BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - Ağ Veritabanı . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm teknolojİlerİ aĞ verİ tabani kurulumu 481bb0042 ankara, 2012

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER

  A VER TABANI KURULUMU 481BB0042

  Ankara, 2012

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET1 .................................................................................................... 3 1. A VER TABANI .............................................................................................................. 3

  1.1. Veri Taban Ynetim Sistemleri ................................................................................... 3 1.1.1. MySQL Server ....................................................................................................... 4 1.1.2. MSSQL Server ...................................................................................................... 4 1.1.3. Oracle Server ......................................................................................................... 4

  1.2. A Veri Taban Kurulumu ............................................................................................ 5 1.2.1. Veri Tabanna Balanma ..................................................................................... 30 1.2.2. Ynetim Panelleri ................................................................................................ 32

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

  RENME FAALYET2 .................................................................................................. 37 2. VER TABANI KULLANICI TANIMLARI .................................................................... 37

  2.1. Bo Veri Taban Oluturma ........................................................................................ 37 2.2. Kullanc Tanmlama................................................................................................... 41

  2.2.1. Veri taban zerindeki Roller .............................................................................. 48 2.2.2. Sunucu zerindeki Roller .................................................................................... 52

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 53 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 56

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 57 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 58 KAYNAKA ......................................................................................................................... 59

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR KOD 481BB0042

  ALAN Biliim Teknolojileri

  DAL/MESLEK Veri Taban Programcl

  MODLN ADI A Veri Taban Kurulumu

  MODLN TANIMI A veri taban kurulumuna ait bilgilerin ve a veri taban ile

  ilgili temel bilgilerin verildii renme materyalidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Bu modln n koulu yoktur.

  YETERLK A veri tabann kurmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Bu modl ile gerekli ortam salandnda; endstri standard

  en az iki farkl reticinin sunucu yazlmn kurabilecek, veri

  taban ynetim panellerini kullanabilecek, veri taban

  oluturabilecek ve kullanc tanmlarn yapabileceksiniz.

  Amalar 1. A Veri Taban yazlmn kurabilecek ve ynetim

  panelleri ile dzenleyebileceksiniz.

  2. Veri Taban oluturabilecek ve kullanclar tanmlayabileceksiniz.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Bilgisayar laboratuvar

  Donanm: Bilgisayar, lisansl a veri taban yazlmlar

  LME VE

  DEERLENDRME

  Modln iinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen lme

  aralar ile kazandnz bilgileri lerek kendi kendinizi

  deerlendireceksiniz.

  retmen, modln sonunda, size lme arac ( test, oktan

  semeli, doru-yanl, vb. ) kullanarak modl uygulamalar

  ile kazandnz bilgi ve becerileri lerek deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Basit bir uygulamadan tutun da ok byk kurulularn verilerine kadar, ister bir web

  uygulamas olsun ister bir masast uygulamas olsun, gnmzde bu gibi birok alanda veri

  taban uygulamalarna ihtiya duyulmaktadr.

  Son yllarda yaplan birok proje ok sayda bilgisayar tarafndan kullanlabilecek

  ekilde tasarlanmaktadr. Bu yzden, a ortamnda birden fazla kullanc ayn proje zerinde

  alabilmektedir.

  Bu modl ile bir uygulama iin gerekli olan ve birden ok bilgisayarn eriebilecei

  veri taban ynetim sistemlerinin temel bilgileri ve kurulumlar hakknda bilgi verilecektir.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET1

  Bu renme faaliyetinde, a veri taban yazlmn kurabilecek ve ynetim panelleri ile

  dzenleyebileceksiniz.

  Kitaplnzdaki 10 adet kitabn bilgilerini yazp bu kitaplar arasnda nasl bir

  iliki oluturabileceinizi tasarlaynz.

  1. A VER TABANI

  1.1. Veri Taban Ynetim Sistemleri

  Veri taban kavram bilgisayarn kullanlmaya balanmasndan yllar sonra ortaya

  ksa da gnmzde neredeyse tm uygulamalarda veri tabanna ihtiya duyulmaktadr.

