Beden ve sağlik eğitimi

  • Published on
    22-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    6

DESCRIPTION

Beden ve salik eitimi 6kl.

Transcript

BEDEN VE SALIK ETMlkretim dokuz yllk eitiminde VI-c snfl ar iin DR. PATRK POPOVSKIYapmc:Dr: Patrik PopovksiMakedonya Cumhuriyeti Milli Eitim Bakan tarafndan onayl dokuz yllk ilkretimde VI-c snfl ar iin Beden ve Salk Eitimi ders kitabn dzenleyenler komisiyonuna tain edilenler:Dzelten:Prof.Dr. Jivko Gruyovski - BakanProf. Stefe Vasilevski - yeProf. Deyan Angelovski yeMakedoncadan Trkeye eviri: Metin Dalip Dil redaksiyonu: Dr. Fatima HocinLektr: Meral Dalip MusliCIP - . , : , - : 6 : : , 2011 : 73 . : . ; 24 ISBN: 978-608-226-274-1: 373.3.016:796(075.2)=163.3 : , , : 07.11.2011COBISS.MK-ID: 89055242Milli Komisyonunun 13.06.2011 Tarih ve 22-994/1 Sayl Dokuz Yllk lkokul Eitimi Kapsamndaki 6. Snfl ara Ynelik Fiziki ve Salk Eitimi Dersinin Onaylanmas Karar.Tiraz: 800Basimevi: skp, Dooel Grafi k merkeziYaync: Makedonya Cumhuriyeti Eitim ve bilim bakanlGR Eitim-retim ve pedagoji srecinin ayrlmaz paras olarak altnc snfl ar iin Beden ve Salk eitimi ders kitab, retim sreci dahilinde deiik ada ve elenceli ieriklikler sunmaktadr. Ayn zamanda rencilerin geliimi ile motor becerilerinin iyiletirilmesi ve ykseltilmesini etkiler. Bu ders kitab rencilere beden ve salk eitimi dersinde ngrlen ieriklikleri daha baarl ve kolay renmelerini salayacaktr. Kitabn tamam vcudun ekillendirilmesinde kullanlan egzersizlerin doru renilmesine, spor oyunlarnda ngrlen egzersizlere, mzik eliinde yaplan folklor ve modern dans performans ile ritmik-spor jimnastiinde kullanlan aralara adanmtr. Kitapta yer alan her ierikte,elemann gereklemesindeki teknik hakknda bulunan yazl ksmnn yansra, egzersize uygun resimler de yer almaktadr .Bu durum rencinin kendisine verilen devi daha kolay renmesini salamakta ve devi basitletirmektedir. Bu ders kitab renciye mevcut bilgi ve becerilerini geniletmeye yardmc olacaktr. Beden ve salk eitimi dersinde edinecekleri becerilerin byk bir ksmn gnlk yaamlarnda uygulma frsatn bulacaklardr. Sevgili renci ,size itenlikle tavsiyede bulunuyorum. Dzenli olarak egzersiz yapn ve sporla uran. Sal ve sporu tercih edin.Melliften4NDEKLERDORU FZK GELM VE HAZIRLII N EGZERSZ VE OYUNLAR ........................................................................ 6Vcut ve hareketlerin ekillendirilmesi iin kompleks egzersizler .......................... 7Yldz ......................................................................................................................... 8Daireler ...................................................................................................................... 8Topla nian ................................................................................................................. 9Aylar ve avclar ......................................................................................................... 9TLETZM .............................................................................................................. 11Doru atletizm kousu teknii ................................................................................... 12Yksek k teknii .................................................................................................. 12Alak k teknii .................................................................................................... 13tafet ya da bayrak kousu ........................................................................................ 14Yerinden uzak atlalma ................................................................................................ 15Uzun atlama-toplu ayak teknii ................................................................................. 16Yksek atlama teknii-makazlama ............................................................................ 16Topu uzaa atma ....................................................................................................... 17RTM LE JMNASTK ...................................................................................... 23ne takla tekniinin uygulanmas ........................................................................... 24Mum tekniinin uygulanmas ................................................................................... 24Kpr tekniinin uygulanmas ................................................................................ 25Ayaklar duvara dayal elde durma tekniinin uygulanmas ..................................... 25Planr duruu ............................................................................................................ 26Aralarda aslma ve sallanma .................................................................................... 26Barfi ks ....................................................................................................................... 26Halkalar ..................................................................................................................... 27Paralel bar .................................................................................................................. 27Odun parmaklklar .................................................................................................... 28Alak barda yrmek ................................................................................................ 28Srayarak yrmek ................................................................................................... 29180 dnme ve yrme ............................................................................................. 29Jimnastik admlar ....................................................................................................... 30Ritmik yrme ve koma ........................................................................................... 30Ritmik sramalar ve atlamalar ................................................................................. 30Aral ritmik egzersizler ............................................................................................ 31DANSLAR ................................................................................................................ 37El ele tutuma ve alanda hareket etme biimleri ....................................................... 38Dansta admlar ve vcut duruu ................................................................................ 38Halk oyunlar ............................................................................................................. 39odern danslar .......................................................................................................... 4145HENDBOL ................................................................................................................ 45Temel hentbol durular ............................................................................................. 46Hendbolda topun tutulmas ve verilmesi ................................................................... 46Yerinde ve harekette hentbolcu top srmeleri ............................................................ 