BASF Katalog 2015 (SRB)

 • Published on
  20-Nov-2015

 • View
  443

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BASF Katalog 2015 (SRB)

Transcript

 • Katalog sredstava za zatitu bilja

  Pune ruke posla ... i rezultata

 • BASF Agro Tim

  Radivoj Jakovljevi

  Tehnika podrka za region ju`ne Bake

  Mobil: +381 63 244 531

  E-mail: radivoj.jakovljevicbasf.com

  Aleksandar Staji

  Tehnika podrka za region june

  Bake, Branieva i grada Beograda

  Mobil: +381 63 356 371

  E-mail: aleksandar.stajicbasf.com

  Aleksandar Jotov

  Marketin{ka podrka za

  vinogradarstvo, vo}arstvo i povrtarstvo

  Mobil: +381 63 658 310

  E-mail: aleksandar.jotovbasf.com

  Sinia ii

  Tehnika podrka za region Srema, Mave

  i Republike Srpske

  Mobil: +387 66 295 311

  E-mail: sisicsinisagmail.com

  Dragan Mao

  Menader za tehniku podrku za Srbiju,

  Makedoniju, Albaniju i Republiku Srpsku

  Mobil: +381 63 312 043

  E-mail: dragan.macosbasf.com

  Goran Puhar

  Tehnika podrka za region srednjeg

  i junog Banata

  Mobil: +381 63 457 703

  E-mail: goran.puharbasf.com

  Ljubia Milenkovi

  Tehnika podrka za region centralne

  i june Srbije

  Mobil: +381 63 312 068

  E-mail: ljubisa.milenkovicbasf.com

 • O kompaniji BASF BASF - We create chemistry je vodea hemijska kompanija na svetu: Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastine mase, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zatitu bilja, naftu i gas. Kao pouzdan partner, BASF pomae svojim kupcima iz gotovo svih brani da budu jo uspeniji.

  Svojim visokokvalitetnim proizvodima i inteligentnim reenjima, kompanija BASF doprinosi reavanju globalnih izazova kao to su zatita klime, energetska efikasnost, ishrana i mobilnost. Godine 2013. BASF je sa preko 112.000 zaposlenih irom sveta ostvario promet od priblino 74 milijardi EUR.

  Ostale informacije moete pronai na www.basf.com ili www.agro.basf.rs

 • Herbicidi

  Fungicidi

  Inseticidi / Akaricidi

  Tretman semena

  Proizvodi specijalne namene

  Biocidni proizvodi

  = Zatieni znak firme BASF1 = Zatieni znak firme DOW AgroSciences

  Katalog je savetodavnog karaktera. Pre korienja preparata obavezno proitati uputstvo za upotrebu.

  Programi zatite biljne bolesti / korovi / tetni insekti

  Specijalna ubrivaVinarstvo

  Aditivi za stonu hranu

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 5HERBICIDI

  Herbicidi 06-59

  60-127

  128-145

  146-151

  152-161

  162-175

  176-203 204 / 218 / 224 236-243244-247248-271

  Fungicidi

  Inseticidi / Akaricidi

  Tretman semena

  Proizvodi specijalne namene

  Biocidni proizvodi

  Programi zatite biljne bolesti / korovi / tetni insekti

  Specijalna ubrivaVinarstvo

  Aditivi za stonu hranu

 • = Zatieni znak firme BASF1 = Zatieni znak firme DOW AgroSciences

  Katalog je savetodavnog karaktera. Pre korienja preparata obavezno proitati uputstvo za upotrebu.

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 7HERBICIDI

  HerbicidiAkris

  Arrat

  Basagran

  Butisan 400 SC

  Callam

  Cambio

  Clearfield

  Cleranda

  Corum

  Dash

  Duo System

  Focus Ultra

  Frontier Super

  Kelvin

  Lancelot1 450 WG

  Pallas1 75 WG

  Passat

  Pulsar 40

  Stomp 330E

  Stomp Aqua

  Wing-P

  8-9

  10-11

  12-13

  14-15

  16-17

  18-19

  20-21

  22-23

  24-25

  26-27

  28-29

  30-31

  32-35

  36-37

  38-41

  42-43

  44-45

  46-49

  50-53

  54-57

  58-59

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 9HERBICIDI

  280 g/l dimetenamid-p i 250 g/l terbutilazinsuspo-emulzija (SE)1 L

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Preporuke za primenu:

