Beden Egitimi Ve Spor Yuksekokulunda Okuyan Ogrencilerin Beden Egitimi Ve Spor Yuksekokulunu Tercih Nedenleri Ve Gelecek Beklentileri

 • Published on
  29-Oct-2015

 • View
  311

 • Download
  1

Transcript

 • 1

  T.C.

  AFYON KOCATEPE NVERSTES

  BEDEN ETM VE SPOR YKSEKOKULU

  RETMENLK BLM

  BEDEN ETM VE SPOR YKSEKOKULUNDA OKUYAN

  RENCLERN TERCH NEDENLER VE GELECEK

  BEKLENTLER

  LSANS BTRME TEZ

  Hazrlayan

  Mehmet OKUMU

  Danman

  Okt. Rfat YAMUR

  Afyonkarahisar, 2013

 • 2

  NDEKLER

  NDEKLER 2

  GR .................................................................................................................................................3

  1. BLM .........................................................................................................................................4

  GENEL TEORK BLGLER ..........................................................................................................4

  1.1 SPOR HAKKINDA GENEL BLGLER ..................................................................................4

  1.1.1 SPORUN TANIMI .............................................................................................................4

  1.2 SPOR ETM HAKKINDA GENEL BLGLER ...................................................................5

  1.3 BESYO RENCLERNN TERCH NEDENLER...............................................................6

  2. BLM .........................................................................................................................................7

  UYGULAMA VE BULGULAR .........................................................................................................7

  3. BLM ....................................................................................................................................... 12

  DEERLENDRME VE SONU..................................................................................................... 12

  KAYNAKA ................................................................................................................................... 14

  EK I ...15

 • 3

  GR

  Spor, bir eitim olarak yksek okullarda sunulmadan nce, ve insanlar spor eitimi

  almaya balamadan nce, ncelikle aile ve okul evrelerinde sporla tanrlar. ou erkek

  ocuunun, yetitii yrenin zel sporlar haricinde, ilk sporu futbol ya da basketbol iken, kz

  ocuklarnnki genellikle voleybol olabilir. Elbette bu tr genellemelere gitmek her zaman

  doru olmayabilir. Ancak bilinen odur ki, ocuklar ncelikle ailelerinden grerek veya

  grmeyerek, sokaktaki arkadalaryla sokakta ve okuldaki arkadalaryla okulda birlikte spor

  aktivitelerine katlrlar. Buradaki ama spor bilincinden ziyade birlikte vakit geirmektir.

  Zamanla bir ocukta bir spor dalna yatknlk farkedilir ve zerine eilir ise, ncelikle

  amatr olarak daha sonra devam etmek isterse ve artlar elverirse de profesyonel olarak

  sporcu insanlar ortaya kar. Gnmzde spor eitimi son derece yaygnlamakta ve nem

  kazanmaktadr. Burada, bilinli spor eitmenlerinin nemi byktr. Sporu hem aktif olarak

  yapabilmek hem de bakalarna aktarp retebilmek, belirli bir eitim ve tecrbeyi gerektirir.

  Her amatr sporcu, hayatna sporu profesyonellie tayarak devam etmeyecei gibi, her

  profesyonel sporcuya da spor eitmeni gzyle bakmak doru olmaz. Spor eitmenlii,

  antrenrlk, rekreasyon gibi alanlar iin Trkiyede ksaca BESYO olarak ifade edilen,

  Beden Eitimi ve Spor Yksek Okullar bulunmaktadr.

  Peki bu yksekokullara gelenlerin tercih sebepleri nedir? steyerek mi yoksa aile ve

  evre basksyla m gelmilerdir? Veya spor hayatnda eitmenlie ynelik almalar yapmak

  m istemektedir? Bu almann amac, BESYO rencilerinin bu dal neden setiklerini

  aratrmaktr. almada ncelikle literatr analizine, sonrasnda ise BESYO rencileriyle

  yaplan bir anket uygulamasna ve analizine yer verilecektir. almann sonular,

  deerlendirme ve neriler ise son ksmda yer almaktadr.

 • 4

  1. BLM

  GENEL TEORK BLGLER

  1.1 SPOR HAKKINDA GENEL BLGLER

  BESYO rencilerinin tercih nedenlerini aratrmadan nce, bu konuda daha nce yaplan

  literatr almalarndan faydalanlarak, tanmlar ve aklamalar yapmak gerekmektedir.

  ncelikle, sporun literatrdeki tanmlarna bakmakta fayda vardr. Bylece BESYOlarn

  temeli olan spor kavram daha iyi anlalacaktr.