48Hnetdbolda kale utlar .............................................................................................. 48 Kurallar uygulayarak tek ve ift kalede oynamak .................................................... 51 tafet oyunlarnda hendbol elemanlarn uygulamak ................................................ 51BASKETBOL ........................................................................................................... 53Temel basketbolcu durular ...................................................................................... 54Basketbolda topun tutulmas ve verilmesi ................................................................. 55Yerinde ve harekette basketbolcu top srmeleri ........................................................ 57Yerinden basket atmak ............................................................................................... 58VELLERLE ANLAARAK GEREKLETRLEN DERS KONULARI VE ERKLER ................................................................. 62Su aktiviteleri ve yzme ............................................................................................. 62Kayak eitimi ............................................................................................................. 63Geziler ve yryler ................................................................................................ 64Okul sporu .................................................................................................................. 65Spor okullar ............................................................................................................... 6656KONU I: HAZIRLIK VE DZGN FZKSEL GELM N EGZERSZ LE OYUNLARSPOR OCUKLARA ZEVK VE OYUN ARACILIIYLA KEND YARATICI YETENEKLERN KANITLAMAYI SALAMAKTADIR67VCUT VE HAREKETLER EKLLENDRMEK N KARMAIK-KOMPLEKS EGZERSZLER Vcudu ekillendirmek iin Kompleksegzersizler, tm kas gruplarn kapsayacak egzersizler iermelidir. Egzersizlerin oluturulmas srasnda daha basitten daha karmak egzersizlere doru gidilmesine dikkat edilmelidir. Kopmleks egzersizlerin baaryla uygulanmas iin gruba ayrlmalar mnasiptir: kol ve omuz blgesi egzersizleri, gvde egzersizleri ve bacak ile kala egzersizleri.Her egzersizin 8 veya 12 kez tekrarlanmas nerilmektedir. Kompleks-karmak egzersizler ise tm kas gruplarna zel olarak 8 ile 10 aras deiik trden uygulanmaldr.Vcudu ekillendirmek iin egzersizler78YILDIZDARELEROrganizasyon: Oyun spor salonunda veya ak oyun alannda oynanabilir.Gereken aralar: Ritmik Jimnastik halkalar.erik: Bu oyunda renciler daire eklinde yerletirilmilerdir.yleki yanbalarnda daire eklinde halkalar dizili durmaktadr.retmenin iareti zerine dairenin etrafnda halkalar yannda komaya balarlar.Verilen iaret zerine rencilerin halkalardan birine girmeleri gerekir.Uyar: Oyun terketmeyle oynanr.rencilerden birinin oyunu terketmesiyle halkalardan biri kartlr.ine girecek halka bulamayan renci oyun d kalr.8Organizasyon: Oyun salonda gerek-lemektedir.Gereken aralar: sve sand veya alak barlar.erik: Salonda yldzeklinde alak barlar veya isve sandklar yerletiril-mektedir.renciler yldzetrefnda serbest komaktadrlar ve retme-nin iareti zerine abucak yerletiri-len sandklardan birine oturmaldrlar. Uyar : Oyunda sandk says renci saysna baldr (bir sanda 6 ren-ciden fazla renci binemez).Sanda son binen veya den renci oyun-dan kar.Bu oyun denge egzersizi iin iyidir.Oyun srasnda alak bara veya sanda binerken tek ayakta durma grevi de verilebilir.nemli: Bu oyunda ok dikkat edilmeli ve rencilerin yaralanmalarn nlemek ama-cyla sandklar altna mutlaka jimnastik minderleri yerletirilmelidir.9nemli: Oyun srasnda renci halkalardan birini ezip kaymamasna dikkat etmelidir.Ezmesi halinde yaralanabilir.TOP LE NAN EDENLEROrganizasyon: Salonda veya ak alanda oynanabilir.erik: Nianciki renci sahann ortasnda bulunuyor.Alnan iaret zere niancrenciler toplarla salonda kouan rencilere isabet etmeye alyor.Topla isabet edilen her renci oyunu terkeder.Nianclarher zaman topu aldklar yerden atarlar. 9erik: Salonun ortasnda ay rencinin oturduu isve sand konulur.Geri kalan renciler avclar olup, aylara belli bir mesafede durmaktadrlar. Bu rencilerin arkasnda ise dier renciler yer alarak toplar toplayp aylar vurmaya alan avclar iin belirlenen yere komaktadrlar.sabet edilen her ay oyundan kmaktadr.Oyun srasnda her renci oyundaki her iki rlde bulunmaldr.AYILAR VE AVCILAR1010101111KONU II: ATLETZMOCUUN BAARIYA ULAMASINA EN BYK OLANAI YARATACAKGEREK SPORBULUNMALIDIR.1112DORU ATLETZM KOUSU TEKN Doru atletizim kousu teknii srasnda zellikle vcudun eimi ve kol ile bacaklarn doru hareket ettirilmesine dikkat edilmelidir. Kou srasnda her adm u aamalara ayrlabilir: srama aamas-vcut arkasna adm,uu aamas,ne adm ve yere konu aamas.Kollar dirsek blmnde dz durmaktadr.Kol ne doru hareket etmeye balaynca dirsek st ve dirsek alt a azalmaktadr.Kol arkaya doru hareket ettiinde ise a byr.Kounun dzgn yaplmasnda vcut ve ban etkisi nemlidir.Yerden arka ayakla ayrl annda ba blmne kadar vcut dz bir izgi durumunu alm bulunmaldr.Vcut hafi f ne eili durmaldr. Kou tekniiYKSEK IKI TEKN Bu teknik elemann gerekletirme srasnda renciler k iin iki komut almaldrlar: yerinize komutu ile beden ve salk eitimi dersinde kullanlanhopszc. Yerinize komutunda renciler k izgisinin arkasnda dururlar.Arka ayak (ivmelenen) iki ayaklk mesafesinde n ayan (srama) nne yerletirilir.n ayak kou istikametine doru yerletirilir ve vcut arl n ayaa der.vmelenen ayak,ayan n ksmna dayanr.Vcut hafi f ne eili,omuzlar paralel olarak yerleiktir.Kollar hafi f eili,biri daha nde dieri daha arkada veya her iki kol vcut nne yerletirilir.1213 Hop komutunda renci k yapmaktadr.Bu arada kollar ve ivmeleme aya ayn anda ileri ve yukar ivmelenir.Yksek k tekniinin gereklemesiALAK IKI TEKN Alak k komut ile gerekleir: yerinize,dikkat ve hop(beden ve salk eitimi dersinde kullanlr).Bu k teknii kouya balamak iin kullanlan en hzl tekniktir. Yerlerinize: bu komutla renci k izgisinin arkasnda durur,melir ve ellerini k izgisinin nne yerletirir.lk k izgisine srama aya yerletirilir.Ayan ucu yere dedirilir.Ayn ilem arka ivme aya ile tekrarlanr.Burada diz yere dedirilir.Kollar balama izgisinin arkasna,omuz izasndan biraz daha geni yerletirilir.Ba ve iaret parmaklar balama izgisinin arkasna konulur,dier parmaklar ise da doru yaylr.Vcut arl her iki ayaa ve kola eit olarak verilir. Bir sonraki komut dikkat komutudur: arka (ivme) ayan dizi yerden ayrlr ve ayn zamanda kala yukar doru kaldrlr.Vcut arl ne doru kollara verilir. Alak k renildiinde balama komutu hop ksa uyars ile yaplr.Kollarn hareketi,ne ve ileriye doru ynlendirilmi olan arka ayan hareketi ile ezamanldr.1314Alak k tekniinin gereklemesiTAFET (BAYRAK) KOUSU tafet (bayrak) koularnda ana ksm itafet paletinin (bayrak sopasnn) belirli alanda deitirilmesidir.Bayrak sopasnn (paletin) deiim alannn uzunluu 20 metredir ve belirgin izgilerle iaretlenir.Paleti yada sopay alann hz alabilmesi iin kullanlan 10 metrelik bir n alan da mevcuttur.Paleti alacak olan renci 10 metrelik n alan belirleyen balama izgisinin nnde yksek k pozisiyonunda beklemektedir. tafet paletinin (bayrak sopasnn) alnp verilmesi hop szyle gerekleir.Sopay getirecek koucu,sopay alacak koucuya yetiecek mesafeye gelince bu sz syler.Bayrak sopasn alacak koucuya sopa (palet),alttan yukar verilerek iten deitirme yaplr.ten deitirme bayrak teknii ayrca okul teknii olarak bilinir.Bayrak deitirme annda avu,sopay (paleti) veren koucuya doru arkaya evrilidir.Ba parmak ise dierlerinden ayr,yana doru yneliktir. 