Bedömningsmatris För Formativ Bedömning2

  • View
    21

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bedmningsmatris Fr Formativ Bedmning2

Transcript

Vad ska du va p frECA

Fakta och begreppBegreppsfrmgan, d.v.s. att kunna frst innebrden i och kunna anvndamnesspecifika begrepp (som t.ex. klimat och kretslopp i geografi samt politikoch ekonomi i samhllskunskap) i olika sammanhang.-Du behver va p att terge fakta och begrepp versiktligt i skrift och tal

-Du behver lsa mer om de begrepp som du inte frstr

-Du behver va p att se ett samband mellan olika fenomen

-Du behver va p att terge fakta och begrepp utfrligt i skrift och tal genom mer information och detaljer

-Du behver va p att frklara samband mellan olika fenomenSamt kunna gra goda slutsatserMen hjlp av en modell

-Du behver va p att anvnda begrepp och fakta nr du skriver eller talar analyser-Du behver va p att terge fakta och begrepp utfrligt och nyanserat i skrift och tal genom mer information och detaljer

-Du behver va p att frklara samband som r komplexa mellan olika fenomen samt kunna gra goda slutsatser ur olika perspektiv med hjlp av en modell

-Du behver va p att anvnda begrepp och fakta p ett skert stt nr du skriver eller talar analyser

AnalyseraAnalysfrmgan, d.v.s. att kunna beskriva samband, orsaker och konsekvenser,gra jmfrelser fr att kunna beskriva likheter och skillnader och fr- ochnackdelar samt att kunna se utifrn ngot perspektiv-Du behver va p att ange ngon orsak och konsekvens samt lsningar till ett fenomen genom att anvnda en modell

-Du behver va p att frklara varfr du tycker ngot vilka anledningar har du? till din sikt eller pstende

-Du mste va p att frklara din sikt om andras ider och sikter

-Du behver va p att ange ngra orsaker och konsekvenser samt lsningar till ett fenomen genom att anvnda en modell

-Du behver va p att diskutera varfr dina orsaker och konsekvenser r goda exempel

-Du behver va p att frklara varfr du tycker som du gr genom goda bevis fr din sikt

-Du behver va p att ange flera orsaker och konsekvenser samt lsningar till ett fenomen genom att anvnda en modell

-Du behver va p att diskutera varfr dina orsaker och konsekvenser r goda exempelsamt kunna visa att andra orsaker och konsekvenser r mjliga utifrn andra perspektiv

-Du behver va p att frklara varfr du tycker som du gr genom mycket goda bevis fr din sikt samt kunna visa att andra sikter r mjliga utifrn andra bevis.

-Du mste va p att frklara din sikt om andras ider och sikter

Kllkritik och vetenskaplighetFrmgan att hantera information, d.v.s. att kunna veta var informationenfinns, hur man vljer ut och sorterar informationen samt kritiskt granskar och presentera den.-Du behver va p att ska fakta och begrepp sjlv med en plan

-Du behver va p att kontrollera om fakta och begreppen kommer frn en trovrdig klla

-Du behver va p att avgra och diskutera fakta och begreppen kommer frn en trovrdig klla

-Du behver va p att ska fakta och begrepp sjlv p ett korrekt stt med en god planering

-Du behver va p att avgra och diskutera fakta och begreppen kommer frn en trovrdig klla samt kunna ge argument till varfr dina kllor r goda

-Du behver va p att ska fakta och begrepp helt utan hjlp p ett korrekt stt och med en god planering

-Du behver va p att avgra och diskutera fakta och begreppen kommer frn en trovrdig klla samt kunna ge goda argument till varfr dina kllor r goda

MuntligtKommunikativfrmgan, d.v.s. att kunna fra resonemang, delta i samtal och diskussioner, uttrycka och argumentera fr en stndpunkt samt motivera ettsvar. -Du behver va p att sjlv uttrycka kunskaper vid en diskussion eller en redovisningSamt att ha en plan fr hur du redovisar-Du behver va p att sjlv uttrycka kunskaper vid en diskussion eller en redovisningSamt att ha en god plan fr hur du redovisar.

-Du behver va p att kunna tala utan att lsa utantill och anvnda ditt eget sprk-Du behver va p att helt utan hjlp uttrycka kunskaper vid en diskussion eller en redovisningSamt att ha en god plan fr hur du redovisar.

-Du behver va p att kunna tala utan att lsa innantill och anvnda ditt eget sprk

Betyg och bedmning1 betygsmatris som sger hur du ligger till2 Biggs colins som visar hur hur dina svar ser ut3 Generell matris som sger vad du behver trna p4 Material som hjlper eleven att trna p det som saknas