  1.1.1 SPORUN TANIMI

  Sporun tanmlar hakknda literatrde birok farkl aklamaya ulamak mmkndr.

  Karapnar (2007), sporu u ekilde tanmlar; Gnmz anlayna gre spor ilk bata ok

  nemli bir kitle eitim vastasdr. Spor insan bedenini fiziki ynyle gelitirdii gibi oyunlar,

  hareketler, yarmalar vastasyla ayn zamanda insan seciyesini, egosunu, davran niteliini,

  yapsn belirleyen yeni bir bilim daldr (s.5). Bu aklamaya gre spor, sadece bedeni deil,

  zihni de gelitirir ve eitir. Spor, resmi kurallara bal ve birbiriyle rekabet eden bireyler

  tarafndan yaplan fiziksel aktiviteler btndr (Yamaner, 2001, s.6). Bu tanma greyse

  spor, belirli kurallar erevesinde ve rekabet ortam ierisinde yrtlen fiziksel aktivitelerdir.

  Ancak Karapnarn da ifade ettii gibi spor sadece fiziksel deil, zihinsel geliim de

  salar. Bunun yan sra, sosyal bakmdan da sporun katklar olduka yksektir. Spor,

  genlerde birbirine kar saygl ve anlayl olma, kurallara uyma, ibirlii yapma, bamsz

  davranma, kendini disipline etme, mcadeleci, azimli ve kararl olma gibi kiilik zelliklerini

  de oluturmaktadr (Yalnkaya ve dierleri, 1993, s.2). Spor, insann karakterinde ve sosyal

  yaantsnda byk lde katklar salamaktadr.

 • 5

  1.2 SPOR ETM HAKKINDA GENEL BLGLER

  Spor eitimi, insanlarn spor aktivitelerini gerekletirmeleri iin her zaman ihtiya duyulan

  bir alandr. Bu ihtiyalar karlamak amacyla spor okullar kurulmu ya da normal eitim

  veren okullarda youn bir spor eitimi verilmitir (Karapnar, 2007, s.17). Spor eitiminin

  okul programlarna alnmasndaki en nemli balang, Alman ve sve jimnastiiyle

  balamtr, Almanyada din adamlar, 15. Ve 16.yzyllarda okullarda sistematik bir beden

  eitimi anlay getirmilerdir; bu dnemde eitim ve vcut eitimi konularnda zellikle

  Alman hmanistleri eski Yunanllarn beden eitimi ve fikir prensiplerini hayata geirerek

  faydal gelimeler kaydetmilerdir (Gl, 2001, s. 25).

  Beden Eitimi Blmne ait ilk ele geen mfredat 19411942 ylnda uygulanandr.

  Dersler; cimnastik, sporlar, oyun ve halk danslar, tbb cimnastik ve masaj, tatbikat ve

  seminerler, pedegoji ve umumi retme usulleri, beden eitimi nazariyesi, beden eitimi

  tarihi, anatomi, fizyoloji, spor sal, antropometre, tekilt ve idare, yabanc dil, Mzik,

  askerlik, Trknk.Tarihi, Trkiye Cumhuriyeti rejimi gibi dersler 3 yl boyunca, 204 saat ve

  alt smestir karl ileniyor. Ders programnn muhtevas % 47si alan bilgisi, % 20si

  retmenlik formasyonu dersleri, % 33 genel kltr dersleri idi (Bilge, 1989, s.53).

  Trkiyede spor eitimi, beden eitimi dersleri ile ilkretim anda balamaktadr.