1415tafet paletinin (bayrak sopasnn) deitirilmesiYERNDEN UZAA ATLAMABu atlama tekniinin uygulanmas iin ayaklarn paralel olarak yerletirilmesi gerekir.Ayaklar arasndaki mesafe azdr.Vcut arl ayan ucuna doru aktarlr.Yerinden uzaa atlama srasnda hz kollarn arkadan ne doru hareket ettirilmesi ile alnarak,bacaklar hafi f bkl durumdan dzeltilerek ne doru sranr.Yerinden uzaa atlama15ndddddddddddden uza16UZAA ATLAMA-TOPLU AYAK TEKNToplu ayak teknikniinde ivmeleme aya vcut nnde bkl ekilde kalr.Srama aya ise bklerek ne hareket ettirilir.Kollar yukarya doru hareket ettirilerek dirsek ve bilekler bklr.Bacaklar ise vcudun nnde dizlerden bkl haldedir.Yere varn amortisman hazrl,ayan zemine dedii anda gerekleir.Ayak bilekleri sabit ve bkldr.Ayan yere dedii anda vcudun hareketi ne doru,kollar ise bacaklarla ne sonra da arkaya doru hareket ettirilir.Uzaa atlama-toplu ayak tekniiYKSEK ATLAMA TEKN- MAKAZLAMA Yksek atlamalar her zaman drt aamada gerekleir: ivmeleme,srama,uu ve zemine var.Hz kazanma aamasnn srama aamasna iyi balanabilmesi iin hz alma kademeli olarak gerekleir.Hz kazanma srasnda atlan son adm dierlerine kyasen daha uzundur.Bu durum vcudun arkaya eik durumda bulunmasn salar.Srama gereklemeden nce,ne gitmesi gereken kol dier kolla beraber vcudun arkasnda tutulur.Hz kazanmann sonunda her iki kol ne doru hareket ettirilir.renci srama yerine doru yan pozisiyon alr.Srama aya topuk ksmyla srama yerine konulur.vmeleme (arka) aya ise ne ve yukarya doru hareket ettirilerek rencinin tay gemesi gerekir.Uu aamasndan sonra renci nce ivmeleme sonra srama aya ile zemine var gerekletirir.1617Yksek atlama teknii- makazlamaTOPU UZAA VE HEDEFE ATMA TEKNrencilerin beceriklik,elastiklik,hz ve dier motor becerilerinin gelitirilmesine yarayan 200 gram arlndaki toplarn at talimatlar uygulanr.Top atlar cirit atlarn deitirir. Topu frlatmak srasnda eitlii salamak iin her iki el deiimli olarak kullanlmaldr.Frlatmak hz alarak veya yerinden gerekleebilir.Topu atma srasnda renciler elle hz alma ilemini daha abuk yaparak sonundan avu veya parmaklarla topa daha fazla veya daha az derecede mdahale etmelidirler. Topu atmaTopu uzaa atma egzersizlerinden rnekler: sol ve sa elle topu uzaa atma; hedefe vurmak iin topu atma (lobutlar,toplar ve benzeri);17buuuuuuuuuuutlar,top18 topu tek ve ift elle atmak ve tutmak (gs yksekliinde,ba stnden,yryerek ve koarak yerinde ve hareket durumunda); Yerden geri gnderilen toplar atmak ve tutmak.ARA VE GERELER KULLANILARAK YAPILAN TAFET OYUNLARI Organizasyon: itafet oyunu salonda gerekleir.Gerekli gereler: lobut,halka,minder,isve sand ereveleri,alak bar,topuk ve sepet.erik: renciler kz ve erkek says eit olan iki eit grupa ayrlr.renciler retmen tarafndan verilen grevi en ksa zamanda gerekletirmeleri gerekir.renci iyice belirlenmi olan balama izgisinde alak k pozisiyonunu alr.retmenin iaret etmesi zere her iki grubun birinci yarmaclar itafet oyununu balatrlar.lknce dz srat kousu yaparak sonra da yerletirilen lobutlar zik-zak eklinde geerler.Lobutlar getikten sonra yerde braklm halkalar alarak aadan yukarya doru ekilirler ve ardndan halkalar aldklar yere brakrlar. Buradan enine yerletirilmi minderler zerinde yerinden atlay yaparlar.Komaya devam ederek yerletirilmi isve sandklarnn erevelerinden geerler (biri enine,dieri boyuna yerletirilmi ereve).Alak barn bir ucuna gelerek hz alr ve Makazlamayksek atlama tekniini uygular.tafet oyununun sonunda iyice belirlenmi izgide yerletirilen topu alarak nlerinde konulmu sepete atmalar gerekir.Topu sepete isabet ettikten sonra sratle geri koarlar.Kendi grubuna doru koan renci arkadana dedikten sonra ayns verilen grevi yerine getirmeye balar. 181919EGZERSZ VE SPOR SANA OLANAK SALAMAKTADIRREN:Doru atletizm kou teknii;Yksek ve alak k komutlarn ve tekniini ren;tafet kousu tekniini ren ve uygula;Yerinden uzaa atlama,hz alarak atlama ve yksee atlma- Makazlama tekniini uygulamak iin kendini hazrla;Top atma teknii hakknda bilgi topla.i hakknda bilgi topla.UYGULA:Atletizm disiplinleriyle uramak iin kendinde istek gelitir;Hareket,kou ve atlama becerilerini gelitir;Daha iyi olan saygla;Yarmac ruhunu gelitir;Kendi istikrarlk ve dayanklln tevik et;Tm rencilerle ibirlii yap.2020201. Maykl Conson (13.09.1967 yl) - amerikal srat koucusu.Birok defa olimpiyat ve dnya birinciliini kazanm,rekorlar krmtr.Toplam drt kez olimpiyat madalyas kazanm,9 defa da dnya birincisi olmutur.En etkileyici sonular 1996 Atalanta olimpiyatlarnda almtr.Bu olimpiyatlarda 200 ve 400 metre kouda altn madalyay kazanmtr.zellikle srad kou tarz ile tannmtr: dik tutulan srt,ksa admlar ve adm atarken dizini alak kaldr. il poznatr tki ~ekori i nisk 2. Specijalo 19312. Uluslarars Atletizm Federasyonu zel komitesi 1931 ylnda Avrupa birincilii nin dzenlenmesi kararn alr.07.01.1934 ylnda Budapetede yeni kurulan Avrupa komitesi ayn yl Torinoda Avrupa atmetizim birinciliinin rgtlenmesi kararn getirir.lgin olaylar:2121 3. Sergey Nazarovi Bupka (04.12.1963 yl) srkla yksek atlama disiplininde eski Ukraynal atlettir.Ardsra 6 dnya birinciliini elde etmi,1988 Seul olimpiyatlarnda altn ve 35 kez dnya rekoru krmtr (17 kez akhavada ve 18 kez salonda). 6 metre yksekliini atlayabilen ilk atlettir. u anda 31.07.1994te Sestrierede 6D4 metrede akhavada ve 21.02.1993 ylnda Donetsk ehrinde 6.15 metrede salonda srkla yksek atlamada dnya rekorlarn elinde bulunduruyor.222223KONU III: RTM LE JMNASTKSPOR YETENEKLERNN KEFEDLMES VE GELTRLMES NVERSAL VE LKRETM OKULLARINDA GEREKLETRLEN DAM ELEMELERLE UYGULANIR2324NE TAKLA TEKNNN UYGULANMASI Vcut pozisiyonu melmi toplu haldedir.Eller zeminde ayaklarn yanna yerletirilir.Ardndan vcut arl ellere verilir.Ellerin doru ekilde ayaklarn yanna yerletirilmesine dikkat edilmelidir.Bu durumda vcudu yavaa ne doru hareket ettirmeye balyoruz ve arlk boynun zemine demesine kadar ayaklardan avulara doru aktarlr.Eleman vcudun ne hareket ettirilmesi ile sona erer.Bu arada elemann tamamen uygulanmasna zen gsterilir.ne taklaMUM DURUU TEKNNN UYGULANMASI Mum duruu24 renci srt st yatk durumdadr.Her iki bacak gergin olarak yukarya doru yksek kaldrr.Bacaklar,kala ve diz blm uzatlm ekildedir.Kollar dirseklerden hafi f bkl ve zemine yerleiktir.Avularla ise srta destek verilmektedir.25KPRTEKNNN UYGULANMASI KprAYAKLARIN DUVARA DAYATILMASI LE AMUDA KALKMA TEKNNN UYGULANMASI Bu elemann uygulanmasna ayakta durma pozisyonu ile balanr.Ayaklarmzdan biriyle arkaya doru hz alrz.Kollarmz ise uzatlm ve ne-aaya doru hareket ettirilir.Avularmz ayaklarn nne yerletirilerek ivmeleme ayamzla yukar ve arkaya doru itilir.Bu hareket yapldnda n ayak kalkverir.Ba yukarya,baklar ise ne doru yneliktir.Ayaklarn duvara