Bệnh phồng lá chè CCBVTV LD

  • View
    124

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Bnh phng l ch (Exobasidium vexans) Tc hi - Gy cht cnh non, l non. - Cy ch b bnh hi phc chm, sau khi b nhim bnh 2 thng vn c th khng thu hoch c. - Bp ch b bnh c mu en khng ch lm gim nng sut m cn nh hng nghim trng n phm cht (thng c v ng). Triu chng gy hi - Bnh thng pht sinh cc b phn non ca cy (l non, l bnh t, cnh non v qu non). - Ban u vt bnh l cc m nh mu da cam hoc lt trong sut, vt bnh bng ln bt thng. Sau vt bnh ln dn, mt trn lm xung, mt di phng ln, trn vt bnh ph mt lp phn mu trng. Cui cng vt bnh chuyn sang mu nu,vt phng kh xp xung.

- Ra vt bnh chuyn thnh mu xm, sau chuyn mu trng. - Khi vt bnh rp v s phng thch bo t, bo t bnh nh gi, ma lan truyn sang cc cy ch khc.

- Bo t ri vo l khi m khng kh cao (l t hoc sng) s ny mm, khun ty bm su vo trong l v pht trin thnh m, 3 - 4 ngy sau khi xm nhim s th hin tru chng bnh. Sau 7 - 10 ngy tip tc chu trnh ly lan mi. Nguyn nhn: Bnh do nm Exobasidium vexans gy ra iu kin pht trin - Bnh pht trin thun li trong iu kin mt, nhit trung bnh 15 - 20OC v m > 85%. Nhit < 11OC hay > 25OC nm ngng pht trin. - Ti Lm ng bnh gy hi t thng 9 - 12. - Bnh thng pht sinh nhiu nhng vng c cao t 600 - 700m so vi mt bin v nhng vng ny c nhit thp, cng nh sng yu, s gi chiu sng thp. 4. Bin php phng tr a. Bin php canh tc - Thng xuyn lm c v v sinh vn ch, khng n ta qu sm v cnh non rt d nhim bnh. Thit k vn ch vi mt cy hp l gip vn ch thng thong v hn ch m trong vn. Nu cy che bng qu rp c th gim bt bng rp. - Bn phn cn i, trnh s dng qu nhiu m, bn phn ty theo tui ch v cht t. - Khi bnh xut hin tin hnh ta cc l v bp ch b bnh, hn ch s ly lan. t tt c cc tn d cy bnh. b. Bin php ha hc Khi bnh xut hin nhiu c th s dng mt trong cc loi thuc nh:Chitosan (Olisan 10DD), Flusilazole (DuPontTM Nustar 20DF), Cucuminoid + Gingerol(Stifano 5.5SL), Ningnanmycin (Diboxylin 4 SL), Trichoderma spp + K-Humate + Fulvate + Chitosan + Vitamin B1 (Fulhumaxin 6.15 SC), ... c th phun lin tip 2 ln cch nhau 5 - 10 ngy n khi thy c th khng ch c bnh. Phong Ky thut