Barnsånger – sånger för barn? - diva- 648543/FULLTEXT01.pdf · översiktlig analys av 866 barnvisor…

 • Published on
  14-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Examensarbete 15 hp

  vt 2012

  Musiklrarexamen

  Institutionen fr Musik, pedagogik och samhlle vid Kungl. Musikhgskolan

  Handledare: Ralf Sandberg

  Linda Trapp

  Barnsnger snger fr barn?

  En kartlggning av de musiklromedel som anvnds i frskolan och dess anpassning till barnrsten.

 • 2

  Abstract

  The purpose of my study was to increase knowledge and understanding about childrens voices and their limited vocal range by mapping the learning material, consisting of published children's music materials used in a variety of preschools. Based on the children's vocal potential, I have done both an overview and a detailed study of music examples from children's records and their adaptations to the children's own voices. Preschools have participated by entering the discs that they themselves use in a web form. After the data collection and processing, I have done a general analysis of 866 children's songs. After that I made a detailed review of samples, demonstrating various aspects, problems and opportunities in relation to the childs voice. This is illustrated by a kind of piano chart where I show the melodic range of the songs. My study shows that fewer than half surveyed preschools are using recorded discs during music time. It also shows that there are many music teaching materials that are not adapted to children's voices and that it is difficult, without training or special knowledge, to know whether the teaching material is adapted or not. Songs with a small or medium size melodic range are the best alternatives, as it is easier to find a common key between the child and the adult.

  Keywords: child's voice, vocal range, children music, children singing, voice adaption

  Abstrakt

  Syftet med min underskning har varit att ka frstelsen och kunskapen kring barnrsten och dess begrnsade rstomfng genom att kartlgga de lromedel, bestende av utgivna barnmusikmaterial, som anvnds p ett urval frskolor. Utifrn barnrstens frutsttningar har jag bde versiktligt och mer ingende studerat musikexempel frn barnskivor och dess anpassning till barnens eget rstlge. Frskolor har via webbenkt medverkat och angivit de skivor som de sjlva anvnder sig av. Efter datainsamling och bearbetning har jag frst gjort en versiktlig analys av 866 barnvisor och drefter har jag gjort en mer ingende granskning ver ett urval, som visar p varierande aspekter, problematik och frutsttningar gentemot barnrsten. Detta illustreras av ett pianodiagram dr jag visar sngernas omfng och rstlge. Min studie visar att frre n hlften av de tillfrgade frskolorna anvnder inspelade barnskivor under sngstunden. Den visar ocks att det finns mnga musiklromedel som inte r anpassade till barnrsten och att det r svrt att, utan trning eller speciell kunskap, sjlv avgra om lromedlet r anpassat eller inte. Snger med ett litet eller mellanstort omfng r att fredra eftersom det d r lttare att hitta ett gemensamt rstlge mellan barn och vuxen.

  Skord: barnrst, omfng, barnsng, rstlge, rstanpassning

 • 3

  Frord

  Nu ntligen, tta r efter att jag lmnat KMH, r det dags fr mig att slutfra min musiklrarexamen. Jag r enormt tacksam och oerhrt glad ver all hjlp och stttning jag ftt i detta. Utan den hade jag aldrig lyckats. Denna uppsats har inneburit en stor utmaning fr mig och resan har varit bde guppig och krokig, med mnga fallgropar, hinder och vgval. Under de stunder d det har sett som mrkast ut och jag starkt betvivlat p min egen frmga att klara av arbetet, har min handledare alltid ftt mig p spret igen. Nr jag krt alldeles fast och varit nra p att ge upp, har han med sitt otroliga kunnande, sitt positiva och hrligt entusiasmerande stt, hjlpt mig att komma vidare.

  Tack Ralf, fr att du hjlpte mig ta denna chans att slutfra min musiklrarexamen!

