Biciklističke staze u Pljevljima

 • Published on
  03-Apr-2016

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biking Trails in Pljevlja www.pedalaj.me

Transcript

 • PLJEVLJA Sjeverna kapija Crne GoreNa krajnjem sjeveru Crne Gore, oiviena umovitim i pitomim planinama i iarana rjenim tokovima Tare, ehotine i Breznice prostire se optina Pljevlja, trea po veliini u Crnoj Gori. Zahvata deseti dio dravne teri-torije ili 1.346 km2, a u njoj ivi svaki dvadeseti stanovnik Crne Gore ili oko 32.000 graana.Administrativni centar optine je grad Pljevlja koji je zbog povoljnog geografskog poloaja, na raskru vanih starih i novih puteva, kroz istoriju mijenjao ime, znaaj, i osvajae zadravajui prepoznatljiv gradski identitet. Peat bogatom istorijskom i kulturnom nasljeu dali su Iliri, Rimljani, Sloveni, Turci i Austrijanci koji su kroz vjekove osvajali i otimali se za Pljevlja.Najstariji tragovi naselja Ilira potiu iz III vijeka prije nove ere, a da su i Rimljani ovdje bo-ravili svjedoe is kopine grada Municipijum S u Kominima iz II vijeka nove ere. Najpoznatiji eksponat toga vremena je stakleni pehar Di-jatreta, obavijena plavom staklenom mreom i natpisom Vivas Panelleni bona ispod oboda. Srednji vijek Pljevljima je podario epitet raskrsnice. Ovuda su prolazili i trgovaki karavani sa zapada do monog Carigrada i jo od tog doba Pljevlja vae za taku spajanja hrianstva i islama. U tom periodu izgraeni su najljepi spomenici ove dvije religije na prostoru Jugoistone Evrope koji ine simbole grada i peat vjeite tolerancije, suivota, multietinosti, kulture i predstavljaju arhitek-tonske znamenitosti- Manastir Sveta Trojica i Husein paina damija.Ostaci dvije tvrave - grada iz XV vijeka, Koznik i Kukanj kao i znaajan broj steaka nadgrob-nih spomenika, svjedoe o srednjevjekovnom znaaju ovog podruja. Nedaleko od centra grada nalazi se jedan od najljepih gradskih parkova u Crnoj Gori, a prve sadnice u uvenoj Milet bati posadili su Austrougarski vojnici. Ovaj ureeni zeleni kom-pleks predstavlja svojevrsnu ekoloku oazu, obiluje bogatim i raznovrsnim rastinjem, ali i sportsko rekreativnim kompleksom, ureenim stazama za etnju i rekreaciju, vjetakim jezerima, izvorom pitke vode...Samo tride setak kilometara od grada je Ljubinja, ponosna kraljica dinarskih planina sa svojim dinovskim stablima borova i smra, jedinstvenim u Evropi, izvorima pitke vode i legendom o zabranjenoj ljubavi po kojoj je do-bila i ime. Jednako privlana i ljeti i zimi ba kao

  i Kova, Kosanica, kanjoni ehotine i Drage i posebno velianstveni kanjon Tare premoen Velikim mostom na urevia Tari koji je jo davnih sedamdesetih godina prolog vijeka bio inspiracija i holivudskim filmadijama.U Pljevljima je priroda bila nesebina prema ovjeku. Ribolov, rafting, speleologija, kan-jonig, ja hanje, biciklizam, pjeaenje, planin-arenje, climbing, paraglajding, dip ture, izleti, kampovanje... neke su od aktivnosti koje prua prirodno okruenje grada. Ruralno podruje optine, sa oko 150 se-oskih naselja, karakterie netaknuta priroda i ouvana ivotna sredina u kojoj se proizvodi zdrava organska hrana. Predajte se avanturama u prirodi, a u sitnim satima vratite se gradu i pljevaljskoj tamburi. Ne propustite da probate bogatu trpezu ovog kraja i nad aleko uveni pljevaljski sir.

  PLJEVLJA Northern Gate of Montenegro In the far north of Montenegro, surrounded by forested and picturesque mountains, decorated by river flows of Tara, ehotina and Breznica stretches the municipality of Pljevlja, the third largest in Montenegro. It covers one tenth of the state territory or 1346 km2 and it is home to one in twenty of the Montenegrin citizens or about 32,000 people. Administrative center of municipality is the town of Pljevlja, which due to its geographical position at the crossroads of important ancient and new routes, changed its name, signifi-cance, and conquerors throughout the history while maintaining recognizable urban identity. Stamp of rich historical and cultural heritage were given by Illyrians, Romans, Slavs, Turks and Austrians, who conquered and fought for Pljevlja in the course of centuries. The oldest traces of Illyrian settlements date from the third century BC while that the Romans lived here in the II century BC confirm excavations in Municipium S in village Komine. The most famous artifact of the time is a luxury Roman glass cup Diatreta, wrapped in a decorated blue glass outer net and with in-scription Vivas Panelleni Bona below its rim.The Middle Ages was granted Pljevlja epithet of crossroads. Trade caravans from the West to the mighty Constantinople were passing through and since that time Pljevlja is consid-ered as a point of link between Christianity and Islam. During this period, the most beauti-