dayatlmas ile amuda kalkma25 renci ak ayak pozisiyonu alarak ayn zamanda dirsek bileini dz tutmak suretiyle her iki kolunu ba stne ve arkaya doru uzatr.Omurga yar daire pozisiyonunu alr,avular ise topuklarn arkasna yerletirilir.Ba kollar arasnda,baklar arkaya doru kalr. 26PLANR DURUU Planr duruuARALARDA ASILMA VE SALLANMA Aslma ve sallanmalar barfi ks,halkalar,paralel bar ve odun parmaklklar gibi deiik jimnastik elemanlarnn uygulanmas srasnda balama ve ya biti pozisiyonlarnda kullanlr.Bu yzden szkonusu aralarda aslma ve sallanma tekniklerini renmek ok nemlidir. BARFKSJimnastikte bu elemandaki sallanma teknii olduka basittir.renci barfi ksin arkasnda durur.Vcut doru pozisiyon almaldr.Avularla barfi ks demiri tutulur.Kollar,omuzlar,vcut ve bacaklar aaya doru gergin tutulur.Bu pozisiyondayken barfi kste ileri geri hareketi balatlr. ne doru sallanma Arkaya doru sallanmaBarfi kste sallanma26ksssssssssssssssssteeeeeeeeeee ssssssssalllla Bu jimnastik elemannn baaryla uygulanlmas iin kala eklemlerinin hareketli olmas ve ayak kaslarnn elastik olmas gerekir. Planr duruu dengenin bir ayak zerine verilmesi durumudur.Bu eleman yle uygulanr: renci vcuduyla ne doru hareket yaparken ayn zamanda bacaklardan biri ters yne (arkaya) kaldrlr.Dier (sabit) bacak kala ve diz eklemlerinde uzatlm durumdadr.Vcudun tm arl denge aya zerindedir.Kollar yanlara ak durumdadr.27HALKALAR Halkalar jimnastik elemannda sallanma hareketi,balang pozisiyonu olan aslma ile balar.renci vcudunu dz pozisiyonda tutar.Dz durumdaki vcut ve bacaklarla ileri-geri kk apl sallanma yaplr.Bu elemann renilmesi srasnda bacaklarn diz eklemlerinde bklmenin yaplmamasna ok dikkat edilmelidir. ne doru sallanma Arkaya doru sallanmaHalkalarda sallanmaPARALEL BAR Paralel barda sallanma egzersizinin uygulanmas kol ve omuz kaslarnn gcne baldr. Kaslar, dirsek eklemlerinin bklmesi ve ya omuzlarn dmesine izin vermemelidir. ne doru sallanma Arkaya doru sallanmaParalel barda sallanma27baaarda sa28ODUN PARMAKLIKLAR Odun parmaklklar eleman genelde aslma,germe,binme ve omurgalarnda deformiteleri var olan rencilere dzeltici jimnastik egzersizlerinin uygulanmasnda kullanlr.Odun parmaklklarda egzersizlerALAK BARDA YRME Alak barda yrme egzersizi u ekilde uygulanr: doru balang pozisiyonu ve vcut hareketi yaplr. Alak barda yrme teknii ilk nce yerde, ardndan da isve sandnda yrmeyi renmekle balar.Yrme teknii renildikten sonra alak barda yrmeye geilir. Alak barda yrme28bbbbbbaaaaaaaaaaarda yyyy29SIRAYARAK YRME Barda srayarak yrme tekniinin daha ksa zamanda renilmesi iin bu yry teknii ilk nce zeminde renilmelidir.Yrme tekniinin renilmesi srasnda kollar vcudun yannda tutulur.Kol ve bacaklar hareket ettirme tekniinin renilmesi srasnda sramalarn uygulanmas iin artlar yaratlr. Srayarak yrmeYRME VE 180 DERECE DNMELER renilmi basit egzersiz ve hareketler daha karmak (dnme) hareketlerin uygulanmasn salar.180 dnerek yrme tekniinin uygulan,vcut arlnn balang pozisiyonundan n ayaa ve ayn zamanda ne ve yana kalkk olan serbest ayan savrulmasyla yaplr.Ayn ilem kollarla da yaplr.Savurma hareketi tamamlandktan sonra 180 dn gerekleir. 180 dnerek yrme2930JMNASTK ADIMLAR Jimnastik admlarRTMK YRME VE KOMA Ritmik yrmeRTMK SIRAMALAR VE ATLAMALAR Atlamalara kyasen, sramalarda hareketler ve ykselmeler ksa amplitdlerle gerekleir. Sramalar hz almadan,sadece kol ve bacak hareketi ile uygulanr.Atlamalar yerinde veya hz alarak uygulanabilir.Sramalar ise tek ve ift ayakla gerekleebilir. Ritmik sramalar30ikkkkkkkkkkkkkkkkk ssssssssrrrrrraaaaaam Jimnastik admlar tekniinin renilmesi srasnda en sk yaplan yanllar unlardr: vcudun gevek tutulmas (vcudun bu ekilde tutulmas vcudun saa veya sola bklmesine neden olur),tabann tamamyla yere baslmas ve ayan gevek tutulmas. Ritmik yrme kala ekleminde uygulanmaya balar. Uygulama srasnda diz ve ayak eklemleri hareketsiz kalarak ne adm atlr. 31Ritmik atlamaARALI RTMK EGZERSZLER Aral ritmik egzersizler zel egzersizlerdir.Ritmik spor jimnastiinde kullanlan el aletleri unlardr: ip,halka,top,sopa ve kurdele. ple yaplan egzersizlerHalkayla yaplan egzersizler31yaplan e32Topla yaplan egzersizler Sopayla yaplan egzersizlerKurdele ile yaplan egzersizler32e yyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaappppppppppppppppppplan 33POLGONOrganizasyon: Poligon salonda uygulanr.Gerekli aralar: Minderler,alak bar,odun parmaklk ve kulpsuz beygir.erik: renci,retmeni tarfndan verilen grevleri teknik adan dzgn ve en hzl bir ekilde gerekletirmesi gerekiyor.renci aka belirlenmi olan balama izgisinden ne taklay uygulamaktadr.Alak bara doru koarak bar jimnastik admlarla geer (rencinin bardan dmesi durumunda kald yerden bara yeniden biner).Burdan koarak odun parmaklklara ynelir ve en yksee kadar kar.Asl pozisiyonda sadece kollarla yan yana konulmu iki odun parmakl gemesi gerekiyor (renci dmesi durumunda,dt yerden parmakla yeniden kar). Ardndan deli mindere ynelerek burada mum duruu ve planr duruu nu uygular. Kulpsuz beygiree doru koarak ynelir,beygiri atlar ve ayaklarn duvara dayatlmas ile amuda kalkma jimnastik elemanyla oyunu tamamlar. Metodolojik deiiklikler: Doru yaplmam grev iin art iki saniye verilir:- ne takla,mum duruu,planr duruu ve ayaklarn duvara dayatlmas ile amuda kalkma elemanlar doru uygulanmazsa;- alak bar ve odun parmaklklardan dlrse.333434EGZERSZ VE SPOR SANA OLANAK SALAMAKTADIRREN:ne takla,mum duruu,kpr,planr duruu ve amuda duruu tekniklerini doru renme ve uygulamay salar;Jimnastik aralar: barfi ks,paralel ve halkalarla tan;Alak bardaki teknik elemanlarn ren: yrme,srama ve 180 dnme;Halkalar,paralel ve barfi kste sallanma tekniklerini tanmla;Top,halka,sopa,ip ve kurdele ritmik aralarn kullanmay ren.p ve kurdele ritmik aralarnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnn...........UYGULA:Jimnastie kar sevgi beslemek.;Egzersiste azim ve istikrarl gelitirmek;Kararllk ve z kontrol isteini glendirmek;Deiik becerileri sayglamak ve kabul etmek;Karlkl sayg,ibirlii ve cmerte yardm sunmak;Alan,koordinasyon ve zaman oryantasyonunu gelitirmek.35351. 1700 ylnda barfi ks,paralel,bar ve srama jimnastik aletleri icat edilmitir. lgin olaylar:3. Bayan jimnastikilerin formalar ise uzun kollu triko ve jimnastik ayakablarndan ibarettir (ancak gsterilerini yaln ayak da yapabilirler).2. Jimnastikte spor formalar erkeklerde : uzun eofman, atlet tirt, orab ve ayakablarndan ibarettir (bu formalar kulplu beygir, halkalar, paralel ve barfi kste kullanlr). Yer altrmalar ve atlamalarda ise ksa sporcu kilotlar, atlet tirt, oraplar ve jimnastik ayakablar kullanlr (ya da gsterilerini yalnayak yapmaktadrlar).3636363737KONU IV: DANSHER SPOR AKTVTES VEL BASKISIYLA DEL,OCUUN STE ZERE YAPILMALIDIR3738ALANDA ELLERDEN TUTULMA VE HAREKET ETME YNTEMHalk oyunlarnda oyuncularn en karakteristik tutuluu elden yaplandr. Bu en sk hzl tempolu oyunlarda grlr. Omuzdan tutulma ise erkek (erkek oyunlar), baz yrelerde de bayan oyunlarnda rastlanlr. Bu tr tutulu Yenlik Horo gibi dk tempolu dz horolara karakteristiktir. Belden tutulmak ise sadece baz yrelerin halk oyunlarnda vcudun titretilmesiyle oynanan Ufak Horogibi oyunlarda uygulanr. Belden tutulmak hem erkek hem bayan oyunlarnda vardr.Horolarda genelde saa doru hareket edilir.Ancak belli yrelerde sola doru oynanan horolara da rastlanr. Horonun ekli yarm daire biimindedir.Bunun yansra kapal daire,ylan eklinde ve alanda dier hareket ekilleri kullanlr..HOROLARDA ADIMLAR VE VCUT HAREKETLER Her yrenin kendine ait horo stili ve uygulamas vardr.Admlar yava (Yenlik ve Gelin horolarnda olduu gibi) ve ya srama, melme ve dnmeler ieren daha belirgin ve dinamik olabilir (Gurga Nine,uukhorolarnda olduu gibi).Ufak Horo,Kazma ve buna benzer tabann btnyle baslarak oynanan horolar da vardr. 