BECERİ ÖĞRETİMİ

  • View
    88

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BECER RETM. BECER RETM. Beceri Bireyin sahip olduu yeterliliklerine dayal olarak yapabilecei tahmin edilen veya yapt etkinliklerdir. renme, birey davrannn retimden sonra deiiklik gstermesidir. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slayt 1

BECER RETM

BECER RETMBeceriBireyin sahip olduu yeterliliklerine dayal olarak yapabilecei tahmin edilen veya yapt etkinliklerdir.renme, birey davrannn retimden sonra deiiklik gstermesidir. Davran ise, iki ya da daha fazla kii tarafndan gvenilir olarak gzlenebilen ve llebilen belli bir balangc ve bitii olan, tekrarlanabilen devinsel zellikler olarak tanmlanr. Davranlar tek basamakl ve zincirleme olarak ikiye ayrlr:Tek basamakl davranlar balangc ve bitii kolayca ayrdedilebilen davranlar olarak tanmlanr. rnein;Oturma,kalkma,tutma,brakma, dmeye basma vb. Zincirleme davranlar ise, birka davrann bir araya gelerek daha karmak bir davran oluturmasna denir. rnein; Atlan topu kollaryla yakalama,pazar ya da marketten al veri yapma, orap giyme, amar makinesini kullanma gibi. BECERLERE BAKALIM

BECER ALANLARIz bakm BecerileriTuvalet becerileriYemek yeme becerileriGiyinme-Soyunma becerileriKiisel bakm ve temizlik becerileri

Gnlk Yaam BecerileriEvdeki ara gereci kullanmaEv temizlii ve dzeniMutfak becerileriamar ykama ve giysilerin bakmUyku zaman becerileri

Toplumsal Yaam Becerileri

letiim aralarnn kullanmAlveri becerileriSosyal ve kltrel etkinliklerKamu alanlarnn kullanm ile ilgili becerilerArkadalk, komuluk ve akrabalk ilikileri Bamsz seyahat etme

BECER ANALZBeceri analizi, bir amac (beceriyi) gerekletirebilmek iin gerekli her bir davrann ayrntl ve mantkl olarak sralanmas ya da davran zincirinin betimlenmesidir.

Beceri Analizi, karmak ya da ok basamakl davran ya da becerilerin kk, retilmesi kolay alt basamaklarna (ilem basamaklarna) ayrlmas olarak tanmlanmaktadr.

Beceri analiziBir becerinin tamamlanabilmesi iin gereken her bir beceri basamann sral olarak belirlenmesidir.Beceri analizi;Performans belirlemek,retim yapmak,retim sonunda deerlendirme amacyla kullanlr.

BECER ANALZNN RETME KATKILARIBilgiretimin Bireyselletirilmesiretimi KolaylatrrObjektif DeerlendirmeTekrarlanabilirlikBLG Beceri analizi yapldnda en yksek dzeyde bilgi sunmak mmkn olmaktadr. retim basamaklarnn beceri analiziyle belirlenmesi nedeniyle retim materyali kk paralar halinde sunulabilmektedir. Bylece retmen renciye bilgiyi daha abuk ve kesin olarak kazandrabilmektedir.

RETMN BREYSELLETRLMES Beceri analizinin yaplmas retim basamaklarnn oluturulmasna hizmet etmesi nedeniyle rencilerin dzeyine gre retimin oluturulmasn mmkn klmaktadr.

RETM KOLAYLATIRIR retilmek istenen konuda beceri analiziyle belirlenen basamaklar rencinin bulunduu dzeyi kolayca belirlememize yardmc olduu gibi retime nereden balayacamzn bilinmesine de yardmc olur. renciler dzeylerine gre retim yapldnda, daha kolay ve hzl renirler.OBJEKTF DEERLENDRME

Yaplan beceri analizi basamaklaryla rencilerin gstermi olduklar ilerlemeleri deerlendirmek ve kaydn tutmak mmkn olmaktadr. Bu da retmenin yanlln azaltmaktadr. zellikle yetersizlikten ar dzeyde etkilenmi ocuklarn ilerlemeleri yava olabilmektedir. ocuklarn ilerlemelerini ancak ayrntl beceri basamaklarnda grmek mmkn olabilmektedir.

TEKRARLANABLRLK Yaplan beceri analizleri baka retmenlerce tekrar uygulanabilme olana vermektedir. Beceri basamaklarna gre oluturulan programlar baka okul ve retmenlerce kolayca uygulanabilir.