  Basit bir web uygulamasndan ok byk lekli kurulularn ar verilerine kadar birok

  alanda veri tabanna ve bu verilerin ynetimine ihtiya duyulmaktadr.

  Veri taban, verilerin dzenli bir ekilde saklanm halidir. Veri taban ynetim

  sistemleri ise bu verilerin fiziksel hafzadaki durumlar, birbirleri ile olan iliikileri,

  kullanclarn bu verilere eriim yetkileri gibi birok detayn ynetildii yazlmlardr.

  Veri taban ynetim sistemi (Database Management System, ksaca DBMS), veri

  tabanlarn oluturmak, kullanmak ve deitirmek, veri taban zerinde kullanclar

  tanmlamak, bu kullanclara yetkiler atamak ve veri taban sistemleri ile ilgili her trl

  iletimsel gereksinimleri karlamak iin tasarlanm sistem ve yazlmdr.

  Veri taban ynetim sistemlerinin avantajlarn maddeler halinde sralayacak olursak:

  Veri takrarn nlemek: Ayn veri farkl kullanclarn bilgisayarlarnda tekrar tekrar tutulmaz. Bylelikle veri tekrar engellenmi olur.

  Veri Tutarll: Ayn verinin deiik kullanclarda birka kopyasnn bulunmas ( bir yerde deitirilen verinin dier yerde ayn kalmas durumu) veri

  tutarszl oluumuna neden olur. Bunu engellemek iin kullanlr.

  Veri Paylam / E zamanllk: Veri taban ynetim sistemi (VTYS) kullanlmad durumlarda veriye sral eriim yaplr. Yani birden ok kullanc

  ayn anda ayn veriye eriemez. Bir VTYSde ise ayn veri tabanlarna saniyede

  yzlerce, binlerce eriim yaplabilir.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz%C4%B1l%C4%B1m

 • 4

  Veri Btnl: Bir tabloda deiiklik yaplan verinin ilikili olduu dier tablo veya tablolarda da ayn ilemin yaplmas gerekebilir.

  Veri Gvenlii: Verinin isteyerek ya da yanl kullanm sonucu bozulmasn nlemek iin ok sk mekanizmalar mevcuttur. Veri tabanna girmek iin

  kullanc ad ve ifreyle korumann yan sra kiiler sadece kendilerini

  ilgilendiren tablolar ya da tablo iinde belirli kolonlar grebilirler.

  Veri Bamszl: Programc, kulland verilerin yaps ve organizasyonu ile ilgilenmek durumunda deildir. Veri bamszl, VTYSlerin en temel

  amalarndandr.

  1.1.1. MySQL Server

  MySQL veri taban ynetim sistemi, yksek performans, yksek gvenilirlik ve

  kullanm kolayl nedeniyle dnyann en popler ak kaynak kodlu veri taban ynetim

  sistemi haline gelmitir. MySQL 20den fazla platform zerinde alabilmektedir.

  1.1.2. MSSQL Server

  Dorudan veri taban iinde yaplanm ve yar yaplanm belgelerin yannda resim

  ve zengin medya gibi yaplanmam belgelerden gelen verileri depolayan, verilerinizle sorgu,

  arama, senkronizasyon, raporlama ve analiz gibi daha fazla ilem gerekletirmenizi

  salayan, zengin bir entegre hizmeti sunan veri taban ynetim sistemidir.

  1.1.3. Oracle Server

  Gelimi bir ilikisel veri taban ynetim sistemidir. Tm ilikisel veri taban

  sistemleri gibi byk miktarda verinin ok kullancl ortamda depolanmasn ve gvenli bir

  ekilde eriimini ynetir.

  Oracle veri taban ynetim sistemi zellikle kurumsal alanda kullanlan yaygn bir veri

  taban sistemidir. Oracle ok sayda aratan oluur ve uygulama gelitiricilerinin kolay ve

  esnek uygulamalar gelitirmesini salar.

 • 5

  1.2. A Veri Taban Kurulumu

  A veri taban yazlm kurulumunu balatmak iin klasrmz iindeki setup.exe

  dosyasna ift tklyoruz.