383939 Makedon halk giysileriHALK OYUNLARIBUVAN HOROSU Buvan horosu Manastr yresinden kaynaklanr. rencilerin el ele tutulular disresklerden hafi f bklm biimde, omuz izasndadr.Bu horoda hz giderek artrlr. Oyun, vcut korunma eklinde hafi f dengelenerek ve tabann yarsyla yere baslarak oynanr. Hareketler sakin ve zariftir. rencilerin balang pozisiyonu yan yana dizili yarm daire eklindedir.Yzler dairenin ortasna doru evrilidir. Vcut arl sa ayaa verilir. Sol ayak ise balama adm iin hazr durumda yere tam basmaktadr. Horo sol ayakla arkaya adm atlarak balanr. Ardndan sa ayakla yerinde adm ve sol ayakla ne adm atlr.Bu arada sa ayak hafi f kaldrlr. Sa ayak ayn pozisiyonda kalmak suretiyle vcut yar sola evrilir. Sa ayakla yarsa arkaya adm, sol ayakla yarsa. arkaya adm. Sa ayakla yarsa arkaya adm, sol ayak ise dizde hafi f bkl olarak ne kaldrlr. Vcut arl sa ayakta kalarak ayn zamanda vcut yarsaa doru ervilir.Sol ayakla yarsa ne adm, sa ayakla yarsa ne adm. Sol ayakla yarsa ne adm, ardndan sa ayak dizde hafi f bkl ne kaldrlr.4040PAYDUKA HOROSU Payduka horosu skp blgesinden kaynaklanr. Karma oyuncularla icra edilir. rencilerin ellerle tutuluu aaya yneliktir. Oyunun zellii orta hzl sramalardan ibarettir. Balang pozisiyonu yan yana yarm daire eklindedir.Yzler dairenin ortasna doru yneliktir.Vcudun arl sramaya hazrlanan sol ayak zerindedir. Sa ayak zemine tam basar. Vcut yarsa yne evrilidir. Sol ayakla yarsa ne srama yaplr. Sol ayak ne kaldrlarak diz 90 derece bklr. Sa ayakla yarsa ne adm atlr. Sol ayak ne kaldrlarak diz 90 derece bklr. Sa ayakla ne doru yarsa srama yaplr. Sol ayak hala kalkk durumdadr. Sol ayakla yarsa ne adm, sa ayak ne kaldrlm dizden 90 derece bkldr. Bu sramalar tekrarlanr. Vcut yarsola evrilir.Sa ayakla ne yarsol adm atlr.Vcut dairenin ortasna doru evrilir. Sol ayakla sola adm, sa ayakla ne doru yarsol adm atlr. Sol ayakla sola adm.KARADA HOROSU Bu horo skp yresine aittir. Karma oyuncularla icra edilir. renciler kollar aaa doru el ele tutulur. Horo yarm ayak baslarak hzl ve kk admlarla oynanr. Oyun srama, atlama ve yan hareketlerden oluur. renciler yan yana yarm daire yapar.Yzler dairenin ortasna yneliktir.Vcut arl sol ayaa verilir, sa ayak ise yere basar. Horo sol ayan sratlmasyla balar. Sa ayakla yarsa ne adm,ardndan sol ayakla ne adm atlr.Sol ve sa admlar tekrarlanr. Sa ayakla ne adm. Sol ayak ne doru dizden 90 derece bkl kaldrl.Vcut yarsola evrilir. Sol ayakla yarsol ne adm, sa ayakla yarsol ne adm atlr.Vcut dairenin ortasna yneliktir. Sol ayakla saa adm, sa ayakla arkaya adm.Vcut yarsaa yneliktir. Sol ayakla yerinde kk adm, sa ayakla yerine kk adm. Sol ayakla yerinde adm. Sa ayak ne kaldrlarak diz 90 derece bkldr.4141 MODERN DANSLAR Dans insann doaya,tand ve tanmadklarna kar kendini ifade tarz olmu ve yle kalmtr. Dans vcut hareketleri ile ifade edilen sanat daldr. Duygu, dnce ve fi kirlerin dansla anlatlma tarzdr.Deiik ada dans trleri vardr.Bunlar arasnda: rockn roll,twist, zumba, hip-hop, tango, vals, jazz, bale ve dierleri. ROCKN ROLL Rockn roll 4/4 temposunda (taktnda), orta hzl ve hzl tempoda oynanlr.Temponun (taktn) ikinci ve drdnc ksmnda tek dzeli ritmik vurgusu vardr. Klivlentli dicey Alan Frid bu oyunun adn koymutur. Bu oyun ellili yllarn banda meydana gelmi ve poplerliini gnmzde de korumaktadr.TWST Twist dans altml yllarn dansdr ve rockn rolldan esinlenmitir. Twist basit bir dans tr olup, tek yapmamz gereken ey kol ve bacaklar yardmyla kendi eksenimiz etrafnda dnmektir. Hareketler belli bir dzen iinde deildir, yleki herkez mzik ritmine gre istedii gibi dans eder.4242EGZERSZ VE SPOR SANA OLANAK SALAMAKTADIRREN:lk oyunlar hakknda bilgi edinin;Mzik ritmi eliinde yrme, koma, atlama ve halk oyunlar hareketlerini uygulamay ren;Modern danslarla tanmak;Tempo (takt) ve mzik eliinde hareket elemanlarn doru uygulamak;Mzik ritmi eliinde kol ve bacak hareketleriyle elemanlar kombine etmek ve uygulamak.Daha fazla halk oyunu ve modern dans trleri hakknda bilgi edin.ern .Halk oyunlar ve modern danslara kar kendinde sevgi gelitir;Grup almalarn uygula;Mekan duygusu, gzel koordinasyon ve estetik ifade duygusunu gelitir;Halk oyunlar ve modern dans yapmak iin eitiliyorsun;Dier rencilerle ibirlii yapma becerisini gelitiriyorsun;Halk oyunlar ve modern danslarn meydana geldii yrelerin geleneklerini reniyorsun.UYGULA:4343 SOVREMENI TANCI Tancot bil i ostanal na~in na izrazuvawe na lu|eto kon prirodata, kon poznatite i nepoznatite ne{ta. Tancot e umetnost izrazena preku dvi`ewe na teloto, na~in kako da se izrazat ~uvstvata, mislite i ideite. Postojat pove}e vida na sovremeni tanci kako {to se: zumba, hip hop, tango, valcer, xez balet i drugi tanci. 3. Giyimine gre horonun hangi yreden olduu anlalr.Bu yzden halk giysilerinin bir milletin nemli sembol olduu dncesi mevcuttur.Makedon halk giysileri, dnyada benzeri olmayan zgn giysilerdir. Demek oluyor ki Makedon halk giysileri Makedon milletinin bir semboldr.1. Her millet kendi mzikalliini ve ruh zgrl ihtiyacn ifade edebilecei enstrman semektedir. Davul ve zurna sesleri bakaldrmann sembolleridir. Gayda ve kaval sesleri ise ruh zenginliinin daima yerine getirilmesi ihtiyacnn seboldr.2. lkemizin her yresi kendine zg halk giysileriyle tannr. Halk giysilerinin eitlilii ile en ok sayda deiik halk giysisi olan devletler arasnda yer almaktyz. Tannm giysiler Miyak, skp, Dou Makedonya ve dierleridir.lgin olaylar:4444445KONU V: SPOR OYUNLARI ELTOPU (HENTBOL)SPOR OCUKLARA DER LG ALANLARINI MEMNUN ETMEK N YETERL ZAMAN SALAMALIDIR45546ESAS HENTBOLCU DURULARI Henbol duruu savunmada deiik elemanlarn uyguland pozisiyondur. Hentbol duruu paralel yerletirilmi ayaklarla gerekleebilir. Ayaklar omuz izasndan biraz daha geni tutulur.Vcut arl ise ayaklarn n ksmndadr. Gvde hafi f ne eik, kollar omuz yksekliine kaldrlm ve avular ne doru evrilidir. Diyagonal henbolcu duruu: Ayaklar diyagonal durumdadr. Daha dorusu ayaklardan biri dierine kyasen yarm adm nde durur.Dizler bkl,vcut arl ise daha ok arka ayaktadr. Rakip oyuncunun hangi elle topu kaleye gndereceine bal olarak sol veya sa diyagonal duruu yaplr. Her iki duruta hareker srasnda dikkat edilmesi gereken hususlar unlardr: ayaklar arasndaki mesafe her zaman ayn olmaldr,denge bozulmamal ve ayaklar apraz hale gelmemelidir. Paralel duru Diyagonal duruTOPUN PAS VERLMES VE ALINMASI Doru zamanda, hzl ve isabetli paslamalar, gvenli ve etkili oyun salamaktadr.Tm paslamalar iin geerli olan kural byk dikkatle uygulanmalar gereklidir. Paslamalarn hzl, zamannda, isabetli ve ngrlmemi olmalar gereklidir.4647 Top paslamas-verilmesi Topun almTopun verilmesi ve alnmas talimatndan egzersiz rnekleri.Tm egzersizler ikili veya l gruplarda yaplr: Paralel hentbol duruunda yksek kaldrlm elle paslama uygulamas. Bir ayakla ne adm pas verilmesi. Yryerek, daha sonra koarak paslama. Atlayarak paslama. 