Bilans płatniczy - ssl.nbp.pl ?· Synteza BIlaNS PŁaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTaŁ…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Warszawa 2008</p> <p>Bilans patniczyRzeczypospol i te j Polsk ie j</p> <p>za IV kwar ta 2007 roku</p> <p>Projekt graficzny:Oliwka s. c.</p> <p>Skad i druk:Drukarnia NBP</p> <p>Wyda:Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spoecznej 00-919 Warszawa, ul. witokrzyska 11/21 Telefon 022 653 23 35 Fax 022 653 13 21 www.nbp.pl Copyright Narodowy Bank Polski, 2008</p> <p>Synteza</p> <p>BIlaNS PaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTa 2007 ROKu </p> <p>Spis treci</p> <p> Spis treci</p> <p>Synteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6</p> <p>1. Rachunek biecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9</p> <p>1.1. Wyszy deficyt obrotw towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10</p> <p> 1.1.1 Wzrost eksportu towarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11</p> <p> 1.1.2 Wzrost importu towarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13</p> <p>1.2. Poprawa salda usug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16</p> <p> 1.2.1 Podre zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17</p> <p> 1.2.2 usugi transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17</p> <p> 1.2.3 Pozostae usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18</p> <p>1.3. Nieznaczna poprawa ujemnego salda dochodw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19</p> <p>1.4. Wzrost dodatniego salda transferw biecych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21</p> <p>2 . .Rachunek kapitaowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23</p> <p>3. Rachunek finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24</p> <p>3.1. Inwestycje nierezydentw w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24</p> <p> 3.1.1 zmniejszony napyw zagranicznych inwestycji bezporednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24</p> <p> 3.1.2 Napyw inwestycji portfelowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26</p> <p> 3.1.3 Napyw pozostaych inwestycji zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28</p> <p>3.2. Inwestycje rezydentw za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29</p> <p>3.3. Pochodne instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31</p> <p>4. Oficjalne aktywa rezerwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32</p> <p>5. Zaduenie zagraniczne ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33</p> <p>5.1. zaduenie zagraniczne sektora rzdowego i samorzdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33</p> <p>5.2. zaduenie zagraniczne sektora przedsibiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34</p> <p>5.3. zaduenie zagraniczne sektora bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36</p> <p>5.4. zaduenie zagraniczne NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36</p> <p>5.5. Obsuga zaduenia zagranicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37</p> <p>5.6. Wybrane wskaniki zaduenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37</p> <p>6 . .Aneks .1 .Nowa metoda szacunku dochodw z pracy Polakw za granic . . .38</p> <p>7 . .Aneks .2 .Tabele .statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45</p> <p>Spis tabel i wykresw</p> <p>N a r o d o w y B a n k P o l s k i</p> <p> Spis tabel i wykresw</p> <p>Tabela I. Skadniki salda rachunku biecego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9</p> <p>Tabela II. eksport towarw w podziale geograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12</p> <p>Tabela III. Import towarw w podziale geograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14</p> <p>Tabela IV. Import towarw wedug kierunkw przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15</p> <p>Tabela V. usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16</p> <p>Tabela VI. Dochody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21</p> <p>Tabela VII. Transfery biece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22</p> <p>Tabela VIII. Rachunek kapitaowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23</p> <p>Tabela IX. zagraniczne inwestycje w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25</p> <p>Tabela X. zagraniczne inwestycje bezporednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25</p> <p>Tabela XI. zagraniczne inwestycje portfelowe salda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26</p> <p>Tabela XII. zagraniczne inwestycje portfelowe obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27</p> <p>Tabela XIII. Pozostae inwestycje pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28</p> <p>Tabela XIV. Inwestycje rezydentw za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30</p> <p>Tabela XV. Saldo pochodnych instrumentw finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31</p> <p>Tabela XVI. Oficjalne aktywa rezerwowe stany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32</p> <p>Tabela XVII. rodki przekazane do Polski z tytuu pracy za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38</p> <p>Tabela XVIII. Wynagrodzenia pracownikow i przekazy zarobkw </p> <p> nowy szacunek a dane opublikowane dotychczas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39</p> <p>Tabela XIX. Saldo rachunku biecego szacunek a dane opublikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39</p> <p>Tabela XX. Wynagrodzenia pracownikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40</p> <p>Tabela XXI. Przekazy zarobkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41</p> <p>Tabela XXII. Podatki pacone przez pracownikow krtkookresowych </p> <p> oraz wydatki ponoszone przez nich podczas pobytu za granic . . . . . . . . . . . . . . . . 42</p> <p>Tabela XXIII. Obliczenie rodkow przekazanych do Polski z tytuu pracy Polakw za granic . . . . . 43</p> <p>Tabela XXIV. Bilans patniczy w mln euR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46</p> <p>Tabela XXV. Bilans patniczy w mln PlN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48</p> <p>Tabela XXVI. Bilans patniczy w mln uSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50</p> <p>Tabela XXVII. Bilans patniczy salda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52</p> <p>Tabela XXVIII. Rachunek biecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52</p> <p>Tabela XXIX. usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54</p> <p>Tabela XXX. Pozostae usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54</p> <p>Tabela XXXI. Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56</p> <p>Tabela XXXII. Transfery biece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58</p> <p>Tabela XXXIII. Inwestycje bezporednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59</p> <p>Tabela XXXIV. Inwestycje portfelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60</p> <p>Synteza</p> <p>BIlaNS PaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTa 2007 ROKu </p> <p>Spis tabel i wykresw</p> <p> Spis tabel i wykresw</p> <p>Tabela XXXV. Inwestycje portfelowe aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60</p> <p>Tabela XXXVI. Inwestycje portfelowe pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62</p> <p>Tabela XXXVII. Pozostae inwestycje aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62</p> <p>Tabela XXXVIII. Pozostae inwestycje pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64</p> <p>Tabela XXXIX. Podstawowe wskaniki bilansu patniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64</p> <p>Tabela Xl. zaduenie zagraniczne Polski w podziale na dugoterminowe i krtkoterminowe . . . . . . 66</p> <p>Tabela XlI. zaduenie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty . . . . . . . . . . . . . . 66</p> <p>Tabela XlII. Podstawowe wskaniki zaduenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70</p> <p>Wykres 1. Skadniki salda rachunku biecego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9</p> <p>Wykres 2. Saldo rachunku biecego w relacji do PKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10</p> <p>Wykres 3. Obroty towarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11</p> <p>Wykres 4. eksport towarw wg sekcji PCN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12</p> <p>Wykres 5. Import towarw wg sekcji PCN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14</p> <p>Wykres 6. usugi przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17</p> <p>Wykres 7. usugi rozchody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18</p> <p>Wykres 8. Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20</p> <p>Wykres 9. Transfery biece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22</p> <p>Wykres 10. Komponenty rachunku finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24</p> <p>Wykres 11. zagraniczne inwestycje bezporednie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25</p> <p>Wykres 12. zagraniczne inwestycje portfelowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26</p> <p>Wykres 13. Rnice rentownoci obligacji 10-letnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27</p> <p>Wykres 14. Pozostae inwestycje pasywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28</p> <p>Wykres 15. Inwestycje portfelowe aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30</p> <p>Wykres 16. zmiany stanu oficjalnych aktyww rezerwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32</p> <p>Wykres 17. zaduenie zagraniczne Polski w podziale na sektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33</p> <p>Wykres 18. zaduenie zagraniczne sektora rzdowego i samorzdowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34</p> <p>Wykres 19. zaduenie zagraniczne sektora przedsibiorstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35</p> <p>Wykres 20. zaduenie zagraniczne sektora bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36</p> <p>Wykres 21. Struktura geograficzna rodkow przekazywanych do Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38</p> <p>Wykres 22. Saldo rachunku biecego do PKB szacunek a dane opublikowane . . . . . . . . . . . . . 40</p> <p>Wykres 23. Struktura geograficzna wynagrodze pracownikw w roku 2004 i 2007 . . . . . . . . . . 41</p> <p>Wykres 24. Struktura geograficzna przekazw zarobkw w roku 2004 i 2007. . . . . . . . . . . . . . . 42</p> <p>Synteza</p> <p>N a r o d o w y B a n k P o l s k i</p> <p> Synteza</p> <p>Ponisze opracowanie przedstawia relacje gospodarcze podmiotw krajowych z podmiota-mi zagranicznymi w IV kwartale 2007 r.</p> <p>1. W omawianym okresie saldo rachunku biecego byo ujemne i wynioso 3.221 mln euR. Deficyt na rachunku biecym w gwnej mierze by rezultatem wysokiego ujemnego salda towa-rw oraz dochodw. W porwnaniu z IV kwartaem 2006 r. deficyt rachunku biecego pogor-szy si o 273 mln euR, gwnie w wyniku powikszenia si ujemnego salda towarw. jednocze-nie w przeciwnym kierunku dziaa wzrost dodatniego salda obrotw usugowych. Relacja defi-cytu rachunku biecego do PKB wyniosa -3,6% i w porwnaniu z IV kwartaem 2006 r. popra-wia si o 0,2 punktu procentowego. Poprawa tego wskanika, w omawianym kwartale, zwi-zana bya z silnym wzrostem PKB. czne saldo rachunku biecego i kapitaowego w stosunku do PKB wynioso -1,8%, co oznacza popraw o 1,2 punktu procentowego w stosunku do ana-logicznego kwartau roku poprzedniego. </p> <p>Gwne pozycje rachunku biecego analizowanego kwartau, w porwnaniu z IV kwar-taem 2006 r., przedstawiay si nastpujco:</p> <p> deficyt obrotw towarowych wynis 3.276 mln euR i pogbi si o 1.382 mln euR,</p> <p> ujemne saldo dochodw wynioso 2.691 mln euR i poprawio si o 20 mln euR,</p> <p> dodatnie saldo transferw biecych wynioso 1.483 mln euR i zwikszyo si o 256 mln euR,</p> <p> dodatnie saldo usug wynioso 1.263 mln euR i zwikszyo si o 833 mln euR.</p> <p>Czwarty kwarta 2007 r. by kolejnym kwartaem, w ktrym odnotowano wzrost obrotw towarowych z zagranic, zarwno po stronie eksportu (12,0%), jak i importu (16,2%). Tempo wzrostu, cho nisze ni w poprzednich kwartaach, nadal pozostaje wysokie. Od 1999 r. do I kwartau 2006 r. mielimy do czynienia z korzystnym, z punktu widzenia rwnowagi bilansu patniczego, zjawiskiem silniejszego wzrostu eksportu ni importu, co powodowao sukcesywne zmniejszanie si deficytu obrotw towarowych. Tendencja ta, od I kwartau 2006 r., ulega odwr-ceniu. W IV kwartale 2007 r. import rs znacznie szybciej ni eksport, co miao istotny wpyw na pogbienie deficytu obrotw towarowych z zagranic i w konsekwencji take n...</p>

Recommended

View more >