Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens 2 SRYV  · Instruktion för Steg 1 Övergripande…

  • Published on
    10-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> Bilaga 2 Validering mot Std- och servicekompetensManual fr Steg 1 - versiktlig kompetenskartlggning </p><p>Steg 1 genomfrs av Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p><p>Steg 1 versiktlig kompetenskartlggning</p><p>Syfte: versiktligt beskriva individens kunskap och kompetens.</p><p>Ansvarig: Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare genomfr ett samtal med individen med hjlp av SRYs manual.</p><p>Steg 2Frdjupad kompetenskartlggning</p><p>Syfte: Identifiera kunskap och kompetens inom yrkesomrdet samt avgra om behov finns fr ytterligare bedmning.</p><p>Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare</p><p>Steg 3Kompetensbedmning fr intyg</p><p>Syfte: Bedma individens kunskap och kompetens relaterat till OCN Bas-yrkesstandard eller SRYs yrkes- standard. Utfrdande av Kompetensintyg.</p><p>Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare</p><p>Rekommendationterremiss till Arbetsfrmedling eller vgledare med frslag p utbildning (om individen anses anstllningsbar).</p><p>Utbildningsalternativ:1, Yrkesutbildning OCN/SRY2, Intyg frn bedmning i steg 3 kompletteras med SRY-utbildning</p><p>Steg 4Kompetensbedmning fr Yrkesbevis</p><p>Syfte: Kontroll av fr yrket faststllda kompetenskrav - Yrkesprov.</p><p>Ansvarig: Diplomerad SRY-handledare</p></li><li><p>Jag bedmer att (deltagarens namn) _____________________________________</p><p>(Personnummer) ___________________</p><p> A, Har yrkeserfarenhet/yrkeskunskap</p><p> B, Har fysik/ork fr yrket</p><p> C, Har vilja att arbete inom yrket</p><p> D, Har frmga att uttrycka sin kompetens</p><p>Underskrift - Handlggare/Vgledare</p><p>_________________________________ _________________________________Namnteckning Namnfrtydligande</p><p>Ort och Datum ___________________________________________________________</p><p>Kontakt tagen med SRY-Handledare - namn: ___________________________________</p><p>Datum ________</p><p>Handledarens Kontaktuppgifter/telefon/e-post/adress: ____________________________</p><p>_______________________________________________________________________</p><p>Planering:</p><p>_______________________________________________________________________</p><p>_______________________________________________________________________</p><p>_______________________________________________________________________</p><p>Instruktioner, frgeformulr etc. s 3 ff</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>Instruktion fr Steg 1 vergripande kompetenskartlggning</p><p>Syfte: Synliggra/beskriva kunskaper och kompetens fr att hjlpa personen till att arbeta inom Std och service. Du avgr om han/hon ska g vidare till Steg 2, dvs en frdjupad kartlggning hos en yrkesperson.</p><p>Ansvarig: Arbetsfrmedlare eller Studie- och yrkesvgledare = Handlggare.</p><p>Metod: Nedanstende mall med frgor inklusive insamling av intyg och referenser som visar p erfarenheter och kompetens inom yrkesomrdet. Ta hjlp av tolk vid behov!</p><p>Ditt fokus: Avgra utifrn din intervju med personen om du tror att han/hon r anstllningsbar inom yrkesomrdet - Std och service.</p><p>I manualen ser hur du kan avgra om du anser att personen har Std- servicekompetens. Om du anser att personen har mjligheter och vilja att jobba inom yrket, kontaktar du en av SRY diplomerad Handledare. Du skickar d en kopia till denne p det material du tagit fram inklusive eventuella intyg och betyg som personen har. </p><p>I, Formalia:</p><p>Den skandes Namn ______________________________________________________</p><p>Personnummer _____________________ Telefon ______________________________</p><p>Bostadsadress____________________________________________________________</p><p>Postnummer ___________________ Bostadsort ________________________________</p><p>B-Krkort (ja/nej) ________ Behov av Tolk (ja/nej) _________</p><p>Intyg/betyg - kurser, utbildning, arbete (ja/nej) ________</p><p>Om personen har intyg/betyg etcetera - samla in och anteckna nedan samt bifoga kopior:Hr gr du en frteckning p alla meriter oavsett om du anser att det har med Std-servicekompetens att gra eller inte. Erfarenheter frn andra omrden kan vara mycket vrdefulla fr serviceyrket!</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>CV - Betyg/intyg frn utbildning, kurser, arbete mm - ange vad i kronolgisk ordning:</p><p>1, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>2, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>3, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>4, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>5, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>6, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>7, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>8, _________________________________________________ Nr _________________</p><p>II Inledande Intervju: Du ska som Handlggare frst g igenom fljande inledande frgor:</p><p>Har du jobbat inom servicebranschen? Har du jobbat med std/service? Trivdes du med arbetet? Vill du fortstta inom yrkesomrdet? Vad vill du utveckla/bli bttre p inom yrkesomrdet?</p><p>Anteckningar utifrn CV och inledande frgor:</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>III vergripande Kartlggning av kompetenser:</p><p>Instruktion: Intervjua och anteckna. Lngst ned kryssar du fr de kriterier som stmmer in p personen. Sedan undertecknar du dokumentet.