47Hentbolda temel ve zel paslamalar mevcuttur. Temel paslamalar tek elle de gerekleebilir. rnein: vcut n, ba st ve dier paslamalar. zel paslamalara gelince: ban arkasna pas verme, bacak aras, srt arkas ve dier ngrlmeyen paslardr. Top tekniklerinin renilmesinde temel elemanlardan biri topun alm tekniidir. renci, topun alm elemann topun geldii istikamete doru ellerini uzatmakla uygular. Topla ilk temas yar uzatlm ve topa ynelik durumdaki parmak uclaryla,sonra avularla yaplr. Ayn zamanda dirsek eklemlerinin bklmesi ve alnan topun amortizmann salayan topun gse doru ekilmesi gerekleir.48YERNDE VE HAREKET EDEREK TOPUN SRLMES Yerinde ve hareket edilerek uygulanan topun srlmesi,eltopu oyununun blnmez bir parasdr.Eltopunda topun srlmesiKALEYE UT Eltopu oyununda kaleye ut uygulamasnn birka aamadan gemesi gerekir: hz alma, srama ve uu,topu atma ve yere var. Kaleye ut48Topun srlmesi dz ve vcudun nnde tutulan elle uygulanr.Yerinde yaplan top srlmesinde topun itilii ksa ve avula yukardan aaya doru yaplan hareketlerle gerekleir.Hareket srasnda yaplan top srlmesinde topun itili as rencinin hareket hzna bal olacaktr. Topun srlmesini uygulayabilmek iin egzersiz rnekleri: Daha iyi elle topun yerinde srlmesi, ardndan deiimli olarak sol-sa. Yryerek ve koarak topun tek elle srlmesi, ardndan deiimli olarak sol-sa. Topun zik-zak srlmesi. Dier renciden alnan topla hareket ederek topun srlmesi.Kaleye utu uygulayabilmek iin egzersiz rnekleri: renciler ift olarak alrlar. Paralel durutan adm yaplarak ut atlr. Bu srada elin doru tutulmasna dikkat edilmelidir. El hzla ne hareket edilir, topun elden karlmas ise parmaklarla yaplr. Bu egzersizin ayns hz alnarak, top srlerek ve sramayla uygulanabilir. renci arkadandan pas aldktan sonra kaleye doru yerinde veya srayarak ut atabilir. renci kaleye doru yerinde veya srayarak ut attnda rakip oyuncu onu engellemeye alr. Atlayarak veya yerinde iki kaleye ut atma oyunu.49TAFET OYUNLARINDA ELTOPU ELEMANLARININ UYGULANMASI Organizasyon: tafet oyunu salonda uygulanr. Gereken aralar: Henbol topu, dik engel ve lobutlar. erik: renciler eit sayda kz ve erkek rencilerin bulunduu iki eit gruba ayrlrlar. rencilerin, retmenleri tarfndan verilen grevleri en ksa zamanda yerine getirmeleri gerekiyor. renciler ellerindeki toplarla iyice belirlenmi olan balang izgilerine yerleirler. retmen tarafndan verilen iaret zere her iki grubun ilk iki rencisi itafet oyununu balatr. Top dz izgi zere srdrlrken dik engellere gelinir. Burada engeller arasndan sa-sol hareketlerle geilmelidir. Top dz izgi zere srlmeye devam edilir. Lobutlara gelindiinde yine zig-zag hareketleriyle top srlr. Bu grevi de yerine getirdikten sonra top belirlenmi izgiye srlr. Burada top ard arda defa duvardan sekilir. Topun duvardan sektirilmesi grevini bitiren renci topu srerek grubuna geri dner ve topu sradaki yarmac renciye verir. 49KURALLARIN UYGULANMASIYLA TEK VE FT KALE OYUNU Kurallarn uygulanmasyla tek ve ift kale eltopu (hentbol) oyunu,t akmn gol atmas iin gerekletirdii planl etkinliktir. Bu srada oyun kurallarnn inenmemesi gerekir. Eltopu oyun kurallarnn daha iyi alglanmas iin tek kale oyunu uygulanr. renciler zellikle topu doru srmelerine ve doru paslamaya dikkat etmelidirler. Daha dorusu top srmede yanl yapmamaldrlar (ift srme kural, renci topu srmenin ardndan iki elle topu tutuktan sonra yeniden topu sremez).Admlarda yanl yapma (top elde tutulurken admdan fazla adm yaplamaz). Hcumda faul ve hata olarak bilinen alt metrelik kale alanna girmek. rencilerin tek kalede hentbol kurallarn benimsemelerinin ardndan, hentbol kurallarnn uygulanmas sretiyle ift kale oyununa geilir.5050EGZERSZ VE SPOR SANA OLANAK SALAMAKTADIRREN:Topun tek ve ift elle paslamas ve verilmesi tekniini ren;Yerinde ve hareket ederek topun doru verilmesi, paslalmas ve srlmesi;Srayarak kaleye ut tekniinin benimsenmesi;Topun paslamas ve verilmesiyle topu srmeyi renmek;Kombineli olarak paslama, verilme, srme ve kaleye ut.yyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeee uuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttt...........UYGULA:Henbol oynamak iin motive ol;Oyun sresince henbol elemanlarn doru uygulamak;Sporda daha iyi olan sayglamak;almaya kar doru tutum almak;Ekip almas ve iirlii iin hazr olmak;Oyun srasnda ve oyun d arkadalk yapmak;Kolektif ibirlii gelitirmek.51511. Erkelerde dnya hentbol ampiyonalar 1938 ylnda her drt ylda dzenlenmeye balanmtr.1993 ylnda itibaren ise her iki ylda dzenlenmektedir. Avrupa birincilikleri ise 1994 ylndan beri her iki ylda rgtlenmektedir. Bayanlarda dnya henbol birincilikleri 1957 ylndan beri dzenlenmektedir, 1993 ylndan itibaren her iki ylda rgtlenmektedir. Avrupa birincilikleri 1994 ylndan bu yana dzenlenmeye balanmtr.2. EHF (Avrupa henbol federasyonu) (European Handball Federation) avrupa henbol federasyonlarn kontrol etmektedir ve HF Dnya henbol federasyonunun bir parasdr.1991 ylnda Viyanada (Avusturya) kurulmutur ve toplam 49 hentbol federasyonunu iermektedir. lgin olaylar:bol ya n da 493. ndira Kastratovi Banya Luka (Bosna Hersek) 02.10.1970 doumludur. Makedonya henbol milli takm ve Kometal Gore Petrov takmnda oynad. Bu Makedon kulb ile 16 ampiyona, 15 kupa ma ve 2002 ylnda avrupa kulpler ampiyonasn elde etti.1997 ylnda Alamnyadaki dnya ampiyonasnda Makedonya milli takm formasyla ampiyonann en baarl golcs seildi. Katratovi bu ampiyonda 71 gol kaydetti.5252525353ALT KONU VI: BASKETBOL SPOR YARIMALARI SPOR YETENEK VE BECERLERNN N PLANA IKTII DEK FZKSEL AKTVTELER ANLAMINA GELR.SPOR YETENEK VE BECERLER DER SPORCULARLA LLR VE KIYASLANIR5354ESAS BASKETBOL DURULARI Esas basketbol duruular ve hareketleri,tm basketbol elemanlarnn yerine getirilmesi iin temel oluturmaktadr. Ayak pozisiyonuna bal olarak basketbol duruu paralel ve diyagonal olabilir (sol ve sa). Paralel basketbol duruuDiyagonal basketbol duruu54Paralel basketbol duruunun ilk aamsnda ayaklar paralel olarak yerletirilir.Ayaklar arasndaki mesafe ise omuzlardan biraz daha geni olmaldr.Vcut arl ayaklarn n ksmna eit olarak verilir, dizler ise hafi f bkldr. Gvde ne doru biraz eili, kollar rakibe gre pozisiyon alr. Ba ise dik durumda, baklar rakip oyuncuya yneliktir. Paralel basketbol duruu iin yan hareketler ve vcut arlk merkezinin alak seviyede tutulmas karaktesirtiktir.Diyagonal basketbol duruunda ayaklar yana yerletiktir. Arka ayak parmaklar ile n ayan topuu arasnda 10 ile 20 cm aras mesafe bulunmaldr. Vcut arlnn byk bir blm arka ayan n ksmna verilir.Dizler nemli derecede bkl,gve ise hafi fe ne konumlanmtr. n ayak izasndaki kol yksek kaldrlktr. Dier kol ise arka diz ynndedir. Ba dik tutularak,bak rakip oyuncuya yneliktir. Diyagonal basketbol duruu iin ileri-geri hareketler karakteristiktir. 