  Resim 1.1: A veri taban yazlm kurulum dosyalar

  Kurulum baladktan sonra ilk nce. Net Framework ve Windows Installer

  bileenlerinin ykl olup olmad test edilir. Eer ykl deilse yklemek iin bize

  yardmc olacak bir uygulama alr. Bu bileenlerin kurulumundan sonra karmza SQL

  Server Installation Center penceresi kacaktr.

  Resim1.2: Sunucu ykleme merkezi penceresi planlama sekmesi

 • 6

  Bu perncerede bulunan balklara bir gz atalm.

  Planning: A veri taban yazlm kurulumuna balamak iin gerekli olan dokman ve

  aralarn bulunduu sekmedir.

  Installation: Farkl senaryolara gre a veri taban yazlm kurulumu ile ilgili

  seeneklerin bulunduu sekmedir.

  Resim1.3: Sunucu ykleme merkezi penceresi kurulum sekmesi

 • 7

  Maintenance: A veri taban yazlmn ykseltmek, tamir etmek ve cluster yapsnda

  alan nodelar zerinden a veri taban yazlmn kaldrmakla ilgili linklerin bulunduu

  sekmedir.

  Resim1.4: Sunucu ykleme merkezi penceresi bakm sekmesi

 • 8

  Tools: A veri taban yazlm iin gelitirilmi farkl ihtiyalar iin ister kurulum

  ncesi ister kurulum sonras kullanabileceimiz aralarn bulunduu sekmedir.

  Resim1.5: Sunucu ykleme merkezi penceresi aralar sekmesi

 • 9

  Resources: A veri taban yazlmyla ilgili online kaynak dosyalar, yardm dosyalar

  ve ilgili dokman ktphanesine ait linklerin bulunduu sekmedir.

  Resim1.6: Sunucu ykleme merkezi penceresi kaynaklar sekmesi

 • 10

  Biz yeni bir kurulum yapacamz iin Installation sekmesine geiyoruz. Buradan

  New installation or add features to an existing installation linkine tklayarak kurulumu

  balatyoruz.

  Resim1.7: Sunucu ykleme merkezi penceresi kurulum sekmesi

 • 11

  Kurulum baladktan sonra sistemimiz a veri taban yazlm iin uygun olup

  olmad test edilerek eksik olan bileenler hakknda bilgi veren Setup Support Rules

  ekran karmza gelir.

  Resim1.8: Kur destek kurallar penceresi

  Eer herhangi bir hatayla karlalmadysa OK butonuna tklayarak kuruluma devam

  ediyoruz.

 • 12

  Resim1.9: Lisans anahtar penceresi

  Product Key ekrannda kullandmz yazlmn lisansl m yoksa deneme srm m

  olduu bilgisi istenmektedir. Eer elimizde lisans anahtar var ise Enter the produck key.

  kutucuu seilerek ilgili yere girii yapyoruz. Biz kurulum iin deneme srm

  kullandmz iin Specify a free edition kutucuunu seerek kuruluma devam ediyoruz.

  Lisans anlamas penceresinde I accept the license terms. kutucuunu iaretleyerek

  anlamay kabul etmi oluyor ve kuruluma devam ediyoruz.

 • 13

  Resim1.10: Kur destek dosyalar penceresi

  Setup Support Files penceresinde bizden kurulum destek dosyalarnn yklenmesi

  istenmektedir. Install butonuna tklayarak bu ilemi de gerekletiriyoruz. Kurulum ilemi

  bittikten sonra karmza Setup Support Rules ekran gelecektir.

 • 14

  Resim1.11: Kur destek kurallar penceresi

  Test ileminde herhangi bir hatayla karlamadysak bir sonraki adma geiyoruz.

  Setup Role penceresinde a veri taban yazlmn nasl kuracamz belirtiyoruz.

  SQL Server Feature Installation: Kurulacak bileenlerin bizim setiimiz

  blmdr.

  SQL Server PowerPoint for SharePoint: A veri taban yazlmmz SharePoint ile

  ilikilendirmek iin kullanlan blmdr. Bu seenek seilecek ise SharePoint programnn

  bilgisayarmzda kurulu olmas gerekir.