  Karenca:

  Prednosti primene:

  Posebne napomene:

  Akris je sistemini selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jedno-godinjih i viegodinjih irokolisnih i travnih korova u merkantilnom i silanom kukuruzu. Herbicid Akris je kombinacija dve aktivne supstance: dimetenamid-p suzbija jednogodinje travne i neke irokolisne korove, dok terbutilazin suzbija jednogodinje irokolisne korove. Ove dve aktivne supstance se odlino nadopunjuju vrlo irokim spektrom delovanja. Herbicid Akris primenjuje se na povrinama za proizvodnju kukuruza tretiranjem zemljita posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (kada je kukuruz u fazi BBCH od 00-13), a pre nicanja ili u fazi nicanja korova.

  Kukuruz (merkantilni i silani)

  Jednogodinji travni korovi: muhar veliki (Echinochloa crusgalli), sirak (Sorghum Halepense iz semena), muhar (Setaria spp.), proso (Panicum miliaceum)

  Jednogodinji irokolisni korovi: keree groe (Solanum nigrum), tir (Amaranthus retroflexus), tir (Amaranthus blitoides), pepeljuga obina (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), divlja paprika (Polygonum sp.), mijakinja (Stelaria media), tut (Portulaca oleracea).

  Koliina primene je 3,0 - 3,5 l/ha (30 - 35 ml na 100 m2), uz utroak vode 200 - 400 l/ha. Maksimalan broj tretmana na istoj povrini je jednom tokom jedne kalendarske godine.

  Obezbeena vremenom primene (OVP)

  Izuzetno irok spektar delovanja na travne i irokolisne korove Potpuna selektivnost na gajenu biljku Povoljne toksikoloke i ekotoksikoloke osobine iroka mogunost primene (pre-em ili post-em)

  Ukoliko doe do preoravanja tretiranih povrina moe se sejati samo kukuruz. Nema ogranienja u izboru narednih useva u plodosmeni.

  Akris

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 11HERBICIDI

  250 g/kg tritosulfuron i 500 g/kg dikambavodotopive granule (WG)0,2 kg

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Koliina primene:

  Vreme primene:

  Mehanizam delovanja:

  Karenca:

  Prednosti primene:

  Arrat je sistemini herbicid namenjen za suzbijanje irokolisnih korova u kukuruzu (merkantilni i silani) i ozimoj penici.

  Kukuruz (merkantilni i silani), ozima penica

  Kukuruz (merkantilni i silani): tir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obina (Chenopodim album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obina (Datura stramonium), goruica (Sinapis arvensis), keree groe (Solanum nigrum), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis)

  Ozima penica: broika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica (Matricaria chamomilla), divlja paprika (Pollygonum persicaria), goruica (Sinapis arvensis), bulka (Papaver rhoeas), estoslavica (Veronica hederifolia), suncokret samonikli (Helianthus sp), smrdulja (Bifora radians), pepepeljuga (Chenopodium album), gorika (Sonchus oleraceus), hou-neu (Capsella bursa pastoris), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis)

  Kukuruz (merkantilni i silani) 0,2 kg/haOzima penica 0,15 - 0,2 kg/ha

  Arrat se u strninama (penici i jemu) primenjuje kada se one nalaze u fazi od poetka do kraja bokorenja, dok su korovi u fazi 2-6 listova, a u usevu merkantilnog, silanog kao i kukuruza tolerantnog prema cikloksidimu (Duo System) primenjuje posle nicanja kukuruza do faze 5 razvijenih listova, kada su irokolisni korovi u fazi 2-6 listova.

  Arrat u sebi sadri dve aktivne supstance: tritosulfuron 250 g/kg i dikambu 500 g/kg, koje se meusobno dopunjuju i deluju sinhronizovano proirujui tako spektar dejstva. Tritosulfuron je nova aktivna supstanca iz grupe sulfonilurea, veoma efikasna pre svega na Chenopodium i Polygonum vrste. Tri do pet dana nakon tretmana korovi gube boju i ute, a posle pet nedelja, u zavisnosti od vremenskih uslova, vidljivo propadaju. Konkurencija sa usevom prestaje ve nekoliko dana po primeni. Delovanje dikambe je veoma brzo vidljivo jer posle svega nekoliko sati pojavljuju se tipini simptomi: gubljenje turgora i uvrtanje biljke.