55BASKETBOLDA TOPUN TUTULMASI VE PAS VERLMES Basketbol oyununun temel eleman topun tutulmasdr.Baarl paslama veya topun baaryla baskete atlmas buna baldr. Topu tutmas srasnda renci alak basketbolcu pozisiyonunu almal ve topun geldii yne evrili olmaldr.Topun tutulmas teknii, her iki elin topa doru yneltilmesi, dirseklerin ie doru evrilmesi,parmaklarn hafi f bkl ve ba parmaklarn ie evrilmesinden ibarettir. Topla ilk temas parmak uclar ve avularla yaplr. Ardndan topun tutulmasnn amortizman amacyla kollar arkaya gse doru akilir. Basketbolda topu tutma55Takmn oyun biimi en ok topun verilmesi basketbol tekniine baldr.Topun verilmesi basketbol sahasnda topun hzl aktarlmas iin yarar. Basketbol oyununda uygulanan deiik paslama eitleri ayt edilmektedir. Hepsinin ortak zellii byk konsantrasyonla gerekletirilmesi gerekliliidir. Gs izasnda pas vermek nemli olan vcudun ve kollarn duruudur. Bu yzden pas vermek esas basketbolcu duruundan yaplmaldr.Top gsn nnde tutulmaktadr, dirsekler bkl, avular topun yan tarfna, parmaklar ve ba parmaklar ise topun arkasna yaylm ekilde yerleiktir.Pas vermenin ikinci blmnde kollar uzatlarak top ne doru itilir. Pas verme srasnda ne doru adm atlarak arlk bu ayaa verilir.Genelde pas vermenin istikameti takm arkadann gs ve ba yksekliindedir. Gsten paslama56Ba yksekliinde verilen pasta vcut pozisiyonu yar bkl durumdadr. Sol ayak vcut nnde ileriye doru yer alr.Top ise sa elinde omuz st yksekliinde avula tutulur. Bu eit paslama hzl kar atak yaplas gerektiine kullanlr. Ba yksekliinde pas vermeBa st pas verme srasnda top ba st ve ili elle tutulur. Byk mesafelerde topun daha hzl ve isabetli verilmesi iin pas srasnda bir adm ne atlr. Ba stnden paslama5657Basketbol oyununda paslama tekniini daha iyi gelitirmek iin egzersiz rnekleri: Kar karya yerletirilen 3 veya 4 kiilik renci gruplar deiimli olarak paslar. Kar karya yerletirilen iki renci gsten iki elle paslar. Daha byk mesafede iki renci iki elle ba stnden veya tek elle ba yksekliinden paslar. YERNDE VE HAREKET DURUMUNDA BASKETBOLCU TOP SRLMESTop srmek teknik elemandr.Yerinde yaplan top srmelerinde vcut arl her iki ayaa eit olarak verilir. Baz durumlarda arlk sadece n veya sadece arka ayaa verilir. yleki vcut alak durumda ve biraz ne doru eiliktir.Topun bastrlmas srasnda n kol dirsekten uzatlarak, topa son hamle avu ve parmaklarla yaplr. Serbest olan kol dirsekten yar bkl durumda, topu siper etmek iin kullanlr. Oyuna ve sahaya daha iyi hakim olmak iin ba yukarya doru ykseltilir.Topun potadan verilmesinin ardndan avu yar bkl parmaklarla topu yeniden kabul etmeye hazr durumdadr. Topun amortizman kalada tamamlanarak yeniden topun zemine doru bastrlmas aamasna geilir. Yerinde srme57Her iki top srlme biiminde her zaman topun rakip oyuncuya uzak olan elle srlmesine dikkat edilmelidir. Dier kol ve bacakla ise top siper edilir.58rencinin iki eliyle eit olarak topu srebildii,topla beraber hareket ynn ve ritmini deiitebildii ve hi topa bakmadan top srebildii zaman top srme tekniini baaryla renmi demektir. Hareket ederek top srmeBasketbol oyununda top srme tekniklerini daha iyi gelitirmek iin egzersizler: renci alak basketbol duruunu alarak, sa ayann nnde ve yannda sa eliyle topu yerinde srer.Ayn ilem dier elle daha sonra da hareket edilerek yaplabilir. Ayaklarn nnde deiimli olarak sol-sa iki elle topun srlmesi. Topun iki elle, tek veya iki ayak arasndan evirerek srlmesi. 3 veya 4 kiilik iki renci grubu karlkl yerletirilerek, deiimli olarak top srme egzersizini uygyular.YERNDEN UT ATMABu eleman renciler iin en ekicidir. Bu ekilde baskete atlan top srasnda utun atld elin tarafndaki ayak daha nde ve baskete yneliktir. Arka ayak biraz geride kalr. Arlk her iki ayakta eittir. Dizler hafi f bkl, vcut dik ve baklar baskete doru yneliktir. Top el avucuna yumuak yatar, parmaklar yelpaze eklinde ak, dier el ise topu yandan destekler. Top elden karldnda kol dirsek ekleminde dzlenir, dier kol ise yana hareket eder. ut atldktan sonra kol dz ekilde kalr.renciler bu teknik egzersizlerini 2m uzaklktan gerekletiriler. Teknii renmeleriyle ut mesafesi de artrlr.5859 Yerinden ut59Novite dimenzii na ko{arkarskiot terenBasketbol sahasnn yeni boyutlarSAHADA TM ZGLER ZORUNLU OLARAK BEYAZ RENKTEDR NERLEN MAV RENK NANSI-PANTONE 3005 BU RENKLE SAHANIN ORTASINDAK DARE, RKETN KARE BLM VE SAHANIN 2 METRE DIINDAK ZORUNLU SINIR BLGES DE BOYANIR.ZGNN GENL 5 CMDR TAKIM RAHLES TAKIM RAHLESTutanak masas TV KAMERA BLM6060EGZERSZ VE SPOR SANA OLANAK SALAMAKTADIRREN:Basketbolda topu tek ve ift elle yakalama,tutma ve paslama;Gsten, omuzdan ve tek elle ba stnden paslama elemanlarn ren;Yerinde ve hareket durumunda top srmeyi ren;Potaya ut;Potaya doru kombineli top srme, paslama, yakalama ve ut atmaBasketbol sevgisini ve azmini gelitirin;Takm saygsn sayglama;Dier rencilerle ibirlii iin her zaman hazr ol;Oyun srasnda ve dnda arkadalk yapmak;Dier rencilere kar doru ilikiler gelitirmek;Yenilgiyi kabul etmeyi renmek.UYGULA:61611. Uluslal basketbol birleimi (ingilizcede National Basketball Association NBA) 30 takmdan kurulmu profesyonel basketbol ligi organizasyonudur (ABDden 29 ve Kanadadan 1).Lig 6 Haziran 1946 ylnda New Yorkta kurulmutur.2. Basketbolu 1891 ylnda Kanadal Ceyms Naysmit icat etmitir.lk resmi msabaka 20 Ocak 1892 ylnda dokuz oyuncuyla dzenlenmi ve ma 1:0 sonulanmtr.Bu olay bayan basketbolunun balangcyla da baldr.Bayan basketbolunu beden eitimi hocas Senda Berenson rgtlemitir.lk bayan basketbol msabakas 9 Mart 1993 ylnda yaplmtr.ligin Olaylar:3. Petar Naumoski 27.08.1968 Pirlepe doumludur.Avrupann en baarl basketbolcularndan biriydi.1999 ylnda Fransada dzenlenen Avrupa Basketbol birinciliinde Makedonya basketbol milli takmnn kaptanyd.Bu,Makedonya milli basketbolcularnn bir Avrupa birinciliine ilk katlmyd. ok sayda avrupa kulplerinde forma giydi: Yugoplastika (Hrvatistan). Bu takmla Avrupa kulpler ampiyonasn elde etti. Trkiyenin Efes Pilsen takmyla Trkiye birinciliini, yine Trkiyenin lker takmyla Radivoe Kora avrupa kupasn kazand.talyann Beneton takmyla talyan kupasn kazanmd.Bunun dnda talyann Montreal, Makedonyann Rabotnki ve dier takmlarda oynamd. 62ETM KONULARI VELLERLE ANLAMALI OLARAK GEREKLETRLEN KONULARSU AKTVTELER VE YZMEYzme insann gnlk ortam olmayan suda gerekleen spesifi k bir etkinliktir.Yzme tm organizmay eit olarak ykleyen nadir fi ziki aktivitelerden biridir. Kaslar glendirerek tm eklemlerin hareketliliini iyiletirir ve arttrr. ocularda vcut deformitelerinin oluumunu engeller.Eitim srecinde verilen grevlerin baaryla yerine getirilmesi iin vazgeilmez nart iyi organizasyondur.Yzme eitimi srecinde her derste renilmesi gereken en az bir devin renilmesi gerekir.6263KAYAK ETMKayaa kar ilgi gsteren renciler,beden ve salk eitimi retmenleri tarafndan gznnde bulundurularak onlara rgtl bir ekilde kayak eitimini salamaldr. Daha dorusu rencilerin kayan tekniklerini renmelerine olanak saalmanmaldr. Gnmzde okullar bu olanaklar kayak dersi dahilinde salamaktadr. Bunun iin kayak okullar rgtlenmektedir. Bu sayede renciler ahsi ihtiyalarn gidererek fi ziksel becerilerini gelitirirler. rgtl olarak kayak eitiminin gerekletirilmesi, bu sporun sunduu gzellikleri ho bir ekilde yaanmasn salamaktadr.retmen