</p><p>Vgledning: Det kan handla om allt frn frn stdning, service, kundkontakt, reception, lttare vaktmsteri, grovstd/sanering till redskap, ergonomi, kommunikation etcetera. Kanske personen du intervjuar har jobbat p ett hotell, i en restaurang, stdat kontor, jobbat i affr, med service i kontakt med kunder etcetera. Det kan ocks vara andra erfarenheter frn t ex freningsliv som du tror kan vara av vrde fr yrkesomrdet.</p><p>Mnga gnger kombineras stdning med flera andra serviceinriktade arbetsuppgifter. Lyssna in personens erfarenheter! Din uppgift r att vergripande kartlgga dennes erfarenhet! </p><p>Frgor kopplade till fyra kriterier: erfarenhet, frmga, vilja, medvetenhet:</p><p>III A, Erfarenhet - Finns yrkeserfarenhet/yrkeskunskap?</p><p>Finns erfarenheter inom yrkesomrdet, Std och service? Stll fljande frgor:- Vad har du fr erfarenhet av stdning?- Vilken typ av stdning har du utfrt?- Vilka anstllningar/utbildningar har du inom omrdet?</p><p>Lt personen bertta om sina erfarenheter och kunskaper som relaterar till yrkesomrdet, Std - servicekompetens. Anteckna vad han/hon har arbetat med/har erfarenhet av: </p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Har du arbetat inom ngot av fljande omrden? Restaurang, Handel/Butik, Reception, Lager, Hemtjnst, Vrd/Omsorg, Sanering. Beskriv dina arbetsuppgifter: </p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Finns andra erfarenheter, arbetsuppgifter och intressen som har med service att gra? Beskriv vad:</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Bedmning av A - Kryssa i ruta A p andra sidan om yrkeserfarenhet/kunskap finns!</p><p>B, Frmga - Finns fysik/ork och frutsttningar fr yrket?</p><p>1, Trnar/motionerar du regelbundet (promenader, fysiskt arbete, work-out, gymnastik etcetera)? Beskriv:</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>2, Har du besvr med rygg, axlar, leder etcetera? Beskriv: </p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________ </p><p>________________________________________________________________________</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>3, Har du erfarenhet av och/eller kan tnka dig att arbeta fysiskt - st, g, bli trtt och ibland arbeta p obekvma tider? Beskriv:</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>4, Kan du tnka dig... (svara ja eller nej)</p><p>- att ha en man som chef? ____</p><p>- att ha en kvinna som chef? ____</p><p>- att jobba tidiga morgnar (frn kl 06.00) ____</p><p>- att jobba sena kvllar (efter kl 18.00) ____</p><p>- att arbeta p natten ____</p><p>5, Har du familj/barn och hur kan det pverka dig i jobbet?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>6, Kan du prata, lsa och skriva svenska (enkel svenska) s att du gr dig frstdd? (Beskriv kortfattat din uppfattning av deltagarens sprkfrmga)</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Bedmning av B - Kryssa i ruta B p andra sidan om frmga/frutsttning finns.</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>C, Vilja - Finns vilja att arbeta i yrket?</p><p>Std- och servicemedarbetare kan ha mnga arbetsuppgifter och mta en mngd olika situationer. Du ska skapa bra och trevliga frutsttningar fr andra mnniskors vardag. Det handlar om att vilja och frgorna hr nedan fngar in detta.</p><p>Som professionell stdare och servicemedarbetare hller du rent och frscht, du ger service som gr andras vardag bde hlsosam och smidig. Ibland kan det stllas hga hygienkrav p ditt arbete och ibland rr du dig bland mnga mnniskor, kanske p en skola, ett sjukhus eller en stor industri. Ibland arbetar du ensam med trappstdning eller tidiga morgnar p ett kontor.</p><p>Det kan vara allt frn stdning, till receptions- och konferensuppgifter liksom lttare administrationsuppgifter och enklare vaktmsteri. Arbetet innebr ofta en kombination av serviceuppgifter.</p><p>Du r en person som utfr servicetjnster och ditt stt att jobba kan skapa fler uppdrag fr din arbetsgivare om du r professionell och har rtt attityd till yrket. </p><p>1, Beskriv varfr (om) du kan tnka dig arbeta inom yrkesomrdet:</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>2, Vad r service fr dig?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>3, Vad r kvalitet fr dig?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>4, Tycker du det r roligt att serva andra? (bertta ...)</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>5, Kan du tnka dig att arbeta inom ngot eller flera av fljande omrden - frutom std? Hemtjnst, Hemservice, Reception, Restaurang, Handel, Vrd/Omsorg, Lager, Sanering</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>Bedmning C - Kryssa i ruta C p andra sidan om viljan finns.</p><p>D, Medvetenhet - Frmga att uttrycka sin kompetens?</p><p>Kan du beskriva vad du kan? Lt deltagaren sjlv beskriva sin kompetens. D blir personens kunskap om yrket tydligare. Sjlvklart kan man efter hand ocks upptcka annan vrdefull kompetens. </p><p>1, Vad r du bra p (inom yrkesomrdet vi diskuterat)?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>2, Kan du ngot annat (annat yrke/intresse) som du tror r vrdefullt fr std- och service?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p> Valideringsmanual Steg 1 </p></li><li><p>3, Vad vill du lra dig/bli bttre p inom std- och serviceomrdet?</p><p>________________________________________________________________________</p><p>_________...</p></li></ul>

Recommended

View more >