  Obezbeena vremenom primene (OVP)

  Izuzetno irok spektar delovanja Dva razliita meusobno sinhronizovana mehanizma delovanja Ne ograniava plodored nema rezidua Niska doza primene Brzo poetno delovanje prvi simptomi vidljivi posle 24-72 sata Primena okvaivaa dodatno poboljava efikasnost U strnim itima moe da se mea sa fungicidom Duet Ultra

  radi spreavanja pojave bolesti

  Arrat

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 13HERBICIDI

  480g/l bentazonkoncentrovani rastvor (SL)1 L

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Koliina primene:

  Vreme primene:

  Karenca:

  Posebne napomene:

  Basagran je selektivan, kontaktni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova u veem broju razliitih useva.

  Strna ita, kukuruz, soja krompir, graak, lucerka, lan, pasulj

  tir bljutavi (Amaranthus blitoides), tir obini (Amaranthus retroflexus), vidovica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obina (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obina (Datura stramonium), mrkva divlja (Daucus carota), broika lepua (Galium aparine), lubeniarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), divlja paprika (Poligonum aviculare), divlja paprika (Poligonum lapatifolium), ljuti obini (Rananculus arvensis), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica obina (Solanum nigrum), jednogodinji istac (Stachys annua), iak (Xanthim strumarium), maslaak obini (Taraxacum officinale)

  Strna ita (penica, jeam, ovas) 2,0 l/haKukuruz, soja, graak, lan 2,0 l/haKrompir 2,0 l/haLucerka 2,0 l/haPasulj 2,0 l/ha

  Za strna ita u fazi bokorenjaZa kukuruz posle nicanja usevaZa soju u fazi od prve do tree troliskeZa krompir kada je visine 10 - 15 cmZa graak kada je visine 8 - 10 cmZa lucerku kada je visine 10 - 15 cmZa lan kada je visine 5 - 10 cmZa pasulj posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje

  Za strna ita, kukuruz, soju, lucerku i lan 63 danaZa krompir, graak i pasulj 42 dana

  Ukoliko doe do ranog skidanja useva ili preoravanja na tretiranim povrinama se mogu sejati strna ita, soja i lucerka

  Kod osetljivih sorti krompira i pasulja moe izazvati oegotine ako se primena vri pri viim temperaturama Treba spreiti zanoenje preparata na susedne osetljive useve i zasade kao to su voe,

  vinova loza, duvan, eerna i stona repa

  Basagran

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 15HERBICIDI

  400 g/l metazahlorkoncentrovana suspenzija (SC)1 L

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Koliina primene:

  Vreme primene:

  Karenca:

  Posebne napomene:

  Butisan 400 SC je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i irokolisnih korova.

  Uljana repica i kupus

  Jednogodinji travni (uskolisni korovi): divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

  Jednogodinji irokolisni korovi: pepeljuga obina (Chenopodium album), dimnjaa (Fumaria officinalis), mijakinja (Stellaria media), dvornici (Polygonum spp.), broika lepua (Gallium aparine)

  2,0 - 2,5 l/ha

  U uljanoj repici: posle setve a pre nicanja usevaU kupusu: 5 - 6 dana posle rasaivanja

  Obezbeena vremenom primene (OVP)

  Ukoliko doe do preoravanja ozime uljane repice na tretiranim povrinama mogu se sejati: jari jeam, jara penica, ovas, krompir, eerna repa, jara uljana repica, kukuruz, graak, pasulj, suncokret i semenski lan

  Iste jeseni za setvu uljane repice ili penice oranje treba da bude najmanje na dubini od 20 cm Posle primene u prolee, na tretiranim povrinama, nakon 5 meseci od primene moe se

  sejati argarepa, patrnak i salata Pre setve bilo kog narednog useva neophodno je oranje na dubini od najmanje 15 cm

  Butisan 400 SC

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 17HERBICIDI

  600 g/kg dikamba + 125 g/kg tritosulfuronvododisperzibilne granule (WG)0,4 kg

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Koliina primene:

  Vreme primene:

  Karenca:

  Posebne napomene:

  Callam je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova u silanom i merkan-tilnom kukuruzu.

