Bilişim Teknolojileri - 08 - İşletim Sistemleri Destek

 • Published on
  29-May-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  1/82

  T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

  GLENDRLMES PROJES)

  BLM TEKNOLOJLER

  LETM SSTEMLER DESTEK

  ANKARA 2007

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  2/82

  Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarakyaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarndaamalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim

  materyalleridir (Ders Notlardr). Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye

  rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek vegelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndauygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasnerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulaabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

  Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlndasatlamaz.

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  3/82

  i

  AIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET1 ....................................................................................................31. DONANIM SRCLER............................................................................................3

  1.1. Ekran Kart ....................................................................................................................31.1.1. Src CDsinin Otomatik almas....................................................................31.1.2. Src CDsini El ile al trmak .........................................................................61.1.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................101.1.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme....................................................................... 13

  1.2. Ses Kart ......................................................................................................................14

  1.2.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................141.2.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................151.2.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................151.2.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme....................................................................... 16

  1.3. Ethernet Kart .............................................................................................................. 161.3.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................161.3.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................171.3.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................181.3.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme ....................................................................... 19

  1.4. Fax-Modem Kart ........................................................................................................191.4.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................19

  1.4.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................201.4.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................221.4.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme ....................................................................... 23

  1.5. TV Kart ......................................................................................................................241.5.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................241.5.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................271.5.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................271.5.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme ....................................................................... 28

  UYGULAMA FAALYET ..............................................................................................29LME VE DEERLENDRME ....................................................................................31

  RENME FAALYET2 ..................................................................................................32

  2. DI DONANIM SRCLER ....................................................................................... 322.1. Yazc Tarayc .........................................................................................................32

  2.1.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................322.1.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................392.1.3. letim Sisteminden Srcleri Grebilme ..........................................................452.1.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme ....................................................................... 45

  2.2. Dijital Fotoraf Makinesi Kamera ...........................................................................462.2.1. Src CDsinin Otomatik almas..................................................................462.2.2. Src CDsini El ile al trma.........................................................................482.2.3. letim sisteminden Srcleri Grebilme .......................................................... 482.2.4. Srcleri Yeniden Ykleyebilme ....................................................................... 49

  UYGULAMA FAALYET ..............................................................................................51

  NDEKLER

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  4/82

  ii

  LME VE DEERLENDRME ....................................................................................52

  RENME FAALYET3 ..................................................................................................533. YARDIMCI PROGRAMLAR ...........................................................................................533.1. Dosya Sktrma Programlar .....................................................................................53

  3.1.1. Programn Kurulumu ...........................................................................................533.1.2. Programn Temel zellikleri ...............................................................................54

  3.2. Video zleme Program ............................................................................................... 563.2.1. Programn Kurulumu ...........................................................................................563.2.2. Programn Temel zellikleri ...............................................................................57

  3.3. Ses Dinleme Program ................................................................................................ 583.3.1. Programn Kurulumu ...........................................................................................583.3.3. Programn Temel zellikleri ...............................................................................60

  3.4. Resim Grntleme Program ....................................................................................623.4.1. Programn Kurulumu ...........................................................................................623.4.2. Programn Temel zellikleri ...............................................................................63

  3.5. Pdf Okuma Program ..................................................................................................643.5.1. Programn Kurulumu ...........................................................................................643.5.2. Programn Temel zellikleri ...............................................................................65

  3.6. Sanal Makine Programn............................................................................................ 653.6.2. Programn Kurulumu ...........................................................................................653.6.2. Programn Temel zellikleri ...............................................................................66

  UYGULAMA FAALYET ..............................................................................................71LME VE DEERLENDRME ....................................................................................72

  CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................74NERLEN KAYNAKLAR..................................................................................................75KAYNAKA .........................................................................................................................76

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  5/82

  iii

  AIKLAMALARKOD 481BB0021ALAN Biliim TeknolojileriDAL/MESLEK Alan Ortak MODLN ADI letim Sistemleri Destek

  MODLN TANIMI

  Donanm birimlerinin srclerini iletimsistemine kuracak ve yard mc programlarnyklenmesi gerekletirecek bilgi ve becerilerinverildii renme materyalidir.

  SRE 40/16N KOUL letim Sistemleri Kurulum modln alm olmak.

  YETERLK Srcleri ve yardmc programlar yklemek.

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Bu modl ile gerekli ortam salandnda,kurulumunu gerekletirdii iletim sistemi iin i ved donanm srclerinin kurulumunugerekletirebilecek ve kullanm iin gerekli yardmcprogramlarn yklenmesini gerekletirebileceksiniz.

  Amalar

  Bu modl ile gerekli ortam salandnda;

  1. donanm birimleri iin gerekli srclerinykleyebileceksiniz.

  2. D donanm birimleri iin gerekli srclerinykleyebileceksiniz.

  3. Yardmc programlarn ykleyebileceksiniz.

  ETM RETMORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Bilgisayar laboratuvar ve bu ortamda bulunan;bilgisayar, bilgisayar masalar, lisansl iletim sistemi

  program, donanm srcleri ve yardmc programlar.

  LME VEDEERLENDRME

  Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgilideerlendirme sorular ile kendi kendinizideerlendireceksiniz. Modl iinde ve sonunda verilenretici sorularla edindiiniz bilgileri pekitirecek,uygulama rneklerini ve testleri gerekli sre iindetamamlayarak etkili renmeyi gerekletireceksiniz.Bu modl sonunda ise kazandnz bilgi ve becerilerilmek amacyla retmeniniz tarafndan hazrlanacaklme aralaryla deerlendirileceksiniz.