  ful monuments of two religions in South-Eastern Europe, which are symbols of the everlasting tolerance, coex-istence, multi-ethnicity, culture and architectural places of interest - the Holy Trinity Monastery and Hussein Pasha Mosque were built.The remains of two fortresses - from fifteenth century, Koznik and Kukanj and a significant number of steci tombstones - give evidence of the significance of this area in medieval times.Not far from the city center is one of the most beautiful parks in Montenegro, in which the first seedlings in the famous Millet garden were planted by Austro-Hungarian Army soldiers. This beautiful green complex represents a unique ecological oasis, with rich and diverse vegeta-tion, with sports and recreational complex, pathways and recreation areas, artificial lakes, and spring of potable water ...Just 30 km from the city is situated Ljubinja, proud Queen of Dinaric Alps with its giant pine and spruce trees, unique in Europe, springs of potable water and the legend of forbid-den love by which it was named. Equally attractive in summer and winter, as well as Kova, Kosanica, canyons of ehotina and Draga and especially the magnificent Tara canyon bridged by jurevia Tara bridge over Tara River, which in more distant seventies of the last century inspired Hollywood filmmakers.Nature was unselfish to a man in Pljevlja area. Fishing, rafting, caving, cannoeing, horseback riding, biking, walking, hiking, climbing, paraglid-ing, jeep tours, excursions, camping ... are some of the activities offered by the natural environment of the city.The rural area of the munici-pality, with some 150 villages, features unspoiled nature and preserved environment in which healthy organic food is produced.Surrender to the adven-tures in nature, and in late night hours return back to the city of Pljevlja and its tambourines. Do not forget to try the delicious meals of the region including very famous Pljevlja cheese.

 • Staza 4

  Staza 7Staza 3

  Staza 2

  Staza 1

  Staza 5

  Staza 8

  Staza 9

  Staza 10

  Staza 11

  Staza 6

  BICIKLISTIKESTAZEU OPTINI PLJEVLJA

 • Municipium S

  Pljevlja

  764.4892.01019.61147.21274.8

  Elevation (m)Visina (m)

  697.1 m700 m

  800 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200 m1223.4 m

  0 km

  10 k

  m

  20 k

  m

  30 k

  m

  36.9

  km

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  mapa 10

  mapa 7 mapa 4

  mapa 3

  mapa 2

  mapa 1

  mapa 11

  mapa 6

  mapa 5

  mapa 9

  mapa 8

  757.2 m800 m

  1000 m

  1200 m

  1400 m

  1600 m

  1800 m1814.6 m

  0 km

  10 k

  m

  20 k

  m

  30 k

  m

  37.0

  2 km

  0 km

  5 km

  10 k

  m

  15 k

  m

  20 k

  m

  25 k

  m

  29.8

  km

  1241.2 m

  1300 m

  1400 m

  1500 m

  1596.4 m

  DISTANCE | DUINA

  ELEV

  ATIO

  N |

  VISI

  NA

  791.8 m800 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200 m

  1300 m

  1398.9 m

  0 km

  2 km

  4 km

  6 km

  8 km

  10 k

  m

  12 k

  m

  13.2

  km

  1208 m

  1220 m

  1240 m

  1260 m

  1280 m

  1300 m

  1320 m

  1340 m1346.5 m

  0 km

  2 km

  4 km

  6 km

  8 km

  10 k

  m

  12 k

  m

  13.5

  km

  1215.2 m1220 m

  1230 m

  1240 m

  1250 m

  1260 m

  1270 m

  1280 m

  1290 m

  1300 m

  1310 m1311.4 m

  0 km

  2 km

  4 km

  6 km

  8 km

  10 k

  m

  12 k

  m12

  .29

  km

  784.1 m800 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200 m

  1300 m

  1357.5 m

  0 km

  10 k

  m

  20 k

  m

  30 k

  m

  38.0

  2 km

  951.4 m

  1000 m

  1050 m

  1100 m

  1150 m

  1200 m

  1250 m

  1275.3 m

  0 km

  5 km

  10 k

  m

  15 k

  m

  20 k

  m

  25 k

  m

  26.6

  km

  780.7 m800 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200 m

  1283 m

  0 km

  2 km

  4 km

  6 km

  8 km

  10 k

  m

  12 k

  m

  14 k

  m

  16 k

  m

  18 k

  m

  19.1

  8 km

  764.4 m

  800 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200 m

  1274.8 m

  0 km

  10 k

  m

  20 k

  m

  30 k

  m

  40 k

  m

  50 k

  m

  52 k

  m

  865.8 m

  900 m

  1000 m

  1100 m

  1200