  Kukuruz (merkantilni i silani)

  lipica teofrastova (Abutilon teophrasti), zeiji mak (Adonis aestivalis), tir obini (Amaranthus retroflexus), loboda obina (Atriplex patula), vijuac njivski (Bilderdykia convolvulus), crna slaica (Brassica nigra), taruak (Capsella bursapastoris), pepeljuga obina (Chenopodium album) srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obina (Datura stramonium), divlji bro (Galium aparine), renika obina (Lepidium draba), ptiji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), goruica poljska (Sinapis arvensis), pomonica (Solanum nigrum), gorika obina (Sonchus oleraceus), boca obina (Xanthium strumarium).

  Zadovoljavajue suzbija: poponac obini (Convolvulus arvensis), njivska lubeniarka (Hibiscus trionum), arena kiksija (Kickxia spuria) i istac jednogodinji (Stachys annua).

  0,3 - 0,4 kg/ha

  Callam se primenjuje do 6-og lista kukuruza ili kada su korovi u fazi od 2 6 listova.

  Obezbeena vremenom primene (OVP)

  Callam se moe meati sa preparatima na bazi nikosulfurona, dimetenamida, sulkotriona i atrazina.

  Prilikom tretiranja treba spreiti zanoenje kapi na sve susedne useve i zasade, izuzev strnih ita i kukuruza.

  U sluaju preoravanja useva, posle dva meseca od primene preparata, mogu se sejati svi usevi osim eerne repe, uljane repice, graka i soje.

  Callam

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 19HERBICIDI

  bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/lkoncentrovani rastvor (SL)1 L

  Aktivna supstanca: Formulacija:

  Pakovanje:

  Proizvod:

  Usevi:

  Spektar delovanja:

  Koliina primene:

  Vreme primene:

  Mehanizam i simptomi delovanja:

  Karenca:

  Prednosti primene:

  Cambio je selektivni sistemini i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodinjih i viegodinjih irokolisnih korova.

  Kukuruz (merkantilni i silani), penica, jeam

  lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.),dimnjaa (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annus), divlje paprika (Polygonum spp.), keree groe (Solanum nigrum), iak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), gorika (Sonchus arvensis)

  U kukuruzu 2,0 - 2,5 l/ha u vreme kada kukuruz ima razvijena 2-5 listaU penici i jemu 1,0 l/ha, u fazi 3 lista do bokorenja

  Za kukuruz u fazi dva do pet listova kukuruzaZa penicu i jeam kada su usevi od faze 3 lista do kraja bokorenja

  Cambio ima dvostruko delovanje: jedan deo preparata deluje na povrinu lista dok drugi deo ulazi u korov i unitava ga iznutra. Kao prvi simptom javlja se zaustavljanje rasta i uvrtanje korova. Zatim dolazi do pojave truljenja delova lia i do postepenog uvenua cele biljke.Na taj nain obezbeuje delovanje na korove bez obzira na vremenske prilike.

  Obezbeena vremenom primene (OVP)

  Jedno od, do sada, najproverenijih i najsigurnijih sredstava protiv najvanijih irokolisnih korova, a posebno protiv njivske palamide (Cirsiumarvense)

  Cambio

 • Katalog sredstava za zatitu bilja 21HERBICIDI

  Clearfield je tehnologija gajenja biljaka koju je razvio BASF. U saradnji sa semenskim kuama nastali su hibridi suncokreta i uljane repice koji su tolerantni prema herbicidima iz hemijske grupe imidazolinona. Treba naglasiti da su dobijeni hibridi nastali kao rezultat tradicionalnog naina uzgoja suncokreta i uljane repice, a stvorena tolerancija na imidazolinone je dobijena bez primene transgene tehnologije (GMO).

  Clearfield sistem proizvodnje Vam pomae da oterate najtvre travne i irokolisne korove sa svojih polja suncokreta i uljane repice, i iz svojih misli.

  Clearfield sistem proizvodnje obezbeuje efikasnost, dugotrajnost u suzbijanju korova, kvalitet useva i prihvaenost na globalnom tritu.

  Od semena do useva, prua mogunost da izvuete maksimum iz svakog hektara..

  Proizvoai...