  Till min familj Tack fr ert tlamod och er frstelse! Till mina kollegor p Kulturskolan Miranda Tack fr alla positiva tillrop och ert std! Jag r strax tillbaka;)

  Gesunda den 29 november 2012

  Linda Trapp

 • 4

  Innehllsfrteckning

  Inledning ....................................................................................................................... 6

  Bakgrund ....................................................................................................................... 7 Lroplan fr frskolan ............................................................................................ 7

  Frskollrarutbildningen d och nu ........................................................................ 8

  RSTRTT Barns rtt till sng p barns villkor ................................................. 9

  Problematisering .................................................................................................... 9

  Syfte och frgestllningar ......................................................................................... 10 Syfte ..................................................................................................................... 10

  Frgestllningar ................................................................................................... 10

  Lromedel i sng & musik ................................................................................... 10

  Tidigare forskning ...................................................................................................... 11 Det ofdda barnet och den frsta tiden i livet ...................................................... 11

  Barnrsten ........................................................................................................... 12

  Rstomfng .............................................................................................................. 12

  Rstproblem ............................................................................................................. 13

  Sprkutveckling ................................................................................................... 13

  Idoler & den vuxna frebilden .............................................................................. 14

  Sngbcker frr och nu ....................................................................................... 14

  Sammanfattning tidigare forskning ...................................................................... 15

  Metod ........................................................................................................................... 16 Urvalsgrupp ......................................................................................................... 16

  Webbenkt ........................................................................................................... 16

  Datainsamling ...................................................................................................... 16

  En frsta versiktlig musikanalys ......................................................................... 17

  Urval analys ......................................................................................................... 17

  Systematisering av Data ...................................................................................... 17

  Bortfallsanalys ..................................................................................................... 18

  Forskningsetiska vervganden .......................................................................... 19

 • 5

  Resultat ....................................................................................................................... 20 Anvnds inspelade barnsnger? ......................................................................... 20

  versiktlig musikanalys ....................................................................................... 20

  Huvudanalys barnvisor ........................................................................................ 22

  Diagram omfng barnvisor ..................................................................................... 22

  Datastrng ............................................................................................................... 23

  Kategori A snger med ett litet omfng ............................................................ 23

  Exempel 1: Det kom blod ......................................................................................... 23

  Exempel 2: Du r s fin ........................................................................................... 24

  Exempel 3: Hajarna ................................................................................................. 25

  Kategori B snger med ett mellanstort omfng ................................................ 26

  Exempel 1: Vipp-p-rumpan-affrn ........................................................................ 26

  Exempel 2: Mors lilla Olle ...................................................................................... 27

  Exempel 3: Prstens lilla krka ............................................................................... 28

  Kategori C snger med ett stort omfng ........................................................... 29

  Exempel 1: Tomtarnas julnatt ................................................................................. 29

  Exempel 2: Ekorrn satt i granen .............................................................................. 30

  Exempel 3: Krokodilen i bilen ................................................................................. 31

  Sammanfattning ................................................................................................... 32

  Diskussion .................................................................................................................. 33 Resultatdiskussion ............................................................................................... 33

  Slutsatser av resultatet ........................................................................................ 34

  Metoddiskussion och kritisk granskning .............................................................. 35

  Frslag p ny forskning ....................................................................................... 36

  Litteraturfrteckning .................................................................................................. 37

  Bilagor ......................................................................................................................... 39 Bilaga 1 ................................................................................................................ 39

  Bilaga 2 ................................................................................................................ 40

  Bilaga 3 ................................................................................................................ 41

 • 6

  Inledning

  Julen 2010 var jag och lyssnade p ett luciafirande p en frskola. Upplevelsen av denna sngstund fick mig verkligen att hajja till och fundera. Sngerna de sjng innehll extremt lga toner. En Staffansvisa gick nda ner till lilla c och inte ens alla frknarna kunde ta de lgsta tonerna. I detta fall hade sngledaren sjlv ett vldigt mrkt rstlge och detta spelade nog skert stor roll i valet av tonart. Mnga barn sjng inte alls, andra sjng i egna tonarter och flertalet var tysta. Nu finns det ju naturligtvis mnga andra faktorer som r av betydelse till det musikaliska resultatet, exempelvis bara det faktum att det satt en stor publik och tittade p barnen. Men efter detta blev jag i alla fall nyfiken och brjade damma av lite barnrstkunskaper och insg ganska snart att tonarterna p jul/luciasngerna var alldeles fr lga. Nmnas kan att jag i huvudsak arbetat med elever p hgstadiet och har drfr inte funderat srskilt mycket p rstlgen innan denna hndelse. Men nu brjade funderingarna.

