p><p>Gi l lc con phi can m v khi ln tri kin thanh tnh. </p><p>Mig ser pang la la ma yab yum gom </p><p>Hy x b ganh t, con s thin nh v o S v phi ngu ca Ngi trong s hp nht. </p><p>Chi wa ong nyam me pe lo ring po </p><p>ng ngh rng ci cht s n m ngh rng con s trng th! </p><p>Dn me tse dii sha wa drub drub ne </p><p>Ch hon thnh cc hot ng v ngha trong cuc i ny </p></li><li><p>11 </p><p>Ta re tong log she na shin tu trul </p><p>Con s thc s ngu ngc tr v vi hai bn tay trng. </p><p>G ngo she pa dam pe lha ch yin </p><p>Hy nhn ra rng ci con cn l Gio Php thing ling! </p><p>Sa ta nyid du lha ch mi she dam </p><p>Vy sao con khng thc hnh Php vo ngay lc ny? </p><p>Drub chen nam kyi shal ne di ked sung </p><p>Nh cc i thnh tu gi tng ni: </p><p>ll me dam ngag sem la ma shag na </p><p>Nu khng gi nhng gio hun ca v Lama trong tm, </p><p>Rang gi rang nyi lhu war mi gyur ram </p><p>L phi chng ta ang t phn bi chnh mnh? </p><p>Nguyn Chnh vn ca Bardo Tdral (Gii Thot Qua S Nghe Trong Bardo) khng b gin on cho n khi ci Lun Hi hon ton trng rng! </p></li><li><p>12 </p><p>BI NGUYN THOT KHI NG HP CA BARDO TRUNG M </p><p>La ma yi dam khan dr tsok la sha tsal lo </p><p>Con xin ch tm nh l cc v Lama, Bn tn v ton th tp hi thnh chng Dakini! </p><p>Tse wa chen p lam na trang du sol </p><p>Nh lng i bi ca cc Ngi, xin du dt con! </p><p>Dag ni trul pe khor war cham pe tse </p><p>Khi lang thang trong sinh t bi nhng o tng v i, </p><p>T sam gom sum ma yeng lam la </p><p>Cc v Lama ca dng khu truyn, xin du dt con! </p><p>Ka gyu la ma nam kyi lam na trong </p><p>Trn con ng rng r, khng lm lc ca vn, t, tu [lng nghe, qun chiu v thin nh]! </p><p>Yum chog khan dr tsok kyi gyab ne shor </p><p>c gia h bi tp hi cc Dakini, nhng b m v thng, </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>Ti mug trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi v minh vng ng mnh lit, </p><p>Ch ying ye she sal we lam la </p><p>Hi c Pht Vairocana T L Gi Na, xin du dt con! </p></li><li><p>13 </p><p>Chom den nam par nang dze lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca Php Gii Th Tnh Tr! </p><p>Yum chog ying shug ma yi gyab ne shor </p><p>c h tr bi N Hong Kim Cng H Khng Dhatisvari, bc phi ngu v thng ca Ngi! </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>She dang trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi lang thang trong sinh t bi tm sn hn mnh lit, </p><p>Me long ye she sal we lam la </p><p>Hi c Pht Vajrasattva Kim Cng Tt a, Xin du dt con! </p><p>Chom hen dor je sem pe lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca i Vin Cnh Tr, </p><p>Yum chog sang gye shen me gyab ne shor </p><p>c h tr bi Pht Mu Buddhalocana, bc phi ngu v thng ca Ngi, </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>Nga gyal trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi tm kiu mn mnh lit, </p></li><li><p>14 </p><p>Nyam nyid ye she sal we lam la </p><p>Hi c Pht Bo Sanh Ratnasambhava, Xin du dt con! </p><p>Chom den rin chen jung ne lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca Bnh ng Tnh Tr! </p><p>Yum chog ma ma ki yi gyab ne shor </p><p>c h tr bi Pht Mu Mamaki, bc phi ngu v thng ca Ngi </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>D chag trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi tm tham i v bm luyn mnh lit, </p><p>Sor tog ye she sal we lam la </p><p>Hi c Pht V Lng Quang Amitabha, Xin du dt con! </p><p>Chom den nang wa ta ye lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca Diu Quan St Tr! </p><p>Yum chog g kar mo yi gyab ne shor </p><p>c h tr bi Pht Mu Pandavarasini, bc phi ngu v thng ca Ngi, </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p></li><li><p>15 </p><p>Tra dog trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi tm ganh t mnh lit, </p><p>Sha drup ye she sal we lam la </p><p>Hi c Pht Bt Khng Thnh Tu Amoghasiddhi, Xin du dt con! </p><p>Chom den dn y drub pe lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca Thnh S Tc Tr! </p><p>Yum chog dam tsig drol me gyab ne shor </p><p>c h tr bi Pht Mu Samaya-Tara, bc phi ngu v thng ca Ngi, </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>Bag chag trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi cc tp kh mnh lit, </p><p>Lhen she ye she sal we lam la </p><p>Hi cc Daka v cc v Tr Minh Vng Vidyadharas, Xin du dt con! </p><p>Pa wo rig dzin nam kyi lam na trong </p><p>Trn con ng rc r ca Tr Tu ng Sinh Khi! </p><p>Yum chog khan dr tsok kyi gyab ne shor </p><p>c h tr bi mt hi chng cc Dakini, nhng bc phi ngu v thng ca cc Ngi, </p></li><li><p>16 </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>Trul nang trag p khor war cham pe tse </p><p>Khi con lang thang trong sinh t lun hi do bi s m lm mnh lit, </p><p>Nang trak jig nang pang pe lam la </p><p>Tp hi ch Pht An Bnh v Phn N, Xin du dt con! </p><p>Chom den shi tr tsok kyi lam na trong </p><p>Trn con ng rc r, xa la nhng hin tng y hong lon v kinh hi! </p><p>Ying shug khan dr tsok kyi gyab be shor </p><p>c h tr bi v thng lnh Dakini, bc kim sot h khng, </p><p>Bar do jig pe trang le dral du sol </p><p>Xin tip dn con khi li i hp, kinh hong ca Bardo, </p><p>Yang dag dzog pe sang gye sa ru shol </p><p>Xin h tng con ti cc Tnh , Pht qu vin mn! </p><p>Ah Kye ma nam khe kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Ah Cu mong Khng i khng xut hin nh 1 k th ch, </p><p>Sang gye ting khe shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca c Pht Xanh Dng. </p><p>Chu yi kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong Thy i khng xut hin nh 1 k th ch, </p></li><li><p>17 </p><p>Sang gye kar p shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca c Pht Trng. </p><p>Sa yi kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong a i khng xut hin nh 1 k th ch, </p><p>Sang gye ser p shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca c Pht Vng. </p><p>Me yi kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong Ha i khng xut hin nh 1 k th ch, </p><p>Sang gye mar p shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca c Pht . </p><p>Lung gi kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong Phong i khng xut hin nh 1 k th ch, </p><p>Sang gye jang kui shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca c Pht Xanh Lc. </p><p>Ja tsn kham nam dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong i Cu Vng khng xut hin nh 1 k th ch, </p><p>Sang gye na tsog shing kham tong war shok </p><p>M mong con thy n nh Ci Tnh ca cc c Pht khc. </p><p>Dra zer sum dra ru mi dang shing </p><p>Cu mong nhng m thanh, nh sng v cc tia sng khng xut hin nh nhng k th ch, </p><p>Shi tro rab jam shing kham tong war shok </p><p>V mong con thy chng nh Ci Tnh ca mi ng gom cha Ch Tn An Bnh v Phn N. </p><p>Dra nam tam che rang drar she par shok </p><p>Nguyn con nhn ra mi m thanh vn l m thanh ca chnh con! </p></li><li><p>18 </p><p>O nam tam che rang she par shok </p><p>Nguyn con nhn ra mi nh sng vn l nh sng ca chnh con! </p><p>Zer nam tam che rang zer she par shok </p><p>Nguyn con nhn ra mi tia sng vn l nhng tia sng ca chnh con! </p><p>Bar do rang ngo rang gi she par shok </p><p>Nguyn con nhn ra Bardo l biu hin ca chnh con! </p><p>Ku sum shing kham gnn du gyur par shok </p><p>V mong con trc nhn n nh l Ci Tnh ca Ba Thn! </p><p>Bi Nguyn Thot Khi Ng Hp Ca Thn Trung m c trc tc bi v Khenpo x Orgyen, c Lin Ho...</p></li></ul>