Beceri analizi,Yapl srasna gre beceri analiziGeliimsel aamaya gre beceri analiziGlk dzeyine gre beceri analizi olmak zere: 3 farkl ekilde yaplabilir.

Yapl srasna gre beceri analiziLER ZNCRLEME YNTEM

TERSNE ZNCRLEME YNTEM

Geliimsel aamaya gre beceri analizi

Bir becerinin geliim aamalarna gre beceri basamaklarnn belirlenmesidir.ocuk geliiminde baz beceriler bir sonraki beceriler iin nkoul niteliindedir.n koul beceri,bir st becerinin renilebilmesi iin mutlaka renilmesi gereken beceridir.rn,Yirmiye kadar atlamadan ritmik sayabilmesi iin, birden ona kadar ritmik sayabilme becerisini renmi olmas gerekir.

Geliimsel aamaya gre beceri analizi yapmak iin; - geliim aamalarnn ok iyi bilinmesi ya da gzden geirilmesi,- geliim aamalaryla ilgili kaynaklarn taranmas, - gelitirilen programlarn ieriinin yeterli ve doru olup olmadnn deerlendirilmesi ve gerektiinde uyarlanarak kullanlmas yerinde olacaktr.

Glk dzeyine gre beceri analizi

Bazen becerinin tad glk dzeyine gre analiz edilmesi gerekebilir. Glk dzeyine gre analiz, becerinin daha kolay edinilebilen alt becerilerinin belirlenmesidir.rn,Yatay,dikey,eri ve eik izgileri ve bunlarn kombinasyonlarn izer. becerisinin analiziSatr izgisi arasnda yukardan aa ve soldan saa, doru izmeyi gerektiren harfleri (I, , , i, L, T, E, F, H ) yazar.- Satr izgisi arasnda, eik doru izmeyi gerektiren harfleri (A, K, V, v, Y, y, Z, z) yazar. Satr izgisi arasnda daire ve eri izmeyi gerektiren harfleri yazar.

Satr izgisi arasnda daire ve eri izmeyi gerektiren harfleri (O, o, , , C, c, , , G, , S, s) yazar.- Satr izgisi arasnda daire ve doru izmeyi gerektiren harfleri ( a, b, B, P, p, D, d, g, , e, R) yazar. - Satr izgisi arasnda eri (kavis, kvrm) ve doru izmeyi gerektiren harfleri (J, j, l, t, k, h, m, n, r, u, ) yazar eklinde yaplabilir.

PSKOMOTOR BECERLER NBECER ANALZ RETME YOLLARIBeceri analizindeki basamaklar belirlemenin iki yolu bulunmaktadr:

Beceri basamaklar oluturulurken (bellekten) basamaklar oluturulmaktadr.

Davran bizzat yaparak basamaklar srayla yazlmaktadr. Beceri analizi genellikle (davran gerekletiren bir kiinin gzlenmesiyle) ya da beceri analizini hazrlayan kiinin (kendisinin davran yerine getirerek) notlar almasyla hazrlanr.

Ltfen !Bardaktan su ime

becerisinin analizini bellekten yapalm.

* Bellekten Beceri Analizi Yazmann Avantaj ve DezavantajlarAvantajlarDaha az zaman gerektirir.Analiz her trl ortamda gerekletirilebilir.Analizi yaparken zel ara-gere gerekmez.DezavantajlarBaz beceri basamaklar unutulabilir.

Ltfen !Ayn ilemi imdi de bizzat yaparak yazalm.

* Bizzat Yaparak Beceri Analizi Yapmann Avantaj ve Dezavantajlar

AvantajlarTm basamaklar bizzat yaplarak yazld iin atlama riski sz konusu olmayacaktr.

Dezavantajlarretilmek istenen baz davranlarn snf dnda gerekleiyor olmas nedeniyle beceri analizinin snf dnda bir ortamda gerekletirilmek durumunda olmas,Beceriyi bizzat yapabilmek iin zel bir takm aralar gerekli olabilir.

Hangi Beceri Analizi Yolunu Kullanacamza Nasl Karar Vereceiz? Salkl ve eksiksiz bir beceri analizi yapabilmekiin aadaki sorular cevaplamak gerekmektedir:

1. Sz konusu olan amaca (davrana) aina msnz? (Bu davran dzenli olarak gerekletiriyor musunuz?)

2. Basamak atlama olasl var mdr?

3. zel bir takm aralar gerekli midir?