  Det kndes som en relativt liten och tmligen ltt kunskapslucka att tppa till och efter ett frtroligt samtal med en av frskolelrarna, blev jag inbjuden att hlla en liten fortbildning i mnet. En timme fick jag till mitt frfogande och hann under den tiden med en kort teoretisk genomgng av varfr det r viktigt att tnka p hur man sjunger med barnen (i vilket rstlge). Dessutom fick de lra sig att rkna ut, med hjlp av en notbild, vilken startton som r lmplig p olika melodier. Responsen var enbart positiv nr det vl var ver, och jag hrde kommentarer som varfr vet vi inte det hr??.

  Att min uppsats skulle handla om barnrsten stod klart vldigt tidigt, men det var frst efter att jag blivit tillfrgad av en annan frskola, som pusselbiten fll p plats. Denna frskola hade hrt talas om mig och mina tankar kring barnsng och rstlge. De funderade p om den inspelade barnmusiken de anvnde vid sngsamlingen verkligen var anpassad till barnen?! De bad mig helt enkelt att lyssna igenom deras skivor fr att titta nrmare p det rstlge som de olika barnsngerna var inspelade i. Jag knde direkt att det hr var ju jtteintressant och bestmde mig fr att mitt fokus i mnet barnrst, skulle bli en slags lromedelsanalys av inspelade barnskivor som anvnds p frskolor.

 • 7

  Bakgrund

  I min bakgrund finner jag det relevant att i min uppsats ta upp litet kring frskolans styrdokument (Lpf 98. Rev 2010) samt i stora drag hur frskollrarutbildningen frndrats sedan 1970-talet. Jag kommer ven att redovisa fr ett projekt som idag pgr till frmn fr utvecklandet av barnens sngrster.

  Lroplan fr frskolan Frskolans frsta egna lroplan utkom s sent som 1998 (Lpf 98). Efter en revidering r 2010, r den idag den gllande lroplanen. Nr jag gjorde en snabb jmfrelse av den ursprungliga lroplanen och den reviderade, hittade jag att just orden sng och musik frekom tv gnger i hela texten och att meningarna r identiska ven efter revideringen 2010. (Lpf 98) (Lpf 98. Rev. 2010).

  I en nrstudie av frskolans reviderade lroplan (Eriksson & Persson, 2011:16ff) finner frfattarna bl.a. att de efter revideringen kunde se en fokusering p tidig mneskunskap i teknik, naturvetenskap och matematik samt ett kat fokus p dokumentation och utvrdering. De fann ocks att ord som reflektion och inflytande, inte frekom en enda gng i den ursprungliga lroplanen, medan de i den reviderade versionen frekom sex respektive elva gnger. Utifrn ett estetiskt perspektiv tycker jag mig se att den delen, inte ftt ta ngon strre plats efter revideringen, men heller inte ngon mindre. Enligt mitt stt att tyda lroplanen, ger den nd ett tydligt std fr de estetiska sprken i frskolans verksamhet.

  Hr fljer ett urval av mlen som anges under rubriken utveckling och lrande i nuvarande lroplan:

  Frskolan ska strva efter att varje barn

  utvecklar sin identitet och knner trygghet i den.

  knner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar knsla och respekt fr andra kulturer,

  utvecklar sin frmga att fungera enskilt och i grupp []

  utvecklar sin motorik, koordinationsfrmga och kroppsuppfattning []

  utvecklar sin frmga att lyssna, reflektera och ge uttryck fr egna uppfattningar []

  utvecklar nyanserat talsprk, ordfrrd och begrepp samt sin frmga att leka med ord []

  utvecklar sin skapande frmga och sin frmga att frmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mnga uttrycksfor...