  All Features With Defaults: Varsaylan ayarlar kullanarak kurulumu

  gerekletirdiimiz blmdr.

 • 15

  Resim1.11: Kurulum seenekleri penceresi

  SQL Server Feature Installation seeneini seerek bir sonraki adma geiyoruz.

 • 16

  Resim1.12: Kurulacak bileenlerin seim penceresi

  Feature Selection penceresinde bileen seimi yaplr. Instance Feature bal

  altndaki bileenler bir bilgisayara kurulan birden fazla sql instance iin farkllk

  gsterebilirken Shared Features altndaki bileenler ortak kullanma sahiptir. Yani Shared

  Features altndaki bileenler bir kere kurulduktan sonra birden fazla sql instance kurulsa da

  yeniden kurulmalarna gerek yoktur.

  Tm bileenleri kuracamz iin Select All butonuna tklayarak tm bileenleri seili

  hale getirip bir sonraki adma geiyoruz.

 • 17

  Resim1.13: Sunucu ismi ayarlama penceresi

  Karmza Instance Configuration penceresi gelecektir. Bu pencere, a veri taban

  yazlmnn ad, ID ve kullanlacak olan log ve veri dosyalarnn fiziki yerlerinin belirlendii

  blmdr. Instance isimlerini farkl vererek bir bilgisayara birden fazla a veri taban

  yazlm kurulumunu gerekletirebiliriz. Default instance seeneini seerek bir sonraki

  adma geiyoruz.

 • 18

  Resim1.14: Disk kontrol penceresi

  Disk Space Requirements penceresi bize veri ve log dosyalarn kurmak iin

  belirttiimiz disk alannn yeterli olup olmadnn bilgisini verir. Eer ki yeterli alanmz var

  ise bir sonraki adma geebiliriz.

 • 19

  Resim1.15: Sunucu ayarlar penceresi

  Karmza Server Configuration ekran gelecektir. Yukardaki resimde grlen

  Service Accounts tabnda a veri taban yazlm servislerini altracak kullanc hesaplar

  belirlenir. Temelde iki nemli servis bulunmaktadr. Bunlar SQL Server Database Engine

  servisi ve SQL Server Agent servisidir. SQL Server Database Engine servisi

  bilgisayarnzn veri taban sunucusu olarak faaliyet gstermesini, kendisine gelen istekleri,

  sorgular alp cevaplamasn salayan servistir. SQL Server bilgisayarnn hizmet vermesi

  iin SQL Server Database Engine servisinin mutlaka almas gerekir. SQL Server Agent

  servisi ise, SQL Server zerinde job, alert ve operator gibi ynetimsel grevleri tanmlamak

  iin kullanlr. rnein her akam saat 20.00da SQL Server zerindeki bir veri tabannn

  yedeklenmesini otomatik olarak balatmak iin bir job(grev) oluturduysanz bunun saati

  geldiinde alabilmesi iin SQL Server Agent servisinin mutlaka almas gerekmektedir.

  Account Name sekmesinde servisi hangi kullanc hesabnn kullanaca belirlenir.

  System Account, Network Service Account, ve Browse ile seilen Standart User Account

  olmak zere farkl seenek sunulmutur. Biz bir alma grubunda olduumuzdan ve

  kendi bilgisayarmzdan eriim salayacamzdan System Account sememiz yeterli

  olacaktr. Eer ki tm servislerin ayn kullanc hesab tarafndan kullanmasn istiyorsak

  Use the sam account for all SQL Server services butonuna tklayp karmza kan

  pencereden kullanc hesabn seerek ayarlama yapabiliriz.

 • 20

  StartupType sekmesinde servislerin bilgisayar alnda nasl davranacaklar

  belirlenir. Automatic seenei bilgisayarn almasyla servisin otomatik olarak almaya

  balamasn salar.

  Collation tabndan a veri taban yazlmnn dil ve karakter set ayarlar yaplr.

  Resim1.16: Sunucu ayarlar penceresi tanmlama sekmesi

 • 21

  Resim1.17: Sunucu ayarlar penceresi

  Ayarlama...

Recommended

View more >