kayak srasnda rencilerin giyimine zellikle dikkat etmelidir. Ayn zamanda retmen kayak dersi srasnda rencilerin yorgun dtkleri zaman farketmelidir.Eitim srasnda istenmeyen kazalarn meydana gelmemesi iin renci sraya ve disipline dikkat etmelidir. Kayak eitiminin uygulanmas ve balatlmasndaki temel kural retmenin egzersizi en basit bir ekilde gstermesine ynelik olmaldr. Ardndan ksa ve aka aklama yaparak partik olarak gstermelidir.6364GEZLER VE YRYLERrenciler doay sevmeyi renerek, orada konaklamak kendilerinde bir gereksinim halinde gelmelidir. Geziler srasnda ocuklar arazinin durumuna ve doa artlarna uyum salamay renmelidirler. Temiz hava sahasnda,gneli ve yeillenmi bir ortamda hareket etmek nefes alma fonksiyonlarn ve baklk sitemini iyi ynde etkiler. Bu ya grubundaki rencilere gnbirlik geziler uygulanmaktadr. ocuklar daha uzun sre yryebilirler. Geilen istikametin uzunluu 5 ile 7 kmyi bulabilir. Geziler ayda bir kez rgtlenerek gerekletirilmelidir.6465OKUL SPORU Okul sporu zel bir alan olarak beden eitimi ile kulp sporu arasnda bir uyum salamaldr. Buradan hareket ederek okul sporunun iki temel amac ortaya kmaktadr. Okul sporu ilknce sporun youn sonra da kaliteli olmasn hedefl er. Okul sporu rencilerin youn ekilde spor yapma ihtiyacn gideren nemli bir stratejidir.Yarma sistemi sayesinde erken elemeler balatlr. Bu yntem ileride seviyeli kulp sporuna zemin yaratacak sistematik bir ekilde kaliteli sporcularn yetitirilmesini salayacaktr.6566SPOR OKULLARISpor okullarnn temel amac rencilerin salk kltrlerini gelitirmelerini tevik etmektir. Bu okullar nce kendi sonra da evresindekilerin salk kltrlerini korumlar ve gelitirmelerine yneliktir. ahsi hareket ile egzersiz yapma ihtiyalarn gidermek ve gnlk egzersiz alkanl edinmektir. rencilerde salkl yaam tarz alkanln salarken,ayn zamanda beden ile salk kltr olanaklarndan yararlanmalarn retmektir. renciler beden ve salk eitimi retmenlerinin uzman gzetimi altnda temel hareket biimlerini ve spor oyunlarnn temel elamanlarn renirler.Spor okullar rencilerde fi ziksel egzersiz alkanlklarn yaratmak amacyla bnyelerine nekadar daha ok renci dahil etmelidirler. Spor okullarnn rencilere salamas gerektii unsurlar: oyun ihtiyalarnn giderilmesi,motor becerilerini benimsemek, iyiletirmek ve gelitirmek, i alkanlklarn oaltmak, z disiplin alkanln salamak, kendi bana alma alkanln edinmek, dierlerine yardm etmek ve oyun kurallarn sayglamaktr.6667RENCLERN MOTOR BECERLERN LM TEKN VE TANIMI1. Boy: renci yalnayak, ort ve tirtle llr.2. Arlk: renci yalnayak, ort ve tirtle llr.Dengenin belirlenmesi iin test 3. Gzler kapal leylek duruuAra: Kronometre ve gz band dev: Testi uygulayan rencinin gzleri bantla kapanarak tek ayak zerinde durmakla gerekleir.Ayaklardan biri dz tutuluken, dieri diz ekleminden bklerek duran ayaa yaklatrlr.Kollar yana doru aktr. Gzler kapal leylek duruulme: rencinin bu durumda ne kadar zaman durabilecei llr. ki deneme uygulanarak daha iyi sonu kaydedilir.Esnekliin belirlenmesi testi4. Bacaklar ak ayakta duru Ara: tro dev: renci ayaktadr.Sol ayak topuu sfrla belirlenmi olan duvarn kenarna yerletirilir. llenin grevi sa ayan sol ayandan maksimum aymaktr.6768Bacaklar ak ayakta durulme: Her iki ayak topuu arasndaki maksimum ayrm llr.Petlayc gc lme testi5. Yerinden uzaa atlama Ara: Minder,srama tahtas ve metro dev: renci tersine evrili srama tahtasnn banda durur. ki ayakla yerinden olabildiince uzaa atlayarak mindere varmaldr.Yerinden uzaa atlama lme: Gerekleen iki baarl denemeden daha iyi sonucu olan kaydedilir. Deney srasnda renci yalnayak olmal ve topuklarnn magnezyumla yalanmas mecburidir.Hareketlerin hzn lme testi6. Aya eritle lme Ara: Denge rahlesi, dayana olmayan sandalye ve kronometre. dev: renci tercih edecei ayayla rahlenin bir tarafndan dier tarafna 20 saniye iinde yapabilecei kadak ok anahtarlama yapmaldr.68annnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaahttttttttaaaaaaarlam69Aya eritle lmelme: Bir anhtarlama ve balama pozisiyonuna dnme ilemi tam evrim olarak hesaplanr. Doru uygulanan evrimler sonucu oluturur.Alternatif harekeleri deerlendirme testi7. Srat ile ileri-geri yn deitirme Ara: Kronometre, 9 metrelik iaretlenmi dz pist ve be adet bayrakk. dev: rencinin ne kadar daha ksa zaman iinde gemesi gereken pist, aralarnda er metrelik mesafeyle ardarda dizili be belirgin bayrakkla iaretlenmitir. renci ilk iki bayrakn bulunduu start izgisinden balar ve nc bayraka kadar koar.Yerinde dnme yaparak balama izgisine doru koar.Yeniden yerinde dnme yaparak,drdnc bayraka koar. Buradan dnerek nc bayraka doru koar. Yine dnerek beinci bayraka doru koar, bir son dnme hareketi ile balama izgisine yetiir.6970Srat ile ileri-geri yn deitirmelme: ki deneme uygulanarak daha iyi sonu kaydedilir.Mesafe hissini deerlendirme testi8. Koordinasyon deerlendirilmesi iin yerinden atlama Ara: Dz zemin ve metro dev: renci belirlenmi izginin arkasnda durur. Bu izgiden 1,20 metre uzaklkta bir izgi daha izilir. Hedef bu izgiye nekadar daha yakn atlayabilmektir.Koordinayon deerlendirilmesi iin yerinden atlamalme: rencinin balama izgisinden var izgisine kadar atlam olduu mesafe llr. 7071Koordinasyon testi 9. Szlme ve atlama poligonuAralar: 9 metre uzunluunda dz zemin, isve sandndan drt ereve,kronometre ve bayrakk. dev: 1,5 metre uzaklkta izgi tarafndan yatay durumda isve sandnn ilki yerletirilir. lk sandktan 1,5 metre uzaklkta ikinci, daha 1,5 metre uzaklkta ncs ve bir 1,5 metre uzaklkta daha isve sandnn drdncs yerletirilir. Bu yerden deneye tabi tutulan rencinin ayn yle 1,5 metre uzunlukta dnerek atlama gerekletirmesi gerekir. Verilen iaret zere renci ereveden ereveye nekadar daha ksa zamanda atlamas gerekir. Belirlenmi izgiye gelerek 180 dnerek atlama gerekletirir.Ardndan drdnc ereveyi (imdi birinci) atlayarak nc ereveden szlr.kincisini atlar ve birincisinden szlr ve balang izgisine koarak varr.Szlme ve atlama poligonulme: Bu dev sadece bir kez uygulanarak elde edilen sonu kaydedilir.7172RENCNN MOTOR BECERLERN LMEOkul: Snf: Ad: Soyad:Testler: Eyll Ocak Haziran1. Boy2. Kilo3. Gzler kapal leylek duruu4. Bacaklar ak ayakta duru5. Yerinden uzaa atlama6. Aya etirle lme7. Srat ile ileri-geri yn deitirme8. Koordinasyon deerlendirmesi iin yerinden atlama9. Szlme ve atlama poligonu727373BLNMEYEN SZLER:mpleks egzersizler grup egzersizlerk Takozu atletizm yar disiplinlerinde yarmacnn ayaklarn basarak ilk hzn almasn salayan genellikle metal bir alettir.Motor becerileri Baarl hareketleri uygulama becerisiFleksibilite esnek hareketlerin uygulanmas becerisirdinasyon ardsra birbirine bal daha fazla hareketleri uygulama becerisiSrat ayn trden hareketlerin hzl ekilde tekrarlanmas Denge vcudun sabit durumda tutulmas Zik-zak kou deiimli kou (sol-sa) Spor aletleri sporda yardmc gerelerRitmik jimnastik lobut ritmik spor jimnastiinde egzersizlerin uygulanmasnda kullanlan yardmc gereler7474Dr. PATRK POPOVSKBEDEN VE SALIK ETMlkretim dokuz yllk eitiminde VI-s snfl ar iin*Makedoncadan Trkeye eviri Meral Dalip Musli*Lektr ve dzeltiEMLYA VELKOVA*Resim ve grafi k editr ve illstratrLYA BOGOEVSK*Bilgisayar tasarmURO VELKOV

Recommended

View more >