  Ancak zel olarak sporculara ve spor eitmeni olmak isteyenlere ynelik spor liseleri ve

  BESYOlar vardr. Spor liseleri beden eitimi ve sporla ilgili yksek retim kurumlarnn

  bulunduu, spor lisesi programlarn uygulanabilecei kapal spor salonu futbol sahas ve

  benzeri spor alanlar ile yeterli spor ara gereci bulunan fiziki alt yaps uygun olan yerlere

  alr. Bu okullar ilkretim zerine en az 3 yl renim sreli yatl, gndzl ve karma

  eitim yapan liselerdir (Milli E. Bak. Spor Lis. Yn. Madde 5). Ancak bu madde

  16.12.2006/26378 sayl resmi gazetede yaynlanan deiiklikle Spor liseleri ilkretim

  zerine 4 yl renim veren yatl, gndzl ve karma okullardr. Bu okullar, ncelikle beden

 • 6

  eitimi ve sporla ilgili yksekretim kurumlarnn bulunduu yerlerde alr eklinde

  dzenlenmitir. Trkiyede, spor liselerinin haricinde, beden eitimi ve spor yksek okullar

  da bulunmaktadr. Bu okullardan mezun olan kiiler, eitli blmlerde istihdam

  edilebilmektedir. retmenlik, antrenrlk ve rekreasyon bunlara rnektir.

  1.3 BESYO RENCLERNN TERCH NEDENLER

  Besyo rencilerinin okuduklar okullar tercih etme nedenleri hakknda yaplan almalara

  gre, genellikle niversiteye giri snavlarndaki puanlarnn baka blmlere yetmemesi,

  spora duyulan ilgi ve spor lisesi mezunlarnn snavsz gei haklarnn etkili olduu

  grlmektedir. Bavl (2009)un yrtt almada, BESYO tercih eden rencilerin,

  gelecee ynelik spor ile alakal mesleklere ynelme istekleri n plandadr. Literatrde, spor

  liselerinin tercihini inceleyen almalar, BESYO tercih nedenlerini inceleyen almadan ok

  faha fazladr. BESYO tercih nedenleriyle ilgili ok fazla aratrma yaplmyor olmas da

  lkemizde BESYOlara gsterilen nemin yeterince fazla olmadn gstermektedir. Kk

  yalardan itibaren sporu bo zaman geirmek iin deil de profesyonellie doru adm adm

  gerekletiren bireyler, spor hayatlarna profesyonel olarak devam edemeseler de

  rendiklerini aktarma istei ile BESYO tercihi yapmaktadrlar. BESYO giriinde ayrca bir

  mlakat da yaplabilir; bunun iin de sporla ilgili olmak ve nceden sporla uram olmak bir

  avantaj hatta neredeyse bir gerekliliktir.

  BESYOda okuyan rencilerin tercih nedenleri genel olarak bu ekilde sralanabilir.

  Bu almann snrll, yaplan anket uygulamasnn Afyon Kocatepe niversitesi BESYO

  retmenlik, Antrenrlk ve Rekreasyon blm rencilerine uygulanm olmasdr.

  almann ilerleyen ksmnda, rencilerin hangi nedenlerle BESYOyu setikleri, yz

  kiinin katlm gsterdii bu anket almasnn nda incelenecektir.

 • 7

  2. BLM

  UYGULAMA VE BULGULAR

  AFYON KOCATEPE NVERSTES BEDEN ETM VE SPOR

  YKSEKOKULUNDA FARKLI BLMLERDE (RETMENLK,

  REKREASYON, ANTRENRLK) OKUYAN RENCLERN BEDEN ETM

  VE SPOR YKSEKOKULUNU TERCH ETME NEDENLER VE GELECEK

  BEKLENTLERN LMEYE YNELK ANKET ALIMASI

  Bu anketin tamam, almann sonunda Ek Ide verilmektedir. Bu ankette toplam 27

  adet soru bulunmaktadr. Anket toplamda 100 kiiye uygulanmtr. Bu kiilerin 36s bayan

  rencilerden, 66s ise erkek rencilerden olumaktadr. Ya aral genel itibariyla 21 26

  olmakla birlikte, 2 adet 27, 2 adet de 28 yanda renci de ankete katlmtr.

 • 8

  ekil 1. rencilerin mezun olduklar okul tr

  ekil 2. rencilerin okuduklar blm

  Grld zere rencilerin byk ounluu Genel Lise mezunu olup, retmenlik

  Blmnde okumaktadr.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Meslek Lisesi

  Genel Lise Anadolu Lisesi

  Spor Lisesi mam Hatip

  retmen Lisesi

  ok Programl

  Lise

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  retmenlik Antrenrlk Rekreasyon

 • 9

  Ankette, rencilerin aileleri ve spor ile ilgili sorular da bulunmaktadr.