4. zel aralarn bulunduu ortama gereksinim var mdr?

*** Eer sorularn ilkine cevabnz evetse, beceri analizini belleinizden yapmanz yeterli olabilecektir.

*** Eer ilk soruya cevabnz hayrsa, dier sorulara cevabnz evet bile olsa, beceri analizini bizzat yaparak gerekletirmek gerekecektir.

Beceri Basamaklar OlutururkenBeceri alann snrlandrlmas.Basamaklarn gzlenebilir terimlerle yazlmas.Bu terimlerin uygulaycnn anlayabilecei ekilde ve dzeyine uygun yazlmas.rencinin ne yapacan ifade eden terimlerle yazlmas.rencinin dikkatini younlatrmasna hizmet etmesi gibi zelliklere dikkat edilmesi gereklidir.BECER RETM SRECBeceri analizinin bulunduu l aracnn hazrlanmasrencinin performans dzeyinin belirlenmesiUzun dnemli, ksa dnemli ve retim amalarnn belirlenmesiretim planlarnn hazrlanmasretimin deerlendirilmesi Beceri Analizinin Yaplmas Ve l Aracnn Hazrlanmas

leriye Zincirleme Yntemi

leri zincirleme yntemine gre retim yapabilmek iin performans alm ncesi hazrlanan beceri analizinin ilk yaplandan son yaplana doru dzenlenmesi gerekir. retim yaplrken ilk ilem basama (birinci temel beceri) zerinde durulup dier ilem basamaklarn (dier temel becerilerin) retimi yaplmaz. renci, ilk ilem basaman bamsz olarak gerekletirdikten sonra ikinci ilem basamana geilir. LER ZNCRLEMETERSNE ZNCRLEME BLDRMLERBLDRMLER1. orab tutar.1. Ayak bileine kadar giydirilmi orab giyera) Her iki eliyle oraba uzanr.a) Her iki eliyle orabn koncuna uzanr.b) Her iki elinin ba parma ieride, dier parmaklar darda olacak ekilde, orabn koncundan tutar.b) Her iki elinin ba parma ieride, dier parmaklar darda olacak ekilde, orabn koncundan tutar.c)orab yukar eker.2. orab ayak parmaklarna geirir.2. Topuguna kadar giydirilmi orab giyera) Parmaklarn birbirine doru hareket ettirerek, orab toplar.1. Beceri basamann a ve b basamaklar tekrarb) orab ayak ucuna geirir.c)Elleriyle orab iki yana aar.d) orab topuguna geirir.c) orab ayak parmaklarna geirir.e)orab yukar eker.3. orab giyer.3. Ayak parmaklarna kadar geirilmi orab giyer.a) orab ayak tarana kadar eker.1. Beceri basamann a ve b basamaklar tekrarb) Elleriyle orab iki yana aar.c) orab ayak bileine kadar eker.c) orab topuuna geirir.d) Ellerini iki yana doru ekerek orab aar.d) orab yukar eker.2. Beceri basamann d ve e basamaklar tekrarocuun beceri l aralarnda yapabildiklerine dayal olarak, kazandrlacak her beceri iin tm beceri, ileri zincirleme ya da tersine yaklamlarndan birine gre uzun dnemli, ksa dnemli ve retimsel amalar belirlenir. Eer, ocua kazandrlmak zere belirlenen becerilerden biri giyinme becerisi ise ve ocuun bu becerinin lt baml l aracnn uygulanmas sonucunda temel becerilerin yarsndan fazlasn gerekletiremedii ve pek ok beceri basamanda fiziksel yardm ve model olma ipucuna gereksinim duyduu gzlendiyse, bu becerinin tersine zincirleme yaklamyla kazandrlmasna karar verilebilir. Becerinin tersine zincirleme yaklamyla kazandrlmasna karar verildiinde, ncelikle bu becerinin tersine zincirleme yntemine gre beceri analizinin yaplmas ve bu beceri analizine dayal olarak, lt baml l aracnn hazrlanmas gerekmektedir. Daha sonra, bu l arac ocua uygulanarak, ele alnan giyinme becerisindeki performans dzeyi tekrar belirlenir ve bu performans dzeyine dayal olarak tersine zincirleme yaklamna gre uzun dnemli, ksad