  AIKLAMALAR

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  6/82

  iv

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  7/82

  1

  GR

  Sevgili renci,

  Bilgisayarlarn alabilmesi iin gereken temel yazlm iletim sistemidir.Bilgisayarlar eitli donanm rnlerinin belli bir tasarma gre bir araya getirilmesiyleoluturulur. Ancak kendilerinden beklenen ileri gerekletirmeleri iin, sadece donanmdanoluan altyap yeterli deildir.

  Bir kelime ilem yazlm ile belge oluturabilmek iin nce bilgisayar n almas,donanm rnlerinin birbirlerini tanmas ve birlikte alacaklar artlarn salanmasgerekecektir. Kullanc klavyede bir tua bastnda, bir harfin ekranda grntlenmesi,yazlanlarn saklanmak istendiinde belgenin disk zerine yazlmas, belgeye bir dosya adverilebilmesi yap labilecek iler arasndadr.

  Kullanlan yazlm ne tr olursa olsun baz temel ilemler hep ayndr; dosyalarndiske yazlmas, diskten alnp ekrana grntlenmesi, bir dosyann baslmak zere yazcyagnderilmesi vs. Bu durumda tm yazlmlarn zerinde alaca zemini oluturmak vetemel ilemleri gerekletirmek zere kullanlan yazlm ile karlalr. Bu, iletimsistemidir.

  GR

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  8/82

  2

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  9/82

  3

  RENME FAALYET1

  donanm birimleri iin gerekli srcleri ykleyebileceksiniz.

  Bu faaliyet ncesinde hazrlk amal olarak u ilemleri yapmalsnz. Src ya da driver kelimesinin size artrd anlamlar arkadalarnzla

  tartnz. donanm birimlerinin bilgisayar tarafndan nasl tanndn aratrnz.

  stediiniz herhangi bir i donanmn nasl yklendiini aratrarakarkadalarnzla paylanz.

  1. DONANIM SRCLERBilgisayarla kullanc arasndaki iletiimden sorumlu olan iletim sistemleri, bu

  iletiimi salayabilmek iin bilgisayar oluturan donanm birimlerini tanmak zorundadr.Her donanm birimi iletim sistemiyle tanabilmek iin bir ksm tantm dosyalar kullanr.Bu dosyalara src (driver) dosyalar ad verilir.

  Baz src dosyalar iletim sisteminde hlihazrda bulunduu iin donanm ayrca

  tantmaya gerek kalmadan otomatik olarak tannabilir. Ancak kimi donanmlar yanlarndakendilerini iletim sistemine tantacak src CDleri ile gelirler. Bu blmde baz idonanm birimlerinin iletim sistemine tantmn adm adm greceksiniz.

  1.1. Ekran Kart

  1.1.1. Src CDsinin Otomatik almas

  Ekran kartnn tantlmasnda en kolay yntem src CDsini otomatik olarakaltrmaktr. Src CDlerinin hemen hemen tamamnda otomatik altrma (autorun)zellii mevcuttur.

  Src CDsi bilgisayardaki herhangi bir CD/DVD ROM srcye takldndaaadaki ekrana benzeyen pencereler alr.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  10/82

  4

  Resim 1.1: Balang ekran

  Alan bu pencereden kullanlan iletim sistemi seilir ve bu iletim sistemine uygunsrclerin yklenmesi iin gerekli olan ilemler balatlr.

  letim sisteminin seimi yapldktan sonra aadaki gibi yeni bir pencere alr veykleme ilemi srasnda kullancya yardm edecek ykleme sihirbaz program otomatik

  olarak altrlr.

  Resim 1.2: :Ykleme sihirbaznn altrlmas

  Ykleme sihirbaz altrldktan sonra, bu sihirbaz bilgisayara bal olan ekrankartn aratracak ve uygun srcnn yklenmesini salayacaktr . Bu ilem srasndakullancdan eitli ksmlarda onay isteyecektir. Doru src bulunduunda leri (Next)dmesi kullanlarak srcnn yklenmesine devam edilecektir.

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  11/82

  5

  Resim 1.3: Yklenecek srcnn seilmesi

  Burada sorulan sorulara uygun cevaplar verildikten sonra (Bu cevaplar genellikleLER veya NEXT olacaktr) sihirbaz srcy ykler.

  Resim 1.4: Srcnn yklenmesi

  Bu ilemin de bitmesiyle ykleme sihirbaz ilemin tamamlandn ve yklenensrclerin doru bir ekilde altrlabilmesi iin bilgisayarn yeniden balatlmasgerektiini syleyen bir uyar penceresi yklemeyi bitirir.

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  12/82

  6

  Resim 1.5: Yklemenin tamamlanmas1.1.2. Src CDsini El ile altrmak

  Srcleri elle yklemek iin Denetim Masasndan Donanm Ekle komutu kullan lr.

  Resim 1.6: Donanm eklenin altrlmas

  Donanm Ekle komutu verildikten sonra aadaki karlama penceresi gelir.

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sistemleri Destek

  13/82

 • 8/9/2019 Biliim Teknolojileri - 08 - letim Sis...

Recommended

View more >