BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS PENTRU - plan de ingrijire - cele 14 nevoi fundamentale ale fiintei umane 4. Infectii nosocomiale ...

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    6

Transcript

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS PENTRU ASISTENT MEDICAL 1. Urgente medico- chirurgicale - urgentele aparatului respirator - urgentele aparatului cardiovascular - urgentele abdominale - urgentele renale si urologice - intoxicatiile - socul anafilactic - come - principalele grupe de medicamente folosite si medicina interna 2. Tehnici generale si speciale de ingrijirea bolnavului - alimentatia bolnavului - toaleta bolnavului - ingrijiri acordate bolnavului imobilizat la pat - administrarea medicamentelor - recoltarea produselor biologice - completarea documentatiei specifice locului de munca - pregatirea si asistarea pacientului pentru explorari functionale - toaleta si pansamentul plagilor - hemoragii hemostaza 3. Notiuni de nursing - comunicare - culegere de date - plan de ingrijire - cele 14 nevoi fundamentale ale fiintei umane 4. Infectii nosocomiale Precautiuni universale 5. Suport de curs Ingrijiri Paliative acordate bolnavului incurabil BIBLIOGRAFIE: 1. C. Borundel Manual de medicina interna pentru cadre medii-Ed.BIC ALL 2002 ( pag.54, 56-58, 69-70, 73-74, 130-133, 143, 174-246, 259-341, 396-402, 409-419, 419-424, 927-940); 2. Lucretia Titirca Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali Ed. Viata Medicala romaneasca (pag.41-77, 77-102, 103-135, 136-170, 185-206,); 3. Lucretia Titirca - Ghid de nursing Ed. Viata Medicala Romaneasca ( pag.146,169, (186,215, 97-243); 4. Ordinul M.S. nr.916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare. 5. Suport de curs Ingrijiri Paliative acordate bolnavului incurabil 6. Ordinul MS nr. 261/2007 Normele tehnice privind curatarea , dezinfectia, sterilizarea in unitatile sanitare; 7. Ordinul MSP nr.560/1999 privind atributiile asistentului medical care lucreaza in sectiile cu paturi; 8. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale 9. Lucretia Titrica Urgente medico chirurgicale. Sinteze pentru asistenti medicali. Pentru Infirmiera 1. Ordinul MS nr. 261/2007 Normele tehnice privind curatarea , dezinfectia, sterilizarea in unitatile sanitare; 2. Ordinul MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale; 3. Ordinul MS nr. 916 /2006 Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. 4. Ordinul MSP nr.560/1999 privind atributiile infirmierei; 5. Tehnici de ingrijire generala a bolnavilor Georgeta Balta, Editura didactica si pedagogica Bucuresti 1983 ( pag.42 77).