  Ebeveynlerinden en az biri spor yapan sadece 15 kii bulunmaktadr; bu kiilerin sadece

  2sinin iki ebeveyni de spor yapmaktadr. rencilere, Trkiyenin genel ekonomik durumu

  gz nne alndnda, kendi ekonomik durumlarn deerlendirmeleri istenmi ve be adet

  k verilmitir.

  ekil 3. rencilerin maddi durumlar

  Maddi durumunu ok kt veya ok iyi olarak u noktalarda deerlendirebilen kii

  says olduka azdr. te yandan, arlk normal olarak deerlendirmektedir.

  Katlmclarn %30unun bir yakn ya da akrabas da BESYOda okumaktadr.

  Ankete katlanlarn sadece %15i bir mzik aleti aldklarn ifade etmilerdir.

  rencilerin bo zamanlarn deerlendirme aktiviteleri yine spor arlkldr; dier

  aktivitelerle ilgili verilen cevaplara gre grafik aada bulunmaktadr.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  ok kt Kt Normal yi ok iyi

 • 10

  ekil 4. rencilerin bo zaman deerlendirme aktiviteleri

  Spor dnda, rencilerin ou genellikle mzik ve elence ya da fotoraf ve resimle

  vakitlerini deerlendirmektedirler. Kitap ve sinemaya olan ilginin azl ise rencilerin kitap

  okuma alkanlklarnn ne kadar dk olduunu gstermektedir.

  Katlmclarn sadece %36s, okuduklar blm semeden nce de bu blmn

  kendilerine uygun olduunu dnmektedir. Dier cevaplar arasnda Avukat, Polis,

  Okul ncesi retmenlii ve Reklamclk gibi birbirinden farkl birok cevap verilmitir.

  Buna ramen, katlmclarn %82si okuduklar blmden memnun olduklarn, %18i

  ise olmadn belirtmitir. %82lik ksma, alt tane k sunularak bunlar nem derecesine

  gre sralamalar istenmitir. Bununla ilgili tablo aadaki gibidir.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Kitap & Sinema Doa Gezileri Kltr Gezileri Fotoraf & Resim

  Mzik & Elence

 • 11

  Tablo 1. rencilerin okuldan memnun olmasn etkileyen faktrler

  6. derece 5. derece 4. derece 3. derece 2. derece 1. derece

  Okula giri snavlarnn adil ve objektif olmas 19 23 7 19 11 3

  Arkada gruplar. 12 6 7 23 27 7

  Okulu bitirmenin akademik olarak kolay olmas 2 7 6 18 14 35

  Okulun bulunduu ehrin avantajlar 8 20 21 9 3 21

  retim eleman kadrosu 23 14 17 6 17 5

  Baka bir meslee geite kolaylk 18 12 24 7 10 11

  Tabloda grld zere, okuduu blmden ve okuldan memnun olan rencilerin bu

  memnuniyetindeki en nemli faktr, okulu bitirmenin akademik olarak kolay olmasdr. En az

  etkileyenin ise retim eleman kadrosu olduu grlmektedir.

  Okuduklar blmden memnun olmadn ifade eden %18lik ksmnda ise %12si,

  yani nemli bir ounluu, bu blm tercih etmelerinde SS snav puannn dk olmas

  gerekesini sunmaktadr. En az memnuniyetsizlik sebebi ise %3lk bir dilimle aile

  zorlamasyla blm semi olmalardr.

  Katlmclarn %78i okuduklar blmde devam edecek meslekler yapacaklarn,

  kalanlar ise farkl mesleklere yneleceklerini belirtmilerdir.

  Yaplan anket uygulamas ile ilgili bulgular yukarda verilmitir. Aada ise anketin

  bulgularnn deerlendirmesine yer verilecektir.

 • 12

  3. BLM

  DEERLENDRME VE SONU

  Ankete katlan 100 rencinin genellikle genel yani dz lise mezunu olduklarn ve

  tercih nedenlerinin genellikle SSdeki puan avantaj yani puan dk bir blm olmas ya

  da snavsz geebilmi olmalardr. Sporla ilgilendii ve spor eitmenliine gnl verdii iin

  bu blmde okuyan kii says azdr. Katlmclarn sadece %24 Afyondan gelmektedir;

  dier ehirlerden gelen renciler iin ise, puanlamaya bakldnda, ehrin dorudan bir

  etkisi pek fazla yoktur. Bu blm tercih eden rencilerin en byk motivasyonu ise

  uratklar spor dalnda retmen olmalar ve blm semeden nce de bu meslei yapmay

  dnmeleridir.

  rencilerin ailelerinde sporla ilgilenen veya bir BESYOda okuyan kii oran ok

  dktr. Maddi durumunun Trkiye ekonomisinin altnda olduunu belirtilen renciler

  genellikle mezun olduktan sonra hzl bir ekilde i bulma umuduyla bu blm semilerdir.

  zellikle ehir dndan gelen renciler iinse okuldaki sosyal aktiviteler ve arkadalk

  faktr, okula memnuniyetlerini artrmaktadr. Ancak elbette bunun okulu semeden nceki

  faktrlerden olduu sylenemez.

  Anadolu liselerinden mezun olanlarn ou, baka bir blmde okumay ve baka bir

  meslei yapmay hayal etmiler, ancak genellikle SS nedeniyle bu blm semilerdir.

  steyerek ve bilerek BESYO tercih etmeyip, SS sonucu ya da aile etkisi ve i bulma

  potansiyeli nedeniyle seenler genellikle dz lise ya da Anadolu liselerinden mezundur. Bu da

  bize, BESYO rencilerinin spora ilgilerinden ziyade SS sonular ve mezun olduktan sonra

  i bulma umutlar nedeniyle bu blm tercih ettiklerini gstermektedir. Zira her renci aktif

  ya da profesyonel bir ekilde sporla ilgilenmemekte, ailelerinden de bu ekilde bir aktivite

  grmemektedirler. Burada, spor eitiminin ailede balamasnn nemi grlmektedir.

 • 13

  Tercih etme nedenleri deise de rencilerin ounun blmlerinden memnun

  olduklarn grmek, bize okulla ve setikleri meslekle ilgili dier sosyal, kltrel ve i

  konularndaki faktrlerin etkisini gstermektedir. Mezuniyet sonrasnda birok renci kendi

  alanlarnda kalmay ve ilerlemeyi dnrken, bir ksm da baka alternatifleri

  deerlendirmeyi planlamaktadr.

  BESYO tercihleri ve memnuniyetini, Trkiyenin genel istihdam durumu ve spora

  verdii nem ve deer byk lde etkilemektedir. BESYOlara daha fazla yatrm

  yaplmas ve daha fazla spor eitmeni, beden eitimi retmeni, rekreasyon mezunu istihdam

  edilmesi salanmaldr. BESYO mezunlarnn baka alanlar iin de nleri daha ak olmal,

  tek tercihleri okuduklar blmle snrl kalmamaldr. Aktif bir ekilde spora devam eden ve

  amatr ya da profesyonel olarak bir sporu icra etmeye devam edenler, okuduklar BESYOda

  bu imkanlar yakalama ihtimalini grrlerse, tercihler de artacaktr.

  Sonu itibariyle, BESYO rencilerinin bu faklteyi ve blmlerini semelerindeki

  genel sebep, SS puanlar ve ileride i bulma umudunun yksek olmasdr. Ayrca, sporla

  ilgilenen ve kendini spora adam kiilerin de BESYOlar tercih ettii grlmektedir.

  BESYO tercihlerini bir zorunluluktan ve son ans olarak deerlendirmekten ziyade

  istekle yaplmasnn artrlmas iin neriler ise, BESYOlara daha fazla yatrm yaplmas,

  lkemizdeki spor faaliyetlerinin gelitirilmesi ve spor alanndaki istihdam artracak nlemler

  alnmasdr.

 • 14

  KAYNAKA

  YAMANER, F., Beden Eitimi ve Sporda Temel lkeler, Ekin Kitapevi, Bursa, 2001.

  YALINKAYA M., SARACALOLU A., VAROL R., niversite rencilerinin Spora

  likin Grleri ve Beklentileri, Spor Bilimleri Dergisi, C:4, s.2,13, Ankara, 1993.

  GL M., Avrupa, Amerika Birleik Devletleri, in ve Trkiyede Beden Eitimi ve

  Sporun Geliimi, Milli Eitim Dergisi, Say150, Ankara 2001.

  Milli Eitim Bakanl Spor Liseleri Ynetmelii Resmi Gazete, Say:25714,

  Tarih:(01.02.2005).

  Milli Eitim Bakanl Spor Liseleri Ynetmelii Resmi Gazete, Say:25714,

  Tarih:(16.12.2006).

  BAVLI, . Beden eitimi ve spor yksek okulu rencilerinin spora balama, blm seme

  nedenleri ve gelecee ynelik beklentilerinin incelenmesi, Nide niversitesi Beden

  Eitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Say 3, 2009.

 • 15

  Ek I

  Bu anket Afyon Kocatepe niversitesi Beden Eitimi ve Spor Yksekokulunda Farkl blmlerde

  (retmenlik, Rekreasyon, Antrenrlk) Okuyan rencilerin Beden Eitimi ve Spor Yksekokulunu Tercih Etme

  Nedenleri ve Gelecek Beklentilerini tespit etmek amacyla hazrlanmtr bir almadr.

  Anket sorular kiisel deerlendirme gayesi tamadndan isim yazmanza gerek yoktur. Aratrmann amacna

  ulamas anket sorularna vereceiniz yantlarn doru ve eksiksiz olmasna baldr. Gereken ilgiyi gstereceiniz midiyle

  teekkr eder, sayglarm sunarm.

  1. Cinsiyetiniz? Erkek Bayan 2. Yanz?.................. 3. Doum yeriniz?.......................

  4. En uzun yaadnz yerleim birimi ? Ky Kasaba le l Bykehir Yurtd

  5. Mezun olduunuz lise tr? .............................

  6. Hangi retimde okuyorsunuz? Birinci retim kinci retim

  7. Hangi blmde okuyorsunuz? retmenlik Antrenrlk Rekreasyon

  8. lkenin ekonomik durumu dnldnde kendi ekonominizi ne dzeyde gryorsunuz?

  ok kt Kt Normal yi ok iyi

  9. Annenizin eitim durumu? lkokul Ortaokul Lise niversite Lisansst eitim

  10. Babanzn eitim durumu? lkokul Ortaokul Lise niversite Lisansst eitim

  11. Annenizin urat bir spor var m? Evet Hayr

  12. Cevabnz evet ise yaznz.

  13. Babanzn urat bir spor var m? Evet Hayr

  14. Cevabnz evet ise yaznz.

  15. Besyo da okuyan kardeiniz yada yakn akrabanz var m? Evet Hayr

  16. u an aktif olarak spor yapyor musunuz? Evet Hayr

  17. Spora ka yanda baladnz?........................

  18. Hangi seviyede yapyorsunuz? Amatr Profesyonel

  19. Herhangi bir mzik aleti alyor musunuz? Evet Hayr

  20. Cevabnz evet ise aldnz mzik aleti nedir?.................................

  21. Bo zaman deerlendirme aktiviteleriniz nelerdir belirtiniz ?

  22. Kitap-Sinama Doa Gezileri Kltr- ve Tarihi Geziler Fotoraflk-Resim Mzik-Elence

  23. Okuduunuz blm tercih etmeden nce hangi meslein size uygun olduunu

  dnyordunuz..

  24. Okuduunuz blmden memnun musunuz? Evet Hayr

  25. Cevabnz EVET ise aadaki maddelerden size uygun olanlar iaretleyip nem srasna gre

  numaralandrnz.

  o Okula giri snavlarnn adil ve objektif olmas.

  o Arkada guruplarnn ve onlarn ynlendirmesi.

  o Okulu bitirmenin akademik olarak kolay olmas.

  o Okulun bulunduu ehrin yaanabilir, rahat ve imkanlarnn elverili olmas.

  o retim eleman kadrosunun kaliteli ve iyi olmas.

  o Baka bir meslee gei iin ideal bir blm olmas.

  26. Cevabnz HAYIR ise aadaki maddelerden size uygun olanlar iaretleyip nem srasna gre

  numaralandrnz.

  o ss snavndan yeterli puan alamadm iin bu blm semek zorunda kaldm.

  o Dier fakltelerdeki istediim blme yerleemediim iin okuduum blm semek zorunda

  kaldm.

  o Yetenek snavnda istediim blme yerleemediim iin bu blm semek zorunda kaldm

  o Ailemin zorlamasyla okuduum blm semek zorunda kaldm.

  o Her hangi bir blme yerleememekten korktuum iin okuduum blm semek zorunda

  kaldm.

  o Okuduum blme snavsz girme imkn olduu iin.

  27. Mezuniyet sonras mesleki hedefleriniz nedir? Akademisyen olmak retmen olmak Animatr olmak Antrenr olmak